COLOP Catalogue CZ

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  1/64

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  2/64

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  3/64Microban je registrovan ochrann znmka spolenosti Microban

  Printer Line Standard, Printer Compact Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7

  Printer Line obdlnkov, podlouhl, trojhelnkov, tvercov, kulat, ovln 8-12

  Printer Line Dater obdlnkov, tvercov, trojhelnkov, ovln, kulat 13-16

  Printer S 200, Printer Mini Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-19Raztka s hotovm textem, Printer Line Doplky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  Expert Line s antibakteriln ochranou Microban. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-25

  Classic Line s antibakteriln ochranou Microban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-29

  Office Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  Pocket Stamp, Pocket Stamp Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-33

  Stamp Mouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  Stamp Writer, Pen Stamp Alu Magnet Touch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  Raztka k vlastnmu sestaven textu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-38

  Green Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-42

  Microban Stamps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

  Nhradn poltky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-47

  Pskov raztka, Speciln znaky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49-51

  Pskov datumov raztka s deskou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-53

  Numrex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  MICRO raztkov poduky, Raztkov barvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Relifn klet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  Materily pro vrobu textovch desek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  4/64

  Globln hr.COLOP je jeden z pednch svtovch vrobc modernch raztek

  s vce ne 400 zamstnanci po celm svt, pravideln dodv do 120 exportnch

  trh a exportn podl in vce ne 98 %. Nedlnou soust podnikov filozofie

  COLOP je nepetrit rst. Tak do budouna je potno s roustouc celosvtovou

  poptvkou po raztkch evropsk vroby s nejvy kvalitou. Z tohoto dvodu bylo

  provedeno masivn rozen vrobnch kapacit nejprve v hlavnm zvod ve Welsu

  v Rakousku, stejn jako i v druhm vrobnm mst v esk republice.

  Inovace & Design.COLOP se od svho zaloen ped vce ne 35 lety zavzal k vrobnm

  inovacm v oboru modernch znacch vrobk, pedevm raztkm. Ji v roce 2008

  pednesla spolenost ve svt raztek tma Green Stamps, tedy raztka, kter

  budou zhotovena pevn z recyklovatelnch nebo obnovitelnch surovin. Dal

  vznamn novinka pedstavuje raztko s antibakteriln ochranou. V neposledn ad

  byla dky ad Printer umonna personalizace raztek a vznikl tak nov trend.

  Marking Solutions.Produktov sortiment zahrnuje irok vbr z raztek pro rznoblasti vyuit. Pes kancelsk ke kapesnm raztkm, od textovch a po datumov

  a od pravohlch a po kulat raztka. Dodaten COLOP nabz vechny nezbytn

  produkty a systmy, kter se zaru kvalitativn hodnotn otisk raztka. een

  E-Bussiness pro vytvoen textovch desek nebo online-prodej raztek, jako

  i Software Tools pro personalizaci image kartiek vytv kompletn servis COLOPu.

  Kvalita & managemant ochrany ivotnho prosted. Ji nkolik let je systm COLOPmanagmentu ochrany ivotnho prosted certifikovn dle ISO normy 14001. Tm jezarueno, e vechny procesy jsou optimalizovny podle ekologickch hledisek.Vysok EU poadavky i regionln povinnosti jsou pesahovny nadprmrnmdobrovolnm pspvkem ochrany ivotnho prosted. Ji od roku 2001 je COLOPcertifikovn dle ISO 9001. Tato certifikace je zkladem pro kontinuln zlepovnprocesu podnikovho internho systmu managmentu kvality.

  High-tech vroba.COLOP sz pi vrob svch produkt na modernizaci

  a efektivnost se zvltnm ohledem na potebn zdroj energie. Pln automatizovanvroba a vytvoen klovch produktovch ad, plynul modernizace a obnova

  strojovho parku, jako i neustl optimalizace proces zajituj vysokou kvalitu

  produkt pi souasn energeticky efektivn produkci.

  O nsThe Spirit of Innovation

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  5/64

  PrinterLine

  Produktov ada Printer Line nabz kompletn vbr

  velikost od malch a praktickch a po velk

  a velkorys - nejir sortiment formt od kulatch

  a po ovln a dokonce i trojhelnkov.

  Printer LineRozshl sortiment samobarvcch raztek

  Vyrobeno z vysoce

  kvalitnch materil

  pro spolehliv,

  pravideln

  a pohodln pouit

  Tem vechny

  bn velikosti

  jsou k dispozici-

  od velmi malch

  a po extra velk

  otisky

  Rzn modely jsou

  k dodn takv proveden

  datumovch nebo

  slovacch raztek

  K dispozici ve vech

  rozmrech od obdlnko-

  vho po trojhelnkov,

  stejn tak od kulatho

  po ovln a dal.

  Pro npadn a neobvykl

  otisky

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  6/64

  COLOP PrinterJedinen jako Vy

  Transparentn spodn dlpro perfektn pozici otisku

  Inovativn koncept rmeku

  (Patent pending)

  perfektn manipulace

  vysoce kvalitn proveden

  bezchybn hladk chod

  pjemn zvuk

  A o 10% men objem

  Extra rychl mont stoj perfektn

  na hlav

  odstrann

  ochrann flie

  raster pro rychlou

  pozici (patent

  pending)

  TOP oznaen

  Krytkaochrann funkce a propouit na cestch

  Protiskluzov

  technologie

  etn patentovan inovace afascinujc technick detailygarantuj jednoduch aprecizn raztkovn

  Lehce odnmatelnimage oknkovylepen a se stva-

  jcmi typy kompatibiln

  raztkov poltky

  pm vloen poltku

  funkce zpadky nov ochrann lita

  (patent pending)

  =

  8 variant

  Jedinen optimalizace skladovch zsob nov koncept: 2 vrobky 8 variant a 6 barev

  nhradnch poltk = 12 skladovch poloek

  msto od: 8 vrobk

  8 variant a 6 barevnhradnch poltk = 48 skladovch poloek

  redukce stavu skladu a o 75%

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  7/64

  Neomezen personalizacePro Vae individuln raztka

  XXL image oknko pro vynikajc personalizaci (patent pending)

  Prostor pro umstn vlastnho loga kontakt na vrobce textov desky je stle v pamti zkaznkaMarketing - monosti pin znaku obchodnka a ke koncovmu zkaznkoviMonosti proveden pro firmy a instituce reprezentuje firemn korportn designPersonalizace pro privtn ely in raztko jedinenm pro uivatele

  ImageCard Designersoftware pro sofistikovanou

  online personalizaci software:

  ImageCardarchyColop nabz perforovan archy ImageCard. Po vytitnmete ImageCards jednodue odtrhnouta vloit do raztek.

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  8/64

  10 x 27 mm

  14 x 38 mm

  18 x 47 mm

  23 x 59 mm

  30 x 69 mm

  37 x 76 mmMicroban je registrovan ochrann znmka spolenosti Microban

  6 | PRINTER LINE Standard

  =8variant

  =8

  variant

  =8variant

  =8

  variant

  =8variant

  =8variant

  Printer 20

  Otisk - rozmr 14 x 38 mm

  Barva rmeku

  Doporuen poet dek 4

  Balen Poltek A E/20

  Voliteln: krytka

  Voliteln: Green Line | Microban

  Printer 30

  Otisk - rozmr 18 x 47 mm

  Barva rmeku

  Doporuen poet dek 5

  Balen Poltek A E/30Voliteln: krytka

  Voliteln: Green Line | Microban

  Printer 40

  Otisk - rozmr 23 x 59 mm

  Barva rmeku

  Doporuen poet dek 6

  Balen Poltek A E/40Voliteln: krytka

  Voliteln: Green Line | Microban

  Printer 50

  Otisk - rozmr 30 x 69 mm

  Barva rmeku

  Doporuen poet dek 7

  Balen Poltek A E/50/1Voliteln: Green Line | Microban

  Printer 60

  Otisk - rozmr 37 x 76 mm

  Barva rmeku

  Doporuen poet dek 8

  Balen Poltek A E/60Voliteln: Microban

  Printer 10Otisk - rozmr 10 x 27 mm

  Barva rmeku

  Doporuen poet dek 3

  Balen Poltek A E/10Voliteln: krytka

  Voliteln:Microban | pvek ke klm

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  9/64

  PrinterLine

  10 x 27 mm

  14 x 38 mm

  18 x 47 mm

  23 x 59 mm

  30 x 69 mm

  37 x 76 mm

  Printer C 20

  Otisk - rozmr 14 x 38 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 4

  Balen Poltek A E/20Voliteln: krytka

  Printer C 30

  Otisk - rozmr 18 x 47 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 5

  Balen Poltek A E/30Voliteln: krytka

  Printer C 40

  Otisk - rozmr 23 x 59 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 6

  Balen Poltek A E/40Voliteln: krytka

  Printer C 50

  Otisk - rozmr 30 x 69 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 7

  Balen Poltek A E/50/1

  Printer C 60

  Otisk - rozmr 37 x 76 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 8

  Balen

  Poltek AE/60

  Printer C 10

  Otisk - rozmr 10 x 27 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 3

  Balen Poltek A E/10Voliteln: krytka

  PRINTER COMPACT LINE | 7

  Dal barvy na vydn.

