17
Stranica 1 od 17 Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7.2019. godine za upis pristupnika na redoviti i izvanredni preddiplomski stručni studij: Izobrazba trenera u ak. 2019./20. godini - ljetni rok Kandidati koji u koloni ukupno imaju manje od 162 boda nisu prešli razredbeni prag Izobrazba trenera; smjer: Fitnes (izvanredni) R ID Prezime Ime Lij. Pliv. Test 1 0-120 Test 2 0-110 Test 3 0-110 Test 4 0-110 Ukupno Napomena 1 3434 Jankov Marija + + 120 110 110 105 445 2 4349 Palić Monika + + 120 110 100 105 435 3 4195 Mlinarić David + + 105 110 90 90 395 4 2618 Banek Anastazija + + 100 110 70 110 390 5 3765 Krvarić Marija + + 80 100 100 110 390 6 2955 Daka Leon + + 100 100 70 110 380 7 3222 Gotovina Mariandrea + + 105 85 90 100 380 8 2832 Buzjak Anamarija + + 110 90 70 100 370 9 3973 Mandić Šime + + 50 100 110 110 370 10 2963 David Martina + + 90 100 80 90 360 11 4542 Pustak Katarina + + 80 85 90 100 355 12 4973 Tičarić Monika + + 90 90 60 105 345 13 3478 Jozić Matija + + 70 75 90 105 340 14 6413 Šitum Lukas + + 100 70 70 100 340 15 3490 Juras Šime + + 70 70 90 105 335 16 4326 Oštrić Jerko + + 60 75 100 100 335 17 3542 Kamenski Rea + + 75 70 70 110 325 18 4557 Radičanin Igor + + 60 65 100 100 325 19 4293 Oberan Antonio + + 60 65 90 100 315

Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7 ... rezultati razredbenog... · Stranica 1 od 17 Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7.2019. godine za

  • Upload
    others

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7 ... rezultati razredbenog... · Stranica 1 od 17 Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7.2019. godine za

Stranica 1 od 17

Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7.2019. godine za upis pristupnika

na redoviti i izvanredni preddiplomski stručni studij: Izobrazba trenera u ak. 2019./20.

godini - ljetni rok

Kandidati koji u koloni ukupno imaju manje od 162 boda nisu prešli razredbeni prag

Izobrazba trenera; smjer: Fitnes (izvanredni)

R ID Prezime Ime Lij. Pliv. Test 1

0-120

Test 2

0-110

Test 3

0-110

Test 4

0-110

Ukupno Napomena

1 3434 Jankov Marija + + 120 110 110 105 445

2 4349 Palić Monika + + 120 110 100 105 435

3 4195 Mlinarić David + + 105 110 90 90 395

4 2618 Banek Anastazija + + 100 110 70 110 390

5 3765 Krvarić Marija + + 80 100 100 110 390

6 2955 Daka Leon + + 100 100 70 110 380

7 3222 Gotovina Mariandrea + + 105 85 90 100 380

8 2832 Buzjak Anamarija + + 110 90 70 100 370

9 3973 Mandić Šime + + 50 100 110 110 370

10 2963 David Martina + + 90 100 80 90 360

11 4542 Pustak Katarina + + 80 85 90 100 355

12 4973 Tičarić Monika + + 90 90 60 105 345

13 3478 Jozić Matija + + 70 75 90 105 340

14 6413 Šitum Lukas + + 100 70 70 100 340

15 3490 Juras Šime + + 70 70 90 105 335

16 4326 Oštrić Jerko + + 60 75 100 100 335

17 3542 Kamenski Rea + + 75 70 70 110 325

18 4557 Radičanin Igor + + 60 65 100 100 325

19 4293 Oberan Antonio + + 60 65 90 100 315

Page 2: Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7 ... rezultati razredbenog... · Stranica 1 od 17 Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7.2019. godine za

