15
CERTIFIKAT CERTIFICATE 1/15 Dette certifikat er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Certifikatet giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre og sælge nedenstå- ende byggevare i Danmark og til at mærke byggevaren med ”Godkendt til drikke- vand”-mærkningen. This certificate is issued according to Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components that come into contact with drinking water. The certificate gives the approval holder the rights to market and sell the following building component in Denmark and to mark the building component with the “Godkendt til drikkevand” marking. GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.: 03/00061 UDSTEDT / DATE OF ISSUE: 11-05-2019 UDLØBER / EXPIRY DATE: 10-05-2024 GODKENDELSESINDEHAVER / APPROVAL HOLDER: Tiemme Raccorderie S.p.A. Via Cavallera 6/A, Loc. Barco 25045 Castegnato IT, Italy BYGGEVARE / BUILDING COMPONENT: Series 1000-1100 Compression fittings with brass ring and pipe insert BETINGELSER FOR GODKENDELSE: De nærmere betingelser og vilkår for godkendelsen er fastsat i bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Endvidere henvises til godkendelsesbrev af 08-01-2019 om godken- delse af ovennævnte byggevare i kontakt med drikkevand og eventuelle senere ændringer til godkendelsesbrevet fremsendt til godkendelsesindehaver. Markedsføring og salg af byggevaren efter nærværende godkendelse omfatter de versioner af byggevaren, der er opført i bilaget, og den variantproduktion, der er angivet i bilaget. CONDITIONS OF APPROVAL: The detailed terms and conditions of approval are laid down in Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components in contact with drinking water. See also the approval letter of 08-01- 2019 on the approval of the above-mentioned building component in contact with drinking water, and any subsequent amendments to the approval letter submitted to the approval holder. Marketing and sale of the building component under this approval include the versions of the building component listed in the Annex and the “on-demand” production specified in the Annex. CERTIFIKATET ER UDSTEDT AF: THE CERTIFICATE IS ISSUED BY: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Danish Transport, Construction and Housing Authority Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Mail: [email protected] Web: www.tbst.dk København, den 08-01-2019 Birgitte Lundblad Kontorchef / Head of division

CERTIFIKAT - Trafikstyrelsen

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CERTIFIKAT - Trafikstyrelsen

CERTIFIKAT

CERTIFICATE

1/15

Dette certifikat er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Certifikatet giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre og sælge nedenstå-ende byggevare i Danmark og til at mærke byggevaren med ”Godkendt til drikke-vand”-mærkningen. This certificate is issued according to Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components that come into contact with drinking water. The certificate gives the approval holder the rights to market and sell the following building component in Denmark and to mark the building component with the “Godkendt til drikkevand” marking.

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.: 03/00061

UDSTEDT / DATE OF ISSUE: 11-05-2019

UDLØBER / EXPIRY DATE: 10-05-2024

GODKENDELSESINDEHAVER / APPROVAL HOLDER:

Tiemme Raccorderie S.p.A. Via Cavallera 6/A, Loc. Barco 25045 Castegnato IT, Italy

BYGGEVARE / BUILDING COMPONENT: Series 1000-1100 Compression fittings with brass ring and pipe insert

BETINGELSER FOR GODKENDELSE:

De nærmere betingelser og vilkår for godkendelsen er fastsat i bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Endvidere henvises til godkendelsesbrev af 08-01-2019 om godken-delse af ovennævnte byggevare i kontakt med drikkevand og eventuelle senere ændringer til godkendelsesbrevet fremsendt til godkendelsesindehaver. Markedsføring og salg af byggevaren efter nærværende godkendelse omfatter de versioner af byggevaren, der er opført i bilaget, og den variantproduktion, der er angivet i bilaget.

CONDITIONS OF APPROVAL: The detailed terms and conditions of approval are laid down in Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components in contact with drinking water. See also the approval letter of 08-01-2019 on the approval of the above-mentioned building component in contact with drinking water, and any subsequent amendments to the approval letter submitted to the approval holder. Marketing and sale of the building component under this approval include the versions of the building component listed in the Annex and the “on-demand” production specified in the Annex.

