of 52 /52

Celsona 769

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Divendres 13 d'abril de2012

Text of Celsona 769

Page 1: Celsona 769
Page 2: Celsona 769

� Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Penitents

Editorial Josep Maria Borés i Casafont

Formen part de l'equip de suport de Celsona: Marcel Ribera - Montse RiuMontserrat Riu - J. Clavé - Ramon Gualdo Francesc Torres - Pere Borés - Enric Serra Josep M. Montaner - Candi PujolFoto Resol - Foto Llàtzer - Lluís Closa

Direcció: Josep M. BorésRedacció: Miquel ManzanoEdició: Francesc Xavier Montilla - Marta CasesTextos: Eva JanéPublicitat: Manoli OrtigosaOficina: Ctra. de Torà, 25 - 25280 [email protected] 48 17 19Dip. Legal: L-267-1997 - 1.200 exemplarsEl primer número de Celsona Informació va sortir el 4 d'abril de 1997

Celsona és una publicació independent i socialment justa, no necessitant ni fent ús de cap subvenció ni ajut públic per al seu funcionament.

Pots accedir, llegir i des-carregar molts exemplars

de Celsona via electrònica anant directament a

issuu.com/celsona/docs

Han passat dies importants per alscatòlics.Diesdereflexióirememo-raciódelmartiriicucifixiódeJesúsdeNatzaret. Uns dies en que el protocol catòlic i els costums locals es mostren en la seva màxima esplendor.

A les televisions s'aprofitaperpassar pel·lícules de temàtica religiosa, els grans clàssics del cinema que tots hem pogut veure mil vegades. Als al-tres canals, que no són tan religiosos, podíem veure els documentals històrics sobre el mateix fet i altres de suposada-ment educatius matisant el que l'esglé-sia ha institucionalitzat i posant l'accent en precisament desmuntar el que per generacions es considera correcte.

Nosaltres també hem fet el nos-treparticularvia-crucis.Hemaprofitatel cap de setmana llarg que ens permet la Setmana Santa per travessar Espanya i gaudir de les seves excel·lents vies de comunicació. Hem visitat una ciutat on aquest protocol és alçat a títol de "Fi-esta de Interés Nacional" i hem pogut assistir a la posada en escena de les processons on encaputxats, grans i xics, poques dones i de negre rigorós, amb rosari a la mà i "peineta" al clatell precedien d'un pas que, a ritme d'una orquestrapassejaven,unsdiesunsantcristcrucificat,ialtresuna Mare de Déu, pas a pas, pels estrets carrers del nucli antic de Cáceres.

Mentre passaven, rumiava en com es devien sentir aquella gent que hi participava. Darrera la caputxa no veia ulls amb gaire sentiment. Em preguntava si ho vivien, si ho sentien dins seu. Els que ens ho miràvem arrapats contra la paret, no feia gaire l'efecte que fóssim allí per assistir a un acte religiós on s'ha de mostrar respecte. Més aviat semblava que érem allí fent tranquil·lament el turista.

Per altre costat, també vam veure l'altra cara de la sobrietat i el sentiment; a Trujillo es va celebrar la tradicional "Fiesta del Chíviri", no us la perdeu. Allí sí que hi vaig veure sentiment, però no pas del religiós, sentiment "fiestero" on20.000 persones s'aplegaven a les 12 del migdia a la plaça Major per passar el dia junts. Que n'hi havien 20.000 gairebé

us ho puc assegurar perquè estava "a tope", "a tope" de jovent bevent, jalant i ballant, passant-s'ho de conya. Pares i avis mentrestant obrien la carmanyola mentre vigilaven la canalla que corria amunt i avall.

Vam sorprendre'ns de la macro-festassa pública, derivació d'una festa popular on es reunien tots els pagesos (suposo que per "lligar") i que, de ben segur, ha rebut més atenció en orga-nitzar, comprar, quedar, preparar el dinar, vestir-se de pastoreta i pensar el qui es trobarien que, en el rerafons que és l'inici d'aquesta festa. Va sorprendre la bona organització, la seguretat des-plegada per tots els racons d'entrada de la plaça, les assistències mèdiques, parades de teca per menjar, orquestra i l'escenari...un"fiestóntremendo".

I, a la tornada, es va fer palès que "España és Una e Indivisible" i que en aquesta cantonada no ho devem pas ser. A totes les vies ràpides i gratuïtes que vam travessar, el trànsit de camions

estava restringit per l'operació tornada. Però vet aquí que sortint de Saragossa, has de triar si pagues trinco trinco o tornes per una carretera on la prohibició dels camions no era aplicada i amb només un carril, fent com pertoca, processó de Setmana Santa. Vam triar pagar. Malfet perquè de Lleida cap amunt, es va convertir en una processó de martiri on la meva paciència cantava "saetas" com no les havia sentides mai.

AEspanyahanfinalitzat lesprocessons,hanguardatcreus i ciris, s'han desat capes i caputxons. Els catalans, malau-radament, no. Haurem de treure creus, encendre ciris i començar a resar amb sentiment de veritat perquè, en vista del que s'està decidint, la processó serà dura, lenta i dura de veritat.

Aquesta setmana Celsona també fem ressò de la tradició de la Setmana Santa local. Les caramelles van posar color i ale-gria a molts municipis. Sant Jordi s'apropa i els llibres i edicions localscomencenasernotíciaiperfinalitzaraquestaeditorialpocCelsonina,comentar-vosqueushiagefimLaGuia.GaudiudelCelsonaifinslasetmanaqueve.

Page 3: Celsona 769

�Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Solsona Miquel Manzano

Canvis al menjador social per impulsar-loS'ha substituït l'empresa de càtering i es canviarà el nom al servei

L'Ajuntament de Solsona i la coordinació del menjador social, situat al Bar del Casal de Cultura i Joventut, han decidit realitzar alguns canvis per tal d'impulsar el menjador que va ser creat el passat mes de juliol.

El primer canvi que s'ha fet aquest mes és substituir l'empresa de càtering que fins ara feia elmenjar.A partird'ara ho farà l'empresa d'El Tec de Súria. Segons ha explicat la coordinadora del menjador, Montse Giralt "això ens permet encomanar el menjar el mateix dia" i, per tant, "no s'ha de reescalfar el menjar i això millora la qualitat". Amb l'anterior empresa calia fer la comanda amb dies d'antelació. La nova mesura també regula millor la quantitat de menjar que s'ha de demanar i això optimitza el servei.

L'altre canvi important és la substitució del nom: "men-jador social semblava de beneficència, canviarem el nom perquè tothom se senti inclòs",haafirmatlacoordinadoradelmenjador. Aquest canvi de nom es durà a terme durant la propera Setmana de la Gent Gran amb una votació popular que farà partícips als que han de ser possibles usuaris del menjador.

Perquè la iniciativa -impulsada per la regidoria d’Acció Social amb la col·laboració de l’Associació pro Minusvàlids de Solsona i Comarca (Amisol) i el suport del Consell de la Gent Gran de Solsona- fos viable, es va calcular que calia arribar a un mínim

de 15 usuaris. Aquesta xifra està pràcticament assolida. Tot i així aquests nous canvis han de permetre atraure més gent.

El menjador és un servei intermedi d'atenció a la gent gran (majors de 65 anys) a un mòdic preu, adreçat a les persones ambungraud'autonomiasuficientperdesplaçar-se.Tambéenpoden ser usuaris aquells ciutadans de menys de 65 anys que necessitin acudir-hi per motius de salut o de discapacitat.

Usuaris del menjador dimecres passat

Noves mesures de seguretat a la plaça St. Jordi

L'Ajuntament de Solsona ha adoptat noves mesures de seguretat a la rotonda de la plaça Sant Jordi.

L'actuació de la brigada municipal ha consistit en pintar unes franjes blanques en diagonal que fa que el carril sigui més estret. D'aquesta forma es vol millorar la seguretat dels vianants en el pas de vianants que connecta la rotonda amb l'avinguda Sant Jordi, millorant-ne la visibilitat i fent que els conductors circulin més allunyats de la rotonda.

A més, fa unes setmanes es va col·locar una barana per impedir que els nens surtin a la carretera.

Page 4: Celsona 769

� Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Obert al trànsit el nou carrer de Mossèn Serra i Vilaró de Solsona

Se senyalitzen noves places d’estacionament en el tram inferior de la Pujada del Seminari

L’Ajuntament de Solsona ha obert al trànsit el nou carrer de Mossèn Serra i Vilaró, després de cinc mesos d’obres d’ur-banització i adequació de l’entorn. Enrere queda l’estat del carrer sense cap tractament de pavimentació i ple de clots que separa l’àmbit sanitari dels equipaments del Se-minari. Des del cap de setmana passat els vehicles poden circular-hi en ambdós sentits entre la Pujada del Seminari i el carrer de Pere Màrtir Colomés.

Salvi Nofrarias, regidor d’Urbanis-me, es mostra molt satisfet del resultat de l’actuació, ja que “no només representa la dignificació urbana d’un àmbit rellevant pels equipaments que s’hi concentren, sinó que se’n millora clarament la mobi-litat tant per al trànsit rodat com per als vianants”. Per la seva banda, Isabel Roca, regidora de Governació, agraeix “la paciència de la població en general i del veïnat i els usuaris dels equipaments contigus en particular per les afectacions sobre la mobilitat d’aquests darrers mesos”.Totiqueinicialmentespreveiafinalitzarlesobres en tres mesos, el termini s’ha dilatat a causa del temps hivernal i l’ampliació de la intervenció amb una escullera a la Pujada del Seminari.

Els treballs, projectats pels serveis tècnics municipals, han consistit en la construcció d’un carrer de doble carril amb una calçada d’aglomerat asfàltic de 5,20 metres d’ample i dues bandes laterals d’aparcament de formigó d’1,90 metres cadas-cuna. En total s’hi han habilitat 24 places d’estacionament per a cotxes i tres de motocicletes. Cada banda del carrer és apta per al passeig a peu amb voreres d’1,5 metres d’ample. S’hi ha plantat 13 robínies pseudoacàcies –una espècie ja present en altres indrets del nucli urbà solsoní.

Aquesta actuació, que ha tingut un cost de 90.000 eurosis’hafinançatatravésdelPlaúnicd’obresiserveisdeCatalunya(PUOSC)irecursospropis,hapermèsdignificarlazona i eixamplar les voreres dels xamfrans dels dos extrems del carrer de Mossèn Serra i Vilaró per tal de millorar la seguretat dels vianants. A l’entroncament amb el carrer de Pere Màrtir Colomés fet accessible el pas de vianants d’aquest punt, mentre que al de la Pujada del Seminari s’ha ampliat la vorera i s’hi ha condicionatdosespaisenjardinats,elstreballsdelsqualsfinalit-zaran els propers dies amb la plantació d’arbustos ornamentals i plantes aromàtiques.

Quant a la canalització de serveis, si bé només hi havia previst realitzar obres per soterrar les línies aèries de telefonia i baixa tensió en l’encreuament amb la Pujada del Seminari, així com entroncar la xarxa de sanejament i construir un collector independent per a la recollida d’aigües pluvials, finalmenttambé s’hi ha inclòs el soterrament de serveis del tram inferior

de laPujada.Aquests darrers treballs s’han fet aprofitant laconstrucció d’una escullera en l’àmbit limítrof amb el recinte sanitari i l’ampliació i adequació de la vorera d’aquest tram, una intervenció assumida econòmicament per la Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés en la major part.

Supressió del cablejat aeriD’aquesta manera, amb l’obra civil de canalització dels

serveis elèctric i de telefonia executada, els propers dies les companyies procediran a suprimir el cablejat aeri. Igualment, es retirarà una torre d’electricitat present a la vorera del xamfrà a tocar de la tanca del jardí de la residència d’avis.

Noves places d’estacionament a l’entorn del tanatori

Una vegada enllestida l’obra, aquests dies la brigada municipalhacompletatlasenyalitzacióhoritzontaldefinitivad’aquest àmbit, després d’uns mesos de canvis temporals en la mobilitat. A partir d’ara, el tram inferior de la Pujada del Seminari, entre l’avinguda de la Mare de Déu del Claustre i el carrer de Mossèn Serra i Vilaró, serà unidireccional en sentit ascendent. “Aquesta mesura ha permès aprofitar el vial per senyalitzar-hi places d’estacionament en línia a banda i banda, necessàries especialment per als usuaris del tanatori i del Centre Sanitari”, explica Isabel Roca. En canvi, del nou carrer en amunt es podrà circular en ambdós sentits; els vehicles podrandesviar-sedebaixadaperaquestvialfinsalarotondade Pere Màrtir Colomés.

Només resta pendent col·locar mobiliari urbà en aquesta zona. Al carrer de Mossèn Serra i Vilaró s’hi instal·laran pape-reres, mentre que a la vorera de la Pujada del Seminari adjacent al jardí de la residència s’hi afegiran dos bancs.

Ajuntament de Solsona

Page 5: Celsona 769

�Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

S'editarà una segona edició del llibre de

mossèn Huguet, XàldiguesEs posarà a la venda per Sant Jordi

El mateix grup de solsonins que va promoure la primera edició del llibre de mossèn Huguet, Xàldigues, ha decidit fer-ne una nova edició que es posarà a la venda per Sant Jordi a les llibreries.

Tal i com ha explicat la Nú-ria Casserres, una de les promotores d'aquesta iniciativa "la primera edició va tenir molt èxit i en motiu de la seva mort hem pensat de fer-ne una segona".

Aquesta nova edició és igual que la primera, amb la diferència de la portada, que aquest cop serà la imatge de mossèn Huguet. A l'interior de la publicació s'inclourà un punt de llibre que justifica perquè es torna a editarXàldigues.

Aquestainiciativaestàfinançadaper gent particular, amics del mossèn. Amb la venda es pretén cobrir despe-sesisihihaguésbeneficisaquestss'entregarienaunacausabenèfica.

La primera edició de Xàldigues crítiques benignes sobre l’Església i el món va ser publicada l'any 2004 i és un recull dels articles que va publicar Jesús Huguet al Full Diocesà entre el 1995 i el 2003.

“Un espai de terra que dóna nom al voltant de la ciutat de Solsona sempre és un full d'història interessant de repassar.

(...)

En aquest moment de recuperació de la història del passat, en què broten arreu his-tòries locals, és bo de veure com el Gerard va recollint amb afecte i pacientment el que era la vida del Vinyet a principi del segle XX”

Enric Bartrina

Llibres

Presentació del llibre La vida

al Vinyet de Solsona en la primera meitat

de s.XX-A través de testimonis vivents-

Dissabte 21 d'abril de 2012Sala d'actes de l'Ajuntament de Solsona

a les 6 de la tarda

Amb la presència:Oriol Montanyà -presentador-

Neus Mujal, Enric Bartrina i Gerard Roca.

Llibres Miquel Manzano

(Arxiu) Mossèn Huguet signant Xàldigues l'any 2004

Page 6: Celsona 769

� Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Solsona Miquel Manzano - Fotos: Miquel Manzano, Residència Pere Martir Colomés

Seguint la tradició el passat diu-menge de Pasqua Cantaires i dansaires de totes les edats, coordinats per l’Orfeó Nova Solsona i la Coral Riallera, van re-córrer alguns indrets de la ciutat entonant cançons populars.

L’itinerari començà al Casal de Cultura a 1/4 d’11 i es va fer parada en alguns dels carrers i places més concor-reguts del nucli urbà com entre altres: la plaça Sant Roc, la plaça Palau, camp del Molí, plaça del Camp, la residència Pere MartirColomés..., fins afinalitzar pelsvolts de les 2 a la plaça Major. En alguns punts, la cantada es complementà amb l’actuació de l’esbart dansaire També Cantà l’Ocellada, acompanyat per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona.

El dilluns de Pasqua les carame-lles es van traslladar a alguns barris dels afores de la ciutat, finalitzant la seva actuació a Cal Xuxa.

Cantaires i dansaires reviuen la tradició de les caramelles

Dansant a la plaça Palau

Les Caramelles a la Residència Pere Martir Colomés L'Esplai Riallera

Cobla Juvenil Ciutat de Solsona El tractor va voltar per tota la ciutat

Page 7: Celsona 769

�Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Solsona Miquel Manzano - Foto: Joan Guilanyà

L'Orfeó Nova Solsona

Page 8: Celsona 769

� Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Lladurs Aurora

Caramelles de Lladurs

El Grup de Caramelles deLladursesmantenenfidelsala seva tradició de fer el recor-regut per totes les parròquies del municipi: MONTPOL, LA LLENA, TIMONEDA, SAN-TA MARIA DE LLADURS i AJUNTAMENT.

Vàren omplir de joia el municipi amb CANTS i els BALLETS TRADICIONALS del municipi.

Pinell Caramellaires de Pinell

Un any mes a Pinell hem gaudit de les esperades Cara-melles. Enguany les vam celebrar dilluns dia 9 al matí, fent un recorregut que ens va portar a les quatre parròquies del nostre municipi: així vam començar per la de Miravé, a quarts de nou del matí, seguidament vam arribar a Pinell, posteriorment a MadronaiaSallent,posantpuntifinalalnostrerecorregutasant Climenç, on vam fer l’última actuació a la plaça del poble als volts de migdia. Per acabar la festa ens vam dirigir a la sala polivalent on una vuitantena de persones vam poder gaudir d’un bon dinar de germanor. Des d’aquí volem donar les gràcies a tota la gent que ha participat i col·laborat en tan lluïda festa i a les parròquies per la bona acollida que any rere any ens demostren.Gràcies a tots podem conservar una tradició molt bonica que dóna vida al nostre municipi.