Stranica 2 od 17

R ID Prezime Ime Lij. Pliv. Test 1

0-120

Test 2

0-110

Test 3

0-110

Test 4

0-110

Ukupno Napomena

20 4534 Puljić Petar + + 40 70 100 105 315

21 4599 Repušić Paško + + 45 70 90 110 315

22 5257 Zovko Mateo + + 70 70 80 95 315

23 2694 Bilić Aristea + + 60 65 70 110 305

24 3717 Krajačić Dino + + 75 60 80 90 305

25 4158 Milunić Dino + + 70 70 80 80 300

26 4239 Mustač Leo + + 65 60 90 80 295

27 4938 Šurina Lovro + + 60 65 90 80 295

28 2939 Ćaćić Danijela + + 70 70 70 80 290

29 4825 Šantić Borna + + 65 50 70 100 285

30 4370 Pavić Maro + + 70 60 60 90 280

31 5248 Zlošilo Lukša + + 50 50 70 110 280

32 3262 Grubišić Vedran + + 40 65 80 90 275

33 4856 Šifel Ivan + + 50 50 70 105 275

34 3064 Đapić Leon + + 40 60 70 105 275

35 3914 Lukša Mihael + + 50 40 90 90 270

36 5798 Perković Lovro + + 50 40 80 100 270

37 4669 Salković Dino + + 40 30 80 90 240

38 2799 Budan Matko + + 40 70 70 50 230 3937 Majcan Marija + - 0

Page 3: Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7 ... rezultati razredbenog... · Stranica 1 od 17 Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7.2019. godine za

Stranica 3 od 17

Izobrazba trenera; smjer: Fitnes (redovni)

R ID Prezime Ime Lij. Pliv. Test 1

0-120

Test 2

0-110

Test 3

0-110

Test 4

0-110

Ukupno Napomena

1 3433 Jankov Marija + + 120 110 110 105 445

2 4348 Palić Monika + + 120 110 100 105 435

3 2788 Brleković Leo + + 120 110 100 90 420

4 3015 Dolibašić Marko + + 80 100 110 110 400

5 4192 Mlinarić David + + 105 110 90 90 395

6 3762 Krvarić Marija + + 80 100 100 110 390

7 4565 Radolović Antonio + + 100 95 80 110 385

8 2954 Daka Leon + + 100 100 70 110 380

9 3221 Gotovina Mariandrea + + 105 85 90 100 380

10 3177 Glavina Larisa + + 120 105 60 90 375

11 2831 Buzjak Anamarija + + 110 90 70 100 370

12 3059 Duraković Ina + + 100 100 70 100 370

13 6296 Lovrić Daniel + + 105 90 70 100 365

14 2804 Budiselić Zvonimir + + 60 100 100 100 360

15 3971 Mandić Šime + + 50 100 110 100 360

16 4656 Ruter Ema + + 105 80 70 105 360

17 2909 Čičak Boris + + 70 90 90 105 355

18 4446 Petrinec Ivan + + 95 70 90 100 355

19 4541 Pustak Katarina + + 80 85 90 100 355

20 2603 Baković Filip + + 80 100 60 110 350

21 5155 Vojsković Elizabet + + 100 100 70 80 350

22 3384 Ivančić Jan + + 65 70 100 110 345

23 3477 Jozić Matija + + 70 75 90 105 340

24 4879 Šitum Lukas + + 100 70 70 100 340

25 4323 Oštrić Jerko + + 60 75 100 100 335

26 4864 Šimig Nina + + 80 95 70 90 335

27 3541 Kamenski Rea + + 75 70 70 110 325

Page 4: Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7 ... rezultati razredbenog... · Stranica 1 od 17 Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7.2019. godine za

