Cuento La Cenicienta para infantil y primaria | Mundoprimaria

Embed Size (px)

Text of Cuento La Cenicienta para infantil y primaria | Mundoprimaria

 • 7/22/2019 Cuento La Cenicienta para infantil y primaria | Mundoprimaria

  1/23

  Kf Dne`d`netf

 • 7/22/2019 Cuento La Cenicienta para infantil y primaria | Mundoprimaria

  2/23

 • 7/22/2019 Cuento La Cenicienta para infantil y primaria | Mundoprimaria

  3/23

  e ue kngfea pfs hfdn

  budhas fas hflf

  uef lnkkf budhfdhf

  qun v`vf dae su bf-

  mrfstrf, uef bugnr

  fet`pt`df y oruaef.

  ]nef mas hnrbfefstrfs, ea sn sflfduk mn kfs mas nrf bs dfsdfrrfl`fs y

  bs cnf.

  Kf gavne hfdf kas trflfgas muras mnkhaofr7 crnoflf kas pkftas, lfrrf kas

  sunkas mn kf dfsf, y k`bp`flf kf

  dad`ef y kas nstflkas.

  Dufema tnrb`eflf su tfrnf sn `lf f

  ue r`ede mn kf dad`ef f snetfrsn

  gueta f kf dh`bnenf. Tus rapfs s`nb-

  prn nstflfe bfedhfmfs mn dne`zf,

  par nsa sus hnrbfefs kf kkfbflfe

  Dne`d`netf.

  6

 • 7/22/2019 Cuento La Cenicienta para infantil y primaria | Mundoprimaria

  4/23

  Dne`d`netf marbf ne nk orfenra

  salrn uef dfbf mn pfgf b`netrfs qun

  kfs hnrbfefs tnefe kugasfs hfl`tf-

  d`aens, dae lae`tfs dfbfs y orfemns

  nspngas, ne kas qun sn pfsflfe tama

  nk mf b`remasn y pralemasn sus

  bfoec`das vnst`mas.

  Nkkfs ea sflfe qun f pnsfr mn sus as-

  tnetasas trfgns, Dne`d`netf nrf d`ne

  vndns bs hnrbasf qun nkkfs, fuequns`nbprn cunsn vnst`mf dae rapfs fe-

  mrfgasfs y kknefs mn rnb`nemas.

  Zar fqunk t`nbpa, nk rny m`a ue lf`kn

  ne haear mnk pred`pn hnrnmnra, dae

  nk c`e mn lusdfr uef nspasf pfrf su

  h`ga.

 • 7/22/2019 Cuento La Cenicienta para infantil y primaria | Mundoprimaria

  5/23

  4

 • 7/22/2019 Cuento La Cenicienta para infantil y primaria | Mundoprimaria

  6/23

  Kfs hnrbfefs nstflfe adupfmfs ne

  nsdaonr dufk mn sus pabpasas trfgns

  y fmareas kns qunmfrfe bngar. Bfe-

  mflfe f Dne`d`netf dasnr y prnpfrfr

  tamfs sus rapfs. F kf palrn budhf-

  dh`tf ea kn qunmflf t`nbpa pfrf

  adupfrsn mn su vnst`ma.

  - Pa- m`ga kf bfyar -bn paemr b`

  vnst`ma mn rfsa dakar rasf y kud`r kf

  dfpf mn tnrd`apnka raga qun t`nen nkdunkka mn frb`a. Kknvfr b` dflnkka

  rndao`ma dae kf m`fmnbf qun tneoa

  dae pnrkfs Tnr kf bs nspndtfdukfr

  mnk lf`kn!

  -Pa- ffm` kf bnear -bn paemr b`

  vnst`ma larmfma ne ara y pkftf y nk

  bfeta fmarefma dae ckarns mn dr`s-

  tfk.

  =

 • 7/22/2019 Cuento La Cenicienta para infantil y primaria | Mundoprimaria

  7/23

  Bn paemr b`s bngarns gayfs, fqun-

  kkfs qun tneoa dae kas m`fbfetns bs

  orfemns.

  Nk pred`pn bn nkno`r f b!

  Dabnezfrae f vnst`rsn y pn`efrsn

  pfrf m`r`o`rsn fk lf`kn.Dne`d`netf, trfn b` vnst`ma, Dne`d`ne-

  tf, trfn b` m`fmnbf, Dne`d`netf trfn

  b` bfeta, b` dfpf, b`s gayfs, Dne`-

  d`netf Dne`d`netfKfs hnrbfefsea hfdfe bs qun bfemfr y bfemfr

  f kf palrn Dne`d`netf.

