memoriacimitirelorevreiesti2007

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  1/108

  1

  Federaia ComunitilorEvreieti din Romnia

  Memoriacimitirelorevreieti

  Editat cu sprijinulMinisterului Culturii i Cultelor

  Bucureti, 2007

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  2/108

  2

  CUPRINS

  1. Argument la Memoria Cimitirelor EvreietiUn patrimoniu sacru, o datorie sacr

  Dr. Aurel Vainer, preedinte al FCER / 6

  2.Cimitirele evreieti o trecere n revist a realitiiLista Comunitilor Evreieti din Romnia / 31Lista cimitirelor din ar / 38Fiecare Om are un Nume

  Fotografii / 49

  3.Amintete-i!Respectul i obligaia fa de cei mori

  Cuvntul Rabinului Menachem Hacohen, MareRabin al Comunitii Evreieti din Romnia / 50

  Pietre tombale - Interpretarea inscripiilor/ 58Fotografii/ 72

  4. RugciuniKadish / 78El Male Rahamim / 80

  Izkor- Yizkor/ 80

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  3/108

  3

  SUMMARY

  1. A Reason to Remember the Jewish CemeteriesA Sacred Inheritance, A Sacred Duty

  Dr. Aurel Vainer, President of FEDROM / 7

  2. Te Jewish Cemeteries A Look Upon RealityTe Jewish Communities in Romania - listed / 31Te Jewish Cemeteries in Romania - listed / 38Every Person Has a Name

  Photos / 49

  3. Remember!Te Respect and Duty for Tose Who Passed Away

  Te Speech of Rabbi Menachem Hacohen,Te Great Rabbi of Jewish Communities in

  Romania / 51omb Stones - Explanations of the Inscriptions/ 59Photos/ 70

  4. PrayersKadish / 79

  El Male Rahamim / 81Izkor- Yizkor/ 81

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  4/108

  4

  5. Dicionar explicativ Cimitir/ 84

  nmormantare/ 86

  Iarzyeit/ 89Lumnri/ 91

  Moarte/ 91

  6. Responsabilitate i datorie - Msuri pentruviitor / 96

  7. Apel la memoria colectiv/ 102

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  5/108

  5

  5. Word DictionaryCemetery/ 84Funeral/ 86

  Iarzyeit/ 89Candels/ 91Death / 91

  6. Responsability and Duty - Tinking TeFuture / 97

  7. A Call to Remember / 103

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  6/108

  6

  1. Argument la MemoriaCimitirelor Evreieti

  Un patrimoniu sacru,o datorie sacr

  Una dintre cele mai importante misiuni ale Federa-iei Comunitilor Evreieti din Romnia este prezervareai dezvoltarea patrimoniului sacru evreiesc motenit de laevreii care au trit i triesc de secole n Romnia.

  n cadrul acestui patrimoniu un loc cu totul speciall ocup cimitirele evreieti, care astzi sunt n numr de810 pe cuprinsul ntregii ri, dintre acestea, mai multde 750 se afl n localiti n care, de zeci de ani, nu maitriesc evrei.

  Sigur, situaia cimitirelor evreieti este foarte diferit

  de la localitate la localitate, de la comunitate la comunitate.n primul rnd este vorba de situaia materiala a fiecreicomuniti, iar n al doilea rnd, de capacitatea de a avean grij aceste cimitire.

  n ultimii doi ani, Federaia Comunitilor Evreietidin Romnia i-a ndreptat ntr-o mai mare msur atenia

  spre asigurarea ntreinerii corespunztoare a cimitirelorevreieti, n condiii ct mai bune, dei sunt greuti foartemari. Acestea se refer la nevoia de a asigura protecia

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  7/108

  7

  1. A Reason to Rememberthe Jewish Cemeteries

  A Sacred Patrimony,A Sacred Duty

  One of the most important missions of the Federation ofJewish Communities of Romania is the preservation anddevelopment of the Jewish sacred patrimony inheritedfrom the Jews who lived in Romania for centuries and

  still do live here.A very special place within this patrimony is takenby the Jewish cemeteries. Te whole country has 810cemeteries, more than 750 of them being located in placeswhere no Jew has been living in the last decades.

  Of course, the situation of the Jewish cemeteries

  is very different from one place to another, from acommunity to another. First of all, there are differencesrelated to the material situation of each community.Second of all, there are different capabilities to take careof these cemeteries.

  In the last two years, the Federation of Jewish

  Communities of Romania focused more and more onproperly maintaining the Jewish cemeteries, in the betterconditions, even though there are a lot of hardships. Tese

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  8/108

  8

  necesar cimitirului prin mprejmuiri adecvate, dar i lapersonal care s asigure securitatea cimitirului i ngrijireamormintelor.

  Este vorba de sute de cimitire, ce presupun sutede oameni pentru paz i ntreinere care trebuie pltii,iar pentru toate aceste costuri Federaia ComunitilorEvreieti din Romnia are n vedere strategii care s asigureveniturile necesare pstrrii i ntreinerii n condiiicorespunztoare a cimitirelor. Fr ndoial, orice ajutor

  venit din partea celor care neleg i evalueaz corecteforturile FCER de a menine i transmite generaiilorviitoare motenirea spiritual iudaic, va fi apreciat ifolosit cum se cuvine.

  De-a lungul a foarte muli ani, natura, intemperiilei trecerea vremii au marcat vizibil aspectul cimitirelorevreieti vegetaia a crescut, n multe dintre acesteafiind abundent i acoperind pietrele tombale. Lipsantreinerii, a ngrijirii cimitirelor n ntregul lor, ca ia mormintelor, fiecare n parte, a lsat urme adnci ineplcute. Vorbim, de exemplu, despre Cimitirul dinVatra Dornei, Cimitirul din g. Ocna, Cimitirul vechidin Botoani, unde vegetaia se dezvolt n voie de muliani...

  Evident, suntem decii s acionm. Programulde msuri adoptat n 2006, prevede ca din resurseleproprii ale Federaiei, din resursele puse la dispoziie de

  Guvernul Romniei ne folosim de acest prilej pentrua aduce mulumiri Guvernului pentru sprijinul primit ca i din veniturile provenite de la Fundaia Caritatea,

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  9/108

  9

  refer to the need to assure protection to the cemetery, byproperly enclosing it, but also the personnel to assure thesecurity of the cemetery and the care of the tombs.

  We are talking about hundreds of cemeteries thatneed hundreds of people for guarding and maintenance.Tey must be paid and, for all these, the Federation of

  Jewish Communities of Romania created strategies toassure the necessary revenues for properly keeping andmaintaining the cemeteries. Doubtlessly, any aid from

  those who understand and correctly evaluate FEDROMsefforts to keep and transmit the Jewish spiritual heritageto the future generations, will be properly appreciatedand used.

  During a lot of years, nature, the weather andtime visibly marked the look of Jewish cemeteries thevegetation has grow, in many of them being abundant andcovering the tombstones. Te lack of maintenance, of carefor the cemeteries as a whole, as well as for every singletomb, has left deep, unpleasant marks. For example, wehave the cemetery from Vatra Dornei, the cemetery fromrgul Ocna, the old cemetery from Botoani, where thevegetation has grown for several years...

  Obviously, we are determined to act. Te Scheduleof measuresadopted in 2006, stipulates the use of theresources of theFederation, of the amounts provided bythe Romanian Government and we use this opportunity

  to thank the Government for their support as well as ofthe revenues from the Caritatea Foundation, of whichthe Federation of Jewish Communities of Romania

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  10/108

  10

  unde Federaia Comunitilor Evreieti din Romniaeste membru fondator, cu un cuvnt important de spusatunci cnd se iau decizii. ncepnd cu anul 2007, sursele

  provenite de la Fundaia Caritatea reprezint un suportfoarte important pentru programele noastre care facreferire la cimitire si sinagogi.

  Suntem contieni c avem o datorie sacr, caredecurge din calitatea noastr de evrei s ne cinstimprinii i strmoii. Cele 10 Porunci vorbesc despre acest

  lucru. Respectul nostru const i n grija fa de cimitireleunde sunt ngropai, unde i venicesc numele.

  Legea vorbete despre dreptul la proprietate,despre calitatea de proprietar a Federaiei ComunitilorEvreieti din Romnia asupra cimitirelor evreieti i asinagogilor, nc din anul 2002. Aceast calitatea conferproprietarului, Federaiei Comunitilor Evreieti dinRomnia, dreptul de a lua decizii cu privire la proprietate,dar, deopotriv, datoria de a menine proprietatea ncondiii bune, prin ntreinere i supraveghere. Despreaceasta conducerea Federaiei a discutat de multe ori, iarmsurile care s-au luat i care se aplic au dus la rezultatebune.

  ncheiem anul 2007 cu realizri deloc de neglijat,dar ne gndim foarte serios la programul pentru anul2008 i pentru anii urmtori. Avem proiecte de refacerea sinagogilor din ulcea, Fgra, Constana, Vatra

  Dornei lista este mai lung sinagogi care au nevoie dereparaii, consolidri urgente, asupra crora nu s-au maifcut intervenii de foarte muli ani.

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  11/108

  11

  is a founding member, having an important role intaking decisions. Starting with 2007, the sources fromthe Caritatea Foundation represent a very important

  support from our programs that refer to cemeteries andsynagogues.

  We are conscious of our sacred duty, entailed by ourJewishness se need to honor our parents and ancestors.Te en Commandments talk about this. Our respectconsists of the care for the cemeteries where they are

  buried, where they keep their name for eternity.Te Law talks about the right of property, about

  the quality of owner that the Federation of JewishCommunities from Romania has upon the Jewishcemeteries and synagogues since 2002. Tis qualityprovides the owner, the Federation of Jewish Communitiesfrom Romania, with the right to take decisions relatedto the properties, but also with the duty to maintainthe property in proper conditions, by maintenance andsurveillance. Te leadership of the Federation discussedabout many times, and the measures that were taken andare applied lead to good results.

  We close the year 2007 with importantaccomplishments and we are seriously thinking aboutour schedule for 2008 and for the following years. Wehave projects to rehabilitate the synagogues from ulcea,Fgra, Constana and Vatra Dornei. Te list is longer.

  Tese synagogues need repair works, urgent consolidation,since nothing was repaired there for very many years.About the cemeteries, we are going to continue

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  12/108

  12

  n ceea ce privete cimitirele, vom continua proiectulde asigurare complet a mprejmuirilor, chiar i n cazulcimitirelor aflate n localiti unde, de zeci de ani, nu mai

  exist populaie evreiasc, urmnd ca dup finalizareamprejmuirilor s acionm i asupra aspectului acestorcimitire.

  De asemenea, ncercm s asigurm n toate cimiti-rele mijloacele minime necesare pentru ntreinere, cumar fi motocositoarele, n aa fel nct ngrijitorii s poat

  s-i fac mult mai bine treaba. rebuie, de asemenea, seliminm i s ncercm s oprim dezvoltarea vegetaieislbatice, care d un aspect neplcut cimitirelor, acolounde ea exist. Avem n vedere, deopotriv, reabilitareamonumentelor czute n cimitire, repararea lor, dupcaz. Multe dintre aceste monumente, fiind foarte vechi,s-au rsturnat din cauze naturale. Important este cexist voin colectiv i preocupare constant i serioasa Consiliului de Conducere al Federaiei ComunitilorEvreieti din Romnia, a Conducerii, a Preedintelui,a ntregului colectiv al Federaiei pentru rezolvareaproblemelor prezentate.

