Jsi Matematik14

  • View
    220

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

jsu mate

Text of Jsi Matematik14

MT P1 MIDYEAR1Which of the following numbers are in an ascending order?Antara berikut nombor yang manakah disusun dalam tertib menaik ?A23 679, 23 796, 23 976, 32 976B24 910, 24 901, 25 901, 26 902C26 368, 26 638, 26 863, 26 836D43 111, 43 222, 34 333, 43 4442+ 1 405 = 23 601A25 006B23 196C22 405D22 1963Round off 12 308 to the nearest hundred.Bundarkan 12 308 kepada ratus yang hampir.A12 318B12 310C12 300D12 0004What is the value of S ?Apakah nilai S ?ABCD5Divide 12 544 by 16 .Bahagikan 12 544 dengan 16 .A7B78C784D7 8486Diagram 1 shows a number of notes.Gambarajah 1 menunjukkan bilangan wang kertas.Diagram 1 / Gambarajah 1What is the amount money shown in the diagram 1 above?Berapakah jumlah wang yang ditunjukkan di dalam gambarajah 1 di atas?ARM550BRM650CRM700DRM8507Find the total fractions of the shaded area.Cari pecahan bahagian yang berlorek.ABCD8Solve 11.34 - in decimals.Selesaikankepada perpuluhan.A6.64B6.63C7.27D35.669=480What number in above ?Apakah nombor dalam di atas ?A96B192C1 200D2 40010Expressin the simplest form.Mudahkankepada bentuk termudah.ABCD11Diagram 2Rajah 2Diagram 2 show a number line.The value P + Q isRajah 2 menunjukkan satu garis nombor .Nilai P + Q ialahA4.4BCD5.51264.1 - 12.05 + 5.16 =A46 . 89B47 . 21C57 . 21D57 . 3113Diagram 3 shows two numbers.Rajah 3 menunjukkan dua nombor.Diagram 3Rajah 3Find the difference with digit 8 and digit 9.Carikan beza antara nilai digit 8 dengan nilai digit 9.A0 . 01B0 . 71C0 . 81D0 . 8914Ahmad has 13 200 chicken eggs placed equally in 80 baskets.How many eggs are there in each baskets?Ahmad ada 13 200 biji telur ayam disimpan sama banyak dalam 80 buah bakul.Berapa banyak telur ayam disimpan dalam setiap bekas ?A16B165C1 656D16 56015Name the place value of the digit 7 in 57 432.Namakan nilai tempat bagi digit 7 dalam 57 432.AonessaBtenspuluhChundredsratusDthousandsribu16Diagram 8 shows the price of a car.Gambarajah 8 menunjukkan harga sebuah kereta.Diagram 8 / Gambarajah 8Which of the following adds up to the same value as the price of the car?Antara berikut, yang manakah mempunyai hasil tambah yang sama denganharga kereta itu?ARM20 000 + RM80 + RM9 + 70 senBRM20 000 + RM800 + RM90 + RM7CRM20 000 + RM8 000 + RM90 + RM7DRM20 000 + RM8 000 + RM900 + RM7017Table 1 shows the number of notes and coins in Zuraina's collection.Jadual 1 menunjukkan bilangan wang kertas dan duit syiling mengikut nilai dalamkoleksi Zuraina.Value/Nilai wangRM10RM550 sen10 senNumber/Bilangan4J8KTable 1Jadual 1The total amount of money in Zuraina's collection is RM74.80.Which of the following shows the correct numbers of J and K?Jumlah wang dalam koleksi Zuraina ialah RM74.80Antara yang berikut,yang manakah menunjukkan bilangan J dan K yang betul?AJK68BJK67CJK58DJK5718Ah Meng's monthly salary is RM4800. He savesof her salary each monthCalculate her savings in 2 months ?Gaji bulanan Ah Meng ialah RM4 800. Dia menyimpandaripada gajinyasetiap bulan. Kirakan jumlah simpanannya di dalam 2 bulan.ARM1 000BRM1 200CRM2 400DRM4 80019Table 2 shows an incomplete bill showing the items bought by Adrianna.Jadual 2 menunjukkan bil yang tidak lengkap yang menunjukkan barangyang dibeli oleh Adrianna.QuantityItemPrice per unitPriceKuantitiBarangHarga seunitHarga2 pairsShoesRM702 pasangKasut4 pairsSocksRM5.504 pasangSarungkakiBeltTaliPinggangTotalRM113JumlahTable 2 / Jadual 2The price of a belt isof the price of a pair of shoes. How many belts does Adrianna buy?Harga seutas tali pinggang ialahdaripada harga sepasang kasut itu.Berapakah bilangan tali pinggang yang dibelinya?A1B2C3D420Which of the following has the largest value?Antara berikut, yang manakah mempunyai nilai yang paling besar?ARM1 000BRM9 090 30CRM40 000 - RM39 600DRM300 + RM15.60 + RM800

