Elektrikli - TAYSAD APQP - PPAP E¤itimi APQP - PPAP Training UTAYS¤°B deste¤iyle ve Konya Sanayi Odas¤±¢â‚¬â„¢n¤±n

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Elektrikli - TAYSAD APQP - PPAP E¤itimi APQP - PPAP Training UTAYS¤°B...

 • YI LY

  EA R

  : 1 1

  SA YI

  IS SU

  E: 5

  0 KA

  SI M

  NO VE

  MB ER

  - AR ALIKDECEMBER 2009

  TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS

  8 9

  üyelerimize üye katıyoruz!

  growth is going on

  2 6

  Future of electric vehicles

  Elektrikli araçların geleceği

  50.

  Tarımdan turizme, sanayiden kültüre kadar İzmir her konuda ben varım diyor İzmir is everywhere from agriculture & tourism to Industry & Culture

  >

  Ege Bölgesi yatırım umudunu kaybetmiyor Aegean Region has still hope for investment

  >

  Ender Yorgancılar Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aegean Region Chamber of Industry Chairman of the Board

  İstanbul COMVEX Ticari Araçlar ve Yan Sanayi Fuarı

  Istanbul COMVEX Commercial Vehicles and Components Fair

  >

 • TAYSAD DERGİDEN

  4

  FROM TAYSAD MAGAZINE

  Kasım November - Aralık December 2009 www.taysad.org.tr

  Sevgi Özçelik TAYSAD Kurumsal İletişim Uzmanı Corporate Communication Specialist

  u Bu ay elinize dergimizin 50’inci sa- yısını ulaştırdık. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. TAYSAD Dergi, Türk otomotiv yan sanayini daha güçlü bir hale getirmek için ortak bir platform yaratmak adına yayın hayatına baş- ladı. Yıllar içinde bu ortak platform, 270 üyemizin sesi, onların Türkiye’ye ve dünyaya açılan kapısı olmaya baş- ladı. Sayfalarımızdan sayısız ismin, bazen de duayen- lerin görüşlerine ve düşüncelerine ulaştınız. Sektörün problemlerine getirilen farklı çözümleri, otomotiv sek- törünün geleceğine ilişkin yeni vizyonları okudunuz ya da bu sayfalardan hiç tanımadığınız ama komşu oldu- ğunuz bir yan sanayicinin hikayesini öğrendiniz. Bizler bu dergiyi hazırlarken, hayatınızdaki değerlerden biri- si olan işinize katkıda bulunmanın yanı sıra bu ülkenin baş tacı olan bir sanayiye hizmet etmeye çalıştık.

  İşte bu yüzden, dergimizin 50. sayıya kadar ulaşmasına ilan vererek katkıda bulunan tüm üyelerimize, paydaş- larımıza ve sanayi destekçilerimize teşekkür etmek is- tiyoruz. Ayrıca dergide emeği geçen TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Burhanoğlu’na, eski ve yeni tüm yayın kurulu üyelerimize ve yıllardır uyumlu bir şe- kilde çalıştığımız iş ortağımız Mavi Tanıtım’ın tüm çalı- şanlarına çok teşekkür ederiz.

  Nice 50. sayılara…

  Saygılarımla,

  50. sayımıza ulaştık!

  uThis month you have received our 50th issue. This is a big source of pride for us. TAYSAD magazine started its life to create a common platform in order to strengthen Turkish supply industry. This common platform then became

  voice of our 270 members, their gate to Turkey and the World. You have reached to many veterans’ thoughts and ideas. You have read different solutions to sectoral problems, new visions for the automotive sector or you have learnt the story of an industrialist who was the ne- ighbour you never know. We have tried to serve this in- dustry, which is very important for this country, in additi- on to contribute your work during our preparations.

  That’s why we would like to thank all of our member who have contributed to TAYSAD Magazine reach its 50th issue. Besides we would like to thank our chairman Ömer Burhanoğlu, to all our publishing committee and our business partner Mavi Tanıtım’s employees for the- ir efforts.

  Wish you more...

  Regards,

  Our 50th Issue!

 • İÇİNDEKİLER

  6

  CONTENTS

  Kasım November - Aralık December 2009 www.taysad.org.tr

  TAYSAD DERGİ MAGAZINE

  Yıl Year: 11 Sayı Issue: 50 Kasım November - Aralık December 2009

  Sahibi Publisher: TAYSAD adına Yönetim Kurulu Başkanı For TAYSAD, Chairman of the Board of Directors: Ömer Burhanoğlu

  Yazı İşleri Müdürü Editor in Chief: Özlem Gülşen

  Yayın Kurulu Editorial Board: Ömer Burhanoğlu Dr. Mehmet Dudaroğlu Özlem Gülşen Sevgi Özçelik

  İçerik Content: Mavi İçerik Grubu

  Editör Editor: Demet Sunar, editor@mavitanitim.biz

  Reklam Advertisement: Murat Dilicioğlu, murat@taysad.org.tr Kerem Caferzat, kerem@mavitanitim.biz

  Yönetim Yeri Management Centre: TOSB - TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 10/1 Şekerpınar 41480 Kocaeli - Türkiye Tel: +90 262 658 98 18 Faks: +90 262 658 98 39 www.taysad.org.tr info@taysad.org.tr

  Yapım Production: Mavi Tanıtım ve İletişim Ayrılık Çeşme Sok. No: 122 Yeldeğirmeni 34500 Kadıköy - İstanbul Tel: +90 216 418 59 31 Faks: +90 216 348 95 22 mavitanitim@mavitanitim.biz

  Baskı Printed by: Özgün Ofset Tic. Ltd. Şti. Yeşilce Mah. Aytekin Sok. No: 21 Otosanayi 4. Levent-İstanbul Tel: +90 212 280 00 09

  Çeviri Translation: Burçin Yeşiltepe

  Kapak Cover: Mavi Tanıtım

  Ulusal - Türkçe/İngilizce - İlmi - İki Ayda Bir Yayımlanır Tüm yayın hakkı TAYSAD’a ait olup kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Tüm reklamların sorumluluğu reklam veren firmalara, yazılardaki görüşler yazarlarına aittir. TAYSAD Dergi parayla satılmaz. All publishing rights reserved by TAYSAD and the content may be quoted by indicating source. Advertisements are the liability of advertising firms. Opinions are the liability of writer. TAYSAD Magazine is distributed free of charge.

  Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği TAYSAD CLEPA üyesidir TAYSAD is a Member of CLEPA

  C L E P A

  Sevgi Özçelik TAYSAD Kurumsal İletişim Uzmanı Corporate Communication Specialist

  4 TAYSAD DERGİ’DEN FROM TAYSAD MAGAZINE

  50. sayımıza ulaştık! Our 50th Issue!

  37 40

  8 AJANDA AGENDA

  12 SEKTÖRDEN HABERLER NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR

  Sektöre kısa bir bakış Sectoral Overlook

  13 Türkiye'de otomobil pazarı yüzde 30 daraldı Automobile markets in Turkey shrinked by 30 percent

  Trafiğe kaydolan araç sayısı arttı Registered Vehicles are Increased

  14 Temsa'nın yeni marka logosu Temsa launches new brand identity

  15 Renault Trucks yeni Euro5 için gün sayıyor Renault Trucks final countdown for new Euro5

  Tofaş'tan "Eski Hamam Eski Tas" sergisi Tofaş’s Exhibition "Eski Hamam Eski Tas / Old Bath Old Bowl"

  16 Türk otomotivine ABD yolu açıldı Turkish Automotive to be in US

  17 Otokar Doruk'a, "Grand Award" ödülü “Grand Award” for Otokar Doruk

  Travego ‘2010 Yılının Otobüsü’ seçildi Travego “Coach of the Year 2010”

  Özlem Gülşen TAYSAD Genel Sekreteri Secretary General, TAYSAD

  18 GENEL SEKRETER MESAJIMESSAGE FROM SECRETARY GENERAL

  “Avrupalıların yüzde 50’si hemen elektrikli araç almaya hazır” “50 percent of Europeans are ready to buy electric cars”

  22 TAYSAD’DAN HABERLER NEWS FROM TAYSAD

  TAYSAD II. Fotoğraf Yarışması sonuçlandı TAYSAD II. Photo contest finalized

  24 TAYSAD İzmir’de TAYSAD in Izmir

  26 Otomotiv Tedarik Sanayi Dünyaca Ünlü Guru Toshio Horikiri ile buluştu! Automotive Supply Industry met with World Famous Guru Toshio Horikiri

  28 TAYSAD, Kocaeli Üniversitesi ile fikir üretecek TAYSAD is going to generate ideas with Kocaeli University

 • 7Kasım November - Aralık December 2009 www.taysad.org.tr

  29 İş dünyası ‘Yalın Zirve’de buluşacak Business World will meet at Lean Summit

  30 Küresel başarı için sürdürülebilir rekabet gücü Meeting point for sustainable competitiveness

  36 EGE’DE OTOMOTİV SEKTÖRÜ AEGEAN AUTOMOTIVE SECTOR

  Ege Bölgesi yatırım umudunu kaybetmiyor Aegean Region has still hope for investment

  37 "Tarımdan turizme, sanayiden kültüre kadar İzmir her konuda ben varım diyor" “İzmir is everywhere from agriculture & tourism to Industry & Culture”

  Ender Yorgancılar Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aegean Region Chamber of Industry Chairman of the Board

  40 “Kesinlikle yılmak yok” “No room for qualing”

  Mehmet Tiryaki Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı EBSO Chairman of Assembly

  42 Mustafa Zaim Hayes Lemmerz Jantaş A.Ş. ve HL İnci  A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı HL International Küresel Yönetim Danışmanı Hayes Lemmerz Jantaş A.Ş. and HL İnci  A.Ş. Chairman of the Board HL International Global Management Consultant

  46 Mehmet Attila Ege Endüstri Genel Müdürü Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi Ege Endüstri General Manager Aegean Region Chamber of Industry Assembly Member

  94 TAYSAD ÜYELERİ TAYSAD MEMBERS

  92 TAYSAD’IN YENİ ÜYELERİ TAYSAD NEW MEMBERS

  90 BASINDA TAYSAD TAYSAD IN PRESS

  86 ÜYELERDEN HABERLER NEWS FROM MEMBERS

  84 FUAR FAIR

  İstanbul COMVEX Fuarı İstanbul COMVEX Commercial Vehicles and Components Fair

  83 MEVZUAT REGULATIONS

  Yatırım indiriminde gelinen son nokta

  80 ÜRÜN SORUMLULUĞU PRODUCTS LIABILITY

  Günümüzde ürün sorumluluk ve geri çağırma sigortaları

  78 Elektrikli araç kullanımı "teşvik edilecek “Electric Vehicle Usage will be promoted”

  79 Elektrikli otomobiller çağına hazırlıklı olun “Be Prepared for the Electric Automobiles Era”

  Nihat Ergün Sanayi ve Ticaret Bakanı

  76 Sıfır salımlı elektrikli Fluence