  Am adresat un apel evreilor originari din Romnia,i nu numai, s ne sprijine financiar i material. Dinpcate, rezultatul este nesemnificativ. Vom relua acestapel i ne gndim s gsim i alte formule. n lume existposibiliti de a atrage resurse financiare pentru activiti

  de ntreinere a sinagogilor i cimitirelor, dar noi nule-am identificat nc. Suntem preocupai de atragereade resurse din proiecte de finanare fonduri structurale

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  13/108

  13

  the project of fully enclosing them, even in the caseof cemeteries where no Jew has been living in the lastdecades. After finalizing the enclosures, we shall work on

  the looks of the cemeteries.Also, we are trying to assure minimal maintenance

  equipment for all cemeteries, such as mowers, for themaintenance personnel to do their work much better. Weneed to eliminate and stop the growth of the weeds thatmake the cemeteries look so unpleasantly. We are also

  planning to rehabilitate the fallen monuments within thecemeteries and to repair them, from case to case. Manyof these monuments, being very old, fell down fromnatural causes. Te important fact is the collective willand constant, serious concern of the Board of Leadershipof the Federation of Jewish Communities from Romania,of its leaders, of the President, of the whole team workingin the Federation, so as to solve the presented problems.

  We made an appeal to the Jews who were bornin Romania and not only to support us financially andmaterially. Unfortunately, the result is insignificant. Weshall continue this appeal and we are thinking of othersolutions. All over the world, there are possibilitiesto attract financial resources for the maintenance ofsynagogues and cemeteries, but we have not identifiedthem yet. We are focusing on attracting resources fromfunding projects structural funds or other sources

  from the European Union but also from various donorcountries or private donors, be they foundations, societiesor funds that we could use to maximize our potential.

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  14/108

  14

  sau alte surse de la Uniunea European dar i de ladiverse ri donatoare sau de la diveri donatori, fie csunt fundaii, societi, fonduri la care s putem accesa i

  s putem majora potenialul.O evaluare aproximativ i modest arat c Fede-

  raia Comunitilor Evreieti din Romnia ar avea nevoiede resurse financiare de circa 30 milioane euro pentru aputea aduce cele 810 cimitire la un stadiu acceptabil.

  Nu e vorba de un capriciu, ci de o datorie sacr, mai

  cu seam c patrimoniul spiritual evreiesc face parte dinpatrimoniul naional al Romniei, realitate recunoscutde Guvern. De sute de ani evrei i neevrei muncesc iconvieuiesc pe teritoriul Romniei de azi. Inevitabil,avem un patrimoniu comun, construit i constituit dinmotenirea spiritual i material a fiecruia.

  n faa istoriei, a durerii, oamenii devin sensibili.Vrem ca aciunea aceasta, de a prezenta cimitirele evreietiaa cum sunt ele astzi susinerea memoriei, amintire,oameni realiti care nu pot fi contestate, s sensibilizezeoamenii, deopotriv evrei i neevrei, pentru ca mpreuns pstrm acest patrimoniu sacru i s-l putem prezentaviitorului.

  O dovad a faptului c exist o clar preocuparepentru prezervarea cimitirelor evreieti este dat decimitirele Filantropia din Bucureti, Cimitirele evreietidin Braov, Oradea, rgu Mure, Botoani, pe care

  cu mndrie v invit s le vizitai. Oamenii se preocupde ntreinerea cimitirelor, a mormintelor i nu uit dedatoria sacr pe care o au fa de strmoi, dar i de datoria

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  15/108

  15

  An approximate, modest evaluation shows that theFederation of Jewish Communities of Romania needsfinancial resources of about 30 million Euros in order to

  bring the 810 cemeteries to an acceptable state.Tis is not a caprice, but a sacred duty, especially

  since the Jewish spiritual patrimony is part of Romaniasnational patrimony, a fact acknowledged by theGovernment. For hundreds of years, Jews and non-

  Jews have been working and living together on todays

  Romanian territory. Inevitably, we have a commonpatrimony, built and made up of the spiritual and materialheritage of each of us.

  In front of history, of pain, people become sensitive.We want this action of presenting the Jewish cemeteriesthe way they are with the support of memories,remembrance, people facts that cannot be denied, inorder to make people sensitive, Jews and non-Jews alike,only together can we keep this sacred patrimony andpresent it in the future.

  A clear proof that there is a serious interest forthe preservation of Jewish cemeteries is given by theFilantropia cemetery from Bucharest, the Jewishcemeteries from Braov, Oradea, rgu Mure, Botoani,which I can proudly invite you to visit. People areinterested in the maintenance of the cemeteries, of thegraves. Tey do not forget about their sacred duty towards

  their ancestors, nor about their duty towards the futuregenerations.

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  16/108

  16

  pe care o au fa de generaiile viitoare.

  S ne facem datoria fa de prini, de strbuni,

  pstrnd patrimoniul spiritual sacru evreiesc cimitirele isinagogile n bune condiii, pentru ca generaiile care nevor urma s fie mndre de aceast motenire nepreuit.

  Dr. Aurel VAINER,Preedintele FCER

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  17/108

  17

  Let us do our duty towards our parents, our ancestors,by keeping the spiritual sacred Jewish patrimony thecemeteries and synagogues in good conditions, so that the

  next generation will be proud of this priceless heritage.

  Dr. Aurel VAINER,President of FEDROM

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  18/108

  18

  2. Cimitirele evreieti otrecere n revist a realitii

  Aici, timpul capt alte dimensiuni, anii se msoar n nlimea copacilor in duritatea pietrei Cimitirul Rmnicu SratHere, time receives different dimensions, the years being measured by the heightof the trees and toughness of stones

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  19/108

  19

  The Jewish Cemeteries ALook Upon Reality

  Pietre tombale oameni care au fost, rdcini care ne susin neamul, locuricare au nevoie de atenia noastr Cimitirul Rmnicu Sratomb stones people who used to live there, roots that support our nation,

  places that need our attention

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  20/108

  20

  Aleile din cimitir drumuri pe care, unii dintre noi, ne-am condus pentruultima dat prinii, prietenii... Cimitirul Rmnicu SratTe alleys of the cemetery paths on which some of us went for the last timetogether with our parents and friends...

  Gardul de mprejmuire se repar, se cur locul de vegetaia abundent -Cimitirul RduiTe enclosing fence is being repaired and the whole place is being cleansed fromthe abundant weeds

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  21/108

  21

  Parcela 1 a cimitirului loc curat, ngrijit, semn c exist interes i preocuparepentru prezervarea patrimoniului sacru al evreilor Cimitirul RduiPlot 1 of the cemetery a clean and nice place, meaning that there is interest

  and concern for the preservation of the sacred patrimony of the Jews

  Piatr tombal pe care numele abia se poate citi, semn c a trecut mult vreme Cimitirul Rdui

  A tombstone on which the name is barely readable, meaning that a long timehas passed since the burial

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  22/108

  22

  Intrarea n cimitir Cimitirul Rdui

  Entrance to the cemetery

  Cimitirul evreiesc din g. FrumosTe Jewish cemetery from g. Frumos

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  23/108

  23

  Vremea, natura i timpul au nclinat sau rsturnat pietrele. Datoria sacr neoblig s intervenim pentru a pune lucrurile n ordine Cimitirul RduiTe weather, nature and time left the stones tilted or completely fallen on the

  ground. Our sacred duty obliges us to intervene and set things right

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  24/108

  24

  i oameni i natur se modific dup dup loc, iar odihna se transform nveghe Sibiupeople and nature change after the place, and the rest is changed into vigil

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  25/108

  25

  trecutul nu se uit, se mrturisete the past is not forgotten, it is testified

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  26/108

  26

  tineri evrei respectnd memoria celor moriYoung Jews keeping the memory of the departed

  locuri n care tcerea nseamn respect, iar lumina aducere aminte - Sarmaplaces where silence means respect, and light means remembrance

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  27/108

  27

  Podu Iloaiei, judeul Iai gropi comunePodu Iloaiei, Iai County common graves

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  28/108

  28

  mpotriva uitrii i pentru ca actele de barbarie s nu mai fac victime, PoduIloaiei, judeul Iai

  Against forgetting and so that the acts of barbarism will make no more victims,Podu Iloaiei, Iai County

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  29/108

  29

  Roman, 29-30 iunie si 1 iulie 1941 lacrimile au ngheat in ochii martoriloracestor erori, iar sufletele au ncremenit de durere cei asasinai n renul

  MoriiRoman, June 29-30 and July 1, 1941 tears froze in the eyes of the witnessesto this error, and their souls were stuck with pain those killed in the Deathrain

  Roman Cimitirul evreiesc pietre sub care stau amintiri, vise,

  renunriRoman Te Jewish cemetery under these stones there are memories,dreams, abandonment

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  30/108

  30

  Cimitirul din SiretTe cemetery from Siret

  Cimitirul Evreiesc imioara Mormntul prim-rabinului dr. ErnestNeumannimioara, Te Jewish cemetery Te tomb of Prime Rabbi Dr. ErnestNeumann

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  31/108

  31

  Lista Comunitilor Evreieti din RomniaTe Jewish Communities in Romania - listed

  Nr Comuniti Obti i localiti n care sunt evrei

  membri ai comunitilor1. Comunitatea Evreilor dinBUCUREISediul: Str. Sf. Vineri, 9-11,sector 3elefon/Fax: 021/3131782Preedinte: Ossy LazarNr. total membri: 3706

  Membri ai comunitii din altelocaliti:Breaza, Clrai, Crevedia, Dmbovia,Giurgiu, Pantelimon, Pipera, Progresul,Slobozia, Voluntari

  2. Comunitatea ALBA IULIASediul: Str. . Vladimirescu,4, elefon: 0258/817840Preedinte: Lia BorzaNr. total membri: 58

  Membri ai comunitii din altelocaliti:Aiud, Blaj, Cugir, Ocna Mure, Scele,Sebe

  3. Comunitatea ARADSediul: Str. ribunu Dobra,10, elefon: 0257/281346;

  Fax: 0257/281310Preedinte: Ionel SchlesingerNr. total membri: 350

  Membri ai comunitii din altelocaliti:Bocig, Chiineu Cri, Curtici, Ghioroc,

  Lipova, Masca, Pncota

  4. Comunitatea BACUSediul: Str. Gh. Apostu, 11,elefon/Fax: 0234/534.714;0234/533.511Preedinte: Hary VigdarNr. total membri: 281

  Obtea BUHUIObtea MOINEIResponsabil: Raphael KohlenbergObtea ONEIResponsabil: Schwartz PincuMembri ai comunitii din altelocaliti:P. urcului, g. Ocna

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  32/108

  32

  5. Comunitatea BAIA MARESediul: Str. Someului, 3,elefon: 0262/211.231Preedinte: Nachman SalicNr. total membri: 83

  Membri ai comunitii din altelocaliti:Copalnic Mntur, Seini

  6. Comunitatea BRLADSediul: Str. Sf. Ilie, 5,elefon/Fax: 0235/412.001Preedinte: Bernard UerNr. total membri: 33

  7. Comunitatea BISRIASediul: Str. Gral. GrigoreBlan, 9elefon: 0745.616.496Preedinte: Fredi DeacNr. total membri: 32

  Membri ai comunitii din altelocaliti:Nsud, Parva

  8. Comunitatea BOOANISediul: Str. 1 Decembrie, 54elefon: 0231/ 514.659Preedinte: Iosef DavidNr. total membri: 96

  Membri ai comunitii din altelocaliti:Ripiceni, Sveni

  9. Comunitatea BRILASediul: Str. Petru Maior, 14,elefon: 0239/611.230Preedinte: David SegalIancuNr. total membri: 167

  Membri ai comunitii din altelocaliti:Valea Cnepei

  10. Comunitatea BRAOVSediul: Str. Poarta Schei, 27,elefon/Fax: 0268/ 511.867Preedinte: iberiu RothNr. total membri: 270

  Obtea SF. GHEORGHEResponsabil: Rosner HermanMembri ai comunitii din altelocaliti:Codlea, Covasna, Fgra, Malna, Ozun,eliu

