Ion Druta - Horodiste

Embed Size (px)

Citation preview

H oR o D I $ T

vorba nu. mi va fi \.it it o.u t ", lrrn 1.|ii,prq;t - t e pentru a o iti. Aii, su b a ea st i iatri, odihn ;te t r n rin dri fm ie. $i- a iubit irtlatul, a vu t doi f iori, p unul l-a luat - t tsit l , a lt u l a rim s si-i lini loul in lu m . A fost fru m oasi la uml t, a la si la vorbi si a stiut a toare . .l. t n in a t . |a i.- n ( In sri! i p o p iatr fune rari din poa Im priu lu i Romn. De n ot a t 1a rom a n i torsul ra nu n u m a i o in delt n iir asnii, i si dova da u |lo re |it{ i sufle t $ti. )

.

I .l.itt ; t t : r a d f l ul l u i d i n S l o o z i a , u n s a t d r iz gi d P ]l L l l N i st r ul ui , a s e z a t l a v r o i n i s p r e z vr st lni sus d S or oa. Nu l i n m i n t - o ri e m i s -a po vstit' ()ri am i t i t und v a i s a t l d ri z 9 i d p malul NistrLrlu i au fost in t m i a t d $ t f a n l ae, u ()$t ni a !'; i gogi9i i ul i l a i n i i r a r , p n tr u i , daa tur ii lri t:itar i i vor t r N i s tr u l , s i s p l a t i d s ur a pini va s()si () ast a domne a s i . N 9 t i u d a a a f o s t into mai a$a, it d spr t at a, l , i n t r - a d v i r , e ra p l i n d dmnitat, art:rgs gi inipilinat, init in i optzi si. va d ani a r i - a t r i i t , pu l i n i s - a r f i p u t u t l i u d a i l-au faut P l lr tl a P n t l i , u m i s z i c a l l a n o i i n s a t , s se da o la ti rrllr i i n l l t l or i m a i l n o a e , i n a f a r a l o u lui p ar ;i-l lrl'gt 'as i r r gu r . :rr l l t r i i su t i n s i u ' a s i t o l i i l a l l i ai no gtr i, in ', I ltlr-tll i q; t t; i ast a d a u m o a l te p o v s t - um d-a a j lllls t i l t i l s i t s i n so a r $ i s e - s i ri d i a s i l a vr o do uzt: :itlt' v(. r s t (: mai s p r a p u s d s a tu l n a ta l . l)rir i r l {i i t i t t : i , u t o a t i ri z 9 i a l o r, r a u oamni sir m ani' i l v(, i l t I () s i " tp l i n i d e p i i ' a r ' u m s r idiau, isi gIs at r si l r 1| r t r ir ( ) s t p r i n l u m e , m u n i n d a la tr nii, ba la a l{ii . l , i r ; ; r r i r l i i t l r ta n u a u m b l a t, p n t r u li r r u fo st ll da t tu ni i t t | t . t . i r t ttt i l $ o a l ' i a r m i a P( ) i l1.a vLlt s s-o inv ! di r r r r r i t t d i t ' , 1 l i r l l i n d u - $ i s o a r ta f i r r i r ;r (.,().l i r s l i s : iili: i vi{ at irp as i pl i i , 1. lt t: t l l tl . $ ti l r d r' l i r : N asta ii i r r d a l l 1at a la i rr r 1 l i i r .i r tttli < l l ; t ' ' i i t r st' ltr a a to . ma t' int r - un f l d i r l I r i g r r i t t., ; i t i r r i i ( l(.-qii .puTea i is ilitr a' n u r a i n s ta s i i l t.tr s l .l l t.i l s (i) l itlr i d alta.t)

Sootea, in shim, fart bin ;i, sr ]ria nastr zavistie, dsna frurs ai * ai la isut, ai ia arat, ai alrgind u slooda prin ir tiir frir.r, firii ipistr u. D altmintr i. patima asta a lui ntru atl frum a. s l-a 9i acus din Slotozia irr Hord ig t. inir fiind gi tot autindu_gi un rost p lum' a ajuns 1a un nrrent dat o iangiu. Umt la la i;tig , L l urt m o; tt d e ai, d in Sl bo z ia, ii b iangiii d p Nistru aj r.rnssri 1 a o faimi atit d mar' init rau tomiti prin satl und s lur au bisr ii. in rd ist tornai s id ias lingi bisr iula a vh ' d in irn' una noui, ;i iseria a n ui l-a adus p tata in satul und i-a fst d at si.;i tr aiasi o buni jum 5 - tat d in v ia}a. '. ama ra dintr-o famili d urainni nimri{i intr.un sat mo ldo vns 9i mld ov nizali aroa u totul numai b tr i ul Sio ma v rd h1 , iunlul, p ini la m oart n-a vrut si soati o vorbti pr lirrba noastri., u toat i in! lga dstul d b in d sp r s v orb ea in jurul lui. A vea o famiii m ar' p ling i m am a rau ini ini ft ;i tri bii{i, dar tr'iau, dup it in!lg u aum' dstui d bir r - numai og rad a asi ir av a ap roap un htar , fiind htar ul la hiar d la v ai d e b isri, pst dr um, ap i linar-r d stin p d lnili, v it, stup i. Lur atul isr iii fi fost v rm a a o m al minun - d dir nir r a li p ini sara o fi tt v nit hrod ig tnii si ast gura. DuDi ar, intr.o burrit zi' o fi -piut si mama, fati tinir i g i urirasi atur}i. S. fi op rit in prag, o f i zirit un biarrgiu rsOvan ar tomai vo sa pr vaz ul la una d in frstr, 9 i ap oi las' i d m nit r ii ;tiau pe in si ag z p m alul Nistrului, alo; intr pitr o aii la ... ir inlii ;i t at neam uril m am i nii i v riau si audi d o ingiu, dar tati p ulin ii is d l s r da in H r o di;t d sp r d insurl, 9 i iaii h int-o trap t mama fug d aasa g i in zoril zili ajun$ am ind i ia Slobozia. Biat- mami - s fia ii \a {at, ;i trtnura a un fir d mo h r ind i;i am inta zari\ z1 |ei lia d drnult. Zicea c s_ar fi inat in Nistru, d n-ar fi avut no r d.o s ar i p riitoar si om nasi, are, ind ate (:(: a viz ut- pi;indu-i Prag ul asi' a im b r"ili9 at.o,' a plins i pr uni. u a, si o v iali intrag ;' i1 m isura. p ut. iil.,', a apirat.o d drag