of 176 /176
ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE BJELOVAR ZA ŠK. GOD. 2019./2020. Bjelovar, Rujan 2019.

ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV...

Page 1: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE BJELOVAR

ZA ŠK. GOD. 2019./2020.

Bjelovar, Rujan 2019.

Page 2: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

2

Kurikulum škole ostvaruje se i kroz MEĐUPREDMETNE teme: Učiti kako učiti; Uporaba IKT-a;

Osobni i socijalni razvoj; Građanski odgoj i obrazovanje; Zdravlje; Poduzetništvo; Održivi

razvoj.

● Uporaba i odabir strategija učenja, razlikovanje činjenica od mišljenja, propitivanje i

traženje informacija iz različitih izvora te razvoj pozitivnoga stava i odgovornosti u

rješavanju problema i donošenju odluka poveznica su s međupredmetnom temom

UČITI KAKO UČITI.

● Učenje i poučavanje o primjerenoj i odgovornoj uporabi informacija, njihovom

pronalaženju, razumijevanju i kritičkom vrednovanju u digitalnom okružju poveznica

su s odgojno-obrazovnim očekivanjima iskazanim u međupredmetnoj temi UPORABA

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE.

● Vještine suradničkoga učenja te sposobnost prihvaćanja odgovornosti i rješavanja

problema, sposobnost javnoga nastupa te kritička procjena društvenih i vlastitih

vrijednosti poveznica su s međupredmetnom temom OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ.

● U odgojno-obrazovnom radu s učenicima u školskoj knjižnici razvija se odgovorno

ponašanje, prihvaćanje društvenoga i vlastitoga identiteta, tolerancija, uvažavanje

različitih mišljenja i ravnopravnost, što je poveznica s međupredmetnom temom

GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE.

● Odgojno-obrazovni ishodi u radu s učenicima u školi, kojima se predviđa rješavanje

problema, timski rad, razvijanje komunikacijskih vještina,samoinicijativno predlaganje

tema i oblika rada, samostalno i samopouzdano iznošenje vlastitih ideja i stavova,

poveznica su s međupredmetnom temom PODUZETNIŠTVO. Svrha je učenja i

poučavanja ove međupredmetne teme, uz razvijanje poduzetničkog načina

promišljanja i djelovanja u svakodnevnom životu, stjecanje radnih navika i razvoj

osobina poduzetne osobe (odgovornost, samostalnost, marljivost, kreativnost).

● Međupredmetna tema ZDRAVLJE zauzima važno mjesto u odgojno-obrazovnom radu

s učenicima Medicinske škole Bjelovar jer je poučavanje o zdravlju značajno radi

skladnoga rasta i razvoja tjelesnih, mentalnih ili duševnih, socijalnih ili društvenih

sposobnosti i kompetencija učenika. Također, ono je važno za razvijanje svih drugih

vrijednosti (znanje, solidarnost, identitet, odgovornost, integritet, poštivanje,

poduzetnost, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, humanost, odgovornost prema sebi

samima, drugima i društvu u cjelini).

● Međupredmetna tema ODRŽIVI RAZVOJ pruža učeniku spoznaje o potrebama

suvremenog doba na globalnoj i lokalnoj razini te spoznaje o raznolikosti prirode,

nužnosti održivog upravljanja prirodnim dobrima, granici opterećenja, ljudskim

potencijalima, osobnim i zajedničkim odgovornostima i pravima. Podržava razvoj

generičkih vještina kao što su praktičnost, inovativnost, kritičko mišljenje, sposobnost

prilagodbe promjenama i sposobnost rješavanja problema.

Page 3: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

3

Sadržaj

UVOD 9

Strategija razvoja škole 11

II. OKVIRNI PROGRAMI DODATNE I DOPUNSKE NASTAVE 13

NAZIV AKTIVNOSTI: Dodatna nastava iz Opće kemije 13

NAZIV AKTIVNOSTI: Dopunska nastava iz Organske kemije 14

NAZIV AKTIVNOSTI: Dodatna nastava iz Analitičke kemije 15

NAZIV AKTIVNOSTI: Dopunska nastava iz Analitičke kemije 16

NAZIV AKTIVNOSTI: Dodatna nastava iz Psihologije 17

NAZIV AKTIVNOSTI: Idemo u knjižnicu 18

NAZIV AKTIVNOSTI: Dopunska nastava iz Hrvatskog jezika 19

NAZIV AKTIVNOSTI: Dopunska nastava iz Engleskog jezika 20

NAZIV AKTIVNOSTI: Dopunska nastava iz Njemačkog jezika 21

NAZIV AKTIVNOSTI: Dopunska nastava iz Matematike 22

III. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 23

NAZIV AKTIVNOSTI: Novinarska skupina 23

NAZIV AKTIVNOSTI: Održavanje nastave u teretani 24

NAZIV AKTIVNOSTI: Školsko-sportsko društvo MEDICINAR 25

NAZIV AKTIVNOSTI: Dodatna nastava iz Tjelesne i zdravstvene kulture 26

NAZIV AKTIVNOSTI: Ekološka skupina 27

NAZIV AKTIVNOSTI: Akcija “Zasadi drvo, ne budi panj” 28

NAZIV AKTIVNOSTI: „S pjesmom u srcu“ 29

NAZIV AKTIVNOSTI: Dramsko-recitatorska skupina 30

NAZIV AKTIVNOSTI: Upoznaj sebe i odaberi karijeru! 31

NAZIV AKTIVNOSTI: Tematska radionica – s naglaskom na potrebe škole, u prostoru

CISOK-a 32

NOSITELJI: CISOK Bjelovar, Danijela Hodalić, Monika Blum 32

NAZIV AKTIVNOSTI: Profesionalno usmjeravanje učenike srednje škole 33

IV. NATJECANJA UČENIKA 34

NAZIV AKTIVNOSTI: Natjecanje iz Hrvatskog jezika 34

NAZIV AKTIVNOSTI: Lidrano 35

NAZIV AKTIVNOSTI: Literarna i likovna natjecanja (Mali Galović, Kanižajada-Limačijada, Goranovo

proljeće…) 36

NAZIV AKTIVNOSTI: Natjecanje iz Engleskog jezika 37

Page 4: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

4

NAZIV AKTIVNOSTI: Natjecanje iz Njemačkog jezika 38

NAZIV AKTIVNOSTI: Natjecanje iz Latinskog jezika 39

NAZIV AKTIVNOSTI: Natjecanje iz Povijesti 40

NAZIV AKTIVNOSTI: Natjecanje iz Geografije 41

NAZIV AKTIVNOSTI: Natjecanje iz Biologije i Kemije 42

NAZIV AKTIVNOSTI: Natjecanje Schola medica 2020. 43

NAZIV AKTIVNOSTI: Natjecanje Mladih Hrvatskog Crvenog križa 44

NAZIV AKTIVNOSTI: Priprema za izradu i obranu završnih radova 45

V. PROJEKTNA NASTAVA I IZLETI 46

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet kazalištu 47

NAZIV AKTIVNOSTI: Stručni posjet HAZU, Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici i muzejima u Zagrebu

48

NAZIV AKTIVNOSTI: Suradnja s Narodnom knjižnicom “Petar Preradović” Bjelovar, Gradskim

muzejom u Bjelovaru, Državnim arhivom u Bjelovaru, Ogrankom Matice hrvatske u Bjelovaru te

drugim kulturnim institucijama u gradu i županiji 49

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek, Koprivnica - obilazak kliničkih

laboratorija 50

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet istraživačkom laboratoriju u suradnji s Hrvatskim mikroskopijskim

društvom 51

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet: FIDIFARM/DIETPHARM, Rakitje 52

NAZIV AKTIVNOSTI: Šetnja i sakupljanje ljekovitog bilja lokalnog kraja 53

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet tvornici Apipharma u Našicama 54

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Botaničkom vrtu u Zagrebu 55

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Hrvatskom mikroskopskom društvu 56

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet proizvodnji i uzgoju ljekovitog bilja i biljnih proizvoda 57

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet industriji kozmetike 58

NAZIV AKTIVNOSTI: Terenska nastava 62

NAZIV AKTIVNOSTI: Terenska nastava 63

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet muzeju Domovinskog rata 64

NAZIV AKTIVNOSTI: Navik on živi ki zgine pošteno-terenska nastava 65

NAZIV AKTIVNOSTI: Stručni izlet u Veliki Grđevac 66

NAZIV AKTIVNOSTI: Stručni posjet Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća

i reumatizma Thalassotherapia Opatija 67

NAZIV AKTIVNOSTI: Stručni posjet Psihijatrijskoj bolnici Popovača 68

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije 69

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet V. osnovnoj školi Bjelovar 70

Page 5: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

5

NAZIV AKTIVNOSTI: Inetrdisciplinarna terenska nastava u Edukacijskom centru Hrvatskog Crvenog

križa 71

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet patronažnoj službi Doma zdravlja BBŽ 72

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Crvenom križu Bjelovar 73

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Psihijatrijskoj bolnici Rab 74

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet VTŠ BJ „Dani otvorenih vrata“ 75

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Domu zdravlja, Zavodu za javno zdravstvo, Domu umirovljenika, Domu

za psihički bolesne odrasle osobe, Klubu liječenih alkoholičara, Obiteljskom centru, domu za starije

osobe Žagar i Inkluziji 76

NAZIV AKTIVNOSTI: Stručni posjet KBC-u Zagreb “Rebro“ 77

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Specijalnoj bolnici za kronične bolesti 78

dječje dobi Gornja Bistra 78

NAZIV AKTIVNOSTI : Posjet Volonterskom centru Zagreb i Psihološkom centru TESA 80

NAZIV AKTIVNOSTI: Dvodnevna ekskurzija za učenike od 2. do 5. razreda 81

NAZIV AKTIVNOSTI: Višednevna školska ekskurzija za učenike 3. c . , 4. a i 4. b razreda 82

NAZIV AKTIVNOSTI: Školska jednodnevna ekskurzija za učenike prvih razreda 83

NAZIV AKTIVNOSTI: Jednodnevna ekskurzija za učenike 4. c, 4. d, 5. a i 5. b razreda 84

NAZIV AKTIVNOSTI: Stručni izlet za Dan učitelja 85

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Muzeju grada Bjelovara 86

NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta 87

NAZIV AKTIVNOSTI: Dvodnevni stručni posjet Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli – Centru za

palijativnu skrb te Sveučilišnom kliničkom centru Sarajevo 88

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Otvorenim danima na Kemijskom odsjeku i Noći biologije Prirodoslovno

matematičkog fakulteta u Zagrebu 89

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Otvorenom danu Instituta Ruđer Bošković 90

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Znanstvenom pikniku 91

NAZIV PREDMETA: Fizikalna terapija, Masaža, Osnove kineziologije 92

NAZIV AKTIVNOSTI: Stručni posjet Daruvarskim toplicama - Specijalna bolnica za medicinsku

rehabilitaciju 92

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Prirodoslovnom muzeju u Beču 93

NAZIV AKTIVNOSTI: Edukativno-preventivni program”Upoznaj hrvatsku policiju” 94

NAZIV AKTIVNOSTI: Smotra sveučilišta Zagreb i Bjelovar 95

VI. PROJEKTI ŠKOLE 96

NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96

NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97

NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98

Page 6: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

6

NAZIV AKTIVNOSTI: Erasmus+ „Nauči, razmijeni i podijeli“ 99

NAZIV AKTIVNOSTI: Dani otvorenih vrata 1.4.2020. 100

NAZIV AKTIVNOSTI: Projekt „Preventivni program“ 103

NAZIV AKTIVNOSTI: Građanski odgoj i obrazovanje/Zdravstveni odgoj/ Školski preventivni

program/Tjedan cjeloživotnog učenja - Pravilno pranje ruku 104

NAZIV AKTIVNOSTI: Prevencija vršnjačkog nasilja u okviru projekta Europskog socijalnog fonda –

podrška programima usmjerenih mladima 105

NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje 3. europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju

i osposobljavanju 107

NAZIV AKTIVNOSTI: Savjetovalište za palijativnu skrb 108

NAZIV AKTIVNOSTI: Kako uspješno učiti? 109

NAZIV AKTIVNOSTI: Prevencija nasilja u obitelji 110

NAZIV AKTIVNOSTI: Savjetodavni rad s roditeljima i učenicima 111

NAZIV AKTIVNOSTI: “ 50 predavanja za bolju zdravstvenu informiranost mladih “ - Zdravstveni

programi u srednjim školama u okviru Crvenog križa Bjelovar 112

NAZIV AKTIVNOSTI: Svladavanje treme 113

NAZIV AKTIVNOSTI: Zdrav za 5 114

NAZIV AKTIVNOSTI: Budi svoj 115

NAZIV AKTIVNOSTI: To se ne događa drugom 116

NAZIV AKTIVNOSTI: Prevencija trgovanja ljudima 117

NAZIV AKTIVNOSTI: Prevencija govora mržnje i huliganizma 118

NAZIV AKTIVNOSTI: 16. 11. Međunarodni dan tolerancije 119

NAZIV AKTIVNOSTI: 25. 11. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 120

NAZIV AKTIVNOSTI: 10. 12. Dan ljudskih prava 121

NAZIV AKTIVNOSTI: 25. veljače „Dan ružičastih majica“ - protiv nasilja u školama 122

NAZIV AKTIVNOSTI: „Korak za zdravlje“ 15.10. Međunarodni dan pješačenja 123

NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje Međunarodnog dana medicinsko-laboratorijskih djelatnika 124

NAZIV AKTIVNOSTI: Tjedan mozga 125

NAZIV AKTIVNOSTI: Međunarodni tjedan gluhih 126

NAZIV AKTIVNOSTI: ONO SI ŠTO ČITAŠ 127

NAZIV AKTIVNOSTI: POTRAGA ZA PRIČAMA 129

NAZIV AKTIVNOSTI: NAJČITATELJI 130

NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje važnih datuma 131

NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja 7. 4. 2020. 133

NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje važnijih datuma vezanih uz sestrinsku profesiju 134

Page 7: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

7

NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje Tjedna psihologije 136

NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje Svjetskog dana zaštite životinja 4. listopada 137

NAZIV AKTIVNOSTI: Projekti „E-medica“ 138

NAZIV AKTIVNOSTI: Smotra “Dani E-medica 2020.“ 139

NAZIV AKTIVNOSTI: „Učenici – prijatelji dojenja“ 140

VII. OSTALE ODGOJNO-OBRAZOVNE AKTIVNOSTI 141

NAZIV AKTIVNOSTI: Dan jabuka 141

NAZIV AKTIVNOSTI: Stvaralaštvo učitelja i učenika 142

NAZIV AKTIVNOSTI: Školske priredbe 145

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet festivalu dokumentarnog filma DOKUart 146

NAZIV AKTIVNOSTI: Mali BOK – posjet kazališnoj predstavi 147

NAZIV AKTIVNOSTI: Zubić vila – posjet dječjim vrtićima u svrhu promoviranja oralne higijene 148

NAZIV AKTIVNOSTI: Mjesec hrvatske knjige 149

NAZIV AKTIVNOSTI: TJEDAN FRANKOFONIJE 150

NAZIV AKTIVNOSTI: NOĆ KNJIGE 2020. 151

NAZIV AKTIVNOSTI: Eko 152

NAZIV AKTIVNOSTI: 6 za 60 153

NAZIV AKTIVNOSTI: Škola glagoljice, Dan glagoljice 154

NAZIV AKTIVNOSTI: Književni susreti 155

NAZIV PREDMETA/PODRUČJE RADA: Klub čitatelja 156

NAZIV AKTIVNOSTI: Humanitarne aktivnosti 157

NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje Dana škole 158

NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje Dana šećerne bolesti 159

NAZIV AKTIVNOSTI: Večer matematike (u suradnji s Ekonomskom i birotehničkom školom Bjelovar)

160

NAZIV AKTIVNOSTI: Sudjelovanje u humanitarnoj akciji prikupljanja plastičnih čepova Udruge

oboljelih od leukemije i limfoma 161

NAZIV AKTIVNOSTI: Međunarodni dan zagrljaja 162

NAZIV AKTIVNOSTI: Mladi za društvenu zajednicu 163

NAZIV AKTIVNOSTI: Uključivanje u rad Udruge za zaštitu i promicanje zdravlja „Svitanje - Bjelovar“

164

NAZIV AKTIVNOSTI: Božićni sajam 165

NAZIV AKTIVNOSTI: "Oboji svijet" - kreativni natječaj za učenike 166

NAZIV AKTIVNOSTI: Sudjelovanje u aktivnostima Lige protiv raka Bjelovarsko-bilogorske županije

167

Page 8: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

8

NAZIV AKTIVNOSTI: Profesionalno informiranje učenika 168

NAZIV AKTIVNOSTI: Uređenje školskog laboratorija, učionica farmaceutskih tehničara/ki i školskog

hodnika 169

NAZIV AKTIVNOSTI: Uređenje izložbe starih računala, računalnih pomagala, uređenje informatičkog

kabineta i panoa 170

NAZIV AKTIVNOSTI: Uređenje izložbe poštanskih markica 171

NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja 172

NAZIV AKTIVNOSTI: Utrka Fun Run Bjelovar u okviru projekta Živjeti zdravo 173

NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje projektnog dana Eko škole 174

NAZIV AKTIVNOSTI: Provođenje Građanskog odgoja i obrazovanja međupredmetno 175

Page 9: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

9

Na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Školski odbor

na sjednici održanoj _____________________ na prijedlog Nastavničkog vijeća

donosi ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE BJELOVAR

UVOD Medicinska škola Bjelovar školski je kurikulum izradila na temelju Nacionalnog okvirnog

kurikuluma. Nacionalni okvirni kurikulum temeljni je dokument u kojemu su prikazane

sastavnice kurikulumskog sustava: vrijednosti, ciljevi, načela, sadržaj i opći ciljevi odgojno-

obrazovnih područja, vrjednovanje učeničkih postignuća te vrjednovanje i samovrjednovanje

ostvarivanja Nacionalnog kurikuluma.

Jedan od glavnih smjerova kurikulumske politike u europskim i drugim zemljama je razvoj

kurikuluma usmjeren na učeničke kompetencije.

Pri izradi našeg Školskog kurikuluma vodili smo se temeljnim smjernicama Nacionalnog

okvirnog kurikuluma, a to su:

- društveno-kulturne i odgojno-obrazovne vrijednosti

- ciljevi koji izražavaju očekivana učenička postignuća tijekom odgoja i obrazovanja

odgovarajući na pitanja koja znanja treba usvojiti te koje vještine, sposobnosti i

stavove treba razviti

- načela kao smjernice odgojno-obrazovne djelatnosti

- metode, sredstva i oblici rada

- odgojno-obrazovna područja kao temeljni sadržaj

- ocjenjivanje i vrednovanje učeničkih postignuća.

Medicinska škola Bjelovar u Školskom kurikulumu donosi plan i program rada kroz dodatnu

nastavu, natjecanja učenika, projektnu nastavu i izlete, projekte škole i izvannastavne

aktivnosti. Školski kurikulum Medicinske škole Bjelovar bit će dostupan na mrežnim stranicama

škole.

Page 10: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

10

Ciljevi nacionalnog kurikuluma za srednjoškolski odgoj i obrazovanje

Cilj srednjoškolskog odgoja i obrazovanja je odgovorna, samostalna i djelatno sposobna

osoba.

Očekivana su odgojno-obrazovna postignuća (ishodi) učenika nakon završetka srednjeg

obrazovanja:

- razvijene jezično-komunikacijske, matematičke, prirodoznanstvene i društveno-

humanističke kompetencije

- stečene informatičko-komunikacijske i tehničko-tehnološke kompetencije

- stečene stručne kompetencije, s obzirom na stručnu kvalifikaciju te razumijevanje

značenja rada za pojedinca i društvo

- razvijene poduzetničke kompetencije

- osobna i društvena odgovornost i samostalnost

- razvijene kreativne sposobnosti i kritičko mišljenje

- razvijena svijest prema osobnom zdravlju i zdravlju svoje okoline

- razvijene socijalne i interkulturalne kompetencije

- razvijen osjećaj za očuvanje nacionalne kulturne baštine i njegovanje nacionalne kulture

- razvijena ekološka svijest

- poznavanje, poštivanje i provođenje ljudskih prava

- osposobljenost za uočavanje i rješavanje problema u životnoj zajednici i šire

- osposobljenost za samoorganizirano učenje

- osposobljenost za suočavanje s promjenama, pronalaženje rješenja i mogućnosti za sebe

i druge

- osposobljenost za prihvaćanje i prakticiranje cjeloživotnog učenja.

Page 11: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

11

Strategija razvoja škole

Škola je usmjerena na brigu o okolišu, brigu o očuvanju ljudskog zdravlja i prevenciju bolesti. To dokazujemo statusom Eko-škole i provođenjem brojnih akcija kojima se obilježavaju dani svjesnosti o raznim bolestima te predavanjima o prevenciji očuvanja zdravlja. Među učenicima promičemo važnost tjelesne aktivnosti. Učenici su uključeni u rad učeničke zadruge Melem gdje izrađuju razne predmete za prodaju, a sredstva daruju u dobrotvorne svrhe čime ih učimo da je darivanje radost. Posebno ističemo naše napore da u zajednici potaknemo osnivanje Centra za palijativnu skrb, pri čemu škola radi na obučavanju nastavnog kadra i učenika za djelovanje u takvom centru. Jedan je od temeljnih ciljeva postići izvrsnost u obrazovanju. Smatramo da dobri uvjeti rada i dobri odnosi između korisnika doprinose boljem i lakšem ostvarivanju odgojno-obrazovnih ciljeva. Stoga su dobre komunikacijske vještine nastavnika osnova dobre komunikacije i razvoja radno poticajne klime u školi, čemu će iznimno doprinijeti proces Integrativne supervizije koji je uspješno proveden tijekom prošle školske godine za 23 nastavnika u školi. Strategija škole je da nastavimo obrazovati za zanimanja za koja smo i do sada obrazovali, ali i da pokušamo proširiti spektar zanimanja traženjem odobrenja od Ministarstva znanosti i obrazovanja za uvođenje programa primalja, kozmetičara i sanitarnih tehničara. Planiramo se više uključiti u obrazovanje odraslih te osim njegovateljica koje smo i do sada obrazovali dobiti odobrenja za masere, gerontodomaćice i dadilje te provoditi prekvalifikacije u zanimanja koja primarno obrazujemo. Kako bismo sve to mogli ostvariti, planiramo dograditi i opremiti školu kao Centar kompetentnosti. Aktivnosti oko Centra kompetentnosti su strateški važne za sve planirane aktivnosti škole.

Page 12: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

12

MISIJA

VIZIJA

GESLO ŠKOLE

Obrazujemo i odgajamo sposobne, odgovorne, samosvjesne

i zadovoljne mlade ljude spremne za uključivanje u tržište

rada. Razvijamo timski duh i svijest o važnosti očuvanja

okoliša i pomaganja potrebitima te promičemo zdravlje kao

osnovnu ljudsku vrednotu.

Škola je vodeća regionalna obrazovna ustanova u kojoj

učenici razvijaju i ostvaruju svoje talente te se pripremaju za

rad i nastavak obrazovanja. Škola je mjesto rađanja novih

ideja i mjesto na kojem se učenici i nastavnici dobro osjećaju

te uspješno surađuju na dobrobit naših polaznika i korist

cijele zajednice.

Bene est bene facere.

(Dobro je činiti dobro.)

Page 13: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

13

II. OKVIRNI PROGRAMI DODATNE I

DOPUNSKE NASTAVE

NAZIV AKTIVNOSTI: Dodatna nastava iz Opće kemije NOSITELJICA: Maja Juković

CILJEVI:

Pripremanje učenika za natjecanje iz kemije, vježbanje zadataka.

ISHODI:

Poticati samostalnost u rješavanju zadataka, povećati samopouzdanje učenika. Povećati zanimanje učenika za prirodnu grupu predmeta.

NAMJENA:

Učenicima 1. c razreda (smjer farmaceutski tehničar).

NAČIN REALIZACIJE:

Vježbanje zadataka iz Opće kemije prema planu i programu predmeta, proučavanje dodatne literature.

VREMENIK:

Jedan sat tjedno tijekom nastavne godine u prostorijama škole.

TROŠKOVNIK:

Troškove podmiruje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

VREDNOVANJE: Praćenje uspješnosti usvajanja i poticanje na daljnji rad. Samovrjednovanje i vrjednovanje, rješavanje zadataka iz kemije.

Page 14: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

14

NAZIV AKTIVNOSTI: Dopunska nastava iz Organske kemije NOSITELJICA: Maja Juković

CILJEVI:

Vježbanje zadataka iz organske kemije, kroz grupni rad učenicima približiti nastavu kemije.

ISHODI:

Poticati samostalnost u rješavanju zadataka, povećati samopouzdanje učenika. Povećati zanimanje učenika za prirodnu grupu predmeta.

NAMJENA:

Učenicima 2. c razreda (smjer zdravstveno - laboratorijski tehničar).

NAČIN REALIZACIJE:

Vježbanje zadataka iz Organske kemije prema planu i programu predmeta.

VREMENIK:

Jedan sat tjedno tijekom nastavne godine u prostorijama škole.

TROŠKOVNIK:

Troškove podmiruje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

VREDNOVANJE: Praćenje uspješnosti usvajanja i poticanje na daljnji rad. Samovrjednovanje i vrjednovanje, rješavanje zadataka iz kemije.

Page 15: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

15

NAZIV AKTIVNOSTI: Dodatna nastava iz Analitičke kemije NOSITELJICA: Marina Antolin

CILJEVI:

Stjecanje znanja uz interdisciplinarni pristup, pripremanje za natjecanje i državnu maturu.

ISHODI:

Uspostaviti suradnju i komunikaciju između učenika. Kvalitetno upotpuniti slobodno vrijeme učenika, pomoći učenicima da razviju svoje sposobnosti, vještine, maštu, steknu samopouzdanje i sigurnost te nauče cijeniti sebe i druge.

NAMJENA:

Utvrđivanje osnovnog znanja iz Analitičke kemije, stjecanje novih znanja i vještina prema Nastavnom planu i programu za medicinsku školu i gimnaziju, razvijati kritičko mišljenje, samostalnost i samoinicijativnost kod učenika. Priprema za natjecanja iz kemije te vježbanje zadataka za državnu maturu iz Kemije. Namijenjeno učenicima drugog razreda koji pokazuju zanimanje za dodatnu nastavu iz Analitičke kemije i iznimne rezultate u samoj nastavi Kemije.

NAČIN REALIZACIJE:

Jedan sat tjedno tijekom nastavne godine u prostorijama škole.

VREMENIK:

Školska godina 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

Troškove podmiruje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

VREDNOVANJE:

Praćenje uspješnosti usvajanja i poticanje na daljnji rad. Samovrjednovanje i vrjednovanje, rješavanje zadataka iz kemije, izrada panoa.

Page 16: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

16

NAZIV AKTIVNOSTI: Dopunska nastava iz Analitičke kemije NOSITELJICA: Marina Antolin

CILJEVI:

Ponavljanje i vježbanje nastavnih sadržaja iz Analitičke kemije.

ISHODI:

Poticati samostalnost u rješavanju zadataka, povećati samopouzdanje učenika. Povećati zanimanje učenika za prirodnu grupu predmeta.

NAMJENA:

Učenicima 2. c razreda (smjer zdravstveno - laboratorijski tehničar).

NAČIN REALIZACIJE:

Vježbanje zadataka iz Analitičke kemije prema planu i programu predmeta, proučavanje dodatne literature.

VREMENIK:

Jedan sat tjedno tijekom nastavne godine u prostorijama škole.

TROŠKOVNIK:

Troškove podmiruje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

VREDNOVANJE: Praćenje uspješnosti usvajanja i poticanje na daljnji rad. Samovrednovanje i vrednovanje, rješavanje zadataka iz kemije.

Page 17: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

17

NAZIV AKTIVNOSTI: Dodatna nastava iz Psihologije NOSITELJICA: Nina Plažanin

CILJEVI:

Upoznati učenike s dodatnim sadržajima iz područja psihologije s ciljem što

boljeg razumijevanja sebe i svoje okoline.

ISHODI:

Uspostaviti suradnju i komunikaciju između učenika.

NAMJENA:

Učenici će moći primijeniti stečeno znanje u svakodnevnom životu.

NAČIN REALIZACIJE:

Učenici će moći bolje razumjeti ponašanja i postupke ljudi s kojima se susreću u

svakodnevnom životu i bolje razumjeti sami sebe, svoje osobne probleme i

teškoće.

Obradom nastavnih sadržaja trebao bi se ostvariti aktivan i stvaralački odnos

učenika prema stečenim znanjima radi poticanja prihvatljivih oblika ponašanja.

VREMENIK:

Tijekom nastavne godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

-

VREDNOVANJE:

Predavanja, radionice, izrada plakata i edukativnih materijala.

Page 18: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

18

NAZIV AKTIVNOSTI: Idemo u knjižnicu NOSITELJI: Zorka Renić, nastavnici Hrvatskoga jezika

CILJEVI:

Unaprijediti suradnju sa školskom knjižnicom. Stvoriti učenicima naviku odlaska u knjižnicu, upoznavanje učenika s knjižničnom građom, mogućnostima učenja, istraživanja i stvaranja u prostorima školske knjižnice.

