of 25 /25
1 Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost a) Osobni podaci, obrazovanje, zaposlenje: Prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ, dr. med. prim, specijalist-radiolog, rođen 30. svibnja 1954. godine u Lipovcu, opć. Vinkovci, Republika Hrvatska. Osnovnu školu završio je u Otoku, a gimnaziju u Vinkovcima. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1979. godine. Tijekom studija radio je kao demonstrator na Katedri za fiziku i Katedri za patološku fiziologiju. Radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – Hitna pomoć (1981.-1984.). Stručni ispit položio je 1980. Specijalizira radiologiju (1984-1987) te specijalistički ispit iz radiologije polaže 1987. Kao specijalist-radiolog radi u Zavodu za radiologiju Opće bolnice „Sveti Duh“ u Zagrebu (1987-1993), zatim biva imenovan šefom Odjela za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju (1993-1994) te vršiteljem dužnosti predstojnika Zavoda za radiologiju (1994-1996), a dužnost predstojnika Zavoda za radiologiju (1996. do danas). Naziv „primarius“ dodijeljen mu je 1997. godine. Status uže specijalizacije iz neuroradiologije dodijelilo mu je i priznalo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske 2004. godine. b) Akademski stupnjevi, napredovanja i funkcije u službi: Polazi i završava Poslijediplomski studij iz radiologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magisterij znanosti obranio je 1993. godine u Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorat znanosti obranio je 1996. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1996. godine vrši dužnost predstojnika u Zavodu za radiologiju Opće bolnice „Sveti Duh“ u Zagrebu sve do danas. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici od 30. siječnja 2001. izabralo ga je u znanstveno-nastavno zvanje naslovni docent u Katedri za radiologiju i opću kliničku onkologiju za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno područje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, za predmet Radiologija. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku na sjednici od 29. rujna 2003. izabire ga u znanstveno-nastavno zvanje docenta u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za radiologiju, za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, za predmet Radiologija. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku na sjednici od 23. veljače 2004. na prijedlog dekana donosi Odluku o imenovanju za pročelnika Katedre za radiologiju za ak. god. 2003/04, 2004/05 i 2005/06. Fakultetsko vijeće Medicinskog faktulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku na svojoj redovitoj sjednici održanoj 14. ožujka 2005. godine izabire ga u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za radiologiju, za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, za predmet Radiologija. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici od 24. travnja 2007. izabralo ga je u znanstveno-nastavno zvanje naslovni izvanredni profesor u Katedri za radiologiju za znanstveno

Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena

Page 1: Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena

1

Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

a) Osobni podaci, obrazovanje, zaposlenje: Prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ, dr. med. prim, specijalist-radiolog, rođen 30. svibnja 1954. godine u Lipovcu, opć. Vinkovci, Republika Hrvatska. Osnovnu školu završio je u Otoku, a gimnaziju u Vinkovcima. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1979. godine. Tijekom studija radio je kao demonstrator na Katedri za fiziku i Katedri za patološku fiziologiju. Radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – Hitna pomoć (1981.-1984.). Stručni ispit položio je 1980. Specijalizira radiologiju (1984-1987) te specijalistički ispit iz radiologije polaže 1987. Kao specijalist-radiolog radi u Zavodu za radiologiju Opće bolnice „Sveti Duh“ u Zagrebu (1987-1993), zatim biva imenovan šefom Odjela za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju (1993-1994) te vršiteljem dužnosti predstojnika Zavoda za radiologiju (1994-1996), a dužnost predstojnika Zavoda za radiologiju (1996. do danas). Naziv „primarius“ dodijeljen mu je 1997. godine. Status uže specijalizacije iz neuroradiologije dodijelilo mu je i priznalo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske 2004. godine.

b) Akademski stupnjevi, napredovanja i funkcije u službi: Polazi i završava Poslijediplomski studij iz radiologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magisterij znanosti obranio je 1993. godine u Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorat znanosti obranio je 1996. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1996. godine vrši dužnost predstojnika u Zavodu za radiologiju Opće bolnice „Sveti Duh“ u Zagrebu sve do danas. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici od 30. siječnja 2001. izabralo ga je u znanstveno-nastavno zvanje naslovni docent u Katedri za radiologiju i opću kliničku onkologiju za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno područje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, za predmet Radiologija. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku na sjednici od 29. rujna 2003. izabire ga u znanstveno-nastavno zvanje docenta u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za radiologiju, za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, za predmet Radiologija. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku na sjednici od 23. veljače 2004. na prijedlog dekana donosi Odluku o imenovanju za pročelnika Katedre za radiologiju za ak. god. 2003/04, 2004/05 i 2005/06. Fakultetsko vijeće Medicinskog faktulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku na svojoj redovitoj sjednici održanoj 14. ožujka 2005. godine izabire ga u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za radiologiju, za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, za predmet Radiologija. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici od 24. travnja 2007. izabralo ga je u znanstveno-nastavno zvanje naslovni izvanredni profesor u Katedri za radiologiju za znanstveno

Page 2: Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena

2

područje biomedicine i zdravstva, znanstveno područje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, za predmet Radiologija. Fakultetsko vijeće Medicinskog faktulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku na svojoj redovitoj sjednici održanoj 26 travnja 2010. godine izabire ga u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za radiologiju, za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, za predmet Radiologija. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici od 17. prosinca 2012. izabralo ga je u znanstveno-nastavno zvanje naslovni izvanredni profesor u Katedri za radiologiju za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno područje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, za predmet Radiologija.

c) Stručno usavršavanje U Zavodu za radiologiju radi kao specijalist-radiolog na poslovima opće/konvencionalne radiologije i dežurstvima. Od 1989. godine intenzivno se bavi kompjutor-tomografijom (CT) i magnetnom rezonancijom (MR). Također se bavi i ultrazvučnom dijagnostikom i invazivnim dijagnostičkim radiološkim postupcima. Sudjeluje i prisustvuje mnogim domaćim i inozemnim kongresima, simpozija i stručnim sastancima te posjećuje domaće i strane radiološke institucije.

d) Dosadašnje znanstverno-nastvno zvanje i datum zadnjeg izbora Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici od 30. siječnja 2001. izabralo ga je u znanstveno-nastavno zvanje naslovni docent u Katedri za radiologiju za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno područje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, za predmet Radiologija. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku na sjednici od 29. rujna 2003. izabire ga u znanstveno-nastavno zvanje docenta u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za radiologiju, za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, za predmet Radiologija. Fakultetsko vijeće Medicinskog faktulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku na svojoj redovitoj sjednici održanoj 14. ožujka 2005. godine izabire ga u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za radiologiju, za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, za predmet Radiologija. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici od 24. travnja 2007. izabralo ga je u znanstveno-nastavno zvanje naslovni izvanredni profesor u Katedri za radiologiju za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno područje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, za predmet Radiologija. Fakultetsko vijeće Medicinskog faktulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku na svojoj redovitoj sjednici održanoj 26. travnja 2010. godine izabire ga u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za radiologiju, za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, za predmet Radiologija. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici od 17. prosinca 2012. izabralo ga je u znanstveno-nastavno zvanje naslovni izvanredni profesor u Katedri za radiologiju za

Page 3: Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena

3

znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno područje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, za predmet Radiologija. II. NASTAVNA DJELATNOST A) SUDJELOVANJE U NASTAVI a) Dodiplomska nastava

1) Od izbora za naslovnog docenta 2001. godine u Katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu aktivno izvodi nastavu iz predmeta Radiologija. – predavanja, smeinari i vježbe.

2) Od izbora za docenta u kumulativnom random odnosu 2003. godine u Katedri za radiologiju

Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku redovito aktivno izvodi nastavu iz predmeta Radiologija – predavanja, seminari, vježbe.

b) Poslijediplomska nastava

1. Aktivno izvodi nastavu iz predmeta Ultrazvuk u kliničkoj medicini Poslijediplomskog studija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1995. na dalje.

2. Voditelj je kolegija: “Usporedba UZV i drugih slikovnih dijagnostičkih metoda CT i MR u bolestima trbušne šupljine” na Poslijediplomskom stručnom studiju “UZV u gastroenterologiji i hepatologiji” na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

3. Suvoditelj i aktivni izboditelj nastave iz predmeta Urgentna radiologija u kliničkoj praksi Poslijediplomskog studija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

4. Voditelj je Kolegija “Dijagnostika i liječenje bolesti perifernih i visceralnih arterija” na znanstveno Poslijedipslomskom studiju u području biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

B) NASTAVNI TEKSTOVI

1. Marotti M., Sučić Z. Digitalna radiografija i kompjutorizirana tomografija, u: Radiologija Andrija Hebrang i Ratimira Klarić-Čustović. Medicinska naklada, Zagreb, 2007. 2. Sučić Z. Središnji živčani sustav, muskuloskeletalni sustav, radiologija u hitnoj medicini, u: Seminari iz kliničke radiologije, Stipan Janković i sur. Medicinski faktultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2005. 3. Sučić Z., Magnetska rezonancija tumora, u: Šamija M. i sur.: Onkologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2000. 4. Sučić Z., Jelavić-Kojić F. Sveti Duh Hospital, Zagreb, Croatia (Coinvestigators) u: De Schepper A.M.: Imaging of Soft Tissue Tumors (Multicentric European Study on Magnetic Resonance Imaging of Soft Tissue Tumors, november 1993-1995). 5. Marotti M., Krolo I., Sučić Z., Bilić A., Babić Ž. Magnetna rezonancija u dijagnostici Bolesti gušterače u: Bilić A. i sur.: Bolesti gušterače, Medicinska naklada, Zagreb, 1993.

