CENTRALIZATOR NOMINAL - ancpi.ro Sef Birou Arhiva - OCPI IIfov 2 Ovidiu DRAGOMIR Sef Birou Arhiva -

 • View
  21

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CENTRALIZATOR NOMINAL - ancpi.ro Sef Birou Arhiva - OCPI IIfov 2 Ovidiu DRAGOMIR Sef Birou Arhiva -

 • INSTITUTIA: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA

  CENTRALIZATOR NOMINAL

  cu punctele acordate candidatitor dupa sustinerea probei scrise la concursul din perioada 05.07-11.07.2018, pentru ocuparea unor posturi vacante de conducere ~i de executie de Sef Birou Arhiva - OCPI

  Ilfov, consilier cadastru gr. 1- ANCPI, Directia de inregistrare Sistematica, consilier debutant - ANCPI, Directia Sisteme lnformationale Geografice, cu incadrare pe perioada nedeterminata corespunzatoare functiilor

  contractuale din cadrul ANCPI ~i institutiilor subordonate

  Nr. Nr. posturi Punctaj final

  crt. Numele si prenumele scoasela Functia si gradul la proba Admis/Respins

  concurs sensa

  1 Mihai PRAJA 40.00 Respins 1 Sef Birou Arhiva - OCPI IIfov

  2 Ovidiu DRAGOMIR Sef Birou Arhiva - OCPI IIfov

  80.00 Admis

  consilier cadastru gr. 1- 3 loana-Florina ~ERBAN 1 ANCPI, Directia de 86.33 Admis

  inregistrare Sistematica Cristina-Andreea consilier debutant - ANCPI,

  4 ~ERBAN-IACOB Directia Sisteme 71.66 Admis Informationale Geografice consilier debutant - ANCPI,

  5 loana-Bianca OPROIU Directia Sisteme 41.33 Respins

  1 Informationale Geografice consilier debutant - ANCPI,

  6 Directia Sisteme 4.66 Respins Florin POPESCU Informationale Geografice

  consilier debutant - ANCPI, 7 Directia Sisteme 3.66 Respins

  Daniela-Florentina DOBRIN Informationale Geografice

  Presedinte comisie de concurs pentru postul de ~ef Se iciu Arhiva ~i consilier debutant Constanti

  Presedinte comisie de concur~orstul de consilier cadastru gr. I

  Victor A~rfRESCU , (((cc

  (

  Sunt declaratl admlsi la proba scrlsa candldatil care au obtinut minimum 50 de puncte pentru functiile de executie !iii minimum 70 de puncte pentru functille de conducere .

  Conform art. 24 (1) din H.G. 286/2011, cu rnodificarile ~i completarlle ulterioare, interviul poate fi sustlnut doar de catre acei candidaf admlsl la proba sensa,

  Interviul se va sustlne in data de 11.07.2018 la sediul Agentiei Nationale de Cadastru ~i Publicitate lrnoblllara - Splaiul Independentei, nr. 202 A, sector 6, et.2, cam. 4, orele 10,00.

  Interviul se realizeaza conform planului de inteviu intocmit de comisia de concurs, pe baza criteriilor de evaluare

 • INSTITUTIA: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU $1 PUBLICITATE IMOBILIARA

  \

  AGENTIA NATION1\drOtC1UJA~TR1J

  lN~!~~~LIC~:~~~l~t.~~···f"· lE~IRr k: '~ . ' , ",{lU .'" . , ,.() woo'" .() ••••••••••• .._ _u .

  CENTRALIZATOR NOMINAL

  cu punctele acordate candidatilor dupa sustinerea probei scrise la concursul din perioada perioada 05.07-11.07.2018, pentru ocuparea unor posturi vacante de conducere !?i de executie de $ef Serviciu cadastru - OCPI Calaral?i cu incadrare pe perioada nedeterminata corespunzatoare functiilor

  contractuale din cadrul ANCPI si lnstitutiilor subordonate

  Nr. Nr. posturi Punctaj final

  crt. Numele ~i prenumele scoase la Functia ~i gradul la proba Admis/Respins concurs sensa

  1 lon-Iulian NEAGU 1 $ef Serviciu cadastru- OCPI 70.33 Admis Calarasi

  Presedlnte comisie de concurs pentru postul de ~ef Serviciu Cadastru

  Marcela CRISTEA

  !'~

  Sunt declarati admisl la proba scrisa candidatii care au obtlnut minimum 70 de puncte pentru functille de conducere.

  Conform art. 24 (1) din H.G. 286/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare, interviul poate fi sustlnut doar de catrs acei candldatl adrnlsl la proba scrisa.

  Interviul se va sustlne in data de 11.07.2018 la sediul Agentiei Nationale de Cadastru ~i Publicitate lmobillara - Splaiul lndependentei, nr. 202 A, sector 6, et.2, cam. 4, orele 10,00.

  Interviul se realizeaza conform planului de inteviu intocmit de comisia de concurs, pe baza crlterillor de evaluare

 • '*ri*^

  3ffi.f;"1"1T,1;:;li f ffi;jit}l * 11"#' ":'"1i:li"i::-'il1,.1:3:i":."