Click here to load reader

OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENEfondurieuropene.centre.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2012/11/Catalog... · project for Ip 6/b and Ip 7/c. 340,000 EUR / project for Ip 11b/1 . 68,000 EUR

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OFICIUL PROGRAMELOR...

 • Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 3 Cluj-Napoca, RO-400084

  Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482 Fax: (00)40-264-40.53.79

  [email protected] http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

  OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE

  Nr. 16925 /11.09.2017 CATALOGUL SURSELOR EUROPENE ŞI GUVERNAMENTALE DE FINANŢARE CARE AR PUTEA FI ACCESATE DE

  UBB ÎN ANUL 2017 – LUNA SEPTEMBRIE

  PROGRAM DE FINANŢARE VALOAREA GRANTULUI CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

  INFORMAŢII PRIVIND

  CALENDARUL DEPUNERII

  PROIECTELOR

  PAGINA

  Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 Cod apel: POIM/178/4/1/ Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate

  Valoare maximă proiect (euro): A: 5.000.000 B: 10.000.000 C: 20.000.000

  Contribuția beneficiarului 0%

  Data şi ora închidere depunere de proiecte: 30.06.2018, ora 10

  1

  PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ Cererea de proiecte POCA/125/2/2 (CP1/2017) Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate

  Variabilă 2% din valoarea eligibilă a bugetului

  gestionat în proiect

  Termenul limită de depunere a cererilor de proiect exclusiv prin aplicația MySMIS2014, este 10 octombrie 2017, ora 17:00.

  2

  PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ cererea de proiecte POCA/130/2/2 (CP 5/2017) Sprijinirea unor măsuri din Strategia Națională Anticorupție la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale

  Variabilă 2% din valoarea eligibilă a bugetului

  gestionat în proiect

  Termenul limită de depunere a cererilor de proiect exclusiv prin aplicația MySMIS2014, este 10 octombrie 2017, ora 17:00.

  3

  PROGRAMUL LIFE 2014-2020 Subprogramul MEDIU, căruia i se vor aloca prin această cerere 290.895.000 euro, are 3 domenii prioritare: • mediu și utilizarea eficienta a resurselor; • natură și biodiversitate; • guvernanță și informare în domeniul mediului. Subprogramul POLITICI CLIMATICE, căruia i se vor aloca 82.430.000 euro, are 3 domenii prioritare: • atenuarea schimbărilor climatice; • adaptarea la schimbările climatice; •guvernanță si informare în domeniul climei.

  Variabilă Variabilă 7 septembrie 2017 – Proiecte subprogram ul „Politici Climatice” si cele de asistență tehnică; 12, 14 septembrie 2017 – proiecte subprogram ul Mediu, în funcție de tipul de proiect; 20 septembrie 2017 – Proiecte pregătitoare; 26 septembrie 2017 – Proiecte integrate, nota de concept (faza I)

  5

  Justice Programme 2014-2020 JUST-JCOO-AG-2017 Action grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters

  The EU grant applied for cannot be lower than EUR 75 000. Total budget for 2017 is EUR 7.612.000

  20% Deadline: 19 September 2017 17:00:00 Brussels time

  7

  EUROPEAN COMMISSION Justice Programme & Rights, Equality and Citizenship Programme REC-RDIS-DISC-AG-2017

  The EU grant applied for cannot be lower than 75 000 or higher than 500 000 Euro.

  20% Deadline: 09 November 2017 17:00:00 Brussels time

  13

  EUROPEAN COMMISSION Justice Programme & Rights, Equality and Citizenship Programme REC-RRAC-RACI-AG-2017

  The EU grant applied for cannot be lower than EUR 75 000.

  20% Deadline: 07 November 2017 17:00:00 Brussels time

  16

  mailto:[email protected]

 • Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 3 Cluj-Napoca, RO-400084

  Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482 Fax: (00)40-264-40.53.79

  [email protected] http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

  OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE

  EUROPEAN COMMISSION and ROMANIAN GOVERNMENT Interreg V-A Romania-Hungary Programme’s second Open Call for Normal Project Proposals

  Not more than 2,550,000 EUR/ project for Ip 6/b and Ip 7/c 340,000 EUR / project for Ip 11b/1 68,000 EUR/ project for Ip 11b/2

  2% August 31, 2017, 16:00 (EET)

  18

  Reţele europene de incubare pentru inovaţia bazată pe creativitate: turism şi modă (PROGRAMUL COSME)

  Buget total estimat 2.600.000 EURO (Lot 1:1.600.000 EURO Lot 2: 1.000.000 EURO)

  Minim 25% 19 noiembrie 2017 20

  Justice Programme 2014-2020 Drugs Policy Initiatives SUPPORTING INITIATIVES IN THE FIELD OF DRUGS POLICY JUST-2017-AG-DRUG

  Proposals seeking EU co-funding of less than EUR 250 000 will be rejected.