Page 4: Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena

4

6. Marotti M., Krolo I., Bilić A., Sučić Z. Magnetna rezonancija ud ijagnostici bolesti Jetre u: Bilić A. i sur.: Hepatologija, Medicinska naklada, Zagreb, 1991. C) OSTALE NASTAVNE AKTIVNOSTI Osim navedenih aktivnih izvođenja dodiplomske i poslijediplomske nastave pristupnik na pozive boravi i u drugim ustanovama gdje drži predavanja za liječnike opće medicine i specijaliste različitih specijalnosti. D) DOPRINOS UNAPREĐENJU NASTAVNOG PROCESA Nove imaging metode u radiologiji i složene teorijske podloge suvremene radiološke tehnologije, izlaže na jednostavan, prihvatljiv i razumljiv način za sve slušatelje. U nastavi primjenjuje mnogobrojne primjere iz svakodnevne prakse i potiče na aktivnu suradnju sve slušatelje u nastavi. Posebno je unaprijedio nastavni proces iz primjene ultrazvuka u medicini kako s obzirom na algoritam tako i na praktičnu primjenu u metodologiji, spajajući teoriju i praksu na razumljiv način.

III. ZNANSTVENA I STRUČNA DJELATNOST

A) KVALIFIKACIJSKI RADOVI

1) MAGISTERIJ ZNANOSTI Sučić Zvonimir: „USPOREDNA ANALIZA INFILTRATIVNIH PROMJENA JETRE KOMPJUTORSKOM TOMOGRAFIJOM I MAGNETNOM REZONANCIJOM“, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1993.

Rad je usporedna analiza infiltrativnih promjena jetre kompjutoriziranom tomografijom i magnetskom rezonancijom. Istraživanjem se nastojalo utvrditi osijetljivosti ove dvije metgode u otkrivanju žarišnih lezija jetre. 57 bolesnika sa žarišnim i difuznim lezijama jetre pregledano je kompjutoriziranom tomografijom i magnetskom rezonancijom u svrhu usporedbe mogućnosti otkrivanja žarišnih jetrenih lezija ovim metodama kao i mogućnost ovih metoda u karakterizaciji patoloških promjena. Usporedba osjetljivosti dvije metode pokazala je u prospektivnoj studiji da je magnetska rezonancija u SE tehnici sa prikazom T2 jetrenih lezija u odnosu na kompjutoriziranu tomografiju. Aplikacija paramagnetskog kontrastnog sredstva u prikazu žarišnih jetrenih lezija pokazala je bolje rezultete u odnosu na nativnu T1 mjerenu sliku, iako nije dostigla vrijednosti T2 mjerene slike u detekciji metastaza. Diferencijalno dijagnostičke mogućnosti magnetske rezonancije u razlikovanju benignih od malignih žarišnih lezija pokazale su obećavajuće rezultete. Naši rezultati pokazuju da je magnetska rezonancija u naših bolesnika sa velikom vjerojatnošću mogla razlikovati hemangiome jetre od metastatskih promjena i primarnih tumora. U gotovo svim prikazanim bolesnicima magnetska rezonancija diferencijalno dijagnostički mogla je razlikovati cistične lezije jetre od solidnih infiltrativnih jetrenih procesa.

2) DOKTORAT ZNANOSTI Sučić Zvonimir: „ZNAČAJ PARAMAGNETNIH KONTRASTNIH SREDSTAVA U DIJAGNOSTICI EKSPANZIVNO-INFILTRATIVNIH PROCESA SPINALNOG KANALA MAGNETNOM REZONANCIJOM“, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1996.

Page 5: Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena

5

Cilj i svrha rada bili su procijenioti jačinu signala različitih intra i ekstramedularnih spinalnih tumora na T1, T2 i potkontrastnim T1 slikama na magnetu male snage (0,2T). Usporedba mogućnosti nativnih i postkontrastnih slojeva u detekciji i diferencijalnoj dijagnozi različitih spinalnih tumora. Sedamdeset bolesnika sa spinalnim intra i ekstramedularnim tumorima pregledano je magnetnom rezonancijom na magnetu jačine 0,2 T. Kod snimanja se upotrebljavala SR tehnika (SR 500/38 ms) i GR tehnika (GR 500/23 ms, FA 20). SR tehnika praćena je postkontrastnom studijom upotrebom gadolinijuma -DTPA. Nakon aplikacije kontrasta ponovljena je T1 sekvenca. Svi bolesnici snimani su u sagitalnoj i transverzalnoj projekciji. Ispitane su mogućnosti magneta male snage u razlikovanju različitih intra i ekstramedularnih tumora. Svi rezultati uspoređeni su s postoperativnim i patološkim nalazima. Rezultati su pokazali da magnet male snage u dijagnostici intra i ekstramedularnih tumora upotrebom nativnih i postkontrastnih studija je u potpunosti usporediv s jačim magnetima u procjeni, naravi, te ishodištu tumora. Rezultati rada pokazali su da se razlikovanje pojedinih tumorskih entiteta može boljšati usporedbom porasta intenziteta signala na postkontrastnim slojeva u usporedbi s nativnim slojevima. Temeljem jačine postkontrastnog bojenja, studija je pokazala da je moguće razlikovati meningeome od ependimoma i neurinoma, odnosno gliome od ependimoma i neurinoma. Isto tako, rezultati su pokazali da se temeljem razlike intenziteta signala, nisu međusobno mogli razlikovati ependimomi od neurinoma, odnosno menigeomi od glioma.

B) OBJAVLJENI ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI

a) RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA INDEKSIRANIM U CURRENT CONTENTSU (CC)

1. Štambuk N., Brozović Z., Trbojević-Čepe M., Ćurković T., Briner V., Sučić Z., Štetić I., Dujmov I., Zekan Lj., Vogrinc Ž., Vrebalov-Cindro V., Krželj V. Immune Response and Proteins in Cerebrospinal Fluid and Aqueous Humor. Coll. Antropoll. 20 (1996) 2: 427-438. Članak analizira 183 uzorka cerebrospinalnog likvora u bolesnika s bolestima CNS-a. Cilj ispitivanja bio je analiza vrijednosti IgG ili IgE u tih bolesnika. Dobiveni nalazi uspoređivani su s kontrolnom skupinom u kojoj je bila isključena bolest CNS-a. Rezultati ispitivanja pokazali su da određivanje beta 2-mikroglobulina i citoknina IL4 može biti korisno u dijagnostici ove skupine bolesti. Ispitivanja su obuhvatila 372 ispitanika te se rezultati mogu smatrati pouzdanim. Rad predstavlja važan doprinos u dijagnosticiranju bolesti CNS-a. 2. Marotti M., Sučić Z., Krolo I., Dimanovski J., Klarić R., Ferenčić Ž., Karapanđa N., Babić N., Pavleković K. Adrenal cavernous hemangioma: MRI, CT, and US appearance, Eur. Radiol. 1997;7: 691-694. Autori prikazuju dva vrlo rijetka ekspanzivna procesa suprarenalnih žlijezda – benignim tumorima, koji se sporadično nalaze opisani u literature kao adrenalni hemangiomi. Ova dva prikazana slučaja su rijetki tumori dokazani radiološkim dijagnostičkim postupcima te patohistološki dokazani. Ultrazvučni nalaz je nespecifičan, na CT-pregledu dominiraju cistične adrenalne mase sa sitnim kalcifikacijama (nevidljive na konvencionalnim rentgenogramima), dok na MR-u dominiraju