Stranica 4 od 17

R ID Prezime Ime Lij. Pliv. Test 1

0-120

Test 2

0-110

Test 3

0-110

Test 4

0-110

Ukupno Napomena

28 3812 Lamešić Marija + + 70 75 100 80 325

29 5775 Mitrović Frano Marin + + 60 80 80 105 325

30 4556 Radičanin Igor + + 60 65 100 100 325

31 3948 Majić Matija + + 90 70 70 90 320

32 4291 Oberan Antonio + + 60 65 90 100 315

33 4533 Puljić Petar + + 40 70 100 105 315

34 4597 Repušić Paško + + 45 70 90 110 315

35 5256 Zovko Mateo + + 70 70 80 95 315

36 5394 Ikanović Antonio + + 70 75 70 90 305

37 3715 Krajačić Dino + + 75 60 80 90 305

38 3088 Đuzel Lara + + 60 65 90 90 305

39 5045 Turković Luka + + 50 45 100 105 300

40 4240 Mustač Leo + + 65 60 90 80 295

41 4935 Šurina Lovro + + 60 65 90 80 295

42 2617 Banek Anastazija + + 100 11 70 110 291

43 4589 Rendulić David + + 50 50 80 110 290

44 4821 Šango Marko + + 40 50 110 90 290

45 4824 Šantić Borna + + 65 50 70 100 285

46 3709 Kračun Patrik + + 80 50 70 80 280

47 4369 Pavić Maro + + 70 60 60 90 280

48 4854 Šifel Ivan + + 50 50 70 105 275

49 3913 Lukša Mihael + + 50 40 90 90 270

50 4420 Perković Lovro + + 50 40 80 100 270

51 6720 Varga Bruno + + 40 45 80 105 270

52 4720 Sladić Nino + + 45 30 80 100 255

53 4346 Palička Andrija + + 60 65 50 70 245

54 4668 Salković Dino + + 40 30 80 90 240 3936 Majcan Marija + - 0 4842 Šelj Tena + - 0

Page 5: Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7 ... rezultati razredbenog... · Stranica 1 od 17 Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7.2019. godine za

Stranica 5 od 17

Izobrazba trenera; smjer: Kondicijska priprema sportaša (izvanredni)

R ID Prezime Ime Lij. Pliv. Test 1

0-120

Test 2

0-110

Test 3

0-110

Test 4

0-110

Ukupno Napomena

1 3764 Krvarić Marija + + 120 110 110 110 450

2 4282 Novokmet Lovro + + 120 110 100 110 440

3 6160 Žnidarić Franjo + + 120 110 100 110 440

4 3207 Golobić Antonela + + 100 110 110 110 430

5 4225 Mrdalj Anet + + 110 110 110 100 430

6 4275 Novacco René + + 110 100 110 110 430

7 4678 Santini Lara + + 120 110 100 100 430

8 2709 Blažev David + + 110 90 100 100 400

9 3714 Krajačić Dino + + 100 100 100 100 400

10 4327 Oštrić Jerko + + 120 110 80 90 400

11 5047 Turković Sandro + + 110 100 100 90 400

12 7655 Mandić Matej + + 110 100 90 90 390

13 6331 Naletilić Sara + + 110 100 100 80 390

14 7312 Grčević Petra + + 90 80 110 100 380

15 3356 Hršak Petar + + 120 100 90 70 380

16 3574 Kaznačić Antonio + + 100 110 90 80 380

17 6287 Lagundžić Ivan + + 90 100 100 90 380

18 4045 Marušić Ivan + + 120 110 70 80 380

19 4529 Puklek Mislav + + 100 100 90 90 380

20 5128 Vladić Ivan + + 110 110 80 80 380

21 5140 Vlašić Ante + + 100 100 100 80 380

22 2666 Beara Dino + + 100 80 80 110 370

23 7389 Marasović Petar Krešimir + + 100 90 80 100 370

24 4196 Mlinarić David + + 110 110 90 60 370

25 4598 Repušić Paško + + 110 110 80 70 370

Page 6: Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7 ... rezultati razredbenog... · Stranica 1 od 17 Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7.2019. godine za

