42
OŠ „RETFALA“, Kapelska 51a, OSIJEK Školski kurikul 2013./2014. Klasa: 602-02/13-02/4 Urbroj: 2158-23-13-04/01 Usvojen na sjednici Školskoga odbora 13. rujna 2013.

OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

OŠ „RETFALA“, Kapelska 51a, OSIJEK

Školski kurikul

2013./2014. Klasa: 602-02/13-02/4

Urbroj: 2158-23-13-04/01

Usvojen na sjednici Školskoga odbora 13. rujna 2013.

Page 2: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

2

SADRŽAJ:

1. ŠKOLSKI KURIKUL - RAZREDNA NASTAVA…………………………………………………………………………………………………………………………….2

2. 1. Razred……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

3. 2. Razred …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

4. 3. Razred …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

5. 4. Razred …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

6. ŠKOLSKI KURIKUL - PREDMETNA NASTAVA………………………………………………………………………………………………………………………..18

7. 5. Razred …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20

8. 6. Razred …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

9. 7. Razred …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27

10. 8. Razred …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31

11. Skupine učenika…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35

12. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN……………………………………………………………………………………………………………………………………………………37

Page 3: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

3

ŠKOLSKI KURIKUL - RAZREDNA NASTAVA

AKTIVNOST CILJ NAMJENA NOSITELJ NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

IZBORNI PROGRAM (1.-4. razred) Vjeronauk

Upoznavanje i produbljivanje svoje vjere

Naučiti živjeti prema osnovama vjerskog nauka

Vjeroučitelji Učenici

Sadržaji se ostvaruju u prostoru škole, obitelji, crkvi, okružju u kojem živi

70 sati po programu

Brojčano ocjenjivanje postignuća učenika Motivacijski elementi u praćenju učenika

IZBORNI PROGRAM (4. razred) Engleski jezik Njemački jezik

Usvajanje sadržaja drugog stranog jezika

Razvijati interkulturalne kompetencije učenika i interes za strani jezik

Učitelji stranog jezika Učenici prema opredjeljenju

Različiti oblici i metode poučavanja

70 sati po programu

Brojčano ocjenjivanje postignuća učenika Motivacijski elementi u praćenju učenika

DODATNA NASTAVA ( 1.-4. razred) Hrvatski jezik Medijska kultura Matematika Priroda i društvo

Proširivanje i produbljivanje sadržaja navedenih predmeta Razvijati logičko mišlljenje, timski rad i rad u paru

Stjecanje kompetencija učenika Znanje u funkciji povezivanja i osposobljavanja za svakodnevni život

Učitelji RN-e Učenici prema iskazanom interesu i uočenim sposobnostima

Različiti suvremeni pristupi u učenju kroz prilagodbu sadržajima

35 sati po programu

Poticanje individualnosti i kreativnosti Osposobljavanje za samovrednovanje

DOPUNSKA NASTAVA (1.-4. razred) Matematika Hrvatski jezik Engleski jezik

Pomoć učenicima u svladavanju nastavnih sadržaja, sposobnosti i vještina iz određenih nastavnih područja

Pomoć učenicima u postizanju više razine znanja kao i stjecanju potrebnih znanja

Učitelji i učenici po razrednim odjelima i skupinama

Individualizirani oblik rada u malim skupinama

35 sati po skupini

Poticanje i praćenje napredovanja učenika

Page 4: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

4

ŠKOLSKI KURIKUL-RAZREDNA NASTAVA

AKTIVNOST CILJ NAMJENA NOSITELJ NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI (1.-4. razred) Dramsko-lutkarska skupina Kreativna radionica Univerzalna radionica Ritmika Mali zbor Likovna radionica Ekolozi Cvjećari Keramičari Liturgijski čitači Domaćinstvo Graničari AV tehnika

Otkriti i potaknuti darovitost djece,

poticati na izražavanje kreativnosti

Usmjeravati na osamostaljivanje i

isticanje kreativnog potencijala svakoga

pojedinca

Učitelj koji će osmisliti i prilagoditi

programe i sadržaje rada aktivnosti za koje su se učenici

opredijelili

Prilagodba metoda i oblika po interesnim skupinama

35 sati po skupini rada

Evidencija opredijeljenosti za pojedine aktivnosti

Evaluacija rada unutar skupina

Priredbe i nastupi na različitim

manifestacijama

UNIVERZALNA ŠPORTSKA ŠKOLA (3. i 4. razred)

Otkriti i poticati talentirane učenike u sportu

Usmjeriti aktivnost prema razvoju pojedinačnih talenata

Hrvatski školski sportski savez Vanjski suradnici

Primjerene metode i oblici rada

70 sati

Page 5: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

5

ŠKOLSKI KURIKUL

1. RAZRED

Page 6: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

6

ŠKOLSKI KURIKUL - 1. RAZRED

AKTIVNOST CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA

NOSITELJ NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

IZVANUČIONIČNA NASTAVA Pozdrav jeseni

Upoznati osnovna obilježja jeseni u izvornoj stvarnosti i povezati nastavne sadržaje

Učitelji i učenici 1.a, 1.b, 1.c Roditelji

Integracijom nastavnih sadržaja HJ, PRIRODA, GK, Područje zdravstvenog odgoja

24. rujna 2013.

Nastavni listići Usmene i pismene provjere Radovi učenika

TEMATSKI DAN Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje

Obilježiti Dan kruha različitim radionicama Naglasiti značenje i simboliku plodova Zemlje

Učitelji i učenici 1.a, 1.b, 1.c Vjeroučiteljica Roditelji

Tematske i predmetne radionice iz područja građanskog i zdravstvenog odgoja

18. listopada 2013. Radovi učenika Fotografije

IZVANUČIONIČNA NASTAVA Divan Božji svijet

Objasniti kako je Bog stvorio svijet, prepričati biblijsku priču o stvaranju

Vjeroučiteljica Učenici 1.a, 1.b, 1.c

Odlazak u dvorište škole ili okolicu te promatranje prirode i imenovanje stvari, načelo povezanosti

Rujan 2013. Evaluacija tijekom nastave teme

SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM Dan štednje

Razviti pozitivan stav za učinkovito sudjelovanje u životu zajednice

Učitelji i učenici 1.a, 1.b, 1.c Vanjski suradnici

Posjet najbližoj banci Listopad 2013. Evaluacija

SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM Mjesec knjige

Razvijati interes i pozitivan odnos prema čitanju i kulturi čitanja

Učitelji i učenici 1.a, 1.b, 1.c Školska knjižničarka

Posjet školskoj i Gradskoj knjižnici

Listopad 2013. Evaluacija

TEMATSKI DAN

Božić je naš blagdan

Obilježavanje kršćanskog blagdana Socijalni i emocionalni razvoj ličnosti

Učitelji i učenici 1.a, 1.b, 1.c Roditelji Vjeroučiteljica Vanjski suradnici

Integracija nastavnih sadržaja HJ, EJ, NJ.J, LK, PR, VJ Izvanučionična nastava (Božićni tramvaj)

Prosinac 2013. Cijena tramvajske karte u oba smjera

Priredba učenika Pano s učeničkim uradcima

Page 7: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

7

ŠKOLSKI KURIKUL-1. RAZRED

AKTIVNOST CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA

NOSITELJ NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

IZVANUČIONIČNA NASTAVA Pozdrav proljeću

Upoznati osnovna obilježja proljeća i povezati nastavne sadržaje obrazovnih i odgojnih predmeta

Učitelji i učenici 1.a, 1.b, 1.c Vjeroučiteljica Roditelji Vanjski suradnici

Posjeta odabranih područja uže okoline Područje zdravstvenog odgoja

Ožujak 2014. Cijena prijevoza (eventualno, ako se učitelji opredijele za neki lokalitet)

Evaluacija tijekom nastavnog procesa

TEMATSKI DAN U susret Uskrsu

Obilježavanje kršćanskog blagdana Socijalni i emocionalni razvoj ličnosti

Učitelji i učenici 1.a, 1.b, 1.c Roditelji Vanjski suradnici

Inegracija nastavnih sadržaja iz predmeta HJ, GK, LK, PR, SR, VJ Područje zdravstvenog i građanskog odgoja

11.travanj 2014. Prezentacija podataka Pano s učeničkim uradcima

PROJEKT UČENIKA Domaće životinje

Kroz stjecanje i proširivanje znanja o životinjama razviti svijest o važnosti životinjskog svijeta

Učitelji i učenici 1.a, 1.b, 1.c Vanjski suradnici

Promatranje, razgovor, zapažanje, radionice, pojedinačni i skupni rad

Ožujak/travanj 2014.