CERTIFIKATET ER UDSTEDT AF: THE CERTIFICATE IS ISSUED BY: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Danish Transport, Construction and Housing Authority Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Mail: [email protected] Web: www.tbst.dk

København, den 08-01-2019

Birgitte Lundblad Kontorchef / Head of division

Page 2: CERTIFIKAT - Trafikstyrelsen

2/15

BILAG / ANNEX

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.: 03/00061

VERSIONER AF BYGGEVAREN OMFATTET AF GODKENDELSEN: VERSIONS OF THE BUILDING COMPONENT COVERED BY THE APPROVAL:

OVERORDNEDE INFORMATIONER OM BYGGEVAREN GENERAL INFORMATION ABOUT THE BUILDING COMPONENT

BYGGEVAREN: BUILDING COMPONENT:

Series 1000-1100 Compression fittings with brass ring and pipe insert

VERSIONER VERSIONS

VARETEKST: ITEM TEXT:

DIMENSION: DIMENSION:

VARE- / SERIENUMMER: ITEM / SERIAL NUMBER:

1000 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 22 X 3/4" ISO7 1000009

1000 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 15 X 1/2" ISO7 1000011

1000 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 12 X 1/2" ISO7 1000038

1000 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 28 X 1" ISO7 1000042

1000 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 10 X 1/2" ISO7 1000057

1000 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 15 X 3/4" ISO7 1000064

1000 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 22 X 1/2" ISO7 1000065

1000 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 15 X 3/8" ISO7 1000070

1000 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 22 X 1" ISO7 1000071

1000 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 28 X 3/4" ISO7 1000078

1000 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 10 X 3/8" ISO7 1000080

1000 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 12 X 3/8" ISO7 1000091

1000 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 10 X 1/4" ISO7 1000110

Page 3: CERTIFIKAT - Trafikstyrelsen

3/15

1000 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 12 X 1/4" ISO7 1000152

1001 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 22-22 1000001

1001 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 15-15 1000004

1001 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 28-28 1000032

1001 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 22-15 1000044

1001 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 10-10 1000045

1001 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 12-12 1000047

1001 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 15-12 1000069

1001 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 28-22 1000089

1001 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 12-10 1000100

1001 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 15-10 1000106

1001 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 28-15 1000193

1001 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 22-22 1000244

1002 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSI-ON FITTING

Ø 22 X 3/4" ISO7 1000007

1002 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 15 X 1/2" ISO7 1000019

1002 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 10 X 1/2" ISO7 1000031

1002 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 12 X 1/2" ISO7 1000041

1002 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 28 X 1" ISO7 1000043

1002 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 15 X 3/4" ISO7 1000049

1002 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 22 X 1/2" ISO7 1000052

1002 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 22 X 1" ISO7 1000105

1002 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 10 X 3/8" ISO7 1000126

1002 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 12 X 3/8" ISO7 1000128

1002 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 28 X 3/4" ISO7 1000129

1002 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 15 X 3/8" ISO7 1000142

Page 4: CERTIFIKAT - Trafikstyrelsen

4/15

1002 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSI-ON FITTING

Ø 10 X 1/4" ISO7 1000176

1002EG - STRAIGHT FEMALE / COMPRES-SION FITTING

Ø 12 X 1/2" ISO7 1000247

1002EG - STRAIGHT FEMALE / COMPRES-SION FITTING

Ø 15 X 1/2" ISO7 1000248

1003 - ELBOW DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 15-15 1000002

1003 - ELBOW DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 22-22 1000003

1003 - ELBOW DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 28-28 1000015

1003 - ELBOW DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 10-10 1000024

1003 - ELBOW DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 12-12 1000029

1003 - ELBOW DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 22-15 1000054

1003 - ELBOW DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 15-12 1000107

1003 - ELBOW DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 12-10 1000145