Page 6: Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena

6

inhomogene lezije s hipo- i izointenzivnim signalima. Ovaj prikaz je vrijedan dorpinos radiološkoj dijagnostici ovih vrlo rijetkih tumora nadbubrežnih žljezda (1 : 10000 autopsija) i nemaju kliničkih simptoma. 3. Vladić A., Horvat G., Vukadin S., Sučić Z., Šumski Š. Cerebrospinalni fluid and serum protein levels of tumour necrosis. Factor-alfa (TNF-a), interleukin-6 (IL-6) and soluble interleukin-6 receptor (sIL-6R gp80) in multiple sclerosis patients. CITOKINE, Vol. 20, No. 2 (21 October), 2002: pp86-89. Multipla skleroza (MS) je upala bijele moždane tvari karakterizirana fokalnim infiltrativnim T-stanica i makrofaga, demijelinizacijom i deficitom neurofunkcija. Obrađuje se 20 bolesnika (13 žena i 7 muškaraca) i uspoređuje s kontrolnom skupinom od 15 bolesnika (11 žena i 4 muškarca). Cilj rada bio je evaluacija razuličitih markera u cerebrospinalnom likvoru i serumu u bolesnika s MS. TNF-a nije utvrđen u CSF, ali je nađen u 20% slučajeva u serumu. Interleukin-6 nađen je u CSF u 5%, a u serumu od 10%. sIL-6R gp80 protein je redovito bio u serumu 34 puta viši. Rad je važan i koristan prilog utvrđivanju sigurnije i brže dijagnoze MS. 4. Jernej B., Vladić A., Čičin-Šain L., Hranilović D., Banović M., Balija M., Bilić E., Sučić Z., Vukadin S., Grgičević D. Platelet Serotonin Measures in Migrene. Headahe. 2002;42: 588-595. Serotonergični mehanizam ima važnu ulogu u patogenezi glavobolja. Autori su istraživali tri parametra platelet serotonin sustava: (1) platelet serotonin level (PSL), (2) platelet serotonin uptake (PSU) i (3) aktivnost monoaminoksidaze (MAO-B). Ispitivanje je obuhvatilo 55 bolesnika s migrenom i kontrolnu skupinu od 81 zdravog ispitanika. Ispitivanja nisu pokazala bitne razlike ovih parametara između skupine ispitanika s migrenom i ispitanika kontrolne skupine. Rad upozorava na potrebu daljnjih istraživanja ovog problema, poglavito genskih marketa, a upozorava i na polimorfizam psihijatrijskih poremećaja kod glavobolja. 5. Radman I., Sučić M., Serventi_Seiwerth R., Boban D., Marković-Glamočak M., Ries S., Gjadrov-Kuveždić K., Petković D., Jakić-Razumović J., Ščukanec-Špoljar M., Seiwerth S., Sučić Z., Papa J. Patient with Immunoproliferative Disease and Lung Carcinoma: A Case Report. Diagnostic Cytopathology, Vol. 32 (2):97-102, 2005. U radu je prikazan bolesnik s imunoproliferativnom bolesti, ekstramedularnim plazmocitomom i non Hodgkinovim limfomom (NHL)- limfoplazmocitnim limfomom (LPL) i karcinomom pločastih stanica pluća. Nakon dijagnoze ekstramedularnog plazmocitoma bolesnik je liječen citostaticima i pet godina je bio klinički dobro. Nakon pet godina bolesnikovo stanje se klinički pogoršalo i dijagnostičkom obradom su nađene limfoplazmocitoidne stanice u koštanoj srži. Pet mjeseci kasnije su u koštanoj srži nađene maligne morfološki nediferencirane stanice koje su imunocitokemijski bile CD38 pozitivne. Nakon bolesnikove smrti, utvrđena je diseminirani NHL-LPL i karcinom pločastih stanica u plućima. U radu se uspoređuje klinički tijek bolesti i dijagnostički pokazetelji s podacima iz literature. Također se razmatra odnos multiplih tumora B limfoidnih stanica s karcinomom pločastih stanica. U zaključku se ističe da je multidisciplinaran dijagnostički pristup potreban ne samo za dijagnoszu i praćenje bolesti već i za razumjevanje karcinogeneze. 6. Krnić A., Vučić N., Sučić Z. Duplex scanning compared with intra-arterial angiography in diagnosing peripheral arterial disease: three analytical approaches. VASA 2006; 35: 86-91.

Page 7: Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena

7

U radi se analizirala vrijednost dvostrukog (duplex) ultrazvuka (sonografije) pomoću usporedbe s digitalnom substrakcijskom angiografijom u dijagnostici bolesti perifernih arterija donjih ekstremiteta (udova). Analaizirano je 60 donjih ekstremiteta. Svaka noga je bila podijeljena u 5 arterijskih segmenata. Arterije svake noge su bile analizirane sonografijom i substrakcijskom angiografijom. Bolest u svakom arterijskom segmentu je klasificirana kao signfikantna ili ne-signifikantna, ili je klasificirana u pet kategorija ovisno o stupnju stenoze. Analiza osjetljivosti i specifičnosti sonografije pokazala je različitu vrijednost u otkrivanju signifikatne arterijske bolesti. Kappa vrijednosti statističke analize su općenito pokazale nedovoljnu preciznost u procjeni težine stenoze. No. Otežana Kappa statistička analiza je potvrdila da se pomoću sonografije može procijeniti stupanj stenoze. Arterijski segmenti perifernih arterija su bili nejednako zahvaćeni. 7. Krnić A., Vučić N., Sučić Z. Correlation of Perforating Vein Incompetence with Extent Of Great Saphenous Insufficiency: Cross Sectional Study. Croat Med. J 2005;46(2): 245-251. Cilj rada je bio istražiti korelaciju između slabosti perforatnih vena i stupnja insuficijencije velike safena vene prema Hach-u. Pomoću duplex ultrazvuka (sonografije) određivao se broj slabih (neodgovarajućih) perforatnih vena i dijametar perforatnih vena, razina refluksa velika safena vene, te prisutnost ili odsutnost dubokog refluksa u 118 donjih ekstremiteta (59 bolesnika). U 19 donjih ekstremiteta nije bilo kliničkih pokazatelja bolesti vena (CEAP – klinički, etiološki, anatomski, patološki stupanj 0), u 16 donjih ekstremiteta utvrđene su samo teleangiektazije (CEAP 2), u 26 ekstremiteta utvrđen je edem (CEAP 3) i 21 ekstremitet je bio zahvaćen s lipdermatosklerozom, bez kožnih ulkusa (CEAP 4). Rezultati rada su pokazali da su i broj neodgovarajućih perforatnih vena i prosjek dijametra perforatnih vena u ekstremitetima procijenjeni sonografijom signifikantno korelirali sa insuficijencijom velike safena vene (Pearson korelacija je bila 0.55 i 9.44, p<0.001). Broj neodgovarajućih perforatnih vena i prosječan dijametar perforatnih vena u svakom ekstremitetu je bio signifikatno veći kada je CEAP klinički stupanj bio veći (Kruskal-Wallis H test, p<0.001). Prosječan broj neodgovarajućih perforatnih vena po ekstremitetu se nije značajno razlikovao u odsutnosti ili prisutnosti dubokog refluksa (0.8 +/- 1.26 vs 1.3 +/-1.6, t test, p = 0.172). Prosječna vrijednost dijametra perforatnih vena po ekstremitetu je bila niža u prisutnosti dubokog refluksa (2.4 mmm vs 3.7 +/- 1.1. mm, t test, p = 0.023). Može se zaključiti da je insuficijencija velike safena vene korelirala s povećanjem broja i dijametrom perforatnih vena. Povezanost poremećaja perforatnih vena i dubokog venskog refluksa je bila slabija. Klinička slika se pogoršavala kada se sonografijom utvrdilo pogoršanje neodgovarajućih perforatnih vena. 8. Filić V., Vladić A., Štefulj J., Čičić-Šain L., Balija M., Sučić Z., Jernej B. Monoamine Oxidases A and B gene poliymorphisms in migraine patients. Journal of the Neurological Sciences 228 (2005) 146-153. Abnormalna aktivnost korteksa i funkcioniranje protoka krvi u mozgu se smatraju mogućim etiopatogentskim faktorima migrene. Monoamin aksidaza A i B (MAO-A i B) reguliraju monoaminskih neurotransmitera, te promjene u njihovoj aktivnosti mogu dijelom utjecati na patogenezu migrene. U radu se istraživala moguća povezanost MAO-A i B haplotipova s dva uobičajena tipova migrene, migrene bez aure (MO) i migrene s aurom (MA) u skupini od 110 pacijenata s migrenom (80 MO i 30 MA) i u kontrolnoj skupini. MAO-A promotor i MAO-B intron 13 polimorfizam su tipizirani pomoću PCR metoda. Uz MAO-B intron 13 polimorfizam analizirala se i MAO-B aktivnost trombocita. MAO-B aktivnost trombocita se određivala fluorimetrijski pomoću kinuramin substrata.U radu se našla tendencija povezanosti kraće varijante MAO-A gen promotora s migrenom bez aure u muških ispitanika. Za MAO-B polimorfizam, kao i za MAO-B trombocitnu aktivnost nije nađena povezanost s migrenom.