  11. Comunitatea CLUJSediul: Str. ipografi ei, 25elefon: 0264/596.600; Fax:

  0264/433.470Preedinte interimar: RoszaiNr. total membri: 496

  Membri ai comunitii din altelocaliti:Gilu, Snpetru Almaului, urda, Zalu

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  33/108

  33

  12. ComunitateaCONSANASediul: Str. Sarmisegetuza, 3elefon: 0241/ 611.598

  Preedinte: Carol FriedmanNr. total membri: 59

  Membri ai comunitii din altelocaliti:Mangalia

  13. Comunitatea CRAIOVASediul: Str. Horezului, 15elefon: 0351/434.036Preedinte: Cornel SabetayNr. total membri: 97

  Obtea DROBEA URNU SEVERINResponsabil: Lazr IosifMembri ai comunitii din altelocaliti:Caracal, Rm. Vlcea, g. Jiu

  14. Comunitatea DEJSediul: Str. nfririi, 8elefon: 0264/215.179Preedinte: Iosif FarkaNr. total membri: 31

  Membri ai comunitii din altelocaliti:Gherla

  15. Comunitatea DEVASediul: Str. Libertii, 9elefon: 0254/215.550Preedinte: Alexandru MaxNr. total membri: 144

  Obtea HUNEDOARAResponsabil: Muszkal AntonObtea PEROANIResponsabil: Marius Rosenfeld

  Membri ai comunitii din altelocaliti:Haeg, Lupeni, Ortie, Simeria

  16. Comunitatea DOROHOISediul: Str. Spiru Haret, 95elefon: 0231/611.797Preedinte: Iancu IsidorNr. total membri: 48

  17. Comunitatea FLICENISediul: Str. Dr. Bobulescu, 5elefon: 0230/ 540.090Preedinte: Gold StrulNr. total membri: 42

  Membri ai comunitii din altelocaliti:Liteni Suceava, Mlini

  18. Comunitatea FOCANISediul: Str. Oituz, 4,elefon: 0237/623.959

  Preedinte: Mircea RondNr. total membri: 165

  Obtea BUZUel: 0238/ 411375Responsabil: Bernard Weiner

  Obtea ODOBEIResponsabil: Aron Lupu

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  34/108

  34

  Obtea RMNICU SRAResponsabil: Vorodin AncaMembri ai comunitii din altelocaliti:

  Adjud, Cmpineanca, Goleti, Gresu-VN,Mreti, Vidra, Vultur

  19. Comunitatea GALAISediul: Str. Dornei, 7-11elefon/Fax: 0236/413.662Preedinte: Sorin BlumerNr. total membri: 222

  Membri ai comunitii din altelocaliti:Piscu

  20. Comunitatea HUISediul: Str. 1 Decembrie, 16elefon: 0235/472.741Preedinte: Iosif LeiboviciNr. total membri: 40

  21. Comunitatea IAISediul: Str. Elena Doamna,15elefon: 0232/313711; Fax:

  0232/314414Preedinte: Pincu KaisermanNr. total membri: 492

  Obtea HRLUResponsabil: Sifra CorbiciMembri ai comunitii din altelocaliti:

  rgu Frumos, Vaslui

  22. Comunitatea LUGOJSediul: Str. Cuza Vod, 10elefon: 0256/351802Preedinte: Ivan BlochNr. total membri: 81

  Obtea CARANSEBEResponsabil: Armand AntistescuMembri ai comunitii din altelocaliti:Herculane, Mehadia, O. Rou

  23. Comunitatea ORADEASediul: Str. Mihai Viteazul, 4elefon: 0259/434.843Preedinte: Felix KoppelmanNr. total membri: 660

  Obtea VALEA LUI MIHAIResponsabil: Iosif FilipObtea BEIUResponsabil: Bala IuditaObteaIMLEUL SILVANIEIMembri ai comunitii din altelocaliti:

  Aled, Auseu, Cefa, Diosig, Lzreni,

  Marghita, Nusfalu, Salonta, Secuieni,Stei, ileagd, Zuani

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  35/108

  35

  24. Comunitatea PIARANEAMSediul: Str. Petru Rare, 7elefon/Fax: 0233/223.815Preedinte: HeinrichSolomonNr. total membri: 162

  Obtea G. NEAMResponsabil: Miu NijneverMembri ai comunitii din altelocaliti:Dumbrava Roie, Zneti

  25. Comunitatea PIEISediul: Str. 19 Noiembrie, 1elefon: 0248/632300Preedinte: Aurel DavidoviciNr. total membri: 73

  Obtea RM. VALCEAResponsabil: Samoil elekiMembri ai comunitii din altelocaliti:Drgani, Pueti Maglas

  26. Comunitatea PLOIEISediul: Str. Basarabilor, 12elefon: 0244/511.932; Fax:0244/518740Preedinte: Adela HerdanNr. total membri: 109

  Obtea CMPINAResponsabil: Alfred BergerMembri ai comunitii din altelocaliti:Moreni, rgovite

  27. Comunitatea RDUISediul: Str. Aleea Primverii,11elefon/Fax: 0230/561.333Preedinte: Igo KoflerNr. total membri: 57

  Membri ai comunitii din altelocaliti:Com. Arbore, Marginea, Siret

  28. Comunitatea REIASediul: Str. Mihai Viteazu, 8elefon: 0255/221469Preedinte: Benjamin AspisNr. total membri: 82

  Membri ai comunitii din altelocaliti:Boca I, Boca II, Dognecea

  29. Comunitatea ROMANSediul: Str. Suceava, 131elefon: 0233/726.621Preedinte: Iancu WexlerNr. total membri: 50

  30. Comunitatea SAU MARESediul: Str. Decebal, 4Aelefon/Fax: 0261/713.703Preedinte: Nicolae DecseiNr. total membri: 159

  Obtea CAREIResponsabil: Frederic RothMembri ai comunitii din altelocaliti:

  Apa, Dindeti, nad

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  36/108

  36

  31. Comunitatea SIBIUSediul: Str. Blnarilor, 15elefon: 0269/216904Preedinte: Otto DeutschNr. total membri: 47

  Membri ai comunitii din altelocaliti:Media, Cisndie, Dumbrveni, Scele

  32. Comunitatea SIGHEUMARMAIEISediul: Str. Basarabiei, 8elefon/Fax: 0262/311652Preedinte: Hari MarkusNr. total membri: 110

  Membri ai comunitii din altelocaliti:Budeti, Ocna ugatag, Vieul de Sus

  33. Comunitatea SUCEAVASediul: Str. Armeneasc, 8elefon: 0230/213084Preedinte: Sorin GoldaNr. total membri: 90

  Obtea CMPU LUNGMOLDOVENESCelefon:0230.312.510Membri ai comunitii din altelocaliti:Gura Humorului

  34. Comunitatea ECUCISediul: Str. Bran, 13,elefon: 0745/321703

  Preedinte: Iancu EizicNr. total membri: 40

  Membri ai comunitii din altelocaliti:Nicoreti

  35. Comunitatea RGUMURESediul: Str. Aurel Filimon,23elefon: 0265/261810; Fax:0265/266455

  Preedinte: Alexandru AushNr. total membri: 242

  Obtea GHEORGHIENIResponsabil: Geller GezaMembri ai comunitii din altelocaliti:Cipu, Corunca, Gorneti, Iernut,Ludu, Miercurea Ciuc, Psreni,

  Reghin, Seleuul Mic, Sighioara, Sovata,rnveni, oplia

  36. Comunitatea IMIOARASediul: Str. Gh. Lazr, 5elefon: 0256/201698;Fax: 0256/201684Preedinte: Paul CostinNr. total membri: 725

  Obtea OROVAMembri ai comunitii din altelocaliti:Bazoul Vechi, Gataia, Gotlob, Peciu-Nou,Periam, Snnicolaul Mare, Uivar, Varias

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  37/108

  37

  37. Comunitatea ULCEASediul: Str. Unirii, 2elefon: 0240/ 512545Preedinte: Solomon

  FeinblatNr. total membri: 38

  38. Comunitatea Vatra DorneiSediul: Mihai Eminescu,nr. 54elefon: 0230/371957Preedinte: Mehler MelanieNr. total membri: 16

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  38/108

  38

  Apartenen Cimitire arondateLocalitate Localitate

  Alba Iulia (19) Alba IuliaAbrud

  Aiud

  BlajCetatea de Balt

  Ighiu

  Lopadia Nou

  Mihal

  Ocna Mure

  Sn Miclu

  SncelSebe AlbaSilea

  Panade

  TeiuValea Lung I

  Valea Lung II, str. Victoriei

  325

  Vinu de Jos

  ZlatnaArad (39) Arad Vechi Neolog

  Arad Nou NeologArad OrtodoxAradul Nou

  Arneag

  Beliu

  Buteni

  Caporal Alexe

  Cermei

  Chiineu Cri

  Curtici

  Ghioroc

  Grniceri

  Gurahon

  Hlmagiu

  Ineu

  Lipova I, str. Lugojului 12Lipova II, str. Mreti 3

  Macea

  Ndlac

  Puli

  Pncota

  Pecica

  Satu Nou

  Svrin

  Snpetru German

  Sntana

  Sebi

  Seitin

  Seleu

  Semlac

  ilindia

  imad

  iria

  Turnu

  VrandVntori

  Vinga

  Zerind

  Lista cimitirelor din arTe Jewish Cemeteries in Romania - listed

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  39/108

  39

  Bacu (13) Bacu I, str. Tolstoi 16Bacu II, str. Aman

  BuhuiCiui

  DamienetiGhime-Fget

  Livezi

  MoinetiPodul Turcului

  Rcciuni

  Tg. Ocna, str. Cimitirului

  Tg. Ocna II, str. CimitiruluiTg. Trotu

  Baia Mare (60) Baia Mare, str. Lebedei 27Arduad

  Arini

  Baba

  Baia Sprie

  Bia de sub codru

  BsetiBenesat

  Berchez

  Berina

  Bicaz

  Biua

  Bucium

  Buag

  CavnicCehul SilvanieiCerneti

  Cheud

  Cicrlu

  Ciocoti

  Coa

  Colu

  Copalnic

  Copalnic MnturCristol

  Cristur

  Dmcueni

  Dneti

  Frcaa Basarab

  Fureti

  Fersig

  Finteul Mare

  Gardani

  Hideaga

  Lpusel

  Lpuul Romnesc

  LuccetiMineu I

  Mineu II

  Mireul Mare

  Mogoeti

  Oara de Jos

  Peteritea

  Remetea Chioarului

  Sclseni IScleni II

  Salsig

  Ssar

  Seini

  Some Odorhei

  Some Uileac

  Suciu de Sus

  Surduc

  omcua MareTui Mgherui

  Tmeti

  Tmaia

  Tg. Lpu

  Ulmeni

  Valea ChioaruluiBrlad (5) Brlad I, str. Tutovei 2

  Brlad II, str. Tecuciului 24

  Brlad III, str. M. Eminescu 4

  Murgeni

  Puieti

  Bistria (68) Bistria I, str. Chinzi 42Bistria II, Drumul Dumitrei

  Arhiud

  Beclean I, str. Codrului

  Beclean II, Bd. 1821

  Bendiu

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  40/108

  40

  Brnitea

  Budui I.

  Budui II.

  Cianul Mic

  ChiochiChiuza

  Ciceu Giurgesti

  Cociu

  Corvinesti I.

