of 209 /209
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: GALAȚI Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/02/2018 Probă practică Cod Post Num ăr ore trun chi com un / opţio nale Localitate Detalii Nivel de învăţământ Unitatea de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 5.conţine ore solic. la întreg. nor. 9. propus pt. continuitate 6. pt. trans. cons. între unit. 7. pt.repart. în şed. publică de trans. 8. cond. spec. de transfer LICEAL 1354 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN TECUCI COLEGIUL NATIONAL DE AGRICULTURA SI ECONOMIE, LOCALITATEA TECUCI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 7/0 REZERVAT REZERVAT DIRECTOR 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 1556 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL CUDALBI LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA CUDALBI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT 1. Da 4 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 2075 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL COROD LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA COROD 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT 1. Da 2 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 2073 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL COROD LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA COROD 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT 1. Da 4 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 1557 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL CUDALBI LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA CUDALBI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT 1. Da 2 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu Pagina 1 / 209

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: GALAȚI Lista … 22.02.2018.pdf · dirijat ansamblu coral 3.nu 4. nu 5. nu 6. nu 7. nu 9. nu 8. nu 9. nu 3. nu 4. nu 5. nu 6. nu 7. da 8. nu

 • Author
  others

 • View
  15

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: GALAȚI Lista … 22.02.2018.pdf · dirijat ansamblu coral...

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: GALAȚI

  Lista posturilor vacante-rezervate la data: 22/02/2018

  Probăpractică

  CodPost

  Număroretrunchicomun /opţionale

  Localitate

  DetaliiNivel deînvăţământ

  Unitatea deînvăţământ

  Disciplină

  [Mediu][Unitatea de înv. custatut juridic]

  Statut

  Viabilitate

  Post:

  2. pt. nevăzători

  1. completProbăintensiv /bilingv

  Probă oralela lb. depredare1

  Probă oralela lb. depredare2

  Avize şi atestate:

  1. de culte

  2. de alternativă

  3. al unit. de înv.mil.

  4. seminarteologic

  5. IGP/ARR

  6. ed. specială

  7. HIV[Alte unităţi]

  8. al unit. deînv. particular

  9. al liceuluipedagogic

  3. constituit din ore rez. din reducereacu 2 ore a normei did.

  4. conţine ore rez. din reducerea cu 2ore a normei did.

  5.conţine ore solic. la întreg. nor.

  9. propus pt. continuitate

  6. pt. trans. cons. între unit.

  7. pt.repart. în şed. publică de trans.

  8. cond. spec. de transfer

  LICEAL13542.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TECUCI

  COLEGIUL NATIONAL DEAGRICULTURA SI

  ECONOMIE, LOCALITATEATECUCI

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  7/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL15562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUDALBI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1, COMUNA CUDALBI

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL20752.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COROD

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1, COMUNA COROD

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL20732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COROD

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1, COMUNA COROD

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL15572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUDALBI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1, COMUNA CUDALBI

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 1 / 209

 • LICEAL14602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BEREŞTI

  LICEUL TEHNOLOGIC"PAUL BUJOR", ORAS

  BERESTI 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL26792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION MEHEDINTI",LOCALITATEA GALATI 2. Nu

  ALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  ALIMENTATIEPUBLICA 16/0

  REZERVATREZERVATDIRECTORI

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL12992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TECUCI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ELENA CARAGIANI",LOCALITATEA TECUCI 2. Nu

  ALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  ALIMENTATIEPUBLICA 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL13582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TECUCI

  LICEUL TEHNOLOGIC"OVID CALEDONIU",

  LOCALITATEA TECUCI 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL22782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  COLEGIUL ECONOMIC"VIRGIL MADGEARU",LOCALITATEA GALATI 2. Nu

  ALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  ALIMENTATIEPUBLICA 18/0

  VACANT

  1. Da

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL23702.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  COLEGIUL TEHNIC DEALIMENTATIE SI TURISM

  "DUMITRU MOTOC",LOCALITATEA GALATI

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  REZERVATREZERVATDIRECTORI

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL23672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  COLEGIUL TEHNIC DEALIMENTATIE SI TURISM

  "DUMITRU MOTOC",LOCALITATEA GALATI

  2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  REZERVATREZERVATINSPECTOR

  SCOLAR

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL26492.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION MEHEDINTI",LOCALITATEA GALATI 2. Nu

  ALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  ALIMENTATIEPUBLICA 8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL24052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANTsub rezervarealizarii

  planului descolarizare

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 2 / 209

 • LICEAL26472.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION MEHEDINTI",LOCALITATEA GALATI 2. Nu

