Els impactes i els riscos naturals

 • View
  2.096

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Els impactes i els riscos naturals

 • La dcada passada va ser la ms clida des que van comenar els registres el 1880. Tot i aix, el ritme d'increment de l'escalfament observat des de 2000 fins 2009 va ser menor, segons un estudi internacional liderat per la Universitat d'Oxford, que conclou que aix podria invalidar les prediccions ms dures sobre els efectes del canvi climtic per a la segona meitat del segle.Els cientfics expliquen aquesta estabilitzaci de la taxa de creixement, tot i els nivells cada vegada ms alts de dixid de carboni a l'atmosfera (fa unes setmanes es van superar les 400 parts per mili), per una disminuci de l'activitat solar, major absorci de la calor per part dels oceans o un augment dels aerosols volcnics, entre altres raons.Sigui com sigui aquesta interrupci podria portar a que l'escalfament en els propers 50 a 100 anys es trobi dins de les projeccions, per no en l'extrem superior d'aquest rang, que era d'una pujada de 6,4 C, va explicar Alexander Otto, investigador de l'Environmental Change Institute de la Universitat d'Oxford i coautor de l'estudi.No obstant, adverteix, seguim estant en rangs molt per sobre de l'augment de 2C considerat el lmit segur.

  http://www.abc.es/sociedad/20130520/abci-calentamiento-global-frena-201305201925.htmlEL CALENTAMENT GLOBAL SA RALENTITZAT DURANT LA PASSADA DCADA

 • Sentn per canvi climtic lalteraci del clima de la Terra. Aquest fenomen es manifesta per lalteraci de tota mena de parmetres climtics. Shi inclouen variacions anormals de les temperatures, les precipitacions i els vents, canvis en la freqncia i intensitat de determinats processos meteorolgics naturals.El dixid de carboni i altres gasos present a latmosfera, exerceixen lanomenat efecte dhivernacle. Aquest efecte consisteix en labsorci de la radiaci infraroja, impedit que part daquesta radiaci sescapi de la Terra i es difongui a lespai exterior.EL CANVI CLIMTIC: QUAN UN IMPACTE ES CONVERTEIX EN UN RISC

 • Fonts naturals de dixid de carboniRespiraci Descomposici: procs de degradaci de la matria orgnicaErupcions volcniques: dixid de carboni barrejat amb altres gasos.Fonts antrpiques de dixid de carboniCombusti de combustibles fssilsDesforestaci: reducci de la superfcie forestalLES CAUSES DEL CANVI CLIMTIC

 • Previsions per al futur:Pujar el nivell del mar.Disminuci de les precipitacions i menor disponibilitat daigua.Estenci de malalties a regions que nestaven protegidesBlanqueig dels corallsALGUNS EFECTES DEL CANVI CLIMTIC

 • El protocol de Kyoto, redactat el 1997, incorporava mesures enrgiques vinculats des dun punt de vista jurdic. Els acords a hores dara son els segents: Necessitat de canviar el model de desenvolupament econmic basat en el consum desmesurat denergia procedent de combustibles fssils.Els pasos pobres i en vies de desenvolupament necessiten finanament Ajudes per conservar i protegir els seus boscos i jungles. Reduir les emissions de dixid de carboni provinents de la desforestaci

  ALGUNS CANVIS NECESSARIS

 • La contaminaci atmosfrica es la presencia a laire dalgunes substancies que, a partir duns lmits determinats, poden ocasionar duna manera directa o indirecta efectes nocius tant en els materials com en els esser vius.

  LA CONTAMINACI ATMOSFRICATot i que laire rep emissions naturals de molts productes qumics, els diversos mecanismes dautodepuraci que posseeix latmosfera son capaos desmorteir aquest efecte contaminant de les emissions naturals. Per els humans accelerem la producci de contaminants naturals a causa de determinades practiques agrcoles o dels incendis forestals fortuts o provocats.

 • Lozonosfera i la seva importncia Loz, un gas txic de latmosfera que absorbeix les radiacions ultraviolades del Sol.Els clorofluorocarburs son molcules amb carboni, clor i fluor.En incidir la llum ultraviolada sobre els CFC, salliberen radicals de clor. El clor es molt reactiu i es combina amb loz provocant-ne la destrucci. Quines conseqncies pot tenir ?La disminuci de la concentraci doz a lestratosfera te com a conseqncia un augment de la radiaci ultraviolada que incideix en la superfcie terrestre.

  LAFEBLIMENT DE LA CAPA DOZ

 • En cremar combustibles fssils, el sobre que aquests combustibles contenen dna lloc a dixid de sofre. Les elevades temperatures faciliten la formaci dxids de nitrogen. Aquest gasos reaccionen amb laigua atmosfrica.

  LA PLUJA ACIDAEls efectes de la pluja acidaEls ecosistemes aqutics son especialment vulnerables a la pluja acida. La pluja acida perjudica tamb la salut de les persones. augment de les malalties cardiovasculars i de les vies respiratries.Els materials de construcci i els monuments tamb son vulnerables a la pluja acida: lacidesa afecta les roques de carbonat de calci.

 • Els efectes dels terratrmolsQuan parlem de riscos naturals, com s el cas del risc derivat dels terratrmols, hem de considerar simultniament dos conceptes:La perillositat: probabilitat que sesdevingui el procs natural.La vulnerabilitat: capacitat de la societat per fer front a les conseqncies del fenomen natural.

  Els factors que determinen els danys que produeix un terratrmol son els segents:Lenergia alliberada (o magnitud) i la durada del sisme.Lestabilitat dels materials del subsl i la qualitat de les construccions i les estructures.La data i lhora del sisme i la densitat de poblaci.ELS RISCOS SSMICS

 • La magnitud dun terratrmol es una mesura de lenergia alliberada en un moviment ssmic. Es calcula a partir de lamplitud de les ones que es registren en els sismogrames quan vibra la Terra.

  Les causes dels terratrmolsLa major part dels sismes, i els mes destructors, sesdevenen en les regions on entren en contacte les plaques litosfriques. A banda deducar la poblaci sobre com sha de comportar durant els moviments ssmics, es indispensable:Elaborar un pla dedificaci que reguli on es pot construir i quines han de ser les caracterstiques dels edificis i les infraestructures annexes.Elaborar i fer el seguiment duna normativa estrica sobre els materials i estructures de les construccions.

 • Els materials volcnicsUn volc es una obertura o esquerda a lescora terrestre, a traves de la qual sallibera material rocs fos de linterior del planeta. Les erupcions expulsen diversos tipus de materials, els quals es poden classificar en:Productes lquids o lava: s el magma alliberat de gasos.Gasos volcnics: son una barreja dhidrogen, vapor daigua, dixid de carboni, meta, dixid de sobre, cid sulfhdric, cid clorhdric i clor.Productes slids o piroclasts: poden ser cendres, gredes i bombes de mida progressivament mes gran.

  ELS RISCOS VOLCNICS

 • Les manifestacions perillosesLa naturalesa dels perills depn del tipus de volca i de la seva activitat eruptiva:Fluxos de lava son la manifestaci volcnica mes coneguda.Fluxos piroclstics son una barreja de gasos, cendres i roquesNvols de cendres contaminen fortament laire Els lahars son corrents de fang i roques