Ghid practic și legislativ - COOPERAREA INTERCOMUNITARĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA: alimentarea cu apă şi canalizare

 • Published on
  07-Aug-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/21/2019 Ghid practic i legislativ - COOPERAREA INTERCOMUNITAR N REPUBLICA MOLDOVA: alimentarea cu ap i canaliz

  1/76

  COOPERAREA INTERCOMUNITARN REPUBLICA MOLDOVA:alimentarea cu api canalizare

  Ghid practic i legislativ

  Chiinu 2014

  LMCALM

 • 8/21/2019 Ghid practic i legislativ - COOPERAREA INTERCOMUNITAR N REPUBLICA MOLDOVA: alimentarea cu ap i canaliz

  2/76

  Realizarea acestui ghid a fost posibil graie suportului acordat de poporul

  american, prin intermediul Ageniei Statelor Unite pentru Dezvoltare Interna-ional(USAID). Coninutul acestei publicaii este responsabilitatea exclusiva autorilor i a Congresului Autoritilor Locale din Republica Moldova i nureflectneaprat punctul de vedere al USAID sau a Guvernului Statelor Unite.

  Ghidul a fost elaborat de ctre:Ion Beschieru, magistru n drept, expert coordonator

  Natalia Ciobanu, magistru n managementul i protecia apelorRedactor: Viorica Mija

  Machetare:Victor Puca

  Descrierea Cip a Camerei Naionale a Crii

  2014 Congresul Autoritilor Locale din Moldova

 • 8/21/2019 Ghid practic i legislativ - COOPERAREA INTERCOMUNITAR N REPUBLICA MOLDOVA: alimentarea cu ap i canaliz

  3/76

  CUPRINS

  Cuvnt nainte .......................................................................................................... 7

  Introducere ................................................................................................................7

  I. Situaia actualn domeniul cooperrii intercomunitaren prestarea serviciilor de AAC n Republica Moldova ......................10

  II. Baza legalnecesarpentru cooperarea intercomunitar ........15

  III. Formele posibile de cooperare a APLn condiiile legislaiei actuale ..................................................................... 19

  IV. Paii practici pentru crearea unei structuride cooperare intercomunitarn domeniul AAC .................................28

  V. Concluzii .............................................................................................................36

  VI. Recomandri ...................................................................................................38

  A. Pentru autoritile publice locale ................................................38

  B. Pentru autoritile publice centrale ...........................................39C. Pentru comunitatea de donatori i societatea civil ..........40

  VII. ANEXA 1. Legea Republicii Macedoniacu privire la cooperarea intermunicipal ................................................41

  VIII. ANEXA 2. Acordarea directa Contractuluide delegare a gestiuni - Regulile in house ...........................................61

  IX. ANEXA 3. Propuneri de modificare a cadrului legislativ ..........63

  Bibliografie i resurse utile ............................................................................ 75

 • 8/21/2019 Ghid practic i legislativ - COOPERAREA INTERCOMUNITAR N REPUBLICA MOLDOVA: alimentarea cu ap i canaliz

  4/76

  Abrevieri i acronimeAAC (Serviciul de) alimentare cu ap

  i canalizare

  APL Autoriti publice locale

  CALM Congresul Autoritilor Localedin Moldova

  CIC Cooperare Intercomunitar. n acestdocument noiunile de cooperareintermunicipal, cooperare intercomunali cooperare intercomunitarse folosesc

  cu sens identic.FNDR Fondul Naional de Dezvoltare

  Regional

  SA Societate pe Aciuni

  SRL Societate cu Rspundere Limitat

  USAID Agenia Statelor Unite pentruDezvoltare Internaional

  UTA Unitate teritorial-administrativ

 • 8/21/2019 Ghid practic i legislativ - COOPERAREA INTERCOMUNITAR N REPUBLICA MOLDOVA: alimentarea cu ap i canaliz

  5/76

  5

  GHID PRACTIC I LEGISLATIV

  Cuvnt nainte

  Dragi colegi, stimate cititor!