&L&"Times New Roman,Bold"&12SULIT&C&P&R&"Times New Roman,Bold"&12 015/1&L&"Times New Roman,Bold"&11 015/1 &R&"Times New Roman,Bold"[ Lihat halaman sebelah ]SULIT4545232322Number of stampsBilangan setemP2.02.4Q4.673+S=341111+5.047.826.39RM28 970usaer:

jsiJABATAN PELAJARAN NEGERI JOHORJADUAL SPESIFIKASI ITEM (J.S.I.) UJIAN BULAN MACTAHUN 5 (MATEMATIK KERTAS 1), 2014TOPICPENGETAHUAN DAN PEFAHAMANKEMAHIRAN MENGIRAKEMAHIRAN MENGAPLIKASIJUMPP1PP2PP3KM1KM2KM3KM4KAP1KAP2KAP3KAP4LAHLAHLAHLAHLAHLAHLAHLAHLAHLAHLAHNOMBOR BULAT153152146PECAHAN10974165PERPULUHAN81113124WANG6171920185PERATUSMASAUKURAN PANJANGTIMBANG BERATISIPADU CECAIRBENTUK 2-DBENTUK 3-DPURATADATA HANDLINGJUMLAH20

muridMARKAH MENTAHSK KAHANG, 86700, KAHANG, KLUANG, JOHORDIAGNOSIS SOALAN UJIAN BULAN MAC 2014NAMA GURU : ___________________________TAHUN : 5 PINTARMATAPELAJARAN: ___________________________NAMA PELAJARKEMAHIRAN/N0. SOALAN12345678910111213141516171819201MOHAMMAD IMAN HAZIQ BIN A MAJIDX/XXX///XX/XXXXXXXXX2MUHAMMAD AIMAN BIN ABDULLAH///X////X///////X/X/3MUHAMMAD AIZAD BIN SAFIEE////X/////XXXX//X/XX4MUHAMMAD HAFIY HAMIZY B MOHD ISA//////////X////XXX/X5MUHAMMAD HAIKAL HAKIMI B JASMI///XX//XXXXXXXX/XX/X6MUHAMMAD IQBAL HAKIM B SABRI/X/XX//XX/XXX////X/X7MUHAMMAD NAQIB SYAHMI BIN SAMSURI///X/////////////X//8NOR AHMAD DANIAL B ABDUL WAHAB////////X/X//////X/X9AMELIA NURSHAFILLA BT NORAZAN///X////X/////X/XX/X10FARISHA ALYSSA BT RAHMAN///////XX/X/XXX/XX/X11FATHIN NUR ATIERAH BT MOHD FAIZAL/XXXX///XX//X//XXXXX12HAZIQAH HAMIMAH BT ZULKARNAIN////////X/////////XX13NAZATUL SOFEA BT NORAZMAN//XX////XX///X//XXXX14NAZIRA ASYIQIN BT HASHIM////X///////X///X/XX15NORSOFIAH IMAN BT ABDUL RAHMAN////////X///////X/XX16NUR AIRIN ATTASSHA BT ROSNAN//XX////////////X/XX17NUR FITRAH SYUHADAH BT ASMAYOR/X/X////XX//X///XXXX18NUR SYAZWANI BT SHUKOR//X/////X//X/////XXX19NURALEEYA ATASYA BT ABDUL AZIZ///////////X//////X/20NURUL AIN BT NOR AZMI/////////////////X/X21NURUL ASYIQIN BT MUHD NOOR////////X//X////XXXX22NURUL IZZATI BT ROSLI/X/X///XX///////XX/X23SALSABILA BT ALI////////XX/X/XX/X//X24SITI NUR DIANA BT DAUD////////X//XX///X//X25SITI NUR NAJWA BT MOHD YUTI///XX/XXXX/XXX//XXXX26UMMI UMMAIRAH BT MOHD FADZILAHX//X//XXX//XX///XX/XJUMLAH BETUL242221131926242071920151519212379123