Page 8: Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena

8

Uočena povezanost varijante MAO-A gena s tipom migrene upućuje da bi tu povezanost bilo vrijedno analizirati u daljnjim istraživanjima. 9. Krnić A., Vučić N., Sučić Z. and Krolo I. Excessive pudendal collaterals in a patient with chronic venous iliac-femoral occlusion. Phlebology 2007; Vol 22. No 5. Prikazan je 70 godišnji bolesnik koji je primljen na urološko liječenje zbog hipertrofije prostate i otekline u pudendalnoj regiji. U dijagnostičkoj obradi u bolesnika je učinjen ultrazvuk pudendalne regije i krvnih žila. Ultrazvukom je dijagnosticirana tromb i okluzija lijeve femoralne vene. Distalna venozna cirkulacija je bila normalna, no cirkulacija se nije mogla prikzati u vanjsom ilijačnom venoznom segmentu. U bolesnika se u stojećem stavu ultrazvukom pregledala tvorba u pudendalnoj regiji koja se sastojala od velikih dilatiranih pudendalnih vena i koja se mogla komprimirati. Velike dilatirane pudendalne vene su bile kolateralni cirkulatorni put i najvjerojatnije je da je venska krv iz noge dalje išla u hipogastrički venski sustav. U bolesnika se oteklina pudendalne regije postpeno pojavila nakon pada prije 35 godina, koja se s vremenom povećala i zbog otežane cirkulacije su se u pubičnoj regiji pojavile i ulceracije kože. Pacijent je zbog dobi odbio specifično liječenje koje bi uključivalo rekanalizaciju iliačno-femoralne okluzije pomoću angioplastike te se bolesnika dalje liječilo suportivno pomoću heparinske masti i kompresivnim zavojem. Iako se velike venske kolaterale u bolesnika s dubokom venskom okluzijom uobičajene u literaturi nismo našli podatke opisa kao u našeg bolesnika. 10. Nikolic V., Radić R., Selthofer R., Mišević T., Dmitrović B., Šnajder D., Šišljagić V., Belovarti T. and Sučić Z. Vasculometry of Upper and Lower Extremities in Correlation with Development of Pathologic Conditions like the Diabetic Foot. Coll. Antropol. 34 (2010) Suppl. 1: 77-81 Pretpostavili smo da vaskularni aparat donjih ekstremiteta se evolucijski nije razvio primjereno masi i volumenu nogu. Donji ekstremiteti su duži i većeg volumena u odnosu na gornje ekstremitete i zbog toga bi arterije donjih ekstremiteta trebale biti većeg diametra i poprečnog presjeka. Pri patoanatomskoj obdukciji u Zavodu za patologiju Sveučilišne bolnice Osijek uzeli su se segmenti od 1 cm arterije subklavije, femoralne arterije, radijalne i tibialne arterije. Histološki uzorci krvnih žila uzeti s 51 tijela, 24 žena i 27 muškaraca. Mjerene su dužine i cirkumferencijenogu i ruku. Prema tim podacima izračunate su vrijednosti idealnog volumena ekstremiteta pomoću geometrijske aproksimacije fragmenta konusa. Izračunat je i odnos između vrijednosti idealnog volumena ekstremiteta i poprečnog presjeka arterija. Podaci su se statistički analizirali Studntovim t-testom. U Zavodu za radiologiju Sveučilišne bolnice Osijek mjerio se diametar arterije subklavije i femoralne arterije u sistoli i dijastoli u 41 bolesnika (21 žena i 20 muškaraca) pomoću kolor ultrazvučnog doplera i također je mjerna cirkumferencija i dužina donjih i gornjih ekstremiteta. Uočena je lagana razlika između diametara i površine poprečnih presjeka arterije subklavija i femoralnih arterija. Dužina nogu je bila 48.5% veća nego dužina ruku i razlika u volumenu između gornjih i donjih ekstremiteta je bila značajno različita. Noge su imale 4 do 5 puta veći volumen nego ruke, dok je vaskularizacije arterija bila sličnog dijametra. Ovi nalazi i poaci podupiru našu hipotezu da je opskrba krvi donjih ekstremiteta u odnosu na masu tkiva manja. 11. Krnic A. and Sučić Z. Bipolar radiofrequency induced thermotherapy and 1064 nm Nd: Yag laser in endovenous occlusion of insufficient veins: short term follow up results. Vassa 2011; 40: 235-240 Cilj studije je prikzati naše rezultate zatvaranja glavnih vena pomoću bipolarne radiofrekventne inducirane termoterapije (RFITT) i 1064nm Nd: Yag laserom. Pomoću RFITT metode liječno je 44

Page 9: Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena

9

insuficjentnih glavnih vena u 29 bolesnika (37 velikih safenskih vena, jedna manja safenska vena i 6 prednjih akcesornih safenskih vena), a pomoću 1064 nm:Yag lasera liječeno je 53 insuficijentnih glavnih vena 43 bolesnika (45 velikih safenskih vena, 4 manje safenske vene i 4 prednje akcesorne safenske vene). Svi bolesnici su nakon zahvata bili pregledani duplex ultrazvukom u tijeku jednog mjeseca nakon zahvata. Rezulati studije su slijedeći: a) uspjeh liječenja glavnih vena pomoću RFITT metode u prvom mjesecu je bio 86,4% (38 od 44 vene), a neuspjeh je bio 13,6% (6 od 44 vene); b) uspjeh liječenja glavnih vena pomoću 1064 Nd: Yag lasera je bio 100%, kompletan uspjeh 98,1% (52/53 vene) i djelomičan uspjeh 1,9% (1/53 vene).Nijedan od bolesnika koji su bili liječeni RFITT metodom nije imao posteoprativne nuspojave, dok je 13/43 (30,2%) bolesnika liječenih laserom nakon tretmana uzimalo analgetike i u 21/43 bolesnika su se pojavile prolazne promjene na koži (otok i crvenilo). Zatvarnje glavnih vena pomoću RFITT metode je efikasno i nuspojave su minimalne. 1064nm Nd:Yag laser se pokazo vrlo efikasnim u zatvaranju glavnih vena; nuspojave liječenja laserom su blage, prolazne i prihvatljive.

b) RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA KOJI SE INDEKSIRAJU U SCI:.

1. Škarpa D., Barišić N., Jurin M., Oršolić K., Sučić Z., Bešenski N. Therapy-resistant absence epilepsy with cystic formation in the wall of third ventricle. NEUROL. CROAT. 1996;45: 39-45.

Epilepsija s apsansom je klasična primarna (idiopatska) epilepsija dječje dobi. Međutim, u literature postoji manji broj kliničkih i eksperimentalnih zapažanja koja ukazuju da apsans može biti izazvan i organskim procesom ili podražajima iz struktura oko talamusa i baze frontalnog režnja. Prikazan je dječak u dobi od 6,5 godina s rezistentnim apsansom kojega bez uspjeha liječimo dvije godine. Primao je svu danas dostupnu terapiju, uključivši i vigabatrin i lamotrigin te nekoliko adjuvantnih konvencionalnih lijekova. U dječaka je na tomografiji s MR, a zatim i na CT nađena cistična tvorba u zidu treće komore odnosno talamusa desno, koja je, prema našem miošljenju, vjerojatni uzrok apsansa. U literature nismo našli sličan opis dokumentiran diskretnim, a ipak jasno vidljivim organskim supstratom na modernism slikovnim pretragama. 2. Oršolić K., Bielen I., Vukadin S., Sučić Z., Incidencija siringomijelije u Hrvatskoj. NEUROL. CROAT. 1998;47: 299-303. Studija incidencije siringomielije u Hrvatskoj je provedena kroz period od četiri godine, uzimajući u obzir sve slučajeve dijagnosticirane MR-om. Broj dijagnosticiranih pacijenata je bio 46, ukazujući na incidenciju 0.25/100,000 godišnje. Korišten je opisni tip klasifikacije prema Adams and Victor. Nađena je najveća relativna incidencija sirigomielije udružene sa opstruktivnim promjenama foramena magnuma (tip I) – 32,6% I kod pacijenata sa spinalnim tumorima (tip III A) - 32,3 %. Dobiveni rezultati istiću potrebu za daljnjem kliničko-epidemiološkim studijama temeljenima na opisnoj klasifikaciji bolesti što je neophodno za proučavanje patogeneze bolesti te za usporednu analizu različitih metoda kirurškog liječenja.