1003 - ELBOW DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 28-22 1000148

1003 - ELBOW DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 15-10 1000168

1004 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 22 X 3/4" ISO7 1000018

1004 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 15 X 1/2" ISO7 1000027

1004 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 15 X 3/4" ISO7 1000063

1004 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 12 X 1/2" ISO7 1000077

1004 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 22 X 1" ISO7 1000099

1004 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 28 X 1" ISO7 1000109

1004 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 12 X 3/8" ISO7 1000130

1004 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 22 X 1/2" ISO7 1000140

1004 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 10 X 3/8" ISO7 1000169

1004 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 28 X 3/4" ISO7 1000187

1005 - ELBOW FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 15 X 1/2" ISO7 1000016

1005 - ELBOW FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 22 X 3/4" ISO7 1000017

Page 5: CERTIFIKAT - Trafikstyrelsen

5/15

1005 - ELBOW FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 22 X 1" ISO7 1000053

1005 - ELBOW FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 15 X 3/4" ISO7 1000067

1005 - ELBOW FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 12 X 1/2" ISO7 1000073

1005 - ELBOW FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 28 X 1" ISO7 1000074

1005 - ELBOW FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 22 X 1/2" ISO7 1000084

1005 - ELBOW FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 28 X 3/4" ISO7 1000156

1005 - ELBOW FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 15 X 3/8" ISO7 1000157

1005 - ELBOW FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 12 X 3/8" ISO7 1000164

1007 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 15-15-15 1000005

1007 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 22-22-22 1000013

1007 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 22-15-22 1000020

1007 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 12-12-12 1000050

1007 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 22-22-15 1000056

1007 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 28-28-28 1000060

1007 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 10-10-10 1000061

1007 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 22-15-15 1000086

1007 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 28-22-28 1000103

1007 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 28-15-28 1000108

1007 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 15-12-15 1000116

1007 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 15-22-15 1000133

1007 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 12-15-12 1000151

1007 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 28-22-22 1000174

1007 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 15-12-12 1000177

1007 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 28-28-22 1000183

1007 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 15-15-12 1000185

Page 6: CERTIFIKAT - Trafikstyrelsen

6/15

1007 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 28-28-15 1000189

1007 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 22-28-22 1000212

1007 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 28-15-22 1000216

1009 - TEE FEMALE - COMPRESSION FIT-TING

Ø 15X1/2"X15 1000023

1009 - TEE FEMALE - COMPRESSION FIT-TING

Ø 22X3/4"X22 1000066

1009 - TEE FEMALE - COMPRESSION FIT-TING

Ø 12X1/2"X12 1000093

1009 - TEE FEMALE - COMPRESSION FIT-TING

Ø 28X1/2"X28 1000101

1009 - TEE FEMALE - COMPRESSION FIT-TING

Ø 28X3/4"X28 1000117

1009 - TEE FEMALE - COMPRESSION FIT-TING

Ø 28X1"X28 1000127

1009 - TEE FEMALE - COMPRESSION FIT-TING

Ø 12X3/8"X12 1000132

1009 - TEE FEMALE - COMPRESSION FIT-TING

Ø 22X1"X22 1000194

1009 - TEE FEMALE - COMPRESSION FIT-TING

Ø 15X1/4"X15 1000200

1010 - CROSS COMPRESSION FITTING (test version)