ISHODI:

Buditi interes prema knjigama, beletrističkoj i stručnoj literaturi, poticati učenike na služenje knjižničnom građom (književnoumjetnička djela, stručna literatura, časopisi, enciklopedije…), poticati motivaciju za čitanjem.

NAMJENA:

Učenici od 1. do 5. razreda.

NAČIN REALIZACIJE:

Realiziranje nastavnih jedinica iz Hrvatskoga jezika ili Sata razrednika u školskoj knjižnici (upoznavanje učenika sa školskom knjižnicom u 1. razredu; glagoljica, srednjovjekovna književnost, leksikografija, postmoderna - pregled novije hrvatske književnosti, upoznavanje učenika s pisanjem popisa literature prilikom izrade završnog rada - maturanti itd.). Organizacija kvizova znanja vezanih uz lektirna djela ili određene cjeline gradiva (pri sintezi ili ponavljanju gradiva). U suradnji s razrednicima, nastavnicima Hrvatskoga jezika, drugih općeobrazovnih i stručnih predmeta.

VREMENIK:

Tijekom nastavne godine.

TROŠKOVNIK:

Troškovi materijala za radionice poput papira, poklončića i sl.

VREDNOVANJE:

Evaluacijski listići, izrada plakata, međusobna razmjena iskustava i dojmova na satu razrednika te na nastavi Hrvatskoga jezika.

Page 19: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

19

NAZIV AKTIVNOSTI: Dopunska nastava iz Hrvatskog jezika NOSITELJICA: Ana PleskaltHoliček

CILJEVI : Pripremiti učenike za polaganje ispita državne mature, upoznati ih s glavnim književnim djelima svjetske i hrvatske književnosti gimnazijskog programa te s jezičnim zakonitostima.

ISHODI: Pomoći učenicima pri pripremi za državnu maturu, potaknuti im samopouzdanje, izražajne sposobnosti i kritičko razmišljanje.

NAMJENA: Proširivanje znanja učenika iz gramatike te svjetske i hrvatske književnosti.

NAČIN REALIZACIJE: Nastava u školi, predavanje, razgovor, subotom.

VREMENIK: Rujan, 2019. – svibanj, 2020.

TROŠKOVNIK: Troškove podmiruje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

VREDNOVANJE: evaluacijski listići

Page 20: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

20

NAZIV AKTIVNOSTI: Dopunska nastava iz Engleskog jezika NOSITELJICA: Zvjezdana Đopar

CILJEVI: Priprema učenika za polaganje ispita državne mature na višoj razini po programu ExamEcellence.

ISHODI: Pomoći učenicima pri pripremi za državnu maturu, potaknuti im samopouzdanje, izražajne sposobnosti i kritičko razmišljanje.

NAMJENA: Stjecanje znanja i vještina propisanih u okvirnom ispitnom katalogu, prema planovima općih gimnazija.

NAČIN REALIZACIJE:

Vježbanje zadataka iz gramatike po gimnazijskim programima i učenje pisanja eseja.

VREMENIK: Jedan sat tjedno tijekom školske godine u prostorijama škole, subotom.

TROŠKOVNIK: Troškove podmiruje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

VREDNOVANJE: Rješavanje i vrednovanje ispita Engleskog jezika s ranijih nacionalnih ispita, probnih matura i državne mature 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. i 2019. godine na osnovnoj razini.

ISHODI: Pomoći učenicima pri pripremi za državnu maturu, potaknuti im samopouzdanje, izražajne sposobnosti i kritičko razmišljanje.

Page 21: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

21

NAZIV AKTIVNOSTI: Dopunska nastava iz Njemačkog jezika NOSITELJICA: Mihaela Javurek

CILJEVI: Priprema učenika za polaganje ispita državne mature.

ISHODI: Pomoći učenicima pri pripremi za državnu maturu, potaknuti im samopouzdanje, izražajne sposobnosti i kritičko razmišljanje.

NAMJENA: Stjecanje znanja i vještina propisanih u okvirnom ispitnom katalogu, prema planovima općih gimnazija.

NAČIN REALIZACIJE:

Vježbanje zadataka iz gramatike po gimnazijskim programima i učenje pisanja eseja.

VREMENIK: Jedan sat tjedno tijekom školske godine u prostorijama škole, subotom.

TROŠKOVNIK: Troškove podmiruje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

VREDNOVANJE : Rješavanje i vrednovanje ispita Njemačkog jezika s ranijih nacionalnih ispita, probnih matura i državne mature 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. i 2019. na osnovnoj i višoj razini.

ISHODI: Pomoći učenicima pri pripremi za državnu maturu, potaknuti im samopouzdanje, izražajne sposobnosti i kritičko razmišljanje.

Page 22: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

22

NAZIV AKTIVNOSTI: Dopunska nastava iz Matematike NOSITELJICE: Zlata Čorba, Petra Kovačević Hruškar

CILJEVI : Ponoviti gradivo Matematike osnovne škole i gradivo srednje škole.

ISHODI:

Pomoći učenicima da razviju svoje sklonosti i sposobnosti iz Matematike, kvalitetno i svrsishodno upotpuniti slobodno vrijeme učenika. Pomoći učenicima u razvoju samokritičnosti, odgovornosti, stjecanju samopouzdanja i sigurnosti u vlastite sposobnosti.

NAMJENA: Priprema učenika za polaganje ispita državne mature na osnovnoj i višoj razini; učenici završnih razreda.

NAČIN REALIZACIJE:

Nastava u školskoj učionici subotom (4 sata - jedna subota u mjesecu) kako bi se okupili zainteresirani učenici iz više razrednih odjela (osnovna razina) i jedan sat tjedno tijekom školske godine u školskoj učionici kako bi se okupili zainteresirani učenici iz više razrednih odjela (viša razina).

VREMENIK:

Rujan 2019. – svibanj 2020. god. Ukupno 70 sati. Viša razina: 1 sat tjedno tijekom nastavne godine; Osnovna razina: jedna subota u mjesecu po 4 sata.

TROŠKOVNIK: Troškove podmiruje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

VREDNOVANJE: Rješavanje i vrednovanje ispita iz Matematike s ranijih državnih matura.

Page 23: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

23

III. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

NAZIV AKTIVNOSTI: Novinarska skupina NOSITELJICE: Iva Ban, Zorka Renić

CILJEVI:

Popratiti aktivnosti učenika i nastavnika tijekom školske godine i objavljivati ih na internetskim stranicama, razvijati pisano izražavanje učenika.

ISHODI:

Razvijati izražajne sposobnosti i komunikacijske vještine te kritičko mišljenje učenika.

NAMJENA:

Svi učenici, nastavnici i roditelji.

NAČIN REALIZACIJE:

Izvještavanje o važnijim događanjima tijekom školske godine te aktivnostima i postignućima učenika i nastavnika, objavljivanje tekstova na internetskim stranicama.

VREMENIK:

Tijekom školske godine.

TROŠKOVNIK:

-

VREDNOVANJE:

Evaluacijski listići; zadovoljstvo učenika zajedničkim radom oko praćenja važnijih aktivnosti i događaja u školi; zadovoljstvo učenika, roditelja i nastavnika objavljenim sadržajima.

Page 24: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

24

NAZIV AKTIVNOSTI: Održavanje nastave u teretani NOSITELJ: Matija Jasenko, profesor tjelesne i zdravstvene kulture

CILJEVI: Pružanje informacija učenicima o pravilnom načinu izvođenja vježbi u teretani.

ISHODI: Razvoj znanja i motoričkih sposobnosti koje poboljšavaju izvedbu specifičnu za trening u teretani.

NAMJENA: Svim razredima koji u svom nastavnom planu imaju predmet Tjelesna i zdravstvena kultura.

NAČIN REALIZACIJE:

Umjesto održavanja nastave u sportskoj dvorani, nastava se održava u teretani

u blizini naše škole.

VREMENIK: Zadnji tjedan prvog polugodišta, ovisno o radnom vremenu teretane.

TROŠKOVNIK: Troškova nema s obzirom na to da je dogovorena međusobna suradnja.

VREDNOVANJE:

Analiza naučenih vježbi te izrada programa vježbanja s obzirom na uvjete u

kojima smo radili.

Page 25: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

25

NAZIV AKTIVNOSTI: Školsko-sportsko društvo MEDICINAR NOSITELJ: Matija Jasenko, profesor tjelesne i zdravstvene kulture

CILJEVI:

Podmirenje biopsihosocijalnih motiva za kretanjem kao izrazom zadovoljenja određenih potreba za povećanjem adaptivne i stvaralačke sposobnosti u suvremenim uvjetima života i rada, kreativno provođenje slobodnog vremena, prevencija ovisnosti.

ISHODI: Razvoj boljih međuljudskih odnosa, timski rad, poticanje mira i sudjelovanje u sportskim natjecanjima, poticanje fair-playa.

NAMJENA: Svim učenicima naše škole.

NAČIN REALIZACIJE:

Tijekom nastavne godine po skupinama- ekipama odabranog sporta upoznati učenike s povijesnim činjenicama u sportu, pravilima sportske igre i suđenja. Uvježbati tehničko-taktičke elemente te fizički pripremiti učenike za sudjelovanje na natjecanjima prema vremeniku natjecanja, od školske do državne razine.

VREMENIK: Prema vremeniku natjecanja.

TROŠKOVNIK: Ovisno o plasmanu na pojedinim razinama natjecanja, škola financira putovanja i prehranu u drugim sredinama.

VREDNOVANJE: Analiza igre i postignutih rezultata, pohvale, nagrade i priznanja, uređenje i izrada plakata i panoa nakon natjecanja.

Page 26: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

26

NAZIV AKTIVNOSTI: Dodatna nastava iz Tjelesne i zdravstvene kulture NOSITELJ: Matija Jasenko, profesor tjelesne i zdravstvene kulture

CILJEVI: Stjecanje znanja o provođenju samostalnog vježbanja te dodatnom tjelesnom aktivnošću poboljšati zdravstveno, psihofizičko i higijensko stanje učenika.

ISHODI: Kroz sportske aktivnosti uspostaviti bolju povezanost, suradnju, afirmaciju te kvalitetno upotpuniti slobodno vrijeme učenika.

NAMJENA: Učenici će stečena znanja i sposobnosti moći primijeniti u svakodnevnom životu, slobodnom vremenu i sportskim aktivnostima.

NAČIN REALIZACIJE:

Dva sata tjedno tijekom nastavne godine u sklopu sportskih objekata škole.

VREMENIK: Školska godina 2019./2020.

TROŠKOVNIK: Troškove podmiruje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

VREDNOVANJE: -

Page 27: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

27

NAZIV AKTIVNOSTI: Ekološka skupina NOSITELJICA: Jasna Tolnaj, Zorka Renić

CILJEVI:

Razvijanje svijesti i potrebe za brigu o okolišu, razvijanje svijesti o zdravlju

okoline koja ovisi o našem djelovanju (akcije čišćenja, ali i recikliranja),

stjecanje informatičko-komunikacijskih kompetencija, razvijanje kreativnih

sposobnosti, razvijanje svijesti o brizi za osobno zdravlje kroz boravak u

prirodi, s prirodom i od prirode, razvijanje poduzetničkih kompetencija,

poticanje osjećaja za očuvanje kulturne baštine i njegovanje narodnih

običaja.

ISHODI: Razvoj boljih međuljudskih odnosa, timski rad, poticanje rada, samostalnosti i kreativnosti u zajedničkim projektima.

NAMJENA: Svim učenicima naše škole.

NAČIN REALIZACIJE:

Izrada plakata, izložbi ili instalacija tijekom nastavne godine prigodno uz blagdane, dane koje obilježavamo ili uz odabrane teme iz ekologije, geografije i povijesti. Kreativne radionice za izradu ukrasa inspirirane brigom o okolišu, koji imaju svrhu ukrašavanja naših učionica i hodnika. Permanentna briga i rad u Školskom šumskom vrtu. Postavljanje izložbe radova ili izložbenih instalacija, izrada brošura za predstavljanje i prezentaciju napravljenih projekata. Predavanja povezana s aktivnošću Školskog šumskog vrta.

VREMENIK: Tijekom nastavne godine.

TROŠKOVNIK: Plakate, škare i ljepilo osigurava škola, zemlja ili biljke potrebne za održavanje vrta te materijali za radionice su donacije učenika i učitelja prikupljene u vrtovima i u prirodi.

VREDNOVANJE: Zadovoljstvo sudionika radionica, ali i svih učenika i posjetitelja naše škole.

Page 28: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

28

NAZIV AKTIVNOSTI: Akcija “Zasadi drvo, ne budi panj” NOSITELJICA: Zorka Renić, Jasna Tolnaj i zainteresirani nastavnici Škole

CILJEVI:

Zasaditi što više stabala kako bismo doprinijeli ozelenjivanju svojih životnih

sredina i time istaknuli važnosti i brojne dobrobiti drveća i zelenila, osobito u

urbaniziranim sredinama, a ujedno i dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih

promjena.

ISHODI: Učenik se odgovorno odnosi prema okolišu i istražuje stanje okoliša u svom okružju.

NAMJENA: Svim učenicima naše škole.

NAČIN REALIZACIJE:

U suradnji s Hrvatskim šumama ili privatnim donatorima te lokalnom vlasti odabrati lokacije za sadnju i posaditi sadnice s ekološkom skupinom Škole.

VREMENIK: od 25. do 27. listopada 2019. godine

TROŠKOVNIK: nema troškova

VREDNOVANJE: Zadovoljstvo sudionika sadnje, ali i šire lokalne zajednice.

Page 29: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

29

NAZIV AKTIVNOSTI: „S pjesmom u srcu“ NOSITELJICA: Biljana Balenović

CILJEVI: Osnivanje školskog zbora

ISHODI: Učenici stječu samopouzdanje javnim nastupom te se kreativno izražavaju.

NAMJENA: Uveličavanje svih značajnijih zbivanja u školi i razvijanje osjećaja pripadnosti grupi i

školi druženjem kroz pjesmu.

NAČIN REALIZACIJE:

Probe za učenike koji se žele uključiti u zbor. Nastupanje na školskim priredbama.

VREMENIK: Tijekom cijele školske godine.

TROŠKOVNIK: Učenici i nastavnici rade na volonterskoj osnovi.

VREDNOVANJE: Razvijanje vještina rada u timu. Veselje svakog pojedinca nakon dobrog nastupa. Razvijanje osjećaja pripadnosti skupini.

Page 30: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

30

NAZIV AKTIVNOSTI: Dramsko-recitatorska skupina NOSITELJICA: Dubravka GrganićRožman

CILJEVI:

- razvijati sposobnost javnog nastupanja i govorenja pred drugima;

- razvijati sposobnosti razumijevanja svijeta pomoću umjetničkog djela;

- razvijati estetska iskustva, osjetljivost te kritičnost u dramskoj umjetnosti i usmenom izričaju;

- razvijati samopouzdanje i svijest o vlastitim sposobnostima;

- izraziti i oblikovati ideje, osjećaje i doživljaje te osjetilno zadovoljstvo stvaranja;

- povezivati nova znanja s doživljenim iskustvom;

- razvijati odgovornost i kreativnost učenika;

- razvijati osjećaj za timski rad;

- odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim vrijednostima, pravima i obvezama učenika

ISHODI:

Zainteresiranim učenicima od 1. do 4. razreda.

NAMJENA:

Stjecanje jezičnih i komunikacijskih znanja, razvoj vještina i sposobnosti; razvijanje

čitateljskih interesa; razvijanje vlastitog jezičnog stvaralaštva i istraživačke radoznalosti,

samostalno pronalaženje umjetničkih djela za dramsko oblikovanje; interpretacija

tekstova prigodom raznih priredbi.

NAČIN REALIZACIJE:

Održavanje sata dramsko-recitatorske skupine tijekom nastavne godine: sudjelovanje

na školskim priredbama (obilježavanje Dana pada Vukovara, božićna priredba,

Valentinovo, priredba za kraj školske godine itd.); sudjelovanje na Lidranu, sudjelovanje

na književnim večerima i sl.; uvježbavanje izgovora teksta, glume i pokreta te izvedba

uvježbanog i naučenog teksta.

VREMENIK: Tijekom nastavne godine jedan sat tjedno prema planu rada, a pred svečane nastupe i

češće.

TROŠKOVNIK:

Materijali za izradu rekvizita i kostima (oko 200,00 kuna).

VREDNOVANJE:

Odlazak na kazališne predstave ili večeri poezije, samovrednovanje učenika i učitelja,

razgovori, nastup na Lidranu i razgovor o postignutom uspjehu na Lidranu, evaluacijski

listići.

Page 31: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

31

NAZIV AKTIVNOSTI: Upoznaj sebe i odaberi karijeru! NOSITELJI: CISOK Bjelovar, Danijela Hodalić, Monika Blum

PODRUČJE RADA

Profesionalno usmjeravanje učenika srednjih škola

NAZIV AKTIVNOSTI

Upoznaj sebe i odaberi karijeru!

NOSITELJI AKTIVNOSTI

CISOK Bjelovar Stručne savjetnice: Danijela Hodalić, Monika Blum

ISHODI AKTIVNOSTI

Upoznati s uslugama HZZ-a i CISOK-a. Osvijestiti vlastita znanja, vještine, sposobnosti. Prepoznati karakteristike željenog radnog mjesta. Analizirati vlastite interese i motivacije za olakšani odabir najprikladnijeg budućeg zanimanja.

NAMJENA AKTIVNOSTI

Aktivnosti programa namijenjene su učenicima drugih i trećih razreda srednjih škola koji imaju još jednu školsku godinu do završetka srednjoškolskog obrazovanja.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Radionica pod nazivom „Upoznaj sebe i odaberi karijeru!“ omogućit će učenicima srednje škole da osvijeste svoje potencijale i interese te time brže i lakše donesu odluku o budućoj karijeri.

VREMENIK AKTIVNOSTI

Sredinom prvog polugodišta, mjesec studeni. Nastavna radionica sredinom drugog polugodišta.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Evaluacija aktivnosti temelji se na ispunjavanju anonimnih evaluacijskih lista nakon provedbe radionice i u narednom periodu praćenjem individualnih informiranja i savjetovanja učenika. Prisustvovanje na aktivnostima učenici potvrđuju svojim potpisom.

TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI

Troškove aktivnosti podmiruje Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri Bjelovar.

Page 32: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

32

NAZIV AKTIVNOSTI: Tematska radionica – s naglaskom na potrebe škole, u prostoru CISOK-a NOSITELJI: CISOK Bjelovar, Danijela Hodalić, Monika Blum

PODRUČJE RADA

Profesionalno usmjeravanje učenika srednjih škola

NAZIV AKTIVNOSTI

Tematska radionica – s naglaskom na potrebe škole, u prostoru CISOK-a

NOSITELJI AKTIVNOSTI

CISOK Bjelovar Stručne savjetnice: Danijela Hodalić, Monika Blum

ISHODI AKTIVNOSTI

Spoznati vlastite sposobnosti i mogućnosti

Osvijestiti svoje jake strane i uvidjeti područja na kojima je potrebno raditi

Napraviti plan djelovanja kako bi ostvarili željeni cilj

NAMJENA AKTIVNOSTI

Aktivnosti su namijenjene učenicima srednjih škola u svrhu upoznavanja sebe u odnosu na odabir zanimanja.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Radionica s temom iz područja profesionalnog usmjeravanja, po dogovoru sa stručnim suradnikom škole ili koordinatorom aktivnosti s CISOK-om, na kojoj je u terminu od 45 minuta moguće prisustvovanje do 15 učenika u prostoru CISOK-a Bjelovar.

VREMENIK AKTIVNOSTI

Tijekom nastavne godine 2019./2020.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Evaluacija aktivnosti temelji se na informacijama prikupljenim tijekom provedbe radionice. Prisustvovanje na aktivnostima učenici potvrđuju svojim potpisom.

TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI

Troškove aktivnosti podmiruje Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri Bjelovar.

Page 33: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

33

NAZIV AKTIVNOSTI: Profesionalno usmjeravanje učenike srednje škole NOSITELJI: CISOK Bjelovar, Danijela Hodalić, Monika Blum

PODRUČJE RADA

Profesionalno usmjeravanje učenika srednjih škola

NAZIV AKTIVNOSTI

Prvi koraci nakon mature

NOSITELJI AKTIVNOSTI

CISOK Bjelovar Stručne savjetnice: Danijela Hodalić, Monika Blum

ISHODI AKTIVNOSTI

Upoznati s uslugama HZZ-a i CISOK-a Osvijestiti važnost prvih koraka nakon mature Saznati više o metodama i tehnikama aktivnog traženja posla Ustanoviti osnovna pravila pisanja molbe i životopisa Osvijestiti prednost pripreme za intervju s poslodavcem te uspješne samoprezentacije

NAMJENA AKTIVNOSTI

Aktivnosti programa namijenjene su učenicima završnih razreda srednjih škola u svrhu pripreme za izlazak na tržište rada.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Grupno informiranje pod nazivom „Prvi koraci nakon mature“ približit će tržište rada učenicima i uputiti ih u prve važne korake nakon mature i dobivanja svjedodžbe. U terminu od 45 minuta moguće je prisustvovanje do 25 učenika, ukoliko se aktivnost izvodi u prostoru CISOK-a Bjelovar.

VREMENIK AKTIVNOSTI

Krajem drugog polugodišta, mjesec dana prije kraja nastave maturanata.

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Evaluacija aktivnosti temelji se na informacijama prikupljenim tijekom provedbe grupnog informiranja i u narednom periodu praćenjem individualnih informiranja i savjetovanja učenika. Prisustvovanje na aktivnostima učenici potvrđuju svojim potpisom.

TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI

Troškove aktivnosti podmiruje Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri Bjelovar.

Page 34: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

34

IV. NATJECANJA UČENIKA

NAZIV AKTIVNOSTI: Natjecanje iz Hrvatskog jezika NOSITELJI: nastavnici Hrvatskog jezika

CILJEVI: Usvojiti znanje iz Hrvatskog jezika, razvijati sposobnosti razmišljanja i zaključivanja, buditi interes za učenjem hrvatskog jezika, buditi ljubav prema materinjem jeziku.

ISHODI: Razvijati sposobnosti logičkog razmišljanja i zaključivanja te osvješćivanje potrebe za učenjem i poštivanjem vlastitog jezika. Obogaćivati izražajne sposobnosti učenika.

NAMJENA: Proširivanje znanja učenika, razvijanje sposobnosti samostalnog snalaženja, razvijanje natjecateljskog duha.

NAČIN REALIZACIJE:

Uvježbavanje zadataka, upućivanje u učenje teorijskih zadataka, ispravljanje zadataka.

VREMENIK: Tijekom nastavne godine.

TROŠKOVNIK: Nema troškova.

VREDNOVANJE: Postignuti uspjeh na natjecanju iz Hrvatskog jezika.

Page 35: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

35

NAZIV AKTIVNOSTI: Lidrano NOSITELJI: nastavnici Hrvatskog jezika

CILJEVI: Razvijati sposobnosti umjetničkog izražavanja učenika, buditi interes za scensko izražavanje, buditi interes za scensku umjetnost, razvijati i usavršavati talente za pisanje literarnih radova.

ISHODI: Pomoći učenicima da razviju svoje izražajne sposobnosti i kreativnost te da steknu samokritičnost, samopouzdanje i odgovornost.

NAMJENA: Proširivati znanja i sklonosti učenika prema pisanom i usmenom izražavanju.

NAČIN REALIZACIJE:

Pisanje, čitanje, analiziranje, razgovor, uvježbavanje.

VREMENIK: Tijekom nastavne godine prema dogovoru s učenicima.

TROŠKOVNIK: Fotokopirni papir te rekviziti za izvedbu scenskih djela.

VREDNOVANJE: Postignuti uspjeh na Lidranu.

Page 36: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

36

NAZIV AKTIVNOSTI: Literarna i likovna natjecanja (Mali Galović, Kanižajada-Limačijada, Goranovo proljeće…) NOSITELJI: mr. sc. Zorka Renić i nastavnici Hrvatskog jezika

CILJEVI: Razvijati sposobnosti umjetničkog izražavanja učenika, buditi interes za likovno izražavanje, razvijati i usavršavati talente za pisanje literarnih radova i likovnog izražavanje.

ISHODI: Učenici će moći pokazati svoju kreativnost prezentiranja nastavnih sadržaja kroz sliku, crtež i tekst. Učenici će razvijati sposobnost stvaranja novih ideja.

NAMJENA: Proširivati znanja i sklonosti učenika prema pisanom i usmenom izražavanju.

NAČIN REALIZACIJE: Pisanje, čitanje, crtanje, razgovor, radionice.

VREMENIK: Tijekom cijele školske godine 2019. /2020.

TROŠKOVNIK: Troškovi odlaska na dodjele nagrada Troškovi radionica.

VREDNOVANJE: Postignuti uspjeh na natječajima.

Page 37: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

37

NAZIV AKTIVNOSTI: Natjecanje iz Engleskog jezika NOSITELJICE: Zvjezdana Đopar i Sonja Ognjačević

CILJEVI: Natjecanje u izvrsnosti u poznavanju engleskog jezika.

ISHODI: Pomoći učenicima da razviju svoje izražajne sposobnosti i kreativnost te da steknu samokritičnost, samopouzdanje i odgovornost.

NAMJENA: Sučeljavanje najboljih učenika na razini škole i županije kako bi učenici pokazali izvrsnost i pritom se družili s vršnjacima koji imaju iste interese.

NAČIN REALIZACIJE:

Nakon školskog testiranja, mentor priprema najbolje učenike za ispit na županijskoj razini.

VREMENIK: Veljača, ožujak 2020.

TROŠKOVNIK: Za školsko natjecanje nema troškova, a za viši stupanj troškove podmiruje Bjelovarsko-bilogorska županija.

VREDNOVANJE: Testiranje i objava rezultata na mrežnim stranicama škole

Page 38: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

38

NAZIV AKTIVNOSTI: Natjecanje iz Njemačkog jezika NOSITELJICA: Mihaela Javurek

CILJEVI: Natjecanje u izvrsnosti u poznavanju njemačkog jezika.

ISHODI: Pomoći učenicima da razviju svoje izražajne sposobnosti i kreativnost te da steknu samokritičnost, samopouzdanje i odgovornost.

NAMJENA: Sučeljavanje najboljih učenika na razini škole i županije kako bi učenici pokazali izvrsnost i pri tom se družili s vršnjacima koji imaju iste interese.

NAČIN REALIZACIJE:

Nakon školskog testiranja, mentor priprema najbolje učenike za ispit na županijskoj razini.

VREMENIK: Veljača, ožujak, 2020.

TROŠKOVNIK: Za školsko natjecanje nema troškova, a za viši stupanj troškove podmiruje Bjelovarsko-bilogorska županija.

VREDNOVANJE: Testiranje i objava rezultata na mrežnim stranicama škole.

Page 39: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

39

NAZIV AKTIVNOSTI: Natjecanje iz Latinskog jezika NOSITELJ:Aleksandra Keserin

CILJEVI: Natjecanje u izvrsnosti u poznavanju latinskog jezika.

ISHODI: Pomoći učenicima da razviju svoje izražajne sposobnosti i kreativnost te da steknu samokritičnost, samopouzdanje i odgovornost.

NAMJENA: Sučeljavanje najboljih učenika na razini škole i županije kako bi učenici pokazali izvrsnost i pritom se družili s vršnjacima koji imaju iste interese.

NAČIN REALIZACIJE:

Nakon školskog testiranja, mentor priprema najbolje učenike za ispit na županijskoj razini.

VREMENIK: Veljača, ožujak 2020..

TROŠKOVNIK: Za školsko natjecanje nema troškova, a za viši stupanj troškove podmiruje Bjelovarsko-bilogorska županija.

VREDNOVANJE: Testiranje i objava rezultata na mrežnim stranicama škole.

Page 40: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

40

NAZIV AKTIVNOSTI: Natjecanje iz Povijesti NOSITELJI: Nastavnici Povijesti

CILJEVI:

Omogućiti učenicima stjecanje dodatnih znanja iz Povijesti. Ponavljati i uvježbati dodatne sadržaje za predstojeće natjecanje iz Povijesti za prve i druge razrede. Proširiti spoznaje iz Povijesti u svrhu boljeg razumijevanja uzročno-posljedičnih veza i povezivanja nastavnog gradiva.

ISHODI:

Uvježbavanjem rješavanja standardiziranih testova potaknuti učenike na kvalitetnije učenje, veća obrazovna postignuća i motivirati za natjecanje.

NAMJENA:

Priprema za natjecanje.

NAČIN REALIZACIJE:

Učenici i nastavnici zajednički prolaze zadatke vezane uz gradivo.

VREMENIK:

Jednom tjedno tijekom nastavne godine.

TROŠKOVNIK:

Troškovi potrošnog materijala.

VREDNOVANJE:

Učenici se sami javljaju za ovu aktivnost na temelju interesa, znanja, rada i sudjelovanja u nastavi koje procjenjuje nastavnik i eventualno vrednuje u vidu napretka, znanja i zalaganja kroz ocjenu ili bilješku.