Prezentacija projekta

TERENSKA NASTAVA Seosko gospodarstvo

Povezivanje i usustavljivanje projektnih aktivnosti te njihova primjena kroz zadatke terenske nastave

Učitelji i učenici 1.a, 1.b, 1.c Vanjski suradnici za ostvarivanje postavljenih zadaća

Prema planiranim zadacima potrebnim za ostvarivanje cilja nastave

Travanj 2014. Cijena prijevoza Evaluacija rada učenika

Page 8: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

8

ŠKOLSKI KURIKUL

2. RAZRED

Page 9: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

9

ŠKOLSKI KURIKUL-2. RAZRED

AKTIVNOST CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA

NOSITELJ NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

INTEGRIRANI DAN Obitelj

Razvijati vjerske, etičke, moralne i kulturne vrednote

Učiteljice i učenici 2.a, 2.b, 2.c, 2.d Učitelji stranog jezika Vjeroučiteljica

Priredba učenika Rujan 2013. Papiri Pribor za pisanje Ostali pribor

Održavanje priredbe

IZVANUČIONIČNA NASTAVA Pozdrav jeseni

Uočavanje promjena u prirodi u pojedinim godišnjim dobima

Učiteljice i učenici 2.a, 2.b, 2.c, 2.d Vjeroučiteljica

Promatranje Razgovor Zapažanje

Rujan 2014. Evaluacija rada u redovitom nastavnom procesu

TEMATSKI DAN Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje

Obilježiti Dan kruha različitim radionicama Naglasiti značenje i simboliku plodova Zemlje

Učitelji i učenici 2.a, 2.b, 2.c Vjeroučiteljice Roditelji

Tematske i predmetne radionice iz područja građanskog i zdravstvenog odgoja

18. listopad 2013. Različiti pekarski proizvodi-prema vlastitom izboru

Radni listovi Fotografije

SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM Dan jabuka

Razvijanje solidarnosti kod učenika

Vjeroučiteljica i učenici 3.a, 3.b, 3.c

Prikupljanje jabuka i darivanje Caritasu

Listopad 2014. Uspješnost akcije

IZVANUČIONIČNA NASTAVA Svijet je čudesan i tajnovit

Prepoznati što je stvorio Bog, a što čovjek Osvijestiti važnost brige za okoliš

Vjeroučiteljica i učenici 2.a, 2.b, 2.c, 2.d

Šetnja Promatranje Razgovor

Listopad 2013. Usustavljivanje tijekom nastavnog rada

TEMATSKI DAN IZVANUČIONIČNA NASTAVA Božić je naš blagdan

Obilježavanje kršćanskog blagdana Socijalni i emocionalni razvoj ličnosti

Učitelji i učenici 2.a, 2.b, 2.c, 2.d Roditelji Vjeroučiteljica Vanjski suradnici

Integracija nastavnih sadržaja HJ, EJ, NJ.J, LK, PR, VJ Izvanučionična nastava (Božićni tramvaj)

Prosinac 2013. Cijena tramvajske karte u oba smjera oko 30 kn

Priredba učenika Pano s učeničkim uradcima

Page 10: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

10

IZVANUČIONIČNA NASTAVA Vode u zavičaju Zaštita od požara

Upoznati najpoznatiju vodu zavičaja – rijeku Dravu

Učiteljice i učenici 2.a, 2.b, 2.c, 2.d

Šetnja uz rijeku Dravu Područje zdravstvenog odgoja

Ožujak 2014. Razgovor Izrada plakata

SKUPINA UČENIKA Zabavna matematika

Razvijati kod učenika veći interes za matematičke sadržaje i veću motivaciju za rad

Učiteljice i skupine učenika iz 2.a, 2.b HMD / Vanjski suradnici

Rješavanje matematičkih zadataka

5. prosinac 2013. Rješavanje zadataka i korištenje didaktičkih materijala u redovnoj nastavi

TEMATSKI DAN Ususret Uskrsu PROJEKT UČENIKA Zdravlje i zdravstvene ustanove

Obilježavanje kršćanskog blagdana Osposobljavanje učenika da samostalno vode brigu o svom zdravlju

Učitelji i učenici 2.a, 2.b, 2.c Roditelji Vanjski suradnici Učiteljice i učenici 2.a, 2.b, 2.c, 2.d Vjeroučiteljica

Integracija nastavnih sadržaja HJ, EJ, NJ.J, LK, PR, VJ Područje građanskog i zdravstvenog odgoja Planiranje projektnih aktivnosti

11. travanj 2014. Travanj 2014.

Prezentacija podataka Pano s učeničkim uradcima Vrednovanje postignuća učenika

SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM Dan dijabetičara

Razvijati vrijednosti solidarnosti i uzajamnog pomaganja odraslim osobama oboljelima od bolesti dijabetesa

Učiteljice i učenici 2.a, 2.b, 2.c, 2.d

Priredba učenika 3. Travanj 2014. Zajednička evaluacija

TERENSKA NASTAVA Moj zavičaj Kulturne ustanove-dvorci Slavonije

Upoznati zavičaj Uočiti važnost prometne povezanosti Upoznati kulturne ustanove zavičaja

Učiteljice i učenici 2.a, 2.b, 2.c, 2.d

Unaprijed planirani zadaci tijekom ostvarivanja planiranih sadržaja terenske nastave

4. Roditelji snose troškove u iznosu od 150 kn Lipanj 2014.

Vrednovanje ostvarenih zadaća

Page 11: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

11

ŠKOLSKI KURIKUL

3. RAZRED

Page 12: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

12

ŠKOLSKI KURIKUL-3. RAZRED

AKTIVNOST CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA

NOSITELJ NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

IZVANUČIONIČNA NASTAVA Edukacija u ZOO vrtu

Razvijanje interesa za čitanje, poimanje pojma basne, snalaženje u prostoru, opisivanje životinja

Učiteljice i učenici 3.a, 3.b, 3.c Djelatnici ZO vrta

Odlazak u Zoološki vrt, sudjelovanje u radionicama

Listopad 2013. 20 kn (ulaznica i edukacija)

Izrada plakata

TEMATSKI DAN Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje

Obilježiti Dan kruha različitim radionicama Naglasiti značenje i simboliku plodova Zemlje

Učitelji i učenici 3.a, 3.b, 3.c Vjeroučiteljice Roditelji

Tematske i predmetne radionice iz područja građanskog i zdravstvenog odgoja

18. listopad 2013. Različiti pekarski proizvodi - prema vlastitom izboru

Radni listovi Fotografije

PROJEKT UČENIKA Šegrt Hlapić

Upoznati učenike s životom i radom Ivane Brlić Mažuranić i nastajanjem romana

Učiteljica i učenici 3.c Gosti u razredu

Samostalno čitanje romana po zadacima, prikupljanje materijala, radionice

Listopad /studeni 2013.

Prema potrebi Plakati Prezentacija

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA Promet

Usvojiti pravila ponašanja u prometu

Učitelji i učenici 3.a, 3.b, 3.c Djelatnici prometne policije

Predavanje Poligon

Studeni 2013. Prema potrebi Poštivanje prometnih znakova pri vožnji poligonom

IZVANUČIONIČNA NASTAVA Šetnja i posjet Konjičkom klubu

Kretanjem obilježiti Dan pješačenja, upoznati konjički sport

Učiteljica i učenici 3.a Djelatnici Konjičkog kluba

Pješačenje Dogovorene aktivnosti u klubu

15.10.2013. Likovnim radovima prikazati jahače u pokretu

SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM Policijska postaja Prometni policajac

Priprema poligona za biciklijadu, predavanje o ponašanju u prometu

Učiteljice i učenici 3.a, 3.b, 3.c Prometni policajac

Gost u razredu –prometni policajac Predavanje Poligon

Studeni 2013. Prema potrebi Poštivanje prometnih pravila pri vožnji poligonom, ali i u svakodnevnom životu

Page 13: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

13

RAD SKUPINE UČENIKA Večer matematike

Razvijanje pozitivnog stava prema matematici, poticanje učenika na redovito vježbanje i razvoj motivacije