Caramelles de Pinell 2012

Page 9: Celsona 769

�Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

nDr.AlfredoMontehermosoJaramillo:Oftalmologia. Cirurgia ocular.

nDr.AntoniCostaTubau:Ginecologia i obstetrícia.

nDr.AntoniFernàndezSolà: Medicina interna.

nDr.CarlosPlaDescàrrega:Medicina Natural i Biològica.

nDra.ConcepcióPérezDomínguez:Pneumologia.

nDr.EnriqueFernándezSallentiDr.JoséÁngelCodinaLópez: Vein Center. Tractament de Varius i Proctologia.

nDr.FrancescPortaBlanquera: Digestologia.

nDr.GerardoVizmanosLamotte: Pediatria.

nD.P.IsmaelGiménezVicente: Podologia.

nDr.JaumeOliverasRiera: Traumatologia.

nDr.JesúsLuelmoAguilar:Dermatologia.

nDr.JoanRieraMartí: Medicina de l’esport.

nDr.JordiGiménez-SalinasBotella:Psiquiatria. Psicogeriatria.

nDr.JordiSaenzdeCabezón:Urologia, Andrologia.

nDr.JosepM.GarcíaBoldú: Cardiologia.

nDr.JosepM.SolerInsa: Neurologia.

nDra.LeonorContrerasVelasco: Ozonoteràpia.

nMaiteLópezPérez:Osteopatia i Fisioteràpia.

nDr.MarcArmanguéJorba:Medicina i Cirurgia estètica.

nMeritxellCartesGodoy:Fisioteràpia i Acupuntura.

nD.P.RafaelFonollàNavarro:Estudis de la marxa i la carrera esportiva.

nSílviaGilibetsParcerisa:Psicologia clínica. Neuropsicologia.

nSòniaEsquerrerChueca:D.U.I. Nutrició terapèutica i Salut natural.

Page 10: Celsona 769

10 Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Olius Ajuntament d'Olius - Fotos: Antoni Márquez

Un any més les caramelles d'Olius han sortit i han cantat pel municipi. Aquest any les masies on feien parada han estat la Caseta de Sanmiquel i el molí del Pont. En totes dues han estat rebuts pels seus residents, que han escoltat les cançons de pasqua.

Posteriorment, con es tradició, tots plegats han fet cap a l'ermita de Santa Maria de Villaró, on s'ha celebrat missa i posteri-orment s'ha tancat l'acte amb la cantada de caramelles i un refrigeri pels assistents.

Caramelles a OliusEl grup de Caramelles de la parròquia d’Olius, fidels a la tradició

Page 11: Celsona 769

11Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Olius Ajuntament d'Olius - Fotos: Antoni Márquez

El dissabte dia 7 d'abril es va dur a terme la primera caminada popular d'Olius organitzada des de l'Ajuntament. La proposta va sorgir de les trobades que el consistori fa amb els joves del poble per tal d'impulsar polítiques de joventut i de lleure al municipi.

A dos quarts de nou del matí prop d'una centena de persones van inscriure's a la Casa del Poble per participar en l'activitat. La sortida era a la plaça de l'Olivera del Pi de Sant Just direcció a la Cripta d'Olius i. Un cop recuperades les forces

Caminada popular d'Olius

amb fruita i fruits secs, s'havia de retornar al punt d'inici. El recorregut total era de 10 quilòmetres, cosa que va fer que fos una caminada apta per a totes les edats.

Vasermoltgratificantlarespostadelagentdavantlaproposta; i molt bonic veure diferents generacions del municipi compartint un matí fent salut en l'entorn natural. De ben segur que no serà la darrera caminada.

Page 12: Celsona 769

1� Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Volcat Montse Riu

La Volcat surt de la Vall de Lord per primera vegada

El passat divendres dia 6 d’abril la sisena edició de la VOLCAT sortia per primera vegada de les contrades de la Vall de Lord, des la població de La Coma i La Pedra, obrint així una aventura peraficionatsalesBTTdetresdiesdeduradaper Catalunya.

La primera etapa anava de La Coma i La PedrafinsaSolsona,lasegonadesdeSolsonaa Igualada i la tercera i última d’Igualada a Castellolí.

La prova permetia la inscripció tant a professionals com a no professionals, amb les diferents categories.

Ja des de primera hora del matí el nucli antic de La Coma s’omplia de participants, acom-panyants i turistes per participar i difrutar de la sortida que tenia lloc a les 10 del matí.

De 8 a 9 es podien recollir els dorsals i fer les pertinents inscripcions a la Sala de Plens de l’Ajuntament de la població. La sortida també es feia des de davant del mateix Ajuntament.

Apartirdeles9:15delmatíesvanveuredesfilardi-ferents equips participants damunt de l’escenari preparat. En aquesta presentació es va poder veure corredors de diferents zones,valencians,bascositambéunfinlandès.S'hivanins-criure 330 participants.

Inauguració

Zona sortida

Equip participant

Pocs minuts abans de les 10 del matí es feia la tallada de cinta amb les diferents autoritats. L’alcalde de La Coma i La Pedra, sr. Marc Escarré, n’era l’encarregat, acompanyat del responsable de l’empresa Ocisport, organitzadora de la Volcat i els regidors sr. Francesc Canals i sra. Montserrat Riu.

Els corredors feien una volta d’escalfament per l’interior delnuclianticdelapoblacióabansd’enfilardireccióalesFontsdel Cardener.

Aquesta primera etapa tenia una distància de 43 kms. La cursa va sortit vorejant el Riu Cardener, on a les Fonts del Cardeners’iniciavaunafortapujadade10kmsfinsaColldeJou.D’aquí es dirigien cap a la zona de Canalda per continuar direc-ció Cap del Pla i arribada a la plaça del Camp de Solsona.

La VOLCAT ARA LLEIDA BCN+ es tracta d’una prova lúdico esportiva convertint-se en una Volta a Catalunya per etapes de BTT. És una prova ciclista organitzada per Ocisport i la Federació Catalana de Ciclisme. Aquesta compta amb la col.laboració de les Diputacions tant de Lleida com de Barcelona, així com dels Ajun-taments per on transcorre la mateixa, en aquest cas el de La Coma i La Pedra, el de Solsona, el d’Igualda i el de Castellolí. Igualment amb la col.laboració dels diferents clubs de BTT que hi col.laboren en el disseny dels recorreguts i suport local. Per aquesta primera etapa es va comptar amb la col.laboració del club de BTT de la Vall de Lord, amb el sr. Josep Molins al capdavant.

Equip participant

Page 13: Celsona 769

1�Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Volcat Miquel Manzano

L'etapainicialfinalitzàalPasseigdeSolsona.Moltsdelscorredors van posar de relleu la bellesa del nord de la comarca uncopfinalitzadalacursa.ElguanyadorvaserLuisLeaoambun temps de 01:55:56.

Al dia següent, dissabte 7, es va donar el tret de sortida a la segona etapa de 92 quilòmetres entre Solsona i Igualada

Arribada d'un dels participants divendres a migdia

Els corredors intercanviant impressions després de creuar la línia de meta

amb un desnivell de 2100 metres. Tot i la duresa del recorregut els ciclistes van imposar un ritme molt alt, fet que va fer que els horaris previstos d'arribada quedessin reduïts. El més ràpid va tornar a ser Luis Leao amb un temps de 03: 41:57. Els corredors van passar pel sud de la comarca, concretament pels municipis de Riner i Pinós abans d'entrar a la comarca de l'Anoia.

Finalment,diumengevafinalitzarlaprovaambladarre-ra etapa Igualada-Castellolí que va servir per proclamar campió a Luis Leao. En l'apartat femení es va imposar Heidi Sandsto.

Aquesta prova potencia les comarques de Lleida i suposa un impacte econòmic directe de més de 300.000 euros. Albert Balcells, màxim responsable d'Ocisport, empresa organitzadora del'event,vaferunabonavaloraciófinaldelaprova:“Avui hem acabat la sisena edició d'aquest repte. Ha estat l'any amb major número de participants".

Page 14: Celsona 769

1� Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Ajuntament de Solsona

Neix el projecte Solsona Co per dinamitzar econòmicament la ciutat

a través de la participació ciutadana Es presenta públicament el dissabte 14 d’abril a la sala cultural de l’Ajuntament

Establir el full de ruta que des d’ara i durant els prò-xims deu anys ha de permetre crear ocupació i incrementar la qualitat de vida de la població de Solsona. Aquest és l’objectiu final del projecte Solsona Co, el Pla director de promoció eco-nòmica de la ciutat que impulsa l’Ajuntament amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu i la col·laboració d’institucions i entitats locals. La participació ciutadana, a través de diverses accions per a tot tipus de col·lectius, serà un dels puntals del projecte, que es donarà a conèixer en una presentació pública el pròxim dissabte 14 d’abril a les vuit del vespre a la sala cultural de l’Ajuntament.

La marca Solsona Co al·ludeix als conceptes “col.labo-rar”, “conèixer”, “connectar-se” i “construir”, entre molts altres. Ésambl’úsdelprefixquesignifica“unió”comelconsistorihadenominat el Pla director de promoció econòmica que tot just es posa en marxa i per al qual s’emplaça agents públics i privats del territori, entitats, organitzacions, empresaris, estudiants i tot tipus de ciutadans a títol particular a prendre-hi part.

Els treballs tècnics del projecte, que és subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, els duu a terme el Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya (Cedricat) i és previstquefinalitzinafinald’any.Entrealtresactuacions,esconstituiran diversos grups de treball sectorials, es realitzaran tallers de generació d’idees oberts a tota la població, es durà a terme una enquesta sobre hàbits de compra i s’organitzarà un cicle de xerrades i jornades de treball a Solsona i fora la comarca.

Tot plegat, tal com destaca el regidor de Promoció Econòmica, Lluís-Xavier Gonzàlez, ha de desembocar en un projecte estratègic “amb accions concretes que dinamitzin i diversifiquin l’economia de Solsona i contribueixin a crear ocupació”.Lafinalitatd’aquestainiciativaés“dibuixar el full de ruta per a la Solsona del present, amb caràcter immediat, i dels pròxims deu anys”.

La clau de l’èxit de Solsona Co serà la participació. “Algunes institucions i associacions ja hi estan engrescades i és fonamental que també hi diguin la seva els ciutadans”, subratlla Gonzàlez. L’Ajuntament lidera el Pla director de pro-moció econòmica, “però només reeixirà en la mesura que tothom se’l senti seu i hi col·labori”. Per ara s’hi han sumat ens com el Consell Comarcal del Solsonès i alguns ajuntaments del’àread’influènciadeSolsona–delacomarcaidefora–ientitats com Empresaris per al Solsonès i la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona.

Xerrada de Manel ManchónLa regidoria de Promoció Econòmica i el Cedricat pre-

sentaran la metodologia i el calendari de treball en l’acte del dia 14. Hi intervindran l’alcalde, David Rodríguez; el regidor Lluís-Xavier Gonzàlez; la directora del Cedricat, Imma Pallarès, i la directora dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a la Catalunya Central, Bàrbara Minoves. També hi participarà Manel Manchón, cap d’Economia del diari Ara, amb una xerrada sobre la situació econòmica del país i les iniciatives publicoprivades de dinamització econòmica dels territoris.

Una de les reunions de treball prèvies per crear la marca

Page 15: Celsona 769

1�Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Consell Comarcal del Solsonès

Fins al dia 11 de maig es poden presentar les

Beques PirineusEl dia 11 de maig és la data màxima per a

presentar els ajuts per a estudiants universitaris/àries de les comarques de l’àmbit de l’Alt Pirineu,

Aran i Solsonès “Beques Pirineus”

A partir de dimecres dia 11 d’abril es poden presentar els ajuts per a mobilitat comarcal adreçats a les famílies residents a les comarques de l’àmbit de l’Alt Pirineu, Aran i Solsonès en què algun dels seus membres estiguin matriculats en una universitat del sistema universitari català per al curs acadèmic 2011-2012 per la qual sol·licita ajut.

Els destinataris:

1. Tenir ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea, o en cas de l’estudiant no comunitari acreditar la seva condició de persona resident.2. Residir en una de les set comarques com a mínim des de l’1 de gener de 2009.3. Cal estar matriculat en una universitat del sistema univer-sitari català per al curs 2011-2012, en estudis encaminats a l’obtenciód’untítoloficial.4. Cursar estudis impartits de manera presencial.5. Cal estar matriculat el curs actual de:

a. Un mínim de 60 crèdits en la matricula anual en estudis de grau o 55 per la resta d’estudis.b. Un mínim de 30 crèdits per cada semestre en estudis de grau o 27’5 per la resta d’estudis.

6. Altres supòsits pel que fa als requisits acadèmics per aquells estudiants que no inicien els estudis universitaris.

La informació referent a la convocatòria es pot consultar al link http://solsones.ddl.net/novetats.php?id=11153&id_seccio= o bé es poden adreçar al Servei Comarcal de Joventut del Solsonès (973 48 35 16).

El dimecres 18 d’abril es presenta el Banc del

Temps del Solsonès El Banc del Temps del Solsonès

que és una iniciativa del Consell Co-marcal del Solsonès. Pretén intercanviar necessitats per habilitats, sense ànim de lucre ni cap mediació monetària

El proper dimecres dia 18 d’abril a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica del Consell Comarcal del Solsonès es durà a terme l’acte de pre-sentació del Banc del Temps del Solsonès on es detallarà el seu funcionament amb un protocol d’actuació amb diferents fases, una primera d’acollida, una segona d’integració, una altra de seguimentifinalmentunafasededesvinculació.

L’acte serà presentat pel President del Consell Comarcal del Solsonès, Joan Solà. A continuació la tècnica responsable del Banc del Temps del Solsonès, M. Goretti Sala, serà l’en-carregada d’explicar quin serà el seu funcionament. Tot seguit, la Regidoria d’Atenció Ciutadana, Serveis Socials, Polítiques d'igualtat i Participació ciutadana de l'Ajuntament de la Seu d’Urgell, Anna Vives, i la tècnica responsable del banc del temps de l’Ajuntament urgellenc explicaran la seva experiència.

Page 16: Celsona 769

1� Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

El passat divendres 30 de març es va organitzar una visita a la “Ciudad Agroalimentaria de Tudela” (Navarra). Aquesta va ser la darrera de les nou activitats que s’han des-envolupat,desdelpassatnovembrefinsamarç,dinselPladeconsolidació per empreses del medi rural “NOU ENTORN, 9’S REPTES”, dut a terme des del Consorci Cercs Berguedà, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, l’Organisme Autò-nom de Desenvolupament de la Conca de Barberà i el Consell Comarcal del Solsonès.

Del Solsonès hi assistiren el conseller comarcal de pro-moció econòmica, Esteve Algué, juntament amb el President del Patronat Comarcal de Turisme del Solsonès, Joan Vendrell, tècnics del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i represen-tants de l’Associació d’Empresaris per al Solsonès.

L’objectiu d’aquesta visita consistí en conèixer l’expe-riència d’altres centres de referència innovadors que prestin serveis en territoris rurals similars i que estiguin especialitzats en el suport a l’emprenedoria i les empreses. Tot plegat, per permetre millorar els serveis existents oferts per les entitats organitzadores i, alhora, permetre ampliar la xarxa de contactes amb altres territoris.

El Consell Comarcal del Solsonès visità la “Ciudad Agroalimentaria de Tudela”

L’objectiu de la visita consistí en conèixer l’experiència d’altres centres de referència innovadors especialitzats en el suport a l’emprenedoria i les empreses

Ciudad Agroalimentaria de Tudela

La Ciudad Agroalimentaria de Tudela és un parc empre-sarial, logístic i productiu d'1,2 milions de m2 especialitzat en el sector agroalimentari i que, per tant, concentra tota la cadena de valor en un mateix lloc. El parc està basat en tres pilars fonamentals (infraestructures sostenibles, formació-innovació i logística). A més, és un centre pioner pel que fa referència a l’eficiènciaisostenibilitatenlaproduccióidistribuciócentra-litzada d’energia.

En total, una vintena de persones, entre personal tècnic i responsablespolíticsdelestrescomarques,esvandesplaçarfinsa Tudela per conèixer de prop aquesta important iniciativa del govern de Navarra. Tots plegats van visitar els diferents espais i serveis amb els que compta la Ciudad Agroalimentaria, com ara, la Central d'Infraestructures Comunes per les empreses, en la qual hi ha una central de trigeneració, el Centre de Negocis, i el Viver d’Innovació Agroalimentari, on comparteixen la cuina industrial i el laboratori on les empreses poden desenvolupar nous productes.

Consell Comarcal del Solsonès

Page 17: Celsona 769

1�Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Els embassaments de la comarca estan a un bon nivell de capacitat

Els pantans del Solsonès continuen a un bon nivell de capacitat tot i les poques pluges registrades aquest hivern.

Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, el pantà de la Llosa del Cavall està a un 79,69% de la seva ca-pacitat, lleugerament inferior a l'any passat quan en aquesta època registrava un 86,59%.

Pel que fa a l'embassament de Sant Ponç, aquest es troba gairebé ple, concretament a un 94,35% dels 24hm cúbics que hi caben.

Comarca Miquel Manzano

Pantà de la Llosa del Cavall

El Consell Comarcal del Solsonès ha presentat el cartell de la cinquena edició de la Fira del Vehicle d’Oca-sió de Solsona, l’Autocamp. Enguanyalafirahicol.labo-ra l’Ajuntament de Solsona, la Diputació de Lleida, la Generalitat de Catalunya, Motorrucs de Solsona, els Amics dels Cotxes Clàssics i l’Associació 100% Rally Solsonès.

Tot aquell qui vulgui ja pot consultar el programa d’actes de la Fira del Vehicle d’Ocasió al web: www.auto-campsolsona.com. L’Auto-camp s’iniciarà el dissabte 21 d’abril a partir de les 17 hores a la plaça del Camp i passeig del Pare Claret amb la concentració i mostra de cotxes clàssics, la mostra de motos dels Motorrucs Solsona i el Parc Infantil detrànsit.Ales18horesesrealitzaràlavisitaoficialalaFiraacàrrecdelesautoritats locals i comarcals. A continuació, al camp del Serra s’hi celebrarà l’exhibició de conducció Speed Car i Rally. El diumenge, a partir de les 11 del matí sortiran els participants de la ruta de clàssics al portal del Castell i a les 13 hores és prevista la seva arribada.

Consell Comarcal del Solsonès

El Consell Comarcal del Solsonès presenta el cartell

de la cinquena edició de l’AUTOCAMP

El programa d’actes de la Fira del Vehicle d’Ocasió de Solsona es pot consultar al web www.autocampsolsona.com

El Consell Comarcal del Solsonès acollirà la presentació dels ajuts de suport a l’empresa catalana 2012 El dijous 19 d’abril a les 18h a la Sala Francesca Llobera es presentarà el Programa de Suport a la innovació de les pimes 2007-2013

El proper dijous 19 d’abril a les 18h la sala Francesca Llobera del Consell Comarcal del Solsonès acollirà la presentació dels ajuts de suport a l’empresa catalana 2012.