Page 41: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

41

NAZIV AKTIVNOSTI: Natjecanje iz Geografije NOSITELJICA: Jasna Tolnaj

CILJEVI:

Omogućiti učenicima stjecanje dodatnih znanja iz Geografije. Ponavljati i uvježbati gradivo za predstojeće natjecanje iz Geografije za prve i druge razrede. Stvoriti pozitivnu atmosferu geografskih druženja kojima je cilj razmijeniti geografska iskustva o prostoru i teoretska znanja.

ISHODI:

Uvježbavanjem rješavanja standardiziranih testova potaknuti učenike na kvalitetnije učenje i veća obrazovna postignuća.

NAMJENA:

Priprema za natjecanje.

NAČIN REALIZACIJE:

Učenici i nastavnica zajednički prolaze zadatke vezane uz nastavne sadržaje sukladne testovima s prošlogodišnjih natjecanja.

VREMENIK:

Jednom tjedno tijekom nastavne godine.

TROŠKOVNIK:

Troškovi potrošnog materijala.

VREDNOVANJE:

Učenici se sami javljaju za ovu aktivnost na temelju interesa, znanja, rada i sudjelovanja u nastavi koje procjenjuje nastavnik i eventualno vrednuje u vidu napretka, znanja i zalaganja kroz ocjenu ili bilješku.

Page 42: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

42

NAZIV PREDMETA/PODRUČJE RADA: Biologija i Kemija NAZIV AKTIVNOSTI: Natjecanje iz Biologije i Kemije NOSITELJICE: Marina Antolin, Sonja Modrić Barbir, Maja Juković

CILJEVI:

Omogućiti učenicima stjecanja dodatnih znanja iz predmeta Biologija i Kemija. Ponavljanje i uvježbavanje gradiva za predstojeća natjecanja iz Biologije i Kemije za prve, druge, treće i četvrte razrede.

ISHODI:

Popularizacija biologije i kemije, razvijanje interesa za prirodne znanosti, potaknuti interes za STEM područje kao jedno od najpopularnijih područja za buduće zanimanje i zapošljavanje.

NAMJENA:

Priprema za natjecanje.

NAČIN REALIZACIJE:

Učenici uz mentorstvo nastavnika prolaze zadatke vezane uz gradivo.

VREMENIK:

Tijekom nastavne godine.

TROŠKOVNIK:

Potrošni materijal škole.

VREDNOVANJE:

Učenici se javljaju za aktivnost na temelju interesa, prethodnih znanja i sudjelovanja u nastavi koje procjenjuje nastavnik i evidentira kao zabilješku.

Page 43: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

43

NAZIV AKTIVNOSTI: Natjecanje Schola medica 2020. NOSITELJ: Stručno vijeće nastavnika zdravstvene grupe predmeta i stručnih predmeta u zanimanju zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka, dentalni tehničar/ka, med. sestra opće njege/med. tehničar opće njege

CILJEVI :

Samoprocjena znanja i vještina iz struke. Proširivanje znanja učenika, razvijanje sposobnosti samostalnog snalaženja i razvijanje natjecateljskog duha. Plasman na državno natjecanje Schola medica 2020.

ISHODI:

Učenici stječu samopouzdanje, cijene sebe i druge pokazujući svoja znanja i vještine na natjecanju i plasmanom na državno natjecanje.

NAMJENA:

Namijenjeno učenicima 4. razreda u zanimanju zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka, dentalni tehničar/ka i medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege.

NAČIN REALIZACIJE:

Priprema i uvježbavanje zadataka, individualni rad s učenicima. Priprema školskog natjecanja prema naputku Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja.

VREMENIK: Studeni 2019. - svibanj 2020.

TROŠKOVNIK: Troškove snosi Medicinska škola Bjelovar i ASOO.

VREDNOVANJE: Uspjeh učenika na natjecanju i analiza rezultata natjecanja.

Page 44: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

44

NAZIV AKTIVNOSTI: Natjecanje Mladih Hrvatskog Crvenog križa NOSITELJ: Jasmina Komar, bacc. med. techn. i razrednici

CILJEVI: Upoznati učenike 4.a/b razreda o važnosti rada Hrvatskog Crvenog križa i razvijanje osjećaja humanosti, tolerancije, suosjećanja i razumijevanja među mladima.

ISHODI: Učenici će opisati povijest Međunarodnog Crvenog križa i povijest Hrvatskog Crvenog križa,objasniti važnost Ženevske konvencije,navesti akcije Crvenog križa,obilježiti značajne datume HCK,interpretirati upoznavanje i utvrđivanje stanja povrijeđenog,postupak s povrijeđenim,postupak s ranama te moguće komplikacije, demonstrirati zbrinjavanje kod povreda kostiju i zglobova te transport,vježbe umjetnog disanja i masaže srca kao i sva stanja uzrokovana djelovanjem prekomjerne topline i hladnoće,razna trovanja i ugrize životinja.

NAMJENA: Potaknuti učenike na volontiranje u HCK-u i osvještavanje za potrebom pomaganja unesrećenima i potrebitima te na taj način razvijanje humanosti i ostalih vrednota.

NAČIN REALIZACIJE: Učenici četvrtih razreda smjer medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege će kroz Osnovno društvo mladih HCK sudjelovati na natjecanjima mladih Hrvatskog Crvenog križa.

VREMENIK: Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK: Učenici rade na volonterskoj osnovi.

VREDNOVANJE: Uspjeh učenika na natjecanju i analiza rezultata natjecanja.

Page 45: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

45

NAZIV AKTIVNOSTI: Priprema za izradu i obranu završnih radova NOSITELJI: Stručno vijeće nastavnika

CILJEVI:

Cilj je izradbe i obrane završnoga rada provjera, vrednovanje i ocjenjivanje postignutih strukovnih, odnosno umjetničkih kompetencija učenika, stečenih obrazovanjem prema propisanim stručno-teorijskim i praktičnim dijelovima nastavnih planova i programa, čime stječu završnost u upisanome obrazovnom programu te uvjete za uključivanje na tržište rada.

ISHODI:

Učenici stječu samopouzdanje, cijene sebe pokazujući svoja znanja i vještine.

NAMJENA:

Učenicima 5. a, 5. b, 4. c i 4. drazreda.

NAČIN REALIZACIJE:

Priprema, istraživanje, izvođenje zadataka, pisanje rada, individualni rad s učenicima, usmena obrana.

VREMENIK:

Rujan 2019. - lipanj 2020.

TROŠKOVNIK:

Troškove ispisivanja i uvezivanja rada snose učenici.

VREDNOVANJE:

Uspjeh učenika na obrani završnih radova i analiza rezultata obrane.

Page 46: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

46

V. PROJEKTNA NASTAVA I IZLETI

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Interliberu NOSITELJI: Zorka Renić, nastavnici Hrvatskoga jezika

CILJEVI:

Upoznavanje učenika sa suvremenim i klasičnim književnim djelima te novim književnim, publicističkim i stručnim naslovima. Susreti s književnicima i predstavnicima izdavačkih kuća.

ISHODI:

Buditi interes prema knjigama, beletrističkoj i stručnoj literaturi, poticanje interesa za čitanjem i praćenjem događanja na domaćoj i svjetskoj književnoj i publicističkoj te znanstvenoj sceni.

NAMJENA:

Svi zainteresirani učenici i nastavnici.

NAČIN REALIZACIJE:

Odlazak na Interliber - 42. međunarodni sajam knjiga i učila

VREMENIK:

Studeni 2019.

TROŠKOVNIK:

Troškove putovanja i ulaznica snose učenici.

VREDNOVANJE:

Evaluacijski listići, izrada plakata, međusobna razmjena iskustava i dojmova na satu razrednika i na nastavi Hrvatskoga jezika.

Page 47: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

47

NAZIV PREDMETA/PODRUČJE RADA: Hrvatski jezik

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet kazalištu NOSITELJI: nastavnici Hrvatskog jezika

CILJEVI: Upoznavanje učenika sa scenskim stvaralaštvom i odabranom dramskom predstavom.

ISHODI: Buditi interes za dramskom umjetnošću i osvijestiti potrebu za nužnošću praćenja kulturnih zbivanja te razvijati kritičko mišljenje učenika.

NAMJENA: Razvijanje umjetničke kulture i ljubavi prema kazalištu kod učenika.

NAČIN REALIZACIJE: Suradnja s kazalištima u Zagrebu i s Bjelovarskim kazalištem.

VREMENIK: Više puta tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK: Učenici plaćaju prijevoz i ulaznice.

VREDNOVANJE: Evaluacijski listići.

Page 48: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

48

NAZIV PREDMETA/PODRUČJE RADA: Hrvatski jezik NAZIV AKTIVNOSTI: Stručni posjet HAZU, Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici i muzejima u Zagrebu NOSITELJICE: Dubravka GrganićRožman, Zorka Renić, Iva Ban, Ana PleskaltHoliček

CILJEVI: Upoznati učenike s kulturnom baštinom i sadržajima knjižnice.

ISHODI: Spoznati važnost nacionalnih kulturnih ustanova.

NAMJENA: Razvijati kulturu kod učenika.

NAČIN REALIZACIJE: Suradnja s HAZU i Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom.

VREMENIK: Studeni, 2019.

TROŠKOVNIK: Učenici plaćaju prijevoz i ulaznice.

VREDNOVANJE: Evaluacijski listići.

Page 49: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

49

NAZIV PREDMETA/PODRUČJE RADA: Hrvatski jezik NAZIV AKTIVNOSTI: Suradnja s Narodnom knjižnicom “Petar Preradović” Bjelovar, Gradskim muzejom u Bjelovaru, Državnim arhivom u Bjelovaru, Ogrankom Matice hrvatske u Bjelovaru te drugim kulturnim institucijama u gradu i županiji NOSITELJICE: Dubravka GrganićRožman, Zorka Renić, Iva Ban, Ana PleskaltHoliček

CILJEVI:

Upoznati učenike s kulturnom baštinom i sadržajima knjižnice, muzeja i arhiva te s radom Matice hrvatske. Poticati opću kulturu učenika, svijest o važnosti kulturnog identiteta i važnosti očuvanja i njegovanja te poznavanja kulturne baštine.

ISHODI:

Spoznati važnost lokalnih kulturnih ustanova. Njegovanje i unapređivanje opće kulture. Buditi interes prema djelatnostima kulturnih ustanova. Doprinos zajednici. Uključivanje u kulturnu djelatnost lokalne zajednice i grada. Osvijestiti važnost umjetnosti u životu svakog čovjeka.

NAMJENA: Razvijati kulturu kod učenika.

NAČIN REALIZACIJE:

Suradnja s Narodnom knjižnicom “Petar Preradović” u Bjelovaru, Gradskim muzejom u Bjelovaru, Državnim arhivom u Bjelovaru te Ogrankom Matice hrvatske u Bjelovaru i drugim kulturnim institucijama u gradu i županiji.

VREMENIK: Tijekom školske godine

TROŠKOVNIK: Troškovi za nastavna sredstva i pomagala.

VREDNOVANJE: Evaluacijski listići, plakati, prezentacije učenika.

Page 50: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

50

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek, Koprivnica - obilazak kliničkih laboratorija NOSITELJICA : Senka Čale

CILJEVI:

Proširivanje znanja iz stručnih predmeta za 4. c razred usmjerenja zdravstveno-laboratorijski tehničar. Stečena teorijska znanja upoznati u praktičnoj primjeni.

ISHODI:

Demonstracije laboratorijskih tehnika i metoda koje se u školi ne mogu izvoditi. Učenici će pojedine metode rada koje su prethodno upoznali bolje povezati i razumjeti njihovu namjenu. Pomoći učenicima da razviju humana i moralna načela, razumiju međuljudske odnose, steknu samopouzdanje i sigurnost, steknu društvenu svijest i njezine sastavnice, kvalitetno upotpuniti slobodno vrijeme učenika.

NAMJENA: 4. c (zdravstveno-laboratorijski tehničar)

NOSITELJI: Senka Čale, bacc. med. lab. diag.

NAČIN REALIZACIJE:

Posjet Općoj bolnici u Koprivnici, klinički laboratoriji.

VREMENIK

Tijekom nastavne godine.

TROŠKOVNIK:

Troškove posjeta snose učenici.

VREDNOVANJE:

Izrada panoa i izvješće o ekskurziji za školski ljetopis. Evaluacijski upitnik za učenike.

Page 51: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

51

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet istraživačkom laboratoriju u suradnji Hrvatskim mikroskopijskim društvom

NOSITELJICA: Senka Čale

CILJEVI:

Proširivanje znanja iz stručnih predmeta za 2. c i 4. c razred usmjerenja zdravstveno-laboratorijski tehničar. Stečena teorijska znanja upoznati u praktičnoj primjeni.

ISHODI:

Demonstracije mikroskopskih tehnika i metoda koje se u školi ne mogu izvoditi. Učenici će pojedine metode mikroskopiranja koje su prethodno upoznali bolje povezati i razumjeti njihovu namjenu.

NAMJENA: 2. c i 4. c (zdravstveno-laboratorijski tehničar)

NOSITELJI: Senka Čale, bacc. med. lab. diag.

NAČIN REALIZACIJE:

Posjet istraživačkom laboratoriju u suradnji sa HMD.

VREMENIK

Tijekom nastavne godine.

TROŠKOVNIK:

Troškove posjeta snose učenici.

VREDNOVANJE:

Izrada panoa i izvješće o ekskurziji za školski ljetopis. Evaluacijski upitnik za učenike.

Page 52: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

52

NAZIV PREDMETA/PODRUČJE RADA: Farmaceutska kemija s farmakologijom NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet: FIDIFARM/DIETPHARM, Rakitje NOSITELJICA: Emilija Kovačević, Marina Antolin

CILJEVI:

Upoznavanje povijesti FIDIFARMA/DIETPHARMA, procesa istraživanja, razvoja te proizvodnje (od priprave do pakiranja) lijekova. Demonstracije laboratorijskih tehnika i metoda koje se u školi ne mogu izvoditi. Upoznavanje s raznim preparatima i uporabom raznih ljekovitih oblika. Upoznavanje raznih metoda izrade i strojeva koji se koriste u izradi lijekova.

ISHODI:

Učenici će pojedine ljekovite oblike i metode izrade istih koje su prethodno upoznali bolje povezati i razumjeti njihovu namjenu. Analizirati i usporediti metode proizvodnje i izrade lijekova.

NAMJENA: Za učenike 3.c razreda.

NOSITELJI:

Emilija Kovačević, mag. pharm., Marina Antolin, dipl. ing. kemije

NAČIN REALIZACIJE:

Posjet u FIDIFARM/DIETPHARM, Rakitje

VREMENIK

Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

Troškove posjeta snose učenici.

VREDNOVANJE:

Izrada panoa i izvješće za školski ljetopis. Evaluacijski upitnik za učenike.

Page 53: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

53

NAZIV PREDMETA/PODRUČJE RADA: Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom, Botanika s farmakognozijom

NAZIV AKTIVNOSTI: Šetnja i sakupljanje ljekovitog bilja lokalnog kraja NOSITELJICA: Emilija Kovačević, Senka Čale, Marina Antolin

CILJEVI:

Upoznavanje i prepoznavanje biljaka lokalnog kraja i njihovo sakupljanje te daljnja obrada. Upoznavanje lokalnog kraja.

ISHODI:

Stjecanje vještina, prepoznavanje, sakupljanje i obrada ljekovitog bilja.

NAMJENA: Za učenike 2.c, 3.c. i 4.c razreda.

NOSITELJI:

Emilija Kovačević, mag.pharm., Marina Antolin, dipl. ing. kemije, Senka Čale, bacc.med. lab. diag.

NAČIN REALIZACIJE:

Šetnja i posjeta lokalnim šumama i livadama.

VREMENIK Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

Troškove posjeta snose učenici.

VREDNOVANJE:

Izrada panoa i izvješće za školski ljetopis. Evaluacijski upitnik za učenike.

Page 54: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

54

NAZIV PREDMETA/PODRUČJE RADA: Prirodna ljekovita sredstva, Botanika s farmakognozijom

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet tvornici Apipharma u Našicama NOSITELJICA: Emilija Kovačević, Marina Antolin

CILJEVI:

Upoznavanje povijesti kompanije, procesa proizvodnje raznih prirodnih proizvoda, dodataka prehrani, prehrambenih i kozmetičkih proizvoda. Upoznavanje raznih pripravaka i njihove namjene.

ISHODI:

Učenici će pojedine prirodne ljekovite proizvode koje su prethodno upoznali bolje povezati i razumjeti cjeloviti proces razvoja i proizvodnje te namjene raznih prirodnih proizvoda.

NAMJENA: Za učenike 3. c razreda zanimanja farmaceutski tehničar/ka,

NOSITELJI: Emilija Kovačević, mag. pharm., Marina Antolin, dipl. ing. kemije

NAČIN REALIZACIJE:

Posjet tvornici u Našicama

VREMENIK:

Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

Troškove posjeta snose učenici.

VREDNOVANJE:

Izrada panoa i izvješće za školski ljetopis. Evaluacijski upitnik za učenike.

Page 55: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

55

NAZIV PREDMETA/PODRUČJE RADA: Botanika s farmakognozijom NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Botaničkom vrtu u Zagrebu

NOSITELJICA: Emilija Kovačević, Marina Antolin

CILJEVI:

Upoznavanje povijesti Botaničkog vrta, procesa uzgoja i održavanja biljaka. Upoznavanje s radom u Botaničkom vrtu.

ISHODI:

Učenici će upoznati mogućnosti ophođenja s biljkama i povezati ih sa znanjima stečenim u nastavi. Pobliže će upoznati puno biljnih vrsta i njihov uzgoj te način održavanja kao i povijesni razvoj i rad Botaničkog vrta.

NAMJENA:

Za učenike trećeg razreda zanimanja farmaceutski tehničar/ka.

NOSITELJI:

Emilija Kovačević, mag. pharm., Marina Antolin, dipl. ing. kemije

NAČIN REALIZACIJE:

Posjet Botaničkom vrtu u Zagrebu.

VREMENIK:

Travanj/svibanj 2020.

TROŠKOVNIK:

Troškove posjeta snose učenici.

VREDNOVANJE:

Izrada panoa i izvješće za školski ljetopis. Evaluacijski upitnik za učenike.

Page 56: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

56

NAZIV PREDMETA/PODRUČJE RADA: Botanika s farmakognozijom NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Hrvatskom mikroskopskom društvu

NOSITELJICA: Senka Čale

CILJEVI:

Proširivanje znanja iz stručnih predmeta za 2. c i 4. c razred usmjerenja zdravstveno-laboratorijski tehničar. Stečena teorijska znanja upoznati u praktičnoj primjeni.

ISHODI:

Demonstracije laboratorijskih tehnika i metoda koje se u školi ne mogu izvoditi. Učenici će pojedine metode rada koje su prethodno upoznali bolje povezati i razumjeti njihovu namjenu. Pomoći učenicima da razviju humana i moralna načela, razumiju međuljudske odnose, steknu samopouzdanje i sigurnost, steknu društvenu svijest i njezine sastavnice, kvalitetno upotpuniti slobodno vrijeme učenika.

NAMJENA: 2. c i 4. c (zdravstveno-laboratorijski tehničar)

NOSITELJI: Senka Čale, bacc. med. lab. diag.

NAČIN REALIZACIJE:

Posjet Hrvatskom mikroskopijskom društvu.

VREMENIK

Kroz školsku godinu 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

Troškove posjeta snose učenici.

VREDNOVANJE:

Izrada panoa i izvješće o ekskurziji za školski ljetopis. Evaluacijski upitnik za učenike.

Page 57: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

57

NAZIV PREDMETA/PODRUČJE RADA: Botanika s farmakognozijom, Prirodna ljekovita sredstva NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet proizvodnji i uzgoju ljekovitog bilja i

biljnih proizvoda NOSITELJICA: Emilija Kovačević, Marina Antolin

CILJEVI:

Upoznavanje s proizvodnjom i načinom uzgoja ljekovitog bilja i izradom ljekovitih preparata iz biljnih derivata

ISHODI:

Učenici će upoznati rad u području uzgoja ljekovitog bilja i upoznat će različite načine proizvodnje ljekovitih preparata te će povezati ta znanja s onima stečenim u nastavi. Pobliže će upoznati ljekovite preparate i njihovu proizvodnju.

NAMJENA:

Za učenike trećeg razreda zanimanja farmaceutski tehničar/ka.

NOSITELJI:

Učenici 3.c razreda zanimanja farmaceutski/a tehničar/ka Emilija Kovačević, mag. pharm. Marina Antolin, dipl.ing. kemije

NAČIN REALIZACIJE:

Posjet proizvodnji i uzgoju ljekovitog bilja i biljnih proizvoda.

VREMENIK:

Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

Troškove posjeta snose učenici.

VREDNOVANJE:

Izrada panoa i izvješće za školski ljetopis. Evaluacijski upitnik za učenike.

Page 58: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

58

NAZIV PREDMETA/PODRUČJE RADA: Prirodna ljekovita sredstva, Botanika s farmakognozijom, Analitička kemija, SRO NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet industriji kozmetike NOSITELJICA: Emilija Kovačević, Senka Čale, Marina Antolin

CILJEVI:

Upoznavanje povijesti, rada i procesa proizvodnje kozmetičkih proizvoda. Osvijestiti učenike o važnosti uloge farmaceutskih tehničara u različitim granama proizvodnje.

ISHODI:

Učenici će upoznati rad u kozmetičkoj industriji i povezati ta nova znanja sa znanjima stečenim u nastavi. Pobliže će upoznati kozmetičke preparate i njihovu proizvodnju. Analiza i komparacija različitih grana proizvodnje.

NAMJENA:

Za učenike trećeg razreda zanimanja farmaceutski/a tehničar/ka i učenike drugog razreda zanimanja zdravstveno-laboratorijski/a tehničar/ka.

NOSITELJI:

Emilija Kovačević, mag. pharm., Marina Antolin, dipl.ing. kemije, Senka Čale, bacc. med. lab. diag.

NAČIN REALIZACIJE:

Posjet kozmetičkoj industriji.

VREMENIK:

Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

Troškove posjeta snose učenici.

VREDNOVANJE:

Izrada panoa i izvješće za školski ljetopis. Evaluacijski upitnik za učenike.

Page 59: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

59

NAZIV PREDMETA/PODRUČJE RADA: Prirodna ljekovita sredstva, Botanika s farmakognozijom, SRO NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet prehrambenoj industriji NOSITELJICA: Emilija Kovačević, Senka Čale, Marina Antolin

CILJEVI:

Upoznavanje povijesti, rada i procesa proizvodnje prehrambenih proizvoda. Osvijestiti učenike o važnosti uloge farmaceutskih tehničara u različitim granama proizvodnje. Proširivanje znanja o upotrebi i primjeni laboratorijskog posuđa.

ISHODI:

Učenici će upoznati rad u prehrambenoj industriji i povezati ta nova znanja sa znanjima stečenim u nastavi. Pobliže će upoznati prehrambene preparate i njihovu proizvodnju. Analiza i komparacija različitih grana proizvodnje. Učenici 2. Razreda zanimanja zdravstveno-laboratorijski tehničar upoznat će primjenu laboratorijskog posuđa u prehrambenom laboratoriju.

NAMJENA: Za učenike trećeg razreda zanimanja farmaceutski tehničar/ka. Za učenike drugog razreda zanimanja zdravstveno-laboratorijski tehničar u sklopu SRO-a.

NOSITELJI:

Emilija Kovačević, mag. pharm. Senka Čale, bacc.med.lab.diag. Marina Antolin, dipl. ing. kemije

NAČIN REALIZACIJE:

Posjet prehrambenoj industriji.

VREMENIK:

Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

Troškove posjeta snose učenici.

VREDNOVANJE:

Izrada panoa i izvješće za školski ljetopis. Evaluacijski upitnik za učenike.

Page 60: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

60

AKTIVNOST: Stručni izlet za učenike 4. razreda zanimanja zdravstveno‐ laboratorijski tehničar i dentalni tehničar, te 3. razreda zanimanja farmaceutski tehničar NOSITELJI: Stručni aktiv nastavnika zdravstveno‐ laboratorijske, farmaceutske i dentalne grupe predmeta

CILJEVI:

Upoznavanje organizacije rada u različitim zdravstvenim ustanovama. Upoznati načine provođenja kvalitete rada i zaštite na radu. Upoznavanje procesa proizvodnje lijekova, prirodnih ljekovitih proizvoda i istraživanja na lijekovima. Upoznavanje prirodnih ljepota Slovenije. Upoznati različite biljne kulture te načine uzgoja u arboretumu ‘’Volčji potok’’ Upoznavanje s radom drugih škola. Razvijanje zajedništva i suradnje sa školama drugih država.

ISHODI:

Učenici će razlikovati načine djelovanja i organizacije arboretuma te će poznati razne biljne vrste koje se mogu primijeniti u struci. Opisati i analizirati ustroj i način rada kliničkog laboratorija, odjela za patologiju, citologiju i transfuziologiju. Opisati i analizirati procese proizvodnje lijekova i s uvjetima koje je potrebno zadovoljiti da bi se isti mogli proizvoditi. Razviti zajedništvo i upoznati učenike i nastavnike Srednje zdravstvene škole Ljubljana te na taj način ostvariti zajedničku suradnju kroz različite projekte. Analizirati različitosti između škola u svrhu unapređenja rada.

NAMJENA: Za učenike 4. razreda zanimanja zdravstveno laboratorijski tehničar/ka i dentalni tehničar/ka te 3. razreda zanimanja farmaceutski tehničar/ka

NOSITELJI: Stručni aktiv nastavnika zdravstveno‐ laboratorijske, farmaceutske i dentalne skupine predmeta.

NAČIN REALIZACIJE:

Jednodnevni stručni izlet i posjet arboretumu „Volčji potok“, tvornici lijekova, KBC Ljubljana, dentalnom studiju u Ljubljani i Zdravstvenoj šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo.

VREMENIK: Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK: Troškove posjeta snose učenici.

Page 61: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

61

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet udruzi „Bjelovarski leptirići“ NOSITELJICE: Katarina KohGustović, Marina Rajn

CILJEVI:

Stečena teorijska znanja upoznati u praktičnoj primjeni. Demonstracije fizikalno terapijskih tehnika i metoda koje se u školi ne mogu izvoditi, prevencija respiratornih, cirkulatornih komplikacija. Osvijestiti učenike o važnosti uloge fizioterapeutskih tehničara te medicinske sestre/tehničara opće njege u rehabilitaciji djece s teškoćama u razvoju.

ISHODI:

Provođenje preventivnih vježbi s ciljem sprječavanja progresije daljnjih oštećenja na lokomotornom aparatu djece s teškoćama u razvoju. Uvid u radnu terapiju te primjena specifične i nespecifične radne terapije. Pomoći učenicima da razviju humana i moralna načela, razumiju međuljudske odnose, steknu samopouzdanje i sigurnost, steknu društvenu svijest i njezine sastavnice; kvalitetno upotpuniti slobodno vrijeme učenika.

NAMJENA: Za učenike 2. b razreda (fizioterapeutski tehničar) te 3.a i 3. b razreda (medicinska sestra/tehničar opće njege).

NOSITELJI: Katarina KohGustović, mag. physioth. Marina Rajn, mag. med. techn.

NAČIN REALIZACIJE:

Odlazak u udrugu „Bjelovarski leptirići“, provođenje vježbi za reedukaciju motorike, provođenje radne terapije, druženje.

VREMENIK Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

-

VREDNOVANJE:

Evaluacijski upitnik za učenike. Unaprjeđenje rada, primjena novih iskustava u praktičnoj nastavi.

Page 62: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

62

NAZIV AKTIVNOSTI: Terenska nastava NOSITELJICA: Jasna Tolnaj

CILJEVI:

Upoznavanje povijesnih, prirodno-geografskih i društveno-gospodarskih znamenitosti odabranog područja Hrvatske.

ISHODI:

Stjecati znanje i vještine kroz povezivanje nastavnih sadržaja i izvorne stvarnosti, potaknuti istraživački duh, vježbati timski rad, učenici će moći povezati naučeno i upoznato na terenu i prezentirati to u obliku plakata ili prezentacije.

NAMJENA:

Namijenjeno učenicima prvih i drugih razreda radi proširivanja standardnih nastavnih sadržaja.

NAČIN REALIZACIJE:

Tijekom nastave - proučavanje sadržaja za upoznavanje terena, priprema zadataka za rad na terenu, izrada plakata koji će predočiti pojedine etape.

VREMENIK:

Tijekom nastavne godine 2019./2020. (listopad 2019. ili travanj, 2020.).

TROŠKOVNIK:

Roditelji učenika snose trošak terenske nastave (od 100 do 150kn).

VREDNOVANJE:

Prezentacija fotografija, izrada karata i plakata, objava na mrežnoj stranici Medicinske škole, prezentacija roditeljima, zadovoljstvo sudionika događanja.

Page 63: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

63

NAZIV AKTIVNOSTI: Terenska nastava NOSITELJICA: ValneaKrezo

CILJEVI:

Upoznavanje povijesnih znamenitosti na prostoru grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije.

ISHODI:

Stjecati znanja i vještine kroz povezivanje nastavnihsadržaja i izvorne stvarnosti, potaknuti istraživački duh, povezati i prezentirati naučeno u raznim oblicima.

NAMJENA:

Učenicima prvih i drugih razreda, te učenicima 3.c radi proširivanja nastavnih sadržaja.

NAČIN REALIZACIJE:

Tijekom nastave – proučavanje sadržaja, rad na terenu i prezentacija.