Stranica 6 od 17

R ID Prezime Ime Lij. Pliv. Test 1

0-120

Test 2

0-110

Test 3

0-110

Test 4

0-110

Ukupno Napomena

26 4855 Šifel Ivan + + 90 100 90 90 370

27 4895 Šojat Dino + + 110 110 80 70 370

28 4784 Strbad Leon + + 90 90 90 100 370

29 3320 Horvat Dominik + + 100 110 80 70 360

30 3413 Jagatić Ivan + + 100 100 90 70 360

31 3546 Kapac Ivan + + 90 100 90 80 360

32 3577 Kelemen Rene + + 120 90 70 80 360

33 3790 Kuntić Michel + + 100 110 90 60 360

34 3943 Majetić Lorena + + 110 100 80 70 360

35 4294 Oberan Antonio + + 120 100 70 70 360

36 4368 Pavić Maro + + 100 80 90 90 360

37 4422 Perković Lovro + + 100 90 90 80 360

38 5517 Salković Dino + + 110 90 80 80 360

39 6114 Šimić Nives + + 110 110 80 60 360

40 4937 Šurina Lovro + + 100 100 90 70 360

41 4957 Tandara Paula + + 110 80 80 90 360

42 2737 Bosak Matej + + 90 90 90 80 350

43 2852 Cesarec Boris + + 100 110 60 80 350

44 5683 Jagodić Alen + + 80 90 90 90 350

45 3912 Lukša Mihael + + 90 100 90 70 350

46 7679 Mlađenović Filip + + 110 80 90 70 350

47 5097 Vidmar Filip + + 110 90 90 60 350

48 5240 Zapalac Kristijan + + 110 100 80 60 350

49 4270 Nikšić Igor + + 100 90 80 70 340

50 4361 Paškov Luka + + 90 90 80 80 340

51 4735 Smrkinić Luka + + 100 90 80 70 340

52 5141 Vlašić Jan + + 100 100 60 80 340

53 5267 Žagar Viktor + + 110 100 70 60 340

54 6459 Zorko Marin + + 120 90 70 60 340

Page 7: Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7 ... rezultati razredbenog... · Stranica 1 od 17 Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7.2019. godine za

Stranica 7 od 17

R ID Prezime Ime Lij. Pliv. Test 1

0-120

Test 2

0-110

Test 3

0-110

Test 4

0-110

Ukupno Napomena

55 2798 Budan Matko + + 110 80 70 70 330

56 5386 Hanžić Tin + + 120 70 70 70 330

57 3337 Horvat Marin + + 70 100 80 80 330

58 3489 Juras Šime + + 120 60 80 70 330

59 3647 Kopić Laura + + 80 90 80 80 330

60 4406 Perić Karlo + + 90 80 90 70 330

61 5184 Vučak Toni + + 110 90 70 60 330

62 7523 Worman Daniel Jakob + + 110 100 60 60 330

63 6528 Grgić Lovro + + 100 80 80 60 320

64 4423 Pernar Luka + + 70 100 80 70 320

65 4883 Škalec Marcel + + 90 110 60 60 320

66 6942 Stama Emanuel + + 90 90 80 60 320

67 4950 Tadić Dominik + + 70 90 80 80 320

68 5104 Vidović Paul + + 90 80 80 70 320

69 3261 Grubišić Vedran + + 100 90 70 50 310

70 4088 Meić Ante + + 80 90 80 60 310

71 5111 Vinković Đurđica + + 90 60 80 80 310

72 3388 Ivanić Matija + + 80 80 80 60 300

73 3626 Koči Antonio + + 90 90 60 60 300

74 3787 Kuljanac Ivan + + 80 90 60 70 300

75 6611 Mesić Ronald + + 110 70 70 50 300

76 3719 Krajačić Tomislav + + 80 100 60 50 290

77 4555 Radetić Luka + + 80 90 70 50 290

78 5785 Ordanić Buga + + 60 80 70 70 280

79 4041 Martinović Matea + + 70 60 80 60 270

80 4143 Milićević Ivan + + 70 100 50 50 270

81 7368 Krasniqi Leart + + 70 40 80 60 250

82 4666 Sabolić Luka + + 70 60 50 50 230 2837 Celčić Leon + - 0

Page 8: Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7 ... rezultati razredbenog... · Stranica 1 od 17 Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7.2019. godine za

Stranica 8 od 17

R ID Prezime Ime Lij. Pliv. Test 1

0-120

Test 2

0-110

Test 3

0-110

Test 4

0-110

Ukupno Napomena

6214 Dragović Luka + - 0 3359 Hudiček Ivan + - 0 3589 Klačar Robert + - 0 6663 Puljić Petar + - 0 5818 Repić David + - 0

Izobrazba trenera; smjer: Kondicijska priprema sportaša (redovni)

