Click here to load reader

CONTINGUTS RECUPERACIÓ SETEMBRE 2017 · PDF file- Definicions: éssers vius, cèl·lula procariota i eucariota. - Nivells d'organització. - Classificació dels éssers vius. Els

 • View
  233

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of CONTINGUTS RECUPERACIÓ SETEMBRE 2017 · PDF file- Definicions: éssers vius,...

 • CONTINGUTS RECUPERACI SETEMBRE 2017

  LLENGUA CATALANA I LITERATURA

  LLENGUA I LITERATURA CATALANA 1r ESO

  Comprensi lectora:

  - Fer lectura expressiva dun text de manera correcta.

  - Comprendre el text i saber explicar quin s el missatge o la informaci bsica

  que transmet.

  - Expressar de forma coherent el significat del text.

  Expressi escrita:

  - Produir breus textos descriptius i narratius.

  - Elaborar resums i esquemes dun text.

  - Retenir i aprendre conceptes clau de qualsevol tipus de text per tal de captar-ne

  el contingut bsic.

  Lxic:

  - Fer s del diccionari i aprendre significats nous.

  - Paraules derivades i paraules compostes.

  - Conixer i utilitzar algunes frases fetes i locucions.

  Ortografia:

  - Domini de lortografia natural.

  - Conixer les normes ortogrfiques treballades sobre sons i lletres, accentuaci i

  puntuaci.

  - Corregir i ser conscients dels propis errors ortogrfics per tal de millorar la llengua

  escrita.

  Gramtica:

  - Reconixer les diferents categories gramaticals: nom, pronom, adjectiu,

  determinants, verb, adverbi.

  - Saber fer canvi de gnere i nombre del substantiu, de l'adjectiu i dels

 • determinants.

  - Reconixer el temps present, passat i futur dels verbs.

  Literatura:

  - Conixer i diferenciar els tres gneres literaris i veure'n les principals

  caracterstiques.

  - Llegir i saber interpretar de manera adequada diferents tipus de lectures de

  diverses poques i autors

  - Saber comentar i extreure d'un text literari les idees ms importants i el missatge

  que l'autor/-ra han volgut transmetre al lector/-ra.

  LLENGUA I LITERATURA CATALANA 2n ESO

  Comprensi lectora:

  - Fer lectura expressiva dun text de manera correcta.

  - Comprendre el text.

  - Expressar de forma coherent el significat del text.

  Expressi escrita:

  - Produir breus textos descriptius, instructius, expositius

  - Elaborar resums i esquemes dun text.

  - Escriure una carta amb lestructura i forma adequada.

  Lxic:

  - Fer s del diccionari.

  - Distingir i utilitzar els mots sinnims, antnims, polismics i homnims.

  - Conixer i utilitzar algunes frases fetes i locucions.

  - Progressar ortogrficament en lescriptura.

  Gramtica:

  - Reconixer les diferents categories gramaticals: nom, pronom, adjectiu,

  determinants, verb, adverbi, preposici, conjunci i interjecci.

  - Distingir en una oraci el subjecte del predicat.

 • - Diferenciar els complements del subjecte del verbals.

  - Reconixer els diferents tipus de sintagmes: nominal, verbal, preposicional,

  adjectival, adverbial i analitzar-ne lestructura.

  Literatura:

  - Distingir la prosa del vers.

  - Conixer les caracterstiques del diferents tipus de narrativa oral: llegenda,

  rondalla, faula.

  - Identificar el tipus de narrador i el punt de vista en un text narratiu.

  LLENGUA I LITERATURA CATALANA 3r ESO

  Expressi escrita:

  - Distingir els diferents tipus de textos: el reportatge, l'exposici, l'opini personal,

  el debat, l'entrevista i l'anunci publicitari, el text instructiu i el text predictiu.

  - Adequar les propietats que caracteritzen els anteriors textos segons la necessitat

  comunicativa.

  Ortografia:

  - Capacitat d'escriure un text amb una correcci ortogrfica adequada al nivell

  acadmic. Per tant, s'han d'haver assolit els continguts mnims corresponents a

  l'rea dels cursos anteriors.

  Lxic:

  - Dins dels fenmens semntics saber diferenciar i construir sinnims, antnims,

  mots polismics, mots homnims, mots hipernims i mots hipnims.

  - Conixer diferents camps lxics de la llengua catalana i saber-los utilitzar en

  contextos adequats.

  - Conixer la part de la llengua referida a les frases fetes, les locucions i els

  refranys.

  - Quant a la formaci de paraules, conixer els processos de derivaci i

  composici.

 • - Identificar sigles i abreviacions.

  Gramtica:

  - L'oraci: definici i estructura.

  - El sintagma i els diferents tipus de sintagma.

  - El subjecte ellptic, l'explcit i el pacient.

  - El predicat: definici i forma.

  - Classes de verbs. La perfrasi verbal.

  - Tipus de predicats: nominal i verbal.

  - Classificaci de les oracions segons el predicat.

  - Els complements verbals: definici, forma i substitucions pronominals.

  - Reconeixement de totes les categories morfolgiques.

  - Anlisi morfosintctica de l'oraci simple.

  Literatura:

  - Reconixer els diferents gneres literaris. Caracterstiques de cada gnere que el

  diferencien de la resta.

  - La novella, la poesia i el text teatral. Identificaci i caracteritzaci de cada gnere.

