of 24 /24

Kenaikan Pangkat - pendaftar.upm.edu.my · Pangkat dalam Perkhidmatan Awam (Diluluskan LPU 82 pada 12/1/2011) Asas Kenaikan Pangkat Merit Kecekapan & prestasi Kelayakan, pengetahuan,

  • Upload
    buihanh

  • View
    233

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Kenaikan Pangkat - pendaftar.upm.edu.my · Pangkat dalam Perkhidmatan Awam (Diluluskan LPU 82 pada...

Page 1: Kenaikan Pangkat - pendaftar.upm.edu.my · Pangkat dalam Perkhidmatan Awam (Diluluskan LPU 82 pada 12/1/2011) Asas Kenaikan Pangkat Merit Kecekapan & prestasi Kelayakan, pengetahuan,
Page 2: Kenaikan Pangkat - pendaftar.upm.edu.my · Pangkat dalam Perkhidmatan Awam (Diluluskan LPU 82 pada 12/1/2011) Asas Kenaikan Pangkat Merit Kecekapan & prestasi Kelayakan, pengetahuan,

Kenaikan Pangkat

Seksyen Kenaikan Pangkat

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Pejabat Pendaftar UPM

17 Januari 2018

Page 3: Kenaikan Pangkat - pendaftar.upm.edu.my · Pangkat dalam Perkhidmatan Awam (Diluluskan LPU 82 pada 12/1/2011) Asas Kenaikan Pangkat Merit Kecekapan & prestasi Kelayakan, pengetahuan,

Salam perkenalan

• Azizi bin Ismail

• 4 Sept 1998

• FPP, BAkd, ICC dan Pej.TNCPI, PMO KPT

• Pej. Pendaftar (16/5/2015)

Page 4: Kenaikan Pangkat - pendaftar.upm.edu.my · Pangkat dalam Perkhidmatan Awam (Diluluskan LPU 82 pada 12/1/2011) Asas Kenaikan Pangkat Merit Kecekapan & prestasi Kelayakan, pengetahuan,

4

Tafsiran, Punca Kuasa, Asas, Syarat

Kenaikan Pangkat (KP)

Pengenalan

Kandungan Pembentangan

1

Tatatertib & KP

Kriteria, Syarat Wajib Minimum dan

Borang Skor Markah KP

Laluan Kerjaya Baharu

Sesi Soal Jawab

2

3

4

5

6

Page 5: Kenaikan Pangkat - pendaftar.upm.edu.my · Pangkat dalam Perkhidmatan Awam (Diluluskan LPU 82 pada 12/1/2011) Asas Kenaikan Pangkat Merit Kecekapan & prestasi Kelayakan, pengetahuan,

Tafsiran, Punca Kuasa, Asas, Syarat

Kenaikan Pangkat (KP)

Pengenalan

Kandungan Pembentangan

1

Tatatertib dan KP

Kriteria, Syarat Wajib Minimum dan

Borang Skor Markah KP

Laluan Kerjaya Baharu

Sesi Soal Jawab

2

3

4

5

6

Page 6: Kenaikan Pangkat - pendaftar.upm.edu.my · Pangkat dalam Perkhidmatan Awam (Diluluskan LPU 82 pada 12/1/2011) Asas Kenaikan Pangkat Merit Kecekapan & prestasi Kelayakan, pengetahuan,

Tafsiran

• Peningkatan secara hakiki dari satugred ke satu gred yang lebih tinggi

dalam perkhidmatan dan skim perkhidmatan yang sama dengan

kelulusan Lembaga Kenaikan Pangkat.

Kenaikan Pangkat

Page 7: Kenaikan Pangkat - pendaftar.upm.edu.my · Pangkat dalam Perkhidmatan Awam (Diluluskan LPU 82 pada 12/1/2011) Asas Kenaikan Pangkat Merit Kecekapan & prestasi Kelayakan, pengetahuan,

Punca Kuasa

• Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan PenamatanPerkhidmatan) 2012 (Bhg VIII Perkara 39-45)

• Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2010 –Panduan Pengurusan Pemangkuan dan Kenaikan Pangkat dalam Perkhidmatan Awam (DiluluskanLPU 82 pada 12/1/2011)

Page 8: Kenaikan Pangkat - pendaftar.upm.edu.my · Pangkat dalam Perkhidmatan Awam (Diluluskan LPU 82 pada 12/1/2011) Asas Kenaikan Pangkat Merit Kecekapan & prestasi Kelayakan, pengetahuan,