Ø 15-15-15-15 1000059

1010 - CROSS COMPRESSION FITTING Ø 22-22-22-22 1000082

1010 - CROSS COMPRESSION FITTING Ø 22-15-22-15 1000165

1010 - CROSS COMPRESSION FITTING Ø 28-28-28-28 1000215

1010 - CROSS COMPRESSION FITTING Ø 22-15-15-15 1000217

1010 - CROSS COMPRESSION FITTING Ø 22-22-15-15 1000225

1015 - COMPRESSION RING Ø 15 1000026

1015 - COMPRESSION RING Ø 22 1000039

1015 - COMPRESSION RING Ø 10 1000072

1015 - COMPRESSION RING Ø 12 1000083

1015 - COMPRESSION RING Ø 28 1000097

1015 - COMPRESSION RING Ø 22,2(3/4") 1000243

1035 - STOP END COMPRESSION FITTING Ø 22 1000012

Page 7: CERTIFIKAT - Trafikstyrelsen

7/15

1035 - STOP END COMPRESSION FITTING Ø 15 1000028

1035 - STOP END COMPRESSION FITTING Ø 12 1000095

1035 - STOP END COMPRESSION FITTING Ø 28 1000098

1035 - STOP END COMPRESSION FITTING Ø 10 1000150

1037 - ANGLE TEE COMPRESSION FITTING Ø 15-15-15 1000158

1037 - ANGLE TEE COMPRESSION FITTING Ø 22-22-22 1000182

1037 - ANGLE TEE COMPRESSION FITTING Ø 22-15-22 1000196

1037 - ANGLE TEE COMPRESSION FITTING Ø 22-15-15 1000198

1038 - TEE FEMALE - COMPRESSION FIT-TING

Ø 22X22X1/2" 1000022

1038 - TEE FEMALE - COMPRESSION FIT-TING

Ø 15X15X1/2" 1000062

1038 - TEE FEMALE - COMPRESSION FIT-TING

Ø 22X22X3/4" 1000112

1038 - TEE MALE - FEMALE - COMPRES-SION FITTING

Ø 22X3/4"M x 3/4" F 1000245

1038 - TEE MALE - FEMALE - COMPRES-SION FITTING

Ø 18X3/4"M x 3/4" F 1000246

1100 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 15 X 1/2" 1100001

1100 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 22 X 3/4" 1100002

1100 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 28 X 1" 1100008

1100 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 18 X 1/2" 1100009

1100 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 18 X 3/4" 1100011

1100 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 22 X 1" 1100017

1100 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 10 X 1/2" 1100019

1100 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 35 X 1"1/4 1100022

1100 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 15 X 3/4" 1100023

1100 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 22 X 1/2" 1100034

1100 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 16 X 1/2" 1100044

1100 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 54 X 2" 1100053

Page 8: CERTIFIKAT - Trafikstyrelsen

8/15

1100 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 42 X 1"1/2 1100069

1100 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 14 X 1/2" 1100072

1100 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 35 X 1" 1100082

1100 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 28 X 1"1/4 1100100

1100 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 16 X 3/4" 1100118

1100 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 08 X 1/4" 1100124

1100 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 08 X 3/8" 1100136

1100 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 15 X 1/4" 1100188

1100 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 14 X 3/8" 1100206

1100 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 16 X 3/8" 1100214

1100 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 18 X 1/2" ISO7 1100277

1100 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 18 X 3/4" ISO7 1100278

1100 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 18 X 1" ISO7 1100279

1100 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 18W X 3/4" ISO7 1100285

1100 - STRAIGHT MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 18W X 1/2" ISO7 1100292

1101 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 18-18 1100005

1101 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 18-15 1100046

1101 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 14-14 1100057

1101 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 22-18 1100060

1101 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 54-54 1100061

1101 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 08-08 1100063

1101 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 35-35 1100064

1101 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 42-42 1100092

1101 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 10-08 1100105

1101 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 16-16 1100116

Page 9: CERTIFIKAT - Trafikstyrelsen

9/15

1101 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 15-08 1100157

1101 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 35-28 1100168

1101 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 18-12 1100195

1101 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 15-15 1100249

1101 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 16-15 1100250

1101 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 18W-15 1100284

1101 - STRAIGHT DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 18W-18W 1100291

1102 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSI-ON FITTING

Ø 15 X 1/2" 1100007

1102 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 18 X 1/2" ISO7 1100024

