FDI Và Các Hoạt Động Thu Hút FDI

  • View
    14

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tiểu luận môn đầu tư quốc tế về FDI, các hoạt động đầu tư FDI tại Việt Nam, các phương thức marketing FDI tại Việt Nam. Marketing FDI gồm có 6P, không phải 4P như marketing sản phẩm

Text of FDI Và Các Hoạt Động Thu Hút FDI

B TI CHNH

TRNG I HC TI CHNH MARKETING

KHOA THNG MI

(U T QUC T)

( ti:) (FDI V CC HOT NG NHM THU HT FDI)

( CHUYN NGNH: KINH DOANH QUC T)

(GVHD: ThS. HONG TH PHNHM 10 LP 11DKQ1)

(TP.H CH MINH NM 2014)

B TI CHNH

TRNG I HC TI CHNH MARKETING

KHOA THNG MI

(U T QUC T)

( ti:) (FDI V CC HOT NG NHM THU HT FDI)

( CHUYN NGNH: KINH DOANH QUC T)

(GVHD: ThS. HONG TH PHNHM 10 LP 11DKQ1)

(TP.H CH MINH NM 2014)

BNG PHN CNG CNG VIC

STT

NGI THC HIN

CNG VIC

1

Lng Qunh Nh

Son khi nim, c im, cc hnh thc FDI

Thuyt trnh phn khi nim, c im, cc hnh thc FDI

Tng hp bi

2

Nguyn Th Cm T

Son vai tr ca FDI i vi kinh t Vit Nam

Thuyt trnh phn vai tr ca FDI

3

Nguyn Th Ngc Dung

Son phn xc tin u t nhm thu ht FDI

Thuyt trnh phn xc tin u t nhm thu ht FDI

4

V Th Li

Son phn hon thin v c s h tng v pht trin ngun nhn lc

Thuyt trnh phn hon thin v c s h tng v pht trin ngun nhn lc

Lm Powerpoint

5

Lm Th Nhung

Son phn pht trin khu cng nghip, khu ch xut, khu cng ngh cao

Thuyt trnh phn pht trin khu cng nghip, khu ch xut, khu cng ngh cao

6

Phm Thu Vn

Son phn hon thin h thng lut php, chnh sch v th tc

Thuyt trnh phn hon thin h thng lut php, chnh sch v th tc

MC LC

CHNG 1:TNG QUAN V U T TRC TIP NC NGOI (FDI)1

1.1nh ngha1

1.2c im ca u t trc tip nc ngoi1

1.3Cc hnh thc u t trc tip nc ngoi2

1.3.1 Phn theo hnh thc u t2

1.3.2 Phn theo bn cht u t4

1.3.3 Phn theo tnh cht dng vn4

1.3.4Phn theo ng c ca nh u t4

1.4Vai tr ca FDI i vi kinh t Vit Nam5

1.4.1FDI gp phn tng ngun vn cho pht trin kinh t5

1.4.2Thc y tng trng v chuyn dch c cu kinh t6

1.4.3Tng thu ngn sch, gp phn ci thin cn cn thanh ton6

1.4.4Thc y chuyn giao cng ngh v hc tp kinh nghim qun l7

1.4.5Gp phn nng cao kh nng cnh tranh v m rng th trng8

1.4.6Thc y nn kinh t th trng Vit Nam, a nn kinh t Vit Nam hi nhp nhanh vi nn kinh t th gii8

1.4.7Gp phn to vic lm, tng thu nhp cho ngi lao ng9

CHNG 2:CC HOT NG NHM THU HT FDI11

2.1Xc tin u t nhm thu ht FDI11

2.1.1Khi nim xc tin u t nc ngoi11

2.1.2Vai tr ca xc tin u t11

2.1.3 ngha ca hot ng xc tin u t11

2.1.4Cc b phn ca chng trnh xc tin u t12

2.1.4.1Chnh sch u t12

2.1.4.2Chin lc xc tin u t12

2.1.4.3Cc c quan xc tin u t15

2.2Hon thin mi trng u t thu ht FDI16

2.2.1Hon thin v c s h tng16

2.2.1.1Vai tr ca u t pht trin c s h tng vi qu trnh thu ht FDI16

2.2.1.2Kt lun17

2.2.2Pht trin khu cng nghip, khu ch xut, khu cng ngh cao17

2.2.2.1Khi Nim khu cng nghip, khu ch xut, khu cng ngh cao17

2.2.2.2Vai tr ca KCN, KCX trong thu ht FDI19

2.2.3Hon thin h thng lut php, chnh sch v th tc20

2.3Pht trin ngun nhn lc22

2.3.1Vai tr22

2.3.2Cch thc thc hin22

2.3.3Gii php v ngun nhn lc nhm thu ht FDI23

NI DUNG

TNG QUAN V U T TRC TIP NC NGOI (FDI)

