35
Motivacija, inspiracija i prevladavanja stresa na poslu Rešenja kroz TLEX programe Zoran Imširagić

Motivacija, inspiracija i prevladavanja stresa na poslu · Liderstvo 4.0 Liderstvo u 4. indrustrijskoj revoluciji će biti definisano sposobnošću da se ubrzano okupe i angažuju

  • Upload
    others

  • View
    25

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Motivacija, inspiracija i prevladavanja stresa na posluRešenja kroz TLEX programeZoran Imširagić

2/35

Šta je cilj poslovanja (biznisa)?

3/35

Novac

4/35

Prepoznatljivost /trag u svetu

5/35

Održivi kreativni sistem

6/35

Koji sistem traje duže?

7/35

U kom sistemu se ljudi osećaju bolje?

8/35

Šta nas pokreće?

9/35

Motivacija vs.

Inspiracija

10/35

Sistemi upravljanja

Komanduj i kontroliši

ili

Horizontalna hijerahija

11/35

Liderstvo 4.0

Liderstvo u 4. indrustrijskoj revoluciji će biti definisano sposobnošću da se ubrzano okupe i angažuju snažni, povezani timovi sa jasnoćom svrhe i neustrašivom rešenošću da pobede.

To se svodi na stvaranje svesti i kulture agilnosti i transformacije.

Brajan Bejkon (Brian Bacon) Predsednik i osnivač Oxford Lidership

12/35

Liderstvo 4.0

Verovatno 40% vodećih svetskih kompanija neće postojati na smislen način

za deset godina od sada.Džon Čejmbers (John Chambers)

Bivši Predsednik upravnog odbora kompanije Cisco

13/35

Um je važan!

14/35

UMn a p o s l u

15/35

Pitanje:

Koliko dugo su top menadžeri sposobni da se fokusiraju na jedan zadatak?

(kada nisu prekidani/uznemiravani bilo kojim spoljašnjim faktorom)

16/35

17/35

Pitanje:

Vi radite na jednom zadatku.

I Vi ste u Toku.

Prekinuti ste pozivom/emailom/sms-om

Koliko Vam treba da postignete isti nivo koncentracije koji ste imali pre prekida?

18/35

19/35

Pitanje:

Šta se dešava sa umnim sposobnosima kada ste pod konstantim „udarom“ emailova i poruka?

20/35

Smanjenje umnih sposobnosti,

IQ-a, u proseku za 10 poena.

(efekat neprospavane noći)

21/35

FORBES procenjuje da samo

10%današnjih zaposlenih poseduje sposobnost da predano radi, ali i da se „isključi“

kada je potrebno: oni poseduju odgovarajući nivo „liderske agilnosti“, koja je potrebna da bi se nosili sa stresom.

https://www.forbes.com/sites/karimoore/2012/06/12/agility-the-ingredient-that-will-define-next-generation-leadership/

22/35

STRESDobar ili loš?

23/35

Uticaj na performanse

24/35

NAJBOLJE PERFORMANSE

PERF

ORM

AN

SE

PRITISAK

Robert Yerkes, John Dodson (1908)

Visoke

Visok

DosadaNezainteresovanost

Visok nivo stresaAnksioznost

Nedostatak sreće

25/35

Hronični stres je toksičanUmanjuje

• Pamćenje i učenje

• Imunitet

Povećava• Starenje ćelija

• Kardiovaskularna oboljenja

• Umor, anksioznost, depresiju

• Štetno ponašanje za „olakšanje“

26/35

• 77% ljudi redovno doživljava FIZIČKE simptome izazvane stresom - kao što su glavobolje, nedostatak sna, itd.

• 73% redovno doživljava PSIHOLOŠKE simptome izazvane stresom - kao što su ljutnja, neprestana anksioznost, čak i depresija

• 33% ljudi oseća da žive pod ogromnim stresom

27/35

Naukao dahu

28/35

Dah i telo

Prošlost Budućnost

Biti prisutan i svestan, otporan i produktivan

Svesnost o DAHU i TELU može da dovede um u sadašnjost

29/35

SKY® tehnika

30/35

Unapređeno funkcionisanje mozgaopuštanjealfa talasi

fokus umabeta talasi

31/35

Otkriveno: OBA: opuštanje (alfa talasi) i fokus uma (beta talasi) su se povećali

Zaključak: Postignuto je stanje ODMORNE BUDNOSTI

32/35

TLEX programi• Mind Matters

• Synergize• Lidership Agility

• Programi za obrazone institucije

33/35

TLEX programi se sprovode širom sveta

34/35

Pitanja?

35/35

Hvala na pažnji.

Zoran Imširagić[email protected]