1102 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 18 X 3/4" 1100026

1102 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 22 X 1" 1100039

1102 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 35 X 1"1/4 1100066

1102 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 54 X 2" 1100083

1102 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 14 X 1/2" 1100094

1102 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 16 X 1/2" 1100095

1102 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 42 X 1"1/2 1100099

1102 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 08 X 3/8" 1100141

1102 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 08 X 1/4" 1100167

1102 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 16 X 3/4" 1100187

1102 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 14 X 3/4" 1100223

1102 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 18 X 3/4" ISO7 1100275

1102 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 18 X 1" ISO7 1100276

1102 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 18W X 3/4" ISO7 1100286

1102 - STRAIGHT FEMALE / COMPRESSI-ON FITTING

Ø 18W X 1/2" ISO7 1100293

1103 - ELBOW DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 18-18 1100003

Page 10: CERTIFIKAT - Trafikstyrelsen

10/15

1103 - ELBOW DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 35-35 1100049

1103 - ELBOW DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 22-18 1100056

1103 - ELBOW DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 42-42 1100078

1103 - ELBOW DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 18-15 1100079

1103 - ELBOW DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 08-08 1100120

1103 - ELBOW DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 16-16 1100144

1103 - ELBOW DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 14-14 1100156

1103 - ELBOW DOUBLE COMPRESSION FITTING

Ø 18W-18W 1100288

1104 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 15 X 1/2" 1100015

1104 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 22 X 3/4" 1100020

1104 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 28 X 1" 1100035

1104 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 18 X 3/4" ISO7 1100037

1104 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 22 X 1" 1100038

1104 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 10 X 1/2" ISO7 1100042

1104 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 18 X 1/2" ISO7 1100051

1104 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 22 X 1/2" 1100068

1104 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 35 X 1"1/4 1100074

1104 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 15 X 3/4" 1100085

1104 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 42 X 1"1/2 1100106

1104 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 28 X 3/4" 1100169

1104 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 15 X 3/8" ISO7 1100175

1104 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 35 X 1" 1100202

1104 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 08 X 3/8" 1100228

1104 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 18W X 3/4" ISO7 1100287

1104 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING

Ø 18W X 1/2" ISO7 1100289

Page 11: CERTIFIKAT - Trafikstyrelsen

11/15

1105 - ELBOW FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 18 X 3/4" ISO7 1100018

1105 - ELBOW FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 18 X 1/2" ISO7 1100041

1105 - ELBOW FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 10 X 1/2" ISO7 1100054

1105 - ELBOW FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 35 X 1"1/4 1100109

1105 - ELBOW FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 14 X 1/2" 1100111

1105 - ELBOW FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 42 X 1"1/2 1100128

1105 - ELBOW FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 16 X 1/2" 1100138

1105 - ELBOW FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 10 X 3/8" 1100152

1105 - ELBOW FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 54 X 2" 1100200

1105 - ELBOW FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 18W X 1/2" ISO7 1100281