La benvinguda a les 18 hores anirà a càrrec de18.00h del President del Consell Comarcal del Solsonès, Joan Solà, i a continuació la Directora dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a la Catalunya Central, Bàrbara Minoves, farà la Presentació del Pla d’Actuacions Industrials i Empresarials del Govern de Catalunya 2012-2014. És previst que tot seguit la delegada d’ACC1Ó a Co-marques Centrals, Montserrat Fontarnau, presenti els ProgramesiServeisd’ACC1Óquefinalitzaranambuna projecció. Finalment, el regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Solsona, Lluís-Xavier Gonzàlez, conclourà l’acte.

L’acte és obert a tothom, i per poder assistir-hicalconfirmarl’assistènciaalcorreuelectrònica:[email protected] o bé, [email protected].

Page 18: Celsona 769

1� Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Vall de Lord Montse Riu i Ja Arribarem Club

El passat dissabte Sant, va tenir lloc la vintena edició de la Caminada Popular de la Vall de Lord.

Per aquesta edició l’organització, el Ja Arribarem-Club, havia previst un itinerari d’uns 14 quilòmetres que resseguia l’indret conegut com a Cap de Balç.

El dissabte fou un dia serè i lluminós que contrastava amb els dies plujosos i grisos que el precediren. Segurament aquesta circumstància frenà alguns caminadors a participar-hi.

Entre les 8 i les 9 del matí caminadors vinguts d’arreu de Catalunya, després de travessar la vila de Sant Llorenç de Morunys, començaren la marxa dirigint-se cap el Torrent del Pou on trobaren la recuperada font del Torrent del Pou. Aviat arribaren a l’entorn del càmping i tot planejant passaren pel costat de la casa de Cal Mosqueta, al costat del riu Cardener.

Nou èxit de participació a la caminada de la Vall de Lord1.246 participants caminen pels senders de la Vall de Lord

A partir d’aquest punt l’itinerari seguia per un bonic bosc de pi roig que anava guanyant altura progressivament finsarribaralsTerrers,desd’onesteniaunabonicapanorà-mica de les cases de Les Nogueres, les Tragines, els Hiverns i lesBarraques.Uncartellajudavaalsparticipantsaidentificaraquestes cases. Ben aviat s’arribava a la gran casa de Casa Bella i el collet de Sant Lleïr on hi havia situat el primer control que oferia als caminadors un bon vas de xocolata desfeta calenta acompanyada de coca.

Es continuava pujant primer per pista i després pel camí dels Forats, un camí que l’organització ha recuperat en motiu d’aquesta caminada. Mentre es caminava, la remor de l’aigua del Torrent de La Barata, acompanyava als participants. Un cop arribats a la casa dels Forats, que es voltava per la seva part pos-terior, els caminadors contemplaren el poc que queda d’aquest amagathabitatge.Uncartellinformatiufeiafixar-seenlallindade la casa que contenia una inscripció gravada a la pedra. Ben aviat es creuava a gual el Torrent de la Barata i sense adonar-se’n es començava a pujar pel bonic i important grau de Cap de Balç. Durant la pujada es va poder observar el curiós Forat del Gall, un bufador que queda al costat del camí i que desprèn un corrent d’aire calent. A mitja pujada es van poder llegir diferents cartells informatius que explicaven les característiques del grau i quina era la seva utilitat. A mida que s’anava pujant la vista era cada cop més extensa. Finalment s’arribava a l’esplanada de Cap de Balç on l’organització havia previst l’esmorzar. Un gran nombre de col·laboradors de totes les edats estava esperant als participants. Uns es cuidaven de fer foc, altres de sucar el pa amb tomàquet, altres la fruita, altres, les begudes... Fins i tot es va poder escoltar música tradicional de muntanya amb els acordionistes de la vall, el Nogueres i el Borda, tot un detall per part de l’organització. Molts participants mentre es menjaven l’entrepàs’acostarenfinsalcapdelcingleperapoderobservarla preciosa vista que es té des d’aquest indret: Sant Llorenç al mig de la vall, tota la serra del Port del Comte, la mola de Lord, les serres dels Bastets i Busa i l’embassament de la Llosa del Cavall. Realment els comentaris generalitzats eren de sorpresa i de satisfacció pel panorama que tenien davant seu. S’hi feren moltes fotos perquè, per sort, el dia va acompanyar.

Després de l’esmorzar venia el tram més complicat de la caminada. L’organització ja ho va avisar abans de començar i sobre el terreny diferents cartells informatius alertaven als participants sobre la ràpida baixada que els esperava. La primera sorpresa va ser trobar al mig d’una codina 21 escales construïdes per l’organització mitjançant pedres encimentades. També una barana amb cordes ajudaven a passar aquest mal pas.

Control de la xocolata

Caminadors gaudint de les vistes de Cap de Balç

Control de l'esmorzar

Page 19: Celsona 769

1�Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Robatoris a la Vall de LordLa setmana passada, concretament la nit del dilluns dia 2

d’abril al dimarts dia 3, la població de Sant Llorenç de Morunys va patir robatoris.

A l’interior del nucli antic es van registrar diferents robatoris en establiments comercials. En algun també es va veure que havien intentat entrar-hi sense aconseguir-ho. Als voltants de la població també se’n varen produir i algun parti-cular també els va patir. El dimarts al matí agents dels Mossos d’Esquadra visitaven tots els llocs afectats per començar les pertinets investigacions.

Mossèn Besora prepara un grup de lectors

Des de la parròquia de Sant Llorenç de Morunys el Mn. Besora ha organitzat un grup de lectors. A dia d’avui, ja té un grup de gent interessada per llegir les lectures a les misses. De totes maneres s’esperaran uns dies més per si hi ha algú més interessat en formar-ne part.

Amb paraules del mateix mossèn “Com en totes les coses, entre tots i amb bona voluntat farem millor la feina. La parròquia som tots i ens hem de sentir responsables”

Tothom qui estigui interessat a unir-se al grup només ha de posar-se en contacte amb el mossèn.

Durant aquests dies de Setmana Santa la Vall de Lord s’omple de turistes per fruir d’uns dies de festa. Els municipis que la formen es transformen omplint-se de gent.

Un altres habituals són les diferents paradetes i atracci-ons que els més menuts i no tan menuts esperen amb candaletes. Durant aquests dies situats a la plaça del Mur de Sant Llorenç de Morunys s’hi podien veure una atracció d’autos de xoc, uns llits elàstics, una parada de tir, una parada de pescar ànecs, una parada de cotó de sucre i la ja tradicional xurreria. A les tardes aquesta zona quedava plena de gent, sobretot l'última part de la setmana, on les temperatures i el temps van acompanyar més. Aquestes parades i atraccions ja es van instal.lar a Sant Llorenç de Morunys el cap de setmana de rams, i van marxar passat el dilluns de Pasqua.

Setmana Santa a la Vall

Vall de Lord Montse Riu

Més avall el camí baixava molt fort i en alguns trams, els més delicats, s’hi arribaren a crear petites re-tencions. Malgrat això, els participants s’ho agafaren amb bon humor.

Un cop superat aquest tram el camí planejava per una bonica devesa de roures centenaris al voltant de la casa de LaVilellafinsarribaraltercercontrolqueoferiauncafèo beguda similar.

I ja des d’aquest punt es tornava a passar per Sant Lleïr, es baixava cap al Monegal i es tornava a Sant Llorenç tot seguint l’antic camí de la fàbrica.

En resum, una caminada que un any més ha complert les expectatives que tot esperava.

Cal remarcar que la caminada de la Vall de Lord mobilitza un gran nombre de col·laboradors de totes les edats que ajuden a que aquesta caminada ja sigui una caminada de referènciaatotalaCatalunyaCentralifinsitotaCatalunyasiensfixemamblaprocedènciadelsparticipants.

Des de l’organització de la mateixa es vol agrair de forma especial a totes les persones que fan possible aquesta caminada, tant als voluntaris, com als caminadors, insti-tucions, etc… Gràcies a tota aquesta gent any rere any la caminada acaba sent un éxit absolut.

Vall de Lord Montse Riu i Ja Arribarem Club

Inici de la drecera de Coll de Berla

Page 20: Celsona 769

�0 Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Oliana (Resum fotogràfic) Marcel Ribera – Arxiu fotogràfic: Marcel Ribera

Setmana Santa - 2012

Diumenge de Rams, benedicció dels rams Diumenge de Rams, Country a la tarda

Via Crucis Els “Armats” acompanyats de Mossèn Jaume

Detall de les Caramelles el dia de Pasqua Banda de cornetes que van actuar en alguns actes de Setmana Santa

Page 21: Celsona 769

�1Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Oliana (Resum fotogràfic) Marcel Ribera – Arxiu fotogràfic: Marcel Ribera

Arranjament de la Verge dels Dolors per la processó Passió Viva (2010)

Garatge MontanerCarretera de Manresa, 1 ...................... 973 48 06 00 Dièresi Autoreparació, SCCLCarretera de Torà, 20 ........................... 973 48 03 21

Guia de serveis

Restaurant Càmping El Solsonès ......973 48 28 61Restaurant CastellCarrer Castell, 8 ..................................... 973 48 00 78Frankfurt DasaiCarretera de Sant Llorenç, 4 ................. 973 48 08 66Restaurant TrabucaireCarretera de Sant Llorenç, 1 ................. 973 48 00 27

Carnisseria Angelina......................... 973 48 28 50Carnisseria PalàPlaça Major, 4 ........................................ 973 48 02 64Can SolviCarretera de Manresa Piscis baixos ..... 973 48 20 55Carrer Castell, 35 ....................................973 48 11 67Carretera de Torà ....................................973 48 12 90

Expert RafartCarrer de la Bòfia, número 6Telèfon: 973 48 31 32

Ribera EsportsPasseig Pare Claret, número 10Telèfon: 973 48 15 47

Ferreteria Vílbar ................................... 973 48 01 54Ganiveteria Pallarès ............................ 973 48 01 60

IbercajaPlaça Camp, 8 ...................................... 973 48 03 09

Gestoria Mas 75 anys al seu serveiAvinguda del Pont, 4Telèfon: 973 48 00 95

GaudíCarretera de Sant Llorenç, s/n ...............973 48 31 55Torra Stil ............................................... 973 48 39 46

Òptica Jané........................................... 973 48 34 29

Apunts Gràfics ......................................973 48 17 19Gràfiques Muval ................................... 973 48 04 10

Benigno Alcázar, S.L.Carrer de la Bòfia, 16 ............................. 973 48 05 49

Peusà, Centre PodològicCarrer Gaspar de Portolà, 4 .................. 973 48 16 09

Begudes DelfíCarrer de la Bòfia, 10 ..............................973 48 14 09Cal CollCarretera de Torà, 6 ................................973 48 02 16

Taxi Albert Mas Borés - 5 placesServei 24 hores ..............661 84 84 45 - 689 13 08 08Taxi A l'hora Higueras - fins a 8 placesServei 24 hores ...................................... 630 82 16 52Eva Borés 24 h. - Fins a 9 places973 48 39 17............................................630 11 16 39Taxi 24 hores - Fernando Antón Callén661 819 121 ............................................ 973 48 38 24Autotaxi Ramon CastroServei 24 h ............................................. 608 93 81 37Taxi Joan Parcerisa Janer .................. 620 72 81 05

Autocars TarrésCarrer Sant Miquel, 13 ............................973 48 01 29Transports i Logística J. ViladrichCarrer Castell, 50 ................................... 973 48 09 09

Clínica Veterinària Setelsis .............. 629 39 12 46

Cuina Estel, S.l.Antiga Carretera de Berga ..................... 973 48 20 07Finques Planes Api núm. 7.491 - Des de 1975.Carrer Sant Miquel, 16 Telèfons: 973 48 35 25 - 973 48 35 26

Articles de Regal PellicerCarrer Sant Nicolau, 6. SolsonaTelèfon: 973 48 11 59

Perruqueria Bajona ............................. 973 48 06 69Perruqueria EvaAvd. Cardenal Tarancón,1 Baixos ......... 973 48 37 66Perruqueria NuriCarrer Sant Agustí, 12 ........................... 973 48 29 05

Joieria EsterCarrer Sant Cristòfol, 3 .......................... 973 48 28 52

AUTOMOCIÓ

ARTICLES DE REGAL

BANCS I CAIXES

BARS - RESTAURANTS

CARNISSERIES

ELECTRODOMÈSTICS

ESPORTS

FERRETERIES - TALLERS

GESTORIES

JOIERIES

MODA

ÒPTIQUES

PAPERERIES - IMPREMTES

PINTURES

PERRUQUERIES

PODOLOGIA

QUEVIURES - BEGUDES

TAXI

TRANSPORTS

VETERINARIS

HABITATGE - CONSTRUCCIÓ

Bombers: 973 48 10 80 · Creu Roja: 973 48 06 52 · Mossos: 973 48 14 94 · Policia Local: 973 48 30 40 · Urgències: 112

Perruqueria LluïsaCarrer Llobera, 38Telèfon: 973 48 26 55

PERRUQUERIES

La Farga del Solsonès, SLCtra. C-55, km. 78,5 - Pol. Pronisa - 25280 Solsona973 48 01 51 - Fax: 973 48 05 69

CONSTRUCCIONS METàL.LIQUES

Page 22: Celsona 769

�� Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

L'entrevista Miquel Manzano

El director de l'obra que ha estrenat el cicle Escenes al TATRAU és en Joan Rafart, que tot i ser la primera vegada que dirigeix una obra té l'experiència d'haver estudiat arts escèniques fent classes de tècnica vocal, expressió corporal, interpretació... L'últim any acadèmic va participar en un pro-jecte d'una versió d'Èdip i adaptada per Pablo Ley i dirigida per Josep Galindo estant un mes al Versus Teatre. Aquest dissabte a les 22:00 i diumenge a les 19:00 es fan les últimes represen-tacions de Despertar de primavera al TATRAU, una obra que ens presenta un grup de nois i noies que han d’afrontar el pas de la infantesa a l’adolescència en la societat reaccionària i opressiva de l’Alemanya de final del segle XIX

El passat cap de setmana es va estrenar l'adaptació de Des-pertar de primavera al TATRAU. Quina valoració fa?

Estic molt content. Ha sortit molt bé la gent està con-tenta. Personalment estic molt content del treball que ha sortit d'aquests mesos d'assaig. Faig una valoració molt positiva del projecte, de l'estrena i de les representacions del passat cap de setmana.

Quina ha estat la clau de l'èxit que ha permès tenir molt bones crítiques per part del públic que va assistir a l'obra aquest cap de setmana?

És una obra que ja de per sí té molt bona crítica suposo que pel guió, perquè les cançons són modernes, pròximes... El llenguatge d'aquestes també és modern, la rítmica enganxa i penso que és això el que ha captivat el públic. Per descomptat

destacar el treball de tots els actors que van sortir a l'escenari i se'l van menjar. Estic molt content dels meus actors i actrius, han fet un treball enorme. Es veu que hem treballat tots molt, però concretament els actors ho han donat tot.

Per què va escollir aquesta obra per interpretar-la al TATRAU?

Aquesta obra la vaig descobrir l'any passat. Vaig veure com estava muntada, vaig veure l'espai escènic que utilitzaven i vaig pensar que el TATRAU complia aquestes condicions i que era factible fer-ho. Tenia molt clar que la volia fer i em vaig llançar perquè és una obra que m'encanta i volia que es conegués aquí Solsona.

"...Faig una valoració molt positiva del projecte, de l'estrena i de les representacions del passat cap de setmana..."

Joan Rafart, director de Despertar de primavera

Page 23: Celsona 769

��Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

L'entrevista Miquel Manzano

Agraïments

En Joan Rafart agraeix a la Sara Reig el muntatge de les llums, molt important pel desenvolupament de l'obra. A tot l'equip de muntatge de Lacetània: Ramon Cots, Mia, Guris, Ton Ramonet. A Lace-tàniaperconfiarenelprojecte.A l'escola Setelsis per cedir la sala de motricitat per assajar. I sobretot a la meva ajudant de direcció Mari Prat i a la seva fillaJúliaSalaitambéatotsels actors.

Ha estat complicat traduir i adaptar l'obra al català?Sí. És complicat traduir i adaptar-la perquè hi havia

petits aspectes gramaticals de passar l'anglès al català. Sí que és veritat que això despista una mica, però he tingut molt bons editorsicorrectors.Pensoqueelmésimportantéselsignificati aquest no s'ha perdut. Ha estat complicat, però he intentat donar-lielmàximdesignificatliteraldel'obraoriginal.

Fer un musical representa una dificultat afegida pels actors?

Els actors mai no havien actuat. La majoria tenen grups de música o havien cantat. Però no és el mateix cantar en un grup de rock que cantar en un musical per molt que aquest sigui rock. Hi ha hagut molt treball, hem estat quasi 4 mesos i mig treballant. Al principi vam haver de fer exercicis de confiançaidesinhibició.Elsactorss'hanhagutdeconèixeri fer una mica de grup. Sempre hi ha d'haver un procés on els actors s'adaptin a les situacions i a ells mateixos. Des-prés ens vam posar més a treballar el tema de les escenes, les cançons... El més complicat era la distribució del temps així un dia havíem d'assajar cançons, un altre veus, textos i després la interpretació. En un musical ha de ser igual de bo el text que la música. Els actors han aconseguit fer-se seus els personatges.

A més la coreograf ia també h i juga un paper important?

Sí, però en aquest cas més que en passos de balls la coreografiahaestatmoltdemoviments.Estractamésd'ex-pressiócorporal,deposicionsidemoureelcosambsignifi-cat. Aquests moviments han posat els nois amb un estat molt energètic per connectar amb el públic i això agrada molt.

I el proper cap de setmana últimes actuacions...Sí. Jo animo a la gent que vingui al TATRAU perquè

descobrirà que aquí a Solsona es poden fer coses molt bones i que el jovent no està parat i posa l'ànima i l'esforç en el que fa. Crec que la música els agradarà, penso que el drama de la història els captivarà i els enganxarà.

Es faran més actuacions en altres escenaris?Són temes que estan molt pendents perquè són 12 ac-

tors i costa trobar horaris. Estem intentant que vingui gent de fora a veure-ho per si pogués sorgir alguna actuació.

