40
GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2013. GODINU SPEKTAR INVEST AD PARAĆIN Beograd, april 2014

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2013. GODINU SPEKTAR … Auditing Business & Financial Advisers Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajuéi i da obezbeduju osnovu

  • Upload
    lamlien

  • View
    221

  • Download
    6

Embed Size (px)

Citation preview

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2013. GODINU

SPEKTAR INVEST AD PARAĆIN

Beograd, april 2014

U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ broj 14/2012), SPEKTAR INVEST AD PARAĆIN, Vojvode Mišića 37, Paraćin, 07115903 objavljuje:

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2013. GODINU SADRŽAJ:

1. Finansijski izveštaji SPEKTAR INVEST AD PARAĆIN za 2013. godinu (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički aneks i Napomene uz finansijske izveštaje)

2. Izveštaj revizora

3. Izveštaj o poslovanju društva

4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje finansijskih izveštaja

5. Izjava da Godišnji finansijski izveštaj za 2013. nije usvojen i da Odluka o

raspodeli dobiti ili pokriću gubitka nije doneta.