  ALIMENTATIEPUBLICA SI TURISM /

  ALIMENTATIEPUBLICA 16/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  24822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL DE ARTE"DIMITRIE CUCLIN",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuANSAMBLU CORAL5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  DIRIJATANSAMBLU

  CORAL 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  24772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL DE ARTE"DIMITRIE CUCLIN",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuANSAMBLUORCHESTRAL

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  DIRIJATANSAMBLU

  ORCHESTRAL/

  INSTRUMENTAL

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL DEARTA2437

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL DE ARTE"DIMITRIE CUCLIN",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuARHITECTURA18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  24802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL DE ARTE"DIMITRIE CUCLIN",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuARMONIE5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  STUDIITEORETICE(TEORIE -

  SOLFEGIU -DICTEU;

  ARMONIE;ISTORIA

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  24862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL DE ARTE"DIMITRIE CUCLIN",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuARTA VOCALA - CANTO18/0

  REZERVATCONCEDIUCRESTERECOPIL-BODEA

  ECATERINA

  1. Da

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  24852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL DE ARTE"DIMITRIE CUCLIN",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuARTA VOCALA - CANTO18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  24842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL DE ARTE"DIMITRIE CUCLIN",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuARTA VOCALA - CANTO4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  PALATELECOPIILOR1372

  2.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  PALATUL COPIILOR SIELEVILOR GALATI

  2. NuATELIERUL FANTEZIEI

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  ATELIERULFANTEZIEI(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 3 / 209

 • PALATELECOPIILOR1400

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăPALATUL COPIILOR SIELEVILOR GALATI

  URBAN

  TECUCI

  CLUBUL COPIILORTECUCI

  2. NuATELIERUL FANTEZIEI

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  ATELIERULFANTEZIEI(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL25302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SLOBOZIACONACHI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA SLOBOZIA

  CONACHI 2. NuBIOLOGIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL25422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUZA VODĂ

  SCOALA GIMNAZIALA"ELENA DOAMNA",

  COMUNA CUZA VODA 2. NuBIOLOGIE7/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL25682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SUCEVENI

  SCOALA GIMNAZIALA"VASILE BURLUI",

  COMUNA SUCEVENI 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL23682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NICOREŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"GABRIEL DRAGAN",COMUNA NICORESTI 2. NuBIOLOGIE

  6/1

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL24042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OANCEA

  SCOALA GIMNAZIALA"VASILE SEICARU",COMUNA OANCEA 2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL23842.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"GABRIEL DRAGAN",COMUNA NICORESTIRURAL

  COASTALUPEI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, SAT COASTA LUPEI,

  COMUNA NICORESTI 2. NuBIOLOGIE7/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL26572.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"SFANTUL NICOLAE",COMUNA VANATORIRURAL

  ODAIAMANOLACH

  E

  SCOALA GIMNAZIALA"MARIA GRECU", SATODAIA MANOLACHE,COMUNA VANATORI

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL25132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SCHELA

  SCOALA GIMNAZIALA"LASCAR CATARGIU",

  COMUNA SCHELA 2. NuBIOLOGIE12/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 4 / 209

 • LICEAL22732.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SF. ANDREI",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuBIOLOGIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL22832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL TEHNOLOGIC DEMARINA, LOCALITATEA

  GALATI 2. NuBIOLOGIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL26692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VĂRLEZI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA VARLEZI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  REZERVATCONCEDIUCRESTERE

  COPILSANDU

  MARIANAOANA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL26822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  COLEGIUL TEHNIC"AUREL VLAICU",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuBIOLOGIE14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL14042.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  COLEGIUL NATIONAL"VASILE ALECSANDRI",LOCALITATEA GALATI 2. NuBIOLOGIE

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL10642.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALANR.3, LOCALITATEA

  GALATI 2. NuBIOLOGIE12/0

  VACANT

  1. Nu

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL11202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE",LOCALITATEA GALATI 2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL11282.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALA"ELENA CUZA",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL12782.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TECUCI

  SCOALA GIMNAZIALA"DIMITRIE STURDZA",LOCALITATEA TECUCI 2. NuBIOLOGIE

  15/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 5 / 209

 • GIMNAZIAL21102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BLÂNZI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, SAT BLANZI,COMUNA COROD 2. NuBIOLOGIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL14962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BARCEA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA BARCEA

  2. NuBIOLOGIE

  8/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL15342.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRGUBUJOR

  SCOALA GIMNAZIALA"GRIGORE HAGIU", ORAS

  TG.BUJOR 2. NuBIOLOGIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL21452.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUCA

  SCOALA GIMNAZIALA"SFANTUL GHEORGHE",

  COMUNA CUCA 2. NuBIOLOGIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL11862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALANR.22, LOCALITATEA

  GALATI 2. NuBIOLOGIE16/0

  REZERVATREZERVATLIDER

  SINDICAL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL12302.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALANR.29, LOCALITATEA

  GALATI 2. NuBIOLOGIE8/0

  REZERVATREZERVATLIDER

  SINDICAL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL12322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALA"MIHAI VITEAZUL",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuBIOLOGIE9/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL26322.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION MEHEDINTI",LOCALITATEA GALATI 2. NuBIOLOGIE

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL26352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEAMĂRULUI

  SCOALA GIMNAZIALA"DOAMNA NICA",COMUNA VALEA

  MARULUI2. Nu

  BIOLOGIE7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 6 / 209

 • GIMNAZIAL27052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  REDIU

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA REDIU

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  REZERVATCONCEDIUCRESTERE

  COPIL -SANDU

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL22672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  COLEGIUL NATIONAL"COSTACHE NEGRI",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuBIOLOGIE18/0

  REZERVATREZERVATINSPECTOR

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Da

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL22822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  COLEGIUL ECONOMIC"VIRGIL MADGEARU",LOCALITATEA GALATI 2. NuBIOLOGIE

  18/0

  REZERVATCONCEDIUCRESTERECOPIL-VLASIE

  RAMONA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL22882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  COLEGIUL TEHNIC "RADUNEGRU", LOCALITATEA

  GALATI 2. NuBIOLOGIE14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL24742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE"

  PISCU

  RURAL

  PISCU

  SCOALA GIMNAZIALA"DIMITRIE LUCHIAN",

  COMUNA PISCU 2. NuBIOLOGIE

  12/0

  REZERVATREZERVADIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL15492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUDALBI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1, COMUNA CUDALBI

  2. NuBIOLOGIE

  17/0

  VACANT

  1. Nu

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MALU ALB

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, SAT MALU ALB,

  COMUNA DRAGANESTI 2. NuBIOLOGIE6/0

  REZERVATREZERVAT -PENSIONARREVIZUIBIL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19432.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.1, SAT SLIVNA,

  COMUNA BERESTI-MERIARURAL

  PLEŞA

  SCOALA GIMNAZIALA"STROE S. BELLOESCU",

  SAT PLESA, COMUNABERESTI-MERIA

  2. NuBIOLOGIE

  5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUDALBI

  SCOALA GIMNAZIALA"PROF.EMIL

  PANAITESCU", COMUNACUDALBI

  2. NuBIOLOGIE

  14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 7 / 209

 • GIMNAZIAL20012.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"NATALIA NEGRU",

  COMUNA BUCIUMENIRURAL

  HĂNŢEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"SMARANDA BRAIESCU",SAT HANTESTI, COMUNA

  BUCIUMENI2. Nu

  BIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DRĂGUŞENI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA

  DRAGUSENI 2. NuBIOLOGIE7/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL14562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BEREŞTI

  LICEUL TEHNOLOGIC"PAUL BUJOR", ORAS

  BERESTI 2. NuBIOLOGIE5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL20452.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA CORNI

  RURAL

  MĂCIŞENI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, SAT MACISENI,

  COMUNA CORNI 2. NuBIOLOGIE6/1

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL22662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  COLEGIUL NATIONAL"COSTACHE NEGRI",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuBIOLOGIE3/5

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Da

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL25792.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SMÂRDAN

  SCOALA GIMNAZIALA"SFANTA CUVIOASA

  PARASCHEVA", COMUNASMARDAN

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL25812.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TUDORVLADIMIRE

  SCU

  LICEUL TEHNOLOGIC"TUDOR VLADIMIRESCU",

  COMUNA TUDORVLADIMIRESCU

  2. NuBIOLOGIE

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL21562.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NĂMOLOASA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNANAMOLOASA 2. NuBIOLOGIE

  7/1

  VACANT

  1. Nu

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL26772.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VLĂDEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"SFANTUL IERARH

  NICOLAE", COMUNAVLADESTI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 8 / 209

 • GIMNAZIAL24872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  POIANA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA POIANA

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL24902.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALASPECIALA "CONSTANTINPUFAN", LOCALITATEA

  GALATIURBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALA"SFINTII APOSTOLI PETRUSI PAVEL", LOCALITATEA

  GALATI2. Nu

  BIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL26052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  ŢEPU