  20% Deadline: 25 October 2017 17:00:00

  21

  mailto:[email protected]

 • 1

  OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE

  Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 3

  Cluj-Napoca, RO-400084 Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482

  Fax: (00)40-264-40.53.79 [email protected]

  http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene CATALOGUL SURSELOR EUROPENE ŞI GUVERNAMENTALE DE FINANŢARE CARE AR PUTEA FI ACCESATE DE UBB ÎN ANUL 2017 – LUNA SEPTEMBRIE

  FINANŢATOR PROGRAM DE FINANŢARE OBIECTIVUL

  PROGRAMULUI

  SOLICITANŢI ELIGIBILI/

  GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

  ACTIVITĂŢI ELIGIBILE VALOAREA GRANTULU

  I

  CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

  INFORMATII PRIVIND CALENDARUL DEPUNERII PROIECTELOR

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE/ WEBSITE-

  UL PROGRAMULUI

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric Cod apel: POIM/178/4/1/ Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate

  Obiectivului Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”

  Solicitanți/ parteneri eligibili: autoritate a administratiei publice centrale, unitate subordonata sau coordonata de catre o autoritate a administratiei publice centrale, unitate administrativ teritoriala/ consiliu judetean, unitate administrativ teritoriala/ primarie/ consiliu local, unitate subordonata sau coordonata de catre o autoritate a administratiei publice locale, organism neguvernamental nonprofit, universitate de stat, muzeu, custode/ administrator al ariei naturale protejate, institut

  A.Elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare / planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare. B. Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate şi pentru speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv mediu marin). C. Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi ecosistemelor (monitorizarea şi evaluarea speciilor şi habitatelor, cunoaşterea factorilor de presiune exercitaţi asupra biodiversităţii, inclusiv a speciilor invazive etc.);

  Valoare maximă proiect (euro): A: 5.000.000 B: 10.000.000 C: 20.000.000

  Contribuția beneficiarului 0%

  Finanțarea se

  realizează după cum urmează: 85%

  Fondul European de Dezvoltare

  Regională şi 15% buget de stat, având în vedere interesul public şi voluntar al măsurilor propuse spre finanţare în

  vederea protecţiei şi conservării

  biodiversităţii, neexistând niciun

  beneficiu direct din perspectiva

  solicitantului.

  Data deschiderii apelului de proiecte: 17.08.2017 Data şi ora începere depunere de proiecte: 28.08.2017, ora 10 Data şi ora închidere depunere de proiecte: 30.06.2018, ora 10 Apelul de proiecte este apel de proiecte necompetitiv cu depunere continuă.

  http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/101/apeluri-poim-178-4-1-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-refacerea-ecosistemelor-degradate

  mailto:[email protected]://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/101/apeluri-poim-178-4-1-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-refacerea-ecosistemelor-degradatehttp://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/101/apeluri-poim-178-4-1-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-refacerea-ecosistemelor-degradatehttp://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/101/apeluri-poim-178-4-1-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-refacerea-ecosistemelor-degradatehttp://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/101/apeluri-poim-178-4-1-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-refacerea-ecosistemelor-degradatehttp://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/101/apeluri-poim-178-4-1-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-refacerea-ecosistemelor-degradatehttp://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/101/apeluri-poim-178-4-1-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-refacerea-ecosistemelor-degradatehttp://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/101/apeluri-poim-178-4-1-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-refacerea-ecosistemelor-degradatehttp://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/101/apeluri-poim-178-4-1-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-refacerea-ecosistemelor-degradatehttp://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/101/apeluri-poim-178-4-1-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-refacerea-ecosistemelor-degradatehttp://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/101/apeluri-poim-178-4-1-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-refacerea-ecosistemelor-degradatehttp://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/101/apeluri-poim-178-4-1-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-refacerea-ecosistemelor-degradatehttp://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/101/apeluri-poim-178-4-1-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-refacerea-ecosistemelor-degradatehttp://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/101/apeluri-poim-178-4-1-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-refacerea-ecosistemelor-degradatehttp://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/101/apeluri-poim-178-4-1-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-refacerea-ecosistemelor-degradatehttp://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/101/apeluri-poim-178-4-1-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-refacerea-ecosistemelor-degradatehttp://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/101/apeluri-poim-178-4-1-cre%C8%99terea-gradului-de-protec%C8%9Bie-%C8%99i-conservare-a-biodiversit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-refacerea-ecosistemelor-degradate