  Raztka pro velk zakzky. Minimln objednac mnostv je 1 000 ks.

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  10/64

  33 x 56 mm

  40 x 50 mm

  20 x 30 mm

  Printer 52

  Otisk - rozmr 20 x 30 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 5

  Balen Poltek A E/52

  30 x 45 mm

  Printer 53

  Otisk - rozmr 30 x 45 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 7

  Balen Poltek A E/53

  30 x 50 mm

  Printer 35

  Otisk - rozmr 30 x 50 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 7

  Balen Poltek A E/35

  Printer 38

  Otisk - rozmr 33 x 56 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 7

  Balen Poltek A E/38

  Printer 54

  Otisk - rozmr 40 x 50 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 8

  Balen Poltek A E/54

  24 x 45 mm

  Printer S 200

  Otisk - rozmr 24 x 45 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 6

  Balen Poltek A E/200

  8 | PRINTER LINE obdlnkov

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  11/64

  PrinterLine

  Printer 55

  Otisk - rozmr 40 x 60 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 8

  Balen Poltek A E/55

  Printer 05

  Otisk - rozmr 6 x 15 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 2

  Balen Poltek A E/05

  Printer 15

  Otisk - rozmr 10 x 69 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 3

  Balen Poltek A E/15

  Printer 25

  Otisk - rozmr 15 x 75 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 4

  Balen Poltek A E/25

  Printer 45

  Otisk - rozmr 25 x 82 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 6

  Balen Poltek A E/45

  Printer T 45

  Otisk - rozmr 45 x 45 x 45 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 6

  Balen Poltek E/T 45

  40 x 60 mm

  10 x 69 mm

  15 x 75 mm

  25 x 82 mm

  45 x 45 x 45 mm

  6 x 15 mm

  obdlnkov | podlouhl | trojhelnkov PRINTER LINE | 9

  TEAMAutobazar Pepino

  357 04 Prachatice

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  12/64

  Printer Q 17

  Otisk - rozmr 17 x 17 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 4

  Balen Poltek A E/Q 17

  Printer Q 20

  Otisk - rozmr 20 x 20 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 5

  Balen Poltek A E/Q 20

  Printer Q 24Otisk - rozmr 24 x 24 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 6

  Balen Poltek A E/Q 24

  Printer Q 30

  Otisk - rozmr 31 x 31 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 7

  Balen Poltek A E/Q 30

  Printer Q 43

  Otisk - rozmr 43 x 43 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 10

  Balen Poltek A E/Q 43

  12 x 12 mm

  17 x 17 mm

  20 x 20 mm

  24 x 24 mm

  31 x 31 mm

  43 x 43 mm

  Printer Q 12

  Otisk - rozmr 12 x 12 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 3

  Balen " Poltek A E/Q 12Voliteln: pvek ke klm

  10 | PRINTER LINE tvercov

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  13/64

  PrinterLine

  Printer R 24

  Otisk - rozmr 24 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 4

  Balen Poltek I E/R 24

  Printer R 40

  Otisk - rozmr 40 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 7

  Balen Poltek I E/R 40Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/R 40/2

  Printer R 30

  Otisk - rozmr 30 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 5

  Balen Poltek I E/R 30Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/R 30/2

  12 mm

  17 mm

  24 mm

  30 mm

  40 mm

  Printer R 12

  Otisk - rozmr 12 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 2

  Balen " Poltek I E/R 12Voliteln: pvek ke klm

  Printer R 17

  Otisk - rozmr 17 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 3

  Balen Poltek I E/R 17Voliteln: pvek ke klm

  kulat PRINTER LINE | 11

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  14/64

  Printer Oval 44

  Otisk - rozmr 28 x 44 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 5

  Balen Poltek I

  E/Oval 44

  Printer Oval 55

  Otisk - rozmr 35 x 55 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 6

  Balen Poltek I E/Oval 55

  Printer R 45

  Otisk - rozmr 45 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 9

  Balen Poltek I E/R 45

  Printer R 50

  Otisk - rozmr 50 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 9

  Balen Poltek I E/R 50Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/R 50/2

  12 | PRINTER LINE kulat | ovln

  45 mm

  50 mm

  28 x 44 mm

  35 x 55 mm

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  15/64

  PrinterLine

  Printer 52-Dater

  Otisk - rozmr 20 x 30 mm

  Drk - barva

  Datum - vka 3 mm

  Doporuen poet dek 3 *

  Balen Poltek A E/52

  Printer S 260

  Otisk - rozmr 24 x 45 mm

  Drk - barva

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 3 *

  Balen Poltek AE/200

  Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/200/2

  Voliteln: Green Line

  Printer 53-Dater

  Otisk - rozmr 30 x 45 mm

  Drk - barva

  Datum - vka 3 mm

  Doporuen poet dek 5 *Balen Poltek A E/53Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/53/2

  Printer 35-Dater

  Otisk - rozmr 30 x 50 mm

  Drk - barva

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 5 *

  Balen Poltek A E/35Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/35/2

  Printer 38-Dater

  Otisk - rozmr 33 x 56 mm

  Drk - barva

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 5 *

  Balen Poltek A E/38Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/38/2

  * obsahuje dek pro datum

  obdlnkov PRINTER LINE DATER | 13

  20 x 30 mm

  24 x 45 mm

  30 x 45 mm

  30 x 50 mm

  33 x 56 mm

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  16/64

  Printer 60 L Printer 60 RPrinter 60 DD

  40 x 50 mm

  40 x 60 mm

  37 x 76 mm

  37 x 76 mm

  76 x 37 mm

  Printer 54-Dater

  Otisk - rozmr 40 x 50 mm

  Drk - barva

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 7 *

  Balen Poltek A E/54Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/54/2

  Printer 55-Dater

  Otisk - rozmr 40 x 60 mm

  Drk - barva

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 7 *

  Balen Poltek A E/55Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/55/2

  Printer 60-Dater M

  Otisk - rozmr 37 x 76 mm

  Drk - barva

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 7 *

  Balen Poltek A E/60

  Printer 60-Dater Dvoudatum

  Printer 60-Dater L/R

  Otisk - rozmr 37 x 76 mm

  Drk - barva

  Datum - vka 3 mm

  Doporuen poet dek 7 *

  Balen Poltek A E/60

  Printer 60-Dater H

  Otisk - rozmr 76 x 37 mm

  Drk - barva

  Datum - vka 3 mm

  Doporuen poet dek 16 *

  Balen Poltek A E/60

  * obsahuje dek pro datum

  14 | PRINTER LINE DATER obdlnkov

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  17/64

  PrinterLine

  Printer Oval 55-Dater

  Otisk - rozmr 35 x 55 mm

  Drk - barva

  Datum - vka 3 mm

  Doporuen poet dek 5 *

  Balen Poltek I E/Oval 55

  24 x 24 mm

  31 x 31 mm

  43 x 43 mm

  45 x 45 x 45 mm

  35 x 55 mm

  Printer Q 24-Dater

  Otisk - rozmr 24 x 24 mm

  Drk - barva

  Datum - vka 2 mm

  Doporuen poet dek 5 *

  Balen Poltek A E/Q 24

  Printer Q 30-Dater

  Otisk - rozmr 31 x 31 mm

  Drk - barva

  Datum - vka 3 mm

  Doporuen poet dek 5 *

  Balen Poltek A E/Q 30

  Printer Q 43-Dater

  Otisk - rozmr 43 x 43 mm

  Drk - barva

  Datum - vka 3 mm

  Doporuen poet dek 9 *

  Balen Poltek A E/Q 43Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/Q 43/2