  SCOALA GIMNAZIALA"TUDOR PAMFILE",

  COMUNA TEPU 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL23602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  COLEGIUL DE INDUSTRIEALIMENTARA "ELENA

  DOAMNA", LOCALITATEAGALATI

  2. NuBIOLOGIE

  18/0

  REZERVATREZERVATCONCEDIUCRESTERE

  COPIL-PETCU

  MAGDALENA

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL10962.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALANR.7, LOCALITATEA

  GALATI 2. NuBIOLOGIE9/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL11632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALA"LUDOVIC COSMA",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuBIOLOGIE7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL12082.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALANR.26, LOCALITATEA

  GALATI 2. NuBIOLOGIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL18482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FRUMUŞIŢA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA

  FRUMUSITA 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL18712.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HANUCONACHI

  SCOALA GIMNAZIALA"SF.TREI IERARHI", SAT

  HANU CONACHI,COMUNA FUNDENI

  2. NuBIOLOGIE

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 9 / 209

 • LICEAL13442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TECUCI

  COLEGIUL NATIONAL DEAGRICULTURA SI

  ECONOMIE, LOCALITATEATECUCI

  2. NuBIOLOGIE

  12/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL22102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LIEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.2, COMUNA LIESTI

  2. NuBIOLOGIE

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL25502.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SMULŢI

  SCOALA GIMNAZIALA"ENE PATRICIU",COMUNA SMULTI 2. NuBIOLOGIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL24402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PECHEA

  LICEUL TEHNOLOGIC"COSTACHE CONACHI",

  COMUNA PECHEA 2. NuBIOLOGIE9/0

  REZERVATREZERVADIRECTOR

  IN ALTAUNITATE

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL25062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SUHURLUI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA

  SUHURLUI 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL21992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  LIEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA LIESTI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL26482.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VÂNĂTORI

  SCOALA GIMNAZIALA"SFANTUL NICOLAE",COMUNA VANATORI 2. NuBIOLOGIE

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL18282.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA

  RURAL

  VIILE

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, SAT VIILE, COMUNA

  FARTANESTI 2. NuBIOLOGIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL18382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FOLTEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA FOLTESTI

  2. NuBIOLOGIE

  11/0

  VACANT

  1. Nu

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 10 / 209

 • GIMNAZIAL18672.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  HANUCONACHI

  SCOALA GIMNAZIALA"SF.TREI IERARHI", SAT

  HANU CONACHI,COMUNA FUNDENI

  2. NuBIOLOGIE

  7/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLENI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA BALENI

  2. NuBIOLOGIE

  6/0

  REZERVATConcediucrestere

  copil,SANDUOANA

  MARIANA

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19212.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.1, SAT SLIVNA,

  COMUNA BERESTI-MERIARURAL

  BALINTEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, SAT BALINTESTI,

  COMUNA BERESTI-MERIA 2. NuBIOLOGIE5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL20912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOVILENI

  SCOALA GIMNAZIALA"ALEXEI MATEEVICI",COMUNA MOVILENI 2. NuBIOLOGIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL14822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRGUBUJOR

  LICEUL TEHNOLOGIC"EREMIA GRIGORESCU",

  ORAS TG.BUJOR 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL18232.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA

  RURAL

  FÂRŢĂNEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.2, COMUNA

  FARTANESTI 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19092.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SLIVNA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, SAT SLIVNA,

  COMUNA BERESTI-MERIA 2. NuBIOLOGIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL20652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COROD

  RURAL

  COROD

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1, COMUNA COROD

  2. NuBIOLOGIE

  17/1

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BUCIUMENI

  SCOALA GIMNAZIALA"NATALIA NEGRU",

  COMUNA BUCIUMENI 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 11 / 209

 • GIMNAZIAL15352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRGUBUJOR

  SCOALA GIMNAZIALA"GRIGORE HAGIU", ORAS

  TG.BUJOR 2. NuBIOLOGIE9/0

  REZERVATREZERVATDIRECTOR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL23852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL TEORETIC"MIRCEA ELIADE",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuBIOLOGIE12/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL23862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL TEORETIC"MIRCEA ELIADE",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuBIOLOGIE0/6

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL23932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuBIOLOGIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL24142.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL TEORETIC"SFANTA MARIA",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuBIOLOGIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL22652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  COLEGIUL NATIONAL"COSTACHE NEGRI",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuCHIMIE13/5

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Da

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL23832.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL TEORETIC"MIRCEA ELIADE",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuCHIMIE18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL27102.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL TEORETIC"DUNAREA",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuCHIMIE16/0

