of 23 /23
9. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI Izvannastavne aktivnosti organiziraju se za sve učenike – učenike prosječnih sposobnosti, darovite učenike, učenike koji zaostaju za očekivanom razinom učenja i učenike s posebnim potrebama. Prakticiranje izvannastavnih aktivnosti pretpostavlja samostalnu učeničku odluku o uključivanju, što odražava i njihovo htijenje za većim uspjehom, a pokazuje i veću motivaciju za učenjem u slobodnijim okruženjima poučavanja/učenja. Izvannastavne aktivnosti su najdjelotvorniji način sprječavanja društveno neprihvatljivoga ponašanja, a iznimno su poticajne za samoaktualizaciju učenika i samostalno-istraživačko učenje. AKTIVNOST : OBUKA PLIVANJA - cilj : boravak u vodi, obuka neplivača. - namjena : boravak u vodi za neplivače te plivanje za plivače. - nositelji : učitelji tjelesno- zdravstvene kulture, učiteljice i učenici trećih razreda. - način realizacije : individualnim pristupom i edukacijom,radom u skupinama. - vremenik : tijekom drugog polugodišta - troškovnik : obuka je besplatna za učenike, a financira je osnivač. - način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja : diploma za određeni stupanj plivanja. AKTIVNOST : RECITATORSKA DRUŽINA - cilj : uočavanje snage i ljepote poetske riječi, otkrivanje umjetničke vrijednosti pjesama, oslobađanje u recitiranju te slobodno, prirodno i pravilno usmeno izražavanje. - namjena : predstavljati i prezentirati aktivnosti na prigodnim svečanostima u školi uz određene blagdane i proslave u školi i izvan nje. - nositelji : učiteljica/voditeljica, učenici od 1. do 4. razreda. 83

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - CARNetov Portal … · Web viewCiljevi: Dodatno utvrđivanje i proširivanje obrađenog gradiva iz petog, šestog i sedmog razreda, ponavljanje obrađenog

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - CARNetov Portal … · Web viewCiljevi: Dodatno utvrđivanje i...

Page 1: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - CARNetov Portal … · Web viewCiljevi: Dodatno utvrđivanje i proširivanje obrađenog gradiva iz petog, šestog i sedmog razreda, ponavljanje obrađenog

9. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Izvannastavne aktivnosti organiziraju se za sve učenike – učenike prosječnih sposobnosti, darovite učenike, učenike koji zaostaju za očekivanom razinom učenja i učenike s posebnim potrebama.Prakticiranje izvannastavnih aktivnosti pretpostavlja samostalnu učeničku odluku o uključivanju, što odražava i njihovo htijenje za većim uspjehom, a pokazuje i veću motivaciju za učenjem u slobodnijim okruženjima poučavanja/učenja.Izvannastavne aktivnosti su najdjelotvorniji način sprječavanja društveno neprihvatljivoga ponašanja, a iznimno su poticajne za samoaktualizaciju učenika i samostalno-istraživačko učenje.

AKTIVNOST : OBUKA PLIVANJA - cilj : boravak u vodi, obuka neplivača.- namjena : boravak u vodi za neplivače te plivanje za plivače.- nositelji : učitelji tjelesno- zdravstvene kulture, učiteljice i učenici trećih razreda. - način realizacije : individualnim pristupom i edukacijom,radom u skupinama.- vremenik : tijekom drugog polugodišta- troškovnik : obuka je besplatna za učenike, a financira je osnivač.- način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja : diploma za određeni stupanj plivanja.

AKTIVNOST : RECITATORSKA DRUŽINA

- cilj : uočavanje snage i ljepote poetske riječi, otkrivanje umjetničke vrijednosti pjesama, oslobađanje u recitiranju te slobodno, prirodno i pravilno usmeno izražavanje.- namjena : predstavljati i prezentirati aktivnosti na prigodnim svečanostima u školi uz određene blagdane i proslave u školi i izvan nje.- nositelji : učiteljica/voditeljica, učenici od 1. do 4. razreda.- način realizacije : izražajnim recitiranjem prigodnih stihova na školskim svečanostima.- vremenik : 35 sati godišnje, 1 sat tjedno.- troškovnik : 200 kuna godišnje za sitni inventar i rekvizite.- način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja : opisnom ocjenom.

83

Page 2: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - CARNetov Portal … · Web viewCiljevi: Dodatno utvrđivanje i proširivanje obrađenog gradiva iz petog, šestog i sedmog razreda, ponavljanje obrađenog

PLESNA GRUPA

CILJEVI AKTIVNOSTI: Poticati dječiji interes za plesne I glazbene aktivnosti, poticati djecu na tjelesnu aktivnost, te voditi brigu o zdravom tjelesnom razvoju,razvijati osjećaj za ritam, skladnosti pokreta.

