El Treball de Recerca Batxillerat - agora.xtec. ?· 7.1 Portada ... Els capítols del nucli de l'informe…

  • Published on
    20-Jun-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>1 </p><p> : octubre 2012 </p><p> INS Pla de lEstany Octubre 2014 </p><p>EL TREBALL DE RECERCA AL BATXILLERAT </p></li><li><p>2 </p><p>NDEX 1. DESCRIPCI DEL TREBALL DE RECERCA ....................................................................... 2 </p><p>1.1. Qu s? ................................................................................................................. 2 1.2. Com desenvolupar el treball ................................................................................. 2 </p><p> 2. SELECCI I ORGANITZACI DE LA RECERCA ................................................................. 3 </p><p>2.1. Com escollir el tema ............................................................................................. 3 2.2. Com planificar la recerca ...................................................................................... 3 </p><p> 3. RECOPILACI I INTERPRETACI DE LA RECERCA .......................................................... 4 </p><p>3.1. Com cercar la informaci ...................................................................................... 4 3.2. Com processar la informaci ................................................................................ 4 3.3. Com sintetitzar la informaci ............................................................................... 5 </p><p> 4. ELABORACI DE LINFORME ........................................................................................... 5 </p><p>4.1. Com redactar linforme ......................................................................................... 5 4.2. Com presentar linforme escrit ............................................................................. 6 4.3. Com presentar linforme oral ............................................................................... 8 </p><p> 5. CALENDARI DELABORACI DEL TREBALL DE RECERCA .................................................. 10 6. AVALUACI ..................................................................................................................... 12 7. MODEL DE PRESENTACI ............................................................................................... 19 </p><p>7.1 Portada .................................................................................................................. 19 7.2 ndex ...................................................................................................................... 20 7.3 Bibliografia ............................................................................................................. 20 </p><p> 8. PROPOSTES DE TREBALLS DE RECERCA........................................................................... 21 </p></li><li><p>3 </p><p>1. DESCRIPCI DEL TREBALL DE RECERCA </p><p> 1.1. Qu s El treball de recerca s un treball d'investigaci que han de realitzar tots els alumnes de batxillerat. Aquest treball: </p><p> s una petita investigaci. </p><p> Es comena a primer curs de batxillerat i sacaba a segon curs. </p><p> Pot estar emmarcat dins d'una rea o pot ser interdisciplinari. </p><p> T carcter individual llevat dels casos en qu sigui necessari fer un treball de grup atesa la dinmica mateixa de la investigaci. </p><p> Est dirigit i assessorat per un/a professor/a tutor/a que en far el seguiment, deixant clar que lelaboraci del treball s total responsabilitat de lalumnat. </p><p> s considerat com una matria prpia i representa el 10% de la qualificaci final del batxillerat. </p><p> Es presenta per escrit i oralment. </p><p> S'avalua tenint en compte l'actuaci durant la realitzaci del treball, l'informe escrit i la presentaci oral. </p><p>Lobjectiu daquest treball s posar lalumnat en una situaci en la qual hagi dutilitzar un conjunt ampli de coneixements adquirits des de diferents matries i que els preparin per adaptar-se a situacions semblants de la seva vida acadmica o professional posterior, en les quals hauran daplicar diferents procediments, transferir i integrar coneixements dun camp a laltre o mostrar determinades actituds. El treball de recerca permetr comprovar el grau dassoliment dels objectius generals, en la mesura que avaluar la maduresa de lalumnat pel que fa a iniciativa, ordre, rigor, constncia en el desenvolupament duna tasca i capacitat de recrrer a les fonts dinformaci ms adients al treball que estan realitzant. Sempre que les caracterstiques del treball ho facin possible, aquest hauria de contenir una part de recerca original, prpia de lalumnat, que impliqui un cert treball de camp (part prctica), ms enll de lhabitual recerca bibliogrfica (marc teric). Els/les alumnes que ja tinguin clara una proposta de treball de recerca i, per tant, el/la professor/a ms adient a la seva proposta, poden proposar-li que els sigui tutor/a del treball. Aix no els exclou de presentar dues propostes de treball de recerca dmbits i temtiques diferents per tal de donar al centre ms flexibilitat a lhora dassignar un/a tutor/a a cada treball. Abans de comenar el treball, cal decidir quina orientaci