  Printer T 45-Dater

  Otisk - rozmr 45 x 45 x 45 mm

  Drk - barva

  Datum - vka 2 mm

  Doporuen poet dek 5 *

  Balen Poltek E/T 45

  TEAM

  tvercov | trojhelnkov | ovln PRINTER LINE DATER | 15

  Autobazar Pepino 357 04 Prachatice

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  18/64

  24 mm

  30 mm

  40 mm

  45 mm

  50 mm

  Printer R 24-Dater

  Otisk - rozmr 24 mm

  Drk - barva

  Datum - vka 2 mm

  Doporuen poet dek 2 *

  Balen Poltek I E/R 24

  Printer R 30-Dater

  Otisk - rozmr 30 mm

  Drk - barva

  Datum - vka 3 mm

  Doporuen poet dek 4 *

  Balen

  Poltek I E/R 30

  Printer R 40-Dater

  Otisk - rozmr 40 mm

  Drk - barva

  Datum - vka 3 mm

  Doporuen poet dek 6 *

  Balen Poltek

  IE/R 40

  Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/R 40/1 DATER/2

  Printer R 45-Dater

  Otisk - rozmr 45 mm

  Drk - barva

  Datum - vka 3 mm

  Doporuen poet dek 8 *

  Balen Poltek I E/R 45Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/R 45 DATER/2

  Printer R 50-Dater

  Otisk - rozmr 50 mm

  Drk - barva

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 8 *

  Balen Poltek I E/R 50Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/R 50 DATER/2

  * obsahuje dek pro datum

  16 | PRINTER LINE DATER kulat

  R40 Dater"24-Hodin"

  R40 Dater"12-Hodin"

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  19/64

  PrinterLine

  L124 x 45 mm

  24 x 45 mm

  24 x 45 mm

  Printer S 260/L

  Otisk - rozmr 24 x 45 mm

  Drk - barva

  Datum - vka 4 mm

  Balen Poltek A E/200Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/200/2Voliteln: Green Line

  24 x 45 mm

  Printer S 200

  Otisk - rozmr 24 x 45 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 6

  Balen Poltek A E/200

  Printer S 260

  Otisk - rozmr 24 x 45 mm

  Drk - barva

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 3 *

  Balen Poltek A E/200Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/200/2Voliteln: Green Line

  Printer S 220

  Drk - barva

  Datum - vka 4 mm

  Balen

  Poltek A E/200

  Voliteln: Green Line

  Printer S 226

  Drk - barva

  sla - vka 4 mm

  Balen Poltek A E/200Voliteln: Green Line |S 226 Speciln znaky

  Printer S 226/P

  Otisk - rozmr 24 x 45 mm

  Drk - barva

  sla - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 3 *

  Balen Poltek A E/200Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/200/2Voliteln: Speciln znaky

  Printer S 200 PRINTER LINE | 17

  L3

  L2

  Z A P L A C E N O D O L O

  VY ZEN O

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  20/64

  Mini-Dater S 120

  Datum - vka 4 mm

  Balen " Poltek

  AE/10

  Mini-Dater S 120 SD

  Datum - vka 4 mm

  Balen < Poltek A E/10

  Mini-Folio S 126

  sla - vka 4 mm

  Balen Poltek A E/10

  Mini-Dater S 120/DD

  Datum - vka 4 mm

  Balen Poltek A E/12

  Mini-Folio S 120/13

  sla - vka 4 mm

  Balen Poltek A E/12

  Mini-Info-Dater S 120/WD

  Datum / Text - vka 4 mm

  Balen Poltek A E/12Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/12/2

  12. 11. 25

  18 | PRINTER LINE Printer Mini Line

  ZAPLACENONEJSME PLTCI DPH

  ODESLNO:DOLO DNE:D O B R K AS T O R N O

  K O P I EV Y Z E N OO R I G I N LDOPORUENDAOV DOKLAD

  ZATOVNO

  doporuen

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  21/64

  PrinterLine

  Mini-Dater S 160/L

  Datum - vka 4 mm

  Balen Poltek

  AE/10

  Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/10/2

  Mini-Dater S 120/P

  Otisk - rozmr 10 x 25 mm

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 2

  Balen Poltek A E/12Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/12/2

  Mini-Dater S 160

  Otisk - rozmr 5 x 25 mm

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 3 *

  Balen Poltek A E/10Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/10/2

  Mini-Dater S 160/DD

  Otisk - rozmr 3,5 x 49 mm

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 2 *

  Balen Poltek A E/12

  Mini-Print S 110

  Otisk - rozmr 8 x 52 mm

  Doporuen poet dek 2

  Balen Poltek A E/12

  8 x 52 mm

  * obsahuje dek pro datum

  Printer Mini Line PRINTER LINE | 19

  S160/L4

  S160/L2

  S160/L1

  S160/L3

  ZAPLACENO D O L O

  V Y Z E N O

  10 x 25 mm

  5 x 25 mm

  3,5 x 49 mm

  PATRIK DONUTILEXPORT - IMPORT

  zatovalALOIS ZEMEK

  Prosme nezapomete na nai dovolenou:

  Vclav Pltenk - technick editel

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  22/64

  Printer 20/L

  Otisk - rozmr 14 x 38 mm

  Barva

  Balen

  Poltek A E/20

  Printer 30 Incognito

  Otisk - rozmr 18 x 47 mm

  Barva

  Balen Poltek A E/30

  Motivational Stamp

  Otisk - rozmr 22 mm

  Barva strojku pro zlatouhvzdu, palec nahoru

  Barva strojku pro kouzelnouhlku, modrou hvzdu

  Balen

  ImageCard Sheet A4

  Printer 20 50 list/1 balen

  Printer 30 50 list/1 balen

  Printer 40 50 list/1 balen

  ImageCard Sheet A5

  Printer 20 + Printer 30 +

  Printer 40100 list/1 balen

  14 x 38 mm

  20 | PRINTER LINE Raztka s hotovm textem | Printer Line Doplky

  ImageCardSheetA4Printer20

  ImageCa

  rdSheetA5

  ImageCardSheetA4Printer40

  ImageCardSheetA4Printer30

  Printer Line Doplky

  18 x 47 mm

  22 mm zlat hvzda

  modr hvzdapalec nahorukouzeln hlka

  ZAPLACENO

  ZATOVNO

  DOPORUEN

  KOPIE

  DOLO DNE

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  23/64

  HeavyD

  uty

  Heavy DutyExtrmn spolehliv znac zazen

  irok sortiment pro kad pouit: od robustn ady

  Classic Line a Expert Line pro nron kadodenn

  pouit a po lehk stativy ady Offi ce Line.

  Expert Line: ocel

  zaruuje kvalitu astabilitu - minimln

  obsah ist oceli 80%

  Zakryt psk

  umouje istou

  manipulaci

  Indexov oknko

  pro znzornn

  otisku nabz

  prostor pro dal

  osobn daje

  Jednoduch

  vmna poltk

  EXPERT LINE:

  s antibakteriln ochranou

  CLASSIC LINE:

  s antibakteriln ochranou

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  24/64

  p

  3160 Microban

  Otisk - rozmr 24 x 41 mm

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 3 *

  Balen Poltek A E/2100Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/2100/2

  3360 Microban

  Otisk - rozmr 30 x 45 mm

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 5 *

  Balen Poltek A E/2300Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/2300/2

  24 x 41 mm

  30 x 45 mm

  * obsahuje dek pro datum

  3660 Microban

  Otisk - rozmr 37 x 58 mm

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 7 *

  Balen Poltek A E/2600Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/2600/2

  37 x 58 mm

  Informace ohledn Microban viz. strana 43| Microban je registrovan ochrann znmka spolenosti Microban

  3860 Microban

  Otisk - rozmr 49 x 68 mm

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 9 *

  Balen Poltek A E/2800

  Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/2800/2

  49 x 68 mm

  22 | HEAVY DUTY Expert Line

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  25/64

  ExpertL

  ine

  3100 Microban

  Otisk - rozmr 24 x 41 mm

  Doporuen poet dek 6

  Balen Poltek A E/2100

  3300 Microban

  Otisk - rozmr 30 x 45 mm

  Doporuen poet dek 7

  Balen Poltek A E/2300

  24 x 41 mm

  30 x 45 mm

  3400 Microban

  Otisk - rozmr 27 x 58 mm

  Doporuen poet dek 6

  Balen Poltek A E/3400

  3600 Microban

  Otisk - rozmr 37 x 58 mm

  Doporuen poet dek 8

  Balen

  Poltek A E/2600

  3700 Microban

  Otisk - rozmr 34 x 79 mm

  Doporuen poet dek 7

  Balen Poltek A E/3700

  27 x 58 mm

  37 x 58 mm

  34 x 79 mm

  Microban je registrovan ochrann znmka spolenosti Microban

  Expert Line HEAVY DUTY | 23

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  26/64

  p

  3900 Microban

  Otisk - rozmr 55 x 106 mm

  Doporuen poet dek 12

  Balen Poltek A E/3900

  55 x 106 mm

  R 3040-Dater Microban

  Otisk - rozmr 40 mm

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 7

  Balen Poltek I E/R 2040Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/R 2040/2

  40 mm

  R 3040 Microban

  Otisk - rozmr 40 mm

  Doporuen poet dek 7

  Balen Poltek I E/R 2040Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/R 2040/2