NAMJENA AKTIVNOSTI: Stvoriti ugodnu I vedru atmosferu među učenicima škola,prezentirati svoje aktivnosti na prigodnim svečanostima u školi I izvan nje.

NOSITELJI AKTIVNOSTI: Učiteljica Kristina Mesarić, učenici 1.-4.razreda.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOST: Probe I nastupi tijekom šk godine

VREMENIK AKTIVNOSTI: 35 sati godišnje

TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: 500 kuna za prikladne plesne kostime, i rekvizite za scenu.Troškove snose roditelji.

NAČIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Nastupi tijekom školske godine.

ETNO GRUPA

CILJEVI AKTIVNOSTI: Upoznati baštinu Mešđimurskog kraja, narodne običaje I plesove.

NAMJENA AKTIVNOSTI: Potaknuti učeničku želju za otkrivanje etno baštine. Razvijati pozitivan odnos prema precima i njihovom kulturnom naslijeđu. Izrada plakata I njihovo postavljanje na šk. Panoima. Sudjelovanje na prigodnim svečanostima u školi.

NOSITELJI AKTIVNOSTI: Učiteljica Jasmina Ramušćak, učenici 1.-4.razreda.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOST: Rad u školi,posjet Muzeju, Etno kući.

VREMENIK AKTIVNOSTI: 35 sati godišnje

TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: Ulaznice za Muzej,Etno kuću,materijal za izradu plakata, prijevoz (500 kuna -troškove snose roditelji)

NAČIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Prezentacija izrađenih plakata,nastup na šk. priredbi.84

Page 3: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - CARNetov Portal … · Web viewCiljevi: Dodatno utvrđivanje i proširivanje obrađenog gradiva iz petog, šestog i sedmog razreda, ponavljanje obrađenog

SCENSKA SKUPINA - JEZIK I KULTURA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

CILJEVI AKTIVNOSTI: Omogućiti učenicima Romima izražavanje na svom jeziku.

NAMJENA AKTIVNOSTI: Upoznati ostale učenike s jezikom,običajima I kulturom Roma

NOSITELJI AKTIVNOSTI: UčiteljicMilica Vadlja, učenici, romski pomagači.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOST: Rad u školi.

VREMENIK AKTIVNOSTI: 35 sati godišnje

TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: nastavna sredstva

NAČIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: Prezentacija izrađenih plakata,nastup na šk. priredbi.

VJERONAUČNA GRUPA

AKTIVNOST, PROGRAMLiturgijska grupa, za učenike 3-ih razreda, 35 sati

CILJEVI AKTIVNOSTI- priprema djece 3-ih razreda za prvu pričest

NAMJENA AKTIVNOSTI- potaknuti djecu da što bolje žive svoju vjeru, da je upoznaju i da je pretvore konkretnim akcijama u

djelo

NOSITELJI AKTIVNOSTI- učenici- učitelji

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI- u školi- u crkvi

VREMENIK AKTIVNOSTI

Rujan: - uvodni sat, upoznavanje sa radom grupe85

Page 4: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - CARNetov Portal … · Web viewCiljevi: Dodatno utvrđivanje i proširivanje obrađenog gradiva iz petog, šestog i sedmog razreda, ponavljanje obrađenog

- važnost i značaj sakramenta „Prve pričesti“

Listopad: - što je kruh? Zašto je kruh važan u životu? Kruh kao Isusovo tijelo na misi! - molitva krunice

Studeni: - kruh kao Isusovo tijelo na misi!- molitva Oče naš, interpretacija i razmišljanje

Prosinac: - Dijete Isus koje se rodilo za nas- priprema priredbe prvopričesnika za Božić

Siječanj: - ponavljanje

Veljača: - priprema prvopričesnika za dan sv. Valentina- Isusova Krv na svetoj Misi

Ožujak: - Isusova Krv na svetoj Misi- Korizma

Travanj: - ispovijed- provjera znanja prvopričesnika

Svibanj: - priprava za Prvu svetu pričest

Lipanj: - priprema za završnu priredbu na Dan škole

TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI- sitni inventar cca 500 kn, izvor sredstava: škola

IZVOR VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA- pismeno i usmeno ispitivanje

FOTO STVARALAŠTVO

AKTIVNOST, PROGRAMFoto stvaralaštvo, za učenike 5 – 8 razreda, 35 sati

CILJEVI AKTIVNOSTI- naučiti se služiti digitalnim kamerama - upoznavanje razvoja fotografije tokom povijesti- upoznati se sa fotografijom kao granom umjetnosti

86

Page 5: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - CARNetov Portal … · Web viewCiljevi: Dodatno utvrđivanje i proširivanje obrađenog gradiva iz petog, šestog i sedmog razreda, ponavljanje obrađenog

NAMJENA AKTIVNOSTI- edukacija djece u radu s digitalnim kamerama- kod učenika izoštriti oko za događaje, prirodu koja ih okružuje, putem objektiva

NOSITELJI AKTIVNOSTI- učitelj- učenici

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI- u školi- teren

VREMENIK AKTIVNOSTI

Rujan: - upoznavanje sa programom grupe- fotografija kroz povijest- što je digitalna kamera? Koje su vrste i koja im je svrha?