Page 10: Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena

10

c) RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA DRUGIH INDEKSACIJA (SSC, INDEX MEDICUS, EXCERPTA MEDICA, BIOLOGICAL/CHEMICAL ABSTRACTS) 1. Sučić Z., Marotti M., Jurković P., Oršolić K., Goranić T., Krolo I., Klarić R., Babić N. Usporedna analiza infiltrativnih promjena jetre kompjutor tomografijom i magnetnom rezonancijom. Acta clin Croat 1993;32: 133-139. (Excerpta Medica) 2. Marotti M., Sučić Z., Klarić R., Krolo I., Babić N., Goranić T., Šunić M. Magnetic Resonance Imaging and Computerized Tomography in Detection of Liver Metastases. Croat J Gastroenterol Hepatol 1993;2: 19-23. (Excerpta Medica) 3. Mardešić D., Sučić Z., Papa J., Senečić I., Sarnavka V., Škarpa D. Complex disorder of neuronal migration in an infant with possible congenital cytomegalovirus infection. Acta med. Croatica 1995;50: 151-155. (Index Medicus, Excerpta Medica) 4. Bielen I., Sučić Z., Buljat G., Benčić D., Vukadin S., Beus I. Follow-up of magnetic resonance imaging changes in bacteriologically nonconfirmed tuberculous spondylitis. Acta clin Croat 1995;34: 171.175. (Excerpta Medica) 5. Bilić A., Babić Ž., Matek P., Sučić Z., Grgić M., Bago J., Zgombić J. Comparison of Sulfasalizine and Mesalazine in the Treatmont of Patiens with Ulcerative Colitis with Spondylarthropathies. Croat J Gastroenterol Hepatol 1996;5: 79-82. (Excerpta Medica) 6. Bilić A., Babić Ž., Grgić M., Matek P., Sučić Z., Altabas K., Jurčić D., Zgombić J., Bevanda M. Inflammatory Bowel Disaese: Extraintestinal Manifestations. Croat J Gastroenterol Hepatol 1996;5: 83-86. (Excerpta Medica) 7. Matek P., Strinić D., Dorosulić Z., Maras A., Mihanović M., Sučić Z., Wilson s Disease – Neurologic Manifestations. Croat J Gastroenterol Hepatol 1998;7: 35-39. (Excerpta Medica)

8. Jelavić-Kojić F., Petrović Z., Schmidt S., Kapetanović D., Šimac-Kubat G., Sučić Z., Lang N., Babić Ž., Velnić D. Malignant Melanoma: Case Report. Croat J. Gastroenterol Hepatol 1998;7: 115-116. (Excerpta Medica)

9. Jelavić-Kojić F., Kerner I., Bojanić I., Pečina M., Marotti M., Sučić Z. Traumatic knee

Evaluation with 0,2 T MRI., Acta clin Croat 2002;41 (Suppl): 121-126. (Excerpta Medica)

10. Krnić A., Sučić Z., Vučić N., Bilić A. Injury of the axillary artery: duplex ultrasound detects postoperative occlusion of the artery with the establishment of the collateral network . Radiol Oncol 2005; 39 (1): 9-13. (Excerpta Medica)

11. Krnić A., Sučić Z., Vučić N., Krolo I. Partial subclavian steal syndrome in a congenitally

anomalous subclavian artery. Radiol Oncol 2006; 40 (3): 143-146. (Excerpta Medica)

Page 11: Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena

11

e) OSTALI RADOVI 1. Sučić Z., Marotti M., Sučić M. Kontrastna sredstva u magnetnoj rezonanciji. Klinička medicina 1995;3: 6-7. 2. Sučić Z., Marotti M. Fizikalni principi rada magnetne rezonancije. Klinička medicina 1995;3: 3-5. 3. Sučić Z., Oršolić K., Jurković P., Jelavić-Kojić F., Sučić M. Magnetna rezonancija u Dijagnostici infekcija lokomotornog sustava. Klinička medicina 1995;3: 44-46. 4. Tomićić D., Sučić Z., Mirat J., Oršolić K., Halle J., Lončar S., Frank B., Urek R., Kolevska-Kaniški T., Magnetna rezonancija srca. Klinička medicina 1995;3: 18-30.

5. Marotti M., Sučić Z., Magnetna rezonancija u dijagnostici bubrežnih bolesti. Klinička Medicina 1995;3: 31-34. 6. Bujanović V., Oršolić K., Sučić Z., Magnetna rezonancija kod djece. Klinička medicina 1995;3: 47-51.

7. Bojanić I., Pećina M., Dodig D., Marotti M., Poropat M., Sučić Z., Jelavić-Kojić F. Prijelomi zamora navikularne kosti stopala u športaša. Hrvat. Športskomed. Vjesn 1994;9: 106-113.

f) SAŽETCI KONGRESNIH PRIOPĆENJA U ČASOPISIMA

INDEKSIRANIM U CURRENT CONTENTS (CC) 1. Marotti M., Krolo I., Sučić Z., Klarić R., Babić N., Goranić T. Low-field magnetic

resonance imaging of the adrenal glands. 8 th European Congress of Radiology. Vienna 12-17 September 1993. (Current Contents)

2. Jelavić-Kojić F., Bojanić I., Sučić Z., Marotti M., Plećina M., Milat d., Sjekavica I.

MRI in tarsal navicular stress fracture. The European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology. (book of abstracts) 11 th Annaual Scientific Meeting. Vienna 20-24 April 1994. (Current Contents)

3. Marotti M., Sučić Z., Oršolić K., Krolo I., Klarić R., Babić N. Low-field magnetic resonance imaging of intra and extra medullary spinal cord tumor lesions using Gd- DTPA. European Radiology Vol. 5 1995. (suppl) 9 th European Congress of Radiology, Vienna 5-10 March 1995. (Current Contents) 4. Hat J., Marotti M., Sučić Z., Virag M. CT and MR evaluation of odontogenic and Non-odontogenic lesion of mandibule and maxila. European Radiology Vol. 5 1995. (suppl) 9 th European Congress of Radiology, Vienna 5-10 March 1995. (Current Contents) 5. Marotti M., Krolo I., Sučić Z., Klarić R., Jelavić-Kojić F., Babić N., Pavleković K. Traumatic adrenal hemorrhage: CT, US and MR findings. European radiology Vol. 7 1997. (suppl.). European Congress of Radiology, Vienna 2-7 March 1997. (Current

Page 12: Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena

12

Contents) 6. Hat J., Štajner-Katušić S., Sučić Z., Lovrenčić M., Kalousek M., Bedek D. Transglottic carcinoma: A model of complex analysis. European Radiology Vol. 7 1997. (suppl.). European Congress of Radiology, Vienna 2-7 March 1997. (Current Contents) 7. Jelavić-Kojić F., Gilja I., Kovačić M., Vukelić M., Eljuga m., Mažuran B., Sučić Z. Internal urinary diversion. European Radiology vol. 10 2000. (suppl.). European Congress of Radiology, Vienna, 5-10 March 2000. (Current Contents)

8. Krnić A., Sučić Z., Jelavić-Kojić F., Krpan T., Sučić T. Lusorian artery: Anatomy, Clinical repercussions, imaging findings and treatment. ECER 2006 (European Congress of Radiology) 3-7 March Vienna, Austria. (Current Contents) g) OSTALA KONGRESNA PRIOPĆENJA

1. Sučić Z. Magnetna rezonancija središnjeg živčanog sustava u ranoj dječjoj dobi. Četvrti kongres hrvatskog društva radiologa. Zagreb, 11-14 listopada 2006. 2. Krnić A., Sučić Z., Jelavić-Kojić F., Krpan T., Sučić T. Lusorian artery: Anatomy, Clinical repercussions, imaging findings and treatment. ECER 2006 (European Congress of Radiology) 3-7 March Vienna, Austria. (Current Contnnts) 3. Krnić A., Vučić N., Sučić Z., Schmidt S., Jelavić-Kojić F. Duplex imaging in quantification of peripheral arterial disease: Is it reliable?, European Radiology. ECER 2005 (Book of Abstracts) Suppl. 1 Vol. 15, Vienna 2005. 4. Krnić A., Vučić N., Sučić Z. Bland altman method gave new insight into lowier limbs Duplex versus arteriography comparison. XVII European Congress of Ultrasound in Medicine and Biology , 3LT ULTRASCHALL 2005, 29. Dreilandertreffen, 25-28 September 2005. Geneva – Switzerland 5. Krnić A., Vladić A., Sučić Z., Schmidt S., Jelavić-Kojić F. The transpostition of The external and internal carotid artery may lead to wrong diagnoses when performing duplex scanning. 3. kongres radiologov Slovenije. Bled 28-30 oktober 2004. 6. Krnić A., Sučić Z. Measuring of PSV sufficient for diagnosing minor arterial disaese, XVI European Congress of Ultrasound in Medicine and Biology. Zagreb 5-8 june 2004. Liječ Vijesn 2004; godište 126, supl. 2 (Index Medicus)

7. Jelavić-Kojić F., Troskot R., Schmidt S., Balić S., Oršolić K., Sučić Z. Dijagnostički algoritam u bolesnika s različitim bolestima endokrinog sustava. Treći hrvatski endokrinološki kongres. Plitvička jezera 1-4 lipnja 2003. 8. Gašparić I., Briner V., Petrović D., Ribarić B., Sučić Z. Cognitive functions in cerebral white matter lesions in the elderly. Posters of the 1 th Dubrovnik International corference on Multiple Sclerosis. Dubrovnik 2001. (Excerpta Medica)

Page 13: Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena

13

9. Gabor B., Sobol Z., Sučić Z., Žvorc M. Gangliogliom temporalnog režnja u dojenčeta: Prikaz slučaja. Četvrti kongres hrvatskog pedijatrijskog društva. Zagreb listopad 2000.