R ID Prezime Ime Lij. Pliv. Test 1

0-120

Test 2

0-110

Test 3

0-110

Test 4

0-110

Ukupno Napomena

1 2766 Brekalo Luka + + 120 110 110 110 450

2 3761 Krvarić Marija + + 120 110 110 110 450

3 4281 Novokmet Lovro + + 120 110 100 110 440

4 3204 Golobić Antonela + + 100 110 110 110 430

5 4224 Mrdalj Anet + + 110 110 110 100 430

6 4274 Novacco René + + 110 100 110 110 430

7 3029 Dotlić Marino + + 110 90 110 110 420

8 5359 Draclin Nina + + 110 110 100 100 420

9 6271 Kontrec Doroteja + + 120 110 100 90 420

10 4279 Novković Vita + + 120 100 110 90 420

11 3713 Krajačić Dino + + 100 100 100 100 400

12 4324 Oštrić Jerko + + 120 110 80 90 400

13 3573 Kaznačić Antonio + + 100 110 90 80 380

14 4655 Ruter Ema + + 100 90 100 90 380

15 6388 Sladin Marko + + 110 90 90 90 380

16 5127 Vladić Ivan + + 110 110 80 80 380

17 2665 Beara Dino + + 100 80 80 110 370

18 3058 Duraković Ina + + 110 100 80 80 370

19 3381 Išić Leona + + 100 100 90 80 370

Page 9: Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7 ... rezultati razredbenog... · Stranica 1 od 17 Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7.2019. godine za

Stranica 9 od 17

R ID Prezime Ime Lij. Pliv. Test 1

0-120

Test 2

0-110

Test 3

0-110

Test 4

0-110

Ukupno Napomena

20 4193 Mlinarić David + + 110 110 90 60 370

21 4596 Repušić Paško + + 110 110 80 70 370

22 4857 Šifel Ivan + + 90 100 90 90 370

23 4894 Šojat Dino + + 110 110 80 70 370

24 3041 Drčić Jakov + + 90 100 90 80 360

25 3545 Kapac Ivan + + 90 100 90 80 360

26 3768 Krvavica Jana + + 100 110 80 70 360

27 3942 Majetić Lorena + + 110 100 80 70 360

28 4292 Oberan Antonio + + 120 100 70 70 360

29 4367 Pavić Maro + + 100 80 90 90 360

30 4419 Perković Lovro + + 100 90 90 80 360

31 4670 Salković Dino + + 110 90 80 80 360

32 4934 Šurina Lovro + + 100 100 90 70 360

33 5326 Benazić Patrik + + 100 100 80 70 350

34 2851 Cesarec Boris + + 100 110 60 80 350

35 3014 Dolibašić Marko + + 120 100 70 60 350

36 5682 Jagodić Alen + + 80 90 90 90 350

37 3911 Lukša Mihael + + 90 100 90 70 350

38 7412 Mlađenović Filip + + 110 80 90 70 350

39 4718 Sladić Nino + + 100 100 90 60 350

40 5096 Vidmar Filip + + 110 90 90 60 350

41 5156 Vojsković Elizabet + + 100 100 90 60 350

42 7299 Filipović Ivan + + 100 100 80 60 340

43 4268 Nikšić Igor + + 100 90 80 70 340

44 4360 Paškov Luka + + 90 90 80 80 340

45 4442 Petrešić Luca + + 90 100 90 60 340

46 4863 Šimig Nina + + 90 90 80 80 340

47 5084 Velkavrh Eric + + 110 50 100 80 340

48 7531 Vlahek Jakov + + 100 80 80 80 340

Page 10: Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7 ... rezultati razredbenog... · Stranica 1 od 17 Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7.2019. godine za