Listopad: - kako fotografijom bilježiti događaje u životu?- fotografiranjem pratiti događaje vezane uz Dane kruha u školi- procjena i ocjena učinjenih fotografija

Studeni: - fizika i fotografija / utjecaj svjetla na fotografiju- crno – bijele fotografije u prirodi i školi- procjena i ocjena učinjenih fotografija

Prosinac: - zima kroz objektiv- procjena i ocjena učinjenih fotografija- izložba u školi najboljih fotografija u 1. polugodištu

Siječanj: - kako se koristiti kamerom? - obrada fotografija kroz razne PC programe

- procjena i ocjena obrađenih fotografija

Veljača: - bilježenje fotoaparatom događaje vezane uz Valentinovo i dane fašnika - obrada snimaka

- procjena i ocjena učinjenih snimaka i fotografija

Ožujak: - „Proljeće se budi“ - makro fotografije biljaka- obrada snimaka- procjena i ocjena fotografija- uz 1 dan proljeća, izložba makro fotografija u školi

Travanj: - fotografija sakralne umjetnosti - bilježenje događaja u školi vezanih uz Uskrs i Dan planeta zemlje- procjena i ocjena učinjenih fotografija

Svibanj: - obrada foto-zapisa o školi i događajima u školi 2009/2010. godinu

Lipanj: - priprema izložbe fotografija za završnu priredbu na Dan škole

87

Page 6: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - CARNetov Portal … · Web viewCiljevi: Dodatno utvrđivanje i proširivanje obrađenog gradiva iz petog, šestog i sedmog razreda, ponavljanje obrađenog

TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI- razvijanje fotografija cca 1500 kn, izvor sredstava: škola- sitni inventar cca 500 kn, izvor sredstava: škola

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA- vrednovanje putem sudjelovanja na izložbama u školi

MALI NOVINARI

AKTIVNOST: NOVINARSKA DRUŽINA

VODITELJ: ANICA TRSTOGLAVEC

CILJEVI AKTIVNOSTI:Praćenje i bilježenje događaja i sveukupnih aktivnosti u radu škole.

NAMJENA AKTIVNOSTI:Učenicima koji pokazuju interes za tu aktivnost.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI:Individualnom edukacijom

VREMENIK AKTIVNOSTI:Jedan sat tjedno, tijekom školske godine.

TROŠKOVNIK:-------------------

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:Redovitim praćenjem i opisnom ocjenom.

SPORTSKA GRUPA – 1. i 2. RAZREDI

CILJEVI AKTIVNOSTI: Razvijanje zdravstvene i fizičke kulture učenika zbog čuvanja i unapređivanja vlastitog zdravlja i tjelesne spremnosti.

NAMJENA AKTIVNOSTI: Učenicima trećih i četvrtih razreda koji se žele uključiti u aktivnije bavljenje tjelesnom aktivnošću, odnosno sportom.

NOSITELJI AKTIVNOSTI: učiteljica i učenici 1. i 2. razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: Frontalnom demonstracijom, individualnom ili grupnom realizacijom na igralištu ili u dvorani.

88

Page 7: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - CARNetov Portal … · Web viewCiljevi: Dodatno utvrđivanje i proširivanje obrađenog gradiva iz petog, šestog i sedmog razreda, ponavljanje obrađenog

VREMENIK AKTIVNOSTI: Tijekom šk.god. , 1 sat tjedno

TROŠKOVNIK: ---

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:Opisnom ocjenom u svrhu poboljšanja tjelesne aktivnosti učenika.

SPORTSKA GRUPA – 3. I 4. RAZREDI

CILJEVI AKTIVNOSTI: Razvijanje zdravstvene i fizičke kulture učenika zbog čuvanja i unapređivanja vlastitog zdravlja i tjelesne spremnosti.

NAMJENA AKTIVNOSTI: Učenicima trećih i četvrtih razreda koji se žele uključiti u aktivnije bavljenje tjelesnom aktivnošću, odnosno sportom.

NOSITELJI AKTIVNOSTI: učiteljica Ivana Ovčar i učenici 3. i 4. razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: Frontalnom demonstracijom, individualnom ili grupnom realizacijom na igralištu ili u dvorani.

VREMENIK AKTIVNOSTI: Tijekom šk.god. 2009./10., 1 sat tjedno

TROŠKOVNIK: ---

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:Opisnom ocjenom u svrhu poboljšanja tjelesne aktivnosti učenika.