  REZERVATrezervatdirectoradjunct in

  alta unitatescolara

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL14122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  COLEGIUL NATIONAL"MIHAIL

  KOGALNICEANU",LOCALITATEA GALATI

  2. NuCHIMIE

  6/0

  REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 12 / 209

 • GIMNAZIAL12382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALA"SFANTUL GRIGORIE

  TEOLOGUL",LOCALITATEA GALATI

  2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL10682.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALANR.3, LOCALITATEA

  GALATI 2. NuCHIMIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL11492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALANR.17, LOCALITATEA

  GALATI 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL13422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TECUCI

  COLEGIUL NATIONAL DEAGRICULTURA SI

  ECONOMIE, LOCALITATEATECUCI

  2. NuCHIMIE

  18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL10802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALANR.5, LOCALITATEA

  GALATI 2. NuCHIMIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL21542.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NĂMOLOASA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNANAMOLOASA 2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL25892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TULUCEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA

  TULUCESTI 2. NuCHIMIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL26332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VALEAMĂRULUI

  SCOALA GIMNAZIALA"DOAMNA NICA",COMUNA VALEA

  MARULUI2. Nu

  CHIMIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL23992.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuCHIMIE5/0

  REZERVATREZERVATDIRECTORADJUNCT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 13 / 209

 • GIMNAZIAL18122.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FÂRŢĂNEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA

  FARTANESTI 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL14552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BEREŞTI

  LICEUL TEHNOLOGIC"PAUL BUJOR", ORAS

  BERESTI 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL20892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  MOVILENI

  SCOALA GIMNAZIALA"ALEXEI MATEEVICI",COMUNA MOVILENI 2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19062.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TĂLPIGI

  SCOALA GIMNAZIALA"ION CREANGA", SAT

  TALPIGI, COMUNAGHIDIGENI

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19072.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SLIVNA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, SAT SLIVNA,

  COMUNA BERESTI-MERIA 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19862.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TOFLEA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, SAT TOFLEA,

  COMUNA BRAHASESTI 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL22692.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL CU PROGRAMSPORTIV, LOCALITATEA

  GALATI 2. NuCHIMIE12/0

  REZERVATREZERVATINSPECTOR

  SCOLAR

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL23652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  NICOREŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"GABRIEL DRAGAN",COMUNA NICORESTI 2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL25492.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SMULŢI

  SCOALA GIMNAZIALA"ENE PATRICIU",COMUNA SMULTI 2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 14 / 209

 • GIMNAZIAL26662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VĂRLEZI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA VARLEZI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL25232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FÂNTÂNELE

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, SAT FANTANELE,COMUNA SCANTEIESTI 2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL24022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  OANCEA

  SCOALA GIMNAZIALA"VASILE SEICARU",COMUNA OANCEA 2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL25652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SUCEVENI

  SCOALA GIMNAZIALA"VASILE BURLUI",

  COMUNA SUCEVENI 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL22032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  JORĂŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA JORASTI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL22722.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SEMINARUL TEOLOGICORTODOX "SF. ANDREI",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuCHIMIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. DA

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL21812.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IVEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"VICTOR ION POPA",

  COMUNA IVESTI 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL10832.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.5, LOCALITATEA

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALANR.9, LOCALITATEA

  GALATI 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL11442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALANR.16, LOCALITATEA

  GALATI 2. NuCHIMIE6/0

  REZERVATREZERVADIRECTORSC. 7 GL

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 15 / 209

 • LICEAL14022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  COLEGIUL NATIONAL"VASILE ALECSANDRI",LOCALITATEA GALATI 2. NuCHIMIE

  8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL20302.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"GEORGE IVASCU",COMUNA CERTESTIRURAL

  CÂRLOMĂNEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, SAT

  CARLOMANESTI,COMUNA CERTESTI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BARCEA

  SCOALA GIMNAZIALANR.2, COMUNA BARCEA

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL20762.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"GHEORGHEPOALELUNGI", COMUNA

  MASTACANIRURAL

  MĂSTĂCANI

  SCOALA GIMNAZIALANR.3, COMUNA

  MASTACANI 2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL21332.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GRIVIŢA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA GRIVITA

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL21352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  COSTACHENEGRI

  SCOALA GIMNAZIALA"ELENA NEGRI", COMUNA

  COSTACHE NEGRI 2. NuCHIMIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DRĂGĂNEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNADRAGANESTI 2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17732.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  DRĂGUŞENI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA

  DRAGUSENI 2. NuCHIMIE2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL11912.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALANR.24, LOCALITATEA