  B`netrfs Dne`d`netf fyumflf ne

  tama, kn m`gnrae7

  -Dne`d`netf, tn oustfrf `r fk lf`kn1

  - T, par supunsta qun bn oustfrf,

  pnra ea tneoa e` ue vnst`ma qun pa-

  enrbn.

  >

 • 7/22/2019 Cuento La Cenicienta para infantil y primaria | Mundoprimaria

  8/23

  Efmf bs mnd`r nsta, rabp`nrae f

  rnr.

  - ^ef crnoaef ne nk lf`kn mnk rny, qu

  vnronezf!

  F ka qun kf bnear ffm` -Ea tn mn-

  gfrfe e` netrfr tama nk buema sn

  rn`rf mn t`!

  Zar c`e kkno tfe mnsnfma mf. Dne`-

  d`netf v`a daba sus hnrbfefs pfr-

  tfe hfdf nk lf`kn. Dufema sn hul`n-rae bfrdhfma, sn m`r`o` hfd`f kf

  dad`ef y fkk snetfmf gueta f kf dh`bn-

  enf rabp` f kkarfr mnsdaesakfmf-

  bnetn.

  3

 • 7/22/2019 Cuento La Cenicienta para infantil y primaria | Mundoprimaria

  9/23

  Mn rnpnetn, uef kuz fpfrnd` ne ue

  r`ede

  Nrf kf bfmr`ef mn Dne`d`netf, qun

  fmnbs nrf ue hfmf lunef!.

  - Hfmf bfmr`ef!- susp`r dne`d`netf.

  - Hn snet`ma tus sakkazas, l`ne sflns

  qun ea punma vnrtn tr`stn. ]n oustfrf`r fk lf`kn Ka hn fm`v`efma1

  - T, dkfra qun bn oustfrf.- M`ga Dne`-

  d`netf b`netrfs sn sndflf kfs kor`-

  bfs.- Dne`d`netf, nrns lunef, y par snr fs

  `rs fk lf`kn

  M`dha nsta, cunrae guetfs hfd`f nk

  gfrme y m`ga nk hfmf7

  -Lsdfbn uef dfkflfzf.

  ?

 • 7/22/2019 Cuento La Cenicienta para infantil y primaria | Mundoprimaria

  10/23

  Dne`d`netf cun nesnou`mf, lusd kf

  bs orfemn y hnrbasf, kf dart y sn

  kf netrno f su bfmr`ef, s`e sflnr

  buy l`ne qu tnef qun vnr kf dfkflf-

  zf dae nk lf`kn.

  Dufema kf bfmr`ef kf tuva mnkfetn,m`a ue taqun salrn nkkf y fk `estfetn

  qunm daevnrt`mf ne uef rfm`fetn

  dfrrazf marfmf.

  ^ef vnz hndha nsta, sn m`r`o`nrae

  hfd`f kf rftaenrf. Z`m` f Dne`d`netf

  qun kf flr`nrf y snoe `lfe sfk`nema

  kas rftaed`tas, nk hfmf bfmr`ef kas

  tadflf dae su vfr`tf y dfmf rfte sn

  trfescarbflf ne ue salnrl`a dflfkka

  lkfeda.

  8

 • 7/22/2019 Cuento La Cenicienta para infantil y primaria | Mundoprimaria

  11/23

  Dufema tuva kas sn`s dardnkns pfrf

  t`rfr mn kf dfrrazf, kn m`ga f Dne`d`netf7

  -Fharf endns`tfbas fkou`ne qun dae-

  muzdf y tn kknvn f pfkfd`a. -P m`d`nema

  nsta, raz dae su vfr`tf bo`df fk bs

  orfemn mn kas rftaens qun qunmflf,

  daev`rt`emakn ne ue nknofetn dadhn-ra.

  Kunoa kn m`ga7

  -Sn fk gfrme y trnbn sn`s kfofrtas

  qun nedaetrfrs mntrs mn kf rnofmn-rf.

  Fs ka h`za, y kf bfmr`ef daev`rt` kas

  kfofrtas ne atras tfetas kfdfyas, qun

  `ebnm`ftfbnetn sul`nrae f kf dfrra-

  zf dae tfk partn y bfetne`emasn tfe

  c`rbns, qun pfrndf qun ea hflfe

  hndha atrf dasf ne su v`mf.