LIKOVNA GRUPA

CILJEVI AKTIVNOSTI:Približavanje i proširivanje znanja o likovnosti i likovnim umjetnostima.

NAMJENA AKTIVNOSTI:Učenicima s predispozicijom likovnih znanja i vještina te znatiželjnim učenicima.

NOSITELJ AKTIVNOSTI:Učiteljica,učenici,roditelji.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI:Frontalnom demonstracijom,individualnom realizacijom u svim likovnim tehnikamaPrimjerenim dječjoj dobi.

VREMENIK AKTIVNOSTI:Jedan sat tjedno,tijekom školske godine.

TROŠKOVNIK: ------------------

89

Page 8: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - CARNetov Portal … · Web viewCiljevi: Dodatno utvrđivanje i proširivanje obrađenog gradiva iz petog, šestog i sedmog razreda, ponavljanje obrađenog

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:Opisnom ocjenom u svrhu istraživanja umjetnosti i približavanja umjetnosti učenicima.

DRAMSKO-SCENSKA GRUPA -RAZREDNA NASTAVA

CILJEVI: osposobljavanje za komunikaciju, razvijanje govorne sposobnosti i izražajnosti, upoznavanje sa dramskim stvaralaštvom i kazališnim medijem NAMJENA: učenicima koji imaju afinitet za tu aktivnostNOSITELJI: učenici, učiteljicaNAČIN REALIZACIJE: u školi i izvan školeVREMENIK: školska godina TROŠKOVNIK: kostimi, plakati,rasvjeta, mikrofon,postava scene, dramski rekviziti, usluge šivanja, sitni inventar - 700 knVREDNOVANJE: redovito praćenje i zaključno opisno ocjenjivanje

MALE VEZILJE – 3. I 4. RAZREDI

CILJEVI AKTIVNOSTI: Upoznati različite bodove i načine vezenja. Razvijanje i poticanje dječje kreativnosti i strpljivosti u radu te njegovanje smisla za lijepo.

NAMJENA AKTIVNOSTI: Kroz različite oblike ručnog rada poticati suradnju i druženje među učenicima te sudjelovanje na izložbama.

NOSITELJI AKTIVNOSTI: učiteljica i učenici 3. i 4. razreda

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: rad u školi, posjet izložbi ručnih radova

VREMENIK AKTIVNOSTI: Tijekom šk.god., 1 sat tjedno

TROŠKOVNIK: ---

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:Putem bilježaka u obrascu za praćenje aktivnosti učenika te sudjelovanje na izložbama.

MLADI GEOGRAFI

Aktivnost: Geografska grupa /GeografiCiljevi: Dodatno utvrđivanje i proširivanje obrađenog gradiva iz petog, šestog i sedmog

razreda, ponavljanje obrađenog gradiva i priprema za natjecanja iz geografije. Suradnja s istaknutijim učenicima u kreiranju nastavnih sati.

Namjena: Učenicima sa sposobnostima i voljom za tu aktivnost.Nositelji: Učitelj, učenici petog, šestog i sedmog razreda, stručne službe škole.

90

Page 9: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - CARNetov Portal … · Web viewCiljevi: Dodatno utvrđivanje i proširivanje obrađenog gradiva iz petog, šestog i sedmog razreda, ponavljanje obrađenog

Način realizacije: Rad u školi i u bližoj okolici škole.Vremenik: Školska godina

Troškovnik: Bilježnice, nastavna pomagala, pribor (hamer papir, flomasteri i sl.) = 250 kn.

Način vrednovanja: Redovitim praćenjem rada i aktivnosti koji će preko stečenog znanja iz geografije doprinositi konačnoj ocjeni iz tog predmeta.

SCENSKO – LITERARNA SKUPINA - PREDMETNA NASTAVA

CILJEVI Razvijanje literarnih i jezičnih sposobnosti, Razvoj izražajnih mogućnosti učenika,Samostalno izlaganje i pisanje različitih vrsta tekstova

NAMJENA AKTIVNOSTIPriprema za javni nastup (Lidrano)Razvoj učenikova stvaralaštva i komunikacijskih sposobnosti

NOSITELJI AKTIVNOSTIUčenici, učiteljica

NAČIN REALIZACIJEUčionički tip rada s učenicima jedan sat tjedno

VREMENIK AKTIVNOSTIRujan – stvaranje priče projekcijom na grafoskopuListopad – izrada scenografije Studeni – igra, izvođenje pripremljenog materijala, gluma Prosinac – artikulacijsko – intonacijske vježbe, govorne vježbeSiječanj – uvježbavanje za nastupVeljača - nastupOžujak,travanj, svibanj, lipanj – samostalni pismeni radovi

TROŠKOVNIKPotrošni materijal( papir, kreppapir, kartoni)Odlazak na natjeanje= 300 kn