BIL

INDEKS KESUKARANItem 1Analisis ItemIndeks kesukaran (p)Indeks Diskriminasi (D)Nilai8 + 6 = 0.888 - 6 = 0.25168Interpretasi ItemTerlalu mudahDiskriminasi positif yang sederhanaKesimpulan Item boleh diterima dan boleh diubahsuaiItem 2Analisis ItemIndeks kesukaran (p)Indeks Diskriminasi (D)Nilai8 + 5 = 0.818 - 5 = 0.38168Interpretasi ItemTerlalu mudahDiskriminasi positif yang sederhanaKesimpulan Item boleh diterima dan boleh diubahsuaiItem 3Analisis ItemIndeks kesukaran (p)Indeks Diskriminasi (D)Nilai8 + 5 = 0.818 - 5 = 0.38168Interpretasi ItemTerlalu mudahDiskriminasi positif yang sederhanaKesimpulan Item boleh diterima dan boleh diubahsuaiItem 4Analisis ItemIndeks kesukaran (p)Indeks Diskriminasi (D)Nilai6+0 = 0.816 - 0 = 0.75168Interpretasi ItemSederhanaDiskriminasi positif yang tinggiKesimpulan Item boleh diterima tetapi perlu diubahsuaiItem 5Analisis ItemIndeks kesukaran (p)Indeks Diskriminasi (D)Nilai7 + 3 = 0.637 - 3 = 0.5168Interpretasi ItemSederhanaDiskriminasi positif yang tinggiKesimpulan Item boleh diterima tetapi perlu diubahsuaiItem 6Analisis ItemIndeks kesukaran (p)Indeks Diskriminasi (D)Nilai8 + 8 = 18 - 8 = 0168Interpretasi ItemTerlalu mudahDiskriminasi negatifKesimpulan Item perlu dibuang atau perlu diubahsuaiItem 7Analisis ItemIndeks kesukaran (p)Indeks Diskriminasi (D)Nilai8 + 6 = 0.888 - 6 = 0.25168Interpretasi ItemTerlalu mudahDiskriminasi positif yang sederhanaKesimpulan Item perlu diubahsuaiItem 8Analisis ItemIndeks kesukaran (p)Indeks Diskriminasi (D)Nilai8 + 4 = 0.758 - 4 = 0.5168Interpretasi ItemSederhanaDiskriminasi positif yang tinggiKesimpulan Item amat sesuai dan boleh diterimaItem 9Analisis ItemIndeks kesukaran (p)Indeks Diskriminasi (D)Nilai4 + 0 = 0.254 - 0 = 0.5168Interpretasi ItemTerlalu sukarDiskriminasi positif yang tinggiKesimpulan Item boleh diterima dan boleh diubahsuaiItem 10Analisis ItemIndeks kesukaran (p)Indeks Diskriminasi (D)Nilai8 + 2 = 0.638 - 2 = 0.75168Interpretasi ItemSederhanaDiskriminasi positif yang tinggiKesimpulan Item amat sesuai dan boleh diterimaItem 11Analisis ItemIndeks kesukaran (p)Indeks Diskriminasi (D)Nilai7 + 6 =0.817 - 6 = 0.13168Interpretasi ItemTerlalu mudahDiskriminasi positif yang rendahKesimpulan Item perlu diubahsuaiItem 12Analisis ItemIndeks kesukaran (p)Indeks Diskriminasi (D)Nilai7 + 3 =0.637 - 3 = 0.5168Interpretasi ItemSederhanaDiskriminasi positif yang tinggiKesimpulan Item amat sesuai dan boleh diterimaItem 13Analisis ItemIndeks kesukaran (p)Indeks Diskriminasi (D)Nilai7 + 1 = 0.57 - 1 = 0.75168Interpretasi ItemSederhanaDiskriminasi positif yang tinggiKesimpulan Item sangat sesuai diterima dan boleh disimpan dalam bank soalanItem 14Analisis ItemIndeks kesukaran (p)Indeks Diskriminasi (D)Nilai8 + 4 = 0.758 - 4 = 0.5168Interpretasi ItemSederhanaDiskriminasi positif yang tinggiKesimpulan Item sangat sesuai diterima dan boleh disimpan dalam bank soalanItem15Analisis ItemIndeks kesukaran (p)Indeks Diskriminasi (D)Nilai8 + 6 =0.868 - 6 = 0.25168Interpretasi ItemTerlalu mudahDiskriminasi positif yang sederhanaKesimpulan Item perlu diubahsuaiItem 16Analisis ItemIndeks kesukaran (p)Indeks Diskriminasi (D)Nilai8 + 6 =0.868 - 6 = 0.25168Interpretasi ItemTerlalu mudahDiskriminasi positif yang sederhanaKesimpulan Item perlu diubahsuaiItem 17Analisis ItemIndeks kesukaran (p)Indeks Diskriminasi (D)Nilai5 + 1