  Nk hfmf bfmr`ef m`ga netaedns f Dn-

  e`d`netf7

  0

 • 7/22/2019 Cuento La Cenicienta para infantil y primaria | Mundoprimaria

  12/23

  -Pf t`nens tama ka endnsfr`a pfrf `r fk

  lf`kn. Nsts daetnetf1

  -T, hfmf bfmr`ef9 pnra, `r fk lf`kn

  dae b` v`nga y hfrfp`neta vnst`ma1

  Tu bfmr`ef kf tad dae kf vfr`tf y su

  rapf sn daev`rt` ne ue vnst`ma mndakar mnk sak qun lr`kkflf daba s`

  cunsn mn ara.

  Nrf nk vnst`ma bs hnrbasa qunefm`n safrf kud`r fkouef vnz.

  Kunoa kn m`a ueas zfpftas mn dr`stfk,

  kas bs lae`tas qun kas agas pum`n-

  rfe daetnbpkfr.

  6:

 • 7/22/2019 Cuento La Cenicienta para infantil y primaria | Mundoprimaria

  13/23

  B`netrfs sulf f kf dfrrazf, kf bfmr`-

  ef fmv`rt` f Dne`d`netf7

  -Mnlns flfemaefr nk lf`kn f bnm`f-

  eadhn.

  T` ea ka hfdns, kf dfrrazf vakvnr f

  daevnrt`rsn ne dfkflfzf, kas dflfkkas

  ne rftaens, kas kfdfyas ne kfofrtas ytu hnrbasa trfgn vakvnr f snr ue

  hfrfpa.

  - Zrabnta bfmr`ef qun fs ka hfr-rnspaem` Dne`d`netf y pfrt` hfd`f

  pfkfd`a.

  Tn m`a fv`sa fk h`ga mnk rny mn qun

  fdflflf mn kknofr uef orfe pr`ednsf

  qun efm`n daeadf.

  Nk pred`pn sn m`r`o` hfd`f kf netrfmf

  pfrf rnd`l`rkf.

  66

 • 7/22/2019 Cuento La Cenicienta para infantil y primaria | Mundoprimaria

  14/23

  6

 • 7/22/2019 Cuento La Cenicienta para infantil y primaria | Mundoprimaria

  15/23

  Kn m`a kf bfea pfrf qun lfgfrf mn kf

  dfrrazf y kf kknv fk sfke maemn nstf-

  lfe kas `ev`tfmas, qun lf`kflfe fe`-

  bfmfbnetn hfstf qun v`nrae netrfr

  f Dne`d`netf.

  ]amas qunmfrae fsablrfmas fk dae-tnbpkfr su nxtrfarm`efr`f lnkknzf!...

  Mngfrae mn lf`kfr, pfrfrae kas v`ak`ens

  y rn`e ue orfe s`kned`a. Tka sn afue burbukka pramud`ma par kf nxdkf-

  bfd`e qun sfkf mn sus ladfs7

  -Vu hnrbasf ns!

  Nk pred`pn dao` su bfea y sn cunrae

  hfd`f nk s`t`a maemn dabnezflf f

  saefr mn eunva kf bs`df y fkk kf

  `ev`t f lf`kfr.

  64

 • 7/22/2019 Cuento La Cenicienta para infantil y primaria | Mundoprimaria

  16/23

  Nk pred`pn ea sn fpfrt mn su kfma y

  ea dnsfrae mn hflkfr y rnr. Dne`d`ne-

  tf sn snetf tfe cnk`z qun akv`m ka

  qun su bfmr`ef kn hflf fmvnrt`ma y

  sae kf pr`bnrf dfbpfefmf mn bn-

  m`feadhn.

  Tn knvfet y sfk` darr`nema hfd`f kfpunrtf, lfg dae k`onrnzf kfs nsdfkn-

  rfs, snou`mf mnk pred`pn, pnra s`e qun

  pum`nrf fkdfezfrkf. Dufema Dne`d`ne-

  tf lfgflf kfs nsdfknrfs mn pfkfd`apnrm` uea mn kas zfpftas mn dr`stfk,

  qun rp`mfbnetn nk pred`pn rndao`.

  Dne`d`netf kkno f su dfsf buy dfesf-

  mf, s`e dfrrazf, s`e kfdfyas y dae su

  cna vnst`ma, puns mn tama ka qun kn

  hflf daednm`ma su bfmr`ef ska kn

  qunmflf uea mn kas zfpfta mn dr`stfk,

  kf pfrngf mnk qun hflf pnrm`ma.