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJAPraćenje učenikova napretka, Sudjelovanje na natjecanju

91

Page 10: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - CARNetov Portal … · Web viewCiljevi: Dodatno utvrđivanje i proširivanje obrađenog gradiva iz petog, šestog i sedmog razreda, ponavljanje obrađenog

EKOLOŠKA SKUPINA – RAZREDNA NASTAVA

CILJEVI: razvijati ljubav i pravilan odnos prema prirodi (okolišu)NAMJENA: učenicima sa sposobnostima i voljom za tu aktivnost NOSITELJI: učiteljica, učenici, općinaNAČIN REALIZACIJE: u školi i izvan školeVREMENIK: školska godina RUJAN: Pozdrav jeseni LISTOPAD: Svjetski dan kruha STUDENI: Grabljanje lišća u školskom parku PROSINAC: Adventski ekološki vjenčići SIJEČANJ: Borba protiv ovisnosti VELJAČA: Ozonske rupe OŽUJAK: Svjetski dan voda TRAVANJ: Dan planeta zemlje SVIBANJ: Svjetski dan športa, briga o bilju LIPANJ: Svjetski dan zaštite čovjekova okolišaTROŠKOVNIK: bilje, zemlja, zaštitna sredstva, pribor – 300 knNAČIN VREDNOVANJA: redovito praćenje i zaključno ocjenjivanje

PJEVAČKI ZBOR

CILJ – Njegovanje lijepog i kultiviranog pjevanja, afirmiranje kvalitetnih glazbenih djela što klasičnih, tradicionalnih ili aktualnih. Rad na svjesnoj intonaciji, pravilnog disanja i dikcije.

NAMJENA – Razvoj kreativnosti, timskog rada, kolektivnosti i osjećaj stvaralaštva.

NOSITELJ AKTIVNOSTI – Učiteljica glazbene kulture i učenici.

NAČIN REALIZACIJE – Tjedne probe zbora.

VREMENIK AKTIVNOSTI – U dogovoru s učenicima i prema rasporedu sati tijekom školske godine.

92

Page 11: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - CARNetov Portal … · Web viewCiljevi: Dodatno utvrđivanje i proširivanje obrađenog gradiva iz petog, šestog i sedmog razreda, ponavljanje obrađenog

NAČIN VREDNOVANJA – Opisno praćenje učeničkih dostignuća i interesa.

MLADI TEHNIČARI

CILJ: usvojiti znanja i vještine o tehnici i njenom razvoju radi stjecanja opće tehničke kulture i razumijevanja civilizacijskog razvoja

NAMJENA: proširivanje znanja iz tehničke kulture i priprema za natjecanje

NOSITELJI: učenici i voditelj

NAČIN REALIZACIJE: jedan i pol sat tjedno (po pola sata za promet, graditeljstvo i strojarstvo)

VREMENIK: tijekom školske godine (rujan - lipanj)

TROŠKOVNIK: 500 kn (potrošni materijal i odlazak na natjecanje)

NAČIN VREDNOVANJA: testovi za provjeru znanja i sposobnosti

MALI ZBOR

CILJEVI AKTIVNOSTI: Uvođenje učenika u svijet glazbene pismenosti i ljubavi prema pjevanju.NAMJENA AKTIVNOSTI: Kroz pjesmu i glazbene aktivnosti poticati suradnju i druženje među učenicima, sudjelovanje na prigodnim svečanostima.NOSITELJ AKTIVNOSTI: učiteljica, učeniciNAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: rad u školiVREMENIK: 35 sati godišnje ( 1 sat tjedno)TROŠKOVNIK:NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: Prezentacija i nastupi na školskim priredbama.

KNJIŽNIČARSKA GRUPA

93

Page 12: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - CARNetov Portal … · Web viewCiljevi: Dodatno utvrđivanje i proširivanje obrađenog gradiva iz petog, šestog i sedmog razreda, ponavljanje obrađenog

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA- uvođenje u stručne poslove knjižnice- razvoj informacijske pismenosti- razvijati čitateljske i druge sposobnosti i vještine učenika (komunikacijske, informacijske, istraživačke, čitateljske…)- promicanje prava djeteta

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTANamjena aktivnosti je da se učenici osposobe za korištenje svih izvora znanja i informacija u školskoj knjižnici te da ih znaju primijeniti u različitim načinima realizacije aktivnosti.Sudjelovanjem u stručnom i neposrednom radu s učenicima detaljnije će se upoznati s poslovima školskog knjižničara. Kroz rad utječe se na pozitivna mišljenja i stavove o knjizi, knjižnici i njenoj sveobuhvatnoj građi.