Stranica 10 od 17

R ID Prezime Ime Lij. Pliv. Test 1

0-120

Test 2

0-110

Test 3

0-110

Test 4

0-110

Ukupno Napomena

49 5135 Vlahović Ines + + 110 100 70 60 340

50 5142 Vlašić Jan + + 100 100 60 80 340

51 5265 Žagar Viktor + + 110 100 70 60 340

52 5253 Zorko Marin + + 120 90 70 60 340

53 6478 Baković Filip + + 100 90 80 60 330

54 2911 Čičak Boris + + 110 110 60 50 330

55 3251 Grgić Fran + + 90 80 80 80 330

56 5385 Hanžić Tin + + 120 70 70 70 330

57 3400 Ivković Maja + + 110 100 70 50 330

58 3644 Kopić Laura + + 80 90 80 80 330

59 4345 Palička Andrija + + 60 80 100 90 330

60 4405 Perić Karlo + + 90 80 90 70 330

61 6358 Petrović Lovre + + 90 100 70 70 330

62 5183 Vučak Toni + + 110 90 70 60 330

63 5238 Zandona Franko + + 90 90 80 70 330

64 2531 Aladrović Lora + + 100 80 70 70 320

65 3174 Glavić Filip + + 90 70 90 70 320

66 3600 Kligl Filip + + 80 100 70 70 320

67 3710 Kračun Patrik + + 90 90 70 70 320

68 4011 Markovčić Marko + + 100 90 80 50 320

69 4882 Škalec Marcel + + 90 110 60 60 320

70 3260 Grubišić Vedran + + 100 90 70 50 310

71 3681 Kotarski Vladimir Ozren + + 80 70 90 70 310

72 4090 Mekinec Tin + + 90 80 70 70 310

73 4847 Šepat Luka + + 90 100 60 60 310

74 4713 Skoko Luka + + 80 90 70 70 310

75 5112 Vinković Đurđica + + 90 60 80 80 310

76 5886 Vucić Roberto + + 80 70 80 80 310

77 2844 Celega Nina + + 80 60 80 80 300

Page 11: Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7 ... rezultati razredbenog... · Stranica 1 od 17 Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7.2019. godine za

Stranica 11 od 17

R ID Prezime Ime Lij. Pliv. Test 1

0-120

Test 2

0-110

Test 3

0-110

Test 4

0-110

Ukupno Napomena

78 3386 Ivanić Matija + + 80 80 80 60 300

79 3786 Kuljanac Ivan + + 80 90 60 70 300

80 5759 Mesić Ronald + + 110 70 70 50 300

81 4426 Perović Luka + + 80 80 70 70 300

82 5008 Tomić Leo + + 80 70 80 70 300

83 2644 Baroš Davor + + 80 80 70 60 290

84 2740 Bošković Antonio + + 100 80 60 50 290

85 2881 Cvitkušić Silvano + + 80 80 70 60 290

86 6334 Nikolič Maja + + 80 70 70 70 290

87 2919 Čičko Tina + + 80 80 60 60 280

88 5784 Ordanić Buga + + 60 80 70 70 280

89 2649 Bartolec Marko + + 90 90 50 40 270

90 4040 Martinović Matea + + 70 60 80 60 270

91 4675 Sambolec Vladimir + + 90 60 60 50 260

92 7367 Krasniqi Leart + + 70 40 80 60 250

93 4665 Sabolić Luka + + 70 60 50 50 230 2839 Celčić Leon + - 0 2979 Desić Tena + - 0 3033 Dragović Luka + - 0 3449 Jelečanin Mihovil + - 0 7349 Knežević Marko + - 0 6662 Puljić Petar + - 0

Page 12: Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7 ... rezultati razredbenog... · Stranica 1 od 17 Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7.2019. godine za

Stranica 12 od 17

Izobrazba trenera; smjer: Sportska rekreacija (izvanredni)

