of 1 /1
xiv DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Contoh gamabaran stowage plan Lampiran 2 Contoh Stowage instruction Lampiran 3 Contoh gambaran yard allocation Lampiran 4 General stowage plan Lampiran 5 Vessel schedule maintenance (Berth Planner) Lampiran 6 Pencapaian kinerja alat bongkar muat (Container Crane) dari tahun 2011 sampai 2016 Terminal Peti Kemas Semarang Lampiran 7 Arus Peti kemas internasional dan domestik pada tahun 2012 sampai 2016 Lampiran 8 Transkrip Wawancara

DAFTAR LAMPIRANrepository.pip-semarang.ac.id/262/5/13- DAFTAR LAMPIRAN.pdf · xiv DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Contoh gamabaran stowage plan Lampiran 2 Contoh Stowage instruction Lampiran

 • Author
  others

 • View
  14

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DAFTAR LAMPIRANrepository.pip-semarang.ac.id/262/5/13- DAFTAR LAMPIRAN.pdf · xiv DAFTAR LAMPIRAN...

 • xiv

  DAFTAR LAMPIRAN

  Lampiran 1 Contoh gamabaran stowage plan

  Lampiran 2 Contoh Stowage instruction

  Lampiran 3 Contoh gambaran yard allocation

  Lampiran 4 General stowage plan

  Lampiran 5 Vessel schedule maintenance (Berth Planner)

  Lampiran 6 Pencapaian kinerja alat bongkar muat (Container Crane) dari

  tahun 2011 sampai 2016 Terminal Peti Kemas Semarang

  Lampiran 7 Arus Peti kemas internasional dan domestik pada tahun 2012

  sampai 2016

  Lampiran 8 Transkrip Wawancara