Click here to load reader

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜdosya. · PDF fileMarmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü 3 İkinci Yıl İkinci Dönem Saat AKTS Önkoşulu ECON2032

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜdosya. · PDF...

 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ

  İngilizce İktisat Lisans Programı

  2016 -2017

  Eylül 2016

 • İçindekiler:

  Bölüm Hakkında 1 Lisans Programı 1 Lisans Ders İçerikleri 6 Öğretim Üyeleri 17 İletişim 21 Ulaşım 22

 • Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü

  1

  Bölüm Hakkında

  İngilizce İktisat Bölümü, 1983 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  bünyesinde kurulmuştur ve kısa sürede Türkiye'nin önde gelen iktisat bölümlerinden biri olmuştur.

  Eğitim dili İngilizcedir.

  Öğretim üyelerimizin iktisadi büyüme, kalkınma iktisadı, mikro iktisat, makro iktisat, iktisat

  politikası, uluslararası finans ve bankacılık, ekonometri ve finansal ekonometri gibi çeşitli alanlarda

  çalışmaları devam etmektedir. Bu alanlarda araştırma ve eğitim, hem lisans hem de lisansüstü

  düzeyde sunulan derslerle teori ve uygulama bazında yürütülmektedir. Akademik kadromuz ve

  öğrencilerimiz arasındaki yakın iletişim bölümümüzün önemli özelliklerinden biridir. Temel

  amacımız, öğrencilerimize iktisat alanında geniş ve güçlü bir altyapı sağlayarak onları iş hayatına

  ve/veya lisansüstü çalışmalara hazırlamaktır.

  Lisans Programı

  Bölümümüz, uluslararası standartlarda yüksek seviyede lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve

  doktora) programlarıyla öğrencilerimizi akademik kariyer yapmaya ve devlet sektörü ve özel

  sektördeki çalışma hayatına hazırlamaktadır. Öğrencilerimizin yurt içi ve uluslararası alanlardaki

  başarıları bize gurur vermektedir. Mezunlarımız, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve

  Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) gibi kamu kurumlarında ve önde gelen banka ve şirketlerde

  çalışmaktadır. Birçok mezunumuz Avrupa ve Amerika'nın seçkin üniversitelerinde yüksek lisans ve

  doktora eğitimi almaktadır.

  Bölümümüz, öğrenci değişim programları konusunda öğrencilerimize destek vermektedir.

  Socrates/Erasmus Programı kapsamında, bölümümüzün 31 üniversite ile yaptığı ikili anlaşmalar

  mevcuttur. Bu program çerçevesinde her yıl yaklaşık 25 öğrencimiz yurt dışına gönderilmekte ve

  bölümümüze 30 öğrenci gelmektedir.

 • Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü

  2

  Lisans Müfredatı

  Birinci Yıl Birinci Dönem Saat AKTS Önkoşulu ACC1045 Muhasebeye Giriş 3 5

  ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

  Tarihi I 2 2

  BUS1011 İşletmeye Giriş 3 4

  ECON1001 İktisada GirişI 4 8

  LAW1001 Hukuka Giriş 3 5

  MATH1021 Matematik I 3 6

  TOPLAM 18 30

  Birinci Yıl İkinci Dönem Saat AKTS Önkoşulu ACC1042 Finansal Muhasebe 3 4

  ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

  Tarihi II 2 2

  ECON1002 İktisada Giriş II 4 8

  ECON1010 İktisatta Araştırma Yöntemleri 3 5

  MATH1022 Matematik II 3 6

  SOC1002 Sosyoloji 3 4

  SWP100 Topluma Hizmet Uygulamaları 2 1

  TOPLAM 20 30

  İkinci Yıl

  Birinci Dönem

  Saat AKTS Önkoşulu ECON2031 Mikro İktisat I 3 6 ECON1001

  ECON2023 Makro İktisat I 3 6 ECON1002

  STAT2003 İstatistik I 3 5

  ECON2013 İktisat Tarihi 3 5

  TRD121 Türk Dili I 2 2

  Seçimlik Ders - 1 2 3

  Seçimlik Ders - 2 2 3

  TOPLAM 18 30

  Seçimlik Dersler:

  ECON2091 İktisatta Okuma Konuları I 2 3

  ECON2011 Bilimsel Metot ve Düşünce I 2 3

  HSS2015 Uygarlık Tarihi 2 3

  PSIR2081 Siyaset Bilimi 2 3

  MATH2021 Lineer Cebir 2 3

 • Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü

  3

  İkinci Yıl İkinci Dönem Saat AKTS Önkoşulu ECON2032 Mikro İktisat II 3 6 ECON 1001

  ECON2024 Makro İktisat II 3 6 ECON 1002

  ECON2014 Türkiye İktisat Tarihi 3 5

  STAT2004 İstatistik II 3 5

  TRD122 Türk Dili II 2 2

  Seçimlik Ders - 3 2 3

  Üniversite Seçimlik Ders 2 3

  TOPLAM 18 30

  Seçimlik Dersler:

  ECON2092 İktisatta Okuma Konuları II 2 3

  ECON2012 Bilimsel Metot ve Düşünce II 2 3

  ECON2072 İktisadi Kalkınma ve Sosyal

  Değişim 2 3

  Üniversite Seçimlik Dersler:

  LAW2074 Borçlar Hukuku 2 3

  MGT2018 İşletme Yönetimi 2 3 OZE100 İşaret Dili 2 3

  Üçüncü Yıl BirinciDönem Saat AKTS Önkoşulu ECON3031 Matematiksel İktisat I 3 5 MATH 1021, 1022