Page 24: Celsona 769

�� Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Grup de Natura del Solsonès - Centre d’Estudis Lacetans

9 anys de Projecte Rius al Solsonès 2003-2012

Aquest any, el Projecte Rius està de festa, celebra el seu 15 aniversari i el Grup de Natura del Solsonès (GNS) hi participa des de fa 9 anys. Any darrera any el calendari d'ac-tivitats del GNS inclou com una activitat més, les campanyes d'inspecció del Projecte Rius al riu Aigua d'Ora. Normalment es tracta d'una activitat oberta a tothom i en algunes ocasions s'ha realitzat amb grups escolars de secundària al tram d'inspecció i al riu Negre.

El Projecte Rius és una iniciativa desenvolupada per Associació Hàbitats i que té com a objectiu principal estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora dels rius.

www.projecterius.org

L'Aigua d'Ora és un riu prepi-rinenc que neix a la Serra d'Ensija al terme municipal de Gòsol (Berguedà). Ja en el Solsonès, travessa el congost de Sant Pere de Graudescales i s'endinsa per la Valldora on hi trobem el tram inspeccionat. A partir de Sorba, el riu s'eixampla i deixa la vall accidentada finsarribaralCardener(Cardona).

Durant els 8 anys de treball, s'han obtingut nombroses dades que ens han permès avaluar la permanència al llarg dels anys del bon estat de salut del nostre riu.

El tram de riu inspeccionat, es troba paral·lel a la car-reteradelaValld'Ora(margedret).Laxarxahidrogràficadel'Aigua d'Ora està constituïda per nombrosos torrents, un dels quals desemboca just en el punt de mostreig.

El cabal del riu Aigua d'Ora ha presentant una tendència constant al llarg dels 8 anys d'inspeccions, observant-se major cabal a la primavera (règim nivopluvial) que a la tardor (règim pluvial).

Aquesta secció es troba enclavada en una zona boscosa de pinassa, on en els marges del riu s'hi pot observar clarament la transició cap al bosc de ribera. Les espècies vegetals més representatives són les caràcies, el canyís, la boga, el jonc boval,

la sarga i el salze blanc, i no es detecta cap espècie vegetal de caràcter invasor.

La facilitat d'accés a traves de la carretera fa que la zona sigui molt freqüentada pels banyistes durant l'estiu. La zona d'aigualentacreadaartificialmentatravésd'unapetitaresclosafeta amb còdols grans, permet gratament aquesta activitat que a la vegada genera cert impacte. Cada any, tant a la primavera com a la tardor recollim algunes deixalles domèstiques a la zona de platja.

Durant el transcurs dels 8 anys d'inspecció, els parà-metresfisicoquímics(Temperatura,pH,nitratsioxigendissoltels dos darrers anys) del nostre tram de riu es troben dins dels valors normals.

Pel que fa als marcorinvertebrats s'obté un alt índex fet que es relaciona directament amb la bona heterogeneïtat de l'hàbitatfluvialdelriuAiguad'Ora.Ensagradariadestacarquealguns anys s'ha observat l'ocupació d'un niu d'oreneta cua roja alpassotalacarreteradel'afluentilapresènciadelblauet.

Encara que en general aquest tram segueix la tendència queelscursosaltsdelesconquesfluvialspresentenunamésbona qualitat pel fet de ser zones menys poblades, malaurada-ment s'ha detectat la presència d'espècies invasores com visó americà.

El GNS estem molt satisfets de participar en aquest projecteperquèpermet apropar els espaisfluvials a lagent,augmentant així la sensibilització vers aquests ecosistemes tan vulnerables. També ens sentim orgullosos de formar part de la gran xarxa de voluntariat ambiental que ha establert el Projecte Rius a tot Catalunya.

Un cop consolidades les inspeccions el repte de futur és seguir aprofundint en el coneixement de la flora i la fauna del riuAiguad'Ora promovent altres activitats com el ja consolidat cens d'ocells aquàtics hivernants que es fa en un tram més extens d'aquest riu.

Aquest diumenge 15 d’abril es realitzarà la inspecció de primavera i finalitzant-la anirem riu amunt, a larecerca de la llúdriga. Qualsevol per-sona, tingui o no coneixements previs sobre els rius, hi és convidada. Us animem doncs a participar en aquest gran i consolidat projecte.

Inspecció del Projecte Rius - 15 d'abrilLloc de trobada: Plaça del Camp.

Hora de sortida: 9 del matí Hora de tornada: 13h-14h.

NOTA: Cal portar botes d’aigua i guants per apartar la vegetació. [email protected]

http://www.lacetans.org/gns/Facebook

Page 25: Celsona 769

��Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Guixers

Sortida Pont Quebradís El Centre d’Estudis Lacetans us convida a co-

nèixer uns dels racons més interessants i atractius de la nostra comarca. A la varietat d’elements d’interès naturalista i paisagístic, cal afegir-hi dos testimonis rellevants del patrimoni arquitectònic local, la Torre de la Corriu (s. XIII) i el Molí de la Corriu.

És una sortida oberta a tothom. Els menors, però, obligadament hauran d’estar acompanyats d’un adult, donat que parts del trajecte són d’un certa perillositat. www.lacetans.org

Dia: 22 d’abril (diumenge). Hora sortida: 8 del matí. Trobada al Passeig del Camp i distribució de cotxes. Arribada Molí de la Corriu: 9 del matí. Durada caminada: 4 hores. INSCRIPCIONS: Tel. 630 180 388 (Marcel·lí)Email: [email protected]. Data límit: 15 d’abril.Dinar: Possibilitat de dinar a Sant Llorenç. Cal concre-tar-ho a l’hora d'inscriure’s a la sortida.

Centre d’Estudis Lacetans

Sortida al Pont Quebradís (Ruta circular)

AproximacióSortirem de Solsona en direcció a Sant Llorenç de Morunys passant per la presa de la Llosa del Cavall.Abans d’arribar a Sant Llorenç seguirem la LV-4241 en direcció a Berga. Als 9 km la deixarem i per l’esquerra seguirem la carretera asfaltada que puja a Sisquer i Moncalb.Un cop passat Sisquer i fets 6 km en una colladeta ens desviarem a l’esquerra per una carretera forestal que baixa cap a riu de Valls. Passarem pel veïnat de Vallon-ga,ParrilloilaPerera.Acabaremdebaixarfinsuns5km més, al peu del riu, al costat mateix de la presa d’un petit pantà. Temps aproximat d’arribada: 1 hora i uns 49 km de recorregut.

CaminadaLloc de sortida i arriba: Molí de la Corriu. Temps aproximat: 4 hores. Desnivell màxim: 330 m. Desni-vell acumulat: 560 m. Distància: 13,8 km. Dificultat: anar ben calçat, alguns passos perillosos equipats amb escala de fusta i d’altres amb passamans de corda o ca-dena, no acostar-se sobre cingles. És aconsellable anar ambprecaucióeltramdepujadafinsalpont,jaqueespassa pel costat del riu i normalment és molt humit i perilla patinar. Llocs d’interès: ruta totalment paisatgística per la vege-tació i la fauna. Pont natural sobre el riu de Valls, d’uns 60 m de llargada format de pedra tosca o travertins. - La TorredelaCorriu:EdificimoderndelsegleXVIII,contérestes d’una casa forta senyorial o d’un pagés ric de vers el segle XIII. - Molí de la Corriu: molí de tres carcabans amb dos rodets horitzontals i un de vertical.

Associació de Dones del Solsonès

Taller de sabóEl passat mes de

març, durant quatre ses-sions, les dones de l’As-sociació de Dones vam participar en un taller per aprendre a fer sabó. La M. Àngels Miramunt de Claret (Torà) ens va ensenyar com fer sabó de diferents tipus: per rentar roba, per les mans, pel cos,... utilitzant diferents tipus d’oli i també amb oli reciclat.

El darrer dia vam treballar en la presenta-ció dels sabons i ens vam endur a casa una mostra dels 15 productes diferents que vam elaborar. Ens ho vam passar molt bé i també vam veure que la majoria de productes els podem fer a casa.

Festa de la Mona al Club Estel

El dia 21 d’abril a les 5 de la tarda farem una trobada al local del club per tal de comentar les vacances de Setmana Santa i veure si hem resistit la tornada a la rutina amb alegria i bona salut. Berenarem i recordarem el gust de la mona. Segur que el cos ja torna a estar en forma però per si ens queda algun dubte acabarem amb un senzill ball disco apte per a tots els públics. El preu serà de 5 euros per persona.

Club Estel

Page 26: Celsona 769

�� Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Sol del Solsonès Residència Pere Màrtir Colomés

La Residència preparà la Pasqua fent la Mona i

preparant els rams

Celebració de la PasquaCom ja és tradició al Sol del Solsonès vam fer el passat

dijous la celebració de la Pasqua.Els usuaris del Sol es van reunir per guarnir artesanal-

ment la mona en el taller de cuina i a la tarda tots plegats van poder gaudir d’un suculent berenar.

Vam acabar la festa amb música per a tothom.Hem passat uns dies de Setmana Santa, on hem tingut

l’oportunitatdepassarunsdiesenfamília,dereflexióiambfeiesperançafinsl’anyqueve.

Xerrada sobre habilitats socials

El passat dimarts 3 d’abril a la seu del Sol del Solsonès es va fer una xerrada sobre les habilitats socials a càrrec de la psicòloga Montse Martínez.

Es va fer èmfasi en la importància de saber expressar el què volem dir d’una forma assertiva i clara per tal de no crear malentesos i per sentir-nos millor nosaltres mateixos. La xerrada va tenir un format molt interactiu amb representació de casos pràctics i on tothom va poder aclarir els seus dubtes.

Regals per la tómbola solidària

El diumenge 6 de maig l'Escola Arrels Pri-

mària organitzarà com cada any la FIRA DE LA SOLIDARITAT.

Des de Mans Unides, junt amb l'Escola, estem preparant per aquest dia, una Tómbola solidària.

Volemaprofitaraquesteslíniesperdir-vosquesiteniu ganes de col·laborar i disposeu de regals u objec-tes que ens poguessin ser útils, podeu portar-los a :

- Secretaria Escola Arrels Primària- Ca l'Anita- Begudes Delfí.

Moltes gràcies!

Mans Unides Solsona

Page 27: Celsona 769

��Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Bisbat

El dia 2 d’abril, Dilluns Sant, com ja és habitual a la nostra diòcesi, tingué lloc la Missa Crismal, una eucaristia en que tots els preveres de la diòcesi són invitats a renovar les promeses de la seva ordenació i en la qual el bisbe consagra els olis per a la celebració dels sagraments.

Mons. Xavier Novell va presidir l’eucaristia, acompanyat per un gran nombre de capellans, vinguts d’arreu del bisbat. El bisbe Xavier, en l’homilia, es dirigí als capellans exhortant-los a participar en el projecte de la nova evangelització, projecte prioritari de la diòcesi durant els propers mesos.

En aquesta jornada, també se celebren les noces sacer-dotals d’aquells preveres que compleixen 25 o 50 anys de la seva ordenació. Enguany, han estat Mn. Ramon M. Anglerill, Mn. Florenci Cases i Mn. Josep Tuneu, els qui han estat de celebració, en aquest cas dels seus 50 anys de capellà.

En acabar l’eucaristia, va tenir lloc una conferència a la Sala dels Sants Màrtirs del Palau episcopal de Solsona. El ponent fou Mn. Emili Marlés, capellà del bisbat de Terrassa, i

Missa Crismal a la Catedral de Solsona

la xerrada anà sobre la carta “Porta Fidei” amb la qual el Papa haconvocatl’AnydelaFe.Perfinalitzaraquestajornadasa-cerdotal, tots els preveres es reuniren al Seminari i compartiren un dinar de germanor.

Solsona Miquel Manzano

Al voltant de 300 persones segueixen el Via Crucis solsoníUnes 300 persones es

van aplegar al Via Crucis de divendres Sant. El recorregut va començar puntualment a les 8 del matí i va ser encapçalat pel rector, mossèn Lluís Tollar. També hi van assistir el bisbe Xavier Novell i el vicari gene-ral, Mn. Joan Francesc Casals.

El seguici va recórrer els principals carrers del centre històric de la ciutat rememorant les 14 estacions de la Passió de Jesús passant per la plaça Major, Sant Pere, Sant Isidre i de l'Ajuntament, i acabant a la Catedral.

Page 28: Celsona 769

�� Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Glossa Xavier Novell Gomà Bisbe de Solsona

Pasqua i Nova

Evangelització (1)Pasqua. Celebrem i anunciem

que Crist és viu, que ha ressuscitat. Però, realment ho anunciem a algú o simplement ens ho diem a nosaltres ma-teixos com cada any? Sant Pere, com veiem a la primera lectura, anuncia Crist mort i ressuscitat a una multitud de jueus, invitant-los a creure en Ell. De fet, això és el que anirem escoltant tot aquest temps litúrgic, de la mà del llibre dels Fets dels Apòstols. Contem-plarem les aventures missioneres, les conversions i el creixement incessant de la primera comunitat cristiana.

Tots sabeu que enguany estem preparant-nos per posar la nostra Es-glésia diocesana en estat de missió. Vo-lem superar aquesta dinàmica rutinària de viure la fe individualment, de portes endins, sense capacitat d’anunciar-la als altres. Aquesta aventura diocesana l’anomenem Nova Evangelització, que és molt més que un eslogan o un conjunt d’activitats puntuals, es tracta d’una gran transformació missionera.

Fa uns mesos vaig demanar-vosquehireflexionéssiuatravésdeldocument Pensem N.E. (Pensem sobre la Nova Evangelització). Fa unes set-manes, els mossens, diaques, religiosos i laics més compromesos han rebut un document anomenat Inventem N.E. (Inventem la Nova Evangelització). Aquest darrer material de treball invita a les persones més compromeses pasto-ralmentareflexionarsobreelqueestemfent i sobre el que hem de canviar.

Com sempre, res no canviarà si no canviem nosaltres mateixos. Les millors idees i propostes es queda-ran en paper mullat si no provenen i s’adrecenafidelsqueaprofitenaquestaPasqua per obrir-se al trobament per-sonal i viu amb Crist ressuscitat i al do del seu Esperit. Per això, creiem que aquest treball serà molt diferent si el vivim des d’aquesta experiència pas-qual i si l’acompanyem d’una lectura espiritual i orant del llibre dels Fets dels apòstols, amb actitud d’aprendre de la primera comunitat naixent la pastoral que avui hem de dur a terme. Us convido a fer-ho.

Parròquia

MADRONAAplec de Sant Mer.- Diumenge, dia 15 d’abril, a les 12, Missa i cant dels goigs en honor de la Mare de Déu de Sant Mer i, en sortir, coca i beguda per a tothom.

SANT CLIMENÇDiumenge, 15 d’abril.- No hi haurà Missa. Tots estan convidats a l’aplec de Sant Mer.

SALLENTMissa Pasqual.- Aquest dissabte, dia 14 d’abril, a les 6 de la tarda, Missa Pasqual.

SOLSONA

Adoració al Santíssim SagramentCada dimarts es fa l’exposició del San-tíssim, a l’altar de la Mercè, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre. Estem invitats a fer una estona de pregària davant el Senyor. Hi ha la possibilitat de confessar-se i també es fa el rés de Vespres.

Dia del SeminariLa col·lecta que es va fer el mes de març a les diverses misses de la ciutat de Solsona, i un cop recollits els sobres que algunsfidels van dipositar en lescaixetes de l'església per aquesta inten-ció, va ser de 1.216,62 euros. Agraïm la vostra generositat i solidaritat mostrada en aquesta campanya.

1a Trobada de famílies de la catequesi infantilLes delegacions diocesanes de catequesi i pastoral familiar organitzen la primera trobada de famílies de la catequesi in-fantil que tindrà lloc aquest diumenge, dia 21 d’abril, al Seminari de Solsona. Aquesta trobada està adreçada a totes les famílies que tenen algun fill queparticipa a la catequesi infantil o fami-liar d’abans de la primera comunió. És important que pugui assistir-hi tota la família. Hi haurà activitats per a tots adaptades segons les edats de cadascú.

Xerrada de la Gna. FeixasEl proper dissabte, dia 21 d'abril, a les 5 de la tarda, la Gna. Feixas, religiosa de la Companyia de Maria, farà una xerrada als locals de la parròquia sobre el tema: «Per aprendre a estimar».

Curset Prematrimonial arxiprestalEs portarà a terme els dies 21, 22 i 23 de maig.

HORARI DE MISSES A SOLSONADe dilluns a divendres: A les 10 del matí: Claustre; A 2/4 de 8 del vespre: Companyia de Maria.

Dissabte: A les 10 del matí: Claustre.

Misses Vespertines: A 2/4 de 7 de la tarda: Companyia Maria; A les 8 del vespre: Claustre.

Diumenges: A les 10 del matí: Catedral; A les 11 del matí: Hospital; A 2/4 de 12: Cor de Maria; A 2/4 d'1 del migdia: Catedral; A les 8 del vespre: Catedral -Missa Conventual-.

CONFESSIONS: abans de les misses i també quan es demani als mossens.

PREGUEM PELS DIFUNTS

SOLSONA: Dia 14.- A les 8 del vespre, esposos Isidre Serena Santasusagna i Ramona Ferrer Melgosa.

Dia 15.- A les 10 del matí, esposos Ramon Miralles Sampons i Antònia Grifé Pujol; Joan Molins i Mercè Aubets; JoanTortiJosepaVilaseca,ifilla,Rosa.A 2/4 de 12, Antonio Aniorte Martínez i pels seus pares: Antonio Aniorte Fernán-dez i Carmen Martínez Martínez; Maria Closa Barrera (7è a.); Josep Bringués Borràs; Emília Sunyer Reig. A 2/4 d’1, esposos Melchor Ballesta Fuentes (19è a.) i Anna Casiñé Guerris (5è a.).

Dia 18.- A les 10 del matí, esposos Montserrat Albets Joanxich i Ramon Planes Torregassa. A 2/4 de 8 del vespre, esposos Montserrat Albets Joanxich i Ramon Planes Torregassa.

Dia 20.- A les 10 del matí, Joan Sala Sabata (23è a.) i pels seus avis: Miquel Sala Ollé i Carme Call Solé, i per la tieta, Maria Sala Ollé, i pels altres avis: Joan Sabata Solé i Carme Tarrés Boix. A 2/4 de 8 del vespre, Joan Sala Sabata (23è a.) i pels seus avis: Miquel Sala Ollé i Carme Call Solé, i per la tieta, Maria Sala Ollé, i pels altres avis: Joan Sabata Solé i Carme Tarrés Boix.