Asas Kenaikan Pangkat

Merit

Kecekapan& prestasi

Kelayakan, pengetahuan, kemahiran & pengalaman

Sifat peribadi, keutuhan, potensi &

kepemimpinan

Kegiatan luar & sumbangan kepada negara/ masyarakat

Page 9: Kenaikan Pangkat - pendaftar.upm.edu.my · Pangkat dalam Perkhidmatan Awam (Diluluskan LPU 82 pada 12/1/2011) Asas Kenaikan Pangkat Merit Kecekapan & prestasi Kelayakan, pengetahuan,

Syarat Kenaikan Pangkat

Disahkan dalam perkhidmatan

Mencapai 80% dalam LNPT bagi 3 tahun terakhir sebelum permohonan

Diperaku oleh ketua jabatan

Page 10: Kenaikan Pangkat - pendaftar.upm.edu.my · Pangkat dalam Perkhidmatan Awam (Diluluskan LPU 82 pada 12/1/2011) Asas Kenaikan Pangkat Merit Kecekapan & prestasi Kelayakan, pengetahuan,

Syarat Kenaikan Pangkat

Bebas hukuman tatatertib

Telah isytihar harta

Lulus tapisan keutuhan SPRM

Page 11: Kenaikan Pangkat - pendaftar.upm.edu.my · Pangkat dalam Perkhidmatan Awam (Diluluskan LPU 82 pada 12/1/2011) Asas Kenaikan Pangkat Merit Kecekapan & prestasi Kelayakan, pengetahuan,

Syarat Kenaikan Pangkat

Bebas senarai hitam peminjampendidikan tegar

Syarat-syarat lain oleh LPU

Page 12: Kenaikan Pangkat - pendaftar.upm.edu.my · Pangkat dalam Perkhidmatan Awam (Diluluskan LPU 82 pada 12/1/2011) Asas Kenaikan Pangkat Merit Kecekapan & prestasi Kelayakan, pengetahuan,

Tafsiran, Punca Kuasa, Asas, Syarat

Kenaikan Pangkat (KP)

Pengenalan

Kandungan Pembentangan

1

Tatatertib dan KP

Kriteria, Syarat Wajib Minimum dan

Borang Skor Markah KP

Laluan Kerjaya Baharu

Sesi Soal Jawab

2

3

4

5

6

Page 13: Kenaikan Pangkat - pendaftar.upm.edu.my · Pangkat dalam Perkhidmatan Awam (Diluluskan LPU 82 pada 12/1/2011) Asas Kenaikan Pangkat Merit Kecekapan & prestasi Kelayakan, pengetahuan,

Dikenakan hukumantatatertib

Bil. Jenis HukumanTempoh Tidak Layak

Dipertimbang KP

1. Amaran 12 bulan

2. Denda 18 bulan

3. Lucut Hak Emolumen 24 bulan

4. Tangguh Pergerakan Gaji 30 bulan

5. Turun Gaji 36 bulan

6. Turun Pangkat 48 bulan

Page 14: Kenaikan Pangkat - pendaftar.upm.edu.my · Pangkat dalam Perkhidmatan Awam (Diluluskan LPU 82 pada 12/1/2011) Asas Kenaikan Pangkat Merit Kecekapan & prestasi Kelayakan, pengetahuan,

Tafsiran, Punca Kuasa, Asas, Syarat

Kenaikan Pangkat (KP)

Pengenalan

Kandungan Pembentangan

1

Tatatertib dan KP

Kriteria, Syarat Wajib Minimum dan

Borang Skor Markah KP

Laluan Kerjaya Baharu

Sesi Soal Jawab

2

3

4

5

6

Page 15: Kenaikan Pangkat - pendaftar.upm.edu.my · Pangkat dalam Perkhidmatan Awam (Diluluskan LPU 82 pada 12/1/2011) Asas Kenaikan Pangkat Merit Kecekapan & prestasi Kelayakan, pengetahuan,

Kriteria KecemerlanganAkademik

Mencapai 80% dalam skor

markah yang ditetapkan

Page 16: Kenaikan Pangkat - pendaftar.upm.edu.my · Pangkat dalam Perkhidmatan Awam (Diluluskan LPU 82 pada 12/1/2011) Asas Kenaikan Pangkat Merit Kecekapan & prestasi Kelayakan, pengetahuan,

Buku Oren UPM

Page 17: Kenaikan Pangkat - pendaftar.upm.edu.my · Pangkat dalam Perkhidmatan Awam (Diluluskan LPU 82 pada 12/1/2011) Asas Kenaikan Pangkat Merit Kecekapan & prestasi Kelayakan, pengetahuan,