VREMENIK:

Tijekom nastavne godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

Roditelji snose trošak.

VREDNOVANJE:

Izrada plakata, kvizova, tematskih igara i drugih pomoćnih sadržaja.

Page 64: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

64

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet muzeju Domovinskog rata NOSITELJICA: ValneaKrezo

CILJEVI:

Upoznavanje s Domovinskim ratom na prostoru grada Bjelovara.

ISHODI:

Stjecati znanja i vještine kroz povezivanje nastavnih sadržaja i izvorne stvarnosti, potaknuti istraživački duh, povezati i prezentirati naučeno u raznim oblicima. Učenici uče o lokalnoj povijesti, kulturi i razvijaju empatiju, domoljublje i lokalpatriotizam.

NAMJENA:

Učenicima prvih i drugih razreda, te učenicima 3.c radi proširivanja nastavnih sadržaja.

NAČIN REALIZACIJE:

Tijekom nastave – proučavanje sadržaja, rad na terenu i prezentacija.

VREMENIK:

Tijekom nastavne godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

-

VREDNOVANJE:

Izrada plakata, kvizova, tematskih igara i drugih pomoćnih sadržaja. Izrada prezentacija i fotografiranje.

Page 65: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

65

NAZIV AKTIVNOSTI: Navik on živi kizgine pošteno-terenska nastava NOSITELJICA: Ana PleskaltHoliček

CILJEVI:

Dvodnevni izvanškolski organizacijski oblik rada s ciljem izravnog poticanja mladih na pozitivan odnos prema vrijednostima Domovinskog rata u okviru međupredmetne korelacije predmeta utvrđenih Nastavnim planom i programom srednjih škola.

ISHODI:

Učenici stječu pozitivan odnos prema Domovinskom ratu.

NAMJENA:

Učenici drugih razreda koji u planu i programu obrađuju temu Domovinski rat.

NAČIN REALIZACIJE:

Dvodnevni izvanškolski organizacijski oblik rada s uključenom jednodnevnom terenskom nastavom i uvodnim programom.

VREMENIK:

Program će se održati u mjesecu travnju tijekom dva dana. Prvi će dan biti predavanje u večernjim satima kao priprema za sljedeći dan u kojem će učenici posjetiti lokalitete.

TROŠKOVNIK:

Troškove podmiruje Ministarstvo hrvatskih branitelja.

VREDNOVANJE:

Plakati, prezentacije, razgovori na satu.

Page 66: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

66

NAZIV AKTIVNOSTI: Stručni izlet u Veliki Grđevac NOSITELJICA: Snježana Pašalić

CILJEVI:

Stjecanje i proširivanje znanja iz stručnih predmeta i upoznavanje novih tehnologija.

ISHODI:

Educirani učenici, bolje osposobljeni za tržište rada.

NAMJENA: Namijenjeno učenicima zanimanja dentalni tehničar.

NAČIN REALIZACIJE:

Stručna ekskurzija, autobusni prijevoz.

VREMENIK:

Tijekom školske godine 2019./20.

TROŠKOVNIK: Učenici snose trošak puta.

VREDNOVANJE: Izrada plakata i referata.

Page 67: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

67

NAZIV AKTIVNOSTI: Stručni posjet Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma Thalassotherapia Opatija NOSITELJICE:Tina Jelić – Balta, Višnja Horvat, DajanaZadravec

CILJEVI:

Upoznavanje s djelokrugom rada i specifičnostima skrbi, dijagnostike, liječenja, zdravstvene njege i rehabilitacije bolesnika oboljelih od kardiovaskularnih, respiratornih i reumatoloških oboljenja. Upoznavanje sa specifičnostima jelovnika i prehrane bolesnika oboljelih od kardiovaskularnih, respiratornih i reumatoloških oboljenja.

ISHODI:

Razumijevanje specifičnosti liječenja, zdravstvene njege i prehrane bolesnika oboljelih od kardiovaskularnih, respiratornih i reumatoloških oboljenja. Povezivanje sa sadržajima usvojenim na nastavi. Stjecanje znanja i vještina, potkrjepljivanje stečenog teorijskog znanja konkretnim primjerima.

NAMJENA:

Za učenike 4. a, 4.b. i 5. a razreda (medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege).

NAČIN REALIZACIJE:

Stručni posjet Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma Thalassotherapia Opatija učenika četvrtih i petih razreda smjer medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege.

VREMENIK:

Ožujak/travanj 2020.

TROŠKOVNIK:

Troškove prijevoza snose roditelji učenika.

VREDNOVANJE:

Projekcija fotografija, korištenje naučenog u redovnoj nastavi kroz teoriju i vježbe. Izrada plakata i Power Point prezentacija.

Page 68: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

68

NAZIV AKTIVNOSTI: Stručni posjet Psihijatrijskoj bolnici Popovača NOSITELJICE: Nevenka Ferenčak, Tina Jelić Balta, Višnja Horvat

CILJEVI:

Upoznavanje i edukacija učenika o radu s psihijatrijskim bolesnicima u ustanovi za liječenje isključivo onih bolesnika koji se nalaze na produženom i specifičnom obliku liječenja. Stjecanje znanja i vještina, razumijevanje specifičnosti liječenja i zdravstvene njege psihički oboljelih bolesnika te komunikacije.

ISHODI:

Razumijevanje specifičnosti liječenja i zdravstvene njege bolesnika oboljelih od psihijatrijskih oboljenja. Povezivanje sa sadržajima usvojenim na nastavi.

NAMJENA:

Za učenike 5. a razreda (medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege).

NAČIN REALIZACIJE:

Stručni posjet Psihijatrijskoj bolnici „Vrapče“ Zagreb učenika petih razreda smjer medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege.

VREMENIK:

Listopad 2019.

TROŠKOVNIK:

Troškove prijevoza snose roditelji učenika.

VREDNOVANJE:

Usmena i pismena provjera znanja, izrada seminarskih radova.

Page 69: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

69

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko- bilogorske županije NOSITELJICE: Ana Čanađija

CILJEVI:

Upoznavanje s djelokrugom rada, vozilom i medicinskom opremom u izvornoj stvarnosti te s najčešćim intervencijama i postupcima koje provodi Zavod za hitnu medicinu BBŽ.

ISHODI:

Učenici će upoznati rad HMP-a, vozilo i medicinsku opremu u izvornoj stvarnosti. Povezivanje sa sadržajima usvojenima na nastavi. Razumijevanje važnosti postojanja ustanove i djelokruga njezina rada. Upoznavanje s djelokrugom rada na primarnoj i tercijarnoj razini. Opisati primarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu te objasniti obilježja i organizaciju rada. Potkrjepljivanje stečenog teorijskog znanja konkretnim primjerima.

NAMJENA:

Za učenike 3. b razreda (medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege).

NAČIN REALIZACIJE:

Posjet Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije učenika trećih razreda smjer medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege.

VREMENIK:

Travanj/svibanj 2020.

TROŠKOVNIK:

/

VREDNOVANJE:

Izrada panoa.

Page 70: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

70

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet V. osnovnoj školi Bjelovar NOSITELJICE: Marina Rajn, Nina Plažanin, Ana Čanađija, Marina Pavić

CILJEVI:

Upoznavanje učenika sa specifičnostima obrazovanja, načinom rada te skrbi i njege za djecu s fizičkim i intelektualnim teškoćama koja pohađaju školu i borave u učeničkom domu.

ISHODI:

Razumijevanje specifičnosti obrazovanja, skrbi i njege djece s intelektualnim teškoćama, poznavanje djelokruga rada medicinske sestre u takvoj ustanovi. Razumijevanje postojećih mentalnih poteškoća kao stanja, a ne kao bolesti. Razvijanje društvene osjetljivosti i tolerancije prema osobama s intelektualnim teškoćama.

NAMJENA:

Za učenike 3. a i 3. b razreda (medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege).

NAČIN REALIZACIJE:

Posjet V. osnovnoj školi Bjelovar učenika trećih razreda smjer medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege.

VREMENIK:

Tijekom šk. godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

/

VREDNOVANJE:

Izrada seminarskih radova, plakata, Power Point prezentacija, pisanje sastavaka.

Page 71: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

71

NAZIV AKTIVNOSTI: Inetrdisciplinarna terenska nastava

u Edukacijskom Centru Hrvatskog Crvenog križa

NOSITELJ: Jasmina Komar, bacc. med. techn.,Nina Plažanin i Marina

Rajn

CILJEVI: Upoznati učenike 4.a/b razreda s važnosti rada Hrvatskog Crvenog križa i potaknuti humano i moralno ponašanje kao i važnost poznavanja svakog građanina o pružanja prve pomoći unesrećenima.

ISHODI: Učenici će opisati i nabrojati djelokrug rada HCK . Učenici će nabrojati važne osobe u povijesti CK. Učenici će usporediti važnost rada Hrvatskog Crvenog križa za vrijeme Domovinskog rata i danas. Učenici će objasniti važnost poznavanja prve pomoći za svakog građana RH.

NAMJENA: Potaknuti učenike na volontiranje u HCK i osvještavati o potrebi pomaganja unesrećenima i potrebitima te na taj način razvijati humanost i ostale vrednote.

NAČIN REALIZACIJE: Učenici četvrtih razreda smjer medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege posjetit će Edukacijski centar Hrvatskog Crvenog križa.

VREMENIK: Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK: Učenici rade na volonterskoj osnovi.

VREDNOVANJE: Izrada plakata i letaka, Power Point prezentacija.

Page 72: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

72

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet patronažnoj službi Doma zdravlja BBŽ NOSITELJICE: Ana Čanađija, Marina Rajn, Nevenka Ferenčak, Željka Ostović

CILJEVI:

Upoznavanje s djelokrugom rada patronažne sestre, važnosti njezine uloge u skrbi za dijete od rođenja do prelaska u odraslu dob kroz preventivne preglede, savjetovanja i zdravstveni odgoj. Upoznavanje s djelokrugom rada pedijatra i pedijatrijske sestre, važnosti njihove uloge u skrbi za dijete kroz praćenje rasta i razvoja, uočavanje anomalija, provođenje imunizacije, prevenciju određenih bolesti te liječenje.

ISHODI:

Usvajanje znanja. Potkrjepljivanje stečenog teorijskog znanja konkretnim primjerima. Povezivanje sa sadržajima usvojenim na nastavi. Opisati patronažnu službu te objasniti njezina obilježja i organizaciju rada.

NAMJENA:

Za učenike 3.a, 3.b i 5. razreda (medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege).

NAČIN REALIZACIJE:

Posjet patronažnoj službi Doma zdravlja BBŽ i specijalističkoj pedijatrijskoj ordinaciji učenika trećih razreda smjer medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege.

VREMENIK:

Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

/

VREDNOVANJE:

Izrada plakata, Power Point prezentacija.

Page 73: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

73

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Crvenom križu Bjelovar NOSITELJICE: Ana Čanađija

CILJEVI: Upoznavanje s djelokrugom i načinom rada Crvenog križa.

ISHODI: Učenici će objasniti i opisati djelokrug rada Crvenog križa te će razvijati svijest i želju za volonterskim radom.

NAMJENA: Učenici 3. b razreda (medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege).

NAČIN REALIZACIJE: Učenici će organizirano posjetiti Crveni križ.

VREMENIK: Svibanj 2020.

TROŠKOVNIK: -

VREDNOVANJE: Izrada plakata.

Page 74: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

74

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Psihijatrijskoj bolnici Rab NOSITELJICE: Ana Čanađija

CILJEVI: Upoznavanje s djelokrugom i načinom rada psihijatrijske bolnice Rab.

ISHODI:

Učenici će objasniti i opisati djelokrug rada psihijatrijske bolnice Rab. Učenici će razviti komunikacijske vještine te će učvrstiti međuljudske odnose promičući toleranciju.

NAMJENA: Učenici 3. b razreda (medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege).

NAČIN REALIZACIJE: Učenici će organizirano posjetiti Psihijatrijsku bolnicu Rab.

VREMENIK: Svibanj/lipanj 2020.

TROŠKOVNIK: Roditelji učenika snose troškove.

VREDNOVANJE: Izrada plakata.

Page 75: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

75

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet VTŠ BJ „Dani otvorenih vrata“ NOSITELJICE: Ana Čanađija, Željka Ostović

CILJEVI: Upoznavanje s mogućnostima daljnjeg obrazovanja medicinskih sestara.

ISHODI: Opisati vertikalnu izobrazbu medicinskih sestara.

NAMJENA: Za učenike 3. b i 5.a razreda (medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege).

NAČIN REALIZACIJE: Učenici će organizirano posjetiti VTŠ BJ.

VREMENIK: Siječanj/travanj 2020.

TROŠKOVNIK: -

VREDNOVANJE: Izrada plakata.

Page 76: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

76

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Domu zdravlja , Zavodu za javno zdravstvo, Domu umirovljenika, Domu za psihički bolesne odrasle osobe, Klubu liječenih alkoholičara, Obiteljskom centru, Domu za starije osobe Žagar i Inkluziji NOSITELJICE: Nevenka Ferenčak, Ivana Raptavi, Ana Čanađija, Aleksandra Keleman, Željka Ostović

CILJEVI:

Upoznavanje s djelokrugom rada ustanova, važnosti djelovanja u zajednici kroz savjetodavni i preventivni rad podizanjem kvalitete života djece, mladih i obitelji. Stjecanje znanja i vještina u komunikaciji sa starijim osobama, osobama s kognitivnim oštećenjima, psihički oboljelima te osobama liječenim od različitih ovisnosti.

ISHODI:

Usvajanje znanja. Potkrjepljivanje stečenog teorijskog znanja konkretnim primjerima. Povezivanje sa sadržajima usvojenima na nastavi. Razvijanje komunikacijskih vještina te humanih i moralnih načela u radu s bolesnim osobama.

NAMJENA:

Za učenike 3. a, 3. b, 4. a,b i 5. a razreda (medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege).

NAČIN REALIZACIJE:

Posjet Domu umirovljenika Bjelovar, Domu za psihički bolesne odrasle osobe Bjelovar, Klubu liječenih alkoholičara Bjelovar te Psihijatrijskoj ambulanti dr. Čatipovića učenika četvrtih i petih razreda usmjerenja medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege.

VREMENIK:

Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

/

VREDNOVANJE:

Izrada seminarskih radova, plakata te Power Point prezentacija.

Page 77: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

77

NAZIV AKTIVNOSTI: Stručni posjet KBC-u Zagreb “Rebro“ NOSITELJICE: Ana Čanađija, Katarina KohGustović

CILJEVI:

Upoznati učenike s pojmom kliničke bolnice ili kliničkog bolničkog centra, njezina sastava te djelokrugom i specifičnostima rada, upoznati se s ustrojem zdravstvene ustanove za medicinsku rehabilitaciju.

ISHODI:

Razumijevanje djelokruga i posebnosti rada kliničke bolnice ili kliničkog bolničkog centra,povezivanje sa sadržajima usvojenim na nastavi. Razvoj humanih i moralnih načela u radu s bolesnim osobama. Stjecanje znanja, upoznavanje s radom ustanove. Potkrjepljivanje stečenog teorijskog znanja konkretnim primjerima.

NAMJENA:

Za učenike 2. b razreda (fizoterapeutski tehničar) i 3. b razreda (medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege).

NAČIN REALIZACIJE:

Stručni posjet KBC-u Zagreb učenika trećih razreda usmjerenja medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege te učenika 2.b razreda usmjerenja fizioterapeutski tehničar/ka.

VREMENIK:

Listopad/studeni 2019.

TROŠKOVNIK:

Troškove prijevoza snose roditelji učenika.

VREDNOVANJE:

Pisana i usmena provjera znanja, izrada seminarskih radova i panoa.

Page 78: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

78

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Specijalnoj bolnici za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra NOSITELJICA: Suzana Strugar Pavlović, Jasmina Komar

CILJEVI:

Upoznavanje s djelokrugom rada bolnice i specifičnostima skrbi, dijagnostike, liječenja, zdravstvene njege i rehabilitacije djece oboljele od kroničnih bolesti (u sklopu nastavnog predmeta Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta i Zdravstvena njega kirurških bolesnika-opća).

ISHODI:

Učenici će razviti empatiju prema djeci smještenoj unutar bolnice. Učenici će razviti humana i moralna načela te će razumjeti međuljudske odnose i ponašanje. Učenici će razviti ljubav prema volontiranju te će učvrstiti socijalne i ojačati svoje komunikacijske vještine. Učenici će osvijestiti način hranjenja korisnika na sondu. Učenici će opisati i objasniti prehranu korisnika.

NAMJENA:

Namijenjeno učenicima i razrednicima četvrtog razreda Medicinske škole Bjelovar (smjer medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege). Voditeljice: Suzana Strugar Pavlović, bacc. med. techn., Jasmina Komar, bacc. med. techn.

NAČIN REALIZACIJE:

Stručni posjet Specijalnoj bolnici za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra učenika četvrtih razreda usmjerenja medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege.

VREMENIK: 2019/2020.

TROŠKOVNIK:

Troškove prijevoza snose roditelji učenika.

VREDNOVANJE: Izrada seminarskih radova, plakata, Power Point prezentacija.

Page 79: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

79

NAZIV AKTIVNOSTI: Projekt “Zeleni filmovi u vašoj školi”

NOSITELJI: nastavnici Škole

CILJEVI:

Dodatno popularizirati ekologiju, održivi razvoj, zdrav život, zaštitu okoliša i komplementarne teme putem prikazivanja filmova i dodatnih sadržaja (predavanja, rasprave) koje su dio cjelovitog programa. U programu se stavlja naglasak na kritičko mišljenje te upotrebu digitalnih i interaktivnih sadržaja.

ISHODI:

Popularizacija zaštite okoliša, održivog razvoja i zdravog života među populacijom. Prikazivanje kratkog dokumentarnog filma s temom iz ekologije.

NAMJENA: Za sve zainteresirane učenike

NAČIN REALIZACIJE:

Gledanje filmova iz područja zaštite okoliša, izrada plakata i izrada “zelenih “filmova.

VREMENIK: Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

Troškovi pribora za izradu plakata i brošura (papira, hamera, olovaka, ljepila, bojica) snosi škola.

VREDNOVANJE:

Anketa za učenike koji ocjenjuju program i iznose svoje mišljenje. Izvještaj o održanom programu koji ispunjavaju nastavnici i iznose svoje stavove o programu.

Page 80: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

80

PREDMET: Etika, Psihologija NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Volonterskom centru Zagreb i Psihološkom centru TESA NOSITELJICE: Marina Pavić, Nina Plažanin

CILJEVI:

Naši će učenici posjetiti ova dva centra i upoznati se s njihovim radom. TESA je udruga koja kontinuirano djeluje već 23 godine, pružajući psihološku pomoć i podršku zdravom razvoju građanima Zagreba i cijele Hrvatske. Usluge TESE su psihološka savjetovanja putem telefona, interneta ili uživo, provedba psihoedukacija i akcija/projekata za preveniranje mentalnih problema. Volonterski centar Zagreb organizacija je civilnog društva koja se od 1996. godine bavi razvojem i promicanjem volonterstva. Misija VCZ-a jest da djeluje kao resursni centar koji povezivanjem, edukacijom i promicanjem volonterstva na lokalnoj i međunarodnoj razini potiče osobni i društveni razvoj.

ISHODI:

Ukazati učenicima na potrebu volontiranja te ih zainteresirati za volontiranje. Razviti želju za osobnim angažmanom u akcijama istog tipa.

NAMJENA:

Namijenjeno učenicima trećih razreda koji pohađaju nastavu Psihologije kao i ostalim učenicima koji pokažu interes.

NAČIN REALIZACIJE:

Prema pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

VREMENIK:

Tijekom nastavne godine.

TROŠKOVNIK:

Troškove podmiruju roditelji.

VREDNOVANJE:

Evaluacijski listići, plakati, zadovoljstvo učenika.

Page 81: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

81

NAZIV AKTIVNOSTI: Dvodnevna ekskurzija za učenike od 2. do 5. razreda NOSITELJI: Razrednici od 2. do 5. razreda

CILJEVI:

Proširivanje vidika, razvoj tolerancije među mladima i uvažavanje drugih i drugačijih. Razvoj zajedničkog duha.

ISHODI:

Učenici će kvalitetno upotpuniti svoje slobodno vrijeme te će iznositi vlastite ideje kao mogućnost za reproduktivne i kreativne aktivnosti. Učenici će razviti timski duh i zajedništvo.

NAMJENA:

Namijenjeno učenicima drugih, trećih, četvrtih i petih razreda

NAČIN REALIZACIJE:

Dvodnevna ekskurzija učenika (destinacija prema izboru učenika i roditelja učenika).

VREMENIK:

Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

Troškove stručne ekskurzije snose roditelji učenika.

VREDNOVANJE:

Izrada panoa i izvješće o ekskurziji.

Page 82: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

82

NAZIV AKTIVNOSTI: Višednevna školska ekskurzija za učenike 3. c, 4. a i 4. b razreda NOSITELJI: razrednici navedenih razreda

CILJEVI:

Informirati i upoznati učenike s prirodnim i kulturnim ljepotama RH, odnosno ljepotama Europe (uz druženje razrednice s razredom, socijalizaciju učenika te stvaranje novih prijateljstava).

ISHODI:

Kvalitetno upotpuniti svoje slobodno vrijeme, izgraditi dobre međuljudske odnose i odgovornost prema sebi i drugima te razviti timski duh i zajedništvo. Upoznati druge zemlje i kulture, a istovremeno s ponosom promicati svoju. Posjetiti stranu zemlju te primijeniti znanje stranih jezika u praksi i povezati spoznaje o posebnostima destinacije u jedinstvenu logičku cjelinu (kritički promišljati o viđenom).

NAMJENA:

Namijenjeno učenicima 3. c, 4. a i 4. b razreda.

NAČIN REALIZACIJE:

Višednevna školska ekskurzija (destinacija prema izboru učenika i roditelja učenika). Maturalno putovanje u RH ili u inozemstvo. Organizacija roditeljskih sastanaka, prikupljanje ponuda turističkih agencija, organizacija prema Pravilniku o izletima i ekskurzijama.

VREMENIK:

Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

Troškove višednevne školske ekskurzije snose roditelji učenika.

VREDNOVANJE:

Izrada panoa i izvješće o ekskurziji, foto dokumentacija, zadovoljstvo učenika.

Page 83: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

83

NAZIV AKTIVNOSTI: Školska jednodnevna ekskurzija za učenike prvih razreda

NOSITELJI: Razrednice prvih razreda

CILJEVI:

Proširivanje vidika, razvoj tolerancije među mladima i uvažavanje drugih i drugačijih. Razvoj zajedničkog duha.

ISHODI:

Razvijanje zajedništva.

NAMJENA:

Namijenjeno učenicima prvih razreda.

NAČIN REALIZACIJE:

Jednodnevna ekskurzija učenika (destinacija prema izboru učenika i roditelja učenika).

VREMENIK:

Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

Troškove stručne ekskurzije snose roditelji učenika.

VREDNOVANJE:

Izrada panoa i izvješće o ekskurziji.

Page 84: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

84

NAZIV AKTIVNOSTI: Jednodnevna ekskurzija za učenike 4. c, 4. d, 5. a i 5. b razreda

NOSITELJI: Dubravka GrganićRožman, Iva Ban, Višnja Horvat, Tina Jelić Balta

CILJEVI:

Informirati i upoznati učenike s prirodnim i kulturnim ljepotama RH, odnosno ljepotama Europe (uz druženje razrednice s razredom, socijalizaciju učenika te stvaranje novih prijateljstava).

ISHODI:

Razvijanje zajedništva, kvalitetno upotpunjavanje slobodnog vremena, izgrađivanje dobrih međuljudskih odnosa i odgovornosti prema sebi i drugima. Upoznavanje s kulturnim i geografskim znamenitostima odabrane destinacije.

NAMJENA:

Namijenjeno učenicima 4. c, 4. d, 5. a i 5. b razreda.

NAČIN REALIZACIJE:

Jednodnevna ekskurzija učenika (destinacija prema izboru učenika i roditelja učenika).

VREMENIK:

Tijekom školske godine.

TROŠKOVNIK:

Troškove stručne ekskurzije snose roditelji učenika.

VREDNOVANJE:

Izrada panoa i izvješće o ekskurziji.

Page 85: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

85

NAZIV AKTIVNOSTI: Stručni izlet za Dan učitelja NOSITELJI: Nastavničko vijeće

CILJEVI:

Upoznavanje kulturnih, povijesnih i gospodarskih znamenitosti. Druženje.

ISHODI:

Nastavnici razvijaju kreativnost, stavove i vještine kroz radionice i predavanja.

NAMJENA:

Stručni izlet povodom Dana učitelja za sve djelatnike škole.

NAČIN REALIZACIJE:

Organizacija prema Pravilniku o izletima i ekskurzijama.

VREMENIK:

Listopad 2019.

TROŠKOVNIK:

Troškove snose nastavnici.

VREDNOVANJE:

Evaluacija, bilješka na mrežnim stranicama, odaziv, zadovoljstvo nastavnika, plakat.

Page 86: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

86

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Muzeju grada Bjelovara NOSITELJI: nastavnici Povijesti

CILJEVI:

Upoznati stalni postav muzeja grada i županije i proširiti stečeno znanje na temelju konkretne materijalne baštine.

ISHODI:

Učenici će moći povezati naučene nastavne sadržaje s prezentiranim materijalnim izvorima i prezentirati to u obliku jednostavnog narativa, plakata ili prezentacije.

NAMJENA:

Učenicima prvih i drugih razreda.

NAČIN REALIZACIJE:

Odlazak u muzej uz stručno vodstvo, razgled svih zbirki muzeja, ispunjavanje prethodno zadanih zadataka, pisanje izvještaja o posjetu uz foto dokumentaciju, izrada plakata s dojmovima i prezentiranim zadacima.

VREMENIK:

Studeni 2019.

TROŠKOVNIK:

Troškove potrošnog materijala snosi škola.

VREDNOVANJE:

U okviru nastave Povijesti bit će vrednovano ocjenom prema realiziranim zadacima.

Page 87: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

87

NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta NOSITELJICE: Marina Pavić, Zorka Renić

CILJEVI:

Podizanje svijesti o opasnostima diskriminacije, predrasuda i nesnošljivosti.

Ukazati na štetnosti pojedinih ideologija.

Ukazati na štetnost izostanka tolerancije prema drugačijem.

ISHODI:

Razvijati moralna i humana načela učenika. Upoznati učenike sa stradanjima Židova tijekom II. svjetskog rata. Osuditi netoleranciju, predrasude i bilo koji oblik diskriminacije.

Prepoznati i pravovaljano vrednovati netoleranciju, predrasude i bilo koji oblik diskriminacije.

Uvažavanje različitosti, prema drugome i drugačijem.

NAMJENA: Učenici Medicinske škole u dogovoru s psihologinjom.

NAČIN REALIZACIJE:

Radionica za učenike u organizaciji nastavnika, izrada plakata.

VREMENIK: 27. siječnja 2020 .

TROŠKOVNIK:

Potrošni materijal za izradu plakata.

VREDNOVANJE:

Evaluacijski listići, zadovoljstvo učenika zajedničkim radom izrade panoa i letaka te uključivanje škole u obilježavanje tog dana.

Page 88: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

88

NAZIV AKTIVNOSTI: Dvodnevni stručni posjet Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli – Centru za palijativnu skrb te Sveučilišnom kliničkom centru Sarajevo NOSITELJICE: Tina Jelić-Balta, Višnja Horvat, Ana Čanađija, Aleksandra Keleman

CILJEVI:

Upoznavanje učenika sa specifičnostima skrbi i njege palijativnih bolesnika, bolesnika različite kulture i vjeroispovijesti.

ISHODI:

Učenici će razviti humana i moralna načela te empatiju prema palijativnim bolesnicima. Učenici će razumjeti potrebe i važnost posebnosti palijativne skrbi te bolesnika različitih kultura. Učenici će razviti komunikacijske vještine te će učvrstiti međuljudske odnose promicanjem tolerancije.

NAMJENA:

Stjecanje znanja i vještina te upoznavanje s djelokrugom rada ustanove. Potkrjepljivanje stečenog teorijskog znanja konkretnim primjerima. Razvoj vještina i sposobnosti; širenje znanja, a time i svijesti o korisnosti i važnosti palijativne skrbi.

NAČIN REALIZACIJE:

Stručni posjet Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli – Centru za palijativnu skrb te Sveučilišnom kliničkom centru Sarajevo učenika trećeg razreda usmjerenja medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege.

VREMENIK: Svibanj/ lipanj 2020.

TROŠKOVNIK: Troškove prijevoza i smještaja snose roditelji učenika.

VREDNOVANJE: Izrada panoa i izvješće o ekskurziji.

Page 89: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

89

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Otvorenim danima na Kemijskom odsjeku i Noći biologije Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu NOSITELJICE: Marina Antolin i Maja Juković

CILJEVI:

Popularizacija kemije te razvijanje pozitivnih stavova učenika o znanstvenoj djelatnosti. Uspostavljanje suradnje i komunikacije između učenika, studenata i znanstvenika.