R ID Prezime Ime Lij. Pliv. Test 1

0-120

Test 2

0-110

Test 3

0-110

Test 4

0-110

Ukupno Napomena

1 5110 Vinković Đurđica + + 110 110 108 100 428

2 3944 Majetić Lorena + + 120 95 107 100 422

3 5482 Ordanić Buga + + 120 85 105 110 420

4 5518 Salković Dino + + 120 100 94 104 418

5 6167 Antunović Tena + + 110 100 107 97 414

6 4302 Olić Klementina + + 120 80 102 110 412

7 6168 Anzulović Krešimir + + 102 100 96 110 408

8 3306 Hnatko Ivona + + 98 105 106 96 405

9 4908 Špiranec Tamara + + 105 85 106 88 384

10 3461 Jonjić Dario + + 98 100 92 88 378

11 4939 Šurina Lovro + + 95 88 105 88 376

12 3437 Janković Marko + + 110 80 88 90 368

13 4197 Mlinarić David + + 92 88 88 96 364

14 5016 Toplak Stjepan + + 104 70 92 98 364

15 3916 Lukša Mihael + + 65 104 96 92 357

16 3202 Gojsović Nikolina + + 92 70 104 90 356

17 3338 Horvat Marin + + 104 75 94 82 355

18 4258 Nanjara Andrija + + 110 70 92 82 354

19 4089 Meić Ante + + 91 75 87 100 353

20 4859 Šifel Ivan + + 58 88 101 100 347

21 6351 Perković Lovro + + 80 80 83 102 345

22 5510 Raguž Filip + + 70 90 90 80 330

23 6664 Puljić Petar + + 75 60 101 84 320

24 4068 Matković Goran + + 78 55 90 78 301

Page 13: Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7 ... rezultati razredbenog... · Stranica 1 od 17 Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7.2019. godine za

Stranica 13 od 17

Izobrazba trenera; smjer: Sportska rekreacija (redovni)

R ID Prezime Ime Lij. Pliv. Test 1

0-120

Test 2

0-110

Test 3

0-110

Test 4

0-110

Ukupno Napomena

1 5109 Vinković Đurđica + + 110 110 108 100 428

2 5481 Ordanić Buga + + 120 85 105 110 420

3 4671 Salković Dino + + 120 100 94 104 418

4 4301 Olić Klementina + + 120 80 102 110 412

5 3225 Grabovac Jan + + 108 110 103 90 411

6 6094 Sirovina Lana Ana + + 103 110 105 92 410

7 6169 Anzulović Krešimir + + 102 100 96 110 408

8 4719 Sladić Nino + + 88 100 105 104 397

9 4325 Oštrić Jerko + + 100 100 105 88 393

10 4092 Mekinec Tin + + 96 105 94 94 389

11 3599 Kligl Filip + + 88 100 90 100 378

12 6335 Nikolič Maja + + 95 85 110 88 378

13 4936 Šurina Lovro + + 95 88 105 88 376

14 4194 Mlinarić David + + 92 88 88 96 364

15 3915 Lukša Mihael + + 65 104 96 92 357

16 3199 Gojsović Nikolina + + 92 70 104 90 356

17 2920 Čičko Tina + + 86 75 100 94 355

18 3679 Kotarski Vladimir Ozren + + 106 75 85 88 354

19 4257 Nanjara Andrija + + 110 70 92 82 354

20 6721 Varga Bruno + + 90 80 92 86 348

21 4858 Šifel Ivan + + 58 88 101 100 347

22 4421 Perković Lovro + + 80 80 83 102 345

23 3450 Jelečanin Mihovil + + 87 90 84 74 335

24 5509 Raguž Filip + + 70 90 90 80 330

25 6661 Puljić Petar + + 75 60 101 84 320

26 4347 Palička Andrija + + 94 65 50 100 309

27 7997 Šimig Nina + + 75 105 100 280

Page 14: Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7 ... rezultati razredbenog... · Stranica 1 od 17 Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7.2019. godine za

Stranica 14 od 17

R ID Prezime Ime Lij. Pliv. Test 1

0-120

Test 2

0-110

Test 3

0-110

Test 4

0-110

Ukupno Napomena

2915 Čičić Katarina + - 0 3007 Dolčić Luka + - 0 3711 Kračun Patrik + - 0

Izobrazba trenera; smjer: Atletika (izvanredni)

R ID Prezime Ime Lij. Pliv. Test 1

0-120

Test 2

0-110

Test 3

0-110

Test 4

0-110

Ukupno Napomena

1 3245 Grd Ana + + 120 110 110 110 450

2 4273 Novacco René + + 120 110 110 110 450

Page 15: Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7 ... rezultati razredbenog... · Stranica 1 od 17 Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7.2019. godine za

Stranica 15 od 17

Izobrazba trenera; smjer: Nogomet (izvanredni)