  Asigurarea cetenilor notri cu surse sigure de appotabilreprezinto prioritare i o misiune de primlinie a autorit-ilor publice locale. Totui, n condiiile actuale, n situaia ncare infrastructura din domeniu este practic inexistentsau seaflntr-o stare nesatisfctoare n majoritatea localitilor dinar, pentru realizarea acestui deziderat e nevoie de un efortconjugat, din partea mai multor actori: autoritile locale, co-munitate, guvernare central, donatori etc.

  Studiile de specialitate au demonstrat cu pregnancun ser-

  viciu public de alimentare cu api de canalizare este durabildin punct de vedere economic doar n circumstanele n careeste asigurat cu un numr minim de utilizatori i un anumitvolum de apconsumat. n plus, calitatea apelor subterane sauchiar lipsa acestora n foarte multe localiti ne orienteaz, petermen mediu i lung, la proiecte magistrale, care au n cali-tate de ax director alimentarea preponderentdin sursele desuprafa rurile Nistru i Prut.

 • 8/21/2019 Ghid practic i legislativ - COOPERAREA INTERCOMUNITAR N REPUBLICA MOLDOVA: alimentarea cu ap i canaliz

  6/76

  6

  GHID PRACTIC I LEGISLATIV

  Pentru situaiile reliefate, cooperarea intercomunitar repre-zintcheia succesului. Aceastschemde colaborare, prin po-

  tenialul deosebit pe care-l ofer, poate contribui la mbun-tirea i dezvoltarea serviciilor furnizate, oferind rspunsuriprompte i eficiente provocrilor curente.

  Ghidul de fa, elaborat de Congresul Autoritilor Locale dinMoldova, cu suportul financiar al Ageniei Statelor Unite pen-tru Dezvoltare Internaional(USAID), vine n susinerea au-toritilor locale care doresc s coopereze, prezentnd ntr-o

  formorganizati accesibilprincipalele aspecte juridice iorganizaionale de realizare a parteneriatelor publice la nivellocal cooperarea intercomunitar.

  Vdorim lecturplcuti util. Sperm cacest Ghid va de-veni pentru dumneavoastrun instrument viabil, fundamentali practic n realizarea viitoarelor proiecte de cooperare.

  Tatiana BADAN,Preedintele CALM,Primar de Selemet,

 • 8/21/2019 Ghid practic i legislativ - COOPERAREA INTERCOMUNITAR N REPUBLICA MOLDOVA: alimentarea cu ap i canaliz

  7/76

  7

  GHID PRACTIC I LEGISLATIV

  Introducere

  Conform legislaiei, distribuirea apei potabile, construcia i n-treinerea sistemelor de canalizare i de epurare a apelor utilizate

  reprezintun domeniu propriu de activitate a autoritilor pu-blice locale de nivelul nti. n acelai timp, autoritile publi-ce locale nu dispun de instrumente i resurse financiare sufi-ciente pentru exercitarea competenei respective, n special acomponentei investiionale. n rezultat, sectorul de alimentarecu ap i de canalizare din Republica Moldova se confruntactualmente cu provocri majore lipsa n genere a serviciuluirespectiv ntr-un numr mare de localiti, nvechirea continu

  a infrastructurii existente, accesul limitat la surse de apsigu-re i de calitate, capacitatea micde plata populaiei, consu-mul sczut de ap, managementul ineficient etc.

  n condiiile actuale de austeritate, cooperarea intercomunitari regionalizarea serviciilor de alimentare cu api de canalizarear putea srspundla o bunparte din provocrile susmen-ionate. n Republica Moldova, aceastpracticeste ncpuin

  rspndit, fiind la nceput de cale. Lipsa experienei i a cul-turii de cooperare, cadrul legal confuz i incomplet, absenaunor stimulente pentru ncurajarea i susinerea iniiativelorde cooperare sunt doar cteva dintre cauzele care explicrit-mul lent de dezvoltare a parteneriatelor ntre unitile admi-nistrativ-teritoriale.

  Promovarea cooperrii intercomunitare i regionalizarea ser-viciilor va constitui n viitorul apropriat o direcie important

 • 8/21/2019 Ghid practic i legislativ - COOPERAREA INTERCOMUNITAR N REPUBLICA MOLDOVA: alimentarea cu ap i canaliz

  8/76

  8

  GHID PRACTIC I LEGISLATIV

  a politicilor de dezvoltare n sectorul serviciilor de alimentarecu apa i de canalizare. Acest deziderat este inclus n proiectul

  Strategiei de alimentare cu api sanitaie a Republicii Mol-dova pentru anii 2014-2027, precum i n noua lege privindserviciul public de alimentare cu api de canalizare nr. 303,din 13 decembrie 2013.