  40 mm

  3800 Microban

  Otisk - rozmr 49 x 68 mm

  Doporuen poet dek 10

  Balen Poltek A E/2800

  49 x 68 mm

  Microban je registrovan ochrann znmka spolenosti Microban

  * obsahuje dek pro datum

  24 | HEAVY DUTY Expert Line

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  27/64

  ExpertL

  ine

  3960 MicrobanOtisk - rozmr 55 x 106 mm

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 11 *

  Balen Poltek A E/3900Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/3900/2

  55 x 106 mm

  3960 Dvoudatum Microban

  Otisk - rozmr 55 x 106 mm

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 11 *

  Balen Poltek A E/3900

  3960 S3 / S4 Microban

  Otisk - rozmr 55 x 106 mm

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 11 *

  Balen Poltek A E/3900

  55 x 106 mm

  55 x 106 mm

  3960 S43960 S3

  Microban je registrovan ochrann znmka spolenosti Microban

  Expert Line HEAVY DUTY | 25

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  28/64

  2660/S3

  2660/S4

  2660

  2160Microban

  Otisk - rozmr 24 x 41 mm

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 3 *

  Balen Poltek A E/2100Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/2100/2

  2460Microban

  Otisk - rozmr 27 x 58 mm

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 5 *

  Balen

  Poltek AE/2600

  Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/2600/2

  2860Microban

  Otisk - rozmr 49 x 68 mm

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 9 *

  Balen Poltek

  AE/2800

  Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/2800/2

  2360Microban

  Otisk - rozmr 30 x 45 mm

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 5 *

  Balen Poltek A E/2300Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/2300/2Voliteln: Green Line

  2660Microban

  Otisk - rozmr 37 x 58 mm

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 7 *

  Balen Poltek A E/2600Voliteln: Poltek (dvoubarevn)

  E/2600/2

  Voliteln: Green Line

  24 x 41 mm

  30 x 45 mm

  27 x 58 mm

  37 x 58 mm

  49 x 68 mm

  26 | HEAVY DUTY Classic Line

  * obsahuje dek pro datum

  Informace ohledn Microban viz. strana 43| Microban je registrovan ochrann znmka spolenosti Microban

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  29/64

  ClassicL

  ine

  2800Microban

  Otisk - rozmr 49 x 68 mm

  Doporuen poet dek 10

  Balen Poltek A

  E/2800

  2100Microban

  Otisk - rozmr 24 x 41 mm

  Doporuen poet dek 6

  Balen Poltek A E/2100

  2400Microban

  Otisk - rozmr 27 x 58 mm

  Doporuen poet dek 6

  Balen

  Poltek AE/2600

  2600Microban

  Otisk - rozmr 37 x 58 mm

  Doporuen poet dek 8

  Balen Poltek A E/2600

  Voliteln: Green Line

  2300Microban

  Otisk - rozmr 30 x 45 mm

  Doporuen poet dek 7

  Balen

  Poltek AE/2300

  Voliteln: Green Line

  24 x 41 mm

  30 x 45 mm

  27 x 58 mm

  37 x 58 mm

  49 x 68 mm

  Microban je registrovan ochrann znmka spolenosti Microban

  Classic Line HEAVY DUTY | 27

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  30/64

  R 2045Microban

  Otisk - rozmr 45 mm

  Doporuen poet dek 7

  Balen Poltek I E/R 45

  R 2045 6Microban

  Otisk - rozmr 45 mm

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 6 *

  Balen Poltek I E/R 45Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/R 45/2

  R 2045 UZMicroban

  Otisk - rozmr 40 mm

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 6 *

  Balen Poltek I E/R 45Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/R 45/2

  2000/PMicroban

  Otisk - rozmr 10 x 26 mm

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 2 *

  Balen Poltek A E/2600

  45 mm

  45 mm

  40 mm - "24-Hodin"

  10 x 26 mm

  24 x 41 mm

  2106/P Microban

  Otisk - rozmr 24 x 41 mm

  sla - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 3 *

  Balen

  Poltek A E/2100Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/2100/2Voliteln: Speciln znaky

  Microban je registrovan ochrann znmka spolenosti Microban

  * obsahuje dek pro datum

  28 | HEAVY DUTY Classic Line

  DOLO

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  31/64

  ClassicL

  ine

  2000/WDMicroban

  Datum / Text - vka 4 mm

  Balen Poltek A E/2600

  2100/3

  2100/4

  2000/5

  2106

  2008

  2010

  30 x 58 mm

  30 x 58 mm

  2008/P Microban

  Otisk - rozmr 30 x 58 mm

  sla - vka 5 mm

  Doporuen poet dek 5 *

  Balen Poltek A E/2600Voliteln: Speciln znaky

  2010/PMicroban

  Otisk - rozmr 30 x 58 mm

  sla - vka 5 mm

  Doporuen poet dek 5 *

  Balen Poltek A E/2600Voliteln: Speciln znaky

  2100/3 2100/4 2000/5Microban Microban Microban

  Datum - vka 2100/3 3 mm

  Datum - vka 2100/4 4 mm

  Poltek 2100/3, 2100/4 AE/2100

  Datum - vka 2000/5 5 mm

  Poltek 2000/5 AE/2300Balen

  2106 2008 2010Microban Microban Microban

  sla - vka2106 4 mm

  Poltek 2106 AE/2100

  sla - vka 2008, 2010 5 mm

  Poltek 2008, 2010 AE/2600Balen Voliteln: Speciln znaky

  Microban je registrovan ochrann znmka spolenosti Microban

  Classic Line HEAVY DUTY | 29

  zaplacenoD O L OFAKTUROVNOINVENTURAKONTROLOVNO

  V Y B R N OU L O E N O

  OBJEDNNOODESLNOU P O M N K AV Y Z E N OZAPLACENOZATOVNO

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  32/64

  S 360

  Otisk - rozmr 30 x 45 mm

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 5 *

  Balen Poltek A E/2300Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/2300/2

  S 300

  Otisk - rozmr 30 x 45 mm

  Doporuen poet dek 7

  Balen Poltek A E/2300

  S 660

  Otisk - rozmr 37 x 58 mm

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 7 *

  Balen Poltek A E/2600Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/2600/2

  S 400

  Otisk - rozmr 27 x 58 mm

  Doporuen poet dek 6

  Balen Poltek A E/2600

  S 600

  Otisk - rozmr 37 x 58 mm

  Doporuen poet dek 8

  Balen Poltek A E/2600

  30 x 45 mm

  37 x 58 mm

  30 x 45 mm

  27 x 58 mm

  37 x 58 mm

  30 | HEAVY DUTY Office Line

  * obsahuje dek pro datum

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  33/64

  Kapesnraztka

  Mnohoetn pouit a vdy po ruce - na pracovnm

  stole v kanceli nebo na cestch, at u na zvsn

  rce kolem krku nebo jako pvek u kl.

  Otevt - raztkovat - zavtve pouze jednou rukou

  Kapesn raztkaPraktick prvodce

  Jednoduch

  a flexibiln pouit -

  snadno a ist

  Mal, chytr

  a mobiln - dky

  klipu vdy po ruce

  COLOP kulikov

  pera s raztkem

  jsou atraktivn

  psac poteby

  s doplkovou funkc

  praktickho raztka

  Modern design -

  perfektn drek

  pro kadho

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  34/64

  p

  Pocket Stamp Mini

  Otisk - rozmr 10 x 39 mm

  Barva

  Doporuen poet dek 3

  Balen < Poltek AE/Minipocket

  10 x 39 mm

  14 x 38 mm

  18 x 47 mm

  Pocket Stamp Plus 30

  Otisk - rozmr 18 x 47 mm

  Barva

  Doporuen poet dek 5

  Balen < Poltek AE/PSP 30Voliteln: Green Line | Microban

  Pocket Stamp Plus 20

  Otisk - rozmr 14 x 38 mm

  Barva

  Doporuen poet dek 4

  Balen < Poltek AE/PSP 20Voliteln: Green Line | Microban

  32 | KAPESN RAZTKA Pocket Stamp Plus | Pocket Stamp

  Doplky: rka na zaven

  Velikost 45 cm

  Balen 5

  Doplky: Pvek ke klm

  Velikost 9 cm

  Balen 5

  Microban je registrovan ochrann znmka spolenosti Microban

  Pocket Stamp Plus

  Pocket Stamp

  Ji Novotnmobil: +420 602 584 366e-mail: [email protected]