Hrvatsko matematičko društvo Učenici 3.a, 3.b, 3.c

Radionice 5.12.2013. Uspoređivanje postignutih rezultata

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA Božić

Čuvati tradiciju i upoznati stare običaje

Učiteljice i učenici 3.a, 3.b, 3.c Vjeroučiteljica

Radionica Prosinac 2013. Prema potrebi Plakati Božićni ukrasi

IZVANUČIONIČNA NASTAVA Tvrđa (Moj zavičaj u prošlosti)

Upoznati važnije kulturno-povijesne spomenike zavičaja

Učiteljice i učenici 3.a, 3.b, 3.c Djelatnici Muzeja i Arhiva

Posjet ovim ustanovama

Veljača 2014. Cijena gradskog prijevoza Ulaznice

Izrada plakata

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA Dan voda

Shvatiti važnost vode za život ljudi, naučiti kako štedjeti i čuvati vodu

Učiteljice i učenici 3.a, 3.b, 3.c

Radionica Ožujak 2014. Prema potrebi Uradci učenika: plakati, rezultati pokusa, tablice, grafikoni

TEMATSKI DAN U susret Uskrsu

Obilježavanje kršćanskog blagdana

Učitelji i učenici 3.a, 3.b, 3.c Roditelji Vanjski suradnici

Inegracija nastavnih sadržaja iz predmeta HJ, GK, LK, PR, SR, VJ Područje zdravstvenog i građanskog odgoja

11.travanj 2014. Prezentacija podataka Pano s učeničkim uradcima

SKUPINE UČENIKA Cvjetni korzo

Očuvanje tradicije i upoznavanje običaja

Učiteljice i učenici 3.a, 3.b, 3.c Organizator Grad Osijek

Šetnja gradom Travanj 2014. Krep papir i ostali materijali za izradu ukrasa

IZVANUČIONIČNA NASTAVA Dvorci Slavonije

Upoznati izgled županije i njene kulturno-povijesne spomenike

Učiteljice i učenici 3.a, 3.b, 3.c Vanjski suradnici

Posjet Našicama, Donjem Miholjcu, Valpovu, Đakovu

Svibanj 2014. Novac za prijevoz učenika

Evaluacija tijekom nastave

Page 14: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

14

IZVANUČIONIČNA NASTAVA Kino

Usporedba književnog djela i igranog filma, poimanje filma

Učiteljice i učenici 3.a, 3.b, 3.c

Odlazak u kino na projekciju igranog filma „Šegrt Hlapić“

Svibanj 2014. Cijena kino ulaznice

Izrada plakata

IZVANUČIONIČNA NASTAVA Posjet gradskim bazenima

Razvijati plivačke sposobnosti učenika

Učiteljica i učenici 3.a Roditelji

Odlazak organiziranim prijevozom u pratnji nekoliko roditelja

Tijekom godine Novac za prijevoz učenika i ulaznice za bazene

Analiza plivačkih sposobnosti učenika u knjizi za TZK

PROJEKTI UČENIKA Moja županija

Upoznati našu županiju: izgled zavičaja, podneblje, biljni i životinjski svijet, gospodarstvo te kulturne i povijesne znamenitosti

Učiteljice i učenici 3.a, 3.b, 3.c Gosti u razredu

Prikupljanje materijala Radionice

Travanj /svibanj 2014.

Prema potrebi Plakati Prezentacija projekta

PROJEKTI UČENIKA WEB učionica

Ostvariti suradnju s učenicima i učiteljicama u cijeloj Hrvatskoj, razmjena iskustava iz područja rada i života

Učiteljica i učenici 3.c Učiteljice u školama RH

Putem interneta (skype), virtualna komunikacija

Tijekom školske godine

Laptop Web kamera Zvučnici internet

Video snimke Radionice

SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM Izložba plakata u prostoru GČ „Retfala“

Promicati zdravlje i tjelesnu aktivnost kroz izložbu radova

Učiteljica i učenici 3.a Djelatnici Gradske četvrti Retfala

Izrada i prikupljanje radova učenika

Svibanj /lipanj 2014.

Prema potrebi Analiza postignuća zadanih ciljeva projekta

PROJEKTI UČENIKA Kretanje je zdravo

Povećati interes učenika za tjelesnu aktivnost

Učiteljica i učenici 3.a Gosti u razredu

Različitim vrstama kretanja u školi i oko nje

Tijekom cijele školske godine

Prema potrebi Plakati Mjerenja prezentacija

PROJEKTI UČENIKA Otpad

Podizanje svijesti o utjecaju otpada na okoliš u lokalnoj i široj zajednici

Učiteljica i učenici 3.b Roditelji Gosti u razredu

Prikupljanje materijala Radionice

Tijekom školske godine

Prema potrebi Izložba Izrada plakata Prezentacija

IZVANUČIONIČNA NASTAVA Euharistija – izvor života

Razumijeti istinu po euharistiji te razmisliti o vlastitom sudjelovanju na misi

Vjeroučiteljica i učenici 3.a, 3.b, 3.c

Odlazak do crkve i upoznavanje s prostorom

Tijekom školske godine

Praćenje dolazaka na svetu misu

Page 15: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

15

ŠKOLSKI KURIKUL

4. RAZRED

Page 16: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

16

ŠKOLSKI KURIKUL - 4. RAZRED

AKTIVNOST CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA

NOSITELJ NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

IZVANUČIONIČNA NASTAVA Zemlja je naša i Božja kuća

Prepoznati čovjeka kao gospodara prirode i ponašati se po pravilima ekologije

Vjeroučiteljica i učenici 4.a, 4.b, 4.c

Šetnja Promatranje Razgovor

Rujan 2013. Evaluacija

TEMATSKI DAN Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje

Obilježiti Dan kruha različitim radionicama Naglasiti značenje i simboliku plodova Zemlje

Učitelji i učenici 4.a, 4.b, 4.c Vjeroučiteljica Roditelji

Tematske i predmetne radionice iz područja građanskog i zdravstvenog odgoja

18.listopad 2013. Različiti pekarski proizvodi-prema vlastitom izboru

Radni listovi Fotografije

SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM Dan štednje-posjet banci

Razvijati pozitivan odnos za stvaralačko i učinkovito sudjelovanje u životu zajednice

Učitelji i učenici 4.a, 4.b, 4.c Zaposlenici banke

Posjet najbližoj banci 31. listopada 2013. Evaluacija

RAD SKUPINE UČENIKA Večer matematike

Razvijanje pozitivnog stava prema matematici, poticanje učenika na redovito vježbanje i razvoj motivacije

Hrvatsko matematičko društvo Učenici 4.a, 4.b, 4.c

Radionice 5.12.2013. Uspoređivanje postignutih rezultata

TEMATSKI DAN SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOMBožić je naš blagdan

Obilježavanje kršćanskog blagdana Socijalni i emocionalni razvoj ličnosti

Učitelji i učenici 4.a, 4.b, 4.c Vjeroučiteljica Roditelji Vanjski suradnici

Integracija nastavnih sadržaja HJ, EJ, NJ.J, LK, PR, VJ Posjeta i darivanje Područje građanskog odgoja

Prosinac 2013. Priredba učenika Pano s učeničkim uradcima

IZVANUČIONIČNA NASTAVA Mjesec knjige

Proširivanje interesa za čitanje i razvijanje kulture čitanja

Učiteljice i učenici 4.a, 4.b, 4.c

Promatranje Razgovor

Listopad /studeni 2013.

Evaluacija

Page 17: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

17

ŠKOLSKI KURIKUL - 4. RAZRED

AKTIVNOST CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA

NOSITELJ NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

INTEGRIRANI DANI Dan palačinki

Razvijati svijest učenika o prednosti zdrave hrane i odgovornost za vlastito zdravlje

Učitelji i učenici 4.a, 4.b, 4.c

Integracija nastavnih sadržaja više nastavnih predmeta

24. veljače 2014. Učenici potrebne sastojke donose od kuće

Degustacija gotovih proizvoda

IZVANUČIONIČNA NASTAVA Posjet ZOO vrtu

Razvijati pozitivan odnos prema prirodi, zdravlju, životinjskom svijetu

Učiteljice i učenici 4.a, 4.b, 4.c

Pješačenje do ZOO vrta i promatranje

Ožujak 2014. Ulaznica za ZOO vrt

Tijekom rada na nastavnim satima

PROJEKT UČENIKA Čovjek-to sam ja

Upoznati čovjeka kao prirodno (živo) biće, misaono, društveno i duhovno biće

Učiteljice i učenici 4.a, 4.b, 4.c

Istraživanje, pokus, razgovor, zapažanje, radionice

Ožujak 2014. Evaluacija Prezentacija

TEMATSKI DAN SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM U susret Uskrsu IZVANUČIONIČNA NASTAVA Ići putem Kristova križa

Obilježavanje kršćanskog blagdana Socijalni i emocionalni razvoj ličnosti Prepoznati obred križnog puta kao molitvu u kojoj zahvaljujemo Bogu za njegovu molitvu

Učitelji i učenici 4.a, 4.b, 4.c Roditelji Vanjski suradnici Vjeroučiteljica i učenici 4.a, 4.b, 4.c Župljani

Integracija nastavnih sadržaja HJ, EJ, NJ.J, LK, PR, VJ Posjeti i darivanje Područje građanskog i zdravstvenog odgoja Sudjelovanjem u križnom putu svoje župne zajednice

11. travanj 2014. Ožujak i travanj 2014.