10. Jelavić-Kojić F., Gilja I., Kovačić M., Vukelić M., Eljuga M., Mažuran B., Sučić Z. Internal urinary diversion. European Radiology Vol. 10 2000. (suppl.). European Congress of Radiology, Vienna 5-10 March 2000. (Current Contents)

11. Jelavić-Kojić F., Bojanić I., Sučić Z., Oršolić K., Jurković P., Marotti M., Pećina M. Knee injuries on MR – our experiences. First Croatian-Hungarian radiological Symposium. Koszeg, Hungary 16-19 rujan 1999.

12. ESDIR European seminars on Diagnostic and Interventional Radiology. Zagreb,

Croatia, 4-6 June 1998. 13. Sučić Z., Košuta D., Oršolić K. Magnetna rezonancija u medicinskoj dijagnostici.

Treći kongres hrvatskih bolnica. Zagreb 20-21 svibnja 1998.

14. Jelavić-Kojić F., Sučić Z., Oršolić K., Jurković P., Tomičić D. Magnetna rezonancija srca. Drugi kongres hrvatskog društva radiologa. Osijek 23-25 travnja 1998.

15. Bielen I., Oršolić K., Vukadin S., Sučić Z. Relative incidence of different forms of syringomyelia. Dubrovnik 8-11 october 1997. NEUROL. CROAT. Vol. 46, suppl. 3. 1997. (Excerpta Medica) 16. Marotti M., Krolo I., Sučić Z., Klarić R., Jelavić-Kojić F., Babić N., Pavleković K. Traumatic adrenal hemorrhage: CT, US and MR findings. European Radiology Vol. 7 1997. (suppl.). European Congress of Radiology, Vienna 2-7 March 1997. (Current Contents) 17. Hat J., Štajner-Katušić S., Sučić Z., Lovrenčić M., Kalousek M., Bedek D. Transglottic carcinoma: A model of complex analysis, European Radiology Vol. 7 1997. (supol.). European Congress of Radiology, Vienna 2-7 March 1997. 18. Sučić Z., Goranić T., Oršolić K., Marotti M. The value of paramagnetic contrast Enhancing agents in the diagnostics of fumours of the spinal canal. 1 th Congress of Slovenian Radiologists. Portorož 10-12 oktober 1996.

19. Marotti M., Sučić Z., Krolo I., Klarić R., Babić N., Karapandža N., Dimanovski J., Pavleković K. Mogućnosti magnetne rezonancije u razlikovanju ekspanzivnih procesa nadbubrežnih žljezda. Liječ Vjesn 1995; godište 117, supl. 1 (Index Medicus)

20. Marotti M., Sučić Z., Oršolić K,., Krolo I., Klarić R., Babić N. Low-field magnetic

resonance imaging of intra and extra medullaryspinal cord tumor lesions using Gd- DTPA. European Radiology Vol. 5 1995. (suppl.) 9 th European Congress of

Radiology, Vienna 5-10 March 1995. (Current Contents) 21. Hat J., Marotti M., Sučić Z., Virag M. CT and MR evaluation of odontogenic and

non-odontogenic lesion od mandibule and maxila. European Radiology Vol. 5 1995. (suppl.) 9 th European Congress of Radiology, Vienna 5-10 March 1995. (Current Contents)

Page 14: Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena

14

22. Jelavić-Kojić F., Bojanić I., Sučić Z., Marotti M., Plećina M., Milat d., Sjekavica I.

MRI in tarsal navicular stress fracture. The European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology. (book of abstracts) 11 th Annaual Scientific Meeting. Vienna 20-24 April 1994. (Current Contents)

23. Marotti M., Krolo I., Sučić Z., Klarić R., Babić N., Goranić T. Low-field magnetic resonance imaging of the adrenal glands. 8 th European Congress of Radiology. Vienna 12-17 September 1993. (Current Contents)

g) BROJ CITATA Prof. dr. sc. Zvonimir Sučić sa danom 8. srpnja 2013. ima 63 citata u SCI.

C) ZNANSTVENI PROJEKTI 1) Sučić Z., aktivni suradnik u projektu “MR i CT analiza abdominalnih, osteomuskularnih i CNS tumora” br. 134009 voditelja projekta prof. dr. sc. Miljenka Marottija. 2) Sučić Z., aktivni suradnik u projektu “Magnetna rezonancija i kompjutorizirana tomografija – usporedna analiza abdominalnih i zdjeličnih tumora” br. 301-206 voditelja prof. dr. sc. Miljenka Marottija. 3) Sučić Z, aktivni suradnik u projektu “Patogeneza i terapija funkcijskih bolesti crijeva i anorektuma” br. 0129001/2003 voditelja prof. dr. sc. Ante Bilića. 4) Sučić Z., aktivni sudionik u projektu “Obojenost kontrastom i perfuzija tumora i upalnih bolesti” br. 134-1080232-1494 voditelja prof. dr. sc. Miljenka Marottija

D) ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH I STRUČNIH SKUPOVA

1. Član Organizacijskog odbora Trećeg kongresa hrvatskih bolnica, Zagreb 1988. 2. Član Znanstvenog odbora Simpozija o neurobiološkim znanostima, Zagreb 1995. 3. Član Znanstvenog i organizacijskog odbora 4. Kongresa Hrvatskog društva radiologa, Zagreb

2006.

E) ČLANSTVO I FUNKCIJE U ZNANSTVENIM I STRUČNIM DRUŠTVIMA

1. Član Hrvatske liječničke komore 2. Član Hrvatskog liječničkog zbora 3. Član Hrvatskog društva radiologa, Hrvatskog liječničkog zbora 4. Član European Association of Radiology (EAR)

F) ZNANSTVENE I STRUČNE NAGRADE I PRIZNANJA

1. ZAHVALNICA Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za sudjelovanje u nastavnom radu

Tečaja za trajno usavršavanje liječnika iz područja Primjene ultrazvuka u oftalmologiji,

Page 15: Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena

15

Zagreb 1992. 2. ZAHVALNICA Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za sudjelovanje u nastavnom radu

Tečaja za trajno usavršavanje liječnika iz područja Infekcije lokomotornog sustava, Zagreb 1994. 3. ZAHVALNICA Hrvatskog pedijatrijskog društva Hrvatskog liječničkog zbora-Podružnica za

Slavoniju i Baranju, Hrvatskog društva za dječuju neurologiju i Odjela za dječje bolesti Kliničke Bolnice Osijek, Osijek 1995.

4. PRIZNANJE Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Kliničkog zavoda za radiologiju Kliničkog bolničkog centra u Rijeci za znanstveno-stručnu suradnju povodom 100-obljetnice Hrvatske radiologije u Rijeci, Rijeka 1996.

5. PRIZNANJE Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu povodom 100-obljetnice radiologije u Splitu i 20-obljetnice Kliničkog zavoda za radiologiju,

6. ZAHVALNICA Članova Hrvatskog društva radiologa za sudjelovanju u organizacijskom i znanstvenom odboru 4. Kongresa Hrvatskog društva radiologa, Zagreb 2006.

G) OSTALA ZNANSTVENA I STRUČNA DJELATNOST

Kao autor ili koautor nastupa na domaćim i inozemnim stručnim i znanstvenim skupovima. Kao pozvani predavač s temama magnetne rezonancije sudjelovao je na četiri domaća skupa i sedam ustanova. Unaprijedio je metodologiju prikaza magnetnom rezonancijom niske snage poglavito u neuroradiologiji uz primjenu magnetnih kontrastnih sredstava. Uveo je i modificirao neke zahvate u dijagnostičkoj angioradiologiji.

Page 16: Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena
Page 17: Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena

17

MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Osijek, 19. studenoga 2015.