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA- knjižničar- učenici – članovi knjižničarske grupe- učitelji

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

- izrada panoa- radionice- projekti- obilježavanje obljetnica, važnijih datuma i blagdana- organiziranje izložbi knjiga- organizacija susreta s književnicima- predstavljanje noviteta u knjižnici- susreti s učenicima koji polaze knjižničarsku grupu u drugim školama- knjižnično- stručni poslovi

VREMENIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTAAktivnost će se provoditi jednom tjedno( jedan školski sat), tijekom cijele nastavne godine.Ukupno predviđeno – 35 sati.

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTAPredviđeni troškovi planirani su za nabavu potrošnog materijala i pribora za rad, organizaciju susreta s učenicima drugih škola i troškovi prijevoza učenika u posjet narodnoj knjižnici Nikola Zrinski Čakovec.

94

Page 13: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - CARNetov Portal … · Web viewCiljevi: Dodatno utvrđivanje i proširivanje obrađenog gradiva iz petog, šestog i sedmog razreda, ponavljanje obrađenog

Troškovi: cca 1000,00 kn.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJANačin vrednovanja sastoji se od polugodišnjeg izvješća u kojem se detaljno analizira jesu li svi planirani sadržaji usvojeni i aktivnosti provedene. Utvrđuje se u kojoj su mjeri oni usmjereni samo na učenike – članove skupine (individualno) ili su rezultati rada uočeni i primjenjivi na razini škole. Izvješća i rezultati koristit će se tijekom planiranja i pisanja kurikuluma za novu nastavnu godinu.

PODMLADAK CRVENOG KRIŽA – 7. I 8. RAZRED

CILJEVI I NAMJENA AKTIVNOSTI:

Upoznati učenike s radom i osnovnim načelima Hrvatskog Crvenog križa.Upoznati učenike s najosnovnijim pravilima i načinima pružanja prve pomoći (pomoću literature i uz pomoć stručnog suradnika). Upoznati se s ljudskim pravima, pravima djece te razvijati humane osjećaje i socijalnu svijest kod učenika. Razvijati ekološku svijest, stavove o zdravom načinu života.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: učenici sedmog i osmog razreda, učitelj.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: tjedni rad, školsko natjecanje, izvanškolsko natjecanje.

VREMENIK AKTIVNOSTI: tokom nastavne godine

TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI: troškovi fotokopiranja i izrade plakata – 600kntroškovi opreme i materijala za pružanje prve pomoći – 1000kn

NAČIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI: kroz natjecanja

ESTETSKO UREĐENJE ŠKOLE

CILJEVI AKTIVNOSTI – pridonjeti razumijevanju društvenih i kulturnih pejzaža koje svaki pojedinac nastanjuje. Umjetnost značajno doprinosi razumijevanju jer umjetničko djelo odražava svijet putem metaforičke obrade. Sposobnost tumačenja ovoga svijeta uči se putem interpretacije umjetnosti, što čini temelj za inteligentne i moralno odgovorne postupke.Razvijanje svijesti o vrijednosti vlastitog mišljenja i o potrebi uvažavanja tuđeg mišljenja, promicanje osjećaja za lijepo i za duhovnu dimneziju postojanja, razvijanje sposobnosti za društveni angažman te za neposredno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom društvu. Prepoznati i iskorijeniti kič te prikladnom simbolikom, minimalistički reći PUNO ili SVE.

NAMJENA AKTIVNOSTI – Razvijanje osjetljivosti na području likovne stvarnosti, vrednovanje sadržaja i ideja, otkrivanje estetičkih vrijednosti u motivu i izvedbi, vrednovanje i očuvanje okoliša i kulturne baštine, svjetske i nacionalne. Razvoj pozitivnog odnosa prema radu: aktivnost, inicijativnost, samostalnost, suradnja, timski rad.

95

Page 14: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - CARNetov Portal … · Web viewCiljevi: Dodatno utvrđivanje i proširivanje obrađenog gradiva iz petog, šestog i sedmog razreda, ponavljanje obrađenog

NOSITELJ AKTIVNOSTI – škola, učenici / učenice i učiteljica likovne kulture.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI – grupnim ili individualnim radom /izraditi dekorativne elemente / osmisliti izgled školskih panoa te pozornice - vezano uz prigodne datume kao što su: Dani kruha, Blagdan Svih Svetih, Sveti Nikola, Božić, Valentinovo, Uskrs, Dan planeta Zemlje, Dan voda, Dan škole i slično.

VREMENIK AKTIVNOSTI – tijekom školske godine

DETALJNI TROŠKOVNIK – kolaž papir i druge različite vrste papira i ljepila, fotografije, novinski članci, sprejevi u boji, alu folije, posteri, pribadače, spajalice, plakati i markeri u boji. Ukupan iznos – 1000 kuna.NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA – foto – zapisom se bilježi kreativni pristup problematici uređenja interijera, koji se kronološki prati, mijenja, dorađuje, unapređuje i slično.