ISHODI:

Uspostaviti suradnju i komunikaciju između učenika, studenata i znanstvenika. Kvalitetno upotpuniti slobodno vrijeme učenika, pomoći učenicima da razviju svoje sposobnosti, vještine, maštu, steknu samopouzdanje i sigurnost te nauče cijeniti sebe i druge. Potaknuti interes za STEM područje.

NAMJENA:

Smisao Otvorenih dana je predstaviti nastavnu i znanstvenu djelatnost Kemijskog odsjeka i odsjeka Biologije i privući sve učenike koji su zainteresirani za studij kemije i biologije da ga upišu upravo na PMF-u zbog znanstveno prepoznatljivog nastavnog kadra, kvalitetnog obrazovanja, mogućnosti nastavka školovanja na doktorskim studijima u zemlji i inozemstvu te zapošljavanja unutar niza istraživačkih i znanstvenih institucija u Hrvatskoj i u inozemstvu. Posjet je namijenjen učenicima prvih i drugih razreda.

NAČIN REALIZACIJE:

Poučne radionice iz kemije i biologije koje se organiziraju u sklopu pet zavoda Kemijskog odsjeka i radionice na odsjeku Biologije. U studentskom prostoru studenti izvode jednostavne i atraktivne kemijske pokuse za posjetitelje koji nisu sudjelovali u radionicama. Posjetiteljima je također omogućeno razgledavanje znanstveno-istraživačkih i studentskih laboratorija svih zavoda Kemijskog odsjeka te Središnje kemijske knjižnice.

VREMENIK:

Ožujak/travanj 2020. – datum posjeta bit će usklađen s vremenom održavanja „Otvorenih dana PMF-a“.

TROŠKOVNIK: Trošak prijevoza snose roditelji i učenici.

VREDNOVANJE:

Sudjelujući u programu Otvorenog dana Kemijskog odsjeka PMF-a i Noći Biologije na PMF-u u Zagrebu učenici iskustvenim učenjem stječu nove spoznaje, razvijajući pritom pozitivne stavove o znanstvenoj djelatnosti, ali i samosvijest temeljenu na svom aktivnom sudjelovanju. Učenici nakon povratka izrađuju plakate i prezentacije koje predstavljaju drugim učenicima i nastavnicima.

Page 90: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

90

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Otvorenom danu Instituta Ruđer Bošković NOSITELJICE: Maja Juković i Marina Antolin

CILJEVI:

Popularizacija biologije i kemije te razvijanje pozitivnih stavova učenika o znanstvenoj djelatnosti. Uspostavljanje suradnje i komunikacije između učenika, studenata i znanstvenika.

ISHODI:

Uspostaviti suradnju i komunikaciju između učenika, studenata i znanstvenika. Kvalitetno upotpuniti slobodno vrijeme učenika, pomoći učenicima da razviju svoje sposobnosti, vještine, maštu, steknu samopouzdanje i sigurnost te nauče cijeniti sebe i druge. Potaknuti interes za STEM područje.

NAMJENA:

Smisao je Otvorenog dana motivirati učenike da, bez obzira na obrazovanje, status, godine, spol ili nacionalnost, pristupe znanosti hrabro i s velikom dozom znatiželje te na taj način doprinesu stvaranju pozitivnog svjetonazora o važnosti znanja i znanosti. IRB također želi građanima pokazati kako se uložena javna sredstva koriste za razvoj društva, visokog obrazovanja i stvaranja boljih životnih uvjeta za sve. Posjet je namijenjen učenicima 2.c, 3.c i 4.c razreda.

NAČIN REALIZACIJE:

Poučne radionice i interaktivni pokusi iz kemije, biologije i fizike. Posjetiteljima je također omogućeno razgledavanje znanstveno-istraživačkih laboratorija.

VREMENIK: Svibanj 2020. – datum posjeta bit će objavljen na stranicama IRB-a.

TROŠKOVNIK: Trošak prijevoza snose roditelji i učenici.

VREDNOVANJE:

Učenici nakon povratka izrađuju plakate i prezentacije koje predstavljaju drugim učenicima i nastavnicima.

Page 91: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

91

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Znanstvenom pikniku NOSITELJICA: Maja Juković

CILJEVI:

Popularizacija biologije, kemije i geografije te razvijanje pozitivnih stavova učenika o znanstvenoj djelatnosti. Uspostavljanje suradnje i komunikacije između učenika, studenata i znanstvenika. Pokazati učenicima kako znanost može biti zabavna i zanimljiva.

ISHODI:

Kvalitetno upotpuniti slobodno vrijeme učenika, pomoći učenicima da razviju svoje sposobnosti, vještine, maštu, steknu samopouzdanje i sigurnost te nauče cijeniti sebe i druge. Potaknuti interes za STEM područje. Uočiti praktičnu primjenu znanja iz biologije, kemije i geografije u svakodnevnom životu.

NAMJENA:

Učenicima kroz razne zanimljive i zabavne pokuse, radionice i predavanja približiti biologiju, kemiju i geografiju te potaknuti zanimanje učenika za znanost i istraživanja. Posjet je namijenjen učenicima prvih i drugih razreda.

NAČIN REALIZACIJE:

Poučne radionice, predavanja i interaktivni pokusi iz kemije, biologije i geografije.

NOSITELJI:

Maja Juković, Sonja Modrić-Barbir, Jasna Tolnaj, Marina Antolin, Marina Pavić

VREMENIK:

Rujan 2019.

TROŠKOVNIK: Trošak prijevoza snose roditelji i učenici.

VREDNOVANJE:

Učenici nakon povratka izrađuju plakate i prezentacije koje predstavljaju drugim učenicima i nastavnicima.

Page 92: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

92

NAZIV PREDMETA: Fizikalna terapija, Masaža, Osnove kineziologije NAZIV AKTIVNOSTI: Stručni posjet Daruvarskim toplicama - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju NOSITELJ: Katarina KohGustović, mag. physioth

CILJEVI:

Proširivanje znanja iz stručnih predmeta za 2.b razred usmjerenja fizioterapeutski tehničar. Stečena teorijska znanja upoznati u praktičnoj primjeni.

ISHODI:

Razvijanje svijesti o važnosti fizikalne terapije i o njezinoj primjeni. Demonstracije fizikalno terapijskih tehnika i metoda koje se u školi ne mogu izvoditi (hidroterapija, krioterapija, termoterapija, parafinoterapija). Uvid u rad fizioterapeuta. Učenici će pojedine terapijske oblike koje su prethodno upoznali bolje povezati i razumjeti njihovu namjenu. Pomoći učenicima da razviju humana i moralna načela, razumiju međuljudske odnose, steknu samopouzdanje i sigurnost, steknu društvenu svijest i njezine sastavnice, kvalitetno upotpuniti slobodno vrijeme učenika.

NAMJENA: Učenicima 2.b razreda usmjerenja fizioterapeutski tehničar/ka.

NAČIN REALIZACIJE:

Posjet Daruvarskim toplicama, upoznavanje s ustrojem zdravstvene ustanove, upoznavanje s odjelom Fizikalne medicine i rehabilitacije, stručno predavanje, uvid i primjena fizioterapijskih postupaka (hidroterapija, parafinoterapija, termoterapija, krioterapija).

VREMENIK:

Tijekom šk. god. 2019./2020.

TROŠKOVNIK: Trošak prijevoza snose roditelji i učenici.

VREDNOVANJE: Izrada panoa i izvješće o ekskurziji za školski ljetopis. Evaluacijski upitnik za učenike.

Page 93: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

93

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet Prirodoslovnom muzeju u Beču NOSITELJICA: Maja Juković

CILJEVI:

Popularizacija biologije, kemije, fizike i geografije te razvijanje pozitivnih stavova učenika o STEM području. Upoznavanje s kulturom i običajima Austrije. Razgled znamenitosti u Beču. Druženje i poticanje prijateljskih odnosa između učenika međusobno te između učenika i nastavnika.

ISHODI:

Proučiti postav jednog od najbolje opremljenih prirodoslovnih muzeja Europe. Kvalitetno upotpuniti slobodno vrijeme učenika, pomoći učenicima da razviju svoje sposobnosti, vještine, maštu, kreativnost, steknu samopouzdanje i sigurnost te nauče cijeniti sebe i druge. Potaknuti interes za STEM područje. Naučiti cijeniti i poštivati kulturu i običaje drugih zemalja. Produbljivanje prijateljstva između učenika.

NAMJENA:

Svi zainteresirani učenici i nastavnici škole.

NAČIN REALIZACIJE:

Razgledavanje i proučavanje izložbenih eksponata Prirodoslovnog muzeja u Beču. Kratki pješački razgled centra grada.

NOSITELJI:

Maja Juković, Jasna Tolnaj, Mihaela Javurek, Marina Pavić i ostali zainteresirani nastavnici.

VREMENIK:

Listopad/studeni 2019.

TROŠKOVNIK: Trošak prijevoza i ulaznice za muzej snose roditelji i učenici.

VREDNOVANJE:

Učenici nakon povratka izrađuju plakate i prezentacije koje predstavljaju drugim učenicima i nastavnicima.

Page 94: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

94

NAZIV AKTIVNOSTI: Edukativno-preventivni program”Upoznaj hrvatsku policiju” NOSITELJI: Hrvatska policija, Marina Pavić, Matija Jasenko

CILJEVI:

Senzibiliziranje mladih ljudi za policijsku struku i promicanje policijskog zanimanja edukacijom o radu, ulozi i aktivnosti policije, prezentacijom boravka i školovanja polaznika na Policijskoj akademiji i upoznavanjem s preventivnim aktivnostima koje provodi hrvatska policija.

ISHODI: Potaknuti kod mladih ljudi interes za rad u hrvatskoj policiji. Upoznavanje s radom i aktivnostima koje provodi hrvatska policija.

NAMJENA:

Svi zainteresirani učenici.

NAČIN REALIZACIJE:

Obilazak Muzeja policije, upoznavanje s načinom školovanja i boravka polaznika za zanimanje policajac, prezentacija rukovanja vatrenim oružjem, upoznavanje s planom i programom nastave (sport, samoobrana, provjera tjelesne spremnosti).

NOSITELJI:

Hrvatska policija u suradnji sa Medicinskom školom Bjelovar.

VREMENIK: Ožujak/ travanj 2020.

TROŠKOVNIK: Troškovi prijevoza koji podmiruju roditelje učenika.

VREDNOVANJE:

Evaluacijski listići.

Page 95: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

95

NAZIV AKTIVNOSTI: Smotra sveučilišta Zagreb i Bjelovar NOSITELJICA: Marina Pavić, razrednici završnih razreda

CILJEVI:

Upoznavanje s fakultetima, upisima, uvjetima upisa, predmetima u okviru pojedinih odjela na fakultetima. Druženje i poticanje prijateljskih odnosa između učenika te između učenika i nastavnika.

ISHODI:

- Upoznavanje s radom i upisima na pojedine fakultete - pomoć učenicima u odlučivanju (kroz razgovor sa studentima na štandovima, proučavanju letaka i brošura) - potaknuti interes učenika za nastavak studiranja.

NAMJENA:

Svi zainteresirani učenici i nastavnici škole.

NAČIN REALIZACIJE:

Posjet Smotri sveučilišta u Bjelovaru i Zagrebu.

NOSITELJI:

Marina Pavić, razrednici završnih razreda (Višnja Horvat, Tina Jelić Balta, Dubravka Grganić Rožman, Iva Ban).

VREMENIK: Tijekom drugog polugodišta školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK: Trošak prijevoza snose roditelji i učenici.

VREDNOVANJE:

Zadovoljstvo učenika, bolji uvid u ponudu fakulteta u zemlji, veća sigurnost.

Page 96: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

96

VI. PROJEKTI ŠKOLE

NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta NOSITELJICA: Ines Pavičić, mag. inf.

CILJEVI: Informirati i razviti kritički stav učenika prema opasnostima na internetu, potaknuti učenike na odgovorno ponašanje.

ISHODI: Potaknuti učenike na izražavanje pomoću Web 2.0 alata.

NAMJENA:

Učenici će moći prepoznati opasnosti na internetu, odgovornije se ponašati na internetu, samostalno koristiti Web 2.0 alate.

NAČIN REALIZACIJE: U školi, na računalima s pristupom internetu, projektor, papir, olovke, postojeći on-line resursi za sigurnost na internetu.

VREMENIK: Dan sigurnijeg interneta obilježava se u veljači (5. veljače).

TROŠKOVNIK: Nema troškova.

VREDNOVANJE: Izrada stripa i plakata pomoću kojih će učenici samostalno prepoznati i komentirati opasnosti koje im prijete na internetu, evaluacijski listić, on line igre o sigurnosti na internetu primjerene dobi učenika, filmići o sigurnosti na internetu.

Page 97: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

97

NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje NOSITELJI: Snježana Pašalić

CILJEVI:

Razvijanje empatije za ljude u zajednici. Povećanje broja volontera među učenicima. Poticanje i razvijanje samostalnost i socijalne odgovornosti.

ISHODI:

Sudjelovanje u aktivnostima predviđenima ovim školskim projektom.

NAMJENA:

Namijenjeno svim učenicima i nastavnicima. Uključivanje škole u projekt „Iskustvo života – moja mladost za aktivnu starost“.

NAČIN REALIZACIJE:

Edukacija učenika – volontera. Obilježavanje važnih datuma. Provođenje volonterskih akcija u domovima umirovljenika, vrtićima, školama i bolnici.

VREMENIK:

Tijekom školske godine.

TROŠKOVNIK:

Troškove koordiniranja snosi voditelj projekta udruge Centar za civilne inicijative.

VREDNOVANJE:

Popraćenost na mrežnim stranicama škole i u ostalim medijima. Zadovoljstvo sudionika, pojedinačni doprinos pojedinca u radu skupine, primjenjivost sadržaja u daljnjem školovanju, primjenjivost sadržaja u životu.

Page 98: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

98

NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena NOSITELJI: Nastavnici prirodne skupine predmeta

CILJEVI:

Razvijanje svijesti učenika o primjeni ljekovitog bilja u medicini u okviru predmeta Botanika.

ISHODI: Sudjelovanje učenika u aktivnostima predviđenima za uređivanje školskog vrta ljekovitog bilja.

NAMJENA:

Namijenjeno nastavnicima prirodnih skupina predmeta i učenicima za izvanučioničnu nastavu.

NAČIN REALIZACIJE:

Edukacija učenika i nastavnika. Pripremanje tla i sadnja bilja. Branje i priprema bilja za korištenje.

VREMENIK:

Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

Sredstva škole i donacije.

VREDNOVANJE:

Doprinos u realizaciji uključenja škole u projekt EKO-škola. Popraćenost na mrežnim stranicama škole i u ostalim medijima. Zadovoljstvo sudionika, pojedinačni doprinos pojedinca u radu skupine, primjenjivost sadržaja u daljnjem školovanju, primjenjivost sadržaja u životu.

Page 99: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

99

NAZIV AKTIVNOSTI: Erasmus+ „Nauči, razmijeni i podijeli“ NOSITELJI: Nastavnici koji prođu natječaj

CILJEVI:

Unaprjeđenje stručnih znanja i vještina učenika u području bazalne stimulacije, jačanje interpersonalnih i intrapersonalnih vještina učenika, kao i njihovih jezičnih kompetencija s ciljem lakšeg prijelaza na tržište rada. Promicanje tehnika bazalne stimulacije i kinestetike kroz naše obrazovanje s ciljem podizanja razine kvalitete zdravstvene usluge. Unaprjeđenje nastavnog procesa kroz edukaciju nastavnika u pogledu obrazovnog procesa, cilj je unijeti promjene u školski kurikulum kroz edukaciju nastavnika na temu kinestetike. Razvijanje i širenje mreže međunarodnih partnera. Uključivanje učenika i nastavnika u programe Erasmus+ s ciljem unaprjeđenja kvalitete škole. Ukazivanje na važnostcjeloživotnog učenja i obrazovanja.

ISHODI: Učenici će razviti komunikaciju između osoba s invaliditetom i njihove okoline.Jedan je od oblika komunikacije s bolesnicima bazalna stimulacija koja omogućuje upravo komunikaciju bolesnika s njegovom okolinom. Učenici će se upoznati s konceptom bazalne stimulacije te usvojiti Program bazično perceptivno motoričke stimulacije što će imati za posljedicu smanjenje stresa, ugodu za bolesnika, povećanje socijalne interakcije i neovisnosti te pružanje mogućnosti senzorne percepcije, pokreta i komunikacije (oboljeli od demencije, Alzheimerove bolesti, cerebralne paralize). Učenici će pritom razvijati samostalnost u radu, odgovornost, toleranciju, timski rad, jezične interpersonalne i intrapersonalne vještine kao i svijest o nužnosti cjeloživotnog obrazovanja. Ovladati osnovnim tehnikama i vještinama BS. Pripremati i izvoditi zdravstvenu njegu temeljenu na BS. Pripremati i prilagoditi prostor za provedbu sestrinskih postupaka. Razvijati profesionalnu komunikaciju na stranom jeziku.

NAMJENA:

Učenici 4. razreda zanimanja medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege.

NAČIN REALIZACIJE:

Trotjedna stručna praksa (21 dan +2 dana puta) u eminentnim klinikama u Njemačkoj te u zdravstvenoj instituciji u Portugalu (iz područja bazalne stimulacije - oblik komunikacije s bolesnicima od rođenja do smrti).

VREMENIK:

Tijekom drugog polugodišta školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

-

VREDNOVANJE:

Evaluacija nastavnika i učenika.

Page 100: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

100

NAZIV AKTIVNOSTI: Dani otvorenih vrata 1. 4. 2020. NOSITELJI: sve četiri srednje škole srednjoškolskog centra - Medicinska škola Bjelovar, Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola, Ekonomska i birotehnička škola, Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar

CILJEVI:

Upoznavanje s radom djelatnika i učenika u četiri bjelovarske škole, doprinos zajednici kroz rad, izvannastavne aktivnosti, projekte. Poboljšanje komunikacije između učenika i učvršćivanje zajedništva između učenika te učenika i djelatnika škole.

ISHODI: Upoznavanje s radom četiriju srednjih škola. Stjecanje novih teoretskih i praktičnih znanja iz struke i ostalih područja. Saznanja o praktičnoj primjeni znanja, prije svega u gospodarstvu.

NAMJENA:

Namijenjeno svim nastavnicima, roditeljima, učenicima zainteresiranima za rad škola. Omogućiti učenicima spoznaju o aktualnim sadržajima iz njihove struke, ali i iz drugih područja. Aktivna interakcija s učenicima i nastavnicima, djelatnicima škole i gostima.

NAČIN REALIZACIJE:

Druženje, predavanja, edukativni štandovi, priredbe, razmjena iskustava i ideja. Dogovor djelatnika škole o konkretizaciji tema, načinu izvođenja, materijalnim potrebama, trajanju izlaganja.

VREMENIK:

1. travnja 2020.

TROŠKOVNIK:

-

VREDNOVANJE:

Zadovoljstvo sudionika, pojedinačni doprinos pojedinca u radu skupine, primjenjivost sadržaja u daljnjem školovanju, primjenjivost sadržaja u životu.

Page 101: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

101

NAZIV AKTIVNOSTI: Eko-škola - Medicinska škola kao eko-škola

NOSITELJI: Eko-koordinatori i svi zainteresirani nastavnici

CILJEVI:

Upoznavanje s različitim načinima zaštite okoliša te njihova primjena u svakodnevnom životu. Razvijanje svijesti o važnosti očuvanja okoliša.

ISHODI:

Primijeniti stečena znanja o zaštiti okoliša u svakodnevnom životu. Koristiti pravilne putove zbrinjavanja otpada, racionalnog korištenja energije i vode. Uređivati i brinuti se za školski okoliš.

NAMJENA: Za zainteresirane učenike, stručnu službu, nastavnike, tehničko osoblje.

NOSITELJI: Eko-koordinatori, ravnateljica.

NAČIN REALIZACIJE:

Edukativne radionice, istraživanja i sudjelovanja u aktivnostima vezanim uz teme eko- škole. Obilježavanje Dana planeta Zemlja i raznih drugih važnih datuma vezanih uz ekologiju. Obilježavanje Dana eko-škole - projektnog dana. Sudjelovanje u projektima vezanim uz rad eko-škole. Plakati i informiranje javnosti.

VREMENIK: Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

Troškove snosi škola, donacije, novac stečen kroz projekte vezane uz program eko-škole.

VREDNOVANJE:

Izrada panoa i izvještaj o radu eko škole.

Page 102: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

102

NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje značajnih žena koje su promijenile

svijet kroz znanost

NOSITELJI: Marina Antolin, Senka Čale, Emilija Kovačević i svi zainteresirani nastavnici i nastavnice

CILJEVI:

Upoznavanje učenika i nastavnika saznanstvenim postignućima, životom i radom žena koje su postigle značajne rezultate u različitim područjima znanosti. Razvijanje svijesti o važnosti učenja i mogućnostima vlastitog doprinosa znanosti.

ISHODI:

Primijeniti stečena znanja o istaknutim ženama u znanosti kroz povijest utvrditi postojeće stanje žena u visokom obrazovanju i znanosti, odgovoriti na pitanja je li unatoč velikom udjelu žena u znanosti, ono proporcionalno njihovuudjelu u najvišim akademskim zvanjima i poslovima. Utvrditi što ženama otežava napredovanje u znanosti i kako su se mnoge žene znanstvenice izborile za svoj glas. Procijeniti položaj žena u znanosti te njihov utjecaj na položaj žena općenito.

NAMJENA: Za zainteresirane učenike, stručnu službu, nastavnike, tehničko osoblje.

NOSITELJI: Marina Antolin, dipl. ing. kem., Senka Čale, bacc. med. lab. diag., Emilija Kovačević, mag. pharm., Marina Pavić, prof.psihologije, Zorka Renić, dipl.knjižničarka.

NAČIN REALIZACIJE:

Edukativne radionice, istraživanja i sudjelovanja u aktivnostima vezanim uz zadanu temu. Plakati, predavanje na satovima razrednih odjeljenja i informiranje javnosti.

VREMENIK: Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK: Troškove snosi škola, donacije.

VREDNOVANJE:

Izrada panoa.

Page 103: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

103

NAZIV AKTIVNOSTI: Projekt „Preventivni program“ NOSITELJI: Stručni aktiv nastavnika zdravstveno-laboratorijske, farmaceutske, dentalne i fizioterapeutske grupe predmeta

CILJEVI:

Upoznavanje građanstva s bolestima suvremenog čovjeka i načinima njihova liječenja i prevencije. (npr. promicanje spoznaje o štetnosti pušenja, promicanje zdravih životnih navika).

ISHODI:

Razvoj svijesti građanstva o važnosti prevencije te pravovremenog liječenja bolesti. Promicanje zdravlja i Medicinske škole Bjelovar kao ustanove koja se zalaže zdravlje.

NAMJENA:

Stručni aktiv nastavnika zdravstveno-laboratorijske, farmaceutske, dentalne i fizioterapeutske grupe predmeta.

NAČIN REALIZACIJE:

Predavanja strukovnih nastavnika Medicinske škole Bjelovar za građanstvo.

VREMENIK:

Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

Nema troškova.

VREDNOVANJE:

Evaluacijski listići.

Page 104: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

104

NAZIV AKTIVNOSTI: Građanski odgoj i obrazovanje/Zdravstveni odgoj/Školski preventivni program/Tjedan cjeloživotnog učenja -Pravilno pranje ruku NOSITELJI: Marina Antolin, Katarina KohGustović, Senka Čale, Emilija Kovačević

CILJEVI:

Upoznavanje građanstva o važnosti i načinu pravilnog pranja ruku.

ISHODI:

Razvoj svijesti građanstva o važnosti održavanja ruku čistima kao jednoj od mjera prevencije infekcije, pravilnom načinu pranja ruku, edukacija o bolestima koje se mogu spriječiti održavanjem ruku čistim. Promicanje zdravlja i Medicinske škole Bjelovar kao ustanove koja zalaže zdravlje.

NAMJENA:

Za građane grada Bjelovara.

NAČIN REALIZACIJE:

Predavanje učenika i demonstracija pravilnog pranja ruku za građanstvo. Podjela edukativnih letaka, podjela malih sapuna, otopine za dezinfekciju ruku.

VREMENIK:

Tjedan cjeloživotnog učenja traje od 30. 9. do 6. 10. 2019. (jedan dan u tom periodu ovisno o dogovoru).

TROŠKOVNIK:

Medicinska škola Bjelovar, ASOO.

VREDNOVANJE:

Evaluacijski listići, izrada panoa, izvješća, zadovoljstvo sudionika događanja.

Page 105: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

105

NAZIV AKTIVNOSTI: Prevencija vršnjačkog nasilja u okviru projekta Europskog socijalnog fonda – podrška programima usmjerenih mladima NOSITELJI: Udruga Budem, Marina Pavić i razrednici

CILJEVI:

Interes učenika za sudjelovanje u provedbi projekta prevencije vršnjačkog nasilja u okviru projekta Europskog socijalnog fonda – podrška programima usmjerenih mladima čiji je predlagatelj i nositelj udruga Budem – Bjelovarska udruga za edukaciju i motivaciju, a partner je Grad Bjelovar.

ISHODI:

Objasniti učenicima pojam vršnjačkog nasilja, zainteresirati ih za sudjelovanje u provedbi navedenog projekta, animirati što veći broj učenika za sudjelovanje u edukativnim radionicama, provedba istraživanja o stavovima mladih, aktivno uključivanje svih djelatnika škole.

NAMJENA:

Namijenjeno svim učenicima.

NAČIN REALIZACIJE:

Edukativne radionice, istraživanja o stavovima mladih te provedba kampanje protiv vršnjačkog nasilja.

VREMENIK:

Tijekom školske godine.

TROŠKOVNIK: -

VREDNOVANJE:

Evaluacijski listići, anketiranje učenika.

Page 106: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

106

NAZIV AKTIVNOSTI: Projekt „Crocus“ – sadnja šafrana u spomen na

djecu stradalu u Holokaustu

NOSITELJICA: Marina Pavić, ostali zainteresirani nastavnici

CILJEVI:

Ukazati na štetnosti pojedinih ideologija, podizanje svijesti o opasnostima diskriminacije, predrasuda i nesnošljivosti. Ukazati na štetnost izostanka tolerancije prema drugačijem.

ISHODI: Razvijati kod učenika moralna i humana načela. Prepoznati i pravovaljano vrednovati netoleranciju, predrasude i bilo koji oblik diskriminacije. Uvažavanje različitosti, prema drugome i drugačijem.

NAMJENA: Namijenjeno učenicima Medicinske škole Bjelovar radi proširivanja standardnih nastavnih sadržaja. Upoznati učenike sa stradanjima 1,5 milijuna djece tijekom II. svjetskog rata u holokaustu.

NAČIN REALIZACIJE: Sadnja šafrana u školskom dvorištu, praćenje rasta biljke, učenje o simbolici i stradanju, učenje o holokaustu.

VREMENIK: Listopad/studeni 2019. i ožujak 2020. godine.

TROŠKOVNIK: Materijal za sadnju šafrana.

VREDNOVANJE: Zadovoljstvo sudionika događanja.

Page 107: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

107

NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje 3. europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju NOSITELJI: Stručna vijeća strukovnih nastavnika

CILJEVI:

Promicanje strukovnog obrazovanja među mladima te zainteresiranim građanima.

ISHODI:

Učenici stječu prezentacijske vještine i razvijaju humana načela na kojima počiva obrazovanje u našoj školi. Učenici se kreativno izražavaju i razvijaju samopouzdanje pokazujući svoje vještine.

NAMJENA:

Učenicima osnovnih škola i ostalim zainteresiranima prezentirati zanimanja za koja se mogu obrazovati u Medicinskoj školi Bjelovar te istaknuti humani karakter škole.

NAČIN REALIZACIJE:

Strukovni nastavnici vode zainteresirane osnovnoškolce u obilazak kabineta za izvođenje vježbi te izvode demonstracijske pokuse. Posjet učenika osnovnim školama.

VREMENIK:

5. 11. 2019. – 9. 11. 2019.

TROŠKOVNIK:

Troškove snosi škola.

VREDNOVANJE:

Evaluacija upitnika i izrada panoa.

Page 108: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

108

NAZIV AKTIVNOSTI: Savjetovalište za palijativnu skrb NOSITELJI: Stručni aktiv nastavnika zdravstveno-laboratorijske, farmaceutske, dentalne i fizioterapeutske grupe predmeta

CILJEVI:

Uključivanje učenika u savjetodavne timove, aktivno sudjelovanje u radu palijativnog tima BBŽ.

ISHODI:

Prihvaćanje međusobnih različitosti u timskom radu te suosjećanje s teško oboljelim osobama, razvijanje vještina rada u timu, suosjećanja prema patnji drugih ljudi i samopouzdanja zbog humanog rada, primjena stečenih stručnih znanja u radu s kroničnim bolesnicima.

NAMJENA:

Teško oboljeli građani BBŽ.

NAČIN REALIZACIJE:

Stručni timovi.

VREMENIK:

Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

Nema troškova.

VREDNOVANJE:

Ankete korisnika službe.

Page 109: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

109

NAZIV AKTIVNOSTI: Kako uspješno učiti? NOSITELJICA: Marina Pavić

CILJEVI: Prezentirati učenicima tehnike i metode efektivnog učenja. Ukazati na naučenu bespomoćnost koja se javlja kod učestalih neuspjeha u učenju i postizanju rezultata te kako je spriječiti.

