INOVACIJE, RAZVOJ PROIZVODA I    KONKURENTNOST , OSNOVNE ZNAČAJKE NOVOG GOSPODARSTVA

 • View
  41

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PREDAVANJE ZA STUDENTE EKONOMSKOG FAKULTETA. mr. MARIJAN OŽANIĆ. INOVACIJE, RAZVOJ PROIZVODA I    KONKURENTNOST , OSNOVNE ZNAČAJKE NOVOG GOSPODARSTVA. Kako tehnološki parkovi mogu sudjelovati u stvaranju Novog gospodarstva. EKONOMSKI FAKULTET U ZAGREBU, 14. listopada 2009. - PowerPoint PPT Presentation

Text of INOVACIJE, RAZVOJ PROIZVODA I    KONKURENTNOST , OSNOVNE ZNAČAJKE NOVOG GOSPODARSTVA

 • INOVACIJE, RAZVOJ PROIZVODA I KONKURENTNOST ,OSNOVNE ZNAAJKE NOVOG GOSPODARSTVA

  EKONOMSKI FAKULTET U ZAGREBU, 14. listopada 2009.PREDAVANJE ZA STUDENTEEKONOMSKOG FAKULTETAKako tehnoloki parkovi mogu sudjelovatiu stvaranju Novog gospodarstvamr. MARIJAN OANI

 • TO JE TO NOVO GOSPODARSTVO ?TO JE GOSPODARSTVO KOJE MORAMOUSPOSTAVITI NAKON KRIZEZATO GOVORIMO O NAEMNOVOM GOSPODARSTVU ?ZATO JER STARO GOSPODARSTVO (ONO PRIJE KRIZE)NIJE DOBROI TREBA GA PROMIJENITI

 • STAROGOSPODARSTVONOVOGOSPODARSTVO

  2007.2008.2010.(?)2008.KRIZA,OK,PROMJENE

 • KAKVO JE STARO GOSPODARSTVO?TO JE GOSPODARSTVO KOJE SE NE TEMELJI NA STVARANJU NOVIH PROIZVODA I NOVIH VRIJEDNOSTI, VE SE TEMELJINA UVOZU TUIH PROIZVODA I TUIH VRIJEDNOSTI I ZATITI INTERESA STRANOG KAPITALA

 • KAKVE POSLJEDICE IMA TAKAV TIP GOSPODARSTVA ? TRGOVINSKI DEFICIT JEVEI OD 10 MILIJARDI $IZVOZ JE 2 PUTA MANJI OD UVOZA (43 % )ZAGREB KOJI BI TREBAO BITI LOKOMOTIVANAEG RAZVOJASAM OSTVARUJE 70 % NAEG UVOZA

 • TAKVO GOSPODARSTVONE TREBANITI RAZVOJNITI INOVACIJENITI ZNANJENITI STRUNJAKE

 • DA BI SE UVOZILONE TREBA MNOGOZNANJAPROCES UVOZA IMADESETAKOPERACIJAPROCES IZVOZA IMANEKOLIKO STOTINAVRLO SLOENIHOPERACIJAZA KOJE TREBA MNOGOZNANJA I ISKUSTVAMNOGO TRUDA I NOVACAA REZULTAT JENEIZVJESTAN

 • KAKO STVORITI PROIZVOD ZA IZVOZNajprije treba mnogo znanja, truda, kreativnosti, novaca i vremena da se kroz inovativni proces istraivanja i razvoja stvori novi proizvod. I to onaj proizvod za kojeg se procjenjuje da e trite trebati, (to se ne treba ostvariti). Za taj proizvod treba izraditi prototip, ispitivati ga, mijenjati, dotjerivati, izraditi i provjeriti probnu seriju, projektirati produktivne tehnoloke linije (to je sve jako skupo i ponovno riskantno).

 • Nakon toga treba krenuti u izvoz i izvoznu ofenzivu sukobljavati se s proizvodima monihi bogatih stranih kompanijaTreba se predstaviti na svjetskom tritu, pronai kupca i pobijediti strani proizvod iza kojeg esto stoje multinacionalne kompanije, sa skupim i vrhunskim tehnologijama i nepresunim izvorima novca.U izvoznu ofenzivu spada i ona faza (jako teka i krvava) u kojoj na domaem tritu treba pobijediti favorizirani uvozni proizvod.