  Corvinesti II

  Cristetii Cicerului

  Enciu

  FntneleFeldru NOUFeleac

  Galaii Bistriei

  Herina

  Iliua

  Ilva Mica

  Ilva Mare

  LechinaLuca

  Malin

  Matei

  Mlu

  Mrielu

  Mila

  Mintiu

  NsudNegriletiNimigea de Jos Princip 160

  Nimigea de Sus I

  Nimigea de Sus II

  Nueni

  Orheiul Bistriei

  Pinticu

  Prundu Brgului

  RebrioaraReteag

  Rodna

  Romuli

  Sasarm

  Slcua I

  Slcua II

  SrataSrel

  Sngiorz Bi

  Snmihaiul de Cmpie

  Simioneti

  ieu

  ieu Mgheru

  ieu Cristur

  ieu Odorheiintereag

  irioara

  opteriu

  Spermezeu

  Teaca

  Telciu

  Uriu

  Urmeni

  Viile Tecii

  Botoani (7) Botoani VechiBotoani Nou, str. M.

  Eminescu 194

  Bucecea

  Frumuica

  SveniSulia

  StefnetiBraov (11) Braov I, str. Criana 3

  Braov II, str. Cloca 27Boroineul Mare

  FgraHoghiz I

  Hoghiz II

  Ucea de Jos

  Sf. Gheorghe I, str. Voicani 61Sf. Gheorghe II, str. Boruiz 32

  Tg. SecuiescVlcele

  Brila (2) Brila I, str. Dianei 12 Brila II, str. Zambilelor 13

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  41/108

  41

  Bucureti (3) Bucureti I, GiurgiuluiBucureti II, Sefard

  Bucureti III, Filantropia

  Cluj (65) Cluj I, Ort, Cmpia Turzii 154Cluj II, str. Cmpia Turzii 116

  Cluj III, Neo, str. oimului 1Cluj IV, str. av. Bdescu

  Aghire

  Aluni

  ApahidaAruncua

  Bonida

  Bora

  Cmrau DealClele

  Ctina

  Ceanul Mare

  Chichia

  Chidea NOUCiucea

  Ciumfaia

  Fildu de Jos

  Frata

  Gilu

  Hida I, str. Lung 156

  Hida II, str. Lung 155

  Huedin I, str. E. Varga

  Huedin II, str. E. Varga

  Iara

  Luncan

  Mociu

  Panticeu

  Poieni

  Reca

  Srmel - sat

  SncraiSnpetru Almaului

  Suatu

  ic

  Turda, str. Cuza Voda 97Viioara

  Zimbor

  Zalu (26)Agrij

  Banior

  BobotaBucium

  Camar

  Chilioara

  Cizer Pleca

  Coeiu

  Crasna

  Cristelec

  Dersida

  Diosod

  Doh

  Jibou, str. Spitalului 18Lompirt

  Maerite

  Moiad

  Npradea

  Ortelec

  PusaRecea

  Uliacul Simleului

  Vlcaul de Jos

  Vrsolt

  ZalnocConstana(2)

  Constana, str. Brgan 4 Cernavod

  Craiova

  (8)

  Craiova, str. Bucov 209

  CalafatCaracal (4)Corabia

  Roiori de Vede

  Tg. JiuTurnu Mgurele

  Turnu Severin

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  42/108

  42

  Dej (35) DejBatin

  Boblna

  Bogata de Sus

  Buza IBuza II

  Clna

  Fizeiul Gherlei

  Glgu

  Grbov

  Gherla, str. Dumbravei 95Glod

  Hmai

  Iclod

  Ileanda

  Mahal

  Maia

  Nirei

  CaseiCcu

  Chiveti

  Cuzdrioara

  Diviciorii Mici

  Diviciorii Mari

  Feldioara

  Oorhel

  Poiana Blenchii

  RusSlica

  Simina

  Sn Marghita

  Sn Martin

  Ungurai

  Urior

  Valea Unguraului

  Deva (18) Deva, str. ClugreniBaru Mare

  Bcini

  Brad

  Dobra

  Geoagiu

  Gura Sada

  HaegHunedoara I, Malu Pieei

  Hunedoara II, str. 1 Mai 5Ilia

  Lupeni NOUOratie, str. Viitor 2Petroani, str. CireilorSimeria

  Vaa de Jos

  Vulcan

  ZamDorohoi (6) Dorohoi Vechi

  Dorohoi Nou, str. EternittiiDrbani Vechi

  Drbani Nou

  Mihileni

  Rdui PrutFlticeni (2) Flticeni I, str. Victoriei 106 Flticeni II, str. Broteni 76Focani (12) Focani I, str. Blcescu 18

  Focani II, str. Cuza Vod 69Adjud I, str. Copceti 24

  Adjud II, str. Copceti 84Buzu I, str. Muncii 24

  Buzu II, str. Urziceni 25

  Odobeti I, str. tefan celMare 2

  Odobeti II, str. tefan celMare 10

  Panciu I, str. tefan cel Mare

  Panciu II, str. Libertii 183Rm. Srat I, str. Jitia 38

  Rm. Srat II, str. Cazrmi 10Galai (4) Galai I, str. Vegetalelor 82

  Galai II, str. tefan cel Mare34

  Bereti I, str. Muzicii 101

  Bereti II, str. Drumul Taberei13

  Giurgiu (4) Giurgiu I, str. AlbinelorGiurgiu II, str. Mihai Viteazu 1

  Clrai str. Oborului 3Oltenia

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  43/108

  43

  Hui (3) Hui I, str. ClraiHui II, str. Nicolae Lupu 6

  Drmneti

  Iai (15) Iai, str. Pcurari 42Bivolari

  Hrlu I (2), str. Stejar 24Hrlu II, str. Eternitii 20Lespezi

  Pacani

  Podu Iloaiei

  Rducneni

  Tg. Frumos

  Vaslui (6), str. Clugreni 100

  BcetiCodeti Vechi

  Codeti Nou

  Negreti

  Pungeti

  Lugoj (3) Lugoj, str. Gh. Doja 9-11Caransebe, str. Zarandului

  Fget

  Oradea (81) Oradea Velena

  Oradea NeologOradea OrtodoxAbrmu

  Adoni

  Aleu

  Aled

  Atileu

  Beiu Vechi, str. Plopilor 1218

  Beiu Nou, str. Roman 36

  BihariaBoghi

  Boiu

  Borod Vechi, str. Principal

  192

  Borod Nou, str. Principal 192

  Bratca

  Cadea

  CuceuCefa

  Ceica

  Cenalo

  Chesa

  Cheereu

  Chet

  Chislaz

  Chitac

  CiocoaiaCociuba Mare

  Cubulcu

  Curtuieni

  Derna

  DiosigEpiscopia Bihor

  Galo Petreu

  Gherghie

  Ginta

  Gros

  Holod

  Iliua

  Ip

  LeLuncoara

  Mgeti

  Marca I. casa 142

  Marca II. casa 298

  Marca III. casa 142

  Marghita, str. Brnduei 10Mica

  NufaluOtomani

  Poclua de Barcu

  Roiori

  Scuieni

  Salacea

  Slard

  Salonta I, str. Aradului 108

  Salonta II, str. Sarcadului 28

  Smbta I+IISaniob

  Sntimreu

  Sfrnoi

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  44/108

  44

  ilindru

  Simian

  imleul Silvaniei

  oimi

  Suplacul de BarcuTarcea

  Tut

  Tuteu

  Trgusor

  Tinca Vechi

  Tinca Nou

  Tria Derna

  Ucuri

  Uilacul de Beiui

  Uilacul de CriVaida

  Vadul Criului

  Valea lui Mihai

  Viioara

  ZuanPiatra Neam (6) Piatra Neam I, str. Orhei

  Piatra Neam II, str. P. MovilBicazul Ardelean

  Borsec

  Tulghiei

  Tg. Neam, str. Batalion 6

  Piteti (5) PitetiGieti

  Drgani

  Rmnicu VlceaSlatina

  Ploieti (4) PloietiCmpina

  Sinaia

  TrgoviteRdui (6) Rduti I, str. Arbore

  Rdui II, str. tefan cel MareArbore

  Siret I, vechi, str. 9 Mai

  Siret II, nou, str. Orizontului 6Solca

  Reita (4) Reita

  Boca str. Oituz 10

  Mehadia

  OraviaRoman (3) RomanBara

  Bozienii de Sus

  Satu Mare (122) Satu Mare I, Neo, str. 9 Mai1877

  Satu Mare II, Ort, str. 9 Mai1877

  Ac

  Adi Endre

  AgriAmbud

  Andrid

  Apa

  Apateu

  Ardud

  Atea

  Bbseti

  Babta

  BtrciBecheni

  Beltiug

  Bercu I

  Bercu II

  Berea

  Berveni

  Bixad

  Bogdand

  Boghi

  BoinetiBorleti

  Botiz

  Caraeu

  Carei I, str. 11 Iunie 31Carei II, str. oimi 239Clineti Oa

  Cmrzana

  Cpleni Cehalut

  CuaCerteze

  Cidreag I

  Cidreag II

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  45/108

  45

  Ciumesti I

  Ciumesti II

  Comlua

  Corod

  Corund SatCraidorol

  Cruciori

  Culciul Mare

  Dara

  Dindeti

  Dorol

  Eriu Sncrai I

  Eriu Sncrai II

  Ghenci

  Gherta Mica

  Ghirisa

  Ghirolt

  Giorucua

  Giungi

  Halmeu

  Hodod I

  Hodod IIHomorodul de Jos

  Hotoan

  Hrip

  Hurezu Mare

  Irina Petreti

  Iegherite

  Jojib

  Lazuri

  Lelei

  Lipau

  Livada I

  Livada II

  Mdrai

  Martineti

  Medieul Aurit I

  Medieul Aurit II

  MedisaMicula

  Moftinul Mic

  Nadiul Hododului

  Negreti Oa

  Oar

  Odoreu

  Oraul Nou

  PelePetin

  Pir

  Piscari

  Piscolt

  Pomi

  Porumbeti

  Potau I+II

  Prilog Raca

  Rteti

  Roiori

  Sandra

  Sanislau

  Santau

  Satu Mic

  Sceni

  Stmrel

  SerSocon

  Supurul de Jos

  Supurul de Sus

  Tmeni

  Trna Mare

  Trol

  Tnad I, str. Grii

  Tnad II, str. Petru MaiorTnad Cig I+II

  Tiream

  Trip

  Tur

  Turulung

  Unimat

  Valea Vinului

  Vama I

  Vama IIVetis

  Vezendiu

  Viile Satu Mare

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  46/108

  46

  Sibiu (10) Sibiu I, str. MacaraleiSibiu II, str. Dumbrava 155Arpaul de Sus

  Buia

  Prumbacul de Jos

  eica Mare

  Media I, str. Vlahu

  Media II, str. PetrolistuluiMedia III, str. Pcii

  MicsasaSighetulMarmaiei (49)

  Sighet I+II, str. Sylaghi Istvan51

  Brsana

  Berbeti

  Bistra

  Bocicoel

  Bogdan Vod

  Bora

  Botiza

  Breb

  Budeti

  Cmpulung la Tisa

  Clinesti

  Crciuneti

  Crasna Petrova

  Deseti

  Dragomireti

  GiuletiGlod

  Hrniceti

  Iapa

  Ieud

  Leordina

  Mara

  Moisei

  Nneti

  Onceti

  Poienile Izei

  Poienile de sub Munte

  Remei

  Repedea

  Rona de Jos

  Rona de Sus

  Rozavlea dupa Ru

  Rcova

  Scel

  Slitea de Sus

  Spna

  Sarasu

  Srbi

  Sltioara

  ieu

  Strmtura

  Tisa

  Vadul Izei

  Vleni

  Valea Stejarului

  Vieul de Sus

  Vieul de Mijloc

  Vieul de Jos

  Suceava (9) Suceava I, str. tefan TomaSuceava II, str. Parcului 6Burdujeni I, str. Iasomiei 17

  Burdujeni II, str. cp. Andrei14

  Gura Humorului

  IcaniCmpulungMoldovia

  Vama

  Tecuci (4) Tecuci I (vechi), str. VntoriTecuci II. str. Linitei

  Tecuci III, str. Galai

  IvetiTg. Mure (68) Tg. Mure I, str. Suceava 39

  Tg. Mure II, str. Verii 10Acari I+IIBogata

  Brncoveneti

  Band

  BrboiBeica de Jos

  Bezidu N

  Chinari

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  47/108

  47

  Cipu

  Cuci NOU desc. 30.01.07Dmbu

  Deda

  DumitreniGlodeni

  Gurghiu

  Iernut

  Ludu

  Lunca Bradului

  Mgherani

  Miercurea Nirajului I, str.