  ECON3009 Ekonometri I 3 5 STAT 2003, 2004

  ECON3041 Para Teorisi 3 5 ECON 2023, 2024

  ECON3007 Uluslararası İktisat I 3 5 ECON 2031, 2032 Seçimlik Ders - 4 3 5

  Seçimlik Ders - 5 3 5

  TOPLAM 18 30

  Seçimlik Dersler:

  ECON3085

  Sosyal ve Ekonomik

  Değişimin Uygulamalı

  Analizi I

  3 5

  ECON3091 İktisat Seminerleri I 3 5

  ECON3075 Kurumlar ve İktisadi

  Kalkınma 3 5

  ECON3051 Kamu Maliyesi 3 5

  ECON3087 Sağlık Ekonomisi 3 5

  ECON3089 Çevre Ekonomisi 3 5

  FNCE3045 İşletme Finansı 3 5

 • Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü

  4

  Üçüncü Yıl İkinci Dönem Saat AKTS Önkoşulu

  ECON3032 Matematiksel İktisat II 3 5 MATH 1021, 1022

  ECON3010 Ekonometri II 3 5 STAT 2003, 2004

  ECON3042 Bankacılık ve Para

  Politikası 3 5 ECON 2023, 2024

  ECON3008 Uluslararası İktisat II 3 5 ECON 2031, 2032 Seçimlik Ders - 6 3 5

  Seçimlik Ders - 7 3 5

  TOPLAM 18 30

  Seçimlik Dersler:

  ECON3086

  Sosyal ve Ekonomik

  Değişimin Uygulamalı

  Analizi II

  3 5

  ECON3092 İktisat Seminerleri II 3 5

  QTDS4096 Oyun Teorisi 3 5

  ECON3046 Endeks Sayıların İktisadi

  Teorisi 3 5

  ECON3052 Avrupa Birliği Ekonomisi 3 5

  ECON3070 Kalkınma Ekonomisi 3 5

  FNCE4047 Uluslararası Finans 3 5

  LAW2072 Ticaret Hukuku 3 5

  Dördüncü Yıl Birinci Dönem Saat AKTS Önkoşulu

  ECON4005 Türkiye Ekonomisi 3 5

  ECON4011 İktisadi Düşünceler Tarihi I 3 5

  Seçimlik Ders- 8 3 5

  Seçimlik Ders- 9 3 5

  Seçimlik Ders- 10 3 5

  Seçimlik Ders- 11 3 5

  TOPLAM 18 30

  Seçimlik Dersler:

  ECON4035 Uygulamalı Ekonometri I 3 5

  ECON4061 Uluslararası Parasal İktisat I 3 5

  ECON4095 İktisatta Özel Konular I 3 5

  ECON4055 İktisat Politikası 3 5

  ECON4063 Uluslararası İktisatta Konular 3 5

  ECON4073 Kalkınma Ekonomisi Konuları 3 5

  ECON4077 Çalışma Ekonomisi 3 5

  ECON4065 Vergilendirmenin Esasları 3 5

  ECON4083 Sanayi Ekonomisi 3 5

  ECON4091 Spor Ekonomisi 3 5

  ECON4087 Sosyal ve İktisadi Değişim

  Araştırmaları I 3 5

 • Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü

  5

  ECON4053 Türkiye Ekonomisinde Güncel

  Sorunlar 3 5

  FNCE4051 Banka Uygulamaları 3 5

  Dördüncü Yıl İkinci Dönem Saat AKTS Önkoşulu

  ECON4012 İktisadi Düşünceler Tarihi II 3 5

  ECON4072 İktisadi Büyüme 3 5

  Seçimlik Ders- 12 3 5

  Seçimlik Ders- 13 3 5

  Seçimlik Ders- 14 3 5

  Seçimlik Ders- 15 3 5

  TOPLAM 18 30

  Seçimlik Dersler:

  ECON4056 Uluslararası Vergilendirme 3 5

  ECON4062 Uluslararası Parasal İktisat II 3 5

  ECON4096 İktisatta Özel Konular II 3 5

  ECON4092 Uygulamalı Spor Ekonomisi 3 5

  ECON4054 Rekabet ve Düzenleme

  Ekonomisi 3 5

  ECON4094 Hukuk ve İktisat 3 5

  ECON4052 Küresel Ekonomide Güncel

  Sorunlar 3 5

  ECON4078 İşgücü Piyasalarının Analizi 3 5

  ECON4076 Bölgesel İktisat 3 5

  ECON4082 Tarım Ekonomisi 3 5

  ECON4066 Küreselleşmenin İktisadi ve

  Sosyal Boyutları 3 5

  ECON4088 Sosyal ve İktisadi Değişim

  Araştırmaları II 3 5

  ECON4086 Karşılaştırmalı Sanayi

  Politikaları 3 5

  ECON4006 Türkiye Ekonomisi Seminerleri 3 5

  ECON4036 Uygulamalı Ekonometri II 3 5

  Servis Dersleri: Saat AKTS Önkoşulu

  ECON101-02 İktisada Giriş I 3 5

  ECON101-03 İktisada Giriş I 3 5

  ECON102-02 İktisada Giriş II 3 5

  ECON102-03 İktisada Giriş II 3 5

  ECON205 Mikro İktisat 3 5

  ECON208 Makro İktisat 3 5

 • Marmara Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü

  6

  Lisans Ders İçerikleri

  ECON 1001 İktisada Gir