  GALATI 2. NuCHIMIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 16 / 209

 • GIMNAZIAL12582.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TECUCI

  SCOALA GIMNAZIALA"ION PETROVICI",

  LOCALITATEA TECUCI 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL25972.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA

  RURAL

  ŞIVIŢA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, SAT SIVITA,

  COMUNA TULUCESTI 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL26262.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  UMBRĂREŞTI-DEAL

  SCOALA GIMNAZIALA"SF.STELIAN", SAT

  UMBRARESTI DEAL,COMUNA UMBRARESTI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL14802.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRGUBUJOR

  LICEUL TEHNOLOGIC"EREMIA GRIGORESCU",

  ORAS TG.BUJOR 2. NuCHIMIE9/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL20442.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA CORNI

  RURAL

  MĂCIŞENI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, SAT MACISENI,

  COMUNA CORNI 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16572.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLĂBĂNEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"GHEORGHE SI MARIA

  TASCA", COMUNABALABANESTI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLĂŞEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA

  BALASESTI 2. NuCHIMIE6/0

  VACANT

  1. Nu

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL18842.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GHIDIGENI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA

  GHIDIGENI 2. NuCHIMIE8/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL18922.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLENI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA BALENI

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 17 / 209

 • GIMNAZIAL19192.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.1, SAT SLIVNA,

  COMUNA BERESTI-MERIARURAL

  BALINTEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, SAT BALINTESTI,

  COMUNA BERESTI-MERIA 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19222.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GOHOR

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA GOHOR

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19422.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.1, SAT SLIVNA,

  COMUNA BERESTI-MERIARURAL

  PLEŞA

  SCOALA GIMNAZIALA"STROE S. BELLOESCU",

  SAT PLESA, COMUNABERESTI-MERIA

  2. NuCHIMIE

  4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL14892.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BARCEA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA BARCEA

  2. NuCHIMIE

  6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL25052.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SUHURLUI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA

  SUHURLUI 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL23822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL TEORETIC"MIRCEA ELIADE",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuCHIMIE10/3

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL21432.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUCA

  SCOALA GIMNAZIALA"SFANTUL GHEORGHE",

  COMUNA CUCA 2. NuCHIMIE4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL24012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII 18/0

  VACANTsub rezervarealizarii

  planului descolarizare

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL26442.Nu

  1. ORTODOX

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL TEHNOLOGIC"SIMION MEHEDINTI",LOCALITATEA GALATI 2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /

  CONSTRUCTII 16/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 18 / 209

 • LICEAL13632.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TECUCI

  LICEUL TEHNOLOGIC"OVID CALEDONIU",

  LOCALITATEA TECUCI 2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL23972.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ANGHEL SALIGNY",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuCONSTRUCTII SILUCRARI PUBLICE /CONSTRUCTII 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  24522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL DE ARTE"DIMITRIE CUCLIN",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuCOREPETITIE18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  SCOALA GIMNAZIALANR.4 PECHEA

  RURAL

  PECHEA

  LICEUL TEHNOLOGIC"COSTACHE CONACHI",

  COMUNA PECHEA 2. NuCULTURA CIVICA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL21172.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  COLEGIUL NATIONAL"COSTACHE NEGRI",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuCULTURA CIVICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Da

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL15162.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"NATALIA NEGRU",

  COMUNA BUCIUMENIRURAL

  HĂNŢEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"SMARANDA BRAIESCU",SAT HANTESTI, COMUNA

  BUCIUMENI2. Nu

  CULTURA CIVICA2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL22312.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALANR.22, LOCALITATEA

  GALATI 2. NuCULTURA CIVICA5/0

  REZERVATrezervadirectorPalatulCopiilor

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL20202.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL TEORETIC"MIRCEA ELIADE",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuCULTURA CIVICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19812.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TÂRGUBUJOR

  LICEUL TEHNOLOGIC"EREMIA GRIGORESCU",

  ORAS TG.BUJOR 2. NuCULTURA CIVICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 19 / 209

 • GIMNAZIAL17272.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALANR.17, LOCALITATEA

  GALATI 2. NuCULTURA CIVICA6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16422.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VĂRLEZI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA VARLEZI

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  TUDORVLADIMIRE

  SCU

  LICEUL TEHNOLOGIC"TUDOR VLADIMIRESCU",

  COMUNA TUDORVLADIMIRESCU

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALANR.29, LOCALITATEA

  GALATI 2. NuCULTURA CIVICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL15252.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"GEORGE IVASCU",COMUNA CERTESTIRURAL

  CÂRLOMĂNEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, SAT

  CARLOMANESTI,COMUNA CERTESTI

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL18352.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  COLEGIUL NATIONAL"MIHAIL

  KOGALNICEANU",LOCALITATEA GALATI

  2. Nu

  CULTURA CIVICA3/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  CULTURA CIVICA-GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI 9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALANR.3, LOCALITATEA

  GALATI 2. NuCULTURA CIVICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TECUCI

  SCOALA GIMNAZIALA"DIMITRIE STURDZA",LOCALITATEA TECUCI 2. NuCULTURA CIVICA

  9/0

  REZERVATrezervadirector Sc.Gimn. St. O

  Iosif

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL15442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BLÂNZI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, SAT BLANZI,COMUNA COROD 2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 20 / 209

 • GIMNAZIAL14462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLĂŞEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA

  BALASESTI 2. NuCULTURA CIVICA2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17622.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALANR.25, LOCALITATEA

  GALATI 2. NuCULTURA CIVICA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL15312.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA CORNI

  RURAL

  MĂCIŞENI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, SAT MACISENI,

  COMUNA CORNI 2. NuCULTURA CIVICA2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17132.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN CEL MARE",LOCALITATEA GALATI 2. Nu

  CULTURA CIVICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  CULTURA CIVICA-GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI 9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL23382.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TECUCI

  SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN OCTAVIAN

  IOSIF", LOCALITATEATECUCI

  2. NuCULTURA CIVICA

  6/0

  REZERVATrezervadirector

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16002.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IVEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"VICTOR ION POPA",

  COMUNA IVESTI 2. NuCULTURA CIVICA2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL15932.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GRIVIŢA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA GRIVITA

  2. NuCULTURA CIVICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17742.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALANR.28, LOCALITATEA

  GALATI 2. NuCULTURA CIVICA11/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16522.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALA"CONSTANTIN GH.

  MARINESCU",LOCALITATEA GALATI

  2. NuCULTURA CIVICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 21 / 209

 • GIMNAZIAL16462.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"SFANTUL NICOLAE",COMUNA VANATORIRURAL

  ODAIAMANOLACH

  E

  SCOALA GIMNAZIALA"MARIA GRECU", SATODAIA MANOLACHE,COMUNA VANATORI

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL15392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Sc. Gimn. Nr. 1 CorodRURAL

  COROD

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1, COMUNA COROD

  2. NuCULTURA CIVICA

  4/0

  VACANT

  gimnaziu

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL15872.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FRUMUŞIŢA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA

  FRUMUSITA 2. NuCULTURA CIVICA2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16232.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  POIANA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA POIANA

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALANR.24, LOCALITATEA

  GALATI 2. NuCULTURA CIVICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL10012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BARCEA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA BARCEA

  2. NuCULTURA CIVICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL10112.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BARCEA

  SCOALA GIMNAZIALANR.2, COMUNA BARCEA

  2. NuCULTURA CIVICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL10182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLĂBĂNEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"GHEORGHE SI MARIA

  TASCA", COMUNABALABANESTI

  2. NuCULTURA CIVICA

  2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL22602.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  SMULŢI

  SCOALA GIMNAZIALA"ENE PATRICIU",COMUNA SMULTI 2. Nu

  CULTURA CIVICA3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  CULTURA CIVICA-GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI 9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 22 / 209

 • GIMNAZIAL10442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  RĂDEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA RADESTI

  2. NuCULTURA CIVICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19602.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.1, SAT SLIVNA,

  COMUNA BERESTI-MERIARURAL

  PLEŞA

  SCOALA GIMNAZIALA"STROE S. BELLOESCU",

  SAT PLESA, COMUNABERESTI-MERIA

  2. NuCULTURA CIVICA

  3/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL15512.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GHIDIGENI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA

  GHIDIGENI 2. NuCULTURA CIVICA4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL15182.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"NATALIA NEGRU",

  COMUNA BUCIUMENIRURAL

  HĂNŢEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"SMARANDA BRAIESCU",SAT HANTESTI, COMUNA

  BUCIUMENI2. Nu

  CULTURA CIVICA -GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL15812.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FÂRŢĂNEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA

  FARTANESTI 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16442.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  VĂRLEZI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA VARLEZI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17532.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALANR.24, LOCALITATEA

  GALATI 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALANR.10, LOCALITATEA

  GALATI 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16362.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALA"SFANTA CUVIOASAPARASCHEVA", COMUNA

