Jadual Penentu Kandungan Sejarah Ting 4

  • View
    198

  • Download
    37

Embed Size (px)

DESCRIPTION

contoh JPK

Text of Jadual Penentu Kandungan Sejarah Ting 4

JADUAL PENENTU KANDUNGAN SEJARAH TINGKATAN 4Subjek: SejarahTingkatan: 4 Tajuk: Bab 1 Kemunculan Tamadun Awal Manusia

UNIT

PENGETAHUAN KEMAHIRAN

Konsep/Istilah FaktaKaedah Dan AnalisisTeori Dan PrinsipAplikasiAnalisisSinteksis Penilaian

1.1 Makna SejarahMemahami makna sejarah 1. Peradaban Bahasa Melayu2. Madana Bahasa Arab3. Civilization Bahasa InggerisMaksud Tamadun Pandangan Islam Pandangan BaratPeneranganPerbincanganSumbangsaranPerspektif yang berbeza dalam menyatakan makna sejarah dan tamadunMenyatakan maksud sejarahMenerangkan konsep tamadun dalam kerajaan awalMenyenaraikan Pandangan barat dan Islam mengenai tamadunMembincangkan konsep sejarah dan tamadun

1.2 Ciri-ciri tamadunMengetahui latar belakang dan ciri-ciri tamadun1. Petempatan Kekal2. Kehidupan beroganisasi3. Sistem pemerintahan4. Pengkhususan pekerjaan5. Agama dan kepercayaan6. Bahasa dan Sistem tulisan

PeneranganPerbincanganAktiviti berkumpulanCorak kehidupan yang lebih sistematik dan tersusunMenerangkan latar belakang petempatan awalMengklasifikasikan ciri-ciri utama sesebuah tamadun awal manusiaMenghuraikan ciri-ciri tamadun dengan lebih menyeluruhMenyanalisis ciri-ciri yang dinyatakan dalam tamadun awal

1.3 Proses pembentukan tamadun

Mengetahui proses pembentukan tamadun zaman awalProses pembentukan tamadun awal1. Sumeria2. Mesir3. Indus 4. Hwang HoPeneranganPerbincanganAktiviti berkumpulanKebijaksanaan dalam membina tamadun awalMenerangkan proses pembentukan setiap tamadunMenyatakan sumbangan tamadun Sumeria, Mesir, Indus dan Hwang HoMengaklasifikasi sumbangan setiap tamadunMerasionalkan pemilihan sungai sebagai lokasi pembentukan tamadun awal

Subjek: SejarahTingkatan: 4Tajuk: Bab 2- Peningkatan Tamadun

UNIT

PENGETAHUAN KEMAHIRAN

Konsep/Istilah FaktaKaedah Dan AnalisisTeori Dan PrinsipAplikasiAnalisisSinteksis Penilaian

2.1 Latar Belakang SejarahMemahami latar belakang tamadun Tamadun:1. Yunani2. Rom3. India4. ChinaPeneranganPerbincanganSumbangsaranPerubahan yang mewujudkan sesebuah tamadunMenyatakan latar belakang empat tamadun awal duniaMenerangkan latar belakang setiap tamadun awal duniaMenyenaraikan setiap latar belakang tamadun duniaMembincangkan latar belakang tamaadun dunia

2.2 Aspek-aspek peningkatan TamadunMengetahui bagaimana sesebuah tamadun berkembangPolitik1. Pentadbiran2. Perundangan3. Perluasan KuasaEkonomi1. Pertanian2. Perdagangan3. Perusaharaan4. KewanganSosial1. Pendidikan2. Falsafah3. Sains Teknologi4. Seni dan Seni Bina5. Bahasa 6. Kesusesteraan7. Sistem Sosial

PeneranganPerbincanganAktiviti berkumpulanKebijaksanaan dalam mengurus kerajaan awalMenyatakan aspek peningkatan tamadun di India, China, Rom dan YunaniMenerangkan ciri-ciri peningkatan pada setiap tamadun duniaMenghubungkait aspek peningkatan tamadun dengan tamadun awalMenghuraikan perkembangan tamadun dalam proses peningkatan tamadun