Page 29: Celsona 769

��Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Un diumenge al matí l'Argentina va rebre una alegre trucada. Era el Josep, el seu gendre, que li diu: "Argentina, si vols veure la teva néta ja pots baixar, fa uns moments que la Rosa ha donat a llum". Va ser tanta l'alegria de dies esperada que l'Argentina va quedar ben torbada. De sobte el vestit li queda petit, no cabia en el seu cos ni tocava de peus a terra. Tot eren corredisses, plena de goig rient i amb llàgrimes als ulls saltà d'alegria. De seguida va trucar al Jordi, que era en un poblet de muntanya: "Jordi, ja ets tiet, hem d'anar a Barcelona a veure la néta tan esperada:" Quan va arribar el Jordi a Solsona, ja tot estava preparat. En poca estona amb el Jordi vam arribar a Barcelona. La néta dormia per primera vegada fora de la panxa de la seva mare. L'Argentina, plena de goig i alegria, no se'n podia estar i allargà tremolant la seva mà i la passejava amunt i avall a pocs centímetres delanétailavoliatocaridemicaenmical'anàaproximantilavatocarimoltsuaumentl'anavaacariciant,finsque a la nena va despertar. Perquè la iaia Argentina no se'n podia estar, i per primera vegada la va sentir plorar. Tan sols tenia quatre hores i amb ella volia jugar. L'endemà el desig de l'Argentina era tant que a Barcelona vam tornar. La néta tenia tan sols un dia. L'Argentina no se'n sabia estar i l'agafava de les manetes i amb un ditet li acariciava la barbeta i com que no se'n podia estar la va tornar a despertar, perquè amb ella volia jugar. El dimecres al migdia ja érem a Solsona. L'Argentina ja estaria més tranquil·la: la podria veure tots els dies. De seguida els va portar el dinar que ja els tenia preparat, i sense dir paraula a sobre la taula els el va deixar.

Tot corrent va anar a veure la néta que dormia com un angelet en el seu llitet i com que l'Argentina no se'n podia estar, de les manetes la va agafar i tot rient li anava enraonant i li deia cosetes i com que no se'n podia estar la va tornar a despertar. Tan sols tenia tres dies i amb ella volia jugar. La néta és tota una joia que l'Argentina i l'Encarna lluiran pels carrers de Solsona.

Ara, Argentina, els teus amics també recordarem les teves juvenils rialles, tan naturals i tan sin-gulars amb la teva forma d'exterioritzar, que tots quedàvem contagiats. Diuen que la foscor del temps va debilitant i desfigurant els records. Però jo, perquè no em passi això, et tindré permanentment instal·lada en un tron de la sala principal del meu cervell; on tots els meus pensaments, dia a dia, abans de sortir al carrer, rendiran homentage a la teva bonica imatge. A vegades els sentiments són tan profunds i po-derosos que poden ser perillosos si quedes atrapat. Jo li demano al meu segon jo que m'ajudi a superar aquesta sobtada absència, tan difícil de superar. Malgrat tot això estem obligats a tirar endavant. Tu vas quedar sola, molt sola, amb dues criatures. I vas treballar i treballar, i vas superar molts sacrificis i forts entrebancs. Les petjades de les teves mans ho diuen ben clar, que estaven endurides de tant treballar. Els amics, amigues, coneguts i balladors et diem adéu amb una forta abraçada; però sempre que sortirem a ballar, els nostres pensaments sempre ens diran que tu estaràs ballant amb tots nosaltres. Trobarem a faltar el teu riure i la teva agradable companyia. Adéu, adéu.

En recordança Bartomeu

Condol

Ens ha deixat el CONSEL TRILLA SOLÉ, soci núm. 97 del nostre club.

Trobarem a faltar el seu dinamisme, la seva alegria de viure, la seva veu a la Coral, la seva implicació al club de

Bitlles i sobretot el seu orgull com espòs i pare. Quan parlava de la seva família li brillaven els ulls de satisfac-

ció. És per això que volem estar amb ells en aquests moments difícils i sobretot amb la Lola, la seva esposa, que

sap que casa nostra és casa seva. Que descansi en pau.

Club Estel

La tendresa de l'Argentina amb la seva néta

Page 30: Celsona 769

�0 Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

La moció subse-güent a la interpel.lació que va plantejar Esquerra Republicana, feia refe-rència al capteniment del Govern en relació amb les decisions del govern espanyol en matèria de te-lecomunicacions i sectors regulats; i les conseqüèn-cies que poden tenir a Catalunya. Des del Grup Parlamentari de Con-vergència i Unió, creiem que les conseqüències per Catalunya poden ser mol-tes i totes elles negatives. Per tant, en aquest sentit, estem d’acord amb allò plantejat per Esquerra Republicana de Catalunya. I en desacord amb allò que promou el Govern del Partit Popular i, entenem que conseqüentment, amb allò que promou el grup parlamentari del Partit Popular que els representa al Parlament de Catalunya. Ja ens agradaria que tinguessin veu pròpia al Parlament, i defensessin també els interessos de Catalunya, però una vegada més, ens deixen clar que Catalunya és pel Partit Popular un subproducte residual. Els posaré alguns exemples, abans d’entrar en matèria: el ridícul en la defensa del corredor central en el si del Parlament Europeu, únics a votar en contra del corredor mediterrani...com pot ser que tinguin una visió tan reduccionista de l’Estat que governen? Un segon exemple: la voluntat de retirar el Català del Senat, una prova més de la poca visió d’Estat que existeix en aquest Govern Espanyol.

La darrera expressió de la poca visió que té el Govern de l’Estat Espanyol és la voluntat de crear la nova Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que farà concentrar en un sol ens – controlat pel Govern Central- la gran majoria de les competències en matèria reguladora de l’Estat i que, entre d’altres, buidarà de contingut competencial la CMT i la traslladarà a Madrid.

2 grans arguments avalen la nostra indignació:Europa aposta d’una manera clara a separar els ens dels

Governs, per tal de potenciar la competitivitat dels sectors claus de l’economia, ja que promou la innovació i millors serveisfinalspelsusuaris.I què fa el Govern de Madrid? Doncs el Govern del Partit Popular a Madrid fa tot el contrari i concentra les competències reguladores en un sol ens fortament controlat per ells, la qual cosa... Quins aspectes afavorirà? Justament allò que Europa pretén eliminar d’una vegada per totes: l’arbitrarietat i la manca de transparència en la presa de decisions. I què passa amb la CMT? Doncs que en el cas de

la CMT, el gruix de les seves competències seran directament gestionades pel Govern Central.

És estrany que sota l’argument del rea-justament econòmic es menystingui l’efecte que pot causar sobre el nou organisme a crear el fet que: 1- assumeixi com-petències ja en exercici, i 2- en mercats tan sen-sibles com l’electricitat i les telecomunicacions, a les quals se suma la

competència en general. La competència en general que són els mercats no regulats i d’altres encara sense constituir com el postal, el joc, els aeroports i l’audiovisual, entre d’altres.

Així que, caixa i faixa: caixa, d’una banda, perquè vo-len integrar en un sol organisme la vigilància de l’energia i les telecomunicacions, i... on més passa això?

I la faixa és feta a mida, ja que les dues Comissions doten el seu pressupost amb les taxes que paguen les operadores de telefonia o els consumidors en el rebut de la llum. Així que con-centrar el poder en el Ministeri d’Economia i Competència,( de Luis de Guindos) pot fomentar la presa de decisions arbitràries. (davantdegrupsdepressiódesobradacapacitatd’influència).

Però els parlàvem de dos arguments, i aquí va el se-gon: Barcelona ha esdevingut, després de tanta feina feta per l’Ajuntament de Barcelona i pel Govern de la Generalitat, la Mobile World Capital. S’està treballant per aconseguir també la capitalitat d’un òrgan internacional d’arbitratge tecnològic, que farà esdevenir Barcelona un referent en tecnologia, innova-ció i think tank de la tecnologia punta més estratègica del que portem de segle. Què fa llavors el Govern Central? Buida les competències de la Comissió del Mercat de les Telecomunica-cions i el fa desaparèixer del districte 22@ de Barcelona. I el trasllada a Madrid.

Una vegada més, amb l’excusa de la trista situació econòmica que estem patint, hi ha la voluntat oculta d’anar reduint-nos.

És per aquest motiu, que la moció que hem debatut aquest matí, és una moció amb un rerefons estructural i identitari de relleu. Ja no és qüestió únicament de competències. Parlem del respecte, i en aquest sentit no s’hi val tot en temps de crisi, no s’hi val tot.

El resultat ha estat clar: tots els grups han votat a favor d’una moció amb esmenes d’Iniciativa, els Socialistes i Conver-gència i Unió, i amb l’únic vot contrari del Partit Popular.

Opinió Mireia Canals, diputada al Parlament de Catalunya

La Comissió del Mercat de les Telecomunicacions

Page 31: Celsona 769

�1Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Tenim tot el dret a estar enfadats, a tenir por i a sentir-nos poc optimistes

En aquests temps de canvis cal entendre que el patrimoni d’una persona no és l’acumulació de béns,

ni el lloc de treball, sinó el seu coneixement

Consciència críticaEns resistim a acceptar els canvis i molts encara pensen que ens trobem

immersos en una crisi i no en un canvi profund. Les notícies que omplen tots els mitjans no solen portar elements positius per al dia a dia, ni de cara al futur. La incertesa provoca malestar, angoixa i una sensació de fracàs que pot resultar molt pervers. La gent està espantada.

Ens aclapara sentir parlar de les retallades, ja que ara sembla que tot queda curt: la feina, el salari, la sanitat, el cistell de la compra. Ens sentim en-ganyats cada vegada que es descobreix un delicte econòmic que s’ha mantingut ocult durant anys sense que ningú no se n’adonés i ens cou terriblement quan la política i els que n’han fet la seva vida, han caigut en el parany de la corrupció. Fins i tot ens sorprèn la força de la cultura del "no", que acaba paralitzant tot allò que pot suposar una transformació i acabem acceptant la raó de la força per damunt la persuasió i el raonament.

Malgrat tot, seguim avançant encara que no resulti agradable passar per això i tenim tot el dret a estar enfadats, a tenir por i a sentir-nos poc optimistes, tot i que no sembli acceptable des de la perspectiva de l’anomenat pensament positiu que s’ha imposat des de principi d’aquest nou segle amb llibres com El secret, un autèntic best seller i una de les bíblies del corrent del pensament positiu.

Molts estan d’acord en que cadascú faci el que vulgui amb la seva vida senseperjudicarladelsaltres.Peròenaquestsmomentssíquecaldriareflexionarsobre les decisions que prenem i tenir, sobretot, consciència crítica, ja que fer les coses per inèrcia, perquè els demés ho fan, ja no val. Tots els nostres actes, en major o menor grau, tenen conseqüències i en aquests temps de canvis cal entendre que el patrimoni d’una persona no és l’acumulació de béns, ni el lloc de treball, sinó el seu coneixement i, com diu Domènec Biosca, això et fa ser empleable, no empleat.

Un missatge per a tothom, però especialment dirigit al joves, perquè esformin;ialspolítics,queconverteixenl’oficienelseupatrimoniiquenoentenenquequanaquestdeixadeserútilquedenpenjats.Reflexionem-hi,deben segur que la percepció canvia.

Opinió Jordi Riart Vendrell - Exalcalde de Solsona Opinió Ramon Gualdo

Bocins d'història

Ara n'ha fet 60 anys, de la mort de cinc anarquistes. Van ser afusellats al Camp de la Bota el 1952. Cal dir que al mateix indret ja n'hi havia ha-gut molts, d'afusellaments. Aquestes cinc persones eren: Ginés Urrea, Pere Adrover, José Pérez (de només 23 anys), Santiago Amir i Jordi Pons.

De Jordi Pons (Taràntula), en sabem dades gràcies a la periodista de Directa, Anna Pujol Reig. Jordi Pons durant la guerra civil va lluitar contra el feixisme a la Columna Durruti. Havia nascut a Puigverd (el Segrià) el 1912. Va ser membre de la CNT i de la FAI.

Acabada la guerra civil es va exi-liar a França. El 1948 era dins el grup de Marcel·lí Massana, al Berguedà. Jordi Pons va ser un lluitador antifranquista, amb vigor i amb constància.

Però malauradament la seva lluita es va estroncar: Va ser detin-gut el 1949, i després d'un calvari de presons i tortures, l'any 1952 va ser afusellat al Camp de la Bota, i també quatre companys de lluita. Ara n'ha fet seixanta anys.

Com he dit, en aquell lloc fatídic (el Camp de la Bota) hi van ser assas-sinades moltíssimes persones, sobretot desdel1939finsalsprimersanysdeladècada dels 50 del segle passat.

Doncs, tot això, cal saber-ho. No s'ha d'amagar, perquè són bocins d'història.

Page 32: Celsona 769

�� Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Opinió Salvador Lara Morente

Tinc la fortuna de pertànyer a un selecte club de lectura, concretament al de la biblioteca Marc de Cardona, on es valora i comparteix el gust per la narració ben feta i això ens fa obrir nous horitzons de tolerància i llibertat sense prejudicis.

I encara que al segle XXI ens pro-mocionen reiteradament el llibre digital és més interessant el tacte del paper que et submergeix en una història de cap a peus i ens descobreix altres móns amb paraules encisadores.

Contemplar el material de somnis, realitats i fantasies en les prestatgeries de la casa del llibre produeix un gran goig que es veu compensat quan sostenim un bon volum i passem les pàgines per trobar emocions amagades que s’adapten al nostre estat d’ànim.

Animar a la lectura és sinònim d'estimular i no m’agrada gens que ens promocionin el producte literari en excés perquè és comdesvelar el final d’unabona pel·lícula. Ens hem d’oferir verges davant de la lletra impresa per poder fer les nostres anotacions i divagacions en un encontre satisfactori que ens permetrà compartir la curiositat i l'interès, plante-jant diferents punts de vista.

A l’escola d’abans et manaven llegir textos obligats que, en ocasions, et feien avorrir la lectura perquè no oferien prou al·licients i l’encontre no era gaire satisfactori, excepte les recomanacions de companys que em fomentaven el desig per llegir. El periodista Matthew Tree ho cita clarament: “és imprescindible que deixin d’obligar als estudiants a combregar amb totxos de paper que fan que s’ennueguin de per vida”

Un llibre, un sentiment

En anys successius decideixo vo-luntàriament el regal vital d’endinsar-me en el compàs, so i la màgia d’un paratge immaculat on el lector debutant dibuixa el seu propi recorregut en la seva escala devalorsèticsiculturals.Comdiriaelfi-lòsof britànic Francis Bacon: “la lectura fa a l’home complert, la conversa, àgil i l’escriure, precís”.

Hemd’animaralsnostresfillsaque la lectura ocupi un lloc rellevant en la seva formació com a persones perquè en cada experiència lliure i gratuïta podran treure les seves conclusions i els contagi-arà el gust per llegir que, a més, els farà més espavilats i menys sols en un món competitiu. Perquè com deia Virginia Woolf : “tanca amb clau les teves bibli-oteques si vols, però no hi ha barreres, pany ni forrellat que puguis imposar a la llibertat de la meva ment”

No hem d’esperar a la fira del llibre perquè se’ns reveli la melancolia de Terenci Moix, la tendresa de José Luis Sampedro, la soledat de Rainer Maria Rilke, l'emoció de Dulce Chacon, l’exili de Mario Benedetti o la prosa sensual de Josep Piera entre d’altres. Els llibres volen ser adoptats i com deia el gran Jorge Luis Borges: “Que otros se jacten de los libros que les han sido dado escribir, yo me jacto de aquellos que me fue dado leer”.

En resum reivindicar l’afecte pel llibre compartit amb amics o familiars -els llibres i els amics han de ser pocs i escollits- i la seva lliure elecció. ón lec-tures que encara no han estat retallades i que ens ajuden a conèixer, aprendre i donar-li un sentit a la vida.

Poesia Josep Maria Poblet

Una agulla en un paller

Avui, la normalitatés una virtut molt rara,poc practicada, encara,

pel govern d’Espanya – Estatsorrut, caspós i tancat.

L’Estat té, avui, quatre idiomesque exhalen els seus aromes

arreu del bell sòl hispà.Tres hi són sols per calmarla xardor de quatre plomes.

Dels tres idiomes estranys,n’hi ha un fuetejat fa anys,amb intents d’anorrear-loi alhora, oidà, de vexar-lo

per uns grups de capsigranys.

La parla d’Andalusiaque m’agrada i m’extasia,és present, sens dir-li arri

en els carrers del meu barria tota hora, nit i dia.

Sento un immens plaerquan oeixo en el carrer

parlar amb l’idioma nostrat,car em sembla haver trobat

una agulla en un paller.

Tenim quatre idiomes bells,una impagable riquesa,

mes, per molts hispans, un d’ellsés una absurda raresa.

Page 33: Celsona 769

��Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Escola Bressol

Aprofitantelbontempstotselscastellersielsgegantsde l’escola vam anar al mercat a comprar planter per fer el taller de l’hortet!

I juntament amb les nostres famílies vam plantar; en-ciams, julivert, tomàquets, ens ho vam passar d’allò més bé, posant terra a les jardineres, regant amb les nostres regadores...i és que vam fer de jardiners!

Divendres, ens vam menjar la mona!!! I que bona que era!!! Tenia un ou molt gran de xocolata, lacasitos i plomes de colors!!! Ens vam acomiadar tots plegats i ens vam desitjar una molt bona Pasqua!

I ara, després d'uns dies de vacances ens endinsem en una nova unitat didàctica....Hi havia una vegada....ja us anirem explicant tot allò que descobrim...

Taller de l'hortet i la Mona a l'Escola Bressol

Els cavallets menjant la mona!!Els castellers i els gegants!

Llar d'Infants El Pi

Casal de PasquaAquests dies a l’escola hi faltaven alguns nens/es… però

tot i que no hi érem tots, a la llar d’infants el Pi, hi ha hagut activitats cada dia. Doncs, durant les vacances de Pasqua, a

l’escola s’organitza un casal, i les educadores preparen algunes sorpreses per aquells infants que hi vulguin assistir. Aquesta vegada hem tocat diferents instruments, hem pintat una mona més gran que nosaltres, hem fet un ou de xocolata, ens hem amagat entre robes i túnels… ja hoveieu…fins i tot durantaquests dies ens ho continuem passant “pipa”!!!