  Trandafiri

  Miercurea Nirajului II, str.

  Trandafiri

  Nazna I, str. Liliacului 35

  Nazna II, str. Principal 92

  Ogra

  Petelea

  Rstolnia

  Rzoare

  Reghin, str. Cerbului 40Ruii Muni

  Sngiorgiu de Pdure I, str.

  Viilor 1

  Sngiorgiu de Pdure II, str.

  Viilor

  Snpetru de Cmpie

  ilea Nirajului NOU desc.30.01. 07

  Sovata

  Stnceni

  Tuino

  Uliei

  Valea Izvoarelor

  Vleni de Mure I str.

  Principal 335

  Vleni de Mure I, str.Principal 252

  Viforoasa I+II

  Voievodeni

  Zu de Campie

  Gheorgheni (9)Ditru

  Hodoa I.

  Hodoa II.

  Lunca de Jos

  Miercurea Ciuc

  Plopis

  Toplia I, str. Avram Iancu

  Toplia II, str. Viorele 5Odorheiul Secuiesc I (5)

  Odorheiul Secuiesc II nouCristuru Secuiesc

  MeretiPraid

  Sighioara (2), str. N, FilipescuBoiu Sat

  ( 7 )Trnveni I, str. Codrului 2

  Trnveni II, nou, str. 22Dec. 5

  Admui

  Coroi Snmartin

  Deaj

  Suplac I, str. Principal

  Suplac IITimioara (26) Timioara I, Lipovei 9

  Timioara II, Viilor 4Banloc

  Biled

  Buzia

  CenadCenei

  Ceahova

  Cumloul Mare

  Cumloul Mic

  Deta

  Dudetii Vechi

  Gtaia

  Gelu

  Jimbolia I vechi, Cimitirului 10Jimbolia II nou, str. Cimitirului

  1

  Otelec

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  48/108

  48

  Periam

  Reca

  Saravale

  Snpetru Mare

  Snicolau Mare Vechi

  Snicolau Mare Nou

  Stamora Moravia

  Vlcani

  Orova

  Tulcea (7) Tulcea I, str. Corneliu Gavrilov17

  Tulcea II, str. Eternitii 35Babadag

  Chilia Veche

  Isaccea

  Mcin

  Sulina

  Vatra Dornei (2) Vatra Dornei Crlibaba

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  49/108

  49

  Fiecare Om are un NumeEvery Person Has a Name

  Cimitirul evreiesc dinoseaua Giurgiului,

  BucuretiTe Jewish cemeteryfrom Giurgiului Road,Bucharest

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  50/108

  50

  Uitarea? Niciodat! Doar aminitirea, frumoas amintireo forget? Never! Only their memory, their beautiful memory

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  51/108

  51

  Acolo unde venicia existTere, together with eternity

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  52/108

  52

  3. Amintete-i!

  Respectul i obligaia fa de cei mori

  ngroparea morilor este o miva din Tora, undeeste scris s nu permii corpului su s rmn n copac,ci l vei ngropa chiar n acea zi (Deuteronomul, 22:23).nelepii au nvat din acest citat c este interzis s amninmormntarea morilor, fiind o miva s l ngropm n

  ziua n care a murit (Sanhedrin46A).Hagadaua (MIDRA) povestete urmtoarele: Dup

  ce Adam, primul om, a pctuit i a mncat din fructulcunoaterii, Dumnezeu i-a spus: Prin sudoarea fruniitale vei mnca pine, pn ce te vei ntoarce la pmnt,cci din el ai fost luat, cci eti pmnt i din pmnt te

  vei ntoarce (Geneza 3:19) i Adam a nvat de la corbs ngroape morii atunci cnd Cain i-a ucis fratele, peAbel: Adam i Eva au stat la plns i la jelit, i nu au tiutce s fac cu corpul lui Abel, cci nu erau obinuii cunmormntarea. A aprut un corb al crui prieten murise.

  L-a luat, a spat n pmnt i l-a ngropat n prezena lor.Atunci Adam a spus Voi face asemenea corbului i l-angropat pe Abel.

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  53/108

  53

  3. Remember!

  Te Respect and Dutyfor Tose Who Passed Away

  Burial of the dead is a mitzvah from the Torah, where itis written do not allow his body to remain on the tree,but you shall bury him that day (Deuteronomy, 22:23).Our sages learned from this that it is forbidden to delaythe burial of the dead, but rather it is a mitzvah to bury

  him on the day he dies (Sanhedrin 46A).The Jewish aggadah (Midrash) recounts as follows:

  After Adam, the first man, sinned and ate from the tree ofknowledge, God said to him: By the sweat of your browyou shall eat bread until you return to the ground, forout of it you were taken, for dust you are and to dust youshall return (Genesis 3:19) and Adam learned from theraven to bury the dead when Cain killed his brother Abel:Adam and Eve sat and cried and mourned him and theydid not know what to do with Abels body for they werenot accustomed to burial. A raven came whose friend had

  died, took him and dug in the earth and buried him intheir presence, Adam said I shall do like the raven andburied Abel.

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  54/108

  54

  De-a lungul generaiilor, evreii s-au ngrijit s iaduc morii la o nmormntare evreiasc [kever Yisrael]i s-au fcut mari eforturi de rscumprare a evreilorcare au fost ucii, pentru a le acorda o nmormntareevreiasc.

  n Iudaism, obiceiul nmormntrii are legtur cucredina n nvierea morilor i n imaginea lui Dumnezeuconinut n om. Corpul unei persoane care servete drept

  locuin place pentru sufletul Dumnezeiesc este pusdeoparte cu onoare, n pmnt, nvelit ntr-un giulgiu alb,la fel cum stau lucrurile n cazul obiectelor sfinte. Zonacimitirului este considerat un loc sfnt, care trebuie tratatcu respect, existnd numeroase legi cu privire la aceastzon, precum legile potrivit crora nu trebuie s ne purtminformal: nu se mnnc i nu se bea, nu se poart haineexuberante i nu se st cu capul descoperit. Nu se calcpeste morminte, nu se st i nu ne sprijinim de morminte.La sfritul vizitei, se obinuiete s se pun o pietricic pemormnt n onoarea decedatului, ca semn c mormntul

  a fost vizitat. La ieire din cimitir, se face splarea ritual aminilor.

  Cimitirul este loc de nmormntare pentru muli, pecnd mormntul este pentru un individ. Astfel, dac o zonconine unu sau dou morminte, nu trebuie s ne tememc ar putea fi un cimitir, dar dac se gsesc trei morminte,atunci este vorba de un cimitir. Dac exist trei morminte,este clar c a fost acolo un cimitir. n plus, cimitirul este

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  55/108

  55

  Throughout the generations the Jews have taken careof bringing their dead to Jewish burial [kever Yisrael] andgreat efforts have been made in order to redeem Jews whowere killed or murdered in order to accord them a Jewishburial.

  In Judaism, the burial custom is connected to thebelief in resurrection of the dead and the image of Godcontained in man. The body of a person that served as a

  dwelling place for the godly soul is set aside with honorin the ground, clothed in a white shroud, as is the casewith holy items. The area of the cemetery is considered asanctified place which must be treated with respect andthere are various laws concerning this area, such as thelaws that in the cemetery one does not act with levity suchas eating and drinking and one does not enter in immodestclothing or with a bare head. One is not to step upon gravesor to sit or lean on a grave. At the end of the visit it iscustomary to place a small stone on the grave in honor ofthe deceased, as a sign that his grave was visited and upon

  exiting the cemetery the hands are ritually washed.The cemetery is a place for the burial of many, whereas

  the grave is for an individual and thus if an area containsone or two graves, there is no reason for apprehensionthat it is a cemetery, but if three graves are found, it is acemetery. Since there are three graves it is apparent that acemetery was there. Additionally, a cemetery is a place thatwas allocated for burial whereas with respect to a grave, it

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  56/108

  56

  un loc care a fost destinat pentru morminte, dar se poateca cineva s fi fost ngropat undeva fortuit. Astfel, existsituaii n care este permis s se mute un mormnt, dar nuse poate face acest lucru cu un cimitir. Orice loc care estedestinat nmormntrilor se numete cimitir, chiar dacnu se afl nc morminte acolo, cci morii au drept asupraacelui loc, i locul lor se extinde asupra oricrei locaii carele-a fost acordat ca cimitir. Potrivit tradiiei evreieti,

  cimitirul se mai numete i casa lumilor deoarece din el,omul se mut n alt lume. n plus, se cheam casa celorvii ducnd la ideea c, n viitor, morii se vor ridica nmomentul nvierii.

  Legea evreiasc cere efortul de a se construi un cimitirpentru fiecare ora, din respect pentru mori.

  Din respect pentru mori, vitele, oile sau alte animaleconsiderate curate nu au voie s pasc n cimitir, ca s numai vorbim de animalele necurate care nu au voie nicimcar s se afle n zona cimitirului. La fel, apeductele nutrebuie construite n cimitir iar toaletele nu se afl n incinta

  respectiv, cci cimitirul nu este folosit ca scurttur de laun loc ctre altul. De asemenea, nu este voie s se fac unloc de divertisment din cimitir. Nu se mnnc, nu se beai nici nu se muncete n acest spaiu. Toate acestea se fac nsemn de respect pentru decedai, cci aciunile de mai sussunt considerate informale.

  Din respect pentru mori, este permis s se citeascdin Tora n cimitir i se pot recita, de asemenea, versuri din

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  57/108

  57

  could be that someone was buried there by happenstance,and thus there are situations in which it is permissible toremove a grave, which is not the case with a cemetery. Inaddition, any place that was allocated for burial is calleda cemetery, even if there are no graves there as yet, forthe dead were given the right to the place and their rightextends to every place that was allocated to them as acemetery. In the Jewish tradition a cemetery is also called

  the house of the worlds since from it the person moveson to another world, and is also called the house of theliving intimating that in the future the dead will rise up atthe time of the resurrection of the dead.

  Jewish law requires that an effort be made to build acemetery for every city out of respect for the dead.

  Out of respect for the dead, herds of cattle, sheepor other animals that are considered clean are not to begrazed in a cemetery, and certainly unclean animals shouldnot be permitted to wander in the area of a cemetery.Similarly, aqueducts are not to be built through a cemetery

  and toilet facilities are not provided for within the areaof the cemetery, just as a cemetery is not to be used as ashortcut to go from one place to another. Cemeteries arealso forbidden as places of enjoyment, one doesnt eat ordrink in them nor does one perform work there, and allof this is out of respect for the dead and falls within thedefinition of levity.

  Out of respect for the dead it is permissible to read

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  58/108

  58

  biblie. Poate avea loc o slujb, n amintirea decedailor, ncimitir.

  Biblia se concentreaz n mod deosebit penmormntarea patriarhilor i a matriarhelor poporuluievreu Avraam, Isaac i Iaacov, Sara, Rebeca, Lea i Raela aspect care se poate observa din detaliile i subliniereafaptului c locul de nmormntare a fost cumprat (maarathamakhpelah), acolo fiind nmormntai patriarhii i

  matriarele. i Raela a fost nmormntat n acelai fel.Se nelege astfel c nmormntarea patriarhilor i

  a matriarhelor poporului a servit ca expresie a unificriisociale a triburilor lui Israel i a faptului c au prinsrdcini n acest pmnt. Este posibil ca ei s fi beneficiatchiar de o admiraie popular n perioada biblic, aa cumera obiceiul n cazul generaiilor ulterioare.

  Rabi MENACHEM HACOHENMarele Rabin al Comunitii Evreieti

  din Romnia

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  59/108

  59

  the Torah in a cemetery and it is also permissible to recitebiblical verses or to give a sermon in honor of the deceasedin the cemetery.

  The Bible devotes special attention to the burial ofthe patriarchs and the matriarchs of the Jewish nation Abraham, Isaac and Jacob, Sarah, Rebecca, Leah and Rachel discernable from the detail and emphasis in the storyof the purchase of the burial cave (maarat hamakhpelah)

  and the burial there of the patriarchs and matriarchs. Theburial of Rachel is accorded similar treatment.

  It transpires that the burial of the patriarchs andmatriarchs of the nation served as an expression of thesocial unification of the tribes of Israel and their taking rootin their land. It is possible that they even received popularadmiration in the biblical period similar to Jewish customin later generations.

  Rabbi MENACHEM HACOHENGrand Rabbi of the Jewish

  community of Romania

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  60/108

  60

  Pietrele tombaleInterpretarea inscripiilor

  Uitndu-ne napoi, la istoria poporului nostru i

  chiar la istoria familiei fiecruia din noi, pare straniu aafirma c iudaismul este o religie a vieii, cci ora a fostdat poporului evreu pentru a tri n ea, i pentru a muricu ea. Moartea nu este o valoare, cci Nu morii laudpe Domnul, i nici vreunul din cei ce se pogoar n locultcerii, ci noi, noi vom binecuvnta pe Domnul (..).

  Psalmul 115:17-18.Cu toate acestea, tradiia iudaica a neles moartean adevrata sa dimensiune rn esti i n rn te veintoarce , cci din el a fost luat (Geneza 3:19); omulmerge spre casa lui cea venic (...) i se rupe funia deargint, i se sfarm vasul de aur... i se ntoarce rna

  n pmnt, cum a fost, i se ntoarce duhul la Dumnezeu,care l-a dat. (Ecclesiastul 12:6-7). Viaa pe care amprimit-o este asemenea unui coridor, a unei puni Gesherar meod pe care trebuie s tii s o treci, pe care trebuies tii s o parcurgi n demnitate, fr frica paralizatoare, cicu mndria de a fi creaia lui Dumnezeu i cu faptele care

  las n urma ta un nume demn de reinut. n consecin,respectul fa de om, faa de fiecare n parte, indiferentde poziia social, de bani sau orice altceva este o datorie

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  61/108

  61

  omb stones

  Looking back at the history of our people and even at the

  family history of each of us, it seems strange to say thatJudaism is a religion of life, for the orah was given to theJewish people to live in it and to die with it. Death isnot a value, for the dead do not praise the Lord, nor doesone who descends to the place of silence. It is us, we shallbless the Lord (...). Psalm 115:17-18.

  Still, the Jewish tradition understands death in itsreal dimension Dust you are and to dust you shall return,for from it he was taken (Genesis 3:19) for man goes tohis eternal house (..) the silver rope snaps and the goldenpot is broken ... and the dust returns to the earth, whereit came from and the soul returns to God, Who gave it

  to him. (Ecclesiastes 12:6-7). Te life that we received islike a corridor, a bridge, a Gesher tzar meod that onemust know how to pass in dignity, with no paralyzing fear,but with the pride of being Gods creation and with thedeeds that leave behind you a name worth remembering.

  As a result, respect for people, for each of us, no matter

  of social position, money or anything else, is a duty of thefamily, of the community, that does not finish with theend of a mans life.

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  62/108

  62

  a familiei, a comunitii care nu se ncheie cu ncheiereavieii unui om.

  Cimitirul evreiesc este locul n care tcerea celui

  care a plecat dintre noi se transform n prezen tcut idevine parte din memoria noastr ca popor, din memoriacare ne face s supravieuim ca evrei i sa ne intoarcempermanent la rdcini pentru a extrage de acolo putereade a dinui. Piatra de deasupra fiecrui cpti, numelei amintirea celor plecai dintre noi evocat cel puin

  odat pe an n faa ntregii comuniti sunt secretulsupravieuirii i al nemuririi.

  Pietrele tombale n cimitirele evreieti sunt de regulscrise in limba ebraic i au, pe lng datele particulareale persoanei decedate (numele, data decesului, etc) iinscripii cu caracter general.

  n centrul pietrei tombale, sus, sunt nscrise 2 litereebraice: nun si pei care nseamnpo nikbar sau ponitmanceea ce reprezint aici se afl ngropat sau puri simplu aici se afl...

  Pe ultimul rnd, jos de tot, tot pe mijloc suntncrustate literele . . . . , prescurtarea versetuluibiblic din ora, Cartea lui Samuel, 25, versetul 29: vehaita nefesh adoni rura be ror hahaimn traduceresufletul domnului meu sa fie legat n mnunchiulcelor vii la Domnul.

  ntre aceste inscripii obligatorii pe o piatra funerar

  evreiasc, se pun datele personale ale celui decedat:Numele celui decedat, incluznd i patronimul,adic numele in ivrit al tatlui su. Aceasta

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  63/108

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  64/108

  64

  reprezint o caracteristic a pietrelor funerareevreieti, a crei importan devine mai clar nzilele noastre cnd multe rude dispersate n lume

  incearc s-i redescopere rdcinile familiei.Cuvntul ebraic BEN indicfiul lui... si cuvntulebraic BA , indicfiica lui.... Cnd apar literele( ) , ele sunt o prescurtare a ben(bat)reb ceea ce nseamn fiul (fiica) omului devaz..... rebuie menionat c expresia reb

  n acest context este un titlu onorific pentru opersoan respectat n comunitate.Datele sunt de asemenea scrise pe pietrele tombaledup tradiia calendarului evreiesc. Lunile sunttrecute cu denumirea ebraic i datele sunt dupvaloarea numeric a literelor din alfabet. Pentrua calcula echivalentul datei ebraice n calendarulgregorian cu care suntem obinuii trebuiefolosit tabela cu echivalenta lunilor i a datelor.Pentru calcularea anului trebuie avut n vederec anul ebraic este calculat de la facerea lumiii actualmente este de peste cinci mii. De celemai multe ori, datele dup anul 5000 se scriuintr-o form prescurtat, omindu-se litera carereprezint 5000. Daca anul este 5583 el va fi scrisnumai 583 i atunci, la forma aceast prescurtattrebuie adaugat cifra 1240 i se va obtine anul

  exact n calendarul gregorian.. De exemplu anul5783 = 583+1240= 1823.De exemplu, dac pe piatr este trecut anul

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  65/108

  65

  relatives are trying to discover their family roots.Te Hebrew word BEN indicates the son of... andBA indicates the daughter of... Te letters ( )

  , are a shortcut of ben(bat) rebmeaningTe son (daughter) of the important man.....It is worth mentioning that the expression rebin this context is a honorific title for a person whois very respected in the community.Te dates are also written on the tombstones after

  the tradition of the Jewish calendar. Te monthsare written with the Hebrew name and the datesare having the numerical value of the letters fromthe alphabet. In order to calculate the equivalentof the Hebrew date in the Gregorian calendar thatwe are used to, one must use the equivalence tablewith the months and dates. In order to calculatethe year, one must take into consideration thefact that the Hebrew year is calculated since thecreation of the world, being over 5000 years old.Most of the times, the dates after the year 5000 arewritten in a shortened way, by omitting the letterthat represents 5000. if we are talking about theyear 5583, there will be written only 583. then,to this shortened form, there should be addedthe number 1240 to obtain the exact year of theGregorian calendar. For example, the year 5583 =

  583+1240= 1823.For example, if the stone reads the yearthe calculation is performed in the following

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  66/108

  66

  calculul se face n felul urmtor: arevaloarea numeric 400, are valoarea numeric200, are valoarea numeeric 80 i are valoarea

  de 3. Deci, se socotete 400+200+80+30=683 lacare se adaug 5000 care este de obicei omis ise obine anul ebraic 5683. ransformat n anulgregorian, el este 683+1240= 1923.Mai trebuie avut n vedere c anul evreiesc ncepecu luna irei, care este de obicei septembrie-

  octombrie. Deci, datele care cad n lunile irei,Hevan i Kislev i cteodat evet trebuieconsiderate ca aparinnd anului precedent.. inu anului ebraic care scrie pe piatr. In orice caz,calcularea foarte exact a datelor i transpunerealor n calendarul gregorian necesit calcule foarteexacte, cunoaterea calendarului, dac anulrespectiv a fost an bisect sau sau nu. De altfel existlucrri tiinifice, tratate ntregi pe baza crora sepoate calcula cu exactitate data.

  Urmtoarele tabele vin s ajute celui care caut sdescifreze inscripiile de pe pietrele tombale din cimitireleevreieti.

  Aici se afl po nikbar

  Fiul lui Ben

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  67/108

  67

  way: has the numerical value of 400, hasthe numerical value of 200, has the numericalvalue of 80 and has the numerical value of 3.

  so, we calculate 400+200+80+30=683 to whichwe add 5000 that is usually omitted, and we getthe Hebrew year of 5683. ransformed into theGregorian year, it is 683+1240= 1923.One should also take into consideration the factthat the Jewish year starts with the month ofishrey, usually September-October. So, the datesfalling on the months of ishrey, Heshvan andKislev, sometimes on evet, should be consideredas belonging to the previous year... and not to theHebrew year that is written on the stone. Anyway,a very precise calculation of the dates and theirtransposition into the Gregorian calendar needsdetailed work, a knowledge of the calendar, aswell as if that year was a leap year or not. As amatter of fact, there are scientific works, wholetreaties based on which one can calculate exactlythe date.

  Te following tables are meant to help thosewho want to decipher the inscriptions on the Jewishtombstones.

  Here is... po nikbar

  Te son of Ben

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  68/108

  68

  Fiica lui Batitlu de onoare reb, rav Fiul/fiica omului respectabil ben reb

  Cel care este Levi ha-leviCel care este Cohen ha-kohenRabinul ha-rav

  ndrgitul (mult iubitul) ha-yakarndrgita (mult iubita) ha-ykarah

  atl avatl meu aviatl nostru avinuMama eemMama mea eemiMama noastr emanuSoul meu baaliSoia mea ishtiFratele akh

  Fratele meu akhiFratele nostru akhinuSora akhotMtua dodahUnchiul dod

  Brbatul ishFemeia Ia

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  69/108

  69

  Te daughter of BatHonorific title reb, rav Te son/daughter of the

  respectable man

  ben reb

  e one who is a Levi ha-leviTe one who is a Cohen ha-kohenTe rabbi ha-rav

  Beloved (m) (muchbeloved) ha-yakarBeloved (f) .... (much beloved) ha-ykarah

  Te father avMy father aviOur father avinuTe mother eemMy mother eemiOur mother emanuMy husband baaliMy wife ishtiTe brother akh

  My brother akhiOur brother akhinuTe sister akhotTe aunt dodahTe uncle dod

  Te man ishTe woman Ia

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  70/108

  70

  Fecioara/necstorita btulah

  Femeia (cstorit), Doamna marat

  Btrn - btrn zaken zkena Copilul, fetia yeled, yalda

  nrul, tnra bakhur,bakhurah

  Decedat, decedat niftar,niftera

  Nscut, nscut nolad, nolda

  Anul, anii shanashanim

  Ziua, zilele yom, yamim

  Luna khodePrima zi a lunii rosh khode

  BIANCA IUBEA

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  71/108

  71

  Te maiden / the not-marriedwoman

  btulah

  Te woman (married), theLady

  marat

  Old man old woman zaken zkena

  Te child, the small girl yeled, yalda

  Te young man, the youngwoman

  bakhur,bakhurah

  Te deceased man/woman niftar,niftera

  Born (man/woman) nolad, nolda

  Te year, years shanashanim

  Te day, days yom, yamim

  Te month khodeTe first day of the month rosh khode

  BIANCA IUBEA

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  72/108

  72

  Iehuda Leib fiul lui Chaim, cimitirulevreiesc Ciurchi, Iai, 1725Iehuda Leib, fon of Chaim, the Jewishcemetery from Ciurchi, Iai, 1725 Piatra funerar a unei femei,

  Chantie fiica lui Leib, cimitirulevreiesc Ciurchi, Iai, 1846

  ombstone of a woman, Chantie,daughter of Leib, the Jewishcemetery from Ciurchi, Iasi, 1846

  Pietre funerare vechi, cimitirul evreiesc din BraovOld funeral stones, the Jewish cemetery from Braov

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  73/108

  73

  Pietre funerare vechi, cimitirulevreiesc din Braov (1)Old tombstomes, the Jewishcemetery from Braov (1)

  Piatr funerar, cimitirul evreiescdin Mihileni, 1876Funeral stone, the Jewish cemetery

  from Mihileni, 1876

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  74/108

  74

  Mormntul erudituluidoctor sefard Asriel

  Assael, cimitirul evreiescdin imioara, 1636omb of the Sefardi sageDoctor Asriel Assael, the

  Jewish cemetery fromimioara, 1636

  Mihileni,cimitirulevreiescvechi

  Mihileni,the old

  Jewishcemetery

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  75/108

  75

  Decedat n timpul evacuriiforate din Moineti, cimitirulevreiesc din MoinetiDeceased during the forcedeviction from Moinesti, the

  Jewish cemetery from Moineti

  Mormntul unei femei, Itafiica lui Moise, cimitirul

  evreiesc din tefnetiomb of a woman, Itadaughter of Moise, the Jewishcemetery from tefneti

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  76/108

  76

  Mormintele a trei rabini strmutai din cimitirul vechi n cel din Pcurari,Iaiombs of three rabbis, that were moved from the old cemetery to the cemeteryof Pcurari, Iai

  Primul mormnt din cimitirul din Pcurari, IaiTe first tomb from the cemetery of Pacurari, Iai

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  77/108

  77

  Iehuda sin Mordehai, ucis n sept. 1709, Cimitirul vechi BotoaniIehuda sin Mordehai, killed in Sept. 1709, the old Jewish cemetery fromBotoani

  Mormntul Dr. ausig n cimitirul din Pcurari, Iaiomb of Dr. ausig, the cemetery from Pacurari, Iai

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  78/108

  78

  4. Rugciuni

  Kadi

  Preamrit i sfinit fie Numele Su cel mare, n lumea pe

  care a zidit-o dup voia Sa!Statorniceasc-se mpria Sa i s apar eliberarea Sa

  i s se apropie mntuirea, n viaa voastr, n zilele voastre in viaa ntregii case a lui Israel, curnd, n vreme apropiat ispunei: amen!

  Fie Numele Su cel mare binecuvntat n veci i n vecii

  vecilor!Binecuvntat, slvit, flit, nlat, ridicat, mrit, glorificat

  i ludat fie Numele Celui Atotsfnt, binecuvntat fie El, careeste mai presus (ntre Ro Haana i Iom Kipur: i mai presus)de orice binecuvntare, cntare, slav i mngiere ce s-ar puteaexprima n lume i spunei: amen!

  S se reverse pace din belug din cer, i viaa bun asupranoastr i asupra ntregului Israel i spunei: amen!

  Cel care face pace (ntre Ro Haana i Iom Kipur: pacea)n nlimile Sale, Acela s fac pace peste noi i peste ntregulIsrael i spunei: amen!

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  79/108

  79

  4. Prayers

  Kadish Iatom

  Exalted and hallowed be His great name.

  Throughout the world which He has created according to Hiswill. May He establish His kingship, bring forth His redemption and

  hasten the coming of His Mashiachin your lifetime and in your daysand in the lifetime of entire House of Israel, speedily and soon, andsay Amen.

  May His great Name be blessed forever and to all eternity!

  Blessed and praised, glorified, and exhaled and extolled,

  honored, adored and lauded be the Name of the Holy One, blessedbe He, beyond all the blessings, hymns, praises and consolations thatare uttered in the world; and say Amen.

  Upon Israel and upon our Sages and upon their disciples,and upon all the disciples of their disciples, and upon all those whooccupy themselves with the Torah, here or in any other place, upon

  them and upon you, may there be abundant peace, grace, kindness,compassion, long life, ample sustenance and deliverance, from theirFather in heaven; and say Amen.

  May there be abundant peace from heaven, and a good life forus and for all Israel; and say, Amen.

  He who makes peace (During the Ten Days of Penitence say:the peace) in His heavens may He make peace for us and for all Israel;and say, Amen.

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  80/108

  80

  El male rahamim

  Doamne atotmilostive, care tronezi n nlimi! F s-igaseasc o adevrat odihn, sub aripele slavei Tale, n rndul

  celor sfini i cuvioi, care strlucesc ca azurul bolii cereti, sufletulrposatului/rposatei (numele evreiesc al decedatului/decedatei), nmeritul pomenii ce s-a fcut spre venica-i pomenire. Atotmilostivuladposteasc-l sub aripile Sale, i pstreze sufletul su n mpria

  Cereasc. Domnul fie partea lui, i odihneasc-se n linite i n paceacea venic. Amin.

  Izkor

  Rugciunea de Izkor se spune

  a. pentru pomenirea a sufletului tatluiAdu-i aminte, Doamne de sufletul tatlui meu ......................

  care s-a dus n acea lume, adu-i aminte, n meritul a daka pecare o fac pentru venica lui pomenire. De aceea Te rog, ca sufletul

  su s fie pstrat printre cei pururea vii, mpreun cu sufletele luiAvraham, Isaac si Iaacov i mpreun cu ceilali adikim cari se afln rai. Amen!

  b. rugciunea pentru pomenirea sufletului mameiAdu-i aminte, Doamne de sufletul mamei mele .............. care

  s-a dus n acea lume, adu-i aminte, n meritul a daka pe care o facpentru venica lui pomenire. De aceea Te rog, ca sufletul su s fiepstrat printre cei pururea vii, mpreun cu sufletele lui Avraham,

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  81/108

  81

  El male rahamim

  God of compassion, grant perfect peace in Your shelteringPresence, among the holy and the pure who shine in the

  brightness of the firmament, to the soul of our dear .................................... who-has gone to his eternal rest. God of compassion,remember all his worthy deeds in the land of the living. Mayhis soul be bound up in the bond of everlasting life! May God be

  his inheritance! May he rest in peace! And let us answer: Amen.

  Izkor

  For Ones Father: TranslationMay the L-rd remember the soul of my father, my teacher,

  (reference to deceased father) who has gone on to his world,because, without making a vow, I shall give to charity on his behalf.

  As reward for this, may his soul be bound in the Bond of Life,

  together with the souls of Abraham, Isaac, and Jacob; Sarah, Rebecca,Rachel, and Leah; and together with the other righteous men andwomen in the garden of Eden.

  Now let us respond: Amen

  For Ones Mother: Translation

  May the L-rd remember the soul of my mother, my teacher,(reference to deceased mother) who has gone on to her world,because, without making a vow, I shall give to charity on her behalf.

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  82/108

  82

  Isaac si Iaacov i mpreun cu Sara, Rebeca, Rachel i Lea i ceilaliadikim i femei drepte cari se afl n rai. Amen

  c. rugciunea pentru pomenirea sufletului bunicului, bunicii sau

  altei rude

  Adu-i aminte, Doamne de sufletele bunicului ..............

  bunicii....... unchilor..... mtuilor....... frailor.... surorilor........ fie dinpartea printelui meu, fie din partea mamei mele care s-a dus n

  acea lume, adu-i aminte, n meritul a daka pe care o fac pentruvenica lui pomenire. De aceea Te rog, ca sufletul su s fie pstrat

  printre cei pururea vii, mpreun cu sufletele lui Avraham, Isaac siIaacov i mpreun cu Sara, Rebeca, Rachel i Lea i ceilali adikimi femei drepte care se afl n rai. Amen.

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  83/108

  83

  As reward for this, may her soul be bound in the Bond of Life,together with the souls of Abraham, Isaac, and Jacob; Sarah, Rebecca,Rachel, and Leah; and together with the other righteous men and

  women in the Garden of Eden.Now let us respond: Amen.

  For Ones Male Relative: TranslationMay the L-rd remember the soul of my grandfather: (name of

  the deceased) my uncle: (name of the deceased) my brother: (name

  of the deceased) my son: (name of the deceased) my husband: (nameof the deceased) who has gone on to his world, because, withoutmaking a vow, I shall give to charity on his behalf.

  As reward for this, may his soul be bound in the Bond of Life,

  together with the souls of Abraham, Isaac, and Jacob; Sarah, Rebecca,Rachel, and Leah; and together with the other righteous men andwomen in the Garden of Eden.

  Now let us respond: Amen.

  For Ones Female Relative: TranslationMay the L-rd remember the soul of my grandmother: (name

  of the deceased) my aunt: (name of the deceased) my sister: (name of

  the deceased) my daughter: (name of the deceased) my wife: (name

  of the deceased) who has gone on to her world, because, withoutmaking a vow, I shall give to charity on her behalf.

  As reward for this, may her soul be bound in the Bond of Life,

  together with the souls of Abraham, Isaac, and Jacob; Sarah, Rebecca,Rachel, and Leah; and together with the other righteous men andwomen in the Garden of Eden.

  Now let us respond: Amen.

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  84/108

  84

  5. Dicionar explicativ

  Cimitir

  eren destinat nmormntrii morilor. n epoca biblic, fiecarefamilie i avea locul ei de nmormntare. Mina (Sanh. 6,5) spune

  c ucigaii executai nu erau ngropai alturi de strmoii lor, ci ncimitire separate. O alt regul prevede ca mormintele s fie amplasaten afara oraului. Cimitirul, ca instituie, pare s se fi dezvoltat n epocatalmudic. La Roma, existau catacombe pentru ngroparea evreilor.

  n ebraic, cimitir se spune bet kevarot (casa mormintelor)sau bet olam (casa veniciei) sau, eufemistic, bet haim (casa vieii).Pmntul cimitirului este considerat ndeobte sfnt, locul este inaugurat

  printr-o ceremonie de sfinire i este rezervat evreilor. Cimitirului i seacord tot atta cinstire ca unei sinagogi. Pe de alt parte ns, el este osurs de necurenie ritual (tuma). Preoii (cohanim) i persoanele deobrie sacerdotal nu au voie s intre n cimitir dect pentru a asista lanmormntarea unei rude apropiate al crei doliu l poart. Cei care auintrat ntr-un cimitir trebuie s se purifice. n prezent, curirea se facen mod simbolic, prin splarea minilor la ieire. Cimitirul are deci unstatut paradoxal, fiind n acelai timp un loc de sfinenie i o surs deimpuritate ritual.

  Sarcina de a nfiina un cimitir evreiesc i revine comunitii ieste una din primele probleme pe care o comunitate proaspt nfiinattrebuie s le rezolve. Cimitirele evreieti au fost n general cumpratei ntreinute din fondurile comunitii i tot comunitatea numea uncomitet pentru administrarea lor. Mai recent, cimitirele s-au cumpratde ctre comuniti, sinagogi sau societi de nmormntare.

  Conform unui obicei ancestral, cimitirele trebuie s fie lipsitede orice podoab de verdea. Obiceiul s-a pstrat n vechile cimitirecomunitare din Israel, cum sunt cele de la Safed, iberiada i Hebron.

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  85/108

  85

  n zilele noastre, nfrumusearea cimitirelor evreieti cu plante i copacia devenit ceva obinuit.

  n mod tradiional, la intrare era amplasat o cldire care serveadrept capel (ohel) i, uneori, ca loc de pregtire a corpului pentrunmormntare. Cimitirul este ntotdeauna nconjurat cu un gard saucu un zid.

  Mormintele sunt aliniate pe rnduri. Legea evreiasc prevede cntre dou morminte alturate trebuie lsat o distan de ase palme.n cazuri speciale, distana poate fi redus la ase degete. La nevoie,corpurile pot fi suprapuse cu condiia s se lase un strat de pmnt dease palme ntre ele. n unele cimitire, rndurile femeilor sunt separate

  de cele ale brbailor. n altele, membrii unor comuniti diferitesunt ngropai separat unii de alii, de exemplu, achenazii de sefarzi.Uneori, locurile se ocup n ordinea cronologic a deceselor; alteori,morii sunt ngropai n mormntul familial; n fine, n unele cimitireambele practici sunt valabile. n comunitile tradiionale, anumiternduri erau rezervate rabinilor i conductorilor comunitii. Exista,de asemenea, un rnd aparte, n general lng gard, pentru sinucigai

  (cu excepia celor considerai nebuni), pentru apostai i pentru ceivinovai de grave nclcri ale Legii. ulhan aruh spune c un omnecinstit nu trebuie ngropat lng unul cinstit. Numai un om evlaviospoate sta alturi de un alt om evlavios. De asemenea, dumanii nutrebuie ngropai unul lng altul.

  Locul mormntului este marcat printr-o plac. La sefarzi, cuexcepia celor din Italia i din alte cteva ri occidentale, placa se punede obicei culcat pe mormnt. La achenazii din diaspora, piatra seaaz vertical la capul mormntului. Rabi Iehiel Mihael Epstein, nal suAruh ha-ulhan, critic obiceiul unora de a ridica monumentefunerare costisitoare i extravagante. Plcile trebuie s fie simple, spuneel. n loc s cheltuiasc banii pe monumente, familiile ndoliate ar facemai bine s-i dea de poman, cci memoria celui decedat ar fi astfelmai bine slujit.

  Cine intr ntr-un cimitir trebuie s se comporte decent. Nu se

  cade s mnnce sau s bea sau s studieze acolo. Animalele nu trebuielsate s pasc n cimitir. De asemenea, nu se cuvine s treci prin cimitirdoar ca s te plimbi sau ca s scurtezi un drum. Nu se poart filactere

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  86/108

  86

  (tfilin) sau o Sefer orala mai puin de patru coi de un mormnt, ccialtminteri se consider o batjocur fa de mori. Cum ora nu poatefi respectat dect de cei vii, a mplini o mivan cimitir nseamn s leaminteti morilor c ei nu pot face la fel

  n privina vizitelor la cimitir, obiceiurile difer. Se merge, ngeneral, la captul celor apte zile de doliu, la treizeci de zile de lanmormntare i de aniversarea morii (iarait). Cu aceast ocazie, sespun psalmi i rugciuni pentru defunct. n multe comuniti, existobiceiul de a merge la cimitir n luna Elul, nainte de Ro Haana, ca ide 9 Av i n ajun de Iom Kipur. otui rabinii nu recomand viziteleprea dese. De Lag-ba-Omer, unele comuniti sefarde obinuiesc s

  ngroape n cimitir crile sfinte i alte obiecte de cult ieite din uz. ntrecut, se fceau pelerinaje la cimitir n vremuri de nenorocire. Atuncioamenii mergeau s se roage la mormintele unor persoane evlavioase,implornd mila divin.

  Potrivit tradiiei, cine merge la cimitir dup peste treizeci de zilede cnd n-a mai fost pe acolo trebuie s recite o binecuvntare n careafirm c Dumnezeu este stpnul vieii i al morii, care ne va nvia

  la o via nou n lumea cealalt. Rugciunea se termin cu formula:Binecuvntat fii u, Doamne, care-i nvii pe mori.

  nmormntare

  nhumarea morilor (kevura) care, n tradiia evreiasc,presupune depunerea defunctului n pmnt sau sub o grmad depietre. Obiceiul este o reflectare a versetului biblic: cci eti rn i nrn te vei ntoarce (Gen. 3,19). n Israelul biblic, a lsa un cadavrunengropat era o fapt ngrozitoare (1 Regi 14,11; 16,4; Ier. 22,19) iunul din blestemele cele mai cumplite: rupul tu mort va fi hranatuturor psrilor cerului i fiarelor pmntului i nu va fi nimeni s letulbure. (Deut. 28,26). almudul (Sanh. 46b) deduce c ngropareamorilor este o ndatorire religioas, de vreme ce pn i criminalii

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  87/108

  87

  spnzurai beneficiau de acest tratament: trupul lui mort s nu steanoaptea pe lemn, ci s-l ngropi n aceeai zi (Deut. 21,23).

  n Biblie, referirile la moarte sunt legate frecvent de cele privitoarela nmormntare. Capitolul 23 din Genez descrie pe larg episodul ncare Abraham cumpr grota Macpela ca loc de venic odihn pentrunevasta lui, Sara. Ulterior, grota devine mormntul tuturor patriarhilori al nevestelor lor, cu excepia Rahelei. Despre Moise, Biblia spune ca fost ngropat n Moab unde, potrivit tradiiei rabinice, Dumnezeunsui l-ar fi nmormntat, fr ca locul exact s fie vreodat dezvluitoamenilor (Deut. 34,6).

  nhumarea pioas a morilor a fost dintotdeauna caracteristic

  poporului evreu. n vechime, se foloseau n acest scop grote, catacombei alte locuri asemntoare. n prezent ns morii sunt ngropai ncimitire sau pe terenuri particulare Potrivit precedentelor biblice(Gen. 25,9), sarcina ngroprii morilor revine n prim instanfamiliei. Dac defunctul nu are rude sau acestea, dintr-un motiv saualtul, nu sunt n msur s ntreprind cele cuvenite, sarcina revinecomunitii. almudul precizeaz c nmormntarea unui mort fr

  rude i fr prieteni (met miva) este o ndatorire religioas dintre celemai importante. Obligaia este valabil i pentru cadavrul unui strin,descoperit de exemplu la marginea drumului: acesta trebuie ngropati anume ct mai aproape de locul n care a fost gsit (Meg. 28b; B.K.81a). nsui marele preot, cruia legea i interzice n mod normal oricecontact cu morii, trebuie s se ocupe de nhumarea unui met mivadac nu exist nici o alt persoan disponibil (Naz. 7,1). Datorianmormntrii morilor nu cunoate nici o excepie sau restricie:conform unei norme din ulhan aruh (I.D. 367,1), evreii trebuie sse ocupe i de nhumarea neevreilor dac nu are cine s-i ngroape.n general, comunitile evreieti mai mari au o aa-numit societatesfnt (hevra kadia) care se ngrijete de nmormntri. Pn nu demult, aceast societate era una din primele instituii pe care i le nfiinaorice comunitate. nhumarea morilor este una din poruncile pozitiveale Pentateuhului.

  nsoirea morilor este una dintre aciunile umanitarefundamentale (gmilut hasadim), ce vor fi rspltite n viaa de apoi (ab.127a), dei membrii societilor de nmormntare i ofer serviciile

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  88/108

  88

  ca simplu act de bunvoin (hesed el emet) fr s atepte nici orecompens. Atunci cnd cortegiul funerar se ndreapt ctre cimitir,evreul este dator s i se alture mcar civa pai (cel puin doi metri).Gestul nsoirii are prioritate fa de alte porunci i ignorarea acesteindatoriri este interpretat ca o lips de respect fa de mori (Ber. 18a;.Ar., I.D. 361,3). ermenul halvaiat ha-metsau, mai general, levaia(dintr-un radical ebraic cu sensul de a nsoi) desemneaz deopotrivcortegiul funerar i slujba de nmormntare de la cimitir. nhumareatrebuie efectuat ntr-un interval ct mai scurt de la deces. Legeaiudaic nu admite ntrziere dect n mprejurri speciale cnd esten joc cinstirea defunctului: de exemplu, ca s se pregteasc giulgiul

  sau ca s poat ajunge rudele care vin de departe. Cu toate acestea,ceremonia ntrzie frecvent peste 24 de ore n comunitile ortodoxe.Nu se fac nmormntri de abat sau de Iom Kipur i, n prezent,exist tendina de a dezaproba organizarea funeraliilor n prima i nultima zi a srbtorilor de pelerinaj. n Israel, n special la Ierusalim,nmormntarea poate avea loc i noaptea, inclusiv noaptea de dupncheierea abatului.

  A fi ngropat n pmntul lui Israel a fost ntotdeauna undeziderat. Unii evrei, nu neaprat practicani, i cumpr locuri deveci n Israel i-i iau din timp toate dispoziiile necesare n acest scop.Cnd nmormntarea are loc n diaspora, exist obiceiul de a aeza puinpmnt din Israel n sicriu, sub capul ori sub trupul defunctului.

  Cnd membrii unei hevra kadiapreiau sarcina nmormntrii,tot ei pregtesc i trupul n acest scop: l spal bine, conform procedeuluidenumit tohora(sau tahara, purificare ritual), apoi l mbrac ntr-un giulgiu de in alb (tahrihin). La achenazi, locul unde se efectueazaceste operaii se numete casa pentru tahara; n loc de tahara, sefarziifolosesc uneori termenul rehiasau rehiat ha-met(toaleta mortului). n sfrit, dup ce trupul a fost nvelit n giulgiu, el este aezat ntr-un sicriu sau ntr-un cociug n ateptarea nmormntrii. Conformunui obicei strvechi nc n vigoare n Israel i la unii dintre sefarziiorientali, trupul se ngroap direct n pmnt, fr sicriu.

  n lad sau n sicriu, mortul este dus la cimitir cu capul nainte.Brbaii aduli sunt nhumai cu alul lor de rugciune (talit), din carese rupe un franj sau care se deterioreaz n mod special spre a-l face

 • 7/28/2019 memoriacimitirelorevreiesti2007

  89/108

  89

  inutilizabil. n unele comuniti orientale, defunctul este ngropat i cufilacterele lui (tfilin).

  Folosirea giulgiului simplu de in are scopul de a terge diferenelesociale.

  Pe morminte se aaz o plac funerar ct mai curnd posibiln limita termenului tradiional: la sfritul doliului de 30 de zile, nIsrael, sau dup 11 luni de la deces, n diaspora. Legea iudaic interzicedeshumarea morilor cu excepia cazurilor cnd se are n vederereinhumarea n Ere Israel sau n locul de veci al familiei (.Ar., I.D.363,1; 364,5). Membrele amputate n timpul vieii trebuie ngropate,la fel i trupurile care au fost supuse la autopsie sau la disecie sau din

  care s-au extras organe pentru transplant. Copiii nscui mori sau caremor nainte de a mplini 30 de zile trebuie de asemenea nhumai, darnu se ine doliu n acest caz.

  Iarait

  Lit.: moment al (mplinirii) anului (idi)Aniversarea morii unei rude sau a unei persoane apropiate,

  dup care avem obligaia s inem doliu. Data aniversar se stabiletedup calendarul ebraic. Ritualurile asociate aniversrii au fost stabiliteiniial de ctre achenazii din Germania n secolul al XV-lea i s-auextins apoi la restul lumii evreieti. Ele se ntemeiaz n special pecredina c a spune Kadila fi