Prezentacija rada Pano s učeničkim uradcima

Škola u prirodi - Dalmacija, Sv. Filip i Jakov, Nacionalni park Krka, Plitvička jezera

Upoznati ljepote zavičaja Učitelji i učenici 4.a, 4.b, 4.c (broj će biti naknadno utvrđen)

Organiziranje nastavnih aktivnosti učenjem iz neposredne okoline Područje građanskog i zdravstvenog odgoja

Svibanj i lipanj 2014.

Planirana sredstva osigurati će roditelji u iznosu od 1400 do 1600 kn

Prezentacija roditeljima

Page 18: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

18

ŠKOLSKI KURIKUL - PREDMETNA NASTAVA

AKTIVNOST CILJ NAMJENA NOSITELJ NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

IZBORNI PROGRAM (5.-8. razred) Vjeronauk

Upoznavanje i produljivanje svoje vjere

Naučiti živjeti prema osnovama vjerskog nauka

Vjeroučitelji Učenici

Sadržaji se ostvaruju u prostoru škole, obitelji, crkvi, okružju u kojem živi

70 sati po programu

B rojčano ocjenjivanje postignuća učenika Motivacijski elementi u praćenju učenika

IZBORNI PROGRAM (5.-8. razred) Engleski jezik Njemački jezik

Usvajanje sadržaja drugog stranog jezika

Razvijati interkulturalne kompetencije učenika i interes za strani jezik

Učitelji stranog jezika Učenici prema opredjeljenju

Različiti oblici i metode poučavanja

70 sati po programu

Brojčano ocjenjivanje postignuća učenika Motivacijski elementi u praćenju učenika

IZBORNI PROGRAM (5.-8. razred) Informatika

Usvajanje sadržaja iz područja informatike

Razvijati informacijsko-komunikacijske kompetencije kod učenika

Učitelj informatike i učenici prema opredjeljenju

Različiti oblici i metode poučvanja

70 sati po programu

Brojčano ocjenjivanje postignuća učenika Motivacijski elementi u praćenju učenika

DODATNA NASTAVA ( 5.-8. razred) Hrvatski jezik Engleski i Njemački jezik Matematika Biologija Kemija Fizika Povijest Geografi /astronomi Vjeronauk

Proširivanje i produbljivanje sadržaja navedenih predmeta Razvijati logičko mišljenje, timski rad i rad u paru

Stjecanje kompetencija učenika Znanje u funkciji povezivanja i osposobljavanja za svakodnevni život

Učitelji PN-e Učenici prema iskazanom interesu i uočenim sposobnostima

Različiti suvremeni pristupi u učenju kroz prilagodbu sadržajima

35 sati po programu

Poticanje individualnosti i kreativnosti Osposobljavanje za samovrednovanje

Page 19: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

19

ŠKOLSKI KURIKUL - PREDMETNA NASTAVA

AKTIVNOST CILJ NAMJENA NOSITELJ NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

DOPUNSKA NASTAVA (5.-8. razred) Matematika Hrvatski jezik Engleski jezik Njemački jezik

Pomoć učenicima u svladavanju nastavnih sadržaja, sposobnosti i vještina iz određenih nastavnih područja

Pomoć učenicima u postizanju više razine znanja kao i stjecanju potrebnih znanja

Učitelji i učenici po razrednim odjelima i skupinama

Individualizirani oblik rada u malim skupinama

35 sati po skupini

Poticanje i praćenje napredovanja učenika

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI (5-8. razred) Dramska skupina Literarna družina Web novinari Pjevački zbor Arhivari -Likovnjaci Engleska skupina Vatrogasci AV tehnička skupina Rukomet Nogomet Odbojka Vjeronaučna skupina

Otkriti i potaknuti darovitost djece, poticati na izražavanje kreativnosti

Usmjeravati na osamostaljivanje i isticanje kreativnog potencijala svakoga pojedinca

Učitelj koji će osmisliti i prilagoditi programe i sadržaje rada aktivnosti za koje su se učenici opredijelili

Prilagodba metoda i oblika po interesnim skupinama

35 sati po skupini rada

Evidencija opredijeljenosti za pojedine aktivnosti Evaluacija rada unutar skupina Priredbe i nastupi na različitim manifestacijama

Page 20: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

20

ŠKOLSKI KURIKUL

5. RAZREd

Page 21: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

21

ŠKOLSKI KURIKUL - 5. RAZRED

AKTIVNOST CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA

NOSITELJ NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

TEMATSKI DAN Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje

Obilježiti Dan kruha različitim radionicama Naglasiti značenje i simboliku plodova Zemlje

Učitelji i učenici 5.a, 5.b, 5.c Vjeroučiteljice Roditelji

Tematske i predmetne radionice iz područja građanskog i zdravstvenog odgoja

18.listopad 2013. Različiti pekarski proizvodi-prema vlastitom izboru

Radni listovi Fotografije

IZVANUČIONIČNA NASTAVA Posjeta ZOO vrtu

Obilježiti 4.10., Svjetski dan zaštite životinja

Učitelji i učenici 5.a, 5.b, 5.c Razrednici

Prema unaprijd utvrđenim radnim zadacima

1.-5. listopada 2013.

Cijena ulaznice i tramvajske karte

Izlaganje Pisani radovi Plakati

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA PREDMETI HJ/GEO Veliko i malo slovo Planovi grada

Vježbanje i primjena pravopisa Orijentacija na karti

Učenici 5.a, 5.b, 5.c Učitelji Čerba, Lušić (Hrvatski jezik) i Andrić (Geografija)

Čitanje prigodnog teksta

Prosinac 2013. Izrada planova

PROJEKT UČENIKA Grčka mitologija

Upoznati glavne likove grčke mitologije

Učenici 5.a, 5.b, 5.c Učiteljica Povijesti T. Kradija

Istraživački rad učenika Prosinac 2013. Siječanj 2014.

Izrada plakata

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA PREDMETI LK/GEO Konstruktivni elementi arhitekture-Orijentacija

Upoznavanje učenika s osnovnim elementima u graditeljstvu i snalaženje u prostoru

Učenici 5.a, 5.b, 5.c Učitelji S. Vehabović i M. Andrić

Izrada makete škole Veljača – ožujak 2014.

Vrednovanje uradaka na satu

INEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA-PREDMETI LK/PR Građa cvijeta

Upoznati učenike s mikrosvijetom kroz građu bilja

Učenici 5.a, 5.b, 5.c Učiteljice S. Vehabović i Z. Dijanović

Crtanje dijelova cvijeta, njihovi nazivi i funkcije

Travanj-svibanj 2014.

Izložba radova učenika

TEMATSKI DAN Ususret Uskrsu

Obilježavanje kršćanskog blagdana

Učitelji i učenici 5.a,b,c Roditelji Vanjski suradnici

Inegracija nastavnih sadržaja iz predmeta HJ, GK, LK, PR, SR, VJ Područje zdravstvenog i građanskog odgoja

11.travanj 2014. Prezentacija podataka Pano s učeničkim uradcima

Page 22: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

22

ŠKOLSKI KURIKUL-5. RAZRED

AKTIVNOST CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA

NOSITELJ NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

IZVANUČIONIČNA NASTAVA Građa cvijeta i ploda

Upoznavanje građe cvijeta i povezivanje s uvjetima koji su potrebni u razvoju biljnog svijeta

Učenici 5.a, 5.b, 5.c Učiteljice Z. Dijanović i S. Vehabović

Opisivanje Rješavanje radnih listića herbariziranje

Travanj 2014. Ocjenjivanje radnih listića i herbarija

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA PREDMETA VJ/INF Sv. Petar i Pavao u stripu razglednici

Povezivanje nastavnog sadržaja vjeronauka i primjena usvojenih znanja u nastavi informatike

Učenici 5.a, 5.b, 5.c Vjeroučiteljica Lj. Mandurić i učitelj Informatike M. Brozd

Međupredmetna povezanost i praktične aktivnosti učenika

Ožujak /travanj 2014.

