De la vila, oficis i costums

 • View
  290

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Llibre Rebombori 1999

Text of De la vila, oficis i costums

 • CASTELL 1999

  DE LA VILA,OFICIS I COSTUMS

  DE LA VILA,OFICIS I COSTUMS

 • El present llibre sha presentat a la convocatria dels premis de la Generalitat Valenciana per a la promoci de ls del valenci.

  Edita:Associaci Cultural Colla Rebombori

  Imprimeix:Castell dImpressi, S.L.

  Dipsit Legal:CS 44-1999

  ISBN:84-699-0015-3

  Portada:V. Castell Alonso

  Dibuixos:Manolo Alegre

  Textos Rebomboriet:Josep Miquel Carceller

  Dibuixos Rebomboriet:Manolo Alegre

  Consell de Redacci:M. Alegre - F. Aparisi - E. ArtolaJ.M. Carceller - M. Gmez - X. Llombart

  Assessor lingstic:Avell Flors i Bonet

  Manolo Alegre

 • 3OFICI DE VIUREMANEL GARCIA I GRAU ............................................................................ 4

  LHOSTALFRANCESC MEZQUITA I BROCH................................................................... 6

  RECULL DE TEXTOSJOSEP MIQUEL CARCELLER I DOLS ............................................................... 7

  CASTELL DE LA PLANA (1750-1900)OTILIA MART I ARNNDIZ ........................................................................ 11

  COM VIVIEN I DE QU MORIEN ELS NOSTRES AVANTPASSATSPILAR PONS I ROIG .................................................................................. 21

  CASES I COSES. ELS RAVALS I LA VILA ALS SEGLES XVIII I XIXMIQUEL GMEZ I GARCS......................................................................... 31

  DOFICIS I TELFONS A CASTELLJOSEP MIQUEL CARCELLER I DOLS ............................................................... 41

  OFICIS RELACIONATS AMB LESPARDENYAEMLIA NEBOT I AGUILELLA ........................................................................ 51

  ARRIMAT A BON ARBRE I TINDRS BONA FUSTAFERRAN APARISI I MONFORT ...................................................................... 57

  LOBRER AL LLARG DEL TEMPSPACO BONET I BAUS............................................................................... 69

  VAL MS UNA DENT QUE UN DIAMANTFERNANDO AMORS - BERTA BALDAYO - M. NGELS PONS....................... 75

  LOFICI DE TONELLER - BOTERXAVIER LLOMBART I BOU........................................................................... 79

  REMEMBRANCESJOSEP MIQUEL CARCELLER I DOLS ............................................................... 87

  INDUMENTRIA DE FEINAELISEU R. ARTOLA I DEL CAMPO ................................................................. 95

  AL VOLTANT DE LA FESTASALVADOR ESTEVE I RODRGUEZ - TERESA CLIMENT I ESCRIG ........................... 101

  EL SECRET DEL Conus gloriamarisANTONI ALBALAT I SALANOVA.................................................................... 107

  PROFESSIONS I OFICIS DE LA DONA (1932)FRANCESC MEZQUITA I BROCH................................................................... 113

  EL PASSEJANTFRANCESC MEZQUITA I BROCH................................................................... 118

  SUMARI

  SUMARI

 • 4 De la vila, oficis i costums

  De nit aquest home, que passa, sent lempedrat que han fet altres homes de mans endurides,

  com sn les seues.CESARE PAVESE

  Hi ha oficis que sn bonsperqu sn de bon viure, digu el poeta.Pels carrers i les places passenhomes i dones amb les mans endurides pel tremp i lagulla dels dies i les eines.Tots bastint la persistent entranya de la terra,tots enarborant la vida com un combat farcit de ferros i fustes i cnems i cordes i filams, estris amb qu sha fundat una ptria en cada mirada, en cada colp, en cada passa, en cada filadura,en cada pira dreada enmig del canems profund del poble.Hi ha oficis perqu hi ha empremtes.I un irrevocable desig de forment en cada petjada,un estimat missatge de realitats en la nit oberta del mn.Un irrenunciable ofici que no s sindir-li a la vida qu i qui som enmig del trngoli la desesperana. I dir-nos fusters de la paraula, ebanistes de lesguard,boters del desig, corders de lnima, filadors de lesperana, arquitectes del somni,forjadors de lesperit, pescadors del goig, escriventsde la matria, llauradors de lesperit,pintors de laigua, botiguers de la joia.I ser, alhora, forja i boixet, pedra i fusta,filam i tela, usatge i aigua, terra i paper,ferro i espart,

  treballs i dies fets signe antic i ms fonda convicci.Car hi ha oficis bons perqu ens permeten viure:aquest combat construt amb les mans i bastit,

  dia rere dia,al bell mig de lnima i la histria i la perseverana.

  Manel Garcia Grau

  Ofici de viure

 • 5Dames i cavallers, senyores i senyors, ciutadanes i ciutadans de la vila i ravalsde Castell i daquells indrets propers o llunyans on, al mat, la gent t el costumde saludar-se dient bon dia, permeteu-me que em presente: sc Bomboriet, fill deCollet i de Mealleta , descendents dun follet msic , cridaner, buf i joglar ano-menat Bomborrom, sbdit del bon Rei en Jaume I, dit el Conqueridor, al qui vaacompanyar en les seues gestes i batalles, i que finalment va installar-se a la ca-pital de la nostra Plana, a les darreries del segle XIII.