NOGOMET (M)

PROGRAM RADA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI NOGOMET U O.Š. VLADIMIRA NAZORA – PRIBISLAVEC

NOGOMET (M) PLANIRANO SATI1. Pravila nogometne igre i izbor vođe grupe 12. Osnovno kretanje igrača bez lopte

- start i startno ubrzanje- max. brzina kretanja- promjena pravca i brzine kretanja- odrazi, skokovi i doskoci

5

2. Vođenja lopte- sredinom hrpta stopala- vanjskim dijelom hrpta stopala- unutarnjim dijelom hrpta stopala- vođenje đonom

6

3. Udarci lopte - od poda - iz zraka

4

4. Prijem lopte i fintiranja - princip amortizacije - nakon odbijanja od podloge - prijenos lopte

5

5. Oduzimanje lopte- sučelice - frontalno- guranjem – remplanjem- presijecanjem

4

6. Tehnika bacanja auta 57. Taktička obuka ekipe

- zonska obrana i napad - kombinirana obrana i napad

5

96

Page 15: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - CARNetov Portal … · Web viewCiljevi: Dodatno utvrđivanje i proširivanje obrađenog gradiva iz petog, šestog i sedmog razreda, ponavljanje obrađenog

- presing obrana - sudjelovanje na županijskom natjecanju u nogometu, te prijateljske utakmice

35 sati

CILJEVI AKTIVNOSTI:

stjecanje znanja i vještina iz igre nogomet stjecanje znanja o kreativnoj snazi nogometa i stvaranje školskog imidža

organizacija i priprema kroz timski rad, pružanje podrške u grupnom radu uočavanje i definiranje problema i zadataka, samostalno ili u grupi samoprocjenjivanje promovirati intelektualni, osobni, društveni i fizički razvoj učenika pratiti, analizirati i procjenjivati učenički rad

NAMJENA AKTIVNOSTI:

Aktivnost je namijenjena svim učenicima 5. do 8. razreda koji bi trebali u tekućoj školskoj godini uz postojeće uvjete u kojima škola radi, realizirati propisani program rada.

NOSITELJI AKTIVNOSTI:

Nositelji aktivnosti su učenici polaznici aktivnosti, učitelj TZK, roditelji, kadrovska služba i Ravnatelj škole koji su odgovorni da se planirani program rada realizira, analizira i vrednuje.NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA:

Snimit će se slika postojećeg stanja, materijalno-tehnički uvjeti u kojima škola radi, oprema, kadrovski uvjeti. Utvrdit će se potrebe učenika, te će se prema mogućnostima škole realizirati propisani plan rada sa učenicima.

VREMENIK AKTIVNOSTI:

Program će se provoditi tijekom tekuće školske godine, odnosno prema predviđenom kalendaru natjecanja iz nogometa, kojeg propisuje SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI:

TROŠKOVNIKNAMJENA komada / broj jedin. cijena cijena

1. Nogometne lopte 2x 250 kn 500 kn2. Nogometni dresovi 12x 100 kn 12000 kn3. Prijevoz autobusom na takmičenje 1x

1x330 kn280 kn

330 kn 280 kn

4. Sendviči, slanci, sokovi 12x12x12x

5 kn2 kn5 kn

60 kn 24 kn 60 kn

5. Medalje, pehari, priznanja 12x1x12x

10 kn150 kn5 kn

120 kn 150 kn 60 kn

97

Page 16: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - CARNetov Portal … · Web viewCiljevi: Dodatno utvrđivanje i proširivanje obrađenog gradiva iz petog, šestog i sedmog razreda, ponavljanje obrađenog

UKUPNO: 2784 kn

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:

Vrednovanje učenika za vrijeme aktivnosti započinje evidencijom dolaska na sat, oprema, uključivanje u rad, interes na satu, kvaliteta rezultata …Postignuti rezultati će biti adekvatno nagrađivani, odnosno odlikovani sa medaljama i priznanjima, te peharima i sl.Postignute rezultate ćemo koristiti za kvalitetni odnos unutar grupe, stvaranje školskog imidža, biti primjer postavljenih kriterija i načine na koji je ta škola organizirana i vođena.

ODBOJKA (M/Ž)

PROGRAM RADA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI ODBOJKA U O.Š. VLADIMIRA NAZORA – PRIBISLAVEC

ODBOJKA (M/Ž) PLANIRANO SATI8. Pravila odbojkaške igre i izbor vođe grupe 19. Vršno odbijanje lopte

- pojedinačno- u paru- u trojkama

10

10. Donje odbijanje lopte “čekić“- pojedinačno- u paru- u trojkama

10

11. Donji servis 412. Tenis servis 1013. Blok

- pojedinačni- grupni blok

7

14. Smeč iz zaleta 1015. Sistem igre sa jednim i dva primaća 816. Sudjelovanje na županijskom natjecanju u odbojci,

prijateljske utakmice10

70 sati

CILJEVI AKTIVNOSTI:

stjecanje znanja i vještina iz igre odbojke stjecanje znanja o kreativnoj snazi odbojke i stvaranje školskog imidža

organizacija i priprema kroz timski rad, pružanje podrške u grupnom radu uočavanje i definiranje problema i zadataka, samostalno ili u grupi samoprocjenjivanje

