of 22/22
Jens Erik Thyholdt Arne R. Tøstibakken Gemini Arena

Gemini Arena - web01.usn.no · 2017. 11. 27. · Renovasjon/kompost Feiing Gemini Arena BrannsynOppfølging Gemini Arena Renovasjon Gemini Arena Feiing/Brann Gemini Arena Vannmåler

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Gemini Arena - web01.usn.no · 2017. 11. 27. · Renovasjon/kompost Feiing Gemini Arena...

 • Jens Erik Thyholdt

  Arne R. Tøstibakken

  Gemini Arena

 • Gemini | Arena

  Vann & Avløp

  Varsling

  Melding

  IndSysOlje

  Feiing & tilsyn

  Eiendomsskatt

  Renovasjon

  OppfølgingVannmåler

  Slam

  Hendelse

  GebyrKunde

  Sak/ Arkiv

  Økonomi

  Folkeregister

  Matrikkel

  GAB

 • Hvorfor Arena

  • Vi har vært i det kommunaltekniske markedet siden 1984

  � Kompetanse

  • Vi har over 200 kommuner som kunder

  � Stort inngrep innenfor vann og avløp

  � Mange fagmoduler som påvirker gebyrene

  • Vi har manglet kunde og gebyr løsninger

  � Markedet har ytret ønske om valgmuligheter

  Gemini Arena kompletterer produktspekteret og

  binder fag, drift og gebyr sammen på en effektiv

  måte

 • Fra Ingeniør til Gebyr

  • Driftsoppgaver som ingeniøren utfører

  kan påvirke gebyrene

  • Gemini Arena har ulike fagløsninger og

  fanger opp alle hendelser som påvirker

  gebyrene

  • Gebyransvarlig bekrefter endringer

  • Gemini Arena ivaretar integrasjon mellom

  fag og gebyr

  Gemini Arena støtter hele arbeidsprosessen

 • Effektivisering

  • Gemini Arena er en integrert del av

  forvaltningsorganisasjonen

  • Gemini Arena har sterk fokus på kvalitet,

  lagring, innhenting, forvaltning og tilgang på

  data

  • Gemini Arena forhindrer at samme data

  lagres flere ganger (lokale databaser)

  Gemini Arena leser direkte fra kilden.

  Unngår datavask og duplisering

 • Arbeidsprosesser i fokus

  • Gemini Arena understøtter og kan lett

  tilpasses eksisterende arbeidsprosesser

  • Gemini Arena bidrar til mer effektive

  arbeidsprosesser og bedre datakvalitet

  Data kvalitetssikres der data oppstår

 • Innbyggerne i fokus

  • Gemini Arena bidrar til å yte god service

  og god kvalitet på tjenester, informasjon

  og data

  • Gemini Arena bidrar til mer rettferdig

  fordeling og avregning av gebyrene

  • Kommunikasjon mot innbyggerne ivaretas

  sammen med Gemini Melding og Varsling

  Forberedt for portalløsning

 • Agderposten 13.10.2008

 • Smart kundehåndtering

  • Kundene hentes fra ulike offentlige registre

  � Matrikkel (GAB)

  � Folkeregister

  � Foretaksregister

  � Økonomisystem

  • Gemini Arena tildeler roller, håndterer avvik

  og rangerer i forhold til roller, eksempelvis:

  � Eier – Matrikkel

  � Betaler – Økonomisystem

  Kontroll og styring av kundedata

 • Produktbeskrivelse

 • Ny teknologi

  • Nye merkantile moduler er utviklet som rene

  WEB løsninger basert på ASP.NET

  • Flerlagsarkitektur gir fleksibilitet og

  plattformuavhengighet

  • SOA (som WebServicer) for interaksjon

  mellom systemer

  • Datautveksling på valgfritt format, men XML

  prefereres

 • Et Gemini produkt

 • Gemini Arena GEBYRVedlikehold av avtaler,abonnementog gebyrer.