1105 - ELBOW FEMALE / COMPRESSION FITTING

Ø 18W X 3/4" ISO7 1100282

1106 - ELBOW COMPRESSION FITTING WITH WALLPLATE

Ø 15 X 1/2" 1100004

1106 - ELBOW COMPRESSION FITTING WITH WALLPLATE

Ø 12 X 1/2" 1100043

1106 - ELBOW COMPRESSION FITTING WITH WALLPLATE

Ø 10 X 1/2" 1100065

1106 - ELBOW COMPRESSION FITTING WITH WALLPLATE

Ø 22 X 3/4" 1100084

1106 - ELBOW COMPRESSION FITTING WITH WALLPLATE

Ø 18 X 1/2" 1100091

1106 - ELBOW COMPRESSION FITTING WITH WALLPLATE

Ø 22 X 1/2" 1100137

1106 - ELBOW COMPRESSION FITTING WITH WALLPLATE

Ø 18 X 3/4" 1100142

1106 - ELBOW COMPRESSION FITTING WITH WALLPLATE

Ø 14 X 1/2" 1100149

1106 - ELBOW COMPRESSION FITTING WITH WALLPLATE

Ø 16 X 1/2" 1100180

1106 - ELBOW COMPRESSION FITTING WITH WALLPLATE

Ø 15 X 3/4" 1100208

1106 - ELBOW COMPRESSION FITTING WITH WALLPLATE

Ø 18W X 1/2" 1100294

1107 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 18-18-18 1100032

1107 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 35-35-35 1100093

1107 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 18-15-18 1100104

Page 12: CERTIFIKAT - Trafikstyrelsen

12/15

1107 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 42-42-42 1100121

1107 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 54-54-54 1100135

1107 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 08-08-08 1100139

1107 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 22-18-22 1100146

1107 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 16-16-16 1100166

1107 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 14-14-14 1100171

1107 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 18-15-15 1100192

1107 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 22-18-18 1100209

1107 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 35-22-35 1100213

1107 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 18-18-15 1100216

1107 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 22-22-18 1100224

1107 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 28-35-28 1100237

1107 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 18W-15-18W 1100283

1107 - TEE COMPRESSION FITTING Ø 18W-18W-18W 1100290

1108 - TEE MALE / COMPRESSION FITTING Ø 22X3/4"X22 1100067

1108 - TEE MALE / COMPRESSION FITTING Ø 15X1/2"X15 1100096

1108 - TEE MALE / COMPRESSION FITTING Ø 18X1/2"X18 1100207

1109 - TEE FEMALE / COMPRESSION FIT-TING

Ø 18X3/4"ISO7X18 1100059

1109 - TEE FEMALE / COMPRESSION FIT-TING

Ø 18X1/2"ISO7X18 1100071

1109 - TEE FEMALE / COMPRESSION FIT-TING

Ø 35X1"1/4X35 1100174

1109 - TEE FEMALE / COMPRESSION FIT-TING

Ø 16X1/2"X16 1100190

1109 - TEE FEMALE / COMPRESSION FIT-TING

Ø 14X1/2"X14 1100204

1109 - TEE FEMALE / COMPRESSION FIT-TING

Ø 42X1"1/2X42 1100234

1110 - CROSS COMPRESSION FITTING Ø 18-18-18-18 1100217

1115 - COMPRESSION RING Ø 18 1100077

Page 13: CERTIFIKAT - Trafikstyrelsen

13/15

1115 - COMPRESSION RING Ø 08 1100150

1115 - COMPRESSION RING Ø 16 1100163

1115 - COMPRESSION RING Ø 14 1100179

1115 - COMPRESSION RING Ø 35 1100198

1115 - COMPRESSION RING Ø 42 1100218

1115 - COMPRESSION RING Ø 54 1100220