Kriteria Kenaikan Pangkat

1. Pengajaran dan penyeliaan

2. Penyelidikan dan penerbitan

3. Jaringan industri dan masyarakat

4. Kepemimpinan akademik, sumbangankepada universiti dan negara

Page 18: Kenaikan Pangkat - pendaftar.upm.edu.my · Pangkat dalam Perkhidmatan Awam (Diluluskan LPU 82 pada 12/1/2011) Asas Kenaikan Pangkat Merit Kecekapan & prestasi Kelayakan, pengetahuan,

Syarat Wajib Minimum

Bidang/ Kluster

Jumlah Penerbitan Artikel

Penerbitan Terujuk (Citation

Index)

Penerbitan sebagaiSenior Author

Graduatkan Pelajar Ph.D

Graduatkan Pelajar MSc./ M.Med

Projek Ber-sama

Ketua Projek

Perundingan Klinikal(jam sebulan)

Projek JINM Berimpak

52 54 VK7 52 54 VK7 52 54 VK7 52 54 VK7 52 54 VK7 52 54 VK7 52 54 VK7 52 54 VK7

Sains, Pertanian & Teknikal

6 12 30 0 6 10 3 6 15 0 0 1 0 1 1 1 2 5 TB1

(K)1

(K)2

(K)

Sains Sosial 6 10 20 0 1 2 3 5 10 0 0 1 0 1 1 1 2 5 TB1

(K)1

(K)2

(K)

Klinikal 1 10 20 0 2 10 - 5 10 0 0 1 0 1 (A) 1 1 1 5 32j 20j 20j 1 (K/A) 1 (K/A) 2 (K/A)

Reka Bentuk & Seni Bina

1 10 20 0 2 4 - 5 10 0 0 1 0 1 1 1 2 5 TB1

(K)1

(K)2

(K)

Page 19: Kenaikan Pangkat - pendaftar.upm.edu.my · Pangkat dalam Perkhidmatan Awam (Diluluskan LPU 82 pada 12/1/2011) Asas Kenaikan Pangkat Merit Kecekapan & prestasi Kelayakan, pengetahuan,

Borang Skor Markah

• Boleh dicapai melalui e-ISO UPM

http://reg.upm.edu.my/eISO/

Page 20: Kenaikan Pangkat - pendaftar.upm.edu.my · Pangkat dalam Perkhidmatan Awam (Diluluskan LPU 82 pada 12/1/2011) Asas Kenaikan Pangkat Merit Kecekapan & prestasi Kelayakan, pengetahuan,

Tafsiran, Punca Kuasa, Asas, Syarat

Kenaikan Pangkat (KP)

Pengenalan

Kandungan Pembentangan

1

Tatatertib dan KP

Kriteria, Syarat Wajib Minimum dan Borang

Skor Markah KP

Laluan Kerjaya Baharu

Sesi Soal Jawab

2

3

4

5

6

Page 21: Kenaikan Pangkat - pendaftar.upm.edu.my · Pangkat dalam Perkhidmatan Awam (Diluluskan LPU 82 pada 12/1/2011) Asas Kenaikan Pangkat Merit Kecekapan & prestasi Kelayakan, pengetahuan,

Laluan Kerjaya BaharuPelan Pembangunan

Pendidikan Malaysia 2015 –2025 (Pendidikan Tinggi) –

PPPM(PT) Dilancarkan pada Apr 2015

Page 22: Kenaikan Pangkat - pendaftar.upm.edu.my · Pangkat dalam Perkhidmatan Awam (Diluluskan LPU 82 pada 12/1/2011) Asas Kenaikan Pangkat Merit Kecekapan & prestasi Kelayakan, pengetahuan,

Tafsiran, Punca Kuasa, Asas, Syarat

Kenaikan Pangkat (KP)

Pengenalan

Kandungan Pembentangan

1

Tatatertib dan KP

Kriteria, Syarat Wajib Minimum dan Borang

Skor Markah KP

Laluan Kerjaya Baharu

Sesi Soal Jawab

2

3

4

5

6

Page 23: Kenaikan Pangkat - pendaftar.upm.edu.my · Pangkat dalam Perkhidmatan Awam (Diluluskan LPU 82 pada 12/1/2011) Asas Kenaikan Pangkat Merit Kecekapan & prestasi Kelayakan, pengetahuan,

Sesi soal jawab

Page 24: Kenaikan Pangkat - pendaftar.upm.edu.my · Pangkat dalam Perkhidmatan Awam (Diluluskan LPU 82 pada 12/1/2011) Asas Kenaikan Pangkat Merit Kecekapan & prestasi Kelayakan, pengetahuan,

Sekian, terima [email protected]

03-8947 1535