2.3 Sumbangan Tamadun

Mengetahui Sumbangan bagi setiap tamadunSumbangan tamadun awal:1. Sumbangan tamadun Yunani2. Sumbangan tamadunRom3. Sumbangan tamadun India4. Sumbangan tamadun ChinaPeneranganPerbincanganAktiviti berkumpulanKeunggulan ilmu dalam membangunkan tamadunMengklasifikasi sumbangan setiap tamadunMembandingkan sistem pentadbiran setiap tamadunMembandingkan sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi Malaysia hari iniMenjelaskan ciri-ciri kepemimpinan berwibawa

2.4 Kemunculan agama dan ajaran Utama dunia

Jenis agama dan Ajaran:1. Agama Hindu2. Agama Buddha3. Agama Kristian4. Agama Islam5. Cofucianisme6. TaoismePeneranganPerbincanganAktiviti kumpulan

Agama pelbagai dalam pelbagai corak penyebaranMenyenaraikan agama dan ajaran utama duniaMenyatakan prinsip-prinsip utama setiap agama dan ajaran duniaMenghuraikan sejarah perkembangan agama dan ajaran DuniaMerumuskan kepentingan agama dalam kehidupan

Subjek: SejarahTingkatan: 4Tajuk: Bab 3- Tamadun Awal Asia Tenggara UNIT

PENGETAHUAN KEMAHIRAN

Konsep/Istilah FaktaKaedah Dan AnalisisTeori Dan PrinsipAplikasiAnalisisSinteksis Penilaian

3.1 Bentuk-bentuk kerajaan AwalMengenalpasti bentuk-bentuk kerajaan awal di Asia Tenggra Ciri-ciri kerajaan Awal1. Kerajaan Agraria Pertanian sara diri Pengumpulan hasil hutan Perdagangan2. Kerajaan Maritim Perdagangan Pengumpulan hasil laut Ahli pelayaran Peranan pelabuhan awal Peranan Brahmin/Pendeta

PeneranganPerbincanganSumbangsaranAktiviti kumpulanPerbezaan corak dan ciri dalam kerajaan awalMenyatakan bentuk kerajaan awal di Asia TenggaraMenerangkan ciri-ciri utama kerajaan awal Asia TenggaraMenyenaraikan faktor perkembangan tamadun dalam tamadun awal di Asia TenggaraMembincangkan hubungan saling bergantung antar kerajaan Agraria dan kerajaan Maritim

3.2 Pengaruh Agama Hindu dan Buddha dalam kerajaan awalMengetahui bagaimana pengaruh agama muncul dalam tamadun awalJenis pengaruh:1. Cara-cara kedatangan pengaruh agama hindu dan Buddha Penaklukan Perdagangan Keagamaan Pengambilan terus oleh pemerintah2. Pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan Institusi beraja3. Pengaruh Hindu dan Buddha dalam kesenian dan kesusesteraan Seni Bina SasteraPeneranganPerbincanganAktiviti berkumpulanCorak kehidupan yang lebih sistematik dan tersusunMenyatakan cara kedatangan agama Hindu dan Buddha ke Asia TenggaraMenghuraikan pengaruh Hindu-Buddha dalam pemerintahan dan pentadbiranMenghuraikan contoh pengaruh Hindu-Buddha dalam kesusasteraan dan kesenianMewajarkan monumen perlu dikekalkan sebagai khazanah negara

Subjek: SejarahTingkatan: 4Tajuk: Bab 4- Tamadun Islam Dan PerkembangannyaUNITPENGETAHUANKEMAHIRAN

Konsep/IstilahFaktaKaedah Dan AnalisisTeori Dan PrinsipAplikasiAnalisisSintesisPenilaian

4.1 Masyarakat Arab JahiliahMengenalpasti ciri-ciri masyarakat Jahilliah1. Ciri-ciri Sosial nilai-nilai hidup organisasi politik kepercayaan agama PeneranganPerbincanganSumbangsaranAktiviti kumpulanKeadaan masyarakat dalam zaman tersebutMenghubungkaitan sikap masyarakat Arab Jahiliah dengan masyarakat sekarangMengenalpasti ciri-ciri masyarakat jahiliahMenghuraikan secara ringkas mengenai ciri-ciri masyarakat Arab JahiliahMerasionalkan masyarakat Arab Jahiliah berpegang teguh kepada sistem kabilah

4.2 Islam dan Penyebarannya di MakkahMemahami cara ajaran Islam disebarkanKelahiran dan perkembangan Islam di Makkah

PeneranganPerbincanganAktiviti berkumpulanPerubahan untuk kebaikanMeneroka cara penyebaran Islam di MakkahMenghuraikan penyebaran Islam di MakkahMenjana idea erti tamadun dari perspektif IslamMerasionalkan penyebaran Islam di Makkah

