Conferinta Ziua Bolilor Rare Puiu... •Corelarea aspectelor clinice, genetice si epigenetice in intelegerea

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Conferinta Ziua Bolilor Rare Puiu... •Corelarea aspectelor clinice, genetice si epigenetice in...

 • Cercetarea medical a bolilor genetice rare în Centrul Universitar Timi oara

  Maria Puiu – Universitatea de Medicin i Farmacie Victor Babe ,

  Timi oara

  Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • • Corelarea aspectelor clinice, genetice si epigenetice in intelegerea etiologiei bolilor genomice Prader Willi/Angelmann: model de abordare multidiscilplinara a bolilor rare in Romania

  Puiu Maria - contract 42-113/2008, 2008-2011

  Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • • Monitorizarea bolii minime reziduale în leucemiile acute limfoblastice la copil prin

  citometria în flux multiparametric , CNCSIS tip A, 2007-2008

  • Optimizarea managementului copiilor cu LAL prin folosirea tehnicilor de citogenetica

  moleculara (FISH) in protocolul de evaluare, CNCSIS tip A, 2007-2008

  Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • • HuRo - Screeningul bolilor metabolice la nou n scut i diagnosticul molecular genetic al bolilor ereditare: realizarea de infrastructura euroregionala,

  SCREENGEN, 2011 – 2013

  Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Centrul de Boli Genetice, Metabolice i Nutri ionale la Copil de pe lâng Clinica II Pediatrie - acreditat in anul 2000 – Director:

  Prof. dr. Popa IoanConf erin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • • Centrul pentru familie i copil – psihiatrie, psihoterapie i neurologie a copilului i adolescentului – acreditat in anul 2004 – Director: Prof. dr. Mircea Tiberiu

  Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • • Centrul de Cercetari fundamentale si aplicative in oncohematologie si transplant de celule stem hematopoietice – director: Prof. dr. Margit SERBAN

  Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Studii de licen

  Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Centrul de Medicina Genomica al Universitatii de Medicina si Farmacie Victor Babes, perspective in cercetarea OMICs.

  Ziua Bolilor Rare_2017

  Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Universitatea de Medicina si Farmacie “Victor Babes” Timisoara, Romania

  Centrul de Medicin Genomic

  Ziua Bolilor Rare_2017

  Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Viziune

  Centru european de excelen in cercetarea genomic i genetic medical .

  Ziua Bolilor Rare_2017

  Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Misiune • Dezvoltarea unei platforme de cercetare

  interdisciplinar i transdisciplinar cu utilizatori multipli.

  • Dezvoltarea unui pol de excelen tiin ific i tehnologic la standarde europene, activitatea de cercetare fiind orientat spre translatarea rezultatelor în practica clinic i influen area politicilor de S tate Public .

  Ziua Bolilor Rare_2017

  Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Misiune • Promovarea i dezvoltarea, la nivel na ional, a medicinei

  de precizie prin utilizarea genomicii ca instrument de diagnostic i indica ie personalizat de tratament.

  • Stabilirea standardelor în cercetare, educa ie, practici na ionale i europene în Genetica medical .

  Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Proiectul a fost derulat pe o perioada de 8 de luni, in intervalul aprilie 2015 – decembrie 2015.

  Obiectiv general - Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii existente si crearea de noi laboratoare destinate activitatilor de cercetare in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara.

  Valoarea total a Proiectului este de 24.033.320 ron.

  Ziua Bolilor Rare_2017

  Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Proiecte de Mobilitati, Romania-Moldova, Chisinau, 18 nov. 2016

  Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Centrul de Medicin Genomic v2 Universitatea de Medicin i Farmacie “Victor Babe ” Timi oara

  ID: 1854; SMIS:48749 Nr.contract: 677/09.04.2015 Axa prioritar 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare; Domeniul major de interventie 2.2 –

  Investi ii în infrastructura de CDI; Opera iunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii CD existente i crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)

  Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • 9 Laboratoare CD nou create

  8 Echipamente CD in valoare de peste

  100.000 euro achizi ionate

  271 m2 Suprafata modernizata/amenaj

  ata

  121 echipamente achizitionate (inclusiv

  IT)

  15 Laboratoare dotate

  GUVERNUL ROMÂNIEI Instrumente Structurale

  2007 – 2013

  PROGRAMUL OPERA IONAL SECTORIAL “CRE TEREA COMPETITIVIT II ECONOMICE” -AXA PRIORITARA 2 -co-finan at prin Fondul European de Dezvoltare Regional -

  „Investim in viitor”

  UNIUNEA EUROPEAN

  Proiecte de Mobilitati, Romania-Moldova, Chisinau, 18 nov. 2016

  Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • GUVERNUL ROMÂNIEI Instrumente Structurale

  2007 – 2013

  PROGRAMUL OPERA IONAL SECTORIAL “CRE TEREA COMPETITIVIT II ECONOMICE” -AXA PRIORITARA 2 -co-finan at prin Fondul European de Dezvoltare Regional -

  „Investim in viitor”

  UNIUNEA EUROPEAN

  Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Ziua Bolilor Rare_2017

  Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Ziua Bolilor Rare_2017

  Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • TEME DE CERCETARE ce se vor derula in Centrul de Medicina Genomica

  Proiecte de Mobilitati, Romania-Moldova, Chisinau, 18 nov. 2016

  Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • •INNOVATION IN HEALTH & PUBLIC MANAGEMENT:

  Centrul de Medicina Genomica din cadrul UMF Victor Babes Timisoara, unic din punct de vedere al dotarii in Europa de sud-est si functioneaza ca o platforma deschisa pentru colaborarea cu centrele de genetica din tara si cu mari specialisti din diaspora.

  Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Utilizarea modelelor nutrigenomice pentru

  personalizarea tratamentelor dietetice in obezitate -

  NutriGen

  Dr. Mihai Niculescu, MD, PhD (director de proiect), care lucreaz de peste 2 ani în dou companii private americane de tip start-up: Advanced Nutrigenomics (fondator) i Nutrigene Sciences (chief scientific officer), ultima având ca obiect de activitate CDI, i fiind înfiin at ca un start-up de tip « spin-off » al Universit ii Carolina de Nord (Chapel Hill), universitate în care specialistul a lucrat în perioada (2000-2015).

  Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Ziua Bolilor Rare_2017

  Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Programul 4 - Cercetare fundamentala si de frontiera Proiecte Complexe de Cercetare de Frontiera - PCCF 2016

  Proiect experimental demonstrativC onfe

  rinta Ziu

  a Bo lilor

  Rare 201

  7

 • Digital Genetic Bank

  Ziua Bolilor Rare_2017

  Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia

  Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania OS 4.1 Îmbun irea serviciilor preventive i curative de îngrijire a s ii în întreaga zon eligibil

  Ziua Bolilor Rare_2017

  Con ferin

  ta Z iua B

  olilo r Ra

  re 2 017

 • PN-III-P2-2.1-PED

  • 615 PN-III-P2-2.1-PED-2016-0634 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE " VICTOR BABE " TIMISOARA Crearea unei platforme electronice de tip matricial ce integreaz datele clinice, farmacogenetice i imagistice util