FAKULTETSKOM VIJEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA U OSIJEKU

I Z V J E Š Ć E o provjeri ispunjavanja uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog

profesora za predloženika izv. prof. dr. sc. Zvonimira Sučića

Na temelju suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, klasa: 112-01/15-02/3 Ur.broj: 2158-60-01-15-134 od 28. kolovoza 2015. godine Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek na 13. redovitoj sjednici u ak. 2014/2015. godini od 21. rujna 2015. godine donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora za 30% radnog vremena u Katedri za biofiziku i radiologiju Medicinskog fakulteta Osijek. Natječaj je objavljen u „Glasu Slavonije“, Internet stranici Fakulteta i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 5. listopada 2015. god., na internetskom portalu za radna mjesta Euraxess 6. listopada 2015. god. te u Narodnim novinama 7. listopada 2015. .godine za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora za 30% radnog vremena za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvenu granu radiologija u Katedri za biofiziku i radiologiju Medicinskog fakulteta Osijek. Na natječaj se prijavio izv. prof. dr. sc. Zvonimir Sučić, izvanredni profesor u Katedri za biofiziku i radiologiju Medicinskog fakulteta Osijek. Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta utvrdilo je da je pristupnik izabran u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti temeljem odluke Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva od 5. veljače 2014. godine i da je upisan u Upisnik znanstvenika u znanstvenom zvanju znanstveni savjetnik u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, polju kliničkih medicinskih znanosti. Slijedom navedenog, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u skladu s člankom 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) i sukladno članku 126. i 127. Statuta Medicinskog fakulteta Osijek i odredbama Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst izvršilo je uvid u dokumentaciju pristupnika i provjerilo ispunjavanje uvjeta Rektorskog zbora te utvrdilo sljedeće:

Page 18: Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena

18

I. PODACI O ŽIVOTU PRISTUPNIKA

h) Osobni podaci, obrazovanje, zaposlenje: Prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ, dr. med. prim, specijalist-radiolog, rođen 30. svibnja 1954. godine u Lipovcu, opć. Vinkovci, Republika Hrvatska. Osnovnu školu završio je u Otoku, a gimnaziju u Vinkovcima. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1979. godine. Tijekom studija radio je kao demonstrator na Katedri za fiziku i Katedri za patološku fiziologiju. Radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – Hitna pomoć (1981.-1984.). Stručni ispit položio je 1980. Specijalizira radiologiju (1984-1987) te specijalistički ispit iz radiologije polaže 1987. Kao specijalist-radiolog radi u Zavodu za radiologiju Opće bolnice „Sveti Duh“ u Zagrebu (1987-1993), zatim biva imenovan šefom Odjela za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju (1993-1994) te vršiteljem dužnosti predstojnika Zavoda za radiologiju (1994-1996), a dužnost predstojnika Zavoda za radiologiju (1996. do danas). Naziv „primarius“ dodijeljen mu je 1997. godine. Status uže specijalizacije iz neuroradiologije dodijelilo mu je i priznalo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske 2004. godine.

i) Akademski stupnjevi, napredovanja i funkcije u službi: Polazi i završava Poslijediplomski studij iz radiologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magisterij znanosti obranio je 1993. godine u Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorat znanosti obranio je 1996. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1996. godine vrši dužnost predstojnika u Zavodu za radiologiju Opće bolnice „Sveti Duh“ u Zagrebu sve do danas. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici od 30. siječnja 2001. izabralo ga je u znanstveno-nastavno zvanje naslovni docent u Katedri za radiologiju i opću kliničku onkologiju za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno područje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, za predmet Radiologija. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku na sjednici od 29. rujna 2003. izabire ga u znanstveno-nastavno zvanje docenta u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za radiologiju, za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, za predmet Radiologija. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku na sjednici od 23. veljače 2004. na prijedlog dekana donosi Odluku o imenovanju za pročelnika Katedre za radiologiju za ak. god. 2003/04, 2004/05 i 2005/06. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku na svojoj redovitoj sjednici održanoj 14. ožujka 2005. godine izabire ga u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za radiologiju, za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, za predmet Radiologija. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici od 24. travnja 2007. izabralo ga je u znanstveno-nastavno zvanje naslovni izvanredni profesor u Katedri za radiologiju za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno područje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, za predmet Radiologija. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku na svojoj redovitoj sjednici održanoj 26 travnja 2010. godine izabire ga u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog

Page 19: Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena

19

profesora u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za radiologiju, za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, za predmet Radiologija. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici od 17. prosinca 2012. izabralo ga je u znanstveno-nastavno zvanje naslovni izvanredni profesor u Katedri za radiologiju za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno područje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, za predmet Radiologija.

j) Stručno usavršavanje U Zavodu za radiologiju radi kao specijalist-radiolog na poslovima opće/konvencionalne radiologije i dežurstvima. Od 1989. godine intenzivno se bavi kompjutor-tomografijom (CT) i magnetnom rezonancijom (MR). Također se bavi i ultrazvučnom dijagnostikom i invazivnim dijagnostičkim radiološkim postupcima. Sudjeluje i prisustvuje mnogim domaćim i inozemnim kongresima, simpozija i stručnim sastancima te posjećuje domaće i strane radiološke institucije.

k) Dosadašnje znanstveno-nastavno zvanje i datum zadnjeg izbora Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici od 30. siječnja 2001. izabralo ga je u znanstveno-nastavno zvanje naslovni docent u Katedri za radiologiju za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno područje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, za predmet Radiologija. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku na sjednici od 29. rujna 2003. izabire ga u znanstveno-nastavno zvanje docenta u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za radiologiju, za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, za predmet Radiologija. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku na svojoj redovitoj sjednici održanoj 14. ožujka 2005. godine izabire ga u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za radiologiju, za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, za predmet Radiologija. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici od 24. travnja 2007. izabralo ga je u znanstveno-nastavno zvanje naslovni izvanredni profesor u Katedri za radiologiju za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno područje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, za predmet Radiologija. Fakultetsko vijeće Medicinskog faktulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku na svojoj redovitoj sjednici održanoj 26. travnja 2010. godine izabire ga u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za radiologiju, za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, za predmet Radiologija. Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici od 17. prosinca 2012. izabralo ga je u znanstveno-nastavno zvanje naslovni izvanredni profesor u Katedri za radiologiju za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno područje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija, za predmet Radiologija.

Page 20: Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena

20

II. NASTAVNA DJELATNOST

A) SUDJELOVANJE U NASTAVI a) Dodiplomska nastava

2) Od izbora za naslovnog docenta 2001. godine u Katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu aktivno izvodi nastavu iz predmeta Radiologija. – predavanja, seminari i vježbe.

2) Od izbora za docenta u kumulativnom radnom odnosu 2003. godine u Katedri za radiologiju

Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku redovito aktivno izvodi nastavu iz predmeta Radiologija – predavanja, seminari, vježbe.

b) Poslijediplomska nastava

5. Aktivno izvodi nastavu iz predmeta Ultrazvuk u kliničkoj medicini Poslijediplomskog studija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1995. na dalje.

6. Voditelj je kolegija: “Usporedba UZV i drugih slikovnih dijagnostičkih metoda CT i MR u bolestima trbušne šupljine” na Poslijediplomskom stručnom studiju “UZV u gastroenterologiji i hepatologiji” na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

7. Suvoditelj i aktivni izvoditelj nastave iz predmeta Urgentna radiologija u kliničkoj praksi Poslijediplomskog studija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

8. Voditelj je Kolegija “Dijagnostika i liječenje bolesti perifernih i visceralnih arterija” na znanstveno Poslijediplomskom studiju u području biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

B) NASTAVNI TEKSTOVI

1. Marotti M., Sučić Z. Digitalna radiografija i kompjutorizirana tomografija, u: Radiologija Andrija Hebrang i Ratimira Klarić-Čustović. Medicinska naklada, Zagreb, 2007.

2. Sučić Z. Središnji živčani sustav, muskuloskeletalni sustav, radiologija u hitnoj medicini, u: Seminari iz kliničke radiologije, Stipan Janković i sur. Medicinski faktultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2005. 3. Sučić Z., Magnetska rezonancija tumora, u: Šamija M. i sur.: Onkologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2000.

4. Sučić Z., Jelavić-Kojić F. Sveti Duh Hospital, Zagreb, Croatia (Coinvestigators) u: De Schepper A.M.: Imaging of Soft Tissue Tumors (Multicentric European Study on Magnetic Resonance Imaging of Soft Tissue Tumors, november 1993-1995). 5. Marotti M., Krolo I., Sučić Z., Bilić A., Babić Ž. Magnetna rezonancija u dijagnostici Bolesti gušterače u: Bilić A. i sur.: Bolesti gušterače, Medicinska naklada, Zagreb, 1993.

Page 21: Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena

21

6. Marotti M., Krolo I., Bilić A., Sučić Z. Magnetna rezonancija ud ijagnostici bolesti Jetre u: Bilić A. i sur.: Hepatologija, Medicinska naklada, Zagreb, 1991.