98

Page 17: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - CARNetov Portal … · Web viewCiljevi: Dodatno utvrđivanje i proširivanje obrađenog gradiva iz petog, šestog i sedmog razreda, ponavljanje obrađenog

promovirati intelektualni, osobni, društveni i fizički razvoj učenika pratiti, analizirati i procjenjivati učenički rad

NAMJENA AKTIVNOSTI:

Aktivnost je namijenjena svim učenicima 5. do 8. razreda koji bi trebali u tekućoj školskoj godini uz postojeće uvjete u kojima škola radi, realizirati propisani program rada.

NOSITELJI AKTIVNOSTI:

Nositelji aktivnosti su učenici polaznici aktivnosti, učitelj TZK, roditelji, kadrovska služba i Ravnatelj škole koji su odgovorni da se planirani program rada realizira, analizira i vrednuje.NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA:

Snimit će se slika postojećeg stanja, materijalno-tehnički uvjeti u kojima škola radi, oprema, kadrovski uvjeti. Utvrdit će se potrebe učenika, te će se prema mogućnostima škole realizirati propisani plan rada sa učenicima.

VREMENIK AKTIVNOSTI:

Program će se provoditi tijekom tekuće školske godine, odnosno prema predviđenom kalendaru natjecanja iz odbojke, kojeg propisuje SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.

DETALJAN TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI:

TROŠKOVNIKNAMJENA komada / broj jedin. cijena cijena

1. Odbojkaške lopte 4x 150 kn 600 kn2. Odbojkaški dresovi 12x 100 kn 12000 kn3. Prijevoz autobusom na takmičenje 1x

1x1x

330 kn520 kn280 kn

330 kn 520 kn 280 kn

4. Sendviči, slanci, sokovi 12x12x12x

5 kn2 kn5 kn

60 kn 24 kn 60 kn

5. Medalje, pehari, priznanja 12x1x12x

10 kn150 kn5 kn

120 kn 150 kn 60 kn

UKUPNO: 3404 kn

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:

Vrednovanje učenika za vrijeme aktivnosti započinje evidencijom dolaska na sat, oprema, uključivanje u rad, interes na satu, kvaliteta rezultata …

99

Page 18: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - CARNetov Portal … · Web viewCiljevi: Dodatno utvrđivanje i proširivanje obrađenog gradiva iz petog, šestog i sedmog razreda, ponavljanje obrađenog

Postignuti rezultati će biti adekvatno nagrađivani, odnosno odlikovani sa medaljama i priznanjima, te peharima i sl.Postignute rezultate ćemo koristiti za kvalitetni odnos unutar grupe, stvaranje školskog imidža, biti primjer postavljenih kriterija i načine na koji je ta škola organizirana i vođena.

SCENSKO-RECITATORSKA GRUPA NA NJEMAČKOM JEZIKU

CILJEVI AKTIVNOSTI:

Razvijanje literarnih i jezičnih sposobnosti, razvoj izražajnih mogućnosti učenika, samostalno izlaganje i pisanje različitih vrsta tekstova – na njemačkom jeziku.

NAMJENA AKTIVNOSTI:

Razvoj učenikova stvaralaštva i komunikacijskih sposobnosti.Priprema za javni nastup.

NOSITELJI AKTIVNOSTI:

Učitelj i učenici.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI:

Individualni i grupni rad s učenicima jedan sat tjedno.

VREMENIK AKTIVNOSTI:

Obrada tekstova tematski vezanih uz jesen

Studeni i prosinac - Pripreme za proslavu Nikolinja i Božića, tj. priprema prigodnih recitacija

Siječanj - Obrada tekstova tematski vezanih uz zimu

Veljača - Obrada tekstova tematski vezanih uz Valentinovo; Fašnik

Ožujak - Pozdrav proljećuTravanj - Pripreme za proslavu Uskrsa u školiSvibanj - Tekstovi vezani uz Majčin danLipanj – Pripreme za proslavu Dana škole

Listopad - Formiranje družine i upoznavanje s planom i programom rada u školskoj godini 2009./10.

Obrada tekstova tematski vezanih uz početak školske godine

100

Page 19: IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - CARNetov Portal … · Web viewCiljevi: Dodatno utvrđivanje i proširivanje obrađenog gradiva iz petog, šestog i sedmog razreda, ponavljanje obrađenog

TROŠKOVNIK: potrošni materijal - papir

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:

Praćenje učenikova napretka, javni nastupi.

101