Dapatkan Skema di .Title: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Author: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Subject: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis

 • View
  252

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Dapatkan Skema di .Title: Soalan Percubaan SPM Fizik Kertas 3 Perlis 2011 Author: Soalan Percubaan...

 • SULIT

  4531/3

  PhysicsKertas 3

  September2011

  l'/2 jam

  NAMA

  TING K ATA N

  4531/3

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

  ANJURAN

  MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM)CAWANGAN PERLIS

  PHYSICS

  Kertas 3

  Satu jam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. TulisNama dan Tingkatan anda pada petakycing disediakan.

  2. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

  3. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahuluisoalan yang sepadan dalambahasaMelayu.

  4. Colon dibenarkan menjawab keseluruhansoalan atait sebahagian soalan soma adadalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu.

  5. Colon dikehendaki membaca maklumat dihalaman belakang kertas soalan ini.

  Untuk Kegunaan Pemeriksa

  Bahagian SoalanMarkah

  Penuli

  Markah

  Diperoleh

  A

  l 16

  7 12

  B

  9 12

  10 12

  Jumlah

  Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak

  4531/3

  [Lihat halaman sebelah

  SULIT

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com