C) OSTALE NASTAVNE AKTIVNOSTI Osim navedenih aktivnih izvođenja dodiplomske i poslijediplomske nastave pristupnik na pozive boravi i u drugim ustanovama gdje drži predavanja za liječnike opće medicine i specijaliste različitih specijalnosti. D) DOPRINOS UNAPREĐENJU NASTAVNOG PROCESA Nove imaging metode u radiologiji i složene teorijske podloge suvremene radiološke tehnologije, izlaže na jednostavan, prihvatljiv i razumljiv način za sve slušatelje. U nastavi primjenjuje mnogobrojne primjere iz svakodnevne prakse i potiče na aktivnu suradnju sve slušatelje u nastavi. Posebno je unaprijedio nastavni proces iz primjene ultrazvuka u medicini kako s obzirom na algoritam tako i na praktičnu primjenu u metodologiji, spajajući teoriju i praksu na razumljiv način. IV. SAŽETAK Pristupnik prof. dr. sc. Zvonimir SUČIĆ, prim. dr. med., specijalist-radiolog, subspecijalist-neuroradiolog je predstojnik Zavoda za radiologiju Kliničke bolnice “Sveti Duh” u Zagrebu, naslovni izvanredni profesor u Katedri za radiologiju za predmet Radiologija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i izvanredni profesor u kumulativnom random odnosu u Katedri za biofiziku i radiologiju za predmet Radiologija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Objavio je ukupno 62 radova od čega: - Kvalifikacijski radovi 2 - Članci indeksirani u CC 11 - Članci indeksirani u SCI 2 - Članci drugih indeksacija 11 - Ostali članci 7 - Kongresna priopćenja (CC) 8 - Kongrensa priopćenja (ostali) 15 - Nastavni tekstovi 6 Pokazao se kao vrstan stručnjak u području radiologije, poglavito u praktičnoj primjeni kompjutor – tomografije, magnetne rezonancije i ultrazvuka. Aktivan je u nastupima na domaćim i inozemnim stručnim i znanstvenim skupovima. Sudjeluje u radu stručnih društava, gdje nastupa s predavanjima u koautorstvu s kliničarima raznih struka i tako pojednim problemima i temama daje potreban multidisciplinaran doprinos u njihovu rješavanju. Kontinuirano radi kako na vlastitom tako i na usavršavanju drugih (studenata, poslijediplomaca, specijalizanata, mlađih specijalista) te u trajnoj edukaciji liječnika, nesebično prenoseći svoja znanja i iskustva. Zbog svojeg interesa i pokazanih sposobnosti vrlo rano (već od ak. god. 1996/97) uključen je u dodiplomsku nastavu iz predmeta Radiologija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a zatim i u poslijediplomsku nastavu. U tom inzistira na aktivnom sudjelovanju slušatelja poticanjem na raspravu i samostalno zaključivanje od jednostavnijih do složenijih slučajeva.

Page 22: Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena

22

Izabran je za pročelnika Katedre za radiologiju Medicinskog fakulteta u Osijeku. Znanstveni rad pokazuje i radom u četiri znanstvena projekta. Za svoj rad i potignute rezultate primio je četiri Zahvalnice. Na stručnom području zaslužan je za uvođenje novih tehnologija u radiologiji i njihovoj praktičnoj svakodnevnoj primjeni te široj popularizaciji u stručnim krugovima – CT, MR i UZV.

KONAČNO MIŠLJENJE I PRIJEDLOG POVJERENSTVA Na temelju provedene analize i ocjene znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti predloženika izv. prof. dr. sc. Zvonimira Sučića – izvanrednog profesora u Katedri za biofiziku i radiologiju Medicinskog fakulteta Osijek, jednoglasno je mišljenje Povjerenstva da predloženik u cijelosti ispunjava sve uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora utvrđene Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i to: I. Prof. dr. sc. Zvonimir Sučić ima pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraživanja svoga nastavnog rada i pozivitno ocijenjene rezultate studentske ankete. II. U znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u Katedri za onkologiju i radiologiju na Medicinskom fakultetu Osijek održao je više od 700 norma sati nastave te na Medicinskom fakultetu u Zagrebu više od 300 norma sati nastave. III. Ispunjava opće i sljedeće nužne uvjete Rektorskog zbora u postupku izbora u

znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (potrebno je ispuniti četiri (4) uvjeta:

1. Koautor je 6 udžbenika i knjiga tiskanih za potrebe studenata medicine.

2. Objavio je ukupno 31 kongresno priopćenje, 13 s međunarodnih znanstvenih skupova - 8

sažetaka objavljenih u CC.

3. Rad na projektima: 1) Sučić Z., aktivni suradnik u projektu “MR i CT analiza abdominalnih, osteomuskularnih i CNS tumora” br. 134009 voditelja projekta prof. dr. sc. Miljenka Marottija. 2) Sučić Z., aktivni suradnik u projektu “Magnetna rezonancija i kompjutorizirana tomografija – usporedna analiza abdominalnih i zdjeličnih tumora” br. 301-206 voditelja prof. dr. sc. Miljenka Marottija.

3) Sučić Z, aktivni suradnik u projektu “Patogeneza i terapija funkcijskih bolesti crijeva i anorektuma” br. 0129001/2003 voditelja prof. dr. sc. Ante Bilića.

4) Sučić Z., aktivni sudionik u projektu “Obojenost kontrastom i perfuzija tumora i upalnih

bolesti” br. 134-1080232-1494 voditelja prof. dr. sc. Miljenka Marottija

4. Više od pet godina član je uredničkog odbora Medicinski vjesnik

5. Recenzent je u znanstvenim časopisima s više od 10 recenzija

Page 23: Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena

23

Z A K L J U Č A K:

Na temelju svega izloženog, članovi Povjerenstva jednoglasni su u ocjeni da predloženik izv. prof. dr. sc. Zvonimir Sučić udovoljava svim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora sukladno važećim zakonskim propisima i uvjetima utvrđenim od strane Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja. Povjerenstvo predlaže Fakultetskom vijeću Medicinskog fakulteta Osijek da izabere izv. prof. dr. sc. Zvonimira Sučića u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora za 30% radnog vremena iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane radiologija u Katedri za biofiziku i radiologiju Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Predsjednik Povjerenstva

Prof. dr. sc. Silva Butković Soldo

Članovi Povjerenstva: 1. Prof. dr. sc. Savo Jovanović

2. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović

3. Prof. dr. sc. Ivan Karner

4. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev

Page 24: Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena

24

Klasa: 003-06/15-04-14 Ur.broj: 2158-61-05-15-02 Osijek, 23. studenoga 2015.

Na temelju članka 93. stavka 2. podstavka 3. i članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04., 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14- OiRUSRH i 50/15) i sukladno članku 52. stavku 1. podstavku 7. i članku 126. i 127. Statuta Medicinskog fakulteta Osijeku i članku 19. Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - pročišćeni tekst, a na temelju pozitivnog Izvješća Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora od 19. studenoga 2015. god., Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek na 2. redovitoj sjednici u akademskoj 2015/2016. godini održanoj 23. studenoga 2015. godine pod točkom 7.1.2. dnevnog reda donijelo je sljedeću

O D L U K U

1. Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Sučić, dr. med., izvanredni profesor bira se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora za 30% radnog vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane radiologija u Katedri za biofiziku i radiologiju na Medicinskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

2. Redoviti profesor iz točke 1. ove Odluke bira se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na vrijeme od pet godina u skladu s člankom 102. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. 123/03, 198/03,105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 50/15).

3. Ova Odluka stupa na snagu nakon potvrde izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora od strane Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sukladno članku 93. stavku 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Obrazloženje

Na temelju suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, klasa: 112-01/15-02/3 Ur.broj: 2158-60-01-15-134 od 28. kolovoza 2015. godine Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek na 13. redovitoj sjednici u ak. 2014/2015. godini od 21. rujna 2015. godine donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora za 30% radnog vremena u Katedri za biofiziku i radiologiju Medicinskog fakulteta Osijek.

Natječaj je objavljen u „Glasu Slavonije“, Internet stranici Fakulteta i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 5. listopada 2015. god., na internetskom portalu za radna mjesta Euraxess 6. listopada 2015. god. te u Narodnim novinama 7. listopada 2015. .godine za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora za 30% radnog vremena za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvenu granu radiologija u Katedri za biofiziku i radiologiju Medicinskog fakulteta Osijek.

Page 25: Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR SUČIĆ Životopis, znanstvena

25

Na natječaj se prijavio izv. prof. dr. sc. Zvonimir Sučić, izvanredni profesor u Katedri za biofiziku i radiologiju Medicinskog fakulteta Osijek kao jedini pristupnik.

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta utvrdilo je da je pristupnik izabran u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti temeljem odluke Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva od 5. veljače 2014. godine i da je upisan u Upisnik znanstvenika u znanstvenom zvanju znanstveni savjetnik u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, polju kliničkih medicinskih znanosti.

U daljnjem postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek izvršilo je uvid u dokumentaciju pristupnika i dostavilo pozitivno Izvješće o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora s prijedlogom izbora izv. prof. dr. sc. Zvonimira Sučića u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora za 30% radnog vremena za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, za znanstvenu granu radiologija u Katedri za biopfiziku i radiologiju Medicinskog fakulteta Osijek.

Slijedom navedenog, Fakultetsko vijeće prihvatilo je izvješće Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja i utvrdilo da izv. prof. dr. sc. Zvonimir Sučić ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, stoga je odlučilo kao u izreci.

DEKAN

Prof. dr. sc. Aleksandar Včev Dostavljeno: 1. Prof. dr. sc. Zvonimir Sučić 2. Senatu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 3. Predsjedniku Katedre za biofiziku i radiologiju

Medicinskog fakulteta Osijek 4. Tajništvu Medicinskog fakulteta Osijek 5. Pismohrana Fakultetskog vijeća 6. Pismohrana Medicinskog fakulteta