nh ngha

C rt nhiu nh ngha v u t trc tip nc ngoi. Theo ti liu Cn cn thanh ton ( Nm 1993) ca Qu tin t quc t (International Monetary Fund) nh ngha u t trc tip nc ngoi (Foreign Direct Investment) nh sau: u t trc tip nc ngoi l mt s u t c lm thu c li nhun lu di da trn hot ng kinh doanh ca doanh nghip trong mt nn kinh t khc nn kinh t ca nh u t, mc ch ca nh u t l c mt ting ni trng lng trong hot ng qun tr doanh nghip.

Ngoi ra, theo Bo co hot ng u t th gii ca Lin Hip Quc (United Nations) nm 1999 nh ngha u t trc tip nc ngoi nh sau: u t trc tip nc ngoi l mt s u t bao gm mi quan h di hn v phn nh li tc lu di v s kim sot ca mt ch th trong mt nn kinh t (ch th y c th l nh u t c th nc ngoi hoc cng ty m).

Cn theo Lut u T c Quc Hi nc ta ban hnh theo quyt nh s 59/2005/QH11 nagy2 29 thng 11 nm 2005, th FDI c hiu bng cch kt hp 2 thut ng nh sau:

u t trc tip l hnh thc u t do nh u t b vn u t v tham gia qun l hot ng u t.

u t nc ngoi l vic nh u t nc ngoi a vo Vit Nam vn bng tin v cc ti sn hp php khc tin hnh hot ng u t.

Tm li, u t trc tip nc ngoi l vic nh u t nc ngoi b vn v cc ti sn hp php khc vo mt quc gia tin hnh hot ng u t v tham gia kim sot hot ng u t .

c im ca u t trc tip nc ngoi

Nhm mc ch tm kim li nhun ca cc nh u t.

y l hnh thc u t bng vn ca t nhn do cc ch u t t quyt nh u t, t quyt nh sn xut kinh doanh v t chu trch nhim v l li. Hnh thc ny kh thi v mang li hiu qu kinh t cao, khng c nhng rng buc v chnh tr, khng li gnh nng n nn cho nn kinh t.

Ch u t nc ngoi phi ng gp mt t l vn ti thiu trong vn iu l hoc vn php nh dnh quyn iu hnh hay tham gia iu hnh doanh nghip nhn u t.

Quyn v ngha v ca mi bn tham gia, cng nh li nhun v ri ro c phn chia theo t l ng gp ca cc bn trong vn iu l hoc vn php nh.

Thu nhp m ch u t thu c ph thuc vo kt qu kinh doanh ca doanh nghip m h b vn u t, n mang tnh cht thu nhp kinh doanh ch khng phi li tc.

Thng qua u t trc tip nc ngoi, nc ch nh c th tip nhn c cng ngh, k thut tin tin, hc hi kinh nghim qun l l nhng mc tiu m cc hnh thc u t khc khng gii quyt c.

Ngun vn u t ny khng ch bao gm vn u t ban u ca ch u t di hnh thc vn php nh m trong qu trnh hot ng n cn bao gm c vn vay ca doanh nghip trin khai hoc m rng d n cng nh vn u t t ngun li nhun thu c.

Cc hnh thc u t trc tip nc ngoi

Phn theo hnh thc u t

Hnh thc hp ng hp tc kinh doanh: y l mt vn bn c k kt gia mt ch u t nc ngoi v mt ch u t trong nc (nc nhn u t) tin hnh mt hay nhiu hot ng sn xut kinh doanh nc ch nh trn c s quy nh v trch nhim v phn phi kt qu kinh doanh m khng thnh lp mt cng ty, x nghip hay khng ra i mt t cch php nhn mi no. Hnh thc u t trc tip nc ngoi ny c c im:

C hai bn cng hp tc kinh doanh trn c s vn bn hp ng k kt gia cc bn v s phn nh trch nhim, quyn li v ngha v.

Khng thnh lp mt php nhn mi, tc l khng cho ra i mt cng ty mi.

Thi hn ca hp ng hp tc kinh doanh do hai bn tho thun, ph hp vi tnh cht hot ng kinh doanh v s cn thit hon thnh mc tiu ca hp ng.

Vn vn kinh doanh khng nht thuyt phi c cp trong vn bn hp ng hp tc kinh doanh.