  Cooperarea intercomunitar poate conduce la mbuntireaperformanelor din sector printr-un management mai bun, me-nit sasigure un numr minim de consumatori strict necesar

  unor procese economice i tehnologice viabile, precum i prinbeneficierea de economii de scar. De asemenea, cooperareaintercomunitar i efectul regional reprezint un avantaj isporesc ansele de a beneficia de finanri pentru investiii nsector, inclusiv din fonduri europene. Nu n ultimul rnd, princooperarea unitilor administrativ-teritoriale n organizareai furnizarea serviciilor publice de alimentare cu api de ca-nalizare, prin solidaritatea comunitilor mari i mici, bogate

  i srace, se contribuie la echilibrarea nivelului de dezvoltarea localitilor.

  Din aceste considerente, n cadrul proiectului Consolidarea ca-pacitilor autoritilor publice locale n domeniul gestionriiserviciilor de alimentare cu api de canalizare, implementatde Congresul Autoritilor Locale din Moldova, cu suportul fi-nanciar acordat de ctre Agenia Statelor Unite pentru Dezvol-tare Internaional(USAID), s-a decis elaborarea acestui Ghid,care va reprezenta fundamentul pe care CALM i va construiulterioarele activiti de consolidare a capacitilor locale nacest domeniu, precum i de promovare a schimbrii la nivelde politici i de legislaie.

  Acest Ghid este destinat n primul rnd autoritilor publicelocale, pentru care sunt incluse informaii utile privind inii-erea i formele de realizare a cooperrii intercomunitare. n-

 • 8/21/2019 Ghid practic i legislativ - COOPERAREA INTERCOMUNITAR N REPUBLICA MOLDOVA: alimentarea cu ap i canaliz

  9/76

  9

  GHID PRACTIC I LEGISLATIV

  drumarul poate prezenta interes, n egal msur, i pentruautoritile publice centrale, reprezentanii societii civile,

  comunitatea donatorilor i experi. n context, sunt oferite in-formaii, propuneri i soluii care pot sta la baza dezvoltrii ireglementrii la nivel legislativ a modelelor de cooperare.

  Acest document reprezintun ghid practic pentru autoritilepublice locale, n care este prezentatbaza legalcare confir-mdreptul autoritilor locale de a se asocia i de a coopera nprestarea serviciilor publice, formele posibile de cooperare n

  condiiile legislaiei actuale, precum i etapele principale deinstituire a cooperrii.

  Sub aspect de politici publice/iniiative legislative necesare, afost analizat experiena altor ri n ceea ce privete regle-mentarea i instituionalizarea cooperrii intercomunitare, nspecial cea a Romniei i Macedoniei. n baza acestor prac-tici, care au demonstrat eficien n statele susmenionate, a

  fost elaborat un proiect de lege care ar mbunti substanialmecanismul de cooperare. n anex, este prezentatlegea Ma-cedoniei privind cooperarea intermunicipal, document folositca reper n mai multe discuii despre cooperare care au locn ari peste hotarele ei. n final, Ghidul propune un set deconcluzii i recomandri destinate autoritilor publice locale,autoritilor publice centrale, comunitii de donatori i socie-tii civile.

 • 8/21/2019 Ghid practic i legislativ - COOPERAREA INTERCOMUNITAR N REPUBLICA MOLDOVA: alimentarea cu ap i canaliz

  10/76

  10

  GHID PRACTIC I LEGISLATIV

  I. Situaia actualn domeniul

  cooperrii intercomunitaren prestarea serviciilor de AACn Republica Moldova

  Dei n Republica Moldova existo bazlegalcare oferdrep-tul autoritilor publice locale de a coopera/a se asocia n pre-starea serviciilor publice i n aprarea drepturilor i intere-

  selor comune, cadrul normativ actual nu ofersoluii clare nprivina mecanismelor i formelor concrete de cooperare. Maimult ca att, lipsa unui cadru strategic i a unei viziuni clareprivind natura i esena cooperrii intercomunitare conduce laabordri fragmentate, contradictorii i neadecvate n privinacooperrii intercomunitare. Aceast lacuna fost identificatn textul mai multor proiecte de legi i strategii (proiectul Le-gii privind Salubrizarea localitilor; proiectul Legii privind