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  35/64

  Kapesnraztka

  25 mm

  32 mm

  40 mm

  Pocket Stamp Q 25

  Otisk - rozmr 25 x 25 mm

  Barva

  Doporuen poet dek 6

  Balen < Poltek AE/PocketStamp25 25 x 25 mm

  Pocket Stamp R 30

  Otisk - rozmr 32 mm

  Barva

  Doporuen poet dek 5

  Balen < Poltek IE/PocketStamp R30

  Pocket Stamp R 25

  Otisk - rozmr 25 mm

  Barva

  Doporuen poet dek 4

  Balen < Poltek IE/PocketStamp25

  Pocket Stamp R 40

  Otisk - rozmr 40 mm

  Barva

  Doporuen poet dek 7

  Balen < Poltek IE/PocketStamp R40

  Pocket Stamp KAPESN RAZTKA | 33

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  36/64

  p

  Doplky: rka na zaven

  Velikost 45 cm

  Balen

  5

  Doplky: klip

  Balen 5

  Stamp Mouse 20

  Otisk - rozmr 14 x 38 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 4

  Balen

  Stamp Mouse 30

  Otisk - rozmr 18 x47 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 5

  Balen

  Stamp Mouse R 40

  Otisk - rozmr 40 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 7

  Balen

  Stamp Mouse R 30

  Otisk - rozmr 30 mm

  Drk - barva

  Doporuen poet dek 5

  Balen

  18 x47 mm

  30 mm

  40 mm

  14 x 38 mm

  34 | KAPESN RAZTKA Stamp Mouse

  Doplky: Pvek ke klm

  Velikost 9 cm

  Balen 5

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  37/64

  Kapesnraztka

  8 x 33 mm

  8 x 33 mm

  8 x 33 mm

  8 x 33 mm

  Stamp Writer

  Otisk - rozmr 8 x 33 mm

  Barva

  Doporuen poet dek 3

  Voliteln: s exkluzivnm pouzdrem

  Nhradn npl

  Stamp Writer "Exclusive"

  Otisk - rozmr 8 x 33 mm

  Barva

  Doporuen poet dek 3

  Voliteln: s exkluzivnm pouzdrem

  Nhradn npl

  Stamp Writer "Promotion"

  Otisk - rozmr 8 x 33 mm

  Barva

  Doporuen poet dek 3

  Nhradn npl

  Pen Stamp Alu Magnet Touch

  Otisk - rozmr 8 x 33 mm

  Barva

  Doporuen poet dek 3

  Voliteln: s exkluzivnm pouzdrem

  Nhradn npl

  Stamp Writer | Pen Stamp Alu Magnet Touch KAPESN RAZTKA | 35

  MUDr. Vclav KopeckPodbradsk 124

  CZ - 339 01 Klatovy

  MUDr. Vclav KopeckPodbradsk 124

  CZ - 339 01 Klatovy

  MUDr. Vclav KopeckPodbradsk 124

  CZ - 339 01 Klatovy

  DISCO - BAR LABAMBALondnsk 62

  500 02 Hradec Krlov

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  38/64

  Atraktivn balen -

  podpo rozhodnut

  kadho zkaznka

  Snadn nastaven

  vlastnho textu

  pomoc pinzety

  Text lze

  kdykoliv

  libovoln mnit

  S piktogramy

  a symboly- vdy o krok

  naped

  D-I-Y raztkaRaztka k vlastnmu sestaven textu -

  pro vlastn kreativitu a umocnn dojmu

  Sortiment raztek COLOP k vlastnmu sestaven textu

  spojuje pednosti samobarvcch raztek s monost

  vytvoen a vyszen vlastnho textu. Raztka k vlastnmu

  sestaven textu jsou dodvna nejen jako typick raztka

  pro kancel, ale tak jako mobiln kapesn raztka.

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  39/64

  D-I-Yraztka

  Printer 20/1 Set

  Otisk - rozmr 14 x 38 mm

  Drk - barva

  Max. dky - poet 4

  Max. poet znak na dek 17

  Sada znak TS 35 / 3.5 mm

  Balen Poltek A E/20

  14 x 38 mm

  18 x 47 mm

  18 x 47 mm

  23 x 59 mm

  30 x 69 mm

  Printer 30/1 Set

  Otisk - rozmr 18 x 47 mm

  Drk - barva

  Max. dky - poet 5

  Max. poet znak na dek 21

  Sada znak TS 35 / 3.5 mm

  Balen Poltek A E/30

  Printer 30/2 Set

  Otisk - rozmr 18 x 47 mm

  Drk - barva

  Max. dky - poet 5

  Max. poet znak na dek 21

  Sada znak TS 25 / 2.5 mmTS 35 / 3.5 mm

  Balen Poltek A E/30

  Printer 40/2 Set

  Otisk - rozmr 23 x 59 mm

  Drk - barva

  Max. dky - poet 6

  Max. poet znak na dek 26

  Sada znak TS 25 / 2.5 mmTS 35 / 3.5 mm

  Balen Poltek A E/40

  Printer 50/2 Set

  Otisk - rozmr 30 x 69 mm

  Drk - barva

  Max. dky - poet 8

  Max. poet znak na dek 32

  Sada znakTS 25 / 2.5 mmTS 35 / 3.5 mm

  Balen Poltek A E/50/1

  Printer Line RAZTKA K VLASTNMU SESTAVEN TEXTU | 37

  MAREK HRDLIKAjesenick 86

  685 43 POERNICE> 368 562 489

  MAREK HRDLIKAjesenick 86

  685 43 POERNICE

  > 368 562 489:[email protected]

  marek hrdlikajesenick 86

  685 43 POERNICE> 368 562 489

  :[email protected]

  { marek hrdlika }jesenick 86

  685 43 POERNICE

  > 368 562 489

  368 562 489:[email protected]

  { Restaurace U jelena }marek hrdlika

  jesenick 86685 43 poernice

  > 368 562 489 368 562 489:[email protected]

  restaurace-u-jelena.cz

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  40/64

  Stamp Mouse 30 Set

  Otisk - rozmr 18 x 47 mm

  Drk - barva

  Max. dky - poet 5

  Max. poet znak na dek 21

  Sada znak TS 35 / 3.5 mm

  Balen

  Pocket Stamp Plus 20 Set

  Otisk - rozmr 14 x 38 mm

  Barva

  Max. dky - poet 4

  Max. poet znak na dek 17

  Sada znak TS 35 / 3.5 mm

  Balen Poltek AE/PSP 20

  {THOMAS JERRY}Mouse Avenue 115Mice City, MC4058

  : [email protected]

  thomas-jerry

  Stamp Mouse 20 Set

  Otisk - rozmr 14 x 38 mm

  Drk - barva

  Max. dky - poet 4

  Max. poet znak na dek 17

  Sada znak TS 35 / 3.5 mm

  Balen

  THOMAS JERRYMouse Ave. 115

  Mice City, [email protected]

  14 x 38 mm

  14 x 38 mm

  18 x 47 mm

  38 | RAZTKA K VLASTNMU SESTAVEN TEXTU Pocket Stamp Plus | Stamp Mouse | Sada znak

  MAREK HRDLIKAjesenick 86

  685 43 POERNICE> 368 562 489

  Combi-Logo Set TS 25

  Sada znak TS 25 / 2.5 mm

  Znaky - poet 360

  Piktogramy - poet 20

  Combi-Logo Set TS 35

  Sada znak TS 35 / 3.5 mm

  Znaky - poet 320

  Piktogramy - poet 25

  Balen

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  41/64

  V rmci certifikace

  ISO 14001 byla adaCOLOP Green Line

  auditovna

  Odpovd poadavkm ISO

  14044, potvrzeno nezvislm

  institutem Denkstatt,

  oprajcho se o rozhran

  systmu "cradle to gate"

  Ministerstvo ivotnho

  prosted Rakousk

  republiky zapjilo

  rakouskou znaku

  ochrany ivotnho

  prosted

  Produktov ada samobarvcch raztek, kter je vyroben

  z obnovitelnch a pevn recyklovanch materil.

  Minimln podl recyklovanch plast je 65 - 80 %.

  Nezbytn zstatkov emise CO jsou kompenzovny

  investicemi do projektu na ochranu klimatu (GOLD

  STANDARD Projects), oprajcho se o rozhran systmu

  "cradle to gate".