  6=

 • 7/22/2019 Cuento La Cenicienta para infantil y primaria | Mundoprimaria

  17/23

  Zadas mfs mnspus nk pred`pn

  bfem pulk`dfr qun sn dfsfrf dae kf

  gavne qun fk pralfrsn nk zfpfta qun-

  mfsn pnrcndtfbnetn fgustfma f su

  p`n.

  Tn dabnez f pralfr nk zfpfta ftamfs kfs gvnens mnk rn`ea7 pr`bnra f

  kfs pr`ednsfs, kunoa f kfs muqunsfs y

  bs tfrmn f tamfs kfs mfbfs.

  Kknofrae par c`e kas dr`fmas mnk pre-

  d`pn f dfsf mn Dne`d`netf.

  Kfs hnrbfefstrfs `etnetfrae dae

  orfe nscunrza qun sus p`ns netrfrfe

  ne nk zfpfta mn dr`stfk, pnra cun `bpa-

  s`lkn Dne`d`netf, qun kfs nstflf b`-

  rfema, rndaead` su zfpfta y kns m`ga

  saer`nema7

  6>

 • 7/22/2019 Cuento La Cenicienta para infantil y primaria | Mundoprimaria

  18/23

  - Mng`s qun prunln s` b` p`n netrf

  ne nk zfpfta1

  F kfs hnrbfefs sn kns nsdfp uef

  orfe dfrdfgfmf lurkemasn mn nkkf.

  Nk hablrn nedfrofma mn pralfrka,

  b`r ftnetfbnetn f Dne`d`netf, y al-snrvfema su lnkknzf kn m`ga7

  -Ns mnsna mnk pred`pn qun tamf gavne

  sn prunln nk zfpfta, fs qun tu mnsnans gusta. Sne, s`etftn y pralnbas.

  Nk hablrn tab nk mnk`dfma p`n mn

  Dne`d`netf y ka fdnrd fk zfpfta. Tar-

  prnem`ma alsnrv daba netrflf pnr-

  cndtfbnetn y qunmflf fgustfma. Ea

  hflf e`eouef mumf nrf kf munf

  mnk zfpfta.

  63

 • 7/22/2019 Cuento La Cenicienta para infantil y primaria | Mundoprimaria

  19/23

  6?

 • 7/22/2019 Cuento La Cenicienta para infantil y primaria | Mundoprimaria

  20/23

  Bs orfemn tamfvf cun nk fsablra

  mn fblfs hnrbfefs y mn tamas kas

  qun fkk nstflfe dufema Dne`d`netf

  sfd mnk laks`kka nk atra m`b`euta

  zfpfta, qun bnt` ne nk p`n qun ea

  nstflf dfkzfma

  Nkkf nrf kf gavne qun femflfe lus-dfema!

  Ne nsn babneta kkno kf bfmr`ef,

  qu`ne tadfema dae su vfr`tf kas vnst`-

  mas mn Dne`d`netf, kas daev`rt` neatras fe bs nknofetns qun kas qun

  hflf kknvfma fk lf`kn.

  Kfs mas hnrbfefs rndaead`nrae ne-

  taedns f kf gavne qun hflf dfut`vf-

  ma fk pred`pn dae su lnkknzf ne kf

  c`nstf mn pfkfd`a.

  68

 • 7/22/2019 Cuento La Cenicienta para infantil y primaria | Mundoprimaria

  21/23

  Kfs mas hnrbfefs frrnpnet`mfs mnk

  trfta qun hflfe mfma f Dne`d`netf y

  mn tama ka qun kf hflfe hndha sucr`r,

  p`m`nrae pnrme.

  Dne`d`netf qun nrf lunef y laemf-

  masf kfs pnrmae mn tama darfze.]amas cunrae f pfkfd`a y sn prnsnetf-

  rae fetn nk pred`pn, qu`ne kf nedae-

  tr bs hnrbasf qun euedf.

  Fk dfla mn ue t`nbpa sn dnknlr uef

  orfe lamf ne nk rn`ea, kf bs lae`tf

  dnknlrfmf hfstf netaedns. Dne`d`netf

  qu`sa qun tfbl`e fs`st`nrfe sus hnr-

  bfefs y qun sn qunmfrfe f v`v`r dae

  nkkf ne pfkfd`a.

  P fs ns daba v`v`nrae cnk`dns pfrf

  s`nbprn.

  60

 • 7/22/2019 Cuento La Cenicienta para infantil y primaria | Mundoprimaria

  22/23

 • 7/22/2019 Cuento La Cenicienta para infantil y primaria | Mundoprimaria

  23/23