  Serviciul de Alimentare cu Api Canalizare; Strategia Naio-nali Regionalde gestionare a deeurilor solide etc.). Vidullegislativ n privina unor aspecte ale cooperrii intercomuni-tare este accentuat i de lipsa unui cadru metodologic (ghiduri,instruciuni, note metodice, modele de acte juridice), care aroferi autoritilor locale o claritate n privina etapelor i for-melor de realizare a acestor proiecte de cooperare.

  Analiza situaiei actuale n domeniul cooperrii intercomuni-tare, n general, precum i n cel al AAC, n special, a permisidentificarea urmtoarelor probleme i, respectiv, direcii prio-ritare ale politicilor publice:

  1. Cadrul legal incomplet, uneori chiar contradictoriu.Aa cum s-a menionat i mai sus, legislaia actualnu estepregtitsau, altfel spus, nu ofersoluii i scheme clare pen-tru realizarea i instituionalizarea iniiativelor de cooperare

 • 8/21/2019 Ghid practic i legislativ - COOPERAREA INTERCOMUNITAR N REPUBLICA MOLDOVA: alimentarea cu ap i canaliz

  11/76

  11

  GHID PRACTIC I LEGISLATIV

  intercomunitar, n special atunci cnd ne referim la domeniulserviciilor publice de gospodrie comunal.

  Una din lacunele legislative n acest sens se referla lipsa unorreglementri care ar defini excepiile de delegare directa ges-tiunii serviciului i de concesionare a infrastructurii aferenteoperatorului regional comun fondat de unitile administrativ-teritoriale care coopereaz.

  Aadar, pe de o parte, autoritile publice locale (din nume-

  le unitii administrativ-teritoriale) au dreptul sparticipe ncomun cu alte APL la fondarea unor operatori regionali (subforma de SA, SRL etc.), pe de altparte, la o interpretare strictosenso a legislaiei, fiecare din aceste autoriti publice locale,care au participat la fondarea operatorului, nu pot s delegedirect gestionarea serviciului operatorului pe care l-au createle nsele. Or, legea privind serviciile de gospodrie comunalprevede cgestiunea serviciului poate fiacordatdirect (fr

  concurs/competiie) doar n cazul realizrii serviciului n re-gim de gestiune direct (sub forma de departament propriusau alte forme similare, n care APL, n calitate de fondator,dein un control direct asupra acestei entiti). n plus, legeamai menioneazc, indiferent de tipul de proprietate i forma ju-ridicde organizare, operatorii beneficiazde acelai regim juridic,iar delegarea gestiunii serviciilor publice de gospodrie comunalctre operatori se va face n condiii de transparen, prin licitaie

  publicorganizatconform legii.n aceste condiii, reiese c, dei dousau mai multe UTA par-ticipn comun la fondarea unui operator, nu ar avea dreptulsdelege direct serviciul de alimentare cu apacestuia. Prinurmare, ar trebui ca fiecare din APL fondatoare sscoatser-viciul public de AAC la concursul de concesionare i, eventu-al, operatorul regional comun fondat de APL spoatctiga.Exemplul dat mai sus ne demonstreaznecesitatea de a com-

 • 8/21/2019 Ghid practic i legislativ - COOPERAREA INTERCOMUNITAR N REPUBLICA MOLDOVA: alimentarea cu ap i canaliz

  12/76

  12

  GHID PRACTIC I LEGISLATIV

  pleta legislaia n vigoare i de a defini expres excepiile cnddelegarea serviciului poate avea loc direct (reguli cunoscute la

  nivel european ca regulilede prestare a serviciului in-house1).Desigur c, n condiiile actuale, autoritile locale ar puteadelega direct serviciul unui astfel de operator comun fondat deacestea, deoarece regulile economiei de pia(de concuren)nu sunt ncstrict impuse n sectorul public. Aceasta deoarece,n situaia n care serviciul public nu este furnizat n genere nmulte localiti sau este furnizat la parametri...