Filipino 1 Barayti Ng Wika at Mga Paraan Ng Pagpapahayag

  • View
    498

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Filipino 1 Barayti Ng Wika at Mga Paraan Ng Pagpapahayag

Ito ang pangunahing kasangkapan ng komunikasyon. Dito naipapahayag ng mga tao ang kanilang isipan, saloobin at damdamin sa isat isa. May sari-sariling wika ang bawat lahi; Iba-ibang lahi, iba-ibang wika.

Ang Pilipinas ay may sariling wika, bagamat may kinikilalang Wikang Pambansa may iba-iba pa rin wika ang ginagamit ayon na rin sa pagkakaiba ng kapaligiran, pinagmulan at kakanyahan ng bawat isa. At dahil dito masasabing ang Wikang Pambansa ay may ibat ibang barayti.

Nalalaglag ang mga dahon sa kanikanilang kapanahunan Nanay, pupunta kami sa eskwelahan? Aatend ka ba sa debut ni Marichu?

Ang pagpapahayag ay nagiging maayos, maganda at mabisa sa pamamagitan ng ibat ibang paraan, at ang mga ito ay ang sumusunod: 1. Paglalarawan 2. Paglalahad 3. Pagsasalaysay 4. Pangangatwiran

Ang paglalarawan ay may layunin na makabuo ng malinaw na larawan sa isipan/imahinasyon ng mambabasa o tagapakinig. Sa paglalarawan dapat isaalang-alang ang mga sumusunod na hakbang: o bagay na ilalarawan. batayang larawan. sariling pananaw. bahaging isasama.1.Pagpili

ng paksa ng isang

2.Pagbuo 3.Pagpili

ng

4.Kaisahan

(unity). 5.Pagpili ng mga

1. Karaniwan o obhektibong pagalalarawan

ito ay naglalayong makabuo ng malinaw na larawan sa isipan ng nakikinig o bumabasa.

2. Masining na Paglalarawan

Sa paraang ito ng paglalarawan napupukaw ang guni-guni ng mga mambabasa o tagapakinig.

1.

Wika ito ang mahalagang kasangkapan sa pagbuo ng larawan sa isipan ng mambabasa o nakikinig. Maayos na mga detalye sa pamamagitan nito nagiging maayos ang daloy ng imahinasyon ng nakikinig at bumabasa.

2.

3.

Pananaw ng Naglalarawan ang naglalarawan ay may kani-kaniyang pananaw, kaya masasabing ang kagandahan ng paglalarawan ay depende sa mga taong tumitingin at nagpapahalaga dito. Isang kabuuan o impresyon - ito ay ang kabuuang paksa hatid ng nilalaman sa paglalarawan.

4.

Ang paglalahad ay may layunin gumawa ng isang malinaw na pagpapaliwanag tungkol sa isang bagay, hagap, katotohanan at iba pang saklaw ng karunungan ng tao. Mga Uri ng Paglalahad1.Pagbibigay

ng katuturan.2.Sanaysay. 3.Pagbibigay

ng instruksyon kung paano ang paggawa ng isang bagay. 4.Ang Ulat.

1.

Panimula sa bahaging ito binabanggit ang layunin ng ulat at kinalap na mga impormasyon. Katawan ng ulat dito nakalahad ang pagsusuri, ang mga mahahalagang pangyayari at impormasyon. Kongklusyon at rekomendasyon dito ay binabanggit ang mga natuklasan batay sa sariling pasya at nararapat gawin upang mapabuti ang kondisyon ng isang bagay o pangyayari.

2.

3.

1.

Pag-iisa-isa paraan ng paglalahad ng isang kalagayan sa pamamagitan ng paghahanay ng mga pangyayari. Pagbibigay ng Halimbawa ito ay paraan upang madaling maunawaan o makumbinsi ang mambabasa o tagapakinig. Pagbabahagi-bahagi ito ay ginagamit upang bigyan linaw ang pangunahing salik kaugnay ng ginawang paglalahad.

2.

3.

4.

Paghahambing ito ay ang pagpapalitaw ng pagkakaiba at pagkakatulad ng katangian ng tao, bagay o pangyayari. Sanhi at Bunga sa paraang ito napapalinaw ay ang bakit at ano sa pahayag o pangyayari, dito ay madaling nakikintal ang isipan sa pangyayari. Pagsusuri ito ay ang pagsuri sa salik na nakaapekto sa sitwasyon at ang pagkakaugnay-ugnay ng mga ito

5.

6.