Ocjenjivanje postignuća

PROJEKT Smijeh je lijek

Upoznavanje učenika s kulturom kroz radost otkrivanja i stvaranja

Učenici 5.a, 5.b, 5.c i razrednice te učiteljica LK S. Vehabović

Ostvarivanje planiranih projektnih zadataka (literarni i likovni uradci, pjesme...)

1.travanj 2014. Prezentacija projekta

eTwining PROJEKT a) Eko život

Međunarodna suradnja sa školama Grčke, Latvije, Turske

Učenici 5.a, 5.b, 5.c Učitelj Geografije M. Andrić

Različite projektne aktivnosti učenika: video uradci, plakati, istraživanje...

Od rujna 2013. do svibnja 2014.

Ocjenjivanje učenika po projektnim fazama

PROJEKT Voda

Osvijestiti učenike o značenju vode za cjelokupni živi svijet

Učenici 5.a, 5.b, 5.c Učitelji: V. Šalić i Z. Dijanović (Priroda), M. Andrić (Geografija) te T. Jukić (Fizika)

Međupredmetna povezanost srodnih nastavnih sadržaja u zajedničke projektne aktivnosti

Cijelu školsku godinu

Ocjenjivanje postignuća učenika Prezentacija projekta na Eko danu

TERENSKA NASTAVA Zlatna greda /Kopački rit

Učenike usmjeriti na uočavanje prirodnih pojava te stjecanje određenih nastavnih vještina

Učenici 5.a, 5.b, 5.c i razrednice te učiteljice I. Čerba, G. Lušić, B. Čičak, Z. Dijanović, Lj. Mandurić, M. Mihaljević

Samostalne aktivnosti učenika: mjerenje, izračun, uspoređivanje

Početak lipnja 2014.

Sredstva će osigurati roditelji u iznosu do 200 kn

Ocjenjivanje učenika Prezentacija radova

Page 23: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

23

ŠKOLSKI KURIKUL

6. RAZREd

Page 24: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

24

ŠKOLSKI KURIKUL - 6. RAZRED

AKTIVNOST CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA

NOSITELJ NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

IZVANUČIONIČNA NASTAVA Životni uvjeti u šumi Drveće listopadne šume

Promatranje izgleda šume i drveća, životnih uvjeta te prepoznavanje njihovih značajki

Učenici 6.a Učiteljica Z. Dijanović

Pokusi u školskom dvorištu, rješavanje radnih listića, prikupljanje plodova

Rujan 2013. Analiza i ocjenjivanje postignuća

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA PREDMETA EJ/POV Veliki izumitelji

Međupredmetno povezivanje srodnih nastavnih sadržaja

Učenici 6.a, 6.b, 6.c, 6.d Učiteljica T. Kradija

Prijevod tekstova Listopad –studeni 2013. Veljača –ožujak 2014.

Vrednovanje uratka učenika

TEMATSKI DAN Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje

Obilježiti Dan kruha različitim radionicama Naglasiti značenje i simboliku plodova Zemlje

Učitelji i učenici 6.a, 6.b, 6.c, 6.d Vjeroučiteljice Roditelji

Tematske i predmetne radionice iz područja građanskog i zdravstvenog odgoja

18. listopada 2013.

Različiti pekarski proizvodi - prema vlastitom izboru

Radni listovi Fotografije

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA PREDMETI HJ/PR/LK Slavonska šuma

Upoznavanje učenika s osobitostima slavonske šume te istoimenom pripovijetkom Josipa Kozarca

Učenici 6.a, 6.b, 6.c, 6.d Učitelji S. Slivac, M. Plazibat, S. Vehabović, Z. Dijanović i V. Šalić

Predavanje Radionice Pisanje opisa Izrada plakata Grafički otisak Izlaganje

Listopad, studeni, prosinac 2013.

Vrednovanje učeničkih pisanih uradaka, plakata, grafika

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA PREDMETA HJ/GEO Veliko početno slovo u imenima pokrajina i krajeva, dijelova naselja, trgova i ulica

Podizanje učeničke razine pravopisne pismenosti

Učenici 6.a, 6.b Učitelji M. Plazibat i M. Andrić

Predavanje Diktati

Listopad 2013. Ocjenjivanje učeničkih diktata

PROJEKT Crkva - zajednica kršćana

upoznati povijesni razvoj crkve i značaj u životu kršćana

Učenici 6.a, 6.b, 6.c, 6.d Vjeroučiteljica

Istraživanje Studeni 2013. - siječanj 2014.

Prezentacija dobivenih podataka

Page 25: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

25

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA PREDMETI HJ/LK/POV Početci hrvatske pismenosti u razvoju jezika, povijesti te u likovnoj kulturi

Osuvremeniti nastavu interdiscipliniranim pristupom u obradi nastavnih sadržaja

Učenici 6.a, 6.b, 6.c, 6.d Učitelji S. Slivac, M. Plazibat, S. Vehabović i T. Kradija

Predavanje Radionice Izlaganje Izrada plakata Grafičko oblikovanje u kolažnoj tehnici

Od rujna 2013. do svibnja 2014.

Evaluacija nakon ostvarenog cilja integracije

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA PREDMETI LK/MAT Simetrija i asimetrija

Uočiti i razlikovati simetrične likove – MAT Uočiti i izraziti simetriju i asimetriju slikanjem - LK

Učenici 6.a, 6.b, 6.c, 6.d Učiteljice S. Vehabović i B. Kovačević

Prikaz pojmova simetrale kuta učenici će primijeniti kod izrade kolaža

Studeni 2013. i svibanj 2014.

Vrednovanje učeničkih radova prema unaprijed utvrđenim kriterijima

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA PREDMETA MAT/TK Prometni znakovi

Međupredmetno povezivanje srodnih nastavnih sadržaja

Učenici 6.a, 6.b, 6.c, 6.d Učitelji B. Kovačević i P. Begovac

Radionica Studeni 2013. Svibanj 2014.

Evaluacija održane radionice

PROJEKT ENGLESKI JEZIK Noć čitanja

Razvijati vještinu razumijevanja čitanjem Proširivanje vokabulara

Učenici 6.c Učiteljica I. Palijan

Edukativno-kreativna radionica

Veljača 2014. Izrada plakata Provjera prikupljenih podataka putem kviza

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA PREDMETA HJ/PR Opis otvorenoga prostora i blago Kopačkog rita

Upoznavanje učenika sa zaštićenim vrstama Kopačkoga rita, opis Kopačkoga rita

Učenici 6.a, 6.b, 6.c, 6.d Učitelji S. Slivac, M. Plazibat i V. Šalić

Predavanje Radionica Pisanje opisa Izrada plakata Izlaganje

Veljača 2014. Ocjenjivanje učeničkih pisanih uradaka i plakata

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA PREDMETA HJ/GEO Afrika – školska zadaća

Podizanje učeničke razine pravopisne pismenosti

Učenici 6.a, 6.b Učitelji M. Plazibat i M. Andrić

Predavanje Pisanje školske zadaće

Veljača 2014. Ocjenjivanje učeničkih uradaka

Page 26: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

26

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA PREDMETA HJ/LK Strip

Upoznavanje učenika sa stripom kao vrstom te crtanjem stripova

Učenici 6.a, 6.b, 6.c, 6.d Učitelji S. Slivac, M. Plazibat i S. Vehabović

Predavanje Crtanje stripova Izložba stripova Sudjelovanje na natječaju

Veljača 2014. Ocjenjivanje učeničkih uradaka, organiziranje izložbe i sudjelovanje na natječaju

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA PREDMETA HJ/LIK Portret

Upoznavanje učenika s osobitostima portreta kao literarnog i likovnog ostvarenja

Učenici 6.a, 6.b, 6.c, 6.d Učitelji S. Slivac, M. Plazibat i S. Vehabović

Pisanje i tonski crtež Travanj 2014. Ocjenjivanje učeničkih likovnih ostvarenja i plakata te njihova izložba u holu