 • GLOBALNA KRIZA KOJA JEKRAJEM 2008. GODINE ZAVLADALA SVIJETOMPOSLJEDICA JE DEFORMACIJE SVJETSKOG FINANCIJSKOG SUSTAVA KOJI SE POTPUNO ODVOJIO OD REALNE PROIZVODNJE, REALNIH PROIZVODA,REALNIH VRIJEDNOSTI I OTIAO UNEREALAN, VIRTUALAN, PEKULANTSKI SVIJETFINANCIJSKOG MJEHURA

 • IMA MALO PODUZEAKOJA SE BAVE PROIZVODNJOMJO MANJE IH IMA KOJA RASTU I RAZVIJAJU SE A JO MANJE IH IMA KOJA STVARAJU NOVE PROIZVODEA JAKO MALO IMA ONIHKOJA TE NOVE PROIZVODEMOGU IZVESTIZATO U OVA ZADNJA TREBAULAGATI I PRUITI IM PUNU FINANCIJSKU I STRUNU POTPORU KROZ ORGANIZIRANI SUSTAV

 • POTREBNO STVARATI NOVO GOSPODARSTVOKOJE TRAI NOVU STRATEGIJU, NOVA RJEENJAI NOVI ODNOS PREMA RAZVOJUI OBRAZOVANJUNAKON SLOMA DOSADANJEGOBLIKA I TIPA GOSPODARSTVA

 • TREBAMO PROVESTI PROMJENEI U DRUTVU IU GOSPODARSTVU INA OSOBNOJ RAZINIUmjesto da se pitamo to netko moe uiniti za nas, moramo se pitati to moramo mi uiniti da se krizno stanje popravi dr. eljko Rohatinski, guverner HNB-a VELIKA AMERIKAGOVORI O NUNOSTI PROMJENAI NADI DA E TE PROMJENE USPJETIA TOEMO MIUINITI?

 • KAKVE PROMJENE TREBAMO?KAKVO JE NOVO GOSPODARSTVO?GRADNJA TVORNICA I TEHNOLOKIH PARKOVA(A NE SAMO SUPERMARKETA)PROIZVODNJA ZA IZVOZ(A NE SAMO UVOZ)STVARANJE I PROIZVODNJA REALNIH PROIZVODA(A NE FINANCIJSKIH MJEHURA)PRAVI RAZVOJ PROIZVODA I ISTRAIVANJE NOVIH PROCESA(A NE BEZVRIJEDNA ANKETARSKA ISTRAIVANJA)PRAVA INOVATIVNOST(A NE BEZVEZNA PUTOVANJA DO PITTSBURGHA)KOLIKO IMA LJUDIKOJI UOPE RAZUMIJUTO TO ZNAI I KAKOTU PROMJENU PROVESTI?

 • NA TRITU SE BORIMO KONKURENTNIM PROIZVODIMAKONKURENTSKA SPOSOBNOST POSTIE SE:1. KVALITETOM PROIZVODA 2. ROKOM ISPORUKE 3. TEHNIKOM I INOVACIJSKOM RAZINOM PROIZVODA 4. UGLEDOM NA TRITU 5. CIJENOM

 • INOVACIJAto je to ?Inovacija je uvedena promjena u postojee stanje s korisnim rezultatom, Inovacija je rezultat kreativnog procesa, kroz proces istraivanja i razvoja, proces proizvodnje iposlovni proces od ideje do proizvodaInovacija ne mora biti izum, ali izum mora biti inovacija. SVE TO SE SADA RADI MOE SE UINITI I NA BOLJI NAIN.

  AKO TO NE UINITE VI, VAA KONKURENCIJA SIGURNO HOE TO JE ZADATAK INOVACIJA

 • INSTITUCIJEFAKULTETIINSTITUTIBICROcentricentriTEHNOLOKIPARKOVIKOMORASAVEZI INOVATORAKONKURENTANPROIZVODVELIKAPODUZEANARUITELJIOVAKAVBI TREBAO BITISUSTAVIDEALISTIKASLIKATEHNOLOKI PARKOVI MORAJU BITI VANI SEGMENTI INOVACIJSKOGSUSTAVA

 • INSTITUCIJEFAKULTETIINSTITUTIBICROTEHNOLOKIPARKOVIKOMORESAVEZI INOVATORAKONKURENTANPROIZVODVELIKAPODUZEA

  U STVARNOSTI

 • TREBAJU LI NAMUOPE TEHNOLOKI PARKOVI ?

 • TEHNOLOKIH PARKOVA IMA MALO, A ONIH OZBILJNIH S PRAVIM REZULTATIMAJO MANJEMNOGI SE JO UVIJEK PITAJUZAR NIJE BOLJEUMJESTO TOGA SAGRADITISUPERMARKETBILLA, LIDL, METRO,MERCATONE, BAUHAUS,KONZUM, KERUM(kako se sve zovu)