 • 2

  OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE

  Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 3

  Cluj-Napoca, RO-400084 Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482

  Fax: (00)40-264-40.53.79 [email protected]

  http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

  FINANŢATOR PROGRAM DE FINANŢARE OBIECTIVUL

  PROGRAMULUI

  SOLICITANŢI ELIGIBILI/

  GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

  ACTIVITĂŢI ELIGIBILE VALOAREA GRANTULU

  I

  CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

  INFORMATII PRIVIND CALENDARUL DEPUNERII PROIECTELOR

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE/ WEBSITE-

  UL PROGRAMULUI

  de cercetare. Grupul ţintă este reprezentat de populaţia României.

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE

  ADMINISTRATIVĂ

  Cererea de proiecte

  POCA/125/2/2 (CP1/2017)

  Sprijinirea măsurilor

  referitoare la prevenirea corupției la

  nivelul autorităților și

  instituțiilor publice locale din regiunile

  mai puțin dezvoltate

  OS 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice;

  Pot solicita finanțare în cadrul acestui apel unități administrativ-teritoriale (județe și orașe organizate ca municipii) din regiunile mai puțin dezvoltate. Partenerii (asociații) pot fi: unități administrativ-teritoriale (județe și orașe organizate ca municipii) din regiunile mai puțin dezvoltate, ONG-uri, parteneri sociali, instituții de învățământ superior acreditate. Grupul ţintă este reprezentat de persoanele direct afectate/sprijinite de/prin intervenția proiectului din lista

  Capacitatea administrativă de a preveni și a reduce corupția -sprijinirea dezvoltării și implementării de mecanisme care să faciliteze punerea în aplicare a cadrului legal în domeniul eticii și integrităţii (ghiduri, manuale de bune practici, colecții de cazuri de testare, standarde de etică și integritate etc.); -măsuri de sprijin pentru implementarea măsurilor anticorupție reglementate de legislația națională și monitorizate de către SNA; -dezvoltarea capacității analitice de a efectua activități de evaluare a riscurilor pe planuri sectoriale de acțiune de combatere a corupției -elaborarea și implementarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum și între autoritățile publice

  Prezenta cerere de proiecte are o alocare financiară eligibilă de 28.225.000 lei pentru regiunile mai puțin dezvoltate. Pentru unităţi administrativ-teritoriale: orașe organizate ca municipii: valoare minimă eligibilă aferentă unui proiect: 250.000 lei valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect:

  2% din valoarea eligibilă a bugetului gestionat în proiect

  Termenul limită de depunere a cererilor de proiect exclusiv prin aplicația MySMIS2014, este 10 octombrie 2017, ora 17:00.

  http://poca.ro/cp-12017-less/cererea-de-proiecte-nr-cp-12017/

  mailto:[email protected]://poca.ro/cp-12017-less/cererea-de-proiecte-nr-cp-12017/http://poca.ro/cp-12017-less/cererea-de-proiecte-nr-cp-12017/http://poca.ro/cp-12017-less/cererea-de-proiecte-nr-cp-12017/http://poca.ro/cp-12017-less/cererea-de-proiecte-nr-cp-12017/http://poca.ro/cp-12017-less/cererea-de-proiecte-nr-cp-12017/

 • 3

  OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE

  Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 3

  Cluj-Napoca, RO-400084 Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482

  Fax: (00)40-264-40.53.79 [email protected]

  http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

  FINANŢATOR PROGRAM DE FINANŢARE OBIECTIVUL

  PROGRAMULUI

  SOLICITANŢI ELIGIBILI/

  GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

  ACTIVITĂŢI ELIGIBILE VALOAREA GRANTULU

  I

  CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

  INFORMATII PRIVIND CALENDARUL DEPUNERII PROIECTELOR

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE/ WEBSITE-

  UL PROGRAMULUI

  stabilită mai jos: personal din autoritățile și instituțiile publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate (personal de conducere și de execuție); aleși locali (ex. consilieri locali și consilieri județeni, primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți ai consiliilor județene, astfel cum sunt definiți în actele normative incidente administrației publice locale