ISHODI:

Analizirati vlastite stilove i načine učenja. Izraditi plan učenja. Otklanjanje treme i anksioznosti prilikom učenja i odgovaranja u školi. Tehnike disanja (kako pravilno disati prilikom odgovaranja i situacija koje kod učenika izazivanju anksioznost).

NAMJENA: Namijenjeno učenicima prvih razreda, a po potrebi i ostalim razredima.

NAČIN REALIZACIJE: Na satovima razrednog odjela, prezentacija o efikasnim načinima učenja, anketa o navikama učenja, razgovor, savjetovanje, izrada plakata.

VREMENIK: Rujan , listopad 2019.

TROŠKOVNIK: Fotokopirni papir (za upitnike).

VREDNOVANJE: Ocjene tj. uspjeh učenika.

Page 110: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

110

NAZIV PREDMETA/PODRUČJE RADA: Živim život bez nasilja (projekt MUP-a)

NAZIV AKTIVNOSTI: Prevencija nasilja u obitelji NOSITELJICA: MUP Bjelovar i Marina Pavić

CILJEVI: Objasniti učenicima važnost prevencije nasilja, važnost radionica i aktivnosti vezanih uz prevenciju nasilja u različitim okolnostima.

ISHODI: Analizirati vlastite psihološke potrebe i njihov utjecaj na razvoj zdrave i samosvjesne osobe, prepoznati učinkovite načine ponašanja,prepoznati učinkovito rješavanje problema, bez nasilja.

NAMJENA: Učenicima trećih razreda.

NAČIN REALIZACIJE: Provedbom radionica u razrednim odjelima, koristiti metode oluje ideja, raspravljanja, rada na tekstu te individualne i grupne oblike rada.

VREMENIK: Prema dogovoru s razrednicima i planu SR, tijekom godine.

TROŠKOVNIK: Potrošni materijal (papir, hamer, post-it papirići, flomasteri).

VREDNOVANJE: Sudjelovanje učenika, stavovi učenika koji izražavaju negativan stav prema konzumiranju sredstava ovisnosti.

Page 111: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

111

NAZIV PREDMETA/PODRUČJE RADA: Školski preventivni program NAZIV AKTIVNOSTI: Savjetodavni rad s roditeljima i učenicima NOSITELJICA: Marina Pavić

CILJEVI:

Pružanje stručne pomoći učenicima i roditeljima u njihovu svakodnevnom funkcioniranju. Stručni rad s djecom i mladima obuhvaća poticanje razvoja različitih vještina i mogućnosti koje im mogu pomoći u prevladavanju poteškoća, stvaranju uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti te odgovornog odnosa pojedinca prema samome sebi, obitelji i društvu.

ISHODI: Učenici će spoznati načine i mogućnosti pri prevladavanju poteškoća, jačanje samopouzdanja učenika, vježbanje komunikacije učenika i roditelja.

NAMJENA: Namijenjeno svim učenicima i njihovim roditeljima.

NAČIN REALIZACIJE:

Po dogovoru učenici i roditelji moći će koristiti usluge savjetovališta. Učenici uglavnom dolaze poslije nastave. Individualni rad i rad u grupi. Teme: učenje, samopouzdanje, samokontrola, kako se nositi s ljutnjom, kako se nositi s gubitkom, asertivnost, vještine komuniciranja, kako se izboriti za sebe, tolerancija i razumijevanje. Održavanje roditeljskih sastanaka, odabir tema u suradnji s razrednicima i prema potrebi razreda.

VREMENIK: Tijekom školske godine.

TROŠKOVNIK: Potrošni materijal (kolaž papir, hamer, ljepilo).

VREDNOVANJE: Evaluacijski listići, zadovoljstvo roditelja i učenika.

Page 112: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

112

PODRUČJE/NASTAVNI PREDMET: Zdravstveni odgoj/Školski preventivni program NAZIV AKTIVNOSTI: “ 50 predavanja za bolju zdravstvenu informiranost mladih “ - Zdravstveni programi u srednjim školama u okviru Crvenog križa Bjelovar NOSITELJI: Crveni križ Bjelovar

CILJEVI:

Upoznati učenike s prevencijom spolnih bolesti i neželjenih trudnoća.Poticanje spolno odgovornog ponašanja mladih.Prevencija alkoholizma, narkomanije i drugih bolesti ovisnosti te prevencija pretilosti i anoreksije.Utjecati na loše prehrambene navike mladih.

ISHODI: Prepoznati štetnost sredstava ovisnosti; prepoznati rizična ponašanja; analizirati zakonsku regulativu i kaznenopravne aspekte zlouporabe alkohola i droga te kockanja i klađenja.

NAMJENA: Namijenjeno učenicima drugih razreda.

NAČIN REALIZACIJE: Na satovima razrednog odjela.

VREMENIK: Od 15.studenog do 15.prosinca u Mjesecu borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i ovisnosti o drogama.

TROŠKOVNIK: -

VREDNOVANJE: Evaluacijski listići.

Page 113: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

113

NAZIV AKTIVNOSTI: Svladavanje treme NOSITELJICA: Marina Pavić

CILJEVI: Prezentirati učenicima kako i na koji način efikasno svladati tremu koja je veliki problem učenika (kako se nositi s njom, kako je pobijediti, koje tehnike u radu i učenju koristiti).

ISHODI:

Učenici će vidjeti tehnike za svladavanje treme i naučiti kako ih koristiti u vlastitom životu, a najviše na nastavi prilikom usmenog odgovaranja. Vježbe tehnika disanja. Upoznavanje s autogenim treningom.

NAMJENA: Namijenjeno učenicima prvih razreda, ali po potrebi i ostalim razredima.

NAČIN REALIZACIJE: Na satovima razrednog odjela, anketa o anksioznosti, razgovor, savjetovanje, izrada plakata.

VREMENIK: Prvo polugodište 2019./20.

TROŠKOVNIK: Fotokopirni papir (za upitnike).

VREDNOVANJE: Evaluacijski listići.

Page 114: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

114

PODRUČJE/NASTAVNI PREDMET:Školski preventivni program NAZIV AKTIVNOSTI: Zdrav za 5 NOSITELJI: Marina Pavić i PU Bjelovar

CILJEVI:

Upoznati učenike sa štetnim posljedicama i kaznenopravnim aspektima zlouporabe droga; upoznati ih s bolestima ovisnosti, rizicima i zdravstvenim aspektima zlouporabe droga te ovisnostima o igrama na sreću. Sudjelovanje učenika u radionicama o zaštiti okoliša.

ISHODI: Prepoznati štetnost sredstava ovisnosti; prepoznati rizična ponašanja; analizirati zakonsku regulativu i kaznenopravne aspekte zlouporabe alkohola i droga te kockanja i klađenja.

NAMJENA: Namijenjeno učenicima prvih i drugih razreda.

NAČIN REALIZACIJE: Na satovima razrednog odjela.

VREMENIK: Tijekom školske godine.

TROŠKOVNIK: -

VREDNOVANJE: Evaluacijski listići.

Page 115: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

115

PODRUČJE/NASTAVNI PREDMET: Školski preventivni program - Ovisnosti NAZIV AKTIVNOSTI: Budi svoj NOSITELJI: Hrvatski zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije KOORDINATORICA U ŠKOLI: Marina Pavić

CILJEVI: Prepoznavanje vlastitih mogućnosti i izbor zdravijih stilova života. Unaprjeđenje roditeljskih vještina i osvještavanje djelotvornih odgojnih metoda. Unaprjeđenje rada nastavnika u smislu rada na prevenciji.

ISHODI: Prepoznavanje vlastitih mogućnosti, analiziranje kvalitetnih stilova života i provedbe slobodnog vremena, prepoznavanje rizičnih ponašanja i mogućnosti djelovanja.

NAMJENA: Za učenike prvih razreda, roditelje i nastavnike.

NAČIN REALIZACIJE: Predavanja na roditeljskim sastancima u prvim razredima. Interaktivne radionice u prvim razredima. Edukacija nastavnika iz područja preventivnih aktivnosti i rizičnih ponašanja.

VREMENIK: Školska godina 2019./20.

TROŠKOVNIK: Troškovi osigurani iz projekta Ministarstva zdravlja.

VREDNOVANJE: Evaluacija, razgovor s učenicima, anketni upitnik.

Page 116: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

116

PODRUČJE/NASTAVNI PREDMET:/Sigurnost u prometu NAZIV AKTIVNOSTI: To se ne događa nekom drugom NOSITELJI: PU BBŽ (Barbara Vukalović), Marina Pavić

CILJEVI: Učenici će biti upoznati s prevencijom rizičnih ponašanja mladih vozača u prometu.

ISHODI: Prepoznati štetnost sredstava ovisnosti, prepoznati rizična ponašanja, analizirati zakonsku regulativu i kaznenopravne aspekte zlouporabe alkohola i droga,kockanja i klađenja te njihov utjecaj na sigurnost u prometu.

NAMJENA: Namijenjeno učenicima završnih razreda i roditeljima učenika.

NAČIN REALIZACIJE: Predavanje djelatnika Prometne policije Bjelovar o važnosti poštivanja prometnih propisa i posljedicama njihova nepoštivanja. Predavanje za učenike i roditelje.

VREMENIK: Siječanj/ožujak 2020.

TROŠKOVNIK: Plakati, papir, hamer.

VREDNOVANJE: Evaluacijski listići, zadovoljstvo učenika.

Page 117: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

117

PODRUČJE/NASTAVNI PREDMET: Školski preventivni program-Zajedno NAZIV AKTIVNOSTI: Prevencija trgovanja ljudima NOSITELJI: Policijska uprava BBŽ, Marina Pavić, Barbara Vukalović

CILJEVI: Učenici će biti upoznati s načinima smanjenja rizika da se postane žrtvom trgovanja ljudima.

ISHODI: Prepoznati rizik da se postane žrtvom trgovanja ljudima, prepoznati rizična ponašanja, analizirati zakonsku regulativu i kaznenopravne aspekte trgovanja ljudima.

NAMJENA: Namijenjeno učenicima završnih razreda i roditeljima učenika.

NAČIN REALIZACIJE: Predavanje djelatnika Policijske uprave Bjelovar za učenike i roditelje.

VREMENIK: Listopad 2019./ožujak 2020.

TROŠKOVNIK: Plakati, papir, hamer.

VREDNOVANJE: Evaluacijski listići, zadovoljstvo učenika.

Page 118: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

118

PODRUČJE/NASTAVNI PREDMET: Školski preventivni program-Zajedno protiv govora mržnje NAZIV AKTIVNOSTI: Prevencija govora mržnje i huliganizma NOSITELJI: Policijska uprava BBŽ, Marina Pavić, Barbara Vukalović

CILJEVI: Učenici će biti upoznati s načinima smanjenja govora mržnje i huliganizma, u razgovoru s policijskom djelatnicom mogu postavljati pitanja i dobiti konkretne odgovore na postupanje policije u ovakvim slučajevima.

ISHODI: Prepoznati rizik da se postane žrtvom govora mržnje (putem interneta (Facebook) ili u školi), prepoznati rizična ponašanja i analizirati zakonsku regulativu i kaznenopravne aspekte govora mržnje i huliganizma.

NAMJENA: Namijenjeno učenicima drugih razreda i roditeljima učenika.

NAČIN REALIZACIJE: Predavanje djelatnika Policijske uprave Bjelovar za učenike i roditelje.

VREMENIK: Tijekom školske godine.

TROŠKOVNIK: Plakati, papir, hamer.

VREDNOVANJE: Evaluacijski listići, zadovoljstvo učenika.

Page 119: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

119

PODRUČJE: Školski preventivni program NAZIV AKTIVNOSTI: 16. 11. Međunarodni dan tolerancije NOSITELJICE: Marina Pavić, prof., Nina Plažanin, prof.

CILJEVI:

Međunarodni dan tolerancije obilježava se 16. studenoga. To je dan koji nas podsjeća na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas. Dan koji nas potiče na snošljivost prema drugima. Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1996. godine pozvala je zemlje članice da ustanove Dan tolerancije u skladu s Deklaracijom o principima tolerancije kojusu članice potpisale 16. 11. 1995. godine. Osvijestiti i educirati učenike da tolerancija podrazumijeva volju i sposobnost prihvatiti i dopustiti različitost, bilo da se radi o razlikama u političkom uvjerenju ili o vjerskim, rasnim ili spolnim razlikama.

ISHODI: Razvijanje društvene osjetljivosti i tolerancije prema različitim skupinama ljudi; uvažavanje osoba različitih političkih, vjerskih, rasnih ili spolnih uvjerenja kao ravnopravnih pripadnika našega društva.

NAMJENA: Namijenjeno svim učenicima u školi.

NAČIN REALIZACIJE: Predavanja, ankete, radionice na satovima razrednog odjela.

VREMENIK: Studeni, prosinac 2019.

TROŠKOVNIK: Troškovi za materijale za izradu plakata.

VREDNOVANJE: Evaluacijski listići, zadovoljstvo učenika, plakati.

Page 120: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

120

PODRUČJE: Školski preventivni program NAZIV AKTIVNOSTI: 25. 11. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama NOSITELJICA: Marina Pavić

CILJEVI:

Upoznati učenike da se nasilje nad ženama događa u raznim aspektima; od ženskog i obiteljskog pa do društvenog života. Ono obuhvaća narušavanje građanskih, kulturnih, ekonomskih, političkih i društvenih prava žena. Činjenica da je u Hrvatskoj svakih 15 minuta fizički zlostavljana po jedna žena govori dovoljno o ozbiljnosti problema. Osvijestiti učenicima da je u Hrvatskoj nasilje nad ženama i djecom najčešće u obitelji koja bi trebala biti najsigurnije okruženje, no nažalost, velik broj takvih zločina ostaje neprijavljen.

ISHODI: Razvijanje svijesti o prisutnosti nasilja nad ženama; pomoć učenicima da prepoznaju oblike nasilja te da razumiju opasnosti i posljedice nereagiranja. Ukazati na neprestanu i veliku ulogu tolerancije u školi i društvu u cjelini.

NAMJENA: Namijenjeno svim učenicima škole.

NAČIN REALIZACIJE: Predavanja, radionice, edukativne izložbe, plakati.

VREMENIK: Studeni, prosinac 2019.

TROŠKOVNIK: Materijal za izradu plakata.

VREDNOVANJE: Evaluacijski listići, zadovoljstvo učenika.

Page 121: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

121

NAZIV AKTIVNOSTI: 10. 12. Dan ljudskih prava NOSITELJICA: Marina Pavić, Ines Pavičić

CILJEVI:

"Sva ljudska bića rođena su slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima… Svi imaju pravo na život, slobodu i sigurnost… Svi su jednaki pred zakonom." - samo su neka od načela spomenute Deklaracije, a koja su ugrađena u temeljne pravne akte većine modernih država svijeta. Učenike upoznati s načelima Deklaracije o ljudskim pravima i o tome da smo svjedoci da je i danas potrebna posebna pažnja i ulaganje napora radi ostvarivanja ovih načela u praksi. Učenicima osvijestiti ljudska prava socijalno ugroženih, starijih i nemoćnih osoba te manjinskih skupina.

ISHODI:

Učenici će biti sposobni prepoznati društvene situacije u kojima se krše ljudska prava; razvijanje empatije i tolerancije prema svim pripadnicima društva. Uvidjeti važnost i ulogu razvoja ljudskih prava kroz povijest. Kritički promišljati o pojedinim člancima Opće deklaracije.

NAMJENA: Namijenjeno svim učenicima škole.

NAČIN REALIZACIJE: Radionice, prezentacije, humanitarne aktivnosti, ankete, predavanja.

VREMENIK: Prosinac 2019.

TROŠKOVNIK: Materijal za distribuciju anketa za učenike, materijal za radionice.

VREDNOVANJE: Evaluacijski listići.

Page 122: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

122

NAZIV AKTIVNOSTI: 25. veljače „Dan ružičastih majica“ - protiv nasilja u školama NOSITELJICE: Marina Pavić

CILJEVI: Upozoriti na problem nasilja i zlostavljanja u školama.

ISHODI:

Prepoznati važnost borbe protiv nasilja; promovirati nenasilje; odjenuti ružičastu majicu; izraditi plakate. Razviti osjećaj tolerancije i ukazati na potrebu obilježavanja ovog dana kao znaka borbe protiv nasilja među vršnjacima.

NAMJENA: Svi učenici i nastavnici škole.

NAČIN REALIZACIJE:

Na taj dan svi učenici u školu dolaze u ružičastim majicama kako bi simbolizirali borbu protiv nasilja među vršnjacima. Događaj su pokrenula dva učenika koja su na prvi dan škole nosili ružičaste majice i radi toga bili su žrtve nasilja. Dan ružičastih majica od 2014. godine organizira se i u Republici Hrvatskoj, a događaj je pokrenuo Centar za edukaciju i prevenciju nasilja iz Đakova. Učenici tijekom veljače izrađuju plakate i pišu poruke protiv nasilja. Izložba učeničkih radova. Učenici osmišljavaju slogan i dijele letak (poruke nenasilja) na tržnici i ispred trgovačkih centara.

VREMENIK: Veljača 2020.

TROŠKOVNIK: Troškovi za materijal potrošen za održavanje radionica.

VREDNOVANJE: Evaluacijski listići.

Page 123: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

123

NAZIV AKTIVNOSTI: „Korak za zdravlje“ 15.10. Međunarodni dan pješačenja NOSITELJI: Matija Jasenko, Jasna Tolnaj, Ines Pavičić i svi zainteresirani nastavnici Škole NAZIV PREDMETA, PODRUČJE RADA: TZK, Geografija, Građanski odgoj

CILJEVI: Promocija zdravog načina života i promocija odlaska u prirodu. Pješačenje je najjednostavniji oblik aktivnosti koji vodi očuvanju zdravlja koji je najpristupačniji svima (zdravima i bolesnima, za svaku životnu dob i oba spola).

ISHODI: Razvijanje svijesti o potrebi kretanja i svijesti o potrebi očuvanja prirode te o ljepoti i dobrobiti boravka u prirodi. Razvijanje vještina orijentacije u prirodi i korištenja karte.

NAMJENA: Medicinska škola Bjelovar (cijela škola promovira aktivan pristup očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti aktivnim boravkom u prirodi).

NAČIN REALIZACIJE: 15.10. utorak – svi učenici i nastavnici Škole odlaze na pješačku turu do planinarskog doma Kamenitovac. Na lokaciji su predviđene vježbe iz TZK te terenska nastava iz Geografije (Biologije, Botanike) te niz zabavno-rekreativnih aktivnosti.

VREMENIK: Utorak, 15. listopada 2019.

TROŠKOVNIK: Troškovi potrošnog materijala.

VREDNOVANJE: Prezentacija, izrada karata, plakata (doživljaja, predstavnika vegetacijskih pojaseva, fotografije aktivnosti); evaluacija zadovoljstva, korisnosti i uspjeha nakon projektnog dana.

Page 124: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

124

NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje Međunarodnog dana medicinsko-laboratorijskih djelatnika NOSITELJICA: Senka Čale

CILJEVI:

Osvijestiti učenike i nastavnike o važnosti uloge medicinsko-laboratorijskih djelatnika pri postavljanju dijagnoze bolesti i praćenju terapije.

ISHODI:

Pomoći učenicima da razviju humana i moralna načela, razumiju međuljudske odnose, steknu samopouzdanje.

NAMJENA:

Promoviranje zanimanja zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka u školi i bližoj okolici.

NAČIN REALIZACIJE:

Izrada plakata o laboratorijskoj medicini i letaka prema zadanoj temi.

VREMENIK:

15. travnja 2020.

TROŠKOVNIK:

Nastavnici i učenici rade na volonterskoj osnovi.

VREDNOVANJE:

Izrada panoa, projekt kod učenika razvija svijest o angažiranom zdravstvenom djelatniku.

Page 125: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

125

NAZIV AKTIVNOSTI: Tjedan mozga NOSITELJICA: Nina Plažanin

CILJEVI:

Riječ je o dijelu velike inicijative organizacije Dana Alliance for BrainInitiativesza popularizaciju znanja o funkcijama mozga, kao i popularizaciju neuroznanosti. Kampanja poznata u svijetu kao BrainAwarenessWeek provodi se u Hrvatskoj 14. godinu zaredom u mjesecu ožujku pod nazivom Tjedan mozga. Zadnjih godina Tjedan mozga u EU koordinira i krovna udruga FENS (FederationofEuropeanNeuroscienceSocieties).

ISHODI: Razvijanje svijesti o važnosti mozga; poticanje učenika na korištenje braingym tehnika za bolje funkcioniranje mozga; učenici će razumjeti kako mozak funkcionira prilikom usvajanja gradiva, što će im pomoći kod učenja.

NAMJENA: Namijenjeno svim učenicima Medicinske škole Bjelovar.

NAČIN REALIZACIJE:

Održat će se predavanja i radionice. Teme će se obraditi interdisciplinarno i integrirano, od molekularne do sistemske razine, od organizacije mozga do socijalnih interakcija. Učenicima će biti ponuđene i ankete da bi se vidjela njihova informiranost o navedenoj temi, postavljat će se pitanja predavačici.

VREMENIK: Ožujak 2020.

TROŠKOVNIK: Kopiranje anketa, papiri, plakati.

VREDNOVANJE: Evaluacijski listići.

Page 126: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

126

NAZIV AKTIVNOSTI: Međunarodni tjedan gluhih NOSITELJICA: Nina Plažanin

CILJEVI:

Međunarodni dan gluhih odlukom Svjetske federacije gluhih iz 1958. godine obilježava se zadnje subote u mjesecu rujnu. Obilježava se s ciljem podizanja svijesti javnosti o specifičnim problemima i potrebama gluhih osoba te povećanja solidarnosti i davanja potpore gluhim i nagluhim osobama, kao i promicanja njihovih prava što je jedna od temeljnih pretpostavki za poboljšanje njihovog položaja u društvu, ali i kvalitete života svih socijalno osjetljivih skupina. Upoznavanje učenika s problemima i potrebama gluhih ljudi.

ISHODI: Pomoć učenicima da se upoznaju s načinom života i kulturom gluhih osoba, prepoznaju predrasude prema gluhim osoba i razviju empatiju prema gluhima.

NAMJENA: Namijenjeno učenicima 3. a i 3. b razreda.

NAČIN REALIZACIJE:

Učenici trećih razreda zanimanja medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege poslušat će predavanje i bit će im održana radionica o radu s gluhim osobama. Učenici će moći postavljati pitanja i aktivno sudjelovati. Izrađivat će letke i plakate da bi ljudi bili što osvješteniji o radu i suživotu s gluhim ljudima.

VREMENIK: Rujan 2019.

TROŠKOVNIK: -

VREDNOVANJE: Evaluacijski listići.

Page 127: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

127

NAZIV AKTIVNOSTI: “ONO SI ŠTO ČITAŠ” NOSITELJ AKTIVNOSTI: mr. sc. Zorka Renić i nastavnici Hrvatskog

jezika

CILJEVI:

“Ono si što čitaš” eTwinning je projekt koji su pokrenuli Medicinska škola Bjelovar, Tehnička i Obrtnička škola. Ovom projektu se priključuje sve veći broj škola. Glavni je cilj projekta poticanje čitanja kod tinejdžera te razvijanje pozitivnih karakternih osobina važnih za aktivno građanstvo.

ISHODI:

Učenik čita u skladu s određenom svrhom opisne i pripovjedne tekstove različitih funkcionalnih stilova i oblika. Učenik izražava svoj literarni doživljaj i uspoređuje svoje stavove sa stavovima drugih čitatelja.

NAMJENA: Svim zainteresiranim učenicima.

NAČIN REALIZACIJE: Vođeno čitanje i čitanje naglas, korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija, radionice, književni susret.

VREMENIK: Tijekom školske godine.

TROŠKOVNIK: Honorar voditeljima radionica i književniku.

VREDNOVANJE: Evaluacijski upitnik.

Page 128: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

128

NAZIV AKTIVNOSTI: PREPORODNA ŠETNJA ULICAMA MOGA GRADA

NOSITELJ AKTIVNOSTI: mr. sc. Zorka Renić i nastavnici Hrvatskog

jezika

CILJEVI:

Istražiti baštinu zavičaja. Omogućiti učenicima da ponove i prošire znanja vezana uz zavičajnu i nacionalnu povijest 19. stoljeća, koje propisuje nastavni plan i program te zorno uče proučavajući baštinu Bjelovara i pjesnika tog razdoblja.

ISHODI:

Učenici će moći istražiti spomeničku baštinu, proučavati izvore i literaturu, fotografirati različite objekte, provesti analizu i sintezu prikupljene građe, riješiti zadatke vezane uz povijest Bjelovara 19. stoljeća i pjesnike tog razdoblja. Učenici će predstaviti rezultate istraživanja.

NAMJENA: Učenicima drugih razreda.

NAČIN REALIZACIJE: Šetnja gradom - voditeljica mr. sc. Zorka Renić. Slušanje izlaganja profesorice Tine Gatalice (Narodna knjižnica “Petar Preradović”) i razgledavanje izložbe o Petru Preradoviću te postavljanje pitanja. Rješavanje zadataka na radnim listovima. Razgledavanje suvremenog Bjelovarate traganje za ulicama koje nose imena velikana poput Ivana viteza Trnskog, spomen pločama Ferdi Rusanu, Matiji Smodeku.... Izrađivanje digitalnih prezentacija.

VREMENIK: Svibanj, lipanj 2020.

TROŠKOVNIK: Nema troškova.

VREDNOVANJE: Evaluacijski upitnik.

Page 129: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

129

NAZIV AKTIVNOSTI: POTRAGA ZA PRIČAMA NOSITELJ AKTIVNOSTI: mr. sc. Zorka Renić i nastavnici Hrvatskog

jezika

CILJEVI:

- poticati literarno stvaralaštvo učenika - razvijanje vještine pisanog izražavanja - stvaranje/pisanje kratke priče - kreativni i estetski razvoj učenika - eksperimentirati s različitim stilovima pisanja - sudjelovati na literarnim natječajima

ISHODI: Učenik će moći samostalno napisati/stvoriti literarni tekst (kratku priču).

NAMJENA: Zainteresiranim učenicima.

NAČIN REALIZACIJE: Radionica.

VREMENIK:

Studeni 2019.

TROŠKOVNIK: Honorar voditeljici radionice Ivanki Ferenčić Martinčić.

VREDNOVANJE: Evaluacijski upitnik.

Page 130: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

130

NAZIV AKTIVNOSTI: NAJČITATELJI NOSITELJ AKTIVNOSTI: mr. sc. Zorka Renić i nastavnici Hrvatskog

jezika

CILJEVI: Osvijestiti vrijednost i važnost čitanja, pohvaliti i okarakterizirati čitanje kao cjeloživotnu vrijednost.

ISHODI: Učenici će osjećati dodatno zadovoljstvo i motivaciju jer je nagrađen njihov trud.

NAMJENA: Zainteresiranim učenicima.

NAČIN REALIZACIJE: Obrada statističkih podataka, održavanje svečanosti dodjele nagrada, prigodni program, uređenje prostora knjižnice i čitaonice s poticajnim posterima za čitanje.

VREMENIK: Lipanj 2020.

TROŠKOVNIK: Knjige za najčitatelje.

VREDNOVANJE: Izrada statistike čitatelja – povećava li se broj čitatelja i jesu li iz godine u godinu najčitatelji isti ili se širi krug učenika koji najviše čitaju. Zadovoljstvo učenika i nastavnika.

Page 131: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

131

NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje važnih datuma NOSITELJI: Nastavnici Medicinske škole Bjelovar

CILJEVI: Svijest učenika o društvenim zbivanjima. Podsjećanje na važne događaje i ljude koji su obilježili povijest.

ISHODI: Razvijanje zajedništva i poticanje kreativnosti.

NAMJENA: Suradnički rad profesora i učenika, rad u timu. Oplemenjivanje prostora i života škole.

NAČIN REALIZACIJE:

Određeni datumi obilježit će se na satu razrednika, u okviru nastavnih predmeta, događanjima u školskoj knjižnici ili organizirano za sve učenike putem predavanja, razgovora, postera, izložbi, gostovanja, kreativnih radionica, određenih posjeta, uključivanja u događanja u gradu i sl.

