1
Hanger klein 1. Als ze allemaal zijn uitgeknipt, leg je ze op elkaar. 2. Met de nietmachine plaats je in het midden een aantal nietjes. of haal ze onder de naaimachine door. 3. Vouw daarna de ruiten in zo naar elkaar toe zodat er een 3d effect ontstaat.

Hanger Geometrisch Klein

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Decoratieve hanger

Citation preview

Page 1: Hanger Geometrisch Klein

Hanger klein

1. A

ls z

e a

llem

aal z

ijn u

itgekn

ipt,

leg je

ze o

p e

lkaar.

2. M

et

de n

ietm

ach

ine p

laats

je in

het

mid

den e

en a

anta

l nie

tjes.

of

haal z

e o

nder

de n

aaim

ach

ine d

oor.

3. V

ouw

daarn

a d

e r

uite

n in

zo n

aar

elk

aar

toe z

odat

er

een 3

d e

ffect

on

tsta

at.