Objectes d'aprenentatge: Disseny de materials formatius

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Objectes d'aprenentatge: Disseny de materials formatius

 • 7/21/2019 Objectes d'aprenentatge: Disseny de materials formatius

  1/32

 • 7/21/2019 Objectes d'aprenentatge: Disseny de materials formatius

  2/32

  ndex

  1. Introducci

  2. Model instruccional emprat i rols a lequip de disseny

  1.1 Assignaci de rols

  3. Anlisi i obtenci

  3.1 Propsit daquest OA

  3.2 Context i destinataris

  3.3 Tipologia de les activitats

  4. Disseny de lOA

  4.1 Objectius de lOA, continguts i competncies

  4.2 Elecci de lenfocament pedaggic

  4.3 Selecci dels programes i plataformes que sutilitzaran

  4.4 Estructura dels continguts i temporitzaci

  4.5 Elecci dels materials i recursos

  4.6 Elecci del sistema davaluaci dels estudiants

  4.7Les metadades

  5. Desenvolupament

  5.1Story board

  5.2 Desenvolupament dels materials

  5.3 Desenvolupament de lOA en exeLearning

  5.4 Desenvolupament de lOA com a pgina Web

  5.5 Desenvolupament de les metadades

  6. Implementaci

  6.1 Implementaci de lacci formativa

  7. Avaluaci

  8. Conclusions

  9. Bibliografia i Webgrafia

  10. Annexos

 • 7/21/2019 Objectes d'aprenentatge: Disseny de materials formatius

  3/32

  1. Introducci

  En aquesta activitat es treballa en el disseny de Material Didctic Multimdia fent un disseny

  instruccional per tal de desenvolupar un objecte daprenentatge a travs de lexe-learning i posterior

  exportaci a la web www.euritmia.cat/nombres . Aquest objecte daprenentatge pretn facilitar al

  professorat continguts matemtics que fomentin lautonomia de lalumnat, aix com lxit educatiu dels

  estudiants.

  2. Model instruccional emprat i rols a lequip de disseny

  Considerem important ls duna metodologia que ens gui en el procs delaboraci del nostre OA. El

  procs de desenvolupament dun material com el nostre, implica una srie de tasques que estan

  sistemticament relacionades. Les tasques poden ser conceptualitzades a travs d'un model de disseny

  instruccional que ens servir com a sistema dorganitzaci. Dels diferents models de disseny instruccional,el que ens ha semblat el ms adequat com a punt de partida per l'elaboraci del present OA ha estat

  ADDIE.

  Es tracta d'un model de Disseny de Sistemes d'Instrucci (ISD, per les sigles en angls), que consta de

  cinc fases o etapes per tal d'oferir un marc sistmic, eficient i efectiu per a la producci de recursos

  educatius i instrucci. La fora que ha pres ADDIE en els ltims anys prov de la seva "generalitat", s a

  dir, la seva capacitat de compilar elements compartits per altres models de disseny instruccional.

  Esquema Genric del Mtode Addie

  Pgina 3

 • 7/21/2019 Objectes d'aprenentatge: Disseny de materials formatius

  4/32

 • 7/21/2019 Objectes d'aprenentatge: Disseny de materials formatius

  5/32

  Aix, sobre la base del mtode Addie, la metodologia OADDIE es pot estructura en les segents

  etapes:

  Fase Descripci

  Anlisi i Obtenci En aquesta fase s important identificar una necessitatd'aprenentatge (resoldre un problema, millorar, innovar), i amb base enaix determinar qu sensenyar, identificar les dades general del OA, idesenvolupar el material didctic necessari per realitzar-lo. En aquestaetapa interv directament l'autor.

  Disseny En aquesta fase s'ha de deixar clar com sensenyar, per aix calrealitzar un esquema general de l'OA, el qual indicar com estaninterrelacionats els continguts, objectius, activitats d'aprenentatge i

  l'avaluaci. s important considerar en aquesta etapa la metadada, elqual constitueix informaci general de l'OA. En aquesta etapa intervpredominantment l'autor.

  Resulta important, a ms, destacar que tant aquesta fase coml'anterior (Anlisi i Obtenci), sn les apropiades per definir de maneraclara la part pedaggica de l'OA, d'un objectiu d'aprenentatge benplantejat es derivaran els continguts informatius, activitats i avaluacionsnecessaris per adquirir un determinat aprenentatge.

  Desenvolupament En aquesta etapa, mitjanant un software generador de codi HTMLo XML, o directament en cadascun d'aquests llenguatges es generar

  l'estructura l'esquema general de l'OA, elaborat en la fase de Disseny.En aquesta fase s indefugible la intervenci tcnica.

  Implementaci LOA ser integrat en un LMS, amb la finalitat de fer s i reutilitzacii interactuar amb ell en un determinat context. Aquesta fase ser lapauta perqu el OA sigui avaluat pels usuaris, els quals poden proveircomentaris molt valuosos.

  Avaluaci Hi ha una srie de factors a avaluar en un OA, que van des deldisseny fins a l'aspecte pedaggic. Per aix, en aquesta etapa esconsidera imperis dissenyar un instrument d'avaluaci que considericada factor a avaluar, aix com els indicadors d'aquests.