TEMATSKI DAN Ususret Uskrsu

Obilježavanje kršćanskog blagdana

Učitelji i učenici 6.a, 6.b, 6.c, 6.d Roditelji Vanjski suradnici

Integracija nastavnih sadržaja iz predmeta HJ, GK, LK, PR, SR, VJ Područje zdravstvenog i građanskog odgoja

11. travnja 2014. Prezentacija podataka Pano s učeničkim uradcima

IZVANUČIONIČNA NASTAVA Livadske biljke

Prepoznati livadne biljke i herbarizirati ih

Učenici 6.a, 6.b, 6.c, 6.d Učiteljice Z. Dijanović i V. Šalić

Skupljanje livadskih biljaka i izvršiti postupak herbariziranja

Svibanj 2014. Vrednovanje učeničkih uradaka i plakata

PROJEKT Voda

Osvijestiti učenike o značenju vode za cjelokupni živi svijet

Učenici 6.a, 6.b, 6.c, 6.d Učitelji Z. Dijanović i V. Šalić (Priroda) te M. Andrić (Geografija)

Međupredmetna povezanost srodnih nastavnih sadržaja u zajedničke projektne aktivnosti

Cijelu školsku godinu

Ocjenjivanje postignuća učenika Prezentacija projekta na Eko-danu

EKSKURZIJA UČENIKA Park prirode Žumberak

Upoznati krajolik i prirodne znamenitosti lijepe naše

Učenici 6.a, 6.b, 6.c, 6.d Razrednici

Prema programu odabrane Agencije

Svibanj /lipanj 2014.

Prezentacija

Page 27: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

27

ŠKOLSKI KURIKUL

7. RAZREd

Page 28: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

28

ŠKOLSKI KURIKUL- 7. RAZRED

AKTIVNOST CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA

NOSITELJ NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA - PREDMETI HJ/INF Stvaranje stripa

Upoznavanje s mogućnostima računalnoga oblikovanja stripa

Učitelji M. Plazibat i M. Brozd

Integrirani nastavni sat sa zadatkom stvaranja stripa

Listopad- studeni 2013.

Ocjenjivanje učeničkih radova prema unaprijed utvrđenim kriterijima

TEMATSKI DAN Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje

Obilježiti Dan kruha različitim radionicama Naglasiti značenje i simboliku plodova Zemlje

Učitelji i učenici 7.a, 7.b, 7.c Vjeroučiteljice Roditelji

Tematske i predmetne radionice iz područja građanskog i zdravstvenog odgoja

18.listopad 2013. Različiti pekarski proizvodi -prema vlastitom izboru

Radni listovi Fotografije

PROJEKT Skupljanje knjiga za djecu

Poticati vrijednosti darivanja kod učenika

Učenici 7.a, 7.b, 7.c i razrednice

Prikupljanje knjiga u razrednim odjelima i darivanje djeci u Dječjem domu „Klasje“

5. 6. Obilježavanje blagdana sv. Nikole

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA PREDMETI GEO/GK Mi smo Europa

Upoznavanje različitosti pojedinih EU zemalja i naučiti pjevati himnu Europe-Odu radosti

Učenici 7.a, 7.b, 7.c Učitelji: I. Ferić, M. Andrić

Integracija metodičkih postupaka i nastavnih oblika u poučavanju ovih sadržaja

Veljača 2014. Ocjena po elementima u nastavi GK-e

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA PREDMETI HJ/POV/GK Hrvatski narodni preporod-Budnice

Međupredmetna povezanost srodnih nastavnih sadržaja Poticati učenike na izgradnju vlastitog stava i osjećaja prema svojoj domovini

Učenici 7.a, 7.b, 7.c Učiteljice I. Čerba, G. Lušić, I. Ferić i T. Kradija

Povezati povijesne sadržaje uz prigodne domoljubne pjesme Područje građanskog odgoja

Ožujak 2014. Evaluacija tijekom nastavnog rada Izrada plakata

Page 29: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

29

ŠKOLSKI KURIKUL-7. RAZRED

AKTIVNOST CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA

NOSITELJ NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA PREDMETI KEM/GEO Voda - karbonati

Povezati nastavne sadržaje primjene kemijskih zakona s nastankom krških fenomena u J. Europi

Učenici 7.a, 7.b, 7.c Učitelji Z. Dijanović i M. Andrić

Skice Prezentacije Video sadržaj

Veljača 2014. Evaluacija stečenog znanja nakon izvršene integracije

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA PREDMETI FIZ/INF Statistička obrada podataka

Primjena i povezivanje stečenog znanja u konkretnim situacijama

Učenici 7.a, 7.b, 7.c Učitelji T. Jukić i M. Brozd

Izrada grafikona dobivenih vrijednosti

Veljača 2014. Ocjenjivanje radova učenika prema unaprijed utvrđenim kriterijima

PROJEKTI UČENIKA Zaštićene i ugrožene vrste

Upoznavanje učenika s ugroženim i zaštićenim vrstama u R. Hrvatskoj Povezanost projekta s nastavom engleskog jezika

Učenici 7.a, 7.b, 7.c Učiteljice V. Šalić i M. Matijević

Predavanje Pisanje opisa Izrada plakata i web stranice Izlaganje

Veljača 2014. Vrednovanje pisanih uradaka učenika i plakata

IZVANUČIONIČNA NASTAVA Posjet Malakološkom muzeju

Upoznavanje učenika s različitim vrstama puževa, školjkaša i glavonožaca koji žive u moru

Učenici 7.a, 7.b, 7.c i razrednice te učiteljica V. Šalić

Predavanje Radionica Praktičan rad Izrada i prezentacija plakata Izlaganje

Veljača 2014. Vrednovanje učeničkih uradaka i plakata

PROJEKT UČENIKA Voda

Spoznati važnost vode za život svih bića

Učenici 7.a, 7.b, 7.c Učitelji Z. Dijanović,T. Jukić, M. Andrić, V. Šalić i Lj. Mandurić

Izvršenje unaprijed dogovorenih projektnih zadataka

Ožujak 2014. Izložba i prezentacija plakata za Dan zaštite voda

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA PREDMETI HJ/GK/POV Legende

Povezati srodne nastavne sadržaje kroz nastavne teme sva tri predmete

Učenici 7.a, 7.b, 7.c Učiteljice I. Čerba, G. Lušić, I. Ferić i T. Kradija

Analiza slušanja i povezivanje sadržaja

Ožujak 2014. Ocjenjivanje prema dogovorenim kriterijima

Page 30: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

30

TEMATSKI DAN Ususret Uskrsu

Obilježavanje kršćanskog blagdana Socijalni i emocionalni razvoj ličnosti

Učitelji i učenici 7.a, 7.b, 7.c Roditelji Vanjski suradnici

Integracija nastavnih sadržaja iz predmeta HJ, GK, LK, PR, SR, VJ Područje zdravstvenog i građanskog odgoja

11. travanj 2014. Prezentacija podataka Pano s učeničkim uradcima

PROGRAM SKUPINE UČENIKA Festival znanosti Zimska škola fizike

Približavanje znanosti učenicima

Učenici 7.c, učiteljica T. Jukić Skupina učenika 7.i 8. Raz. te učiteljica T. Jukić

Sudjelovanje u radionicama koje pripremaju ustanove organizatori ovih manifestacija

Travanj i svibanj 2014. Siječanj i veljača 2014.

