5
INNOVATION The Spirit of & ochrona antybakteryjna www.colop.pl

Ulotka COLOP Microban

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ulotka COLOP Microban

Citation preview

Page 1: Ulotka COLOP Microban

INNOVATIONT h e S p i r i t o f

&

ochrona antybakteryjna

w w w. c o l o p. p l

Page 2: Ulotka COLOP Microban

Pieczątki COLOP® z antybakteryjną ochroną Microban® –

innowacja w świecie pieczątek

Firma Microban® jest światowym liderem w produkcji zabezpieczeń antybakteryjnych, specjalizując

się w dodawaniu szerokiej gamy technologii antybakteryjnych do różnego typu materiałów i produktów.

Od momentu podpisania porozumienia z �rmą Microban, �rma COLOP nabyła prawa do stosowania

dodatków Micorban oraz znaku towarowego w produkcji, marketingu oraz sprzedaży produktów

COLOP wyposażonych w technologię antybakteryjną.

Czym jest zabezpieczenie antybakteryjne Microban®?

Ochrona antybakteryjna Microban daje produktom dodatkowy poziom zabezpieczenia przeciwko

ustrojom chorobotwórczym takim jak: bakterie czy pleśnie, które powodują ich rozwój przez

krzyżowanie oraz pogorszenie zdrowia użytkownika.

Technologia Microban w połączeniu ze standardowymi czynnościami utrzymania czystości, pozwala

podnieść standardy higieniczne i dostarcza dodatkową ochronę wszędzie tam gdzie się ją stosuje.

Microban jest ochroną ukierunkowaną. Oznacza to, że jest zkoncentrowana na obszary, w których

stanowi największą korzyść dla klienta.

Jak działa zabezpieczenie antybakteryjne Microban®?

Ochrona Microban jest dodawana w procesie produkcji.Kiedy niebezpieczne drobnoustroje mają

kontakt z powierzchnią produktu, zabezpieczenie antybakteryjne Microban przenika przez ścianę

komórek chorobotwórczych mikroorganizmów niszcząc ich funkcje, a take ograniczając ich wzrost i

namnażanie się.

Informacje na temat Microban®

Podana informacja powstała w oparciu o standardowe badania laboratoryjne i jest dostarczana dla porównywalnych zastosowań aby udowodnić działanie antybakteryjne. Technnologia Microban nie została zaprojektowana po to aby zasąpić odpowiednie praktyki higieniczne ani też nie chroni użytkowników przed zachorowaniami spowodowanymi przez mikroorganizmy. Działanie antybakteryjne ogranicza się do powierzchni produktu.

Skuteczność Działania Microban®

2 godziny 16 godzin 20 godzin 24 godziny

Powierzchnia z zabezpieczeniem antybakteryjnym Microban®

2 godziny 16 godzin 20 godzin 24 godziny

Microban® jest zarejestrowanym znakiem handlowym )rmy Microban.

Page 3: Ulotka COLOP Microban

możliwość przenoszenia i multiplikowania różnorodnych bakterii !

biurowym stale rośnie !

antybakteryjnym wzrasta, co oznacza większe możliwości ich sprzedaży - zarówno dla

rozwiązań w biurach jak i w domach!

Finansowe, Opieka Zdrowia, Turystyka, itp.

Inne grupy docelowe

Produkty COLOPa wyposażone w ochronę antybakteryjną Microban mogą być bezpiecznie

użwane w wielu miejscach i jednocześnie przez wiele osób. Na przykład, biura, magazyny,

! rmy produkcyjne, sklepy, …

„MICROBAN Printer Line“:

Dodatkowy produkt do

obecnej linii Nowy Printer

Pieczątki z ochroną Microban® – sukces zagwarantowany

Produkty z technologią Microban®

Classic Line:

Główne elemetny zostały

wyposażone w antybakteryjną

ochronę Microban

Uchwyt i nakładka

Główne elemetny zostały

wyposażone w

antybakteryjną ochronę

Microban

Uchwyt +nakładka

Uchwyt +Okienko Indeksujące

Gdzie zastosowano zabezpieczenie Microban® w pieczątkach COLOP?

Microban® jest zarejestrowanym znakiem handlowym ) rmy Microban.

Page 4: Ulotka COLOP Microban

Aby potwierdzić założenia, którymi posługuje się COLOP, produkty zostały poddane niezależnym

badaniom według normy ISO 22196:2007. Jest to międzynarodowa metoda badań dla oceny

działania antybakteryjnego badanych części plastikowych, w tym przypadku dla E.coli.

Badania przeprowadzone w Maju 2010 wykazały następujące wyniki. Produkty ) rmy COLOP redukują

99.9% szkodliwych bakterii, takich jak: E.coli, S.aureus, MRSA oraz Salmonella.

Powyższy wykres powstał na podstawie wyników badań przeprowadzanychw maju 2010r.i

przedstawia działanie powłoki na produktach COLOP, w tym przypadku dla baterii E.coli.

Dane przedstawine są w tabeli poniżej

Wyniki badań

#

0

24

Microban Handle

Untreated Control

1

10

100

1000

10000

100000

1000000

Su

rviv

ing

Ba

cte

ria

(T

ho

us

an

ds

),

log

10

Time (Hours)

!"#$%

Bakteria Log Kill % Redukcja

E.coli 4.2 ≥ 99.99%

S.aureus 3.9 ≥ 99.99%

MRSA 2.9 99.92

Salmonella 3.2 99.94

Brak ochrony

Ochrona Microban

czas (godziny)

Ba

kte

ria

(w

ty

s.)

log

10

Page 5: Ulotka COLOP Microban

Program Certy! kacji Microban®

Powstał po to aby potwierdzić założenia technologiczne. Program Certy) kacji jest procesem

potwierdzającym jakość, indywidualnie dobieranym do każdego parnera i produktu aby monitorować

wszystkie zastosowania Microban.

Zaprojektowany aby:

międzynarodowymi metodami – aby udowodnić głoszone założenia

Program Certyfikacji

Microban® jest zarejestrowanym znakiem handlowym ) rmy Microban.