1116 - INSERT FOR COPPER PIPES Ø 22 THK.1,0 1100006

1116 - INSERT FOR COPPER PIPES Ø 18 THK.1,0 1100013

1116 - INSERT FOR COPPER PIPES Ø 15 THK.1,0 1100014

1116 - INSERT FOR COPPER PIPES Ø 12 THK.1,0 1100028

1116 - INSERT FOR COPPER PIPES Ø 10 THK.1,0 1100033

1116 - INSERT FOR COPPER PIPES Ø 14 THK.1,0 1100050

1116 - INSERT FOR COPPER PIPES Ø 16 THK.1,0 1100097

1116 - INSERT FOR COPPER PIPES Ø 08 THK.1,0 1100227

1116 - INSERT FOR COPPER PIPES Ø 18 THK.0,8 1100240

1120 - INSERT FOR PEX PIPES Ø 15 THK.2,5 1100029

1120 - INSERT FOR PEX PIPES Ø 22 THK.3,0 1100073

1120 - INSERT FOR PEX PIPES Ø 28 THK.3,0 1100122

1120 - INSERT FOR PEX PIPES Ø 12 THK.2,0 1100123

1120 - INSERT FOR PEX PIPES Ø 18 THK.2,5 1100126

1120 - INSERT FOR PEX PIPES Ø 28 THK.4,0 1100197

1135 - STOP END COMPRESSION FITTING Ø 18 1100027

1135 - STOP END COMPRESSION FITTING Ø 54 1100127

1135 - STOP END COMPRESSION FITTING Ø 35 1100133

1135 - STOP END COMPRESSION FITTING Ø 08 1100140

Page 14: CERTIFIKAT - Trafikstyrelsen

14/15

1139 - TEE LATERAL FEMALE / COMPRES-SION FITTING

Ø 18X18X1/2" 1100115

1140 - STRAIGHT LOOSE NUT / COMPRES-SION FITTING

Ø 15 X 1/2" 1100119

1140 - STRAIGHT LOOSE NUT / COMPRES-SION FITTING

Ø 22 X 3/4" 1100143

1140 - STRAIGHT LOOSE NUT / COMPRES-SION FITTING

Ø 15 X 3/4" 1100159

1141 - ELBOW LOOSE NUT / COMPRES-SION FITTING

Ø 15 X 1/2" 1100101

1141 - ELBOW LOOSE NUT / COMPRES-SION FITTING

Ø 22 X 3/4" 1100161

1142 - DOUBLE STRAIGHT COMPRESSION FITTING WITH DRAIN

Ø 15-15 1100221

1142 - DOUBLE STRAIGHT COMPRESSION FITTING WITH DRAIN

Ø 22-22 1100222

1142 - DOUBLE STRAIGHT COMPRESSION FITTING WITH DRAIN

Ø 28-28 1100242

1143 - DOUBLE ELBOW COMPRESSION FITTING WITH DRAIN

Ø 22-22 1100102

1144 - ELBOW MALE / COMPRESSION FITTING WITH DRAIN

Ø 22 X 3/4" 1100173

1145 - CONNECTION FOR TANKS / COM-PRESSION FITTING

Ø 22 X 28W 1100062

1145 - CONNECTION FOR TANKS / COM-PRESSION FITTING

Ø 28 X 34W 1100113

1145 - CONNECTION FOR TANKS / COM-PRESSION FITTING

Ø 15 X 1/2" 1100117

1145 - CONNECTION FOR TANKS / COM-PRESSION FITTING

Ø 54 X 63W 1100164

1145 - CONNECTION FOR TANKS / COM-PRESSION FITTING

Ø 35 X 42W 1100182

1145 - CONNECTION FOR TANKS / COM-PRESSION FITTING

Ø 42 X 49W 1100194

1147 - REDUCTION BUSH FOR COMPRES-SION FITTING

Ø 18-16 1100025

1147 - REDUCTION BUSH FOR COMPRES-SION FITTING

Ø 35-28 1100176

1147 - REDUCTION BUSH FOR COMPRES-SION FITTING

Ø 42-28 1100205

1147 - REDUCTION BUSH FOR COMPRES-SION FITTING

Ø 54-28 1100210

1147 - REDUCTION BUSH FOR COMPRES-SION FITTING

Ø 54-42 1100212

1147 - REDUCTION BUSH FOR COMPRES-SION FITTING

Ø 42-35 1100215

1147 - REDUCTION BUSH FOR COMPRES-SION FITTING

Ø 54-35 1100225

1147 - REDUCTION BUSH FOR COMPRES-SION FITTING

Ø 18-14 1100243

Page 15: CERTIFIKAT - Trafikstyrelsen

15/15

1147 - REDUCTION BUSH FOR COMPRES-SION FITTING

Ø 16-12,6 1100266

1147 - REDUCTION BUSH FOR COMPRES-SION FITTING

Ø 18 (EUROCONO)-12,6 1100267

PRODUKTSPEKTER FOR OMFATTEDE VARIANTPRODUKTER PRODUCT RANGE FOR ”ON-DEMAND” VARIANTS INCLUDED

DN DN

MINDSTE: SMALLEST:

Ø10

STØRSTE: LARGEST:

Ø54

LÆNGDE LENGTH

MINDSTE: SMALLEST:

1,5 cm

STØRSTE: LARGEST:

10 cm