Mireu, mireu…

Page 34: Celsona 769

�� Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Institut Francesc Ribalta

Jornada verda 2012

El divendres 30 de març, vam acomiadar el segon trimes-tre amb la Jornada Verda que celebrem anualment. Una jornada a la natura per a tots els cursos i amb xerrades, excursions i tallers basats en temes de medi ambient per a millorar-ne el coneixement i alhora la conservació.

La comissió organitzadora va programar les activi-tats següents:

• Per a 1r d’ESO: Xerrada dels agents rurals i gimcana a la Mare de la Font, organitzada i preparada pels alumnes del grau superior d’Educació Infantil amb proves de caire medi-ambiental. En acabar la gimcana es va alliberar un aligot, cedit pel centre de recuperació de fauna Vall Calent .

• Per a 2n d’ESO: Visita a la deixalleria i a Volem Feina. Seguidament van visitar l'alberg dels transeünts.

• Per a 3r d’ESO: Realització de diferents tallers, de sabó, de llibretes, de papallones i de llavors i esqueixos. • Per a 4t d’ESO: Visita al Centre Tecnològic on es

van realitzar diversos tallers, de coneixement de plantes aro-màtiques, de l’estudi microscòpic d’arrels per al possible cultiu delatòfona,d’estudifotogràficdemamífers...Tambéensvaninformar de les línies d’investigació i de treball del centre tec-nològic i dels projectes de futur.

• Per a 1r de batxillerat: Xerrada informativa a l’ajun-tament de Solsona sobre el recorregut que fa l’aigua de la nostra ciutat i visita guiada a la depuradora. Alhora van realitzar un estudi de la qualitat de l’aigua del riu Negre abans i després de la depuradora.

Des de l’Institut Francesc Ribalta expressem el nostre agraïment a totes les persones i entitats que han fet possible que aquesta Jornada Verda hagi tingut èxit i que, alhora, hagi estat educativa i entretinguda.

2n ESO

3r

1r

Page 35: Celsona 769

��Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Un grup de nois i noies de 4t d’ESO de l’IES Francesc Ribalta de Solsona visita el CTFC

El passat dia 30 de març, un grup de més de 80 nois i noies de l’IES Francesc Ribalta de Solsona van visitat el CTFC en el marc d’una jornada verda.

Han pogut conèixer què es fa al CTFC i quines són les principals línies de treball de l’entitat. Després, dividits en quatre grups, han fet diferents activitats organitzades per tècnics del CTFC.

Entre altres, han revisat trampes de petits mamífers

disposades pels voltants del Centre, han fet diferents pràctiques als laboratoris, com fer una separació de sòls o analitzar les arrels de les plantes, i han conegut les aplicacions i els usos més habituals de les plantes aromàtiques i medicinals que es troben a casa nostra. També han pogut observar les imatges captadesperdiferentscàmeresfotogràfiquesubicadesalvoltantdelafincadeCanMascaró,amblesqualshanvistimatgesdesenglars, guineus, etc.

CTFC

Page 36: Celsona 769

�� Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

El CE Sant Llorenç va estar fundat i federat l’any 1989. Des d'aleshores ha pogut anar competint a les competicions de futbol federat any rere any.

LesprincipalsfitesquehemanataconseguintaquestaJunta i les anteriors que ens han precedit són;

- Aconseguir mantenir l’equip competint de manera continuada i federada durant 22 temporades consecutives.

- Ajudar a fer pujar un equip de futbol base competint també federat durant 6 temporades i que ara ja són cadets d’últim any. La temporada que ve ja seran juvenils i podran jugar amb el primer equip si ho volen.

- Aconseguir equipaments esportius complerts per tots els equips; des de benjamins, alevins, cadets, juvenils, sèniors i veterans.

- Tenir un camp de futbol amb enllumenat correcte, i tancat.Ensfaltaunúltimpasperposargespaartificialalcamp,cosa de moment inviable pel seu alt cost.

- Consolidar una plantilla de 25 jugadors, amb un equip de tècnics i entrenadors, que fan un equip força equilibrat.

- Tenir any rere any uns pressupostos equilibrats, sense tenir gens d’endeutament i estar al corrent del pagament de tots els nostres proveïdors..

Carta d’acomiadament de l’actual Junta del CE Sant llorenç de Morunys

Futbol CE Sant llorenç de Morunys

- Tenir un local social propi, on hem pogut guardar tot el material, trofeus i documentació de l’equip al llarg de la seva història.

- Fer un llibre . amb la col·laboració de l’Associació Cultural del Patronat Vall de Lord, per recuperar la memòria històrica del nostre equip, que ha fet adonar-nos del que repre-senta el CE Sant Llorenç per la història del poble i hem trobat indicis del fet que ja es jugava a futbol l’any 1933.

- Aprofitar les noves tecnologies per disposar d’ordi-nador portàtil, un grup obert al facebook, un blog… i anem progressant i potenciant les xarxes socials.

- Fer els passos necessaris per adaptar els estatuts del club a les noves exigències de la federació i de la Generalitat.

- I sobretot, mantenir una massa social força conside-rable, de més de 170 socis, malgrat les baixes dels últims anys degut a la crisi econòmica. Gràcies a ells el club té un bon present i unes bones perspectives de futur.

Ha estat un orgull per nosaltres poder presidir aquest club durant els últims 10 anys. Ara ens posem a disposició de la nova Junta que surti elegida i els ajudarem a tirar endavant els nous projectes que considerin oportuns, si així ens ho demanen.

Sant Llorenç de Morunys, 29 de Març del 2012.

Benvolguts socis i sòcies:

Us informem que l’actual Junta Directiva del C.E. Sant LlorençdeMorunys,(codiidentificacióG25253121)perfina-lització del mandat i en compliment dels articles 21 i 22 dels seus estatuts, fa pública la Convocatòria d’Eleccions.

Així doncs, s’obre un nou procés electoral per l’elecció del membres de la Junta Directiva per un període de sis anys. Els càrrecs que s’hauran de nomenar són: President, Secretari, Tresorer i vocals. La Junta Directiva estarà formada per un nombre de membres no inferior a cinc ni superior a vint-i-un.

Per ser elector i elegible s’ha de ser soci ordinari, major d’edat i estar al corrent del pagament de la quota i s’haurà d’acreditar mitjançant D.N.I.

Les eleccions seran el dia 20-maig-2012 a les 17:30h. en primera convocatòria i a les 18:30 h. en segona convocatòria, al local social del Club, situat actualment al carrer la Creueta s/n de Sant Llorenç de Morunys, just al costatdelpavellóesportiu,aprofitantladisputadel'últimpartit de la lliga 2011-2012.

Atentament

La Junta Directiva del C.E. Sant Llorenç de Morunys.

Foto realitzada en homenatge a tots els jugadors que han defensat la camiseta del nostre equip

Page 37: Celsona 769

��Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

CF Solsona Foto: Antoni Márquez

Campionat de Catalunya - 2a. cat. (G.5)

Solsona B , 1 - Vilanova de l’Aguda, 1Alineació Solsona: Marc Barbens, Nil Camañes, Èric Tarifa, Ricard Irla, Marc Sabata, Nil Vendrells, Carles Valverde, Joan Josep Rovira, Roger Garriga, Pau Márquez, Carles Pérez, Ivan Romero, Pau Colell, Nil Flores, Jordi Sánchez, Josep Boix, Walter Cardona.

Partit endarrerit de la 16a. Jornada, on els dos equips durant la primera part han ofert un joc ensopit que no ha generat grans ocasions de gol, excepte una falta dels locals al minut 16, que no atura el porter, i cap dels jugadors del Solsona encerta a fer gol.

A la segona, tot al contrari: Al minut de joc, penal que transforma Ivan Romero, per mans dins l’àrea d’un defensor visitant. Al minut 6 lesió del mateix Ivan en una trompada amb el porter del Vilanova, que el fa abandonar el terreny de joc. Els visitants dominen el joc, encara que Ricard Irla envia una pilota al pal després de treure un servei de falta. Els visitants continuen rondant la porteria de Marc Barbens que al 16’, sal-va el gol en una gran aturada. Al 26, Carles Pérez fa caure un davanter visitant i l’àrbitre xiula penal que Marc no por aturar i significal’empatdelVilanova.Desprésd’aquestgol,elSolsonanovareaccionarfinselsúltims10minuts.Vadominarl’últimtram del partit, però sense fruit, ja que cap de les ocasions no va suposar un perill per la porteria contrària. Un nou empat que noserveixdegaireperamilloraralaclassificació.

Propera jornada

Campionat de Catalunyade 4a categoria (grup 22)

Diumenge, 15 d'abril, a les 6 de la tarda (18 h), al Municipal de Solsona

CF Solsona “B” & CF Tornabous

Campionat de Catalunyade 2a categoria (grup 5)

Diumenge, 15 d'abril, a les 4 de la tarda (16:00 h), al Camp d'Esports de Solsona

CF Solsona & CF Borges Blanques

Campionat de Catalunya de 2a categoria (G. 5)CF Solsona, 1 – CF La Seu d'Urgell, 2CF SOLSONA: Óscar, J. Puig, José Antonio, Biela (D. Puig), Ivan, Mosqui, Lorca, Joanet, Pau, Lamín, Pep (Robert).CF LA SEU D'URGELL: Marc, Miki (Costi), Àlex, Ivan, Ruben, Castell, Xavi, Kike, Fiti (Pablo) (David), Aleix i Ermen (Jordi).La tasca de dirigir l'encontre la va desenvolupar el sr. José Manuel ROMERO, que va mostrar targetes grogues a Ivan i Pep (pel Solsona) i a Costi, Àlex i Marc (per La Seu).

La mala sort castiga el Solsona

Des de l'inici els dos equips intenten marcar el ritme del partit i els locals van insistir a dominar el centre del camp i poder atacar amb efectivitat. La bona col·locació dels visitants allargava el temps de variació del marcador. Va arribar el minut 37 i Lorca fa una profunda internada per l'esquerra de l'atac local, centra i Pau marca l'1 a 0. Els jugadors forans continuen fent el seu joc i aconsegueixen la senyalització d'una falta en el mig lateral del seu atac, l'executa Castell i Aleix remata, de cap, de manera impecable, obtenint la igualada (min. 41).

En la segona part els visitants fan un joc de contenció, ben situats sobre el camp i amb algun que altre atac. Per la seva part els jugadors solsonins intenten lligar atacs de perill, tenint Joanet una oportunitat d'or, enviant la pilota per sobre del porter i del travesser. (57'). En el 62, és Pep qui envia la pilota a l'escaire esquerre de Marc. La intensitat va continuar i, quan ja els visi-tants donaven per bo l'empat i en temps afegit, es produeix una jugada forçada que obliga Mosqui a endarrerir la pilota a Òscar, que es veu impotent per evitar que la pilota entri a la porteria, motivant desil·lusió i desesperació en els solsonins.

És una forta clatellada a les aspiracions de salvació del Solsona, però matemàticament encara hi ha esperança. No s'ha de defallir.

Futbol Base - CF Solsona

Horaris partits 14 i 15 d''abril

Dissabte, 14 d'abrilJuvenil "A" ....................................Mollerussa "B" (17h) (Casa)

Juvenil "B" ................................................Sallent (15h) (Casa) Cadet ....................................................... Navàs (9:15h) (Casa) Aleví "B" ............................................. Arrels "C" (11h) (Casa) Aleví "C" ................................. Fruitosenc "C" (13:30h) (Casa) Benjamí "A" .................................... Arrels "B" (12:30h) (Casa) Benjamí "B" ....................................Pirinaica "B" (11h) (Casa) Prebenjamí "A" .................................. Castellet (13:30h) (Casa)

Prebenjamí "B" ...................Escola Flama "A" (12:30h) (Casa)

Femení..............................................Salle Premià (19h) (Casa)

Diumenge, 15 d'abrilInfantil ....................................................Arrels (9:15h) (Casa)

Aleví "A" ........................................ Arrels "B" (10:45h) (Casa)

Page 38: Celsona 769

�� Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Els benjamins del CE Arrels van jugar quatre partits al presti-giós torneig internacional de la Premier Cup de Barcelona, torneig en elqualvanparticiparfinsa60equipsrepartitsenquatrecategories:benjamí, aleví, infantil i cadet, amb diverses nacionalitats (Bèlgica, França, Brasil, Canadà, Dinamarca, Guadalupe, Marroc, Angola junt a alguns equips espanyols, un de Tenerife i uns de casa nostra: Sabadell, Badalona, Arrels, Cubelles, Marcet, entre altres).

Nosaltres fem un balanç positiu de la nostra participació: 4 partits jugats, 1 victòria, 2 empats i 1 derrota, amb un futbol molt acceptable. També es pot dir que pares i jugadors, tot i el mal temps, ens ho vam passar bé, vam disfrutar del bon futbol, vam passar per estones d’emoció, d’indignació, alegries i desil·lusió i en genral vam viuretotsjuntslesemocionsqueenvoltenaquestesport.Perfinalitzar,l’expedició es va desplaçar al Camp Nou per visitar les instal·lacions ielmuseudelFCB.VaserelpremifinalalspetitsjugadorsdelCEArrels.

Els jugadors que hi van participar van ser: Aleix, Marc Ariza, Andreu, Dídac, Aniol, Albert, Carles, Arian, Artem, Marc Duró i Marc Colillas.

Cerdanyola, 2 - Arrels, 2

El millor partit del torneig per part nostraUn partit amb dos bons equips, un Cerdanyola molt més fort

físicament i nosaltres molt més tècnics. El partit començà amb un Cerdanyola molt avançat i pressionant-nos al nostre camp. Ens va costar de treure’ns aquesta pressió de sobre, van ser 5 minuts molt perillosos, però després domini aclaparador i control del partit per part nostra. Ens avancem per dues vegades al marcador, 1 a 0 i 2 a 1. Vamteniroportunitatsdesentenciarelpartit,nolesvamaprofitaricom sol passar en aquestes ocasions, ens va passar factura al temps de descompte. No va ser el Cerdanyola, sinó l’àrbitre el que va decidir que aquest partit acabés amb empat, 2 a 2. Va ser increïble, però això no ho explicarem: no us ho creuríeu.

Els benjamins A del CE Arrels juguen la Barcelona Premier Cup

Red Star (Guadalupe), 1 - Arrels,- 1

Uns intenten fer futbol. Uns altres, la guerraNosaltres plantegem un partit de futbol, el Red

Star ens planteja una guerra al camp de futbol, amb uns jugadors molt forts. No obstant això, el partit va comen-çar molt bé per a nosaltres, avançant-nos al marcador al minut 6. No sé si això va ser bo o dolent, potser negatiu, perquè a partir d’aquí va ser un suplici per als nostres ju-gadors estar a dins del camp. Aniol, el primer a sortir del camp després d’una entrada fortíssima al turmell. Arian, el segon, després de diverses entrades consecutives: la resta de jugadors gairebé fugint de les entrades del rival i esquivant-les quan podien, tots desitjant que s’acabés el partit. El resultat va ser el de menys, 1 a 1, la preocupació no era haver perdut 2 punts, sinó dos jugadors importants pel pròxim partit. Per sort es van poder recuperar pel partit decisiu de l’endemà.

R. Geant Athois A (Bèlgica), 1 - Arrels, 2

La classificació a la màHavíem de guanyar per més d’un gol o que el

partit entre el Cerdanyola i els de Guadalupe no quedés en empat a més d’un gol. Nosaltres vam resoldre el nostre partitdavantdelsbelguesambmésdificultatsdelprevist,amb un resultat curt, 1 a 2, i havíem d’esperar al partit del Cerdanyola amb el Red Star. Per sort, pel bé del torneig i del futbol, va acabar amb una victòria del Cerdanyola queensdonavaalaclassificaciócomasegonsdegrup.Cerdanyola 7 punts, Arrels 5 punts, Guadalupe 4 punts i Bèlgica 0 punts. Ara ens quedava esperar al dissabte. Objectiu complet, ara veuríem on som capaços d’arribar. Tot el que passaria a partir d’aleshores era de més a més. Enhorabona, nois!!

Barcelona Premier Cup CE Arrels

Page 39: Celsona 769

��Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

CE Arrels

L’expedició del CE Arrels a peu de gespa

Cubelles, 3 - Arrels, 1

Petits detalls i errors defensius ens condemnenPartitclassificatoriperlasemifinal.Bonpartit,benjugat

per part nostra, davant d’un rival que practicava el mateix sis-tema que nosaltres, amb alguns detalls que nosaltres encara no dominem. El partit comença amb domini per part nostra, tocant la pilota molt bé i amb bones combinacions. Ells ens creaven molt de perill mitjançant uns jugadors ràpids i incisius. Nosal-tres fèiem un futbol semblant al primer partit, però els errors en defensa ens condemnen a una derrota que ens deixa fora del torneig. Victòria merescuda del rival, però marxem amb el mal gust de boca pensant que podíem haver fet alguna cosa més. Ens acomiadem del torneig rebent una medalla per a cada jugador, però sobretot deixant una bona imatge del futbol practicat pels benjamins del CE Arrels. El nostre equip va demostrar que pot competir amb equips d’un bon nivell.

Cadet - 2a divisió - Grup 19. 1-4-12Resultat curt!!!CE Arrels, 2 - CF At. Gironella, 0Jugadors: Marc Sala, Albert Vila, Arnau Montaner, Josep M. Duró, Manel Vila, David Estany, Oriol Palou, Xavier Llàcer, Marcel Xandri, Roger Sala (2gols), Miquel Serra, Guillem Pijuan, Chafik Challali, Livian Castillo, Marc Caelles, i Xavier Duró.

Diumenge dia 1 i després de dues setmanes de descans,

els cadets de l’Arrels rebien al camp Municipal de Solsona a l’At. Gironella.

El partit va començar molt bé per als locals, ja que als dos minuts escassos de joc el Roger marcava el primer, en introduir dins la porteria un potent xut des de la frontal de l’àrea. Després d’aquest gol, va semblar que el Gironella es despertés, però no-més va ser un miratge dins el domini del conjunt solsoní, ja que poc després l’Arrels va tornar a agafar el control de la pilota i va evitar que el Gironella passés del seu camp durant uns minuts. Tot i això el Gironella van tenir alguna ocasió per empatar el partit, però es va arribar amb l’1-0 al descans.