  Gemini Arena KUNDESentralt kunderegister.Serverer alle andre moduler med kundedata.

  Gemini Arena HENDELSEProsesstøtte.Hendelser fra alle moduler finnes og behandles .

  Gemini Arena GEBYRVedlikehold av avtaler,abonnementog gebyrer.

  Gemini Arena KUNDESentralt kunderegister.Serverer alle andre moduler med kundedata.

  Gemini Arena HENDELSEProsesstøtte.Hendelser fra alle moduler finnes og behandles .

  ProsessGebyrforvaltning, kundeforvaltning,

  hendelser

  FagforvaltningDrift,

  vedlikehold,datagrunnlag

  ØKONOMI SYSTEMFaktureringBetalingsoppfølgingEks. Agresso, Unique

  ØKONOMI SYSTEMFaktureringBetalingsoppfølgingEks. Agresso, Unique

  SAK/ARKIV SYSTEM

  SaksbehandlingDokumentarkivEks. Kontor 2000, Ephorte

  SAK/ARKIV SYSTEM

  SaksbehandlingDokumentarkivEks. Kontor 2000, Ephorte

  EKSTERNE REGISTERGAB (Matrikel)FolkeregisterForetaksregister

  EKSTERNE REGISTERGAB (Matrikel)FolkeregisterForetaksregister

  Gemini Arena - Systemløsning

  Slam

  Vannmåler

  Renovasjon/kompost

  Feiing

  Brannsyn

  Slam

  Vannmåler

  Slam

  Feiing

  Vannmåler

  Slam

  Renovasjon/kompost

  Feiing

  Vannmåler

  Slam

  Renovasjon/kompost

  Feiing

  Vannmåler

  Slam

  Brannsyn

  Renovasjon/kompost

  Feiing

  Vannmåler

  Slam

  Brannsyn

  Renovasjon/kompost

  Feiing

  Vannmåler

  Slam

  Gemini Arena Oppfølging

  Gemini Arena Renovasjon

  Gemini Arena Feiing/Brann

  Gemini Arena Vannmåler

  Gemini Arena Slam

  Gemini Arena Eiendomsskatt

  DatabehandlingSaksbehandling,

  Arkivering, fakturering, bruk av faste registre

 • Demonstrasjon av Arena

 • Demonstrasjon av Arena

  1. Kundemodul

  2. Gebyr

  3. Hendelse

  4. Fagmoduler

  Samhandling

 • Hva tilbyr Powel

 • En løsning for fremtiden

  • WEB-avis vs WEB-portal

  � Innholdsleverandør til ”Min kommunale side”

  � Støtter 24/7-behov for informasjon

  • Autentisering

  � Rollestyring og adgangskontroll

  • Gemini Arena - knutepunkt for informasjon

  � Integrasjonsarkitektur i Gemini Hendelse

  � Integrasjon via Geolok 2

 • Erfaringer fra IKT-Agder

  • Myndiggjorte medarbeidere

  � Den enkelte medarbeider får mer ansvar og myndighet

  • Silotankegang er nedkjempet

  • Kvalitetsheving av data for gebyrberegning

  � Bedre spesifikasjoner på faktura

  � Færre klager og spørsmål til kommunen

 • Hva kan vi tilby

  • Robust og moderne programvare

  � Gemini-plattform, WEB-plattform

  • Gjennomgang av arbeidsprosesser

  � Effektivisere med hjelp av Gemini Arena

  • Konvertering og kvalitetsheving av data

  • Kurs og opplæring i eget miljø

  • IT-rådgivning og veiledning i

  implementeringsfasen

 • Typisk innhold i leveranse

  • Gemini Arena programvare

  � Fri bruksrett

  � Eventuell feilretting og ny funksjonalitet

  • Support

  � Brukerstøtte

  � Beredskap ved gebyrkjøring

  � Installasjon av ny oppdatering årlig

  • Konsulenttjenester

  � Prosesseffektivisering

  � Kvalitetsheving av data

  � Konvertering

  � Opplæring og rådgivning