  2.1 Assignaci de rols

  Un disseny dun objecte daprenentatge es pot portar a terme de forma unipersonal o amb un petit grup.

  Per la majoria de dissenys involucren un repertori de recursos humans. Per a implementar lOA es

  requereix establir un grup constitut per professionals amb perfils diferents que en funci de la seva

  capacitaci i experincia assumiran rols i responsabilitats diverses com serien autor, content provider,

  Pgina 5

 • 7/21/2019 Objectes d'aprenentatge: Disseny de materials formatius

  6/32

  graphical designer, technical implementer, , script writer, instructional designer, creator Metadada,

  educational validatori un llarg etc., per que treballaran sempre de manera coordinada i interdisciplinar.

  La producci d'Objectes d'Aprenentatge sota aquest model interdisciplinari sorgeix com una alternativaviable per generar un procs, en el qual el docent es centri fonamentalment en el seu rol com a expert

  temtic, mentre un equip de professionals de diverses rees, li brinda suport pedaggic i tecnolgic a la

  integraci de les TIC a l'educaci. A ms de complir amb les funcions especfiques, estableixen una

  dinmica que va ms enll de la suma dels coneixements tcnics i compliment de tasques, constituint-se

  en un sistema que s'alimenta de les relacions que estableixen entre ells.

  3. Anlisi i obtenci

  3.1 . Propsit daquest OA

  Aquest OA constitueix una seqncia didctica que forma part del quart curs de l'assignatura de

  matemtiques d'ESO. El seu propsit s posar a la disposici del professorat i alumnat, de manera

  senzilla, un material didctic obert, (preparat per portar a l'aula, en cas daprenentatge mixt o presencial

  amb implementaci de les TIC, o b per proporcionar recursos a aquells estudiants que cursen

  l'ensenyament secundari totalment a distncia) fonamentat en el currculum vigent de matemtiques

  deducaci secundria obligatria, i encaminat a desenvolupar lautonomia dels estudiants. Tamb pot ser

  una referncia per a alumnes de primer de batxillerat que desitgin reforar els seus coneixements de base,

  i per estudiants que vulguin estudiar a distncia l'ensenyament secundari.

  3.2 Context i destinataris

  El disseny daquest OA est emmarcat dins el projecte EduCat 1x1, implementat a un gran nombre de

  centres educatius densenyament secundari. La nostra intenci s doncs, posar a labast uns continguts

  digitals en format estndard, que sadaptin a diferents formats, que siguin reutilitzables i adaptables a la

  diversitat de lalumnat, i a diferents contextos i plataformes educatives diferents.

  Pgina 6

 • 7/21/2019 Objectes d'aprenentatge: Disseny de materials formatius

  7/32

  La importncia de ls de les tecnologies en la resoluci de problemes es fonamenta en els avantatges

  segents:

  Afavoreixen la contextualitzaci: per exemple, el concepte de polgons regulars es potcontextualitzar amb un cargol de cap hexagonal, per, per ms que es vulgui i es treballi, la

  construcci que es pot fer al tauler o al quadern no s regular. Ara, si utilitzem un programari

  per geometria s que s possible aconseguir la construcci daquest tipus de polgon.

  Les TIC tenen un impacte molt gran, ja que en ocasions serveixen per comprovar resultats o

  per reforar conceptes i en altres, que sn les ms importants, serveixen perqu l'estudiant

  construeixi autnomament el seu propi coneixement.

  Lestudiant pren una actitud ms participativa i amb major responsabilitat en el procs del

  seu aprenentatge, desenvolupant la competncia daprendre a aprendre.

  El present OA est dirigit a lalumnat deducaci secundria obligatria, en particular alumnes de 4t

  dESO de l'opci cientfic-tecnolgica, o b alumnes de Batxillerat que vulguin reforar els seus

  coneixements de matemtiques.

  Es tracta duna seqncia didctica basada en una selecci ordenada de recursos dautors diversos

  amb llicncia Creative Commons , i alguns tamb de creaci prpia, per a la seva utilitzaci ( virtual opresencial, a laula ), que forma part del currculum dESO, i subica dins el bloc NUMERACI I

  ALGEBRA impartit al primer trimestre del quart curs.

  Les edats de lalumnat sn compreses entre els 14 i 16 anys, que ja han cursat el primer cicle dESO,

  que sn fills de l'era digital , i que en teoria han de tenir coneixements previs bsics sobre manipulaci

  algbrica bsica amb nombres naturals, enters i fraccions, aix com l's de certs programes informtics que

  comencen a fer-se servir des-dels primers cursos d'ESO ( programes de clcul numric i simblic com ara

  geogebra o wiris en lnia).

  3.3 Tipologia de les activitats

  Per tot lexposat al punt anterior, les activitats proposades en aquest OA sn encaminades a

  ladquisici de competncies com aprendre a aprendre, resoluci de problemes amb ls de les TIC,

  autonomia i iniciativa personal , contextualitzaci matemtica i de recerca digital.

  Pgina 7