vol donar-se a la recerca. La metodologia de cerca i processament de la informaci seran diferents segons que es tracti d'una recerca de tipus cientfic, de tipus tecnolgic, de tipus estadstic, de tipus artstic, de tipus literari, histric, sobre les caracterstiques del disseny d'un objecte, installaci o construcci... </p></li><li><p>4 </p><p> 1.2. Com desenvolupar el treball Per a desenvolupar el treball de recerca correctament s necessari aplicar un mtode de treball sistemtic i seguir-ne les diferents etapes pas a pas, tal com suggereix el segent diagrama: 2. SELECCI I ORGANITZACI DE LA RECERCA </p><p> 2.1. Com escollir el tema A l'hora d'escollir el tema del treball de recerca has de tenir en compte els factors segents: </p><p>1. El tema hauria d'estar relacionat amb: </p><p> La teva modalitat de batxillerat. </p><p> Els teus interessos o afeccions. </p><p> El teu entorn immediat: escola, barri, municipi... </p><p>2. La teva capacitat i preparaci: el nivell de desenvolupament de la recerca ha de ser l'adequat. </p><p>3. L'equilibri entre el temps de dedicaci i la complexitat del tema: la recerca hauria d'estar limitada a una sola qesti (qui, qu, quan, com, per qu). </p><p>4. El tema de recerca s'ha de plantejar com una qesti a investigar. Et pot interessar dedicar la teva recerca a un tema determinat per, si es tracta d'un tema molt ampli, haurs de centrar la teva investigaci en un aspecte particular. </p><p> 5. Les fonts d'informaci existents i la facilitat per accedir-hi. Abans de decidir-te, s convenient </p><p>que facis una recerca preliminar. </p><p>6. Els materials i recursos disponibles per a desenvolupar el treball (aparells i instruments necessaris per a la recerca, l'experimentaci, la realitzaci i la presentaci de l'informe...). </p><p>Sntesi </p><p>Elecci de la qesti a investigar </p><p>Planificaci de la recerca </p><p>Cerca dinformaci </p><p>Processament de la informaci </p><p>Redacci de linforme </p></li><li><p>5 </p><p>2.2. Com planificar la recerca Per planificar el desenvolupament del treball de recerca aniria b preparar un full de planificaci que indiqus: </p><p> Les activitats (de cerca i processament de la informaci, sntesi, avaluaci i redacci de l'informe) a realitzar i l'ordre en qu s'han de fer. </p><p> La programaci de les visites i entrevistes a realitzar. </p><p> El perode de temps estimat per a cada una d'aquestes activitats. </p><p> La relaci de material i aparells necessaris per a desenvolupar les activitats, els permisos que es necessiten per a utilitzar installacions (laboratoris, aula d'informtica, biblioteca,...) </p><p> 3. RECOPILACI I INTERPRETACI DE LA RECERCA </p><p> 3.1. Com cercar la informaci Hi ha diverses tcniques de cerca d'informaci. Tot seguit trobars una relaci de les ms habituals: 1. Observaci sociocultural per a fer una recerca sobre alguna realitat sociocultural. Per exemple, sobre l's que es fa d'un espai pblic, sobre la violncia en els estadis de futbol, sobre els hbits dels nois i noies de 14 anys en el seu temps lliure, sobre el projecte realitzat per algun escriptor, cientfic, poltic, etc. Per a realitzar una observaci d'aquest tipus es poden utilitzar diverses eines: </p><p> Qestionaris </p><p> Entrevistes </p><p> Enquestes </p><p> Registres d'observaci </p><p>2. Observaci artstica, tcnica de cerca adequada per analitzar una pintura o una escultura. s convenient disposar d'un esquema pautat sobre tots els factors a observar, interpretar, analitzar i valorar. </p><p>3. Observaci arquitectnica, tcnica de cerca per analitzar una obra arquitectnica. s convenient disposar d'un esquema pautat sobre els factors a observar, interpretar, analitzar i valorar. </p><p>4. Observaci d'un disseny o installaci, tcnica de cerca per analitzar un objecte, una mquina, una installaci... s convenient seguir un esquema pautat que inclogui els diversos factors que permeten fer una anlisi i una valoraci completa dels aspectes funcionals, esttics i semitics de l'element en estudi. </p><p>5. Cerca bibliogrfica i documental quan s'ha de localitzar informaci continguda en llibres, articles de revistes o diaris, arxius, documents escrits o en imatges. s una tcnica que s'utilitza en la realitzaci de tots els treballs de recerca. </p><p>6. Consulta de fonts histriques (materials, escrites, orals o visuals) per obtenir informaci sobre uns fets histrics i sobre les causes que els van produir. </p><p>7. Cerca a internet d'informaci sobre qualsevol tema. L'eina que has d'utilitzar en aquest tipus de cerca s un cercador. </p><p>8. Cerca experimental s la tcnica de recollida d'informaci que has de fer en la realitzaci d'un treball de tipus cientfic. Haurs de decidir quines variables intervenen en el procs, quina de les variables s la que t'interessa investigar (variable dependent) i haurs de dissenyar un experiment per a controlar la variaci i dependncia d'aquestes variables. </p></li><li><p>6 </p><p>3.2. Com processar la informaci Les dades obtingudes a travs de la cerca d'informaci es poden recollir en: </p><p> Fitxes </p><p> Taules i quadres </p><p> Grfics </p><p> Clculs </p><p> Comentaris de text 3.3. Com sintetitzar la informaci Ha arribat l'hora d'interpretar les dades obtingudes i treure