  Des daleshores algunes generacions de follets, no moltes perqu nosaltres vi-vim molt ms que els humans, hem viscut en aquesta ciutat, sempre prop del

  seu cor en els dos sentits dafecte i proximitat al centre i des de fa segles alcarrer de la Mealla (on fa deu anys t la seu la Colla Rebombori), un carrer pe-tit, senzill, tranquil, de pocs vens.

  El soroll, lexcitaci i lavalot propis del vocable que dna nom al collectiu quemha demanat els presente aquest llibre, el tercer que publiquen quan arriben lesfestes magdaleneres, recorden una poca en qu alguns dels oficis menestrals queshi tracten en De la vila, oficis i costums tenien en aquest barri , obradors im-portants i fora activitat; una poca, en la qual, diuen els erudits, en aquest carreres feien les transaccions ms simples i senzilles i es feia servir una moneda nfi-ma, de valor de mig diner: la malla o mealla.

  Recuperar la memria dalguns dels oficis tradicionals que el progrs ha fet de-saparixer i els costums propis de la vila, s la missi daquesta publicaci, patroci-nada per la Fundaci Dvalos-Fletcher, on hi ha poemes, articles i illustracions so-bre el perode que abraa la vida del Castell que va des de les darreres dcades delsegle XVIII fins les primeres del present segle XX, que finir quan ho faa lany 2000.Paletes, fusters, tonellers,... i la vida, la mort, leconomia, la societat, lalimentaci,la msica, la indumentria, lurbanisme,... en poc ms de cent pgines escrites gr-cies a la illusi, lesfor i el treball dels membres de lAssociaci Cultural CollaRebombori i lajut dartistes i intellectuals de la nostra ciutat.

 • 6 De la vila, oficis i costums

  Al meu avi, hostaler

  De matinadasoa trafegar entre quadresun soroll de guarniments

  de cops sords i en desordre, de veus escanyades

  remugantesforos matiners

  i rutinaris.Amb brins de palla

  enganxats a la camisael meu avi preparava

  herba seca.El carreter

  es disposava a sortirencara en hora fosca.

  Breus paraules. La m ossudaagafava el ramal

  de la partida. A lhostalseguia el movimentde veus cridadisses,

  de muls que ja marxaven.Una ferum destable

  i daiguardent, de menjarque baixava de la cuina

  sembolicava lentcom un nvol peress

  en rompre el dia

  F. Mezquita Broch

  LHostal

 • Recull de textosRecull de textosPer la poma maleda,

  la feina ja est amanidaMiquel Peris Segarra

  Lofici s la mesura exacta de la capacitatde lhome per ser home. La capacitat de fereines i dusar-les, la possibilitat dun apre-nentatge intelligent i ladquisici duna ha-bilitat amb ls reiterat duns gestos dirigitsa un fi, separa lhome dels altres ssers ani-mats. Noms lhome fa eines, noms lho-me decideix, en prendre conscincia delmn, que vol modificar-lo.

  M Aurlia Capmany

  LOFICIVenies duna llarga famlia de fornersi a tu tagradaria ser forner, com els teus,i entrar feixos de llenya, de pinassa , en el forn,i a fer el rent, en caure el dia, com el feien,i a mitjanit anar al forn per a pastar...creuar amb una rpida ganiveta la pasta,i escombrar lentament, prendre-li foc al forn,ficar el cap al forn, aquell infern de flamesque olia intensament als matins del Garb,pujar a lalcavor, aquell calor humit.I deixar caure el pa, aquell pa cruixidor,i alegre, a les paneres, i tripular el forn,fer-li crixer el foc, o fer-li minvar.

  ( ... )Vicent Andrs i Estells

  7

  Josep Miquel Carceller Dols

  Josep Miquel Carceller ha es-pigolat per diccionaris, enciclopdies,poemaris, contalles, novelles i heus

  ac un mostrari del queha trobat.

 • ELS PALETESSou alts i forts i teniu les mans duresaparentment mancades de tendresa;

  ( ... )Tota la setmana heu treballata ple sol,a ple vent,i teniu la pell foscai les mans enduridesde tant amuntegar les pedres;

  ( ... )els braos foscos i endurits pel sol i pel vent,els braos que serven tendramentles gavetesi les pedres blavoses,les bigues i els taulonsi fins les casesi tot el mn si convingus.( ... )

  Miquel Mart i Pol

  GRANERER !

  Retornar al temps dahir

  Dies de pluja i sol. Dies de vent,de ponent o de llevant ( i els anys com passen)si pogus agranar la pols del temps !

  Palmes i canyes i el cordell despart; les mansdel granerer sn totes moviment

  Carmelina Snchez-Cutillas

  Aprs del Duc anaven tots los rdens, cascab un ciri encs en la m. Aprs venien totslos menestrals, cascun ofici ab sa llurea quefeta havien; e fon molt gran divs entre los ofi-cis, que jo pens que los uns ab los altres sematarien.

  -Sobre quina causa fon aqueixa divisi ? dixlermit

  Senyor dix Tirant-, jo us ho dir. Entre los fe-rrers e los teixidors fon lo divs, car los teixi-dors de lli deien que devien preceir als fer-rers, e los ferrers deien lo contrari, que ellsdevien