  LLENGUA I LITERATURA CATALANA 4t ESO

  Expressi escrita:

  - Distingir els diferents tipus de textos: dileg, narraci, descripci, currculum,

  sollicitud, carta i correu electrnic.

  - Aplicar correctament les propietats textuals necessries per a lelaboraci dels

  anteriors tipus de textos

  Ortografia:

  - Escriure un text de forma correcta amb una ortografia acceptable, dacord amb els

  continguts estudiats aquest curs.

  Lxic:

 • - Conixer i utilitzar vocabulari referent als conceptes segents estudiats: polismia,

  homonmia, sinonmia, antonmia i camps semntics.

  - Conixer i identificar lorigen del lxic catal: mots populars,, llatinismes,

  cultismes, neologismes, barbarismes, prstecs, estrangerismes, locucions i frases

  fetes.

  - Tenir coneixement de tota la dialectologia explicada al llarg del curs.

  - Tenir coneixement de la histria de la llengua.

  Gramtica:

  - Identificar i analitzar les principals funcions de loraci: subjecte, predicat i tots els

  complements verbals: C. Directe, C. Indirecte, Atribut, C. Predicatiu, C. Rgim

  verbal, C. Circumstancial.

  - Saber substituir tots aquests complements verbals pels pronoms febles

  corresponents.

  - Fer les combinacions de pronoms febles necessries per a cada context.

  - Conixer tota la gramtica de les oracions simples i compostes (subordinades de

  tot tipus)

  - Saber tot el que fa referncia al substantiu, ladjectiu, el verb, ladverbi, les

  conjuncions i les preposicions. s a dir, la seva morfologia.

  Literatura:

  - Reconixer els diferents moviments literaris i principals autors des del

  Modernisme fins a la literatura catalana actual.

  - Distingir les caracterstiques dels principals gneres literaris (poesia, teatre,

  novella).

  LENGUA CASTELLANA I LITERATURA CONTENIDOS EXAMEN RECUPERACIN SEPTIEMBRE 1 ESO

  1. Formas verbales: Modo Indicativo.

 • 2. Determinantes/ Pronombres (demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos...)

  3. Sustantivos/Adjetivos calificativos.

  4. Sinonimia y antonimia.

  5. Descripcin objetiva/descripcin subjetiva.

  CONTENIDOS EXAMEN RECUPERACIN SEPTIEMBRE 2 ESO

  1. Prstamo lingstico/Extranjerismo.

  2. Lexema, morfemas derivativos y morfemas flexivos.

  3. Prefijo/sufijo

  4. Tipos de narradores. Caractersticas.

  5. Tipos de personajes. Caractersticas.

  6. Palabras compuestas.

  7. Estructuras sintcticas: S.Adj, S.Adv y S.Prep.

  CONTENIDOS EXAMEN RECUPERACIN SEPTIEMBRE 3 ESO

  1. Gnero narrativo: estructura.

  2. Categoras gramaticales: nombre, adjetivo, verbo, adverbio...

  3. Oracin simple: sujeto y predicado

  4. Complementos verbales: CD, CI, CRV, C.Agente, Atributo, C.pred, CC...

  5. Acentuacin de las palabras.

 • 6. Sinonimia y antonimia.

  CONTENIDOS EXAMEN RECUPERACIN SEPTIEMBRE 4 ESO

  1. Oracin Compuesta:Yuxtaposicin, Coordinacin y sus clases, Subordinacin (Adverbial y Adjetiva)

  2. Categoras gramaticales: nombre, adjetivo, verbo, adverbio...

  3. Literatura: Realismo, Romanticismo y Generacin de 27. Caractersticas principalesy autores.

  4. Textos expositivos: caractersticas, estructura y clases.

  5. Textos argumentativos: caractersticas

  CONTENIDOS EXAMEN RECUPERACIN SEPTIEMBRE 1 BACHILLERATO

  1. El signo lingstico. La comunicacin. Funciones del lenguaje.

  2. La palabra. Clases de morfemas. Formacin de palabras.

  3. Categoras de las palabras.

  4. Oracin Simple. Modalidad oracional. Funcin sintctica.

  5. Oracin Compuesta.

  6. Variedades lingsticas.

  7. Libro de lectura: Soldados de Salamina.

  CONTINGUTS PROVES SETEMBRE 2016Departament d'Expressi

  MSICA

  Interpretar amb flauta qualsevol tema de MUSA n3

 • Consultar partitura i audio al moodle de msica de primer d'ESO

  VIP

  CONTINGUTS MNIMIS DE 2n. ESO

  1. Percepci visual2. Elements del llenguatge visual

  a. La forma. Formes simtriques. Simetria axial i radialb.El puntc.La lniad. El colore.La texturaf. Forma i propoci. El cos hum

  3. Geometria plana4.Disseny i volum

  CONTINGUTS MNIMS DE 3r. ESO

  1. Geometria aplicada al disseny2. Llenguatge visual i tcniques d'espressi artstica. Dibuix i collage.

  a.Dibuix a partir d'una fotografiab.Collage amb textures pintades

  3. Gormes planes. Positiu i negatiu4. Dissseny a partir de xarxes modulars5. Volums a partir de la xarxa isomtrica

  EDUCACI FSICA

  CONTINGUTS MNIMS EF 1r. ESO

  Prova terica escrita sobre els temes d'educaci fsica de 1r. d'ESO que es troben al moodle:

  Avaluaci de la condici fsica Teoria de l'entrenament de resistncia Escalfament La sessi d'entrenament Expressi

Search related