Hnh thc cng ty hay x nghip lin doanh: X nghip hay cng ty lin doanh c thnh lp gia mt bn l mt thnh vin ca nc nhn u t v mt bn l cc ch u t nc khc tham gia. Mt x nghip lin doanh c th gm hai hoc nhiu bn tham gia lin doanh. c im ca hnh thc lin doanh ny l:

Cho ra i mt cng ty hay mt x nghip mi, vi t cch php nhn mi v c thnh lp di dng cng ty trch nhim hu hn.

Thi gian hot ng, c cu t chc qun l ca cng ty, x nghip lin doanh c quy nh ty thuc vo lut php c th ca mi nc.

Cc bn tham gia lin doanh phi c trch nhim gp vn lin doanh, ng thi phn chia li nhun v ri ra theo t l gp vn.

Hnh thc cng ty hay x nghip 100% vn t nc ngoi: y l hnh thc cc cng ty hay x nghip hon ton thuc quyn s hu ca t chc c nhn nc ngoi v do bn nc ngoi t thnh lp, t qun l v hon ton chu trch nhim v kt qu kinh doanh. c im ca cc cng ty ny l:

c thnh lp di hnh thc cng ty trch nhim hu hn v l mt php nhn mi nc nhn u t.

Hot ng di s chi phi ca Lut php nc nhn t.

Cc hnh thc khc:

u t vo cc khu ch xut, khu pht trin kinh t, thc hin nhng hp ng xy dng - vn hnh - chuyn giao (B.O.T). Nhng d n B.O.T thng c chnh ph cc nc ang pht trin to mi iu kin thun li thc hin vic nng cp c s h tng kinh t.

Phn theo bn cht u t

u t phng tin hot ng: l hnh thc FDI trong cng ty m u t mua sm v thit lp cc phng tin kinh doanh mi nc nhn u t. Hnh thc ny lm tng khi lng u t vo.

Mua li v sp nhp: l hnh thc FDI trong hai hay nhiu doanh nghip c vn FDI ang hot ng sp nhp vo nhau hoc mt doanh nghip ny (c th ang hot ng nc nhn u t hay nc ngoi) mua li mt doanh nghip c vn FDI nc nhn u t. Hnh thc ny khng nht thit dn ti tng khi lng u t vo.

Phn theo tnh cht dng vn

Vn chng khon: Nh u t nc ngoi c th mua c phn do mt cng ty trong nc pht hnh mt mc ln c quyn tham gia vo cc quyt nh qun l ca cng ty.

Vn ti u t: Doanh nghip c vn FDI c th dng li nhun thu c t hot ng kinh doanh trong qu kh u t thm.

Vn vay ni b hay giao dch n ni b: Gia cc chi nhnh hay cng ty con trong cng mt cng ty a quc gia c th cho nhau vay u t hay mua c phiu, tri phiu doanh nghip ca nhau.

Phn theo ng c ca nh u t

Vn tm kim ti nguyn: y l cc dng vn nhm khai thc ngun ti nguyn thin nhin r v di do nc tip nhn, khai thc ngun lao ng c th km v k nng nhng gi thp hoc khai thc ngun lao ng k nng di do. Ngun vn loi ny cn nhm mc ch khai thc cc ti sn sn c thng hiu nc tip nhn (nh cc im du lch ni ting). N cng cn nhm khai thc cc ti sn tr tu ca nc tip nhn. Ngoi ra, hnh thc vn ny cn nhm tranh ginh cc ngun ti nguyn chin lc khi lt vo tay i th cnh tranh.

Vn tm kim hiu qu: y l ngun vn nhm tn dng gi thnh u vo kinh doanh thp nc tip nhn nh gi nguyn liu r, gi nhn cng r, gi cc yu t sn xut nh in nc, chi ph thng tin lin lc, giao thng vn ti, mt bng sn xut kinh doanh r, thu sut u i, v.v...

Vn tm kim th trng: y l hnh thc u t nhm m rng th trng hoc gi th trng khi b i th cnh tranh ginh mt. Ngoi ra, hnh thc u t ny cn nhm tn dng cc hip nh hp tc kinh t gia nc tip nhn vi cc nc v khu vc khc, ly nc tip nhn lm bn p thm nhp vo cc th trng khu vc v ton cu.

Vai tr ca FDI i vi kinh t Vit Nam

FDI gp phn tng ngun vn cho pht trin kinh t

Vit Nam tin hnh cng cuc i mi vi xut pht im rt thp. Do vy, xt v nhu cu vn, FDI c coi l mt ngun vn b sung quan trng cho vn u t trong nc, nhm p ng nhu cu u t cho pht trin.

(Ngun: Tng cc Thng k)

Hnh 1.1: Biu tng quan FDI ti Vit Nam

D kinh t trong nc v th gii ang gp rt nhiu kh khn, nhng chng ta t c kt qu kh quan trong thu ht FDI. C th, thu ht FD