R ID Prezime Ime Lij. Pliv. Test 1

0-120

Test 2

0-110

Test 3

0-110

Test 4

0-110

Ukupno Napomena

1 3697 Kovačić Dominik + + 120 110 110 110 450

2 6398 Starčević Ivan + + 120 110 110 110 450

3 4967 Tepeš Luka + + 120 110 110 110 450

4 3933 Magdić Damir + + 120 110 90 110 430

5 7650 Mance Luka + + 120 110 90 110 430

6 2672 Begić Luka + + 100 110 90 110 410

7 3581 Kešina Ivan + + 120 90 90 110 410

8 3780 Kučko Marko + + 100 90 110 110 410

9 4867 Šimunić Petar + + 120 110 70 110 410

10 3615 Kobasić Bruno + + 120 90 70 110 390

11 4407 Perić Karlo + + 120 50 110 110 390

12 5151 Vojnić Damjan + + 100 90 90 110 390

13 5294 Županec Dean + + 100 90 110 90 390

14 7786 Kocman Karlo + + 100 90 70 110 370

15 3716 Krajačić Dino + + 100 110 50 110 370

16 3047 Dujmić Željko + + 100 70 90 90 350

17 3448 Jelečanin Mihovil + + 100 70 90 70 330

18 4722 Slaviček Sebastijan + + 120 90 70 50 330 2754 Brakus Matej + - 0

Izobrazba trenera; smjer: Skijanje (izvanredni)

R ID Prezime Ime Lij. Pliv. Test 1

0-120

Test 2

0-110

Test 3

0-110

Test 4

0-110

Ukupno Napomena

1 5699 Kačić Ivana + + 120 110 110 110 450

Page 16: Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7 ... rezultati razredbenog... · Stranica 1 od 17 Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7.2019. godine za

Stranica 16 od 17

Izobrazba trenera; smjer: Sportska gimnastika (izvanredni)

R ID Prezime Ime Lij. Pliv. Test 1

0-120

Test 2

0-110

Test 3

0-110

Test 4

0-110

Ukupno Napomena

1 3136 Furač Petra + + 120 110 110 110 450

2 4916 Štimec Petra + + 120 110 100 100 430

Izobrazba trenera; smjer: Tenis (izvanredni)

R ID Prezime Ime Lij. Pliv. Test 1

0-120

Test 2

0-110

Test 3

0-110

Test 4

0-110

Ukupno Napomena

1 4657 Ruter Ema + + 120 110 110 100 440

2 3272 Gušlo Denis + + 100 100 100 100 400

3 4443 Petrešić Luca + + 100 100 100 100 400

4 4742 Sokolić Sven + + 120 80 90 100 390

5 4359 Paškov Luka + + 80 90 90 90 350 4734 Smrkinić Luka + + 20 20 20 20 80

Izobrazba trenera; smjer: Konjički sport (izvanredni)

R ID Prezime Ime Lij. Pliv. Test 1

0-120

Test 2

0-110

Test 3

0-110

Test 4

0-110

Ukupno Napomena

1 5101 Vidović Andrea + + 90 110 110 110 420

Page 17: Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7 ... rezultati razredbenog... · Stranica 1 od 17 Neslužbeni rezultati razredbenog postupka održanog 3.7.2019. godine za

Stranica 17 od 17

Izobrazba trenera; smjer: Ples (izvanredni)

R ID Prezime Ime Lij. Pliv. Test 1

0-120

Test 2

0-110

Test 3

0-110

Test 4

0-110

Ukupno Napomena

1 4972 Tičarić Monika + + 120 110 104 90 424 4844 Šelj Tena + - 0

Izobrazba trenera; smjer: Klizanje (izvanredni)

R ID Prezime Ime Lij. Pliv. Test 1

0-120

Test 2

0-110

Test 3

0-110

Test 4

0-110

Ukupno Napomena

1 4915 Štimac Rojtinić Mihaela + + 70 70 110 80 330

Izobrazba trenera; smjer: Biciklizam (izvanredni)

R ID Prezime Ime Lij. Pliv. Test 1

0-120

Test 2

0-110

Test 3

0-110

Test 4

0-110

Ukupno Napomena

1 4593 Repić David + + 100 100 100 100 400

Predstojnik SCIT-a

doc. dr. sc. Vlatko Vučetić