Kjennetegn ved gode skoleprogram Arne Tveit arne@mka.no mka.no

 • View
  37

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kjennetegn ved gode skoleprogram Arne Tveit arne@mka.no www.mka.no. En flerdimensjonal tilnrming til atferdsproblemer:. Individperspektivet Kontekstperspektivet Aktrperspektivet. Kunnskap:. Evidensbasert Empirisk basert Praksisbasert. Hva er evidensbasert forskning?. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Kjennetegn ved gode skoleprogram

  Arne Tveit

  arne@mka.no www.mka.no

  Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

 • En flerdimensjonal tilnrming tilatferdsproblemer:

  Individperspektivet

  Kontekstperspektivet

  Aktrperspektivet

  Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

 • Kunnskap:

  Evidensbasert

  Empirisk basert

  Praksisbasert

  Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

 • Hva er evidensbasert forskning?

  Kontrollerte forsk ved bruk av tilfeldig utvalgStudier som eksplisitt kontrollerer for andre mulige forklaringer bruk av kontrollgrupperFr og etter studier

  Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

 • Begrensninger ved evidensbaserte studier

  Gir ofte kun svar p snevre sprsml knyttet til smale innsatsomrderIkke spesielt egnet til utvikle nye strategier og hypoteserVansker med hndtere subjektive faktorer og data

  Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

 • Grunnlaget for kunnskapsutvikling:

  Tolkning

  Analyse

  Refleksjon

  Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

 • Forebyggende innsatser i skolen

  Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, lreren som leder og implementeringstrategier

  Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

 • Bakgrunn:Sosial og helsedirektoratet nsket utarbeide en kunnskapsstatus om skolen som forebyggende arena og vurdering av ulike rusforebyggende programUtdanningsdirektoratet ville revidere Rapport 2000 og lage en kunnskapsstatus om lreren som leder i forbindelse med KunnskapslftetBegge direktoratene ville utarbeide prinsipper og strategier for implementeringDirektoratene bestemte at disse ulike arbeidene skulle sees i sammenheng og legges under en felles paraply.

  Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

 • De ulike vurderingsomrdeneVurdering av program for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanseKunnskapsplattform for forebyggende og helsefremmende arbeid i skolen med srlig vekt p rusmidler og tobakkVurdering av ulike program for rusforebyggende arbeid i skolenKunnskapsstatus om lreren som lederPrinsipper og strategier for implementering

  Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

 • Sammensettning av utvalget om problematferd:Hege Knudsmoen (leder) Universitetet i OsloPer Holt Hgskolen i OsloPoul Nissen Danmarks Pedagogiske UniversitetJon Hkon Schultz Universitetet i OsloArne Tveit Midt-norsk Kompetansesenter for AtferdTorbjrn Torsheim Universitetet i Begen

  Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

 • MandatUtvalget skal gi en forskningsbasert vurdering av ulike programmer og opplringspakker som har som forml forebygge og mestre problematferd og fre til kt kompetanse og godt lringsmilj i grunnopplringen. Utvalget skal gi rd og anbefalinger om videre bruk av programmene i grunnopplringen

  Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

 • To viktige forutsetninger:Det er en sammenheng mellom elevenes atferdsproblemer i skolen og deres faglige lringsutbytte

  Elever med god sosial kompetanse har bedre faglige prestasjoner enn elever med lav sosial kompetanse

  Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

 • Kriterier for vurderingKriteriene skal sikre at programmene blir vurdert ut fra de samme kravene og standardene.Kriteriene er bygd opp etter inndelinger som er brukt i internasjonale sammenhenger tidligere.De mest vektlagte omrdene i utviklingen og bruken av kriteriene er:Det kunnskapsmessige grunnlaget (teoretisk og empirisk)ImplementeringsstrategieneEvalueringsresultateneDet er videre lagt stor vekt p at programmene skal ha en pedagogisk forankring.

  Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

 • Kjennetegn ved gode skoleprogrammer Hy grad av struktur, implementeringskvalitet og metodeintegritet Ressurs og relasjonsorienterte strategier Lokalbaserte og inkluderende strategier Behov for veiledning og kompetanseutvikling Effektevaluering og differensiert tiltaksutvikling

  Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

 • Tre ulik kategorier:

  Program med lav sannsynlighet for resultater

  Program med god sannsynlighet for resultater

  Program med dokumenterte resultater

  Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

 • Program med lav sannsynlighet for resultater (kategori 1)Programmene bygger i liten grad p teori og empiri som kan sannsynliggjre nskede resultater innenfor innsatsomrdet.Programmene brer preg av at ideologi og subjektive erfaringer har hatt prioritet fr forskningsbasert kunnskapProgrammene har sjelden klare implementeringsstrategierProgrammene er:ofte ikke evaluertevalueringen gir ingen mulighet for dokumentere resultater evalueringen dokumenterer ikke resultater

  Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

 • Program med god sannsynlighet for resultater (kategori 2)Programmene bygger p teoretisk/empirisk kunnskap som sannsynliggjr nskede resultater.Den kunnskapsmessige forankringen er ppekt og dokumentert i programbeskrivelser, veiledninger og manualer.Det er gjennom evalueringer ikke dokumentert effekt p resultatomrdeneProgrammene har implementeringsstrategier som forankrer tiltak over tid i skolene.

  Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

 • Program med dokumenterte resultater (kategori 3)Programmene bygger p forskningsbasert kunnskaps som gir sttte til antagelser om resultaterProgrammene har gjennom minst en evaluering dokumentert positive resultater ut fra flgende kriterier til evalueringsdesignet:Det er fr- og ettermling i evalueringenEvalueringen har et sammenligningsgrunnlagResultatene skal dokumenteres p nskede mlvariablerProgrammet skal primrt vre evaluert i Norge.Programmet har klart definerte implementeringsstrategier som forankrer tiltaket over tid

  Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

 • Anbefalinger av program for forebygging av og reduksjon av problematferd

  Totalt 13 program er vurdert 9 er vurdert til ha dokumenterte resultater (kat. 3)4 program er vurdert til ha god sannsynlighet for resultater (kat. 2)

  Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

 • Oversikt over de ulike programmene

  Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

 • ProgramHovedfokusKategoriDu og jeg og vi toFremme barns sosiale kompetanse 3 dok resultaterKreativ problemlsning i skolenSos. kompetanseutvikling for redusere problematferd 2 - sannsynlige resultaterLringsmilj og pedagogisk analyse LP modellenLrerens pedagogiske praksis, endre betingelser i skolen, fremme sosial og skolefaglig lring 3 dok resultaterOlweus programmet mot mobbing og antisosial atferdRedusere og forebygge mobbing og antisosial atferd 3- dok resultaterPositiv atferd, stttende lringsmilj og samhandling i skolen - PALSSkoleomfattende i forhold til elever og ansatte3 dok resultater

  Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

 • ProgramHovedfokusKategoriSkolemeglingKonflikthndtering og holdningsdanning2- sannsynlige resultaterSteg for stegRedusere impulsiv og aggressiv atferd og forbedre barns sosiale kompetanse 2- sannsynlige resultaterZeroRedusere og forebygge mobbing3 dok resultaterZippys vennerTidlig intervensjon, styrke motstandskraft og mestring3 dok resultater

  Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

 • Hva s?Hvilken verdi har en slik gjennomgang av programmer med anbefalinger til program- utviklere, lrere og skoleeiere? Hvordan kan denne kunnskapen brukes positivt av dere og andre og hvordan kan den misbrukes?Hvilke erfaringer har dere med konkret utprving av denne typen program i skolen i forhold til vr mlgruppe?

  Midt-norsk Kompetansesenter for atferd

  Kjenntegn ved skoleprogramMidt-norsk Kompetansesenter for AtferdKjenntegn ved skoleprogramHvorfor er det viktig diskutere og fokusere p kunnskapsbasert praksis. Det brukes i dag store ressurser p forebygge og redusere ulike problemer blant barn og unge i og utenfor skolen. Mye av denne innsatsen og de ulike tiltakene er ofte svakt forankret i teroi og empiri og de er i for stor grad iverksatt etter at problemene har vist seg. Dessuten er det slik at mye av det arbeidet som gjres og de tiltakene siom iverksttes sjelden blir evaluert tilfredsstillende. Dette innebrer at mye av bde den forebyggende pro-aktive og den reaktive pedagogiske praksis i norsk skole ensidig bygger p subjektive erfaringer, synsning og private oppfatninger. Vi risikerer dermed at innsatsen ikke gir nskede resultater og i vrste fall kan virke motsatt og vre skadelig

  Hva er evidens- se neste slide

  Begrensinger

  Forskjellen p empiri og praksis er systematikken

  Hvorfor har programmer ftt snn fokus n Erfaringskompetanse sunt bondevett (Dagskoleerfaringen/ivind stvang) taus kunnskapIntuisjon er ndvendig og viktig - men er det nok? Intuition is not enough Adrian Ward

  Empiri kan bde vre kvalitativ (observason,case studier,felr arbeid og samtale) og kvantitativ

  Teori er systematisert praksis /empiri eller tanker/filosofiMidt-norsk Kompetansesenter for AtferdKjenntegn ved skoleprogramDette gjelder kvanitativ foskningEtterprvbarhet er nkkelordetStr spesielt sterkt innenfor den naturvitenskapelige tradisjonen men har de siste 10-20 rene gjortet stadig sterkere inntog i samfunnsvitenskapen men med langt strre motstand. Noen begrensingerMidt-norsk Kompetansesenter for AtferdKjenntegn ved skoleprogramAll kunnksap og viten blir tolka tolkningen danner utgangspunktet for rrefleksjon og analyse

  Uten disse tre elementene vil kunnskapen lett bli mekanisk

  Faren for at systematisert kunnskap i form av metoder gjengitt i programmer og manualer kan anvendes uten forts og analysere den konkrete situasjonene eller det konkrete individuelle barnet som metoden skal anvendes overfor kan fort bli reine instrumentel