VREMENIK:

8. 9. Međunarodni dan fizikalne terapije 10. 9. Hrvatski olimpijski dan 21. 9. Međunarodni dan mira 22. 9. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 26.-30. 9. Međunarodni tjedan gluhih osoba 27. 9. Svjetski dan srca 29. 9. Dan grada Bjelovar 1. 10. Međunarodni dan starijih osoba 2. 10. Međunarodni dan nenasilja 4. 10. Svjetski dan životinja 5. 10. Svjetski dan učitelja 6. 10. Međunarodni dan djeteta /DND/ 8. 10. Dan neovisnosti RH 15. 10. Dan bijelog štapa 20. 10. Svjetski dan jabuke 24. 10. Dan organizacije UN-a 31. 10. Međunarodni dan štednje 1. 11. Svi sveti 5. 11. Međunarodni dan laboratorijske medicine 14. 11. Svjetski dan šećerne bolesti 16. 11. Međunarodni dan tolerancije (UNESCO) 18. 11. Dan sjećanja na Vukovar 20. 11. Dan djetetovih prava 25. 11. Međunarodni dan za uklanjanje nasilja nad ženama 25. 11. Dan srednjoškolaca 1. 12. Dan borbe protiv AIDS-a 3. 12. Međunarodni dan invalidnih osoba 10. 12. Dan čovjekovih prava 11. 12. Međunarodni dan planina Prosinac - blagdani uoči Božića i Božić 15. 1. Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske 27. 1. Dan sjećanja na holokaust i sprječavanja zločina protiv čovječnosti 4. 2. Svjetski dan borbe protiv raka 11. 2. Svjetski dan bolesnika 14. 2. Valentinovo - dan zaljubljenih 21. 2. Međunarodni dan materinskog jezika (UNESCO) 8. 3. Međunarodni dan žena

Page 132: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

132

11. 3. Dani hrvatskog jezika (11. do 17. 3.) 21. 3. Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije 21. 3. Svjetski dan pjesništva 22. 3. Svjetski dan voda 24. 3. Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze 1. 4. Dan borbe protiv alkoholizma 7. 4. Svjetski dan zdravlja 22. 4. Dan hrvatske knjige 22. 4. Dan planeta Zemlje 23. 4. Svjetski dan knjige i autorskog prava 1. 5. Praznik rada 5. 5. Dan Vijeća Europe 8. 5. Tjedan Crvenog križa 9. 5. Dan Europe, Dan pobjede nad fašizmom u Europi 11. 5. Majčin dan 11. 5. Svjetski dan pisanja pisama 15. 5. Međunarodni dan obitelji 28. 5. Svjetski dan sporta 31. 5. Svjetski dan nepušenja 5. 6. Dan zaštite čovjekove okoline, Dan zaštite planinske Hrvatske

TROŠKOVNIK:

Troškovi izrade postera, izložbi, predavanja i radionica.

VREDNOVANJE:

Popraćenost na webu škole i u ostalim medijima.

Page 133: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

133

NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja 7. 4. 2020. NOSITELJI: Katarina KohGustović, MarinaRajn, Kristijan Štulina

CILJEVI:

Umijeće educiranja građana o hitnim medicinskim postupcima te njihovom pravilnom izvođenju kao i pravilnom izvođenju vježbi istezanja i relaksacije, a sve u svrhu razvijanja svijesti o zdravlju kao primarnoj potrebi svakog čovjeka, pa tako i društva u cjelini. Educiranje građana o važnosti bavljenja tjelesnom aktivnošću, o načinima prevencije i rehabilitacije oštećenja na lokomotornom, respiratornom i kardiovaskularnom sustavu, pravilnoj prehrani. Primjena novih znanja na praktičnoj nastavi iz Uvoda u rehabilitaciju, Hitnih medicinskih postupaka, unapređenje rada, osvješćivanje uloge fizioterapeuta/medicinske sestre s ciljem promocije zdravlja.

ISHODI:

Razvijati vještinu komunikacije s građanima uz njihovu edukaciju o važnosti bavljenja tjelesnom aktivnošću, razvijanje vještine korištenja masažnog hvata, demonstriranje hitnih medicinskih postupaka, demonstriranje vježbi s elastičnom trakom, uvježbavanje metode mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi. Pomoći učenicima da razviju humana i moralna načela, razumiju međuljudske odnose, steknu samopouzdanje i sigurnost, steknu društvenu svijest i njezine sastavnice, kvalitetno upotpuniti slobodno vrijeme učenika.

NAMJENA: Za učenike 2. b (fizioterapeutski tehničar) te 3. a i 3. b razreda (medicinska sestra/tehničar opće njege).

NOSITELJI:

Učenici 2. b, 3. a i 3. b razreda, Katarina KohGustović, mag. physioth., Marina Rajn, mag. med. techn., Kristijan Štulina, bacc. med. techn.

NAČIN REALIZACIJE: Odlazak na gradski trg te educiranje građana.

VREMENIK: 7. travnja 2020.

TROŠKOVNIK:

Škola snosi troškove izrade brošura i plakata.

VREDNOVANJE:

Izrada panoa. Evaluacijski upitnik za učenike.

Page 134: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

134

NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje važnijih datuma vezanih uz sestrinsku profesiju NOSITELJI: Stručno vijeće nastavnika zdravstvene grupe predmeta i stručnih predmeta u zanimanju med. sestra opće njege/med. tehničar opće njege

CILJEVI:

Promocija škole i sestrinske profesije. Promocija očuvanja zdravlja i prevencije različitih bolesti.

ISHODI:

Stjecanje znanja i vještina učenika, zdravstveno prosvjećivanje i edukacija građana. Razvijanje i usavršavanje vještina mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi. Razvijanje komunikacijskih i predavačkih vještina. Povezivanje sa sadržajima usvojenim na nastavi. Razvoj humanih i moralnih načela.

NAMJENA:

Za učenike trećih, četvrtih i petih razreda usmjerenja medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege.

NAČIN REALIZACIJE:

Obilježavanje važnijih datuma: Svjetski dan srca Međunarodni dan starijih osoba Dan ružičaste vrpce Nacionalni dan borbe protiv raka dojke Svjetski dan duševnog zdravlja Svjetski dan čistih ruku Svjetski dan dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Svjetski dan šećerne bolesti Svjetski dan KOPB-a Svjetski dan djece Svjetski dan borbe protiv AIDS-a Međunarodni dan osoba s invaliditetom Dan mimoza Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice Svjetski dan bolesnika Hrvatski dan nepušenja Dan bez duhanskog dima Svjetski dan bubrega Svjetski dan Downova sindroma Svjetski dan tuberkuloze Dan narcisa Dan borbe protiv karcinoma dojke Ljubičasti dan - dan pružanja podrške osobama s epilepsijom Svjetski dan zdravlja Svjetski dan Parkinsonove bolesti Nacionalni dan hitne medicinske službe Dan bubrežnih bolesnika Međunarodni dan tjelesne aktivnosti Međunarodni dan sestrinstva Svjetski dan darivatelja krvi

Page 135: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

135

Organiziranim mjerenjem krvnog tlaka i razine glukoze u krvi građana, izradom i dijeljenjem letaka, predavanjima te izradom plakata na temu.

VREMENIK: Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

Troškovi materijala za određivanje razine šećera u krvi.

VREDNOVANJE: Izrada panoa, plakata, objava na mrežnoj stranici škole.

Page 136: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

136

NAZIV PREDMETA/PODRUČJE RADA: Psihologija, Školski preventivni program NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje Tjedna psihologije NOSITELJICA: Marina Pavić i zainteresirani nastavnici (i gosti predavači)

CILJEVI: Upoznavanje učenika s psihologijom kao naukom, upoznavanje s njezinim razvojem i napredovanjem.

ISHODI: Razvijati učenikov interes za psihologiju, općenito za razumijevanje ljudi te za rad s ljudima.

NAMJENA: Namijenjeno svim zainteresiranim učenicima Medicinske škole Bjelovar, osobito učenicima 3. a i 3. b razreda koji u Nastavnom planu i programu imaju predmet Psihologija.

NAČIN REALIZACIJE: Predavanje za učenike, izrada plakata, izrada brošura, ankete za učenike (koliko znaju o psihologiji), parlaonice, grupni rad.

VREMENIK: Veljača 2020.

TROŠKOVNIK: Troškove pribora za izradu plakata i brošura (papira, hamera, olovaka, ljepila, bojica) snosi škola.

VREDNOVANJE: Naučene vještine i iskustva učenici mogu koristiti u nastavi; vještina rada u grupi; rad na projektu učenicima će koristiti u radu i daljnjem obrazovanju.

Page 137: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

137

NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje Svjetskog dana zaštite životinja 4. listopada NOSITELJICE: Maja Juković i Marina Pavić

CILJEVI:

Prikupljanje sredstava (hrane, dekica, igračaka, itd.) za pomoć životinjama u skloništu. Potaknuti svijest o udomljavanju i zaštiti životinja. Razvijati darežljivost i sklonost pružanju pomoći onome kome je pomoć potrebna.

ISHODI:

Steći svijest o potrebi zaštite, udomljavanja i brige o životinjama. Razviti empatiju prema životinjama kao živim bićima kojima treba naša pomoć. Razvijanje timskog duha i kreativnosti.

NAMJENA: Namijenjeno svim zainteresiranim učenicima i nastavnicima Medicinske škole Bjelovar.

NAČIN REALIZACIJE:

Izrada plakata na temu pomaganja i zbrinjavanja životinja, posjet skloništu za životinje.

VREMENIK: Listopad 2019.

TROŠKOVNIK: Troškove u pogledu dobrovoljnih priloga snose roditelji i nastavnici.

VREDNOVANJE: Izrada plakata sa slikama i dojmovima učenika, objava na mrežnim stranicama škole.

Page 138: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

138

NAZIV AKTIVNOSTI: Projekti „E-medica“ NOSITELJI: Učenici, nastavnici i koordinator škole

CILJEVI:

Povezivanje zajednice zdravstvenih škola, međusobna razmjena nastavnih sadržaja, komunikacija i promicanje korištenja ICT u svakodnevnom edukacijskom procesu. Poticanje međusobnog upoznavanja učenika različitih zdravstvenih škola, produbljivanje znanja učenika vezano uz struku te upoznavanje učenika s IC tehnologijama.

ISHODI: Učenici stječu samopouzdanje i prezentacijske vještine, uče raditi u timu i kreativno se izražavaju.

NAMJENA: Namijenjeno svim učenicima škole.

NAČIN REALIZACIJE:

Tijekom školske godine učenici uz vodstvo svojih mentora sudjeluju u izradi projekta u suradnji s drugim zdravstvenim školama. U sklopu projekta moguće je ostvariti razmjenu učenika sa školama suradnicama; uključivanje u videokonferencije i sastanke na mreži.

VREMENIK: Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK: Nastavnici i učenici sudjeluju na volonterskoj osnovi, troškove razmjene učenika snosi škola.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJE REZULTATA:

Naučene vještine i iskustva koristiti u nastavi, razvijanje timskog duha. Učenicima će rad na projektu proširiti vidike i koristiti u daljem stručnom radu i obrazovanju.

Page 139: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

139

NAZIV AKTIVNOSTI: Smotra “Dani E-medica 2020.“ NOSITELJI: Učenici, nastavnici i koordinator škole

CILJEVI:

Primjena novih didaktičkih pristupa u poučavanju i učenju putem interneta i razvijanje kvalitetnog korištenja IK tehnologije među učenicima i nastavnicima. Uključivanje učenika i nastavnika u multimedijske edukativne aktivnosti, proučavanje struke istraživanjem, razmjenom ideja i uporabom IK tehnologije.

ISHODI: Učenici stječu samopouzdanje i prezentacijske vještine, uče raditi u timu i kreativno se izražavaju, upoznaju kolege iz drugih škola.

NAMJENA: Namijenjeno svim učenicima škole.

NAČIN REALIZACIJE: Godišnje okupljanje svih učenika i nastavnika koji su surađivali na zajedničkim projektima u protekloj školskoj godini. Tijekom održavanja Smotre učenici prezentiraju svoje škole i svoje zajedničke projekte, druže se i pronalaze partnere za nove projekte.

VREMENIK: Od 2. do 5. travnja 2020.

TROŠKOVNIK: Troškove putovanja i smještaja snosi škola.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJE REZULTATA:

Naučene vještine i iskustva koristiti u nastavi. Učenicima će rad na projektu proširiti vidike i koristiti u daljem stručnom radu i obrazovanju.

Page 140: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

140

NAZIV AKTIVNOSTI: „Učenici – prijatelji dojenja“ NOSITELJICA: Tina Jelić-Balta

CILJEVI:

Poticati promociju dojenja te poslužiti kao model implementacije dojenja u sustavu srednjoškolskog obrazovanja. Osposobiti učenike za vršnjačku edukaciju o dojenju.

ISHODI:

Primijeniti znanja i vještine u vezi s dojenjem. Sudjelovati u zdravstvenom odgoju vršnjaka te cjelokupne populacije. Učenici će steći samopouzdanje javnim nastupom.

NAMJENA:

Stjecanje jezičnih i komunikacijskih znanja, razvoj vještina i sposobnosti, razvoj vlastitog stvaralaštva i istraživačke radoznalosti, samostalno pronalaženje edukativnih materijala i sadržaja, širenje znanja, a time i svijesti o korisnosti i važnosti dojenja.

NAČIN REALIZACIJE:

Održavanje sastanaka grupe tijekom nastavne godine, sudjelovanje u javno-zdravstvenim aktivnostima s ciljem promocije dojenja (Međunarodni tjedan dojenja, Nacionalni tjedan dojenja), suradnja s grupama za potporu dojenju, vršnjačka edukacija kroz predavanja.

VREMENIK:

Tijekom cijele školske godine.

TROŠKOVNIK:

Učenici i nastavnici rade na volonterskoj osnovi.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJE REZULTATA:

Izrada plakata i panoa nakon javnozdravstvene aktivnosti. Razvijanje vještina rada u timu. Razvijanje osjećaja pripadnosti skupini. Samovrednovanje učenika i učitelja, razgovori, edukacija vršnjaka i razgovor o postignutom uspjehu.

Page 141: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

141

VII. OSTALE ODGOJNO-OBRAZOVNE

AKTIVNOSTI

NAZIV AKTIVNOSTI: Dan jabuka NOSITELJICA: mr. sc. Zorka Renić, školska knjižničarka i nastavnici Hrvatskoga jezika

CILJEVI:

Cilj je aktivnosti promicanje zdravstvene važnosti jabuke za zdravlje čovjeka .

Potreba za očuvanjem starih sorti jabuka. Motiv jabuke u književnosti.

ISHODI: Prepoznati i razlikovat stare sorte od novih sorti jabuka, zaključiti o njihovu povoljnom djelovanju na zdravlje, pripremiti slastice od jabuka.

NAMJENA: Namijenjeno učenicima i nastavnicima.

NAČIN REALIZACIJE: Izložba starih sorti jabuka i motiv jabuke u književnosti.

VREMENIK: Listopad 2020.

TROŠKOVNIK: Materijali za izložbe, pozivnice i plakate.

VREDNOVANJE:

Prezentacija projekta u široj zajednici putem javnih medija; anketiranje učenika; popraćenost na mrežnim stranicama škole i u ostalim medijima.

Page 142: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

142

NAZIV AKTIVNOSTI: Stvaralaštvo učitelja i učenika NOSITELJICA: mr. sc. Zorka Renić, školska knjižničarka i nastavnici Hrvatskoga jezika

CILJEVI:

Ukazati na stvaralačke potencijale učenika i nastavnika, unaprjeđivati intelektualni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima, poticati i razvijati samostalnost, samopouzdanje, odgovornost i kreativnost učenika.

ISHODI: Učenik i nastavnik predstavlja svoje stvaralaštvo.

NAMJENA: Namijenjeno učenicima i nastavnicima.

NAČIN REALIZACIJE: Izložbe radova učenika i nastavnika.

VREMENIK: Tijekom školske godine.

TROŠKOVNIK: Materijali za izložbe, pozivnice i plakate; honorari voditeljima radionica.

VREDNOVANJE:

Prezentacija projekta u široj zajednici putem javnih medija; anketiranje učenika; popraćenost na mrežnim stranicama škole i u ostalim medijima.

Page 143: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

143

NAZIV AKTIVNOSTI: ČITANJEM DO ZVIJEZDA”-ONLINE KVIZ ZA

POTICANJE ČITANJA

NOSITELJICA: mr. sc. Zorka Renić i nastavnici Hrvatskog jezika

CILJEVI:

Potaknuti učenike na čitanje i razgovor o pročitanom, razvijati medijsku kulturu i poticati stvaralaštvo, razvijati kritičko mišljenje, druženje s ljudima sličnog interesa, zabaviti se.

ISHODI: Učenik analizira i argumentira svoje mišljenje i stav, samostalno zaključuje te kritički vrednuje pročitano.

NAMJENA: Svi zainteresirani učenici.

NAČIN REALIZACIJE: Učenici čitaju, razgovaraju, slušaju, rješavaju zadatke, a nastavnici zadaju zadatke, provjeravaju rezultate, koordiniraju, pomažu učenicima, procjenjuju kvalitetu.

VREMENIK: Od listopada 2019. do svibnja 2020.

TROŠKOVNIK: Nabava većeg broja naslova knjiga.

VREDNOVANJE: Uspjeh i zadovoljstvo učenika.

Page 144: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

144

NAZIV AKTIVNOSTI: DANI MEDIJSKE PISMENOSTI

NOSITELJICE: mr. sc. Zorka Renić, Marina Pavić, Ines Pavičić i Kristina

Ivezić

CILJEVI:

Unaprijediti medijsku pismenost.

ISHODI: Učenik kritički analizira i razumije društvenu ulogu medija. Učenik kritički analizira medijske sadržaje. Učenik kritički procjenjuje utjecaj medijskih tekstova na doživljaj stvarnosti i oblikovanje identiteta primatelja.

NAMJENA: Svi zainteresirani učenici.

NAČIN REALIZACIJE:

Rasprave Izlaganja Radionice Prezentacije Analiza medijskih sadržaja Interaktivne vježbe kreiranja alternativnih sadržaja Korištenje filmova i multimedije

VREMENIK: Travanj 2020.

TROŠKOVNIK:

VREDNOVANJE: Evaluacija učenika.

Page 145: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

145

NAZIV AKTIVNOSTI: Školske priredbe NOSITELJI: Stručno vijeće nastavnika Hrvatskoga jezika, stranih jezika i stručnih suradnica

CILJEVI: Poticati kreativnost učenika i buditi interes za stvaralaštvom.

ISHODI: Razvijati izražajne sposobnosti, stvaralaštvo, moralna načela te stjecati samopouzdanje i odgovornost.

NAMJENA: Namijenjeno svim učenicima, nastavnicima i roditeljima.

NAČIN REALIZACIJE: Priprema i uvježbavanje učenika, realizacija priredbi.

VREMENIK: Tijekom školske godine (sjećanje na žrtve Vukovara, božićna priredba, Valentinovo, najčitatelji, završna priredba za maturante).

TROŠKOVNIK: Tiskanje plakata i pozivnica, umnažanje radnih materijala za učenike, ukrašavanje prostora.

VREDNOVANJE: Primjena uvježbanog i naučenog.

Page 146: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

146

NAZIV AKTIVNOSTI: Posjet festivalu dokumentarnog filma DOKUart NOSITELJICE: Dubravka Grganić Rožman, Ana Pleskalt Holiček, Iva Ban i Zorka Renić

CILJEVI:

Razvijati interes za dokumentarni film te naviku i potrebu za praćenjem kulturnih zbivanja.

ISHODI:

Poticati učenike na stjecanje znanja putem filmske umjetnosti, analiza stečenih znanja i primjena viđenog unutar nastavnih sadržaja, poticanje multikulturalnosti.

NAMJENA:

Namijenjeno svim učenicima.

NAČIN REALIZACIJE:

Odlazak na filmske projekcije u Kulturni multimedijski centar Bjelovar.

VREMENIK:

Listopad 2019.

TROŠKOVNIK:

Cijena ulaznica - snose učenici.

VREDNOVANJE:

Usvojeno znanje i stečeni doživljaji bit će doprinos boljem usvajanju nastavnog gradiva.

Page 147: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

147

NAZIV AKTIVNOSTI: Mali BOK – posjet kazališnoj predstavi NOSITELJICE: Dubravka Grganić Rožman, Ana Pleskalt Holiček, Iva Ban, Zorka Renić

CILJEVI:

Razvijati interes za dramsko-scensko stvaralaštvo; upoznavati učenike sa scenskim stvaralaštvom i odabranom dramskom predstavom.

ISHODI:

Razvijati naviku i potrebu za praćenjem kulturnih zbivanja; buditi interes za dramskom umjetnošću i osvijestiti potrebu za nužnošću praćenja kulturnih zbivanja; razvijati kritičko mišljenje učenika; razvijati umjetničku kulturu i ljubav prema kazalištu .

NAMJENA:

Učenici od 1. do 4. razreda; ovisno o terminu i rasporedu.

NAČIN REALIZACIJE:

Odlazak na predstavu u Dom kulture ili Bjelovarsko kazalište.

VREMENIK:

Tijekom drugoga polugodišta.

TROŠKOVNIK:

Cijena ulaznica - snose učenici.

VREDNOVANJE:

Usvojeno znanje i stečeni doživljaji bit će doprinos boljem usvajanju nastavnog gradiva.

Page 148: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

148

NAZIV AKTIVNOSTI: Zubić vila – posjet dječjim vrtićima u svrhu promoviranja oralne higijene NOSITELJICA: Snježana Pašalić

CILJEVI:

Proširiti znanje o oralnoj higijeni, poticati suradnički odnos,razviti sposobnost usmenog izražavanja i prezentacije znanja.

ISHODI:

Učenici stječu prezentacijske vještine i razvijaju empatiju prema djeci mlađe dobi u okviru predmeta Morfologija zuba.

NAMJENA:

Promoviranje i unaprjeđenje oralnog zdravlje kod djece predškolskog uzrasta.

NAČIN REALIZACIJE:

Predavanje, razgovor, rasprava, dječja radionica(izrada kutijica za mliječne zube).

VREMENIK:

Tijekom školske godine 2019./20. (oko 09. 02. - sv. Apolonija) - ovisno o mogućnostima vrtića.

TROŠKOVNIK:

Materijal za izradu prezentacijskih modela.

VREDNOVANJE:

Zadovoljstvo učenika zajedničkim radom.

Page 149: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

149

NAZIV AKTIVNOSTI: Mjesec hrvatske knjige NOSITELJICE: Zorka Renić, Iva Ban, Dubravka Grganić Rožman, Ana Pleskalt Holiček

CILJEVI:

Razvijanje interesa za knjigu, suvremenu književnost i poticanje čitanja; razvijanje prezentacijskih i komunikacijskih vještina i rada u timu; poticanje i razvijanje samostalnosti, samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti učenika.

ISHODI:

Unaprjeđivanje vještina slušanja, čitanja, govorenja i pisanja.

NAMJENA: Namijenjeno svim učenicima i nastavnicima.

NAČIN REALIZACIJE:

Izložba, radionice, kazališna predstava i književni susreti. Izložba - The Beatles - mala izložba o liverpulskim bubama (u suradnji s Gradskim muzejom Bjelovar). Ivan Ožegović: “10 pjesama koje su označile kraj mog ljubavnog života”.

VREMENIK: Listopad – studeni 2019.

TROŠKOVNIK:

Troškovi materijala za radionicu; troškovi pozivnica i plakata; honorari gostima.

VREDNOVANJE:

Popraćenost na mrežnoj stranici škole i u ostalim medijima; zadovoljstvo sudionika, pojedinačni doprinos pojedinca u radu skupine, primjenjivost sadržaja u daljnjem školovanju, primjenjivost sadržaja u životu.

Page 150: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

150

NAZIV AKTIVNOSTI: TJEDAN FRANKOFONIJE NOSITELJICE: Zorka Renić, knjižničarke četiriju škola, Željkica Crnković

CILJEVI:

Upoznati učenike s francuskim jezikom, običajima i kulturom

ISHODI:

Učenik sluša tekstove na francuskom jeziku koji će biti čitani na radionici. Učenik oblikuje nekoliko rečenica na francuskom jeziku na temelju kratke škole francuskog jezika.

NAMJENA: Učenicima Medicinske škole Bjelovar, Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar, Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar i Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar.

NAČIN REALIZACIJE:

Organizirati radionice i predavanja za učenike i djelatnike škola.

VREMENIK: Ožujak 2020.

TROŠKOVNIK:

Troškovi materijala za radionicu.

VREDNOVANJE:

Sposobnost osnovne komunikacije na francuskom jeziku, popraćenost na mrežnoj stranici škole i u ostalim medijima; zadovoljstvo sudionika.

Page 151: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

151

NAZIV AKTIVNOSTI: NOĆ KNJIGE 2020. NOSITELJICE: Zorka Renić, knjižničarke četiriju škola

CILJEVI:

Organizirati program u školskoj knjižnici u kojemu će odabrani gosti (profesori, ravnatelji) čitati naglas književne tekstove po vlastitom izboru.

ISHODI:

Učenik pažljivo sluša i proživljava umjetnički tekst. Učenik promišlja o pročitanom i formira svoje vrijednosne stavove o dobrobitima čitanja.

NAMJENA: Učenicima Medicinske škole Bjelovar, Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar, Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar i Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar.

NAČIN REALIZACIJE:

Organizirati radionice i predavanja za učenike i djelatnike škola.

VREMENIK: Uz državnu manifestaciju Noć knjige, 22. travnja 2020.

TROŠKOVNIK:

Nema troškova.

VREDNOVANJE:

Zadovoljstvo sudionika.

Page 152: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

152

NAZIV AKTIVNOSTI: Eko NOSITELJICA: Snježana Pašalić i svi zainteresirani nastavnici

CILJEVI:

Edukacija učenika o važnosti očuvanja prirode, recikliranja i pravilnog postupanja s otpadom.

ISHODI:

Učenici će moći razvrstati otpad prema vrstama otpada koje se odvojeno prikupljaju; usvojiti naviku razvrstavanja otpada; recikliranjem izraditi korisne proizvode; pokazati kreativnost i spretnost izrađujući razne predmete; osjetiti zadovoljstvo stvaranja, suradnje i darivanja.

NAMJENA:

Učenicima 1. d , 3. d razreda i ostalim učenicima škole. Tema je vezana za Građanski odgoj: 6. Ekološka dimenzija (održivi razvoj).

NAČIN REALIZACIJE:

Radionice izrade jabučnog octa; predavanja stručnjaka agronoma; prikupljanje dogovorenih odabranih otpadnih materijala.

VREMENIK: Tijekom školske godine.

TROŠKOVNIK:

Materijali za recikliranje; materijali za radionice.

VREDNOVANJE:

Voditi bilješke o aktivnosti učenika tijekom rada na radionicama te objaviti članke na mrežnim stranicama škole i drugim portalima.

Page 153: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

153

NAZIV AKTIVNOSTI: 6 za 60 NOSITELJICA: Zorka Renić i svi zainteresirani nastavnici

CILJEVI:

Cilj je obilježiti 60. obljetnicu Škole i bolje povezati sadašnje i bivše učenike. Pozvati šest vrhunskih znanstvenike i /ili stručnjaka i/ili umjetnika koji djeluju u području popularizacije znanosti.

ISHODI:

Učenik analizira teme na temelju predavanja. Učenik sudjeluje na organiziranim predavanjima.

NAMJENA:

Namijenjen je prvenstveno učenicima škole, ali je otvoreno i za širu populaciju i građanstvo.

NAČIN REALIZACIJE:

Aktivnosti promicanja i popularizacije znanosti u školi – predavanja, webinari, izložbe i radionice. Predavači: Mirna Grafina (Jurgec), dr. sc. Valentina (Rajković) Pavić , dr. Senka Rendulić Slivar, dr. sc. Željko Tanjić...

VREMENIK: Tri predavanja, radionice u prvom obrazovnom razdoblju i tri u drugom.

TROŠKOVNIK:

Troškovi pozivnica, plakata, materijala za radionicu i honorara gostima.

VREDNOVANJE:

Popraćenost na mrežnim stranicama škole i u ostalim medijima; zadovoljstvo sudionika, pojedinačni doprinos pojedinca u radu skupine, primjenjivost sadržaja u daljnjem školovanju, primjenjivost sadržaja u životu.

Page 154: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

154

NAZIV AKTIVNOSTI: Škola glagoljice, Dan glagoljice NOSITELJI: Zorka Renić i nastavnici Hrvatskoga jezika te zainteresirani učenici

CILJEVI:

Usustaviti znanja o hrvatskom glagoljaštvu, srednjovjekovnoj književnosti i umjetnosti, upoznati se s replikama najstarijih spomenika i pisanih tekstova, razvijati poštovanje prema nacionalnoj baštini.

ISHODI: Učenik piše slova glagoljice prikazana na radionici. Učenik analizira tekstove iz hrvatske kulturne baštine i kulturnoga kruga i njihov utjecaj na vlastiti kulturni identitet.

NAMJENA: Učenici prvih razreda i ostali zainteresirani učenici.

NAČIN REALIZACIJE:

Radionice; Predavanja.

VREMENIK: Tijekom školske godine usklađeno s Nastavnim planom i programom. Dan glagoljice.

TROŠKOVNIK: Materijali za radionice, honorar voditeljima radionica.

VREDNOVANJE: Anketiranje učenika.

Page 155: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

155

NAZIV AKTIVNOSTI: Književni susreti NOSITELJI: Zorka Renić, Iva Ban, Ana Pleskalt Holiček, Dubravka Grganić Rožman, zainteresirani učenici

CILJEVI: Buditi interes za čitanjem i pisanim stvaralaštvom te upoznati učenike sa suvremenim hrvatskim književnicima.

ISHODI:

Učenik pažljivo sluša i proživljava umjetnički tekst. Učenik promišlja o pročitanom i formira svoje vrijednosne stavove o dobrobitima čitanja.

NAMJENA: Namijenjeno učenicima i nastavnicima.

NAČIN REALIZACIJE:

Priprema i uvježbavanje učenika; realizacija književnih susreta (neki od književnika: Korana Serdarević, Ivana Adlešić Pervan, Nada Crnogorac, Nives Opačić itd.). Sudjelovanje u virtualnim susretima (Pisci na mreži).