conclusions (identificar regularitats, correlacions entre variables, relacions causa-efecte), d'explicar els resultats tenint en compte els coneixements terics i la bibliografia consultada i suggerir aplicacions dels resultats obtinguts o propostes per a continuar la recerca. Tamb s necessari autoavaluar el treball realitzat fins al moment: la capacitat d'organitzaci, el clcul del perode de temps necessari per a les diverses fases i activitats, l'elecci de variables, la previsi de materials i installacions a utilitzar, la preparaci de materials necessaris, la programaci de visites, els problemes econmics per tirar endavant la recerca, la dinmica de treball, la relaci amb el tutor o tutora, amb les persones enquestades o entrevistades, ... Els resultats de l'autoavaluaci sn necessaris per a completar lapartat de conclusions de l'informe o, si s el cas, per a replantejar-se el treball. 4. ELABORACI DE LINFORME </p><p> En el moment de presentar el treball de recerca has de tenir en compte: </p><p> la redacci </p><p> la presentaci escrita </p><p> la presentaci oral. 4.1. Com redactar l'informe </p><p> En primer lloc, i sempre que sigui necessari, consulta el diari en el qual has anotat tots els avenos i incidents produts durant el procs de recerca. </p><p> Abans de comenar, selecciona i ordena les idees que vols exposar. </p><p> Durant la redacci procura escriure frases curtes i fcils d'entendre i utilitzar el vocabulari especfic i ms escaient a lmbit del teu treball. </p><p> En primer lloc has de redactar el nucli de l'informe i desprs la introducci i la conclusi. </p><p> Els captols del nucli de l'informe es numeren i es poden dividir en apartats i subapartats tamb numerats segons el format d'esquema numerat. Exemple: En el cas que el segon captol porti per ttol els envasos de plstic a l'actualitat, el primer apartat d'aquest captol es tituli els envasos d'aigua i el primer subapartat, ampolles de 0,5 l, hauries d'escriure: 2. ELS ENVASOS DE PLSTIC A L'ACTUALITAT </p><p> 2.1. Els envasos d'aigua 2.1.1. Envasos de 0,5 L </p></li><li><p>7 </p><p> Els elements de la llista de referncies s'han d'indicar segons l'exemple: TEIXIDOR, E. Locell de foc. 13 ed. Barcelona: Crulla, 1986. (El vaixell de vapor; 4) </p><p> Els annexos s'identifiquen amb lletres majscules: Annex A, annex B... </p><p> Les notes a peu de pgina sn un recurs que et permet complementar o aclarir algun punt del text. S'escriuen amb un tipus de lletra menor que el del text normal i precedides d'un senyal (asterisc o subndex) que tamb s'escriu en el lloc del text on es vol inserir el missatge. </p><p> Si t'interessa pots escriure l'informe en una plantilla prviament preparada. 4.2. Com presentar l'informe escrit La presentaci escrita del treball consisteix en un informe amb l'estructura mnima segent: </p><p> Portada </p><p> ndex </p><p> Introducci </p><p> Nucli de linforme : Marc teric Part prctica </p><p> Conclusions </p><p> Bibliografia </p><p> Annexos </p><p>El treball s'ha de presentar en fulls DIN A4 numerats, amb un espai entre lnies d1,5 i un cos de lletra 12 i s'ha de lliurar correctament enquadernat i tamb en format digital .pdf. Orientativament ha de tenir una extensi dentre 20 i 50 pgines. Ara b, si el/la tutor/a del treball de recerca ho autoritza (en funci de la naturalesa del tema) aquesta extensi mxima podr ser superada. (Tingueu present que quantitat no s sinnim de qualitat, que omplir ms fulls no implica forosament obtenir una qualificaci ms alta, que cal fer un esfor de sntesi en el treball). Shan de tenir en compte totes les convencions i normes habituals en la presentaci dels treballs escrits. Cal numerar les pgines. La portada ha d'ocupar una pgina sencera (la primera de l'informe) i ha de contenir la informaci segent: </p><p> Ttol </p><p> Autor/a, curs i grup </p><p> Tutor/a del treball </p><p> Data de lliurament El ttol del treball (o el seu subttol) sha dajustar al seu contingut, reflectint realment el tema tractat i el seu abast. A l'ndex hi consta la relaci de totes les parts de l'informe (la introducci, els ttols dels captols del nucli de l'informe, les conclusions, la bibliografia i els ttols dels annexos) acompanyades del nmero de la pgina en la qual apareixen. Evidentment han de coincidir amb els que configuren el treball i seguir el seu mateix ordre, el qual sha establert a partir duna acurada organitzaci dels continguts. En la introducci s'exposa lobjectiu, la hiptesi inicial o la idea central del treball que establir els lmits de la recerca. Tamb cal comentar la seva relaci amb altres treballs, les circumstncies que l'han propiciat, la metodologia emprada i les dificultats que han sorgit en la seva elaboraci. No es tracta d'un </p></li><li><p>8 </p><p>captol de l'informe (en tot cas s'ha de numerar com a captol 0) i no ha de donar detalls sobre la investigaci realitzada, els resultats ni les conclusions. El nucli de l'informe cont informaci, distribuda en captols que es poden dividir en apartats i subapartats, sobre el marc teric i la part prctica del treball. - Marc teric: Inclou la informaci obtinguda a partir de la recerca documental (biblioteca, </p><p>hemeroteca, continguts web,...). No pot ser una c...</p></li></ul>