  SMARDANRURAL

  MIHAILKOGĂLNICE

  ANU

  SCOALA GIMNAZIALA"MIHAIL SI GAVRIL", SATMIHAIL KOGALNICEANU,

  COMUNA SMARDAN2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 23 / 209

 • GIMNAZIAL16822.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALANR.7, LOCALITATEA

  GALATI 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  Educatie interculturala9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16662.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALANR.3, LOCALITATEA

  GALATI 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  IVEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"VICTOR ION POPA",

  COMUNA IVESTI 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL15902.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GHIDIGENI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA

  GHIDIGENI 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL10192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLĂBĂNEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALA"GHEORGHE SI MARIA

  TASCA", COMUNABALABANESTI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL10022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BARCEA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA BARCEA

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL15882.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  FRUMUŞIŢA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA

  FRUMUSITA 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL21192.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  COLEGIUL NATIONAL"COSTACHE NEGRI",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Da

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL19032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TECUCI

  SCOALA GIMNAZIALA"IORGU IORDAN",

  LOCALITATEA TECUCI 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 6/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 24 / 209

 • GIMNAZIAL15852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Sc. Gimn. Viile

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA

  RURAL

  FÂRŢĂNEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.2, COMUNA

  FARTANESTI 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 3/0

  VACANT

  1. Nu

  3 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL15462.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BLÂNZI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, SAT BLANZI,COMUNA COROD 2. Nu

  CULTURA CIVICA -GANDIRE CRITICA SI

  DREPTURILECOPILULUI 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16182.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  PECHEA

  LICEUL TEHNOLOGIC"COSTACHE CONACHI",

  COMUNA PECHEA 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17852.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALANR.29, LOCALITATEA

  GALATI 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 10/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16552.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALA"CONSTANTIN GH.

  MARINESCU",LOCALITATEA GALATI

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 5/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL17032.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  SCOALA GIMNAZIALA"MIRON COSTIN",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 3/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL14472.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  BĂLĂŞEŞTI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA

  BALASESTI 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL16242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  POIANA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA POIANA

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL15942.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  GRIVIŢA

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA GRIVITA

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 25 / 209

 • GIMNAZIAL15322.Nu

  1. Nu

  Limba românăSCOALA GIMNAZIALANR.1, COMUNA CORNI

  RURAL

  MĂCIŞENI

  SCOALA GIMNAZIALANR.1, SAT MACISENI,

  COMUNA CORNI 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  1. Nu

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL15402.Nu

  1. Nu

  Limba română

  Sc. Gimn. Nr. 1 CorodRURAL

  COROD

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1, COMUNA COROD

  2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 2/0

  VACANT

  gimnaziu

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  GIMNAZIAL20242.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL TEORETIC"MIRCEA ELIADE",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuCULTURA CIVICA -

  GANDIRE CRITICA SIDREPTURILECOPILULUI 4/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  CLUBURILECOPIILOR2363

  2.Nu

  1. Nu

  Limba românăPALATUL COPIILOR SIELEVILOR GALATI

  URBAN

  TECUCI

  CLUBUL COPIILORTECUCI

  2. NuCULTURA SICIVILIZATIE ENGLEZA

  18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  CULTURA SICIVILIZATIE

  ENGLEZA(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  24392.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  GALAŢI

  LICEUL DE ARTE"DIMITRIE CUCLIN",

  LOCALITATEA GALATI 2. NuDANS CLASIC10/2

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  COREGRAFIE3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL13612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TECUCI

  LICEUL TEHNOLOGIC"OVID CALEDONIU",

  LOCALITATEA TECUCI 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

  VACANT

  1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL14612.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  BEREŞTI

  LICEUL TEHNOLOGIC"PAUL BUJOR", ORAS

  BERESTI 2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL13022.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TECUCI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ELENA CARAGIANI",LOCALITATEA TECUCI 2. Nu

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 14/0

  VACANT

  1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  LICEAL15652.Nu

  1. Nu

  Limba română

  RURAL

  CUDALBI

  LICEUL TEHNOLOGICNR.1, COMUNA CUDALBI

  2. NuECONOMIC,

  ADMINISTRATIV,COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 6/0

  VACANT

  1. Nu

  2 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu

  4. Nu 5. Nu6. Nu

  7. Da 8. Nu

  Pagina 26 / 209

 • LICEAL13012.Nu

  1. Nu

  Limba română

  URBAN

  TECUCI

  LICEUL TEHNOLOGIC"ELENA CARAGIANI",LOCALITATEA TECUCI 2. Nu

  ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

  COMERT SI SERVICII /COMERT SI SERVICII 18/0

  VACANT

  1. Da

  4 ani