VREMENIK: Tijekom školske godine.

TROŠKOVNIK: Honorar književnicima.

VREDNOVANJE: Razgovor s učenicima u razredu.

Page 156: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

156

NAZIV PREDMETA/PODRUČJE RADA: Klub čitatelja

NOSITELJICE: Zorka Renić, Dubravka Grganić Rožman, Iva Ban, Ana Pleskalt Holiček

CILJEVI:

Razvijati vještine čitanja, slušanja, pisanja i govorenja, osposobljavati učenike za prikladnu i učinkovitu komunikaciju, osposobiti učenike za sustavno praćenje literature, poticati učenike na čitanje kvalitetnih djela domaće i svjetske književnosti.

ISHODI:

Razvijati izražajne sposobnosti te društvenu odgovornost učenika.

NAMJENA:

Namijenjeno je zainteresiranim nastavnicima i učenicima u razvijanju čitateljskih kompetencija, socijalnih vještina i osobnog razvoja.

NAČIN REALIZACIJE:

Priprema sudionika i njihove aktivnosti; razgovor, čitanje u bolnicama, vrtićima, domovima umirovljenika; sudjelovanje u projektima. Mjesečni sastanci te razgovor o pročitanim knjigama; preporuka književnih djela za čitanje, izrada bloga Kluba.

VREMENIK:

Tijekom školske godine.

TROŠKOVNIK:

Nabava većeg broja primjeraka knjiga za slobodno čitanje.

VREDNOVANJE:

Opisno praćenje i bilježenje aktivnosti.

Page 157: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

157

NAZIV AKTIVNOSTI: Humanitarne aktivnosti NOSITELJICA: Marina Pavić

ISHODI: Učenici razvijaju empatiju prema potrebitim ljudima, razvijaju odgovornost prikupljanjem humanitarne pomoći.

NAMJENA: Svima djelatnicima i učenicima škole.

NAČIN REALIZACIJE:

Učenici u školi sakupljaju hranu i higijenske potrepštine koje daruju učenicima i njihovim obiteljima slabijeg imovinskog statusa. Organizira se i Božićni sajam i učenici sav sakupljen prihod namjenjuju najpotrebitijima. Humanitarne aktivnosti organiziraju se tijekom cijele školske godine, a najveći odaziv je tijekom božićnih blagdana.

VREMENIK: Tijekom prosinca, tijekom cijele školske godine.

TROŠKOVNIK: Pribor za izradu ukrasa.

VREDNOVANJE: Provođenje ankete među učenicima i nastavnicima o utiscima učenika.

Page 158: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

158

NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje Dana škole

NOSITELJICA: Marina Pavić i zainteresirani nastavnici

CILJEVI: Obilježavanje Dana škole, poticanje zajedništva i međusobne suradnje i uvažavanja.

ISHODI: Učenici razvijaju kreativnost, stavove i vještine sudjelujući u radionicama i predavanjima.

NAMJENA: Potaknuti učenički interes za događanja u školi.

NAČIN REALIZACIJE:

Na temelju prijedloga učenika (ispitano intervjuiranjem učenika na Satu razrednika i u Vijeću učenika) organizirati različite sadržaje za učenike (predavanja, radionice, prezentacije, sportske susrete i sl.). Učenici izabiru dvije aktivnosti u kojima sudjeluju za što dobiju potvrdnicu koju predaju razredniku. O rasporedu događanja učenici su upoznati putem oglasne ploče i mrežne stranice škole.

VREMENIK: Prema dogovoru.

TROŠKOVNIK: Ovisno o dogovoru s predavačima koje planiramo zvati (od 1.000 do 1.500 kn), materijal za radionice za izradu nakita (200 kn), papir, flomasteri (100 kn). Sve troškove snosi škola.

VREDNOVANJE: Provođenje ankete među učenicima i nastavnicima o utiscima učenika (što im se svidjelo, koja je radionica bila najzanimljivija, koje predavanje ih je zainteresiralo).

Page 159: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

159

NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje Dana šećerne bolesti NOSITELJICA: Senka Čale

CILJEVI:

Osvijestiti učenike i nastavnike o složenosti šećerne bolesti i važnosti prevencije.

ISHODI:

Učenici usavršavaju vještine u određivanju koncentracije glukoze u krvi te stavove o važnosti ranog otkrivanja ove složene bolesti. Uz to razvijaju vještine komuniciranja s pacijentima i uključuju se u provođenje prevencijskih programa te samostalna istraživanja. Promoviranje zanimanja zdravstveno-laboratorijski tehničar u školi i bližoj okolici.

NAMJENA:

Učenicima i nastavnicima Medicinske škole Bjelovar.

NAČIN REALIZACIJE:

Izrada plakata o šećernoj bolesti i letaka o prevenciji šećerne bolesti za ispitanike te kontrola GUK-a.

VREMENIK:

14. 11. 2019.

TROŠKOVNIK:

Nastavnici i učenici rade na volonterskoj osnovi; donacija trakica Gradske ljekarne Bjelovar.

VREDNOVANJE:

Projekt razvija vještinu rada u timu; projekt kod učenika razvija svijest o angažiranom zdravstvenom djelatniku.

Page 160: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

160

NAZIV AKTIVNOSTI: Večer matematike (u suradnji s Ekonomskom i birotehničkom školom Bjelovar) NOSITELJICA: Dejana Končar, prof. matematike (Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar), Branka Mišir, prof. matematike (Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar), Petra Kovačević Hruškar, prof. matematike

CILJEVI:

Izgradnja pozitivnog stava učenika prema matematici, razvijanje sposobnosti primjene metoda matematičkog mišljenja u životu suvremenog čovjeka.

ISHODI:

Večer matematike je skup interaktivnih radionica koje potiču izgradnju pozitivnog stava učenika prema matematici. Sudjelovanje u zabavnim aktivnostima otkriva (često zaboravljenu) zabavnu stranu matematike, stvara nove ideje o tome što matematika jest i čime se matematičari bave te dokazuje da matematičke probleme, i bez da smo svjesni vlastitog talenta, svakodnevno svi uspješno rješavamo. Organizira ga Hrvatsko matematičko društvo uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja (preuzeto s internetske stranice http://www.matematika.hr/vecermatematike/).

NAMJENA: Radionice su namijenjene učenicima svih razreda.

NAČIN REALIZACIJE:

Organizirati i provesti radionice u kojima će učenici raditi u parovima, grupama, individualno, okušati se u natjecateljskim igrama, praktičnom radu te uočiti matematičke pravilnosti, otkrivati matematiku u situacijama iz svakodnevnog života i učiti kroz igru i druženje

VREMENIK: Prosinac 2019.

TROŠKOVNIK:

Nema predviđenih troškova.

VREDNOVANJE: Samovrednovanje, usporedba očekivanog i realiziranog.

Page 161: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

161

NAZIV AKTIVNOSTI: Sudjelovanje u humanitarnoj akciji prikupljanja plastičnih čepova Udruge oboljelih od leukemije i limfoma NOSITELJICE: Aleksandra Keleman Matić, Ana Čanađija, Katarina Koh Gustović

CILJEVI: Prikupiti što veću količinu plastičnih čepova.

ISHODI: Dobar osjećaj i zadovoljstvo osobnim doprinosom u realizaciji akcije. Poticati učenike na razvijanje volonterskih i humanitarnih vrlina.

NAMJENA: Učenici i nastavnici Medicinske škole Bjelovar.

NAČIN REALIZACIJE: Tijekom tri mjeseca sudjelovati u ekološko-humanitarnoj akciji prikupljanja plastičnih čepova za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma iz Čakovca.

VREMENIK: Veljača/ožujak/travanj 2020.

TROŠKOVNIK: -

VREDNOVANJE: Izrada plakata.

Page 162: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

162

NAZIV AKTIVNOSTI: Međunarodni dan zagrljaja NOSITELJICE: Aleksandra Keleman Matić , Ana Čanađija, Katarina Koh Gustović, Marina Rajn, Marina Pavić

CILJEVI: Upoznavanje učenika i nastavnika s višestrukim pozitivnim utjecajima zagrljaja na naše tjelesno i psihičko zdravlje.

ISHODI:

Učenici će navesti neke prednosti zagrljaja. Učenici će primijeniti činjenice o moći zagrljaja grljenjem dragih osoba. Učenici će se osjećati dobro i sretno.

NAMJENA: Učenici i nastavnici Medicinske škole Bjelovar.

NAČIN REALIZACIJE:

Napraviti prigodne plakate te postaviti punktove „ljekovitih zagrljaja“. Ispisati prednosti koje zagrljaji čine samom čovjeku te ih rasporediti na punktove. Što više i duže se grliti kako bismo bili zdraviji. Organizacija predavanja psihologa iz Zavoda za javno zdravstvo učenicima na satovima razrednog odjela (moguće teme: pozitivne emocije i njihovo izražavanje).

VREMENIK: Siječanj/veljača 2020.

TROŠKOVNIK: -

VREDNOVANJE: Izrada plakata.

Page 163: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

163

NAZIV AKTIVNOSTI: Mladi za društvenu zajednicu NOSITELJICE: Jasmina Komar, Dajana Zadravec

CILJEVI:

Edukacija djece predškolske dobi o važnosti redovitog i pravilnog održavanja osobne higijene (pranje ruku, zubi) i pravilnoj prehrani. Edukacija osnovnoškolaca i srednjoškolaca o aktualnim temama kao što su kontracepcija, odgovorno spolno ponašanje, spolno prenosive bolesti, ovisnosti o alkoholu, drogi i kocki. Edukacija populacije srednje i starije životne dobi o važnosti redovitih kontrolnih pregleda, kontrole tlaka i šećera, prevenciji zloćudnih bolesti. Sudjelovanje na predavanjima trudničkog tečaja.

ISHODI:

Učenicima pružiti mogućnost za reproduktivne i kreativne aktivnosti u predavačkom i scenskom izrazu. Pomoći učenicima da razviju svoje osjećaje, sklonosti, sposobnosti i stavove, izražajne sposobnosti i vještine, maštu i stvaralaštvo, steknu društvenu svijest i njezine sastavnice (samokritičnost, kritičnost, odgovornost i snošljivost), razviju humana i moralna načela, steknu samopouzdanje i sigurnost, razumiju međuljudske odnose i ponašanje i nauče cijeniti sebe i druge.

NAMJENA: Namijenjeno djeci predškolske dobi, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi, osobama srednje i starije životne dobi.

NAČIN REALIZACIJE:

U sklopu predmeta Metodika zdravstvenog odgoja, učenici petih razreda u zanimanju medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege samostalno uz vodstvo profesora osmišljavaju predavanja, PPT, brošure, plakate, igrokaze na navedene teme i provode edukaciju navedene populacije.

VREMENIK: Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK: -

VREDNOVANJE: Unaprjeđenje rada, primjena novih iskustva na praktičnoj nastavi, objava na mrežnoj stranici škole.

Page 164: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

164

NAZIV AKTIVNOSTI: Uključivanje u rad Udruge za zaštitu i promicanje zdravlja „Svitanje - Bjelovar“

CILJEVI:

Osvijestiti građane i učenike o važnosti bavljenja tjelesnom aktivnosti i o načinima prevencije i rehabilitacije oštećenja na lokomotornom, kardiovaskularnom i respiratornom sustavu. Uključiti učenike i građane u kreativne radionice izrade rukotvorina različitim tehnikama i materijalima. Potaknuti učenike i građane na promicanje zdravlja i zaštitu od bolesti.

ISHODI:

Razvijanje humanih i moralnih načela, razumijevanje međuljudskih odnosa, stjecanje samopouzdanja i sigurnosti, stjecanje društvene svijesti i njezinih sastavnica, kvalitetno upotpunjavanje slobodnog vremena učenika. Osvješćivanje i osnaživanje vlastitih sposobnosti i mogućnosti. Promoviranje, razvitak i unaprjeđenje duševnog i tjelesnog zdravlja. Potaknuti suradnju između učenika, nastavnika i Udruge „Svitanje - Bjelovar“ kako bismo unaprijedili zdravstvenu kulturu zajednice.

NAMJENA: Korisnici Udruge „Svitanje“, građani grada Bjelovara.

NOSITELJI:

Učenici 2. b razreda u zanimanju fizioterapeutski tehničar/ka, Katarina Koh Gustović, mag. physioth., učenici 3. a, 3. b, 4. a, 4.b i 5.a razreda u zanimanju medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, Jasmina Komar, bacc. med. techn, Kristijan Štulina, bacc. med. techn.

NAČIN REALIZACIJE:

Učenici će se uključiti u rad Udruge „Svitanje“ obilježavanjem važnijih datuma, sudjelovanjem na radionicama (vježbe za populaciju treće životne dobi, respiratorna radionica uz tehniku relaksacije, radionica „Umijeće življenja“, radionica o prevenciji osteoporoze, kardiovaskularnih bolesti, radionica „Kako sa(čuvati) kralježnicu?“, kreativne radionice izrada rukotvorina), predavanjima i izradom plakata o zdravstvenom odgoju.

VREMENIK: Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

Učenici rade na volonterskoj osnovi.

VREDNOVANJE: Učenici rade na volonterskoj osnovi.

Page 165: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

165

NAZIV AKTIVNOSTI: Božićni sajam NOSITELJI: Snježana Pašalić, Zorka Renić

CILJEVI:

Razvijanje kreativnosti te poticanje interesa za doprinos humanitarnom radu.

ISHODI:

Učenik sudjeluje u projektu.

NAMJENA:

Unaprjeđenje vještine oblikovanja i motoričkih sposobnosti.

NAČIN REALIZACIJE:

Provođenje radionica i izrada božićnih ukrasa, čestitki…

VREMENIK:

Prosinac 2019.

TROŠKOVNIK:

Troškove snosi škola.

VREDNOVANJE:

Radovi učenika.

Page 166: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

166

NAZIV AKTIVNOSTI: "Oboji svijet" - kreativni natječaj za učenike NOSITELJICE: Ana-Marija Ivanković, Marina Pavić, Nina Plažanin, Emilija Kovačević

CILJEVI:

Promoviranje tolerancije, nenasilja i mirnog rješavanja sukoba uz promicanje empatije, pomaganja, suradnje i dijaloga, inovativnosti, kreativnosti te razrađenosti ideja kod učenika sa svrhom prevencije svih oblika ovisničkog (nasilnog) ponašanja.

ISHODI:

Kvalitetno upotpuniti svoje slobodno vrijeme i iznositi vlastite ideje kao mogućnost za reproduktivne i kreativne aktivnosti vezane uz prevenciju svih oblika nasilja. Promicati toleranciju i razviti svoje sposobnosti, maštu i stvaralaštvo te steći samopouzdanje i sigurnost. Razviti humana i moralna načela te ojačati i ostvariti kvalitetnije međuljudske odnose.

NAMJENA:

Namijenjeno zainteresiranim učenicima Medicinske škole Bjelovar.

NAČIN REALIZACIJE:

Izrada plakata, stripova, slogana, pjesama, priča, fotografija i ostalih kreativnih radova vezanih uz promoviranje tolerancije i nenasilja, odnosno mirnog rješavanja sukoba i sudjelovanje u natječaju "Oboji svijet".

VREMENIK:

Rujan/listopad 2019.

TROŠKOVNIK:

-

VREDNOVANJE:

Zadovoljstvo učenika, foto dokumentacija, izvješće o sudjelovanju na natječaju.

Page 167: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

167

NAZIV AKTIVNOSTI: Sudjelovanje u aktivnostima Lige protiv raka Bjelovarsko-bilogorske županije NOSITELJICE: Nevenka Ferenčak, Suzana Strugar Pavlović, Dajana Zadravec, Jasmina Komar

CILJEVI:

Upoznavanje učenika s važnošću prevencije i ranog otkrivanja najčešćih zloćudnih oboljenja. Razumijevanje važnosti zdravog načina života koji uključuje redovitu tjelesnu aktivnost i pravilnu uravnoteženu prehranu. Aktivno sudjelovanje učenika u svim aktivnostima.

ISHODI: Razvijanje važnosti preventivnog djelovanja u zajednici u kojoj živimo. Razumijevanje važnosti edukacije građana te prevencije i ranog otkrivanja zloćudnih oboljenja.

NAMJENA:

Za učenike 4. a, 4. b i i 5. a razreda (medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege).

NAČIN REALIZACIJE:

Obilježavanje datuma i sudjelovanje u aktivnostima Lige protiv raka BBŽ: „Dan mimoza“ - dan borbe protiv raka vrata maternice, „Dan narcisa“ – dan borbe protiv raka dojke, Svjetski dan nepušenja, Trčanjem protiv raka „Terry Fox Run“, Zdravom prehranom do zdravog života – jabukom do zdravlja, Dan plavog irisa- dan borbe protiv raka debelog crijeva… Sudjelovanje u prodaji narcisa, mimoza, irisa, jabuka. Sudjeluju učenici četvrtih i petih razreda usmjerenja medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege.

VREMENIK:

Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

-

VREDNOVANJE:

Izrada seminarskih radova, plakata, Power Point prezentacija, članci objavljeni u lokalnim novinama ili na mrežnim stranicama.

Page 168: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

168

NAZIV AKTIVNOSTI: Profesionalno informiranje učenika NOSITELJICA: Marina Pavić

CILJEVI:

Upoznavanje i informiranje učenika o mogućnostima nastavka školovanja u Medicinskoj školi Bjelovar (za učenike 8. razreda) i isto tako mogućnosti školovanja nakon srednje škole ili zapošljavanja (za učenike četvrtih razreda Medicinske škole Bjelovar).

ISHODI: Potaknuti učenike na promišljanje o mogućnostima poslije završetka srednje škole, a učenike i roditelje osmih razreda osnovnih škola zainteresirati za upis u našu školu.

NAMJENA: Namijenjeno učenicima osmih razreda i njihovim roditeljima.

NAČIN REALIZACIJE:

Priprema tiskanih materijala, priprema teksta o školi za brošuru Zavoda za zapošljavanje, prezentacija škole, uređenje štanda škole, priprema mogućih izvora informacija, predavanja na satovima razrednog odjela, roditeljskih sastanaka, podjela letaka završnim razredima o upisima na različite fakultete, informacije o fakultetima.

VREMENIK: Travanj, svibanj 2020.

TROŠKOVNIK: Do 200 kn, snosi škola.

VREDNOVANJE: Motiviranost učenika za nastavak školovanja u našoj školi.

Page 169: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

169

NAZIV AKTIVNOSTI: Uređenje školskog laboratorija, učionica farmaceutskih tehničara/ki i školskog hodnika NOSITELJICE: Emilija Kovačević, Marina Antolin i Senka Čale

CILJEVI:

Proširiti temeljna znanja struke i kemije, razviti pozitivne stavove o znanstvenoj djelatnosti i struci za koju se školuju, razvijati samostalnost i kreativnost kod učenika.

ISHODI:

Uspostaviti dobru suradnju između nastavnica i učenika, kvalitetno provoditi slobodno vrijeme. Razvijati kreativnost, samostalnost, kritičko mišljenje, maštu, upotpuniti svoje vještine i samopouzdanje.

NAMJENA:

Učenicima 1. c, 2. c, 2. d, 3. c i 4. c razreda.

NAČIN REALIZACIJE:

Učenici će se upoznati i naučiti prepoznavati biljke putem slika i drugih materijala. Učenici će izraditi interaktivni periodni sustav elemenata koji će se izložiti u hodniku škole, čime će se upoznati sa svim svojstvima, uporabom i nalazištima pojedinih kemijskih elemenata. Kemijski laboratorij i hodnik postat će izložbeni prostor starih knjiga iz kemije, kemijskog posuđa te zanimljivih kemijskih spojeva. Učenici će i plakatima obilježiti značajnije dane vezane uz kemiju i struku.

VREMENIK:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

Troškovi potrebnih materijala.

VREDNOVANJE:

Izložba biljaka u učionici, PSE u hodniku škole, izložba knjiga, posuđa i kemijskih spojeva u školi i kemijskom laboratoriju, plakati.

Page 170: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

170

NAZIV AKTIVNOSTI: Uređenje izložbe starih računala, računalnih pomagala, uređenje informatičkog kabineta i panoa NOSITELJI: Ines Pavičić

CILJEVI:

Proširiti temeljna znanja o informatici i računalstvu. Razviti pozitivne stavove o predmetu, proširivanje znanja o razvoju računala koja su neophodna za njihovo školovanje.

ISHODI:

Uspostaviti dobru suradnju između nastavnice i učenika, kvalitetno provoditi slobodno vrijeme. Razvijati kreativnost, samostalnost, kritičko mišljenje, maštu, upotpuniti svoje vještine i samopouzdanje.

NAMJENA:

Učenicima 1. i 2. razreda.

NAČIN REALIZACIJE:

Učenici će se upoznati i naučiti na koji način su računala nekad funkcionirala. Naučit će prepoznavati komponente računala, memoriju, putem slika. Učenici će uz pomoć nastavnice pokušati pronaći stare dijelove računala (stare diskete, stare CD-e, kazete i slično). Na taj će način učenici napraviti malu izložbu o starim računalima i računalnoj opremi. Učenici će uređivati pano u informatičkoj učionici.

VREMENIK:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

Troškovi potrebnih materijala.

VREDNOVANJE:

Izložba učeničkih radova u učionici, mala izložba u hodniku škole , izrada plakata, anketa.

Page 171: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

171

NAZIV AKTIVNOSTI: Uređenje izložbe poštanskih markica NOSITELJI: Ines Pavičić

CILJEVI:

Proširiti temeljna znanja o informatici i računalstvu. Razviti pozitivne stavove o predmetu, proširivanje znanja o razvoju pisma i komunikacije koja su neophodna za njihovo školovanje.

ISHODI:

Uspostaviti dobru suradnju između nastavnice i učenika, kvalitetno provoditi slobodno vrijeme. Razvijati kreativnost, samostalnost, kritičko mišljenje, maštu, upotpuniti svoje vještine i samopouzdanje.

NAMJENA:

Učenicima 1. i 2. razreda

NAČIN REALIZACIJE:

Učenici će postavljajući i razgledavajući izložbu vidjeti poštanske markice kroz povijest. Naučit će vrijednost poštanske markice te vrijednost prenošenja kulturne baštine. Na taj će način učenici i nastavnica napraviti malu izložbu o starim i novim kolekcijama markica. Učenici će uređivati pano u informatičkoj učionici.

VREMENIK:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

Troškovi potrebnih materijala.

VREDNOVANJE:

Izložba učeničkih radova u učionici, mala izložba u hodniku škole, izrada plakata, anketa.

Page 172: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

172

NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja NOSITELJI: Kristijan Štulina, bacc. med. techn.

CILJEVI:

Osvijestiti građane i učenike o važnosti očuvanja mentalnog i tjelesnog zdravlja te ih podučiti tehnikama opuštanja i bavljenja tjelesnom aktivnosti i o načinima prevencije i rehabilitacije oštećenja na lokomotornom, kardiovaskularnom, respiratornom sustavu. Uključiti učenike i građane u kreativne radionice izrade rukotvorina različitim tehnikama i materijalima. Potaknuti učenike i građane na promicanje zdravlja i zaštitu od bolesti.

ISHODI:

Razvijanje humanih i moralnih načela, razumijevanje međuljudskih odnosa, stjecanje samopouzdanja i sigurnosti, stjecanje društvene svijesti i njezinih sastavnica, kvalitetno upotpunjavanje slobodnog vremena učenika. Osvješćivanje i osnaživanje vlastitih sposobnosti i mogućnosti. Promoviranje, razvitak i unaprjeđenje duševnog i tjelesnog zdravlja. Potaknuti suradnju između učenika, nastavnika i Udruge „Svitanje - Bjelovar“ kako bismo unaprijedili zdravstvenu kulturu zajednice.

NAMJENA:

Korisnici Udruge „Svitanje“, građani grada Bjelovara.

NOSITELJI:

Učenici 4. a i 4. b razreda u zanimanju medicinska sestra/tehničar opće njege Kristijan Štulina, bacc.med.techn.

NAČIN REALIZACIJE:

Učenici će u suradnji s udrugom „Svitanje“ obilježiti Svjetski dan mentalnog zdravlja kroz sudjelovanje na kreativnim radionicama, mjerenjem tlaka i šećera na javnim mjestima te održavanjem predavanja na temu zdravlja.

VREMENIK:

Tijekom školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

Učenici rade na volonterskoj osnovi. Troškove pokriva Udruga „Svitanje-Bjelovar“.

VREDNOVANJE: Učenici rade na volonterskoj osnovi.

Page 173: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

173

NAZIV AKTIVNOSTI: Utrka Fun Run Bjelovar u okviru projekta Živjeti zdravo NOSITELJI: Nevenka Ferenčak, bacc. med. techn., Željka Ostović, bacc. med. techn., Višnja Horvat, bacc. med. techn.

CILJEVI:

Osvijestiti građane i učenike o važnosti očuvanja mentalnog i tjelesnog zdravlja te ih podučiti tehnikama opuštanja i bavljenja tjelesnom aktivnosti i o načinima prevencije i rehabilitacije oštećenja na lokomotornom, kardiovaskularnom i respiratornom sustavu. Uključiti učenike i građane u kreativne radionice izrade rukotvorina različitim tehnikama i materijalima. Potaknuti učenike i građane na promicanje zdravlja i zaštitu od bolesti.

ISHODI:

Razvijanje humanih i moralnih načela, razumijevanje međuljudskih odnosa, stjecanje samopouzdanja i sigurnosti, stjecanje društvene svijesti i njezinih sastavnica, kvalitetno upotpunjavanje slobodnog vremena učenika. Osvješćivanje i osnaživanje vlastitih sposobnosti i mogućnosti. Promoviranje, razvitak i unaprjeđenje duševnog i tjelesnog zdravlja. Potaknuti suradnju između učenika, nastavnika i Udruge „Svitanje - Bjelovar“ kako bismo unaprijedili zdravstvenu kulturu zajednice.

NAMJENA:

Edukacija opće populacije.

NOSITELJI:

Učenici 5. a i 5. b razreda u zanimanju medicinska sestra/tehničar opće njege. Nevenka Ferenčak, bacc. med. techn., Željka Ostović, bacc. med. techn., Višnja Horvat, bacc. med. techn.

NAČIN REALIZACIJE: Mjerenje krvnog tlaka općoj populaciji.

VREMENIK:

21. 9. 2019. od 13 do 15 sati

TROŠKOVNIK:

Učenici rade na volonterskoj osnovi.

VREDNOVANJE: Učenici rade na volonterskoj osnovi.

Page 174: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

174

NAZIV AKTIVNOSTI: Obilježavanje projektnog dana Eko škole NOSITELJI: eko-koordinatori

CILJEVI: Obilježavanje projektnog dana Eko škole. Potaknuti suradnju, zajedništvo i zajednički rad tijekom raznih aktivnosti koje pridonose boljitku našeg okoliša.

ISHODI: Kreativno obilježavanje projektnog dana Eko škole. Izraditi i kreativno doprinijeti razvoju zajedništva, uređenju i boljitku okoliša.

NAMJENA: Učenici, nastavnici i svi djelatnici škole.

NAČIN REALIZACIJE: Kroz različite sadržaje (predavanja, radionice, prezentacije i sl.).

VREMENIK: Prema dogovoru.

TROŠKOVNIK: Troškove snosi škola.

VREDNOVANJE: Izrada panoa i izvješće. Evaluacijski upitnik za sudionike.

Page 175: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

175

NAZIV AKTIVNOSTI: Provođenje Građanskog odgoja i obrazovanja međupredmetno NOSITELJI: Svi nastavnici i stručni suradnici Medicinske škole Bjelovar

CILJEVI:

Medicinska škola Bjelovar u sklopu nastave prvih razreda provodi izborni predmet Građanski odgoj i obrazovanje, tako da joj ova tematika nije nepoznanica. Također, već dugi niz godina uspješno obavlja svoju najvažniju zadaću, zadaću odgoja i obrazovanja, nastojeći tako mlade ljude koji izlaze iz ove škole pripremiti za najveći ispit a to je onaj životni. Nastojimo svojim učenicima pokazati da nisu sami, osvijestiti ih kako je potrebno imati suosjećanja za tuđu bol i tjeskobu te da su tolerancija i humanost velike ljudske vrijednosti koje su potrebne da bismo poštivali druge, ali i da bismo bili poštovani.

ISHODI:

Uspostaviti dobru suradnju između nastavnika i učenika. Povezati predmete s obrazovanjem građana (učenika). Uspostaviti suradnju s kolegama i uspostaviti korelaciju među predmetima.

NAMJENA:

Svim nastavnicima i učenicima Medicinske škole Bjelovar.

NAČIN REALIZACIJE:

Kroz planove i programe pojedinih predmeta.

VREMENIK:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.

TROŠKOVNIK:

Troškovi potrebnih materijala.

VREDNOVANJE:

Svaki nastavnik u sklopu svog predmeta.

Page 176: ŠKOLSKI KURIKULUM MEDICINSKE ŠKOLE …...NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sigurnijeg interneta 96 NAZIV AKTIVNOSTI: Volontiranje 97 NAZIV AKTIVNOSTI: Ljekovito bilje, primjena 98 6 NAZIV AKTIVNOSTI:

176