Veaceslav Bălănel, vicepreşedintele raionul Cahul - Cooperarea intercomunitară – o necesitate pentru accelerarea dezvoltării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în raionul Cahul

  • Published on
    22-Jun-2015

  • View
    313

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Cooperarea intercomunitar o necesitate pentruaccelerarea dezvoltrii serviciilorde alimentare cu ap i canalizare n raionul CahulPrima Conferin Naional n Domeniul CooperriiIntercomunitareVeaceslav Blnel vice preedinte raionul Cahul 5-6 iunie 2012Costeti, Ialoveni1 06.12.12 Seite 1

2. Cooperarea intercomunitar o necesitate la zi Pentru raionul Cahul cooperarea intercomunitar este onecesitate dictat de realizarea unor proiecteinvestiionale, de alimentare cu ap, n localitile Manta,Pacani, Crihana Veche i Rou, prin extindereasistemului din oraul Cahul. Primria s.Rou elaboreaz proiectul de execuie asistemului de canalizare, cu transportarea apelor uzatespre staia de epurare din oraul Cahul. Pe aceast calesunt i primriile din Manta i Crihana Veche. Termenul limit, pentru realizarea pachetului dedocumente necesar cooperrii, este luna Octombrie2012 206.12.12 Seite 2 3. Strategia raional a dezvoltrii serviciilor de alimentare cu ap i canalizare o etap important pentru asigurarea unor servicii de calitateStrategia raional privind serviciile de alimentare cu ap i decanalizare, n curs de elaborare, are la baz urmtoareleprincipii: regionalizarea serviciilor; extinderea sistemelor centralizate i creterea gradului deacces a populaiei la servicii; restructurarea mecanismelor de protecie social asegmentelor defavorizate ale populaiei i reconsiderarearaportului pre / calitate; pregtirea continu a resurselor umane.3 06.12.12 Seite 3 4. Schema de alimentare cu ap regionaldin sursa PrutA- s.Cotihana,Trifetii Noi, Lopica, Tudoreti, Trtaul de Slcie,Trclia de Slcie; Burlacu;B s.Moscovei,Bucuria, Luceti, Ttreti, Huliboia;C Andruul de Sus, Andruul de Jos, Baurci Moldoveni, Larga Veche, Larga Nou,Bdicul Moldovenesc, Rumeanev, Iasnaia Poleana, Doina;D s.Hutulu, Lebedenco, Ursoia,Pelenei, Stuc, Vladimirovca, Gavanoasa, Nicolaievca, Alehanderfeld, Iujnoie, Burlceni, Greceni;E s.Vadul lui Isac, Colibai, Brnza, Vleni, Slobozia Mare, Chilia-Prut, Giurgiuleti;F Treteti, Zrneti, Cucoara, Chircani;4 06.12.12 Seite 4 5. (Continuare) Dezvoltarea sistemelor de canalizare regionale pe bazinehidrografice, depind hotarele unitilor teritorial-administrative (UTA), ceea ce va permite micorareacosturilor de construcie a staiilor de epurare a apeloruzate; Posibiliti de monitorizare a procesului tehnologic privindcalitatea apelor uzate deversate n emisar; Tarife pentru serviciile de alimentare cu ap i canalizaresuportabile pentru populaie; Accesibilitate la servicii de alimentare cu ap i canalizare alocalitilor mici, pentru care construcia propriului sistem nueste eficient din punct de vedere a operrii; 506.12.12 Seite 5 6. Schema de canalizare a localitilorCluster 1: or. Cahul; s.Manta,Pacani, Crihana Veche, Rou;Cluster 2: s. Andruul de Sus,Andruul de Jos, Baurci Moldoveni,Larga Veche, Larga Nou,BdiculMoldovenesc, Rumeanev,Zrneti,Treteti,Cucoara, Chircani;Cotihana;Cluster 3: s.Moscovei,Bucuria,Luceti, Ttreti, Huliboia; TrifetiiNoi, Lopica, Tudoreti, Trtaul deSlcie, Trclia de Slcie; Burlacu;Cluster 4: s.Borceag, Frumuica, Cioselia MareCluster 5: s.Hutulu, Lebedenco, Ursoia,Pelenei, Stuc, Vladimirovca, Gavanoasa, Nicolaievca, Alehanderfeld, Iujnoie, Burlceni, Greceni;Cluster 6: s.Vadul lui Isac, Colibai, Brnza, Vleni, Slobozia Mare, Chilia-Prut, Giurgiuleti;6 06.12.12 Seite 6 7. Cooperarea intercomunitar scopuri i aciuni:Cooperarea intercomunitar, privind accelerarea dezvoltrii serviciilor de alimentare cu ap i canalizare (AAC), necesit s se bazeze pe urmtoarele direcii de aciune : definirea i stabilirea cadrului instituional i organizatoricnecesar mbuntirii managementului serviciilor AAC; stabilirea atribuiilor, competenelor i responsabilitilorntre factorii implicai n nfiinarea, organizarea,funcionarea, gestionarea i exploatarea serviciilor AAC ipartajarea acestora pe baza principiului descentralizriiserviciilor publice si autonomiei locale; 706.12.12 Seite 7 8. Cooperarea intercomunitar scopuri i aciuni (continuare) crearea cadrului i a instrumentelor necesare gestionriieficiente a fondurilor de investiii pentru modernizarea idezvoltarea infrastructurii serviciilor AAC; utilizarea eficient a resurselor - umane, materiale,financiare - disponibile, proprii sau atrase; dezvoltarea parteneriatelor publice private (PPP)privind atragerea investiiilor i managementul serviciilor.8 06.12.12 Seite 8 9. Actorii cooperrii intercomunitare: Administraia Public Central crearea cadrului legislativprimar i secundar necesar dezvoltrii intercomunitare; Agenia Naional de Reglementare pentru ServiciileComunale de Utiliti Publice (este necesar de a fondaacest organ regulatoriu) - acordarea licenelor de operarentreprinderilor, avizarea tarifelor propuse de operatori,elaborarea i stabilirea regulamentelor-cadru i a caietelor desarcini cadru, monitorizarea ndeplinirii indicatorilor deperforman; Administraia Public Local de nivelul II elaborarea imonitorizarea strategiei raionale privind dezvoltarea serviciilor.Participarea n fondarea operatorului regional de servicii;9 06.12.12 Seite 9 10. Actorii cooperrii intercomunitare (continuare):Administraia Public Local de nivelul I elaborarea iimplementarea strategiei locale, n baza celei raionale, privinddezvoltarea serviciilor. Fondator al operatorului regional princontractul de delegare a gestiunii serviciului.Asociaia de Cooperare Intercomunitar (ACI) (necesit de a fifondat) - este mputernicit s exercite o serie de atribuii, drepturii obligaii specifice, pentru i n numele unitilor administrativ-teritoriale membre, n ceea ce privete exclusiv serviciile dealimentare cu ap i de canalizare;Operatorul Regional de Servicii (ORS) (necesit de a fi fondat) presteaz, n aria de delegare atribuit de Administraiile PubliceLocale, serviciile de alimentare cu ap i canalizare, n bazacontractului de delegare a gestiunii; 10 06.12.12 Seite 10 11. Va mulumesc!!!1106.12.12 Seite 11