4.3 Reaksi masyarakat ArabMengenalpasti reaksi masyarakat Arab terhadap ajaran IslamPenerimaan dan penentangan masyarakat ArabPerbincanganMengkaji cartaPenerimaan atau sebaliknyaMenunjukkan reaksi masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di MakkahMenjelaskan dengan contoh penentangan masyarakat Arab terhadap penyebaran Islam di MakkahMenghubungkaitkan penentangan masyarakat Arab Makkah terhadap Islam dengan kepentingan ekonomi dan politik merekaMenilai reaksi masyarakat Arab Makkah terhadap penyebaran Islam di Makkah

Subjek: SejarahTingkatan: 4Tajuk: Bab 5-Kerajaan Islam Di MadinahUNITPENGETAHUANKEMAHIRAN

Konsep/IstilahFaktaKaedah Dan AnalisisTeori Dan PrinsipAplikasiAnalisisSintesisPenilaian

5.1 Perjanjian Aqabah pertama dan keduaMenyenaraikan isi-isi perjanjian Aqabah 1 & 2Kepentingan perjanjian aqabahPeneranganPerbincanganSumbangsaranAktiviti kumpulanMenunjukkan kepentingan perjanjian Aqabah Menghuraikan kepentingan Perajanjian Aqabah pertama dan keduaMenghubungkaitakan perjanjian Aqabah Pertama dan keduaMembezakan perjanjian Aqabah pertama dan kedua

5.2 HijrahMemahami konsep Hijrah dalam IslamKonsepSebabKepentingan

PeneranganPerbincanganAktiviti berkumpulanKearah hidup lebih baikMeramalkan sebab Nabi Muhammad s.a.w. berhijrah ke MakkahMenghuraikan kepentingan peristiwa Hijrah dalam sejarah IslamMembuat justifikasi pendapat orientalis yang mentakrifkan hijrah sebagai melarikan diriMerasionalkan konsep Hijrah dalam kehidupan masa kini

5.3 Piagam MadinahMengenalpasti ciri-ciri kandungan piagam MadinahKandunganKepentingan PerbincanganMengkaji cartaMeneroka kepentingan Piagam Madinah kepada masyarakat IslamMenghuraikan prinsip umum kandungan Piagam MadinahMerumuskan kepentingan Piagam MadinahMerasionalkan Piagam Madinah dalam konteks menjamin perpaduan kaum

5.4 Penyebaran IslamMengetahui cara penyebaran IslamMempertahankan maruah dan hakKajian teks Pengurusan grafikMenunjukkan usaha penyebaran Islam di MadinahMenghuraikan penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad s.a.w.Membandingkan keadaan masyarakat Arab sebelum dan selepas kedatangan IslamMerasionalkan penyebaran Islam bukan melalui mata pedang

5.5 Perjanjian Hudaibiyah Memahami perjanjian HudaibiyahKepentingan Peta mindaPerbincangan SumbangsaranMeneroka kepentingan Perjanjian HudaibiahMengenal pasti kepentingan perjanjian HudaibiahMenghubungkaitkan Perjanjian Hudaibiah dengan Pembukaan semula Kota MakkahMerasionalkan kepentingan perjanjian Hudaibiah

5.6 Pembukaan semula Kota MakkahPeta mindaPerbincangan Sumbangsaran Menunjuk cara proses pembukaan semula Kota MakkahMenghuraikan proses pembukaan semula Kota MakkahMenjana idea kepentingan pembukaan semula Kota MakkahMewajarkan pembukaan semula Kota Makkah

Subjek: SejarahTingkatan: 4Tajuk: Bab 6-Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya UNITPENGETAHUAN KEMAHIRAN

Konsep/Istilah FaktaKaedah Dan AnalisisTeori Dan PrinsipAplikasiAnalisisSintesis Penilaian

6.1 Zaman Khalifah al-RasyidinMemahami sistem pemerintahan khulafa al rasyidin1. Zaman khulafa al rasyidin2. Empat tokoh ulama khalifah utama Abu bakar as siddiq Umar al khattab Uthman bin Affan Ali bin abu talib3. Konsep khalifah Syarat dan cara pemilihan khalifah