  Green LinePebrme zodpovdnost

  GreenLine

  Devn rukojeti

  ady Classic Green

  Line jsou certifikovny

  znakou FSC (Forest

  Stewardship Council)

  1 raztko =

  2 designy

  ImageCard

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  42/64

  14 x 38 mm

  14 x 38 mm

  18 x 47 mm

  18 x 47 mm

  23 x 59 mm

  30 x 69 mm

  Printer 20 Green Line

  Otisk - rozmr 14 x 38 mm

  Barva

  Doporuen poet dek 4

  Balen Poltek A E/20

  Printer 30 Green Line

  Otisk - rozmr 18 x 47 mm

  Barva

  Doporuen poet dek 5

  Balen Poltek

  AE/30

  Printer 40 Green Line

  Otisk - rozmr 23 x 59 mm

  Barva

  Doporuen poet dek 6

  Balen Poltek A E/40

  Printer 50 Green Line

  Otisk - rozmr 30 x 69 mm

  Barva

  Doporuen poet dek 7

  Balen Poltek A E/50

  40 | GREEN LINE Printer Line | Pocket Stamp Plus

  70%

  75%70%

  70%

  75%75%

  70%

  70%

  Pocket Stamp Plus 20 Green Line

  Otisk - rozmr 14 x 38 mm

  Barva

  Doporuen poet dek 4

  Balen Poltek A E/PSP 20

  Pocket Stamp Plus 30 Green Line

  Otisk - rozmr 18 x 47 mm

  Barva

  Doporuen poet dek 5

  Balen Poltek A E/PSP 30

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  43/64

  GreenLine

  Printer S 220 Green Line

  Barva

  Datum - vka 4 mm

  Balen Poltek A E/200

  Printer S 226 Green Line

  Barva

  sla - vka 4 mm

  Balen Poltek A E/200Voliteln: Speciln znaky

  * obsahuje dek pro datum

  24 x 45 mm

  Printer S 260 Green Line

  Otisk - rozmr 24 x 45 mm

  Barva

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 3 *

  Balen Poltek A E/200Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/200/2

  Printer S 260L Green Line

  Otisk - rozmr 24 x 45 mm

  Barva

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 3 *

  Balen Voliteln: Poltek A E/200Poltek (dvoubarevn) E/200/2

  Printer S 200 GREEN LINE | 41

  L124 x 45 mm

  L2 L3

  Z A P L A C E N O

  D O L O VY ZENO

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  44/64

  2600 Green Line

  Otisk - rozmr 37 x 58 mm

  Doporuen poet dek 8

  Balen Poltek A E/2600

  2660 Green Line

  Otisk - rozmr 37 x 58 mm

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 7 *

  Balen Poltek A E/2600Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/2600/2

  37 x 58 mm

  37 x 58 mm

  42 | GREEN LINE Classic Line

  70%

  65%

  2360 Green Line

  Otisk - rozmr 30 x 45 mm

  Datum - vka 4 mm

  Doporuen poet dek 5 *

  Balen Poltek A E/2300Voliteln: Poltek (dvoubarevn) E/2300/2

  2300 Green Line

  Otisk - rozmr 30 x 45 mm

  Doporuen poet dek 7

  Balen Poltek A E/2300

  30 x 45 mm

  30 x 45 mm

  70%

  70%

  * obsahuje dek pro datum

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  45/64Microban je registrovan ochrann znmka spolenosti Microban

  Microb

  anStamps

  Microban StampsRaztka s antibakteriln ochranou

  Raztka jsou pouvna v kadodennm ivot mnoha lidmi,

  m dochz k penosu bakteri. Pmo pi vrob zabu-

  dovan antibakteriln ochrana Microban zabrauje rstu

  kodlivch bakteri.

  Nejdleitj

  kontaktn zny

  jsou opateny

  antibakteriln

  ochranou Microban

  Vlevo:

  nechrnn plochy

  Vpravo:

  plochy s ochranouMicroban

  COLOP pouv techno-

  logii Microban 3G Silver.

  Bhem vrobnch proces

  je ochrana Microban do

  produktu zapracovna a

  neme bt smyta, tzn. je

  trvale inn

  COLOP se pravidlen

  astn Microban

  program pro

  zabezpeovn jakosti

  Classic Line, Expert Line viz.

  strana 22-29

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  46/64

  p

  10 x 27 mm

  14 x 38 mm

  18 x 47 mm

  18 x 47 mm

  23 x 59 mm

  30 x 69 mm

  37 x 76 mm

  Printer 30 Microban

  Otisk - rozmr 18 x 47 mm

  Barva

  Doporuen poet dek 5

  Balen Poltek A E/30

  Printer 20 Microban

  Otisk - rozmr 14 x 38 mm

  Barva

  Doporuen poet dek 4

  Balen Poltek A E/20

  Printer 40 Microban

  Otisk - rozmr 23 x 59 mm

  Barva

  Doporuen poet dek 6

  Balen Poltek A E/40

  Printer 50 Microban

  Otisk - rozmr 30 x 69 mm

  Barva

  Doporuen poet dek 7

  Balen Poltek A E/50/1

  Printer 60 Microban

  Otisk - rozmr 37 x 76 mm

  Barva

  Doporuen poet dek 8

  Balen Poltek A E/60

  14 x 38 mm

  Pocket Stamp Plus 20 Microban

  Pocket Stamp Plus 30 Microban

  Otisk - rozmr PSP 20 14 x 38 mm

  Otisk - rozmr PSP 30 18 x 47 mm

  Barva

  Doporuen poet dek PSP 20: 4 - PSP 30: 5

  Balen 5 Poltek PSP 20 AE/PSP 20Poltek PSP 30 AE/PSP 30

  Printer 10 MicrobanOtisk - rozmr 10 x 27 mm

  Barva

  Doporuen poet dek 3

  Balen Poltek A E/10

  44 | MICROBAN STAMPS Printer Line | Pocket Stamp Plus

  Pocket Stamp Plus Microban

  Microban je registrovan ochrann znmka spolenosti Microban

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  47/64

  Nhradnpoltky

  COLOP nhradn poltky jsou vyvinuty a vyrbny

  speciln pro COLOP samobarvc raztka - perfektn

  kombinace pro perfekn otisky.

  istj a jednoduvmna nhradnho

  poltku

  Ostr a ist otisky

  pouze s originlnm

  COLOP poltkem

  K dispozici

  v 5 standardnch

  barvch

  Vysok kvalita

  pouit barvy:

  stlost dokumentu

  netoxick

  nevysychajc

  sloen

  Tak

  k dispozici:

  2-barven otisk

  v erven

  a modr

  Nhradn poltkyKvalitn dly, kter dlaj rozdl

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  48/64

  p

  y

  Printer 45 E/45

  Printer 50

  Printer C 50E/50/1

  Printer 52

  Printer 52-DaterE/52

  Printer 53

  Printer 53-DaterE/53

  Printer 54

  Printer 54-DaterE/54

  Printer 55

  Printer 55-DaterE/55

  Printer 60

  Printer C 60

  Printer 60-Dater

  E/60

  Printer R 12 E/R 12

  Printer R 17 E/R 17

  Printer R 24

  Printer R 24-DaterE/R 24

  Printer R 30

  Printer R 30-DaterE/R 30

  Printer R 40

  Printer R 40-Dater

  Printer R 40-Dater - " 12/24-Hodin"

  E/R 40

  Printer R 45

  Printer R 45-Dater

  Classic R 2045

  E/R 45

  Printer 05 E/05

  Printer 10

  Printer C 10

  Mini-Dater S 120

  Mini-Folio S 126

  Mini-Info S 120/W

  Mini-Dater S 160

  E/10

  Mini-Print S 110

  Mini-Folio S 120/13

  Mini Info-Dater S 120/WD

  Mini-Dater S 120/DD

  Mini-Dater S 120/P

  Mini-Dater S 160/DD

  E/12

  Printer 15 E/15

  Printer 20

  Printer C 20E/20

  Printer 25 E/25

  Printer 30

  Printer C 30E/30

  Printer 35

  Printer 35-DaterE/35

  Printer 38Printer 38-Dater

  E/38

  Printer 40

  Printer C 40E/40

  Nhradn poltky

  Classic R 2045 6

  Classic R 2045 UZ - "12/24-Hodin"E/R 45

  Printer R 50

  Printer R 50-Dater

  E/R 50

  Printer Oval 44 E/Oval 44

  Printer Oval 55

  Printer Oval 55-DaterE/Oval 55

  Printer T 45

  Printer T 45-DaterE/T 45

  Printer Q 12 E/Q 12

  Printer Q 17 E/Q 17

  Printer Q 20 E/Q 20

  Printer Q 24

  Printer Q 24-DaterE/Q 24

  Printer Q 30

  Printer Q 30-DaterE/Q 30

  Printer Q 43

  Printer Q 43-DaterE/Q 43

  Printer S 200

  Printer S 260Printer S 220

  Printer S 220/W

  Printer S 226

  Printer S 226/P

  E/200

  46 | NHRADN POLTKY

  Colop Nhradn poltky

  Pro vrobu poltk dosamobarvcch raztekCOLOP se pouvaj

  raztkov barvy, kter jsouodzkoueny a certifikovnyjako dokumen tn barvypodle DIN (DeutscheIndustrie Norm) ISO14145-2

  Nenapoutt barvou !

