Nomenclatura qumica inorgnica, recomanacions IUPAC qumica inorgnica, recomanacions IUPAC 2005 Treball elaborat pel Seminari de Qumica (Del Batxillerat a la Universitat) organitzat

Embed Size (px)

Text of Nomenclatura qumica inorgnica, recomanacions IUPAC qumica inorgnica, recomanacions IUPAC 2005...

 • Nomenclatura qumica inorgnica, recomanacions IUPAC 2005

  Treball elaborat pel Seminari de Qumica (Del Batxillerat a la Universitat) organitzat per la Direcci General dOrdenaci, Innovaci i Formaci Professional (2013).

  Autors: Gabriel Cnaves, Merc Dopico, Enrique Gmez, Olga Lobn, Pau Maura, Miquel Palou, Rafel Perell, Emma Snchez, Antoni Salv Salv, Maria Torr i Agust Vergs.

  Maig 2013

 • ndex

  1. Introducci .................................................................................................. 32. Nomenclatura dels elements ....................................................................... 53. Nomenclatura dels ions simples .................................................................. 64. Nomenclatura dels compostos binaris ......................................................... 65. Nomenclatura dels compostos ternaris i quaternaris ................................... 96. Nomenclatura dels ions heteropoliatmics .................................................. 147. Referncies .................................................................................................. 158. Annex I. Models dexercicis i solucions ...................................................... 169. Annex II. Proposta de nomenclatures per a Educaci Secundria .............. 25

  2

 • 1. INTRODUCCI

  El present treball pretn divulgar dins lmbit de lEducaci Secundria les darreres recomanacions de la IUPAC de lany 2005 sobre nomenclatura sistemtica inorgnica [1], que substitueixen a les de lany 1990 i les seves modificacions del 2000. El document complet es pot trobar a la pgina web de la IUPAC[2] i posteriorment ha estat objecte de traducci al castell per la Universitat de Saragossa[3]. Aquestes darreres recomanacions de la IUPAC per a la nomenclatura de les substncies inorgniques suposen uns canvis importants respecte les anteriors normes i, malgrat el temps transcorregut, encara el seu s no sha generalitzat. La ra pot ser perqu fins ara resulta difcil trobar-les a les programacions de qumica i als llibres de text dels diferents nivells de lEducaci Secundria. Amb aquest treball volem proporcionar al professorat una eina que, juntament amb altres propostes recents que es poden trobar a Internet[4-9], faciliti la seva implementaci en les diferents etapes educatives per tractar-se de la normativa actualment vigent a nivell internacional.

  Les recomanacions de la IUPAC de 2005 per a les substncies inorgniques suposen canvis significatius. Per exemple, es canvia la nomenclatura sistemtica dels oxocids i oxosals aix com la dels ions i se suprimeixen els noms de fosfina, arsina i estibina.

  Aix mateix, selimina lexcepci en la seqncia de loxigen respecte determinats elements que van introduir les normes de 1990 per a la seva ordenaci a les frmules corresponents. Com a conseqncia, loxigen es tractat com el component electropositiu en relaci als halgens en els composts binaris i, per tant, es consideren com a halurs doxigen en lloc de com a xids dhalgens.

  Figura 1. Seqncia dels elements per la seva electronegativitat

  Dacord amb aquestes noves normes de nomenclatura sistemtica les substncies inorgniques poden ser anomenades utilitzant tres formes diferents:

  nomenclatura de composici. nomenclatura de substituci nomenclatura daddici

  3

 • Les seves principals caracterstiques sn:

  Nomenclatura de composici (o estequiomtrica)Es basa en la composici no estructura- de la substncia. La proporci de cada element es pot indicar de tres maneres diferents:

  a) usant prefixos multiplicadors (mono, di, tri, ...), per composts senzills i (bis, tris, tetrakis, ...) per substncies ms complexes. El prefix mono no resulta necessari excepte si hi ha possibilitat de confusi. Quan sutilitzin prefixos no es poden realitzar contraccions (no s correcte, per exemple, tetrxid, pentxid, ...), excepte per al prefix monxid que s s acceptat.

  b) mitjanant els nombres doxidaci (amb nombres romans i escrits entre parntesi) just al costat del nom de lelement (sense deixar cap espai buit). Si lelement noms t un nombre doxidaci, es recomana no indicar-lo.

  c) utilitzant els nombres de crrega (amb nombres arbics i entre parntesi) tamb al costat del nom de lelement (sense deixar cap espai buit). En primer lloc sescriu el nombre i a continuaci el signe. Aquesta modalitat noms es pot utilitzar en composts inics. Si lelement noms t un nombre doxidaci, es recomana no indicar-lo.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H +1-1

  He

  Li+1

  Be+2

  B +3

  -3

  C+2+4

  -4

  N+1+2+3

  +4+5-3

  O

  -2

  F

  -1

  Ne

  Na+1

  Mg+2

  Al+3

  Si+4

  -4

  P+3+5

  -3

  S+2+4

  +6 -2

  Cl+1+3+5+7 -1

  Ar

  K+1

  Ca+2

  Cr+2+3

  +6

  Mn+2+3+4+6

  +7

  Fe+2+3

  Co+2+3

  Ni+2+3

  Cu+1+2

  Zn+2

  As+3+5

  -3

  Se+2+4

  +6-2

  Br+1+3+5+7

  -1

  Kr

  Rb+1

  Sr+2

  Pd+2+4

  Ag+1

  Cd+2

  Sn+2+4

  Sb+3+5

  -3

  Te+2+4

  +6-2

  I+1+3+5+7

  -1

  Xe

  Cs+1

  Ba+2

  Pt+2+4

  Au+1+3

  Hg+1+2

  Pb+2+4

  Bi+3+5

  Rn

  Figura 2. Nombres doxidaci dels elements ms freqents

  4

  http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/simbols.htm#%23

 • Nomenclatura de substituciParteix dels noms dels hidrurs progenitors, que es poden modificar substituint els toms dhidrogen per altres toms o grups. Els noms es formen citant com a prefixos o sufixos els grups substituents dels toms dhidrogen, units sense cap separaci al nom de lhidrur progenitor. Aquesta nomenclatura noms es recomanada per la IUPAC per als hidrurs progenitors i els seus derivats i saplica fonamentalment a composts orgnics. Com es veu a la taula 1 saccepten els noms tradic

Recommended

View more >