Cijena karte gradskog prijevoza

Prezentacija učenika i prenošenje dojmova

PROJEKT UČENIKA Međunarodni e-Twining: Moja Europa

Upoznavanje različitosti pojedinih kultura i zemalja članica EU Jačanje informatičke i jezične pripadnosti

Učenici 7.a, 7.b, 7.c Učitelj M. Andrić

Izvršavanje plana zadataka po mjesecima: umne mape, prezentacije, plakati, internet, web koordinacija, Twinspace

Tijekom cijele nastavne godine prema utvrđenoj dinamici

Ocjenjivanje pisanih i multimedijskih uradaka učenika Kao i sudjelovanja u projektu

EKSKURZIJA UČENIKA Istra

Završna petodnevna ekskurzija učenika

Učenici 7.a, 7.b, 7.c Razrednice

Prema programu odabrane Agencije

Do kraja školske godine

Do 1600,00 kn Troškove u cijelosti snose roditelji

Prezentacija

Page 31: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

31

ŠKOLSKI KURIKUL

8. RAZREd

Page 32: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

32

ŠKOLSKI KURIKUL - 8. RAZRED

AKTIVNOST CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA

NOSITELJ NAČIN REALIZACIJE

VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA PREDMETI NJ/LK Gustav Klimt

Upoznati učenike s povijesti umjetnosti

Učenici 8.a, 8.b, 8.c, 8.d Učiteljice S. Zubaj i S. Vehabović

Stvaranje učeničkih rad ova

Rujan 2013. Ocjena rada

IZVANUČIONIČNA NASTAVA INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA HJ/TZK/SRO Posjet Gradskoj knjižnici Osijek

Upoznavanje učenika s cjelokupnom ponudom i mogućnostima gradske knjižnice, poticanje učenika na čitanje literature

Učenici 8.a,b Učitelji G. Lušić, M. Plazibat, I. Hengl, G. Bošnjak i D. Novački

Posjet i razgledavanje Razgovor s knjižničarima

Rujan 2013. Kratka provjera znanja

PROJEKT UČENIKA Filmska olimpijada

Upoznavanje učenika s najznačajnijim filmskim ostvarenjima i pobuđivanje interesa za filmsku umjetnost

Učenici 8.a, 8.b, 8.c, 8.d Učitelji M. Plazibat i S. Slivac

Individualno i skupno gledanje filmskih ostvarenja, analiza filmova, rasprava

Rujan 2013. do svibnja 2014.

Vrednovanje učeničkih pisanih kritičkih osvrta na filmove, usmena rasprava o filmovima

IZVANUČIONIČNA NASTAVA Stilska razdoblja – odlazak u Muzej

Upoznati učenike sa značajkama ovih razdoblja u glazbenoj i likovnoj umjetnosti

Učenici 8.a, 8.b, 8.c, 8.d Učiteljice I. Ferić i S. Vehabović

Posjet Muzeju Integrirani nastavni sati GK i LK

Rujan ili listopad 2014. Cijena ulaznice 8-10 kn

Vrednovanje prema unaprijed utvrđenim kriterijima

TEMATSKI DAN Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje

Obilježiti Dan kruha različitim radionicama Naglasiti značenje i simboliku plodova Zemlje

Učitelji i učenici 8.a, 8.b, 8.c, 8.d Vjeroučiteljice Roditelji

Tematske i predmetne radionice iz područja građanskog i zdravstvenog odgoja

18.listopad 2013. Različiti pekarski proizvodi -prema vlastitom izboru

Radni listovi Fotografije

Page 33: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

33

TERENSKA NASTAVA IZVANUČIONIČNA NASTAVA (GEO) Posjet Vukovaru

Posjet Vukovaru te upoznavanje učenika s poviješću i geografskim obilježjima grada u Domovinskom ratu te obilježavanje obljetnice pada Vukovara

Učenici 8.a, 8.b, 8.c, 8.d i razrednice Učitelji M. Plazibat i Lj. Potkovac

Posjet gradu, rješavanje zadataka, izlaganje

Studeni 2013. Troškove u iznosu od 150 do 200 kn snose roditelji učenika

Vrednovanje učeničkih izlaganja te riješenih zadataka

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA PREDMETA BIO/TZK Potporni sustav kretanja

Upoznavanje učenika s građom i ulogom potpornog sustava, vezama među kostima i mišićima

Učenici 8.a, 8.b, 8.c, 8.d Učitelji V. Šalić i G. Bošnjak

Predavanje Praktičan rad Izlaganje

Studeni 2013. Vrednovanje učeničkih izlaganja

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA PREDMETI: HJ/BIO/KEM/SRO Lektira (Debela) i Ovisnost

Upoznavanje učenika s posljedicama ovisnosti o alkoholu

Učenici 8.a, 8.b, 8.c, 8.d Učitelji G. Lušić, S. Slivac, M. Plazibat, V. Šalić i Z. Dijanović

Međupredmetna povezanost nastavnih sadržaja prema dogovorenoj dinamici Područje zdravstvenog odgoja

Siječanj – travanj 2014.

Ocjenjivanje učeničkih interpretacija i izlaganja

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA HJ/EJ Lektira (Starac i more) i Tko je Ernest Hemingway?

Upoznavanje učenika s biografijom i djelima Ernesta Hemingwaya

Učenici 8.c, 8.d Učiteljice S. Slivac i S. Zubaj

Čitanje djela Ernesta Hemingwaya, proučavanje njegovog života, izrada plakata

Veljača 2014. Ocjenjivanje učeničkih pisanih uradaka i plakata

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA LK/MAT Op-art-vektori

Povezivanje srodnih nastavnih sadržaja ova dva nastavna predmeta

Učenici 8.a, 8.b, 8.c, 8.d Učiteljice S. Vehabović i D. Novački

Računanje Likovno stvaranje

Ožujak 2014. Vrednovanje uradaka učenika

Page 34: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

34

TEMATSKI DAN Ususret Uskrsu

Obilježavanje kršćanskog blagdana Socijalni i emocionalni razvoj ličnosti

Učitelji i učenici 8.a, 8.b, 8.c, 8.d Roditelji Vanjski suradnici

Integracija nastavnih sadržaja iz predmeta HJ, GK, LK, PR, SR, VJ Područje zdravstvenog i građanskog odgoja

11. travanj 2014. Prezentacija podataka Pano s učeničkim uradcima

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA PREDMETI: GK/LK W.A. Mozart : Reqviem

Upoznati učenike s povezanošću različitih umjetnosti i djelatnosti

Učenici 8.a, 8.b, 8.c, 8.d Učitelji I. Ferić i S. Vehabović

Međupredmetna povezanost GK-LK (analiza slušanja i izrada omota za CD)

Travanj 2014. Ocjenjivanje učenika prema unaprijed određenim elementima

PROJEKT INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA PREDMETI: GK/LMAT/LK/EJ/HJ/TZK Društveni plesovi

Obilježavanje Međunarodnog dana plesa

Učenici 8.a, 8.b, 8.c, 8.d Učitelji I. Ferić, S. Slivac, S. Vehabović, S. Zubaj, D. Novački i G Bošnjak

Sadržajno povezivanje kroz nastavni kurikulum te stvaranje plesne koreografije

Travanj 2014. Prezentacija projekta

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA HJ/EJ Upravni i neupravni govor

Upoznavanje učenika s osobitostima pisanja upravnog i neupravnog govora na hrvatskom i engleskom jeziku

Učenici 8.a, 8.b, 8.c, 8.d Učitelji S. Slivac, M. Plazibat i S. Zubaj

Proučavanje i rješavanje zadataka Izlaganje

Svibanj 2014. Ocjenjivanje učeničkih uradaka

EKSKURZIJA UČENIKA Glagoljaški put

Upoznavanje učenika s kulturnim vrednotama naše zemlje

Učenici 8.a, 8.b, 8.c, 8.d Razrednice

Prema programu odabrane Agencije

Svibanj 2014. Od 600 do 700 kn Cjelokupni trošak snose roditelji učenika

Analiza nakon ostvarene ekskurzije

INTEGRACIJA NASTAVNIH SADRŽAJA PREDMETI: LK/MAT

Umjetnička instalacija /geometrijska tijela

Upoznati učenike s povezanošću matematike i likovne umjetnosti

Učenici 8.a, 8.b, 8.c, 8.d Učiteljice D. Novački i S. Vehabović

Izrada učeničkih radova

Lipanj 2014. Evaluacija na satima matematike i likovne kulture

Page 35: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

35

PROJEKT UČENIKA Osmaši za školu

Poticati učenike na pozitivan odnos prema svojoj osnovnoj školi i ono što će ostaviti nakon odlaska

Učenici 8.a, 8.b, 8.c, 8.d Razrednice

Izrada stalaka za učeničke bicikle ispred škole i klupa za sjedenje namijenjenih druženju sadašnjih i bivših učenika

Tijekom školske godine

Vrednovanje uloženog rada učenika

PROJEKT UČENIKA Dani otvorene škole -sportski dan

Povezati aktivnosti u izbornoj nastavi Informatike i Likovne skupine učenika od V. - VIII. R.