A la represa el conjunt del Berguedà va sortir fort intentant buscar l’empat controlant la pilota durant els primers minuts de joc, tenint diverses ocasions de gol, que no van aconseguir realitzar. Poc a poc l’Arrels anava creixent i va tornar a tenir el control del partit, i així va aconseguir arribar en diverses oca-sions a la porteria contrària. Però alguna vegada pel poc encert dels locals, i d’altres per les meritòries intervencions del porter visitant, l’Arrels no va aconseguir incrementar el seu compte golejador. Finalment, després d’una bona passada a l’espai, la sangfredadelRogeren l’ucontrauvaposarel2-0definitiuenelmarcador.D’aquíalfinal,totvacontinuarigual,l’Arrelsdominant, i el Gironella sense poder controlar la pilota en con-dicions per atacar.

Ara només cal felicitar els jugadors de l’Arrels.

CE Arrels - Juvenil 2a divisió G.19Arrels, 3 - Puigcerdà, 3Just repartiment de puntsArrels: Magí, Sala, Alí, Ivo, Houssain, Èric, Xandri, Najim, Xavi, Nourddin, Dani. També: Marc, Chafik. Gols: Nourddin, Dani (2)

Primera part molt igualada entre els dos equips, en la qual els solsonins no es van arribar a sentir còmodes sobre el terreny de joc. Cap dels equips no va generar ocasions clares, únicament el Nourddin va ser capaç d’obrir el marcador amb una jugada personal. I es va arribar al descans amb avantatge mínima per l’Arrels.

A la segona part el partit es va jugar amb una mica més d’intensitat i els dos equips van ge-nerar més ocasions. El Puigcerdà va disposar d’un penal per empatar, aturat pel Magí. Poc després, però, aconseguirien el gol que estaven buscant amb insistència. Gairebé sense temps de reacció, Dani va tornar a posar pel davant l’Arrels, amb un gran xut des de fora l’àrea. El Puigcerdà va insistir en el seu domini buscant l’empat que arribaria poc després, i en la següent jugada Dani torna a marcar. Faltant 10 minutspelfinal,elPuigcerdàvaaprofitarunsegonpenal per empatar el partit. Els dos equips ja havien esgotat les seves forces en una segona part intensa, i el marcador ja no es va moure.

En el proper partit visitarem el líder, l’Avinyó, equip al qual ja vam ser capaços de su-perar a la primera volta.

Barcelona Premier Cup CE Arrels

Page 40: Celsona 769

�0 Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Futbol 7

Els equips finalistes: el Trepovi Viskiends, solsonins, es van imposar als penals contra El Racó de la Mari de Lleida

El passat dissabte 7 d’abril es va celebrar a Solsona la 2a Edició de 12 hores de futbol 7 de Setmana Santa amb un quadre de 12 bons equips tant de Solsona, La Seu d’Urgell, Cardona o Lleida. El campionat va estar moltdisputatifinalmentl’equipTrepoviViskiendsesvaimposaralafinalalllançamentdepenalsl’equipdeLleida El Racó de la Mari. En tercer lloc va quedar el

Borés Cuines en imposar-se als penals a l’equip Viejas Glorias (la Seu-Oliana). Com a equip menys golejat del torneig, va quedar el Trepovi, i David Cámara en va ser el màxim golejador de la fase regular amb 9 gols. Cal subratllar l’ambient festiu de la jornada i el bon nivell de jugadors de tots els equips que van poder gaudir d’un bon torneig!

L’equip Trepovi Viskiends s’emporta el 2n 12h de Futbol 7 de Setmana Santa de Solsona

1r Classificat: el Trepovi Viskiends, de Solsona 2r Classificat: el El Racó de la Mari, de Lleida 3r Classificat: el Borés Cuines, de Solsona

Page 41: Celsona 769

�1Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Futbol sala PB Solsona

Atletisme Club Fondistes del Solsones-Prosetel

Pròximes curses

14 d’abril, Cursa de Muntanya Trans-Olianenca (fundació Isidre Esteve) 16 km.22 d’abril, Cursa Bonaventura Baldoma (Balàfia) Lleida, 10 km.29 d’abril, Mitja Marató l’Obaga (Castellar de la Ribera) 12 i 21 km.29 d’abril, Cursa del Sabó (Montgai) 10 km.1 de maig, Cursa d’Artés 10 km.6 de maig, Quart i Mitja Marató de Tàrrega.13 de maig, Corriol de Solsona, 10’300 km. (inscripcions obertes). Presencials a Ribera Esports i a la pàg. dels Fondistes del Solsonès.Més informació: Ribera Esports i www.atletisme.comhttp://fondistesdelsolsones.blogspot.com/

Primera divisió femení de futbol sala Lleida-Tarragona (Fase d´ascens), jornada 1:Sènior femení dissabte 14 d abril del 2012, 16:30 horesPavelló Montblanc. Equip patrocinat per SOLMÈDIC

Montblanc AEFS - Arrels P.B. Solsona SolmèdicMOLTA SORT NOIES!!!

Juvenil, primera divisió de futbol sala, jornada 21Juvenil masculí dissabte 14 d abril del 2012, a les 17:30 hPavellons Municipals de Solsona (pavelló vell)Equip patrocinat per SPUTNIK

P.B. Solsona Sputnik - Acle Guissona U.E.US HI ESPEREM!!!

Territorial catalana de futbol sala, jornada 23:Sènior masculí dissabte 14 d abril del 2012, a les 17:00 hPavelló Municipal de Tàrrega. Equip patrocinat per TREPOVI, SOLMÈDIC, BENZINERA SETELSIS I PROSETEL 95

Autonayox Tàrrega - P.B. Solsona Trepovi

Futbol Penya Barcelonista Solsona i Comarca

Nom i Cognoms del soci - sòcia de la Penya. Número del carnet de soci - sòcia de la Penya, temporada 2011-2012. Confirmarqueesvolanarapresenciarlafinal.Enviarlasol·licitud a l’adreça electrònica [email protected], últim dia per enviar la petició el 25 d’abril. El 27 d’abril al local de la Penya ( C. Salvador Espriu número 10 ) a les 20 hores és farà el sorteig de les entrades assignades a la Penya. Al sorteig hi hauran de ser presents totes les perso-nes associades que hagin fet la petició. Al moment que es faci entrega de l entrada a cada soci – sòcia guanyador/a del sorteig, cada guanyador/a haurà de pagar a la Penya l´import que valgui l entrada que li hagi tocat al sorteig. L’entrada és personal i no es pot revendre. Si en el moment del sorteig algú que li hagués tocat una entrada hi renunciés, es tornarà a sortejar.

Sol·licitud per a participar al sorteig d’entrades per a presenciar la final

Informació 1ra. Etapa de la ruta de l’abat Oliba: Montserrat – Manresa

Dia i hora de sortida: Dia 22 d’abril a 2/4 de 8 del matí de l’estació d’autobusos.

Preu de la sortida: (autocar + visita guiada a la Seu de Manresa)• Socis 23’5 euros. • No socis 25 euros.

Cal portar esmorzar i dinar, trobarem alguna font pel camí però és millor portar aigua i portar calçat adequat . El recorregut tot i de baixada és de 24’400 km. Caminarem unes 6 hores + 1 de parades. Tenim un recorregut amb autocar de 1’30 hores apro-ximadament, la visita a la Seu la tenim programada a les 5 de la tarda i tindrà una durada de 50 minuts aproximadament. Hora prevista de tornada a Solsona sobre les 7 de la tarda. Data inici inscripcions: 30 de marçData límit inscriure’s: 18 d’abrilLes places són limitades. Per més informació consulteu la web del centre:www.centreexcursionistasolsones.orgPer inscripcions [email protected]

Rutes Centre Excursionista del Solsonès

Page 42: Celsona 769

�� Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Motor Club del Solsonès

Édgar Baró

El passat diumenge dia 1 es va celebrar a Lladurs el IV Enduro del Solsonès, primera de les cinc proves de les quals consta el campionat català d'enduro, amb la participacio de 180 pilots vinguts d'arreu de Catalunya i que, junt amb mecànics i acompanyants, feien un grup de 600 persones. Varen gaudir

IV Enduro del Solsonès

Miquel Pujol

Jordi Vilaseca

Albert Cardona

Page 43: Celsona 769

��Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

d'un cap de setmana esplèndid i varen poder disfrutar de la nostra gastronomia, i visitar la nostra ciutat.

La cursa es va organitzar a Lladurs. El recorregut estava en òptimes condicions degut a les pluges dels dies anteriors.

A les 9 del matí les 65 persones de l'organització varen posar la cursa en marxa i van donar la sortida al primer dels 180 pilots.

A mesura que passava el matí, i la cursa anava avançant, els pilots varen manifestar la duresa de la mateixa, i l'excel·lència del recorregut ,

Els pilots de la categoria sènior varen córrer durant 5 hores i varen fer tres voltes al recorregut, i sis proves especials els júniors 125; i els veterans 3,5 hores i quatre proves especials.

L'anècdota de la cursa va ser que el pilot assiduu al ral·li Dakar, Nani Roma, va fer d'assistència a la seva dona, la Rosa Romero, la qual, per cert, va guanyar a la categoria fèmines.

Quant als pilots locals, el Miquel Pujol va convertir la cursa en un paseig i va guanyar en la categoria júnior 125cc per més d'un minutalsegonclassificat.

En la categoria Enduro 3, el Jordi Vilaseca va fer segon. Ara ja no té excusa per fer tot el campionat. L'Albert Cardona va fer quart asèniorB4t,categoriamoltrenyida:Noesvadecidirelpodifinsal'última crono. L'Èdgar Baró va fer quart a sènior B 2t.

La pròxima cursa del campionat es farà a Puig-reig el proper 21 d'abril .

Podeu veure el video i les imatges de la cursa a la pàgina web del motor club

www.telefonica.net/web2/motorclubsolsones

El motor Club del Solsonès vol donar les gràcies a tots els socis i col·laboradors que varen ajudar a organitzar la cursa i en especial als propietaris de les finques per on passava el recorregut, ja que sense la seva col·laboració no hagués estat possible organit-zar aquest esdeveniment.

Motor Club del Solsonès Fotos: Carme Barcons

Santi Roig

Rosa Romero 1a fèmines

Gerard Esteve 2n E1 (Oliana)

Page 44: Celsona 769

�� Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Sènior masculíJornada 25, Campionat de Catalunya, 3a categoriaCB Santpedor B, 64 - CB Solsona, 103Jugadors: D. Vendrells (4), M. Bensalah (11), F. Codina (12), X. Merino (29), E. Masdenpinós (11), N. Ergin (2), R. Comas (19), J. Padró (14), P. Mujal (2)Parcials: (8-28), (19-47), (36-68), (64-103).

Gran partit i millor resultat en una pista complicada

Partit immaculat, el que va disputar el conjunt solsoní el dissabte passat a la pista del Santpedor, on els jugadors taronges van fer un partidàs que permet sumar una victòria molt important.

En el primer quart de partit els jugadors de Solsonavansortirmoltmotivats.Vansaberaprofitarla velocitat en el joc per agafar un bon avantatge al marcador. Gràcies a les recuperacions de pilota i la bona defensa,vanpodercórreraunavelocitatdevertigenfinsla cistella rival i anotar amb facilitat tant en transició defensa-ataccomenjocposicional.Alfinaldelprimerperíode, el resultat ho deia tot: 8 a 28.

En el segon quart, tot feia pensar que els jugadors de Santpedor reaccionarien, però no va ser així. Els solsoninsvanaprofitarperdonaruncopsobrelataulai continuar amb moltes ganes, incrementant el resultat enelmarcadorfinsal’escandalós19a47ambelquals’arribava al descans.

Amb el partit ja pràcticament decidit, les con-signes a la segona meitat eren continuar posant ritme al joc per tal de no baixar els braços i demostrar que el joc desplegat en la primera meitat no era fruit de la coincidència ni de la sort. Aquest quart va ser el més igualat de tots amb un resultat parcial de 17 a 21.

En la darrera fase de partit es va poder veure un festival de joc ofensiu, on els atacs es van menjar literalment a les defenses, amb un parcial de 28 a 35 que es podia assimilar en un resultat de mitja part en qualsevol partit de la lliga.

Cal dir que els percentatges en el tir dels jugadors solsonins van ser molt bons, amb un 9 de 19 en tirs de 3 i un 26 de 47 en tirs de 2. Això va facilitar enormement la feina dels jugadors a la pista. Cal destacar també els minuts disputats pels jugadors de la casa amb 2 cadets i un júnior que van jugar de cine els minuts que van estar a pista.

Una de freda i una altra de calenta, com no pot ser d'una altra manera: El Dani es va lesionar en una acció de joc que el farà ser baixa per un període aproximat de 15 dies. Però vam recuperar el Joan, que va fer un partit molt complert, tant en atac com en defensa.

El proper partit important també el disputarem a casa el dia 14 d'abril a partir de les 17:30h al pavelló municipal d'esports de Solsona.

US HI ESPEREM A TOTS.

Sènior femeníCB Solsona, 64 – CB Martorell Solvin B, 51 Jugadores: Clara C., Elena S. 14, Paula V. 9, Alba Ll. 6, Jaz C. 1, Anna E. 7, Queralt R. 8, Clara T. 6, Diana C. 6 i Cris E. 6.

Amb 9 sèniors... retrobament amb la victòria

Les noies del CB Solsona rebien el Martorell, amb totes les jugadores sèniors menys la Sílvia, que encara està lesionada. El partit va començar molt bé per les locals, que en 3 minuts portaven un parcial de 10-4. A partir d’aquí les visitants van ajustar les línies de defensa i van poder córrer, i retallar dife-rències.Elmarcadoralfinaldelprimerquarterade15-10.Elsegon quart va ser una calca del primer: Les solsonines s'allu-nyaven de deu punts i les visitants remuntaven. Tot i així, les locals van guanyar el parcial per 17-14 i van arribar a la mitja part amb avantatge: 32-24.

A la represa, les solsonines van sortir amb una pressió a tota la pista que va ser molt efectiva. Això, sumat a l’encert des de la línea de 6,25, permetia a l’equip local distanciar-se de 16 punts: 45-29. Les locals es van relaxar i les noies del Martorell van ajustar aquest tercer quart, per acabar-lo 47-36. L'últim quart va ser d'intercanvi de cistelles, amb el resultat d'empat a 15,perarribaralfinaldels40minuts64-51.

El partit va estar mig controlat per les solsonines, que han demostrat que si vénen a jugar totes podem guanyar més partits, iestarmésamuntalaclassificació.Bonpartitalcontraatacides de la línia de 6,25.

CB Solsona Foto: Lluís Closa

Page 45: Celsona 769

��Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

CB Solsona

Mini femeníCastellbisbal, 54 - CB Solsona, 39 Parcials: 5-4 , 6-3 , 2-8 , 14-7 ; 7-4 , 2-11 , 12-2 , 6-0

Hem tornat a trobar el puntA Castellbisbal vam poder veure el millor partit d'aquesta

temporada del mini femení, liderat per una Aina Cardona es-pectacular (21 punts i gran aportació defensiva). Després de 3 períodes molt igualats, amb alternances constants, el marcador era favorable a les solsonines per dos punts. El contraatac de les rivals va marcar els dos períodes següents, que els van permetre capgirar el marcador (34-26). Però un gran 6è temps ens va tornar a posar 1 punt per davant. Als dos darrers períodes, però, elCastellbisbalvasaberaprofitarelnostrecansament.

Rècord ofensiu (39 punts a favor) i rècord defensiu (no-més 54 punts en contra). I sí, hem tornat a trobar el punt!

Júnior masculíCB Puig-Reig, 72 – Transmoisès CB Solsona, 64

Aquest cap de setmana, l’equip júnior masculí es va enfrontar al Puig-reig

Els solsonins van començar molt malament, a la primera part ja anaven amb un parcial negatiu. Poc a poc a la segona part els solsonins es van posar les piles i van començar a retallar puntsfinsarribaral’empat.

A les següents parts els solsonins van començar a en-fadar-se amb l’arbitratge perquè no xiulava les faltes, però la cosa va seguir igual.

El pròxim dissabte ens toca el Torelló, i és molt impor-tant guanyar.

Moltes gracies pel suport dels pares que van venir al partit.

Calendari del Club Bàsquet Solsona

Cap de setmana amb molts partits a casa i tots els equips federats del club en competició. En total hi haurà 8 encontres a casa i 4 desplaçaments. Atenció als partits de dissabte a la tarda, amb un júnior femení que es juga part de les seves opcions d’ascens de categoria (16,00 h.), el partit del sènior masculí a l’hora habitual (17,30 hores) i després el júnior masculí.

Us esperem al pavelló!

Partits a casa:

Dia.................Hora..... Categoria...................................... Equip.VisitantDissabte, 14 ..... 09,30 .....Infantil Masc. ................................ C. B. Esparreguera BDissabte, 14 ..... 10,45 ......Mini Fem. ..............C. B. Sab de Sant Andreu de la BarcaDissabte, 14 ..... 12,00 .....Premini Mixt ........................... C. B. Matadepera TaronjaDissabte, 14 ..... 16,00 .....Júnior Fem. ................................................. S. A. SúriaDissabte, 14 ..... 17,30 ......Sènior Masc. 3a. Cat. .... C. B. Mira-sol De Sant Cugat Del VallèsDissabte, 14 ..... 19,00......Júnior Masc. .............................................. C. B. TorellóDiumenge, 15 ... 11,00......Cadet Fem. B .................. El Social - Bàsquet de TerrassaDiumenge, 15 ... 12,30 .....Cadet Fem. A ........................................ C. P. E. Taradell

Desplaçaments:

Dia.................Hora..... Categoria.......................................... Equip.LocalDissabte, 14 ..... 12,15 ......Mini Masc. .........................................C. B. Torelló MixtDissabte, 14 ..... 10,30 .....Preinfantil Masc. ............................... Creu Alta SabadellDissabte, 14 ..... 12,00 .....Cadet Masc. ........................... Pme Les Franqueses VerdDiumenge, 15 ... 19,00......Sènior Fem. 3a. Cat. ...................Inforber Bàsquet Berga

Page 46: Celsona 769

�� Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Coneixent Itàlia

Sortides Pau Boix, Paula Novelles i Joan Parcerisa - Institut Francesc Ribalta

El passat 17 de març l’alumnat de 4t d’ESO de l’Institut FrancescRibaltavamcomençarelviatgedefinald’etapa.Vamvisitar Milà, Venècia, Pisa, San Gimignano, Siena i Florència.

A 2/4 de 7 vam marxar cap a Barcelona per agafar l’avió que ens portaria al nostre destí, Itàlia. En poc més d’una hora ens plantàrem a Milà. Allà vam veure el Duomo, el tramvia que circula per la ciutat i el castell. Havent visitat Milà, agafàrem l’autocar i ens dirigírem cap a l’hotel, on passaríem la nostra primera nit.

L’endemà,unaestonad’autocarfinsarribaraagafarelvaporetto, que ens portaria cap a Venècia, on vam poder fer una mica de tot, des de gaudir d’un viatge en góndola pels canals finsavisitarlacatedraldeSt.Marc,elPalauDucal,pujaralcampanar i abraçar-nos al Pont de Rialto.

El dilluns vam visitar Pisa i la seva famosa torre i vam tenir les primeres vistes de Florència. A San Gimignano vam gaudirde lesmagnífiquesvistesde laToscana ivamvisitarels museus de la tortura. A Florència vam pujar a la cúpula del Duomo, i vam visitar l’Acadèmia, amb el David de Miquel Àngel,ilaGaleriadelsUffizzi.

A Siena vam pujar a la Torre del Mangia i vam veure tota la ciutat de Siena des de dalt. Finalment, a Gènova vam agafar el vaixell cap a Barcelona.

Tot ens va encantar, vam passar per ponts molt coneguts i vam pujar a campanars altíssims. A l’autocar vam cantar molt i a les góndoles vam riure. Va ser un gran viatge amb les persones amb qui des de ben petits anem junts.

Volem destacar i agrair el tracte dels professors amb nosaltres. Les noies, però, estem una mica enfadades ja que al vaixell, quan jugàvem al trivial, els nois van guanyar d’un punt! Tot i això, ha estat el millor viatge que hem fet tots plegats i ens ha marcat molt.

Page 47: Celsona 769

��Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Patinatge Solsona Patí Club

El diumenge 18 de març, a la ciutat de Solsona, es va celebrar el Campionat Territorial de Figures Obligatòries de la província de Lleida. Aquesta competició va ser organitzada per la Federació Catalana de Patinatge – Territorial de Lleida amb la col·laboració del Solsona Patí Club. La nostra patinadora del Solsona Patí Club, Ariadna Fortes, va participar-hi a la categoria Juvenil on havia d’aconseguirunespuntuacionsmínimes,enlamajoriadefigures,per aconseguir una plaça pel Campionat de Catalunya. I així ho va fer, proclamant-se Campiona Territorial Juvenil de Figures Obligatòries de la província de Lleida.

El Campionat de Catalunya d’aquesta modalitat i cate-goria, es va celebrar a l’Ametlla del Vallès el dia 31 de març i allí també s’havia d’aconseguir unes puntuacions mínimes en la majoria defigures.Lanostrapatinadorahovaferd’allòmésbécompetintal costat de les millors especialistes d’aquesta modalitat. Ella va demostrar que també n’era una d’elles aconseguint ser la tretzena de Catalunya i l'onzena millor patinadora que accedirà al Cam-pionat d’Espanya (a Santander el proper mes de juliol).

OBJECTIU ACONSEGUIT! MOLTES FELICITATS, ARI!

Ariadna Fortes, del Solsona Patí Club, es classifica pel Campionat d’Espanya

Ester Fornell - entrenadora, a l'esquerra i a la dreta Ariadna Fortes

Ocellaires Societat Ocellaire El Passerell

Concurs localEn el concurs local del dia 8 d’abril hi va haver molt bona

participació: un total de 161 ocells: 37 pinsáns, 35 passerells, 27 verdums i 52 caderneres.

Els punts van ser repartits de la següent manera:

En Pinsà Josep Baraldès va fer 6 punts amb 84 rossinyolsJulio Merino 5 punts amb 50 rossinyolsJordi Casas 4 punts amb 41 rossinyolsLluís Guitart 3 punts amb 15 rossinyols Antonio Pelegrina 2 punts amb 2 rossinyols

En Passerell amb dues remeses i coronaRamon Sala va fer 6 puntsJordi Casas 4 puntsJorge Ruiz 3 punts

En Verdum amb dues remeses i coronaJosé Ariza va fer 6 puntsRubén Requena 5 puntsIsidre Costa 1 punt

En Cadernera amb quatre remeses i corona Marc Costa va fer 6 puntsAlbert Borés 5 puntsJosé Barrera 1 punt

Recordem que el pròxim diumenge el concurs es durà a terme a Guissona i que és un concurs vàlid per puntuar en el campionat Provincial de Lleida i serà organitzat per la soci-etat ocellaire de Guissona i es farà al pavelló petit (al lloc de costum).

Page 48: Celsona 769

�� Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Cartellera

Obsessions de Jordi Plana a l’ÍSSIM (C. Castell, 38)Del 31 de març al 19 d’abril de 2012

Inspecció del Projecte Rius - 15 abril9 anys de Projecte Rius al SolsonèsAquest any també anirem a la recerca de la llúdriga.Anirem al riu Aigua d'Ora per tal de realitzar la inspecció de primavera i pujarem riu amunt a la recerca de la llúdriga.Lloc de trobada: plaça del Camp. Hora: 9 del matí. Hora de tornada: entre les 13 i les 14hNota: cal portar botes d’aigua i guants per apartar la vegetació. Activitat gratuïta i oberta a tothom. Més informació: http://www.lacetans.org/gns [email protected]

L'Ateneu

Excursió al Monestir de Pedra21 d'abril. Per més informació passeu pel nostre local

Amor en blanc i negreDiumenge 15 a les 7 de la tarda al Teatre Comarcal

Vint alumnes de 1r de Batxillerat de l’Institut Francesc Ribalta estem participant en un projecte d’intercanvi amb estudi-ants de l’institut Etu - Töölön Lukio de Hèlsinki, Finlàndia.

Per recaptar fons i així facilitar el pagament del viatge, el grup de teatre Assaig a les 10 presentarà l’obra “Amor en Blanc i Negre” de Juli Mathies el diumenge 15 d’abril a les 7 de la tarda al Teatre Comarcal. Els diners guanyats seran destinats a cobrir part de les despeses del viatge. Les entrades es podran compraralestaquillesdelTeatreoanticipadesal’OficinadelNucliAntic.Aprofitemperdonarlesgràciesalgrupdeteatre Assaig a les 10 per tota l’ajuda que ens ofereixen.

Despertar de primaveraDissabte 14 a les 10 del vespre i diumenge 15 d’abril a les 7 de la tarda

Despertar de primavera té una durada d’una hora i tres quarts i la podeu veure el dissabte 14 a les 10 del vespre, el diumenge 15 d’abril a les 7 de la tarda. Venda d’entrades i abonaments al Punt d’Informació de la plaça Major i, una hora abans de l’espectacle, al TATRAU Teatre.

Associació de Veïns de Freixinet i Rodalia

Caminada popular15 abril 2012 - De Freixinet a St. GabrielSortida de Freixinet a les 8h. Recorregut: 17 km. Freixinet - Volsegura - Vivets - Villaró de la Torre - Vilaseca - Sant Gabriel - El Miracle - La Vall - Plana Rodona - Bosc del Duc - Casamartina - Freixinet

Us hi esperem!

PREMIS DRAC IV EdicióActe de lliurament dels premisProjecció dels Curtmetratges dels guanyadors de l'edició 2011Concert a càrrec de la Polifònica de Puig-reigDivendres 20 d'abril - 9 del vespreTeatre Comarcal de SolsonaEntrades anticipades:Oficina delNucliAntic (plaçaMajor.Solsona) o al 647513520

Conferència "Cançó de bressol pel viatge més llarg" a càrrec del musicòleg Xavier ChavarríaDivendres dia 13 d'abril a les 20:00h a la Sala de Cultura de l'Ajuntament. Conferència a càrrec del musicòleg Xavier Chavarría, que parlarà sobre el Réquiem de Fauré amb el títol "Cançó de bressol pel viatge més llarg".

Concert: Exultate Jubilate de Mozart, Pélleas et Mélisandre de Fauré i el Rè-quiem en Re menor de FauréDissabte dia 14 d'abril a les 22:00h a la Catedral. Concert a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Orfeó Nova Solsona, l'Orfeó Manresà i la Coral Mixta d'Igualada, sota la direcció de Xaver Puig i amb Anna Puche (soprano) i Josep Ramon Olivé (baríton) com a solistes. Interpretaran Exultate Jubilate de Mozart, Pélleas et Mélisandre de Fauré i el Rèquiem en Re menor de Fauré. Preu de l'entrada 18-22 euros (segons localització), amb la possibilitat d'adquirir-les de forma anticipadaal'OficinaONAdelaplaçaMajor.

JA FA 20 ANYS QUE EN VAM FER 20!Les parelles que ens vam casar l’any 1972 -aquest any fa 40 anys - volem celebrar-ho i comptem amb vosaltres.Així doncs, parelles de l’any 1972, podeu posar-vos en contacte amb:M. Antònia: 973 48 29 [email protected]: 973 48 09 16-montserra[email protected]: 973 48 04 [email protected]

Animeu-vos!, us hi sperem.

Page 49: Celsona 769

��Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

La castlania del castell de Riner d'Andreu Galera i PedrosaDia: 15 d’abril - Hora: 6 de la tarda - Lloc: Torre de RinerIntervindran: Andreu Galera i Jordi Torné.Tot seguit, visita guiada a la Torre de Riner per Pere Cascante, arqueòleg. Organitza: Ajuntament de Riner. Col·laboren: Arxiu Comarcal del Solsonès i Centre d’Estudis Lacetans

Hermentera Fàbrega presenta És possible tocar el cel, amb recital de poemes, música en directe i la conferència “El cuidador s’ha de cuidar”Dia: dissabte 14 d’abril. Hora: 5 de la tarda. Lloc: Sala d’actes de l’Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona (Plaça d’Antoni Guitart, 2)

El proper dissabte 14 d’abril, a les 5 de la tarda, en el marc d’un recital de poemes i música en directe, es presentarà l’experiència personal i el llibre És possible tocar el cel (Pagès Editors), d’Hermentera Fàbrega. Ho acompanyarà una confe-rència a càrrec de Teresa Bujons, psicològa de l’hospital solsoní. Teresa Bujons parlarà de la importància que el cuidador de persones amb dependència tingui cura d’ell mateix.

El recital de poemes anirà a càrrec de les solsonines Maria Abiza, Mari Prat, i Marga Torres, amb Eladi Sánchez a la guitarra, i s’hi sumarà una intervenció especial que els assistents descobriran en el mateix moment.

Cartellera

Aquest dissabte se celebrarà la 1a Trans-Olianenca

La Fundació Isidre Esteve promou la 1a. Trans-Olianen-ca que se celebrarà aquest dissabte 14 d'abril. Una cursa que comptarà amb dos recorreguts: Una cursa exigent i cronometra-da de 15 quilòmetres i una caminada solidària de 5 quilòmetres, apta per a tot tipus de persones.

A més de la caminada solidària i la cursa de muntanya, la Trans-Olianenca també organitzarà un ampli ventall d'activitats complementàries on, gràcies a la col·laboració de la ONCE, els més petits podran posar-se a la pell de les persones amb disca-pacitatiexperimentarlesdificultatsambquèestrobenjuganta bàsquet i a bàdminton amb cadira de rodes, o a goalball.

La jornada esportiva es tancarà amb un dinar popular i de germanor de tots els participants i col·laboradors.

Data: dissabte 14 d’abril de 2012 Hora de sortida: 10:30 hores (matí) Lloc de sortida: plaça de la Reguereta d'Oliana Import: Cursa 15 Km: 12 euros - Caminada Solidària: 8 eurosAmb inscripció prèvia.

XERRADA: 'El poder de la música', a càrrec de Joan VivesDivendres 13 - 20hSala dels Sants Màrtirs (pl/ de Palau, 1)

Joan Vives, músic, divulgador i presentador de Catalunya Música, pronuncia una xerrada que porta per títol "El poder de la música". L'organitza l'AMPA de l'Escola Municipal de Música i Dansa i s'adreça a l'alumnat i les famílies, tot i que és oberta a tot el públic. És previst que hi participin alumnes del centre amb dues audicions.

'CURTMIRATGES', festival de curtsDivemdres 13 - 21hCasal Popular La Fura (pl. Sant Pere, 7)

El Casal Popular La Fura porta a Solsona el festival de curts Curtmiratges, que es duu a terme paral·lelament a la capital del Solsonès i a Barcelona. Entre el gener i el juliol es projectaran un total de trenta treballs de joves professionals del cinema amb la fórmula de cinc curts per sessió cada segon divendres de mes.

EXPLICA'M UN CONTE: Presentació del recull de contes 2010-2011Dissabte 14/04/2012 - 18h - Biblioteca municipal

Es presenta a la biblioteca el recull de rondalles del cicle Explica'm un conte del curs 2010-2011. S'hi troben dos contes marroquins, un de romanès i un de mexicà, il.lustrats amb di-buixos realitzats per nens i nenes assistents a les sessions de la bibliotecasolsonina.L'actefinalitzaràambunasessiódecontesa càrrec de Ramona Santaeulàlia.

Maria Alba amenitza una nova tarda de ball

Diumenge 15 - 19hCX Espai (av. Mare de Déu del Claustre, 20)

Page 50: Celsona 769

�0 Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Solsona FM

L’Informatiu: divendres a 2/4 de 2 del migdia i a les 8 del vespre (repeticions dissabte i diumenge a les 4 de la tarda)

Salut amb Creu Roja: de dilluns a divendres a la 1 del migdia

Engresca’t a parlar bé el català (Xarxa COM Ràdio): de dilluns a divendres a les 10 del matí

Camins: dissabtes a les 12 del migdia (repetició dijous a les 11 del matí)

Electrozona: dimecres a 2/4 de 10 del vespre (repetició dissabtes a 2/4 d’11 de la nit)

PROGRAMACIÓ SOLSONA FM

Més informació a: www.solsonafm.cat, http://solsonafm.blogspot.comFacebook Twitter - 973 48 42 25 - [email protected]

Entre Tots: dissabtes a les 10 del matí (repetició dijous a les 5 de la tarda)

Nova Orleans-Solsona, en una estona: divendres i diumenges a 2/4 d’11 de la nit

El Rebost dels Contes: de dilluns a diven-dres a 2/4 de 9 del vespre (repetició diumenges a les 10 del matí)

Parlem de Pilotes: divendres a les 6 de la tarda (repetició dilluns a les 11 del matí).

El Vespre: divendres a 2/4 de 9 del vespre (després d'El Rebost dels Contes) (repetició dilluns a les 5 de la tarda)

En Femení: dimecres a les 11 del matí (repetició diumenge a les 5 de la tarda)

Retransmissió dels plens municipals: quan s’escaigui

En Guàrdia (Catalunya Ràdio): dimecres a les 5 de la tarda (repetició divendres a 2/4 de 12 del migdia)

A Solsona FM, aquest Sant Jordi, contes i poemes

L’emissora municipal emet la setmana vinent els poemes que han preparat els alumnes de P4 de l’escola El Vinyet. Serà del dilluns 16 al dilluns 23 a 2/4 de 10 del matí, a 2/4 de 3 del mig-dia i a 2/4 de 8 del vespre. No te’ls pots perdre!

D’altra banda, a partir del dia de Sant Jordi i durant tota la setmana, a l’espai El Rebost dels Contes s’emetranelscontesfinalistesdelconcursde contes que ha organitzat Solsona FM. Es po-dran sentir de dilluns a divendres a 2/4 de 9 del vespre i la repetició el diumenge 29 a les 10 del matí. A partir del dia 30, s’obrirà un període de votació popular per escollir el treball guanyador de cada categoria. Us en mantindrem informats al bloc de Solsona FM,http://solsonafm.blogspot.com i a través de les xarxes socialsFacebook i Twitter. Aquest Sant Jordi, viu la cultura amb Solsona FM, al 107.5 de la FM o a través de www.solsonafm.cat.

Parlem de Pilotes fa un parèntesi aquesta setmana

Per qüestions alienes a la voluntat de l’equip del programa, l’espai esportiu conduït per Gerard Roca no s’emetrà aquest divendres, dia 13, a la tarda. Parlem de Pilotes reprendrà normal-ment les emissions divendres vinent a les 6 de la tarda (repetició dilluns a les 11 del matí).

L’alcalde de Solsona comparteix un nou cafè amb la ciutadania aquest divendres

Aquest divendres, dia 13, a dos quarts de quatre de la tarda, l’alcalde de Solsona, David Rodríguez, compartirà un nou cafè amb la ciutadania per parlar distesament d’assumptes de competència municipal i d’interès general. Aquesta vegada la convocatòria té lloc al bar M-Knop, situat al número 7 de la carretera de Sant Llorenç. Aquesta serà la setena trobada de la iniciativa “Un cafè amb l’alcalde”, impulsada des del novembre passat per la regidoria de Participació. L’objectiu d’aquestes sessions és acostar els afers públics d’àmbit local a la ciutadania sense els formalismes de la casa consistorial i recollir-ne possibles aportacions.

Els col·lectius que vulguin tractar algun tema concret poden sol·licitarunareunióespecíficaatravésdelcorreuelectrò[email protected]. També és a per mitjà d’aquesta mateixa adreça, o bé trucant al telèfon 973 48 00 50 (ext. 109 o 111), que els establiments poden manifestar el seu interès per acollir una d’aquestes trobades periòdiques.

Ajuntament de Solsona

Societat

Aquesta besàvia tan eixerida només n'ha fet 99!!!Moltes felicitats...!!!!

Page 51: Celsona 769

�1Celsona 769 - Divendres, 13-4-2012

Passatemps

L'acudit del Simi

18

Si teniu en compte que a igual número li correspon igual lletra, segur que us sonarà el fragment de la cançó Love me tender (Estima’m dolçament) del rei del rock.

L'endevinalla:Em passo la vida fent voltescaminant a poc a poc, però per més que caminosempre estic al mateix lloc.

Page 52: Celsona 769