  JEDVA EKAJU DA IH SAGRADELJUDI TO VOLE, VESELIT E IH,

  MNOGO JE JEDNOSTAVNIJE,A SVIMA JE ODMAH JASNO TO JE TO

 • MNOGI MISLE I DA NIJE TAKO TEKO REALIZIRATITEHNOLOKI PARKATREBA SAMO:UREDITI ZGRADU (cca 1000 m2) - obojati zidove, vrata i prozore, postaviti telefone i internetsku vezu, kupiti namjetaj, instalirati raunala 2. IZABRATI IME I OSNOVATI PODUZEE (d.o.o.)3. POSTAVITI DIREKTORA (+ tajnicu) - kod tehnolokih parkova poeljno je da bude doktor, moda ne zna nita o poduzetnitvu, ali to dobro zvui i dobro je za projekte. A ako je studirao vani, to je jo bolje 4. ODREDITI CIJENU NAJMA, ORGANIZIRATI NEKE USLUGE raunovodstvo, neke seminare, poslovne planove 6. USELITI PODUZETNIKE ako su stranci jo boljePATO BA I NE IZGLEDAKAO TEAK ZADATAKALI TO JE NA RAZINIHAUSMAJSTORAiznajmljivaa poslovnih prostora- SAMO IZNAJMLJIVANJEPROSTORA I USLUGA

 • ZATO NAM TREBAJUTEHNOLOKI PARKOVI?

 • TEHNOLOKI PARKOVI I PODUZETNIKI INKUBATORINISU SAMI SEBI SVRHA, A NAJMANJE IM JE SVRHA IZNAJMLJIVANJE PROSTORA ONI TREBAJU RJEAVATI ODREENE PROBLEME U GOSPODARSTVUU SREDINI U KOJOJ DJELUJUA TI PROBLEMI SU SPECIFINI ZA SVAKU SREDINU I ZA POJEDINU FAZA RAZVOJA GOSPODARSTVA

 • 1. JO UVIJEK NEDOVOLJAN BROJ PODUZETNIKA 2. PODUZETNICI PRESPORO RASTU Veina ima 1 2 zaposlenika3. VELIKI BROJ OBRTNIKA I PODUZETNIKA PROPADA4. NISU SPREMNI ZA EU I PREMALO IH IZVOZI 5. PREVIE IH SE BAVI TRGOVINOM, A PREMALO PROIZVODNJOMPROBLEMI KOJE TREBA RJEAVATI

 • ZADACI KOJI IZ TOGA PROIZLAZE TEHNOLOKI PARKOVI IPODUZETNIKI INKUBATORI TREBAJU:1. POTICATI RAZVOJ PODUZETNITVA kroz promidbu, predavanja i sl.2. POMAGATI U OSNIVANJU PODUZEA - savjetima, edukacijom3. POMAGATI U RASTU I RAZVOJU - mentorstvom, poslovnim savjetima, smanjenjem trokova, marketingom, poslovnom edukacijom 4. POMAGATI U POVEANJU KONKURENTNOSTI - uspostava sustava kvalitete, unapreenje poslovanja, dobivanja atesta i certifikata, unapreenje organizacije i upravlj 5. OSPOSOBLJAVATI ZA NASTUP NA EU TRITU - nastupi na sajmovima, uenje stranih jezika, pravila poslovanja na stranim tritima itd. U PRVOM REDUTREBAJU SE POSVETITI PODUZETNICIMAUNUTAR TP-a,

  ALI ISTO TAKO DJELOVATIU IROJ ZAJEDNICI

 • DRUTVENA ZAJEDNICA

  TEHNOLOKI PARK

  PODUZETNICI

 • TEHNOLOKI PARKOVI TREBAJU POMAGATI RAST I RAZVOJ PODUZEA KOJA E PROIZVODITI PROIZVODE KONKURENTNE NA SVJETSKOM TRITU

  STVARATI DODANU VRIJEDNOST, UTEMELJENJU NA ZNANJU, INOVACIJAMA I RAZVOJU POVEAVATI ZAPOSLENOST

 • RAZVOJ TEHNOLOKIH PARKOVATREBA SE TEMELJITI NA SLJEDEIM UVJERENJIMA1. ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IZVANREDNO SU VANE MALE HIGH-TECH ,INOVATIVNE PODUZETNIKE TVRTKE S PROIZVODIMA KOJI SU REZULTAT VLASTITOG RAZVOJA

  2. TAKVE TVRTKE STVARAJU KONKURENTNU PREDNOST NA GLOBALNOM TRITU3. AKO NEEMO IMATI SVOJ RAZVOJ, SVOJE PROIZVODE, SVOJA HIGH-TECH INOVATIVNA, PROIZVODNA PODUZEA

  BIT EMO KOLONIJA NA GLOBALNOM TRITU4. ZATO TAKVIM PODUZEIMA TREBA POMAGATI U RASTU I RAZVOJU

 • DRAGE KOLEGICE I KOLEGEPOZIVAMO VASDA 4. STUDENOGA 2009. U 12.00 SATIPOSJETITETEHNOLOKI PARK ZAGREBADRESA : Zagreb, Dragutina Golika 63www.raza-tpz.hr

 • HVALA NA POZORNOSTI

  www.raza-tpz.hr