Učenici Učitelji M. Brozd i S. Vehabović

Izrada informacijskih plakata u školi i diploma za učenike

Tijekom cijele školske godine

Ocjenjivanje učenika prema zadanim elementima u nastavi informatike

Page 36: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

36

ŠKOLSKI KURIKUL

SKUPINE UČENIKA

Page 37: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

37

ŠKOLSKI KURIKUL - SKUPINE UČENIKA I SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM

AKTIVNOST CILJ AKTIVNOSTI NAMJENA

NOSITELJ NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA

GLAZBENI FESTIVAL RETFALA FESTIVAL UČENIKA DO-RE-MI

Stvaranje uvjeta učenicima za promoviranje glazbeno darovite djece

Učenici III.-VIII. raz. Učiteljica I. Ferić Gradska četvrt Retfala

Organizacija festivala i proglašenje najboljih pojedinaca

Rujan 2012. Učenike sudionike festivala nagraditi odličnom ocjenom

NOĆ MATEMATIKE

Popularizacija matematike

Učenici V.-VII. razreda (samo zainteresirani) HMD, učitelji Matematike V.-VIII. raz.

Radionice 5. prosinac 2013. Evaluacija održanih radionica i organizirane manifestacije

KLOKAN BEZ GRANICA

Popularizacija matematike

Učenici III.-VIII. razreda (samo prijavljeni)

Natjecanje učenika u rješavanju testova znanja

Ožujak i travanj 2014.

15-20 kn Nagrade učenici-ma s najboljim rezultatima

FESTIVAL ZNANOSTI

Poticati i razvijati interes učenika za prirodne znanosti

Učenici VII. i VIII. raz. Učiteljice V. Šalić i T. Jukić, pedagoginja Prema pozivu i interesu za pojedina područja zaduženja će se povećati

Posjet predavanjima i radionicama

Ožujak i travanj 2013.

Cijena tramvajske karte

Prezentacija

ODRŽAVANJE KVIZA ZNANJA UČENIKA

Pozitivno vrednovanje učeničkoga znanja te poticaj za unapređivanje

Učenici V.-VIII. (odabrani predstavnici odjela) Učitelji Novački, Plazibat

Kviz - ogledi između predstavnika razrednih odjela istoga razreda

svibanj 2013. Nagrada najboljim skupinama

POSJET HNK-u OSIJEK Naučiti učenike ponašanju u kulturnim priredbama

Učenici prema vlastitom izboru i zaduženi učitelji

Organizacija posjete učenika održavanju predstave (ukoliko bude prijavljen dovoljan broj učenika)

Tijekom godine Cijena prijevoza i ulaznice koju snose učenici

Razgovor s učenicima o doživljaju

VOLONTERSKE AKTIVNOSTI PROJEKT ZA 1000 RADOSTI

Osvijestiti značaj volontiranja u razvoju demokratskog društva Poticati na darivanje i pomoć onima kojima je

Učenici V.-VIII. raz. Pedagoginja Učitelji Volonterski centar Osijek

Sudjelovanje u različitim humanitarnim akcijama koje su organizirane od nekih ustanova ili samoinicijativno

Tijekom godine Evaluacija nakon svake organizirane aktivnosti

Page 38: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

38

potrebna Caritas

ŠKOLSKI RazvOjnI

plan

2013./2014.

Page 39: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

39

PRIORITETNO

PODRUČJE

UNAPREĐIVANJA

CILJEVI

METODE I AKTIVNOSTI

ZA OSTVARIVANJE

VRIJEME PROVEDBE OSOBE ODGOVORNE

ZA PROVEDBU

POKAZATELJI

OSTVARIVANJA

CILJEVA

PODRUČJE ŠPORTA

Osvijestiti i poticati

učenike na bavljenje

sportskim aktivnostima

Olimpijski dan (I.-VIII.)

Svibanj 2014.

Tim za kvalitetu Voditeljica: R. Jerbić

S. Grubešić, V. Jukić, T.

Nemčanin, S.

Vehabović i I. Hengl,

Odaziv učenika i

djelatnika u

organiziranim

manifestacijama

Analiza na UV-u te na

satu razrednika kako bi

mogli promijeniti i

unaprijediti aktivnosti

ovog područja

PODRUČJE EKOLOGIJE

Rad na ekološkom

osvještavanju djece i

odraslih

Razvijati potrebu

stvaranja kvalitetnog

okruženja u kojem

živimo

Rad na projektu

kampanja „Za manje

otpada“

(Kotač sedam koraka)

Organizacija Eko dana

Tijekom cijele godine

Lipanj 2014.

Tim za kvalitetu

Voditeljica: L. Kuštro

M. Andrić, B. Čičak, V.

Šalić, M. Damjanović,

S. Zelić

Dobivanje statusa Eko-

škole

Page 40: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

40

PRIORITETNO

PODRUČJE

UNAPREĐIVANJA

CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI

ZA OSTVARIVANJE

VRIJEME PROVEDBE OSOBE ODGOVORNE

ZA PROVEDBU

POKAZATELJI

OSTVARIVANJA

CILJEVA

AKCIJE PRIKUPLJANJA

STAROGA PAPIRA

Rad na ekološkom

osvještavanju djece i

odraslih

Razvijati potrebu

stvaranja kvalitetnog

okruženja u kojem

živimo

Organiziranje akcija

prikupljanja staroga

papira na školskoj

razini uz pravovremenu

promidžbu unutar

lokalne zajednice

Sudjelovanje u akciji

udruge Zeleni korak

Planirane akcije su:

.

Travanj 2014.

Zaduženi za

organizaciju:

M. Brozd

Isticanje najboljih

razrednih odjela i

pojedinaca nakon svake

provedene akcije

Pokušati ostvariti

najbolji rezultat

PODRUČJE KULTURE

Razvijanje kod učenika

potrebe za afirmacijom

svoga kreativnog

izričaja

Stvaranje kvalitetnog

ozračja rada među

učenicima i

djelatnicima škole

Izbor himni Eko škole i

OŠ „Retfala“

(javni natječaj)

Smotra školskih

igrokaza

Rujan –studeni 2014.

Travanj i svibanj 2014.

Tim za kvalitetu

Voditelj: M. Plazibat

Ferić, Čičak, Lušić,

Mandurić, Matasović,

Matijević i Palijan

Odaziv učenika i

djelatnika škole svim

planiranim

događanjima

Procjena povjerenstva

za vrednovanje,

poticanje uspješnih na

daljnji rad

Page 41: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

41

PODRUČJE RADA S

DAROVITIM UČENICIMA

Prilagoditi darovitim

učenicima (uzorak

dobiven nakon

psihološkog testiranja)

primjerene sadržaje i

postupke razvoju i

specifičnostima njihove

nadarenosti

I. skupina : V. razred Održavanje radionica po predmetnim područjima (matematika, HJ) II. skupina: VI. razred Programi rada

diferencirani prema

uočenoj vrsti darovitosti

(matematika, EJ, povijest)

III. skupina: VII. razred Programi rada

diferencirani prema

uočenoj vrsti darovitosti

(matematika)

Tijekom cijele školske

godine

Tim za kvalitetu:

Voditeljica: M.

Žnidaršić

R. Vlainić, D. Novački i

V. Vukić

D. Novački

V. Vukić

Vanjski suradnici

M. Mihaljević

T. Kradija

M. Mihaljević

Ostvarivanje više razine

obrazovnih postignuća

ovih učenika

Osposobljavanje za

samostalno učenje i

poučavanje

Usmjeravanje uočene

darovitosti prema

iskazanim interesima

djeteta

PODRUČJE

GRAĐANSKOG ODGOJA

Razvijati načelo ljudskog

dostojanstva, poticati

empatiju, shvatiti

vrijednost ljudskog rada

za zajednicu

Steći znanje o tome što su

stereotipi, predrasude i

diskriminacija, a poseban

značaj dati rodnoj

jednakosti

Radionica za učenike: Različiti, a jednako važni

16. 11. 2013.

Međunarodni dan

tolerancije

5.12.2013.

Međunarodni dan

volontera

Tim za kvalitetu:

Voditeljica: S. Lamza

A. Selthofer, S. Slivac,

D. Papp, J. Skoko-

Vladetić i Lj. Potkovac

Prenošenje znanja

usvojenih na radionici na

satu razrednika radi

promjene odnosa i

stjecanja drugih osobnih

vrijednosti

Implementacija

volonterskih aktivnosti u

školi te praćenje rada

učenika i učitelja u

volonterskoj knjižici

Page 42: OŠ „RETFALA“ Školski kurikulos-retfala-os.skole.hr/upload/os-retfala-os/images/static3/1339/... · Medijska kultura Matematika Priroda i društvo Proširivanje i produbljivanje

ŠKOLSKI KURIKUL OŠ „RETFALA“, OSIJEK Šk. godina: 2013./2014.

42