  Balen !

  DO

  CUM

  ENT-PRO

  OF

  DIN

  ISO14

  145

  -2COLOP

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  49/64

  Nhradnpoltky

  Dvoubarevn nhradn poltky

  Printer S 260

  Printer S 260/L

  Printer S 260/RL

  Printer S 226/P

  E/200/2

  Printer R 30 E/R 30/2

  Printer R 40 E/R 40/2

  Printer R 40-Dater E/R 40/1 Dater/2

  Printer R 45-Dater

  Classic R 2045 6Classic R 2045 UZ - "12/24-Hodin"

  E/R 45 Dater/2

  Printer Q 43-Dater E/Q 43/2

  Printer R 50 E/R 50/2

  Printer R 50-Dater E/R 50 Dater/2

  Printer 53-Dater E/53/2

  Printer 54-Dater E/54/2

  Printer 55-Dater E/55/2

  Printer 35-Dater E/35/2

  Dvoubarevn nhradn poltky

  Mini-Dater S 160

  Mini-Dater S 160/L

  E/10/2

  Dvoubarevn nhradn poltky

  Mini-Dater S 120/WD E/12/2

  Printer 20 E/20/S6

  Printer 30 E/30/S6

  Printer 40 E/40/S6

  Printer 50 E/50/S6

  Nhradn npl do propisovac tuky

  StampWriter

  Pen Stamp Alu Magnet TouchD1

  Dvoubarevn nhradn poltky

  Printer 38-Dater E/38/2

  Expert R 3040-Dater E/R 2040/2

  Classic 2160

  Classic 2160/RL

  Classic 2106/P

  Expert 3160

  E/2100/2

  Classic 2360

  Classic 2006/P

  Expert 3360

  Office S 360

  Office S 360/RL

  E/2300/2

  Classic 2460

  Classic 2660

  Expert 3660

  Office S 660

  E/2600/2

  Classic 2860

  Expert 3860E/2800/2

  Expert 3960 E/3900/2

  Expert R 3040

  Expert R 3040-DaterE/R 2040

  Classic 2100

  Classic 2100/3

  Classic 2100/4

  Classic 2100/W

  Classic 2106

  Classic 2106/P

  Classic 2160

  Expert 3100

  Expert 3160

  E/2100

  Classic 2300

  Classic 2360

  Classic 2000/5

  Classic 2006Expert 3300

  Expert 3360

  Office S 300

  Office S 360

  E/2300

  Expert 3400 E/3400

  Classic 2400

  Classic 2460

  Classic 2008

  Classic 2010

  Classic 2000/P

  Classic 2000/WD

  Classic 2600Classic 2660

  Classic 2008/P

  Classic 2010/P

  Expert 3600

  Expert 3660

  Office S 400

  Office S 600

  Office S 608

  Office S 608/P

  Office S 610

  Office S 610/P

  Office S 660

  E/2600

  Expert 3700 E/3700

  Classic 2800

  Classic 2860

  Expert 3800

  Expert 3860

  E/2800

  Expert 3900

  Expert 3960

  Expert 3960 S3 / S4

  Expert 3960 Dvoudatum

  E/3900

  Pocket Stamp 20 E/Pocket Stamp 20 *

  Pocket Stamp 30

  Pocket Stamp Oval 30E/Pocket Stamp 30 *

  Pocket Stamp Q 25

  Pocket Stamp R 25E/Pocket Stamp 25 *

  Pocket Stamp R 30 E/Pocket Stamp R 30 *

  Pocket Stamp R 40 E/Pocket Stamp R 40 *

  Mini Pocket Stamp E/Mini Pocket *

  Pocket Stamp Plus 20 E/PSP 20 *

  Pocket Stamp Plus 30 E/PSP 30 *

  Nhradn poltky

  NHRADN POLTKY | 47

  Barevn poltky do jinch model

  COLOP nabz irok sortiment barevnch poltk pro raztka jinch vrobc. Pro bli informace ns kontaktujte.

  Vechny nhradn poltky jsou k dispozici tak ve filcovm proveden s vyjmkou poltk oznaench tmto symbolem *. Filcov poduky jsou ureny pro pouitspecilnch barev, a to zejmna pro raztkov barvy na bzi oleje nebo rozpoutdla jako je napklad rychleschnouc barva COLOP 802.

  * Filcov poltek

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  50/64

  y

  Tradin raztka s profilovanmi psky pro pouit se

  separtnmi raztkovacmi podukami. K dispozici

  jako datumov nebo slovac raztka.

  Ekonomicka funkn - k dispozici

  ada rznch

  velikost raztek

  i znak

  Robustn kovov

  konstrukce zaruuje

  u pskovch raztek

  dlouhodobou

  ivotnost

  U vtiny model

  jsou k dispozici

  speciln znaky

  Ergonomick

  proveden rukojeti

  pro komfortn

  manipulaci

  Pskov raztkaTradice a zaruen kvalita

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  51/64

  Pskyavce

  04000

  04000/WD

  Datum / Text - v ka 4 mm

  Balen "

  03000 / 03000 SD

  Datum - vka 3 mm

  Balen "

  04000 / 04000 SD

  Datum - vka 4 mm

  Balen "

  05000

  Datum - vka 5 mm

  Balen "

  12. 11. 2025

  12. 11. 2025

  12. 11. 2025

  12000

  Datum - vka 12 mm

  Balen <

  18000

  Datum - vka 18 mm

  Balen <

  15000

  Datum - vka 15 mm

  Balen <

  09000

  Datum - vka 9 mm

  Balen <

  07000

  Datum - vka 7 mm

  Balen <

  07000

  PSKOV RAZTKA | 49

  12. 11. 25

  12. 11. 25

  V Y B R N O

  U L O E N OOBJEDNNOO D E S L N OU P O M N K AV Y Z E N O

  ZAPLACENOZATOVNOD O L OFAKTUROVNOINVENTURAKONTROLOVNO

  1 2. Nov. 2025INVENTURA

  1 2. 11. 2025

  1 2. LIS. 2025

  12.11. 2025

  12. 11.2025

  12. 11.2025

  1 2. 11. 2025

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  52/64

  y

  03004 03006

  03008

  03010

  030123 mm

  04004 04006 04008 04010 040124 mm

  05004 05006 05008 05010 050125 mm

  07004 07006 07008 07010 070127 mm

  09004 09006 09008 09010 090129 mm

  12004

  15004

  18004

  12010

  15010

  18010

  12006

  15006

  18006

  12012

  15012

  18012

  12008

  15008

  18008

  12 mm

  15 mm

  18 mm

  04060/L

  Otisk - rozmr 30 x 45 mm

  Datum - vka 4 mm

  Balen <

  07010

  03010

  50 | PSKOV RAZTKA

  04060/L3

  04060/L2

  04060/L130 x 45 mm

  V Y Z E N O

  1 2. Nov. 2025D O L O

  1 2. Nov. 2025Z A P L A C E N O1 2. Nov. 2025

  slovaky - kombinace psmeno / slo

  Velikost slic 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 18 mm.

  Poet psk na raztku 4, 6, 8, 10 a 12.

  Obsah na psku: 0 - 9 , / , .

  Obsah psku: psek s psmeny A - M

  nebo psek s psmeny N - Z.

  Kombinace s psmeny nebo sly budou

  vyrobeny na zklad dohody.

  Voliteln: Speciln znaky

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  53/64

  Psky

  a

  vce

  Nsledujc vrobky mohou obsahovat pozice s ve uvedenmi psky podle Vaich poadavk:

  VrobekVka

  psma

  Poet

  psk

  Vzor otisku

  S200 S 226 SZ 4 mm 6

  S 226/P SZ 4 mm 6

  CLA

  SSICLINE

  2106 SZ 4 mm 6

  2106/P SZ 4 mm 6

  2008 SZ 5 mm 8

  2008/P SZ 5 mm 8

  2010 SZ 5 mm 10

  2010/P SZ 5 mm 10

  PSKOV

  RAZTKA

  03000 SZ 3 mm

  4, 6, 8,10, 12

  04000 SZ 4 mm

  05000 SZ 5 mm

  07000 SZ 7 mm

  09000 SZ 9 mm

  12000 SZ 12 mm

  15000 SZ 15 mm

  Psek Psek "Standard" Psek "Euro" Psek "kg" Psek "c" Psek "x" Psek "" Psek "A-M" Psek "N-Z"

  Psek obsahuje

  sla 0-9 vetn

  ve uvedench

  specilnch znak.

  09 09 09 09 09 09 Psekobsahuje

  vechnypsmena odA-M

  Psekobsahuje

  vechnypsmena odN-Z

  / n k /

  % F

  # / c x bez specilnch znak

  a slic$

  1500815004 1501015006 15012

  1200812004 1201012006 12012

  09008 09010 090120900609004

  07008 07010 070120700607004

  05008 05010 050120500605004

  04008 04010 040120400604004

  03008 03010 030120300603004

  Speciln znaky PSKOV RAZTKA | 51

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  54/64

  y

  P 700/1025 x 55 mm

  P 700/22/oval - 44 x 67 mm

  P 700/19 - 51 mm

  P 700/34 - 44 mm

  P 700/1135 x 50 mm

  P 700/1235 x 55 mm

  P 700/1435 x 70 mm

  P 700/1850 x 70 mm

  P 700/3335 x 45 mm

  P 700/2445 x 65 mm

  Deska - rozmry

  P 700/10 25 x 55 mm

  P 700/33 35 x 45 mm

  P 700/11 35 x 50 mm

  P 700/12 35 x 55 mm

  P 700/13 35 x 60 mm

  P 700/14 35 x 70 mm

  P 700/32 51 x 51 mm

  P 700/15 40 x 54 mm

  P 700/16 40 x 60 mm

  P 700/24 45 x 65 mm

  P 700/17 40 x 70 mm

  P 700/18 50 x 70 mm

  P 700/34 44 mm

  P 700/19 51 mm

  P 700/22/oval 44 x 67 mm

  P 700

  Datum - vka 4 mm

  Balen

  P 700/1540 x 54 mm

  P 700/1740 x 70 mm

  P 700/1335 x 60 mm

  P 700/1640 x 60 mm

  P 700/3251 x 51 mm

  52 | PSKOV RAZTKA Pskov datumov raztka s deskou

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  55/64

  Pskyavce

  P 700/S9120 x 120 mm

  P 700/S1100 x 100 mm

  P 700/S755 x 65 mm

  Speciln deska - rozmry

  P 700/S1 100 x 100 mm

  P 700/S2 90 x 55 mm

  P 700/S3 35 x 75 mm

  P 700/S4 35 x 75 mm

  P 700/S5 35 x 54 mm

  P 700/S6 35 x 54 mm

  P 700/S7 55 x 65 mm

  P 700/S8 90 x 55 mm

  P 700/S9 120 x 120 mm

  P 700 Speciln desky

  Datum - vka 4 mm

  Balen

  P 700/S335 x 75 mm

  P 700/S435 x 75 mm

  P 700/S535 x 54 mm

  P 700/S635 x 54 mm

  P 700/S890 x 55 mm

  P 700/S290 x 55 mm

  P 700 s asovou deskou

  P 700/UZ/12H 50 mm

  P 700/UZ/24H 50 mm

  Datum - vka 4 mm

  Balen

  Dal speciln desky a pozice sdatumem na vydn.

  Pskov datumov raztka s deskou PSKOV RAZTKA | 53

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  56/64

  y

  Dal speciln velikosti a modely na vydn

  Raztkov poduky Macro

  Rozmr Macro 1 100 x 200 mm

  Rozmr Macro 2 150 x 200 mm

  Rozmr Macro 3 120 x 300 mm

  Barva

  Balen Dal speciln velikosti na vydn

  Numrex 6

  sla - vka 25 mm

  Balen <

  Numrex 5

  sla - vka 25 mm

  Balen <

  Numrex 4

  sla - vka 25 mm

  Balen <

  Numrex 6

  Numrex 5

  Numrex 4

  54 | PSKOV RAZTKA Numrex

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  57/64

  Pskyavce

  S

  af

  ety

  stan

  dardfo

  rt

  oy

  s

  EN71-1,

  EN 71

  -3

  EN 71

  Raztkov poduky

  Rozmr Micro 1* 50 x 90 mm

  Rozmr Micro 2* 70 x 110 mm

  Rozmr Micro 3 90 x 160 mm

  Barva

  Balen *

  Raztkov poduky M

  Rozmr Micro M1 50 x 90 mm

  Rozmr Micro M2 70 x 110 mm

  Barva

  Balen

  Raztkov barva 801

  Obsah 25 ml

  Barva

  Balen " Raztkov barva na bzi vody

  Vhodn pro gumov a polymerov textov desky

  Pouit: na vechny sav materily

  Rychleschnouc barva 802

  Obsah 25 ml 250 ml

  Barva

  Balen " Barva na bzi rozpoutdla pro filcov poduky

  Vhodn pro gumov textov desky

  Pouit: na vechny sav i nesav materily kromPE/PP

  UV-barva 804

  Obsah 25 ml 250 ml

  Barva

  Balen " Barva pro standardn a filcov poltky, viditeln podultrafialovm svtlem

  Vhodn pro gumov a polymerov textov desky

  Pouit: na vechny sav materily

  Archivn barva 805

  Obsah 25 ml 250 ml

  Barva

  Balen " Barva na bzi oleje pro standardn a filcov poduky

  Vhodn pro gumov textov desky

  Pouit: na vechny sav materily

  Rychleschnouc barva Premium 809

  Obsah 25 ml 250 ml

  Barva

  Balen " Barva na bzi rozpoutdla pro filcov poduky

  Vhodn pro gumov textov desky

  Pouit: na vechny sav i nesav materily. dnnebezpen nklad.

  MICRO RAZTKOV PODUKY | RAZTKOV BARVY | 55

  Kovovpouzdro

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  58/64

  y

  Materil na vrobu textovdesky pro relifn klet

  Velikost A5

  Tlouka 1,5 mm

  Samolepc etiketypro relifn klet

  Velikost 55 mm

  ks 250 ks / role

  Relifn klet

  Otisk - rozmr 41 mm

  Balen * pouzdro 49 x 136 x 90 mm

  nov design bude k dispozici od 2. tvrtlet 2016

  25 x 50 mm

  51 mm

  41 mm

  56 | RELIFN KLET

  Relifn klet

  Otisk - rozmr 51 mm

  Balen * pouzdro 49 x 136 x 90 mm

  nov design bude k dispozici od 2. tvrtlet 2016

  Relifn klet

  Otisk - rozmr 25 x 50 mm

  Balen * pouzdro 49 x 136 x 90 mm

  nov design bude k dispozici od 2. tvrtlet 2016

  *

  *

  *

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  59/64

  Pskyavce

  MATERILY PRO VROBU TEXTOVCH DESEK | 57

  Imageblack FilmVelikost A4

  Obsah 50 list/1 balen

  Pnov mantinelVelikost 2,5mm x 8mm x 30m

  Kryc flieVelikost A3, A4, A5

  Obsah A3 500 mm x 180 m/role

  Obsah A4 315 mm x 180 m/role

  Obsah A5 200 mm x 50 m/role

  Nosn flie

  Velikost A3, A4, A5

  Obsah 100 list/1 balen

  Protipnov roztok

  Obsah 1 l

  Imagepac sl na dosvcenObsah 350 g

  Vymvac roztokObsah 5 l

  Photopolymer VX55Obsah 1 kg / 2 kg / 18 kg

  Photopolymer

  Laserov guma

  Laserov guma bez zpachu

  Laserov guma Economy bez zpachu

  Standardn laserov guma

  Velikost A4

  Tvrdost 60 Shore A

  Tvrdost (Economy bez zpachu) 55 Shore A

  Tlouka 2,3 mm

  Balen "

  Imagepac

  Imagepac T louk a B alen

  Imagepac A5 2,3 mm 10 ks

  Imagepac A6 2,3 mm 5 ks

  Imagepac A7 2,3 mm 10 ks

  Imagepac A8 2,3 mm 20 ks

  Imagepac XTRA A4 2,3 mm 5 ks

  Imagepac XTRA A5 2,3 mm 10 ks

  Imagepac XTRA A6 2,3 mm 5 ks

  Imagepac XTRA A7 2,3 mm 10 ks

  Imagepac XTRA A8 2,3 mm 20 ks

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  60/64

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  61/64

  POZNMKY | 59

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  62/64

  9 004362495598

  16 / 04 / 147748 / esky

  60 | POZNMKY

  Vysvtlivky

  Samostatnblistrov balen Samostatn krabika Skupinovbalen Samostatn krabikazvsn

  COLOP Stempelerzeugung Skopek GmbH & Co. KG | Dr.-Arming-Strae 5 | 4600 Wels | Austria | Tel.: +43 - 72 42 / 66 104 | Fax: +43 - 72 42 / 46 664 | www.colop.com

  COLOP CZ s.r.o. | Na Vhony 291 | 373 12 Borovany | Tel./ Fax: 387 981 324 | www.colop.cz | [email protected]

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  63/64

 • 7/25/2019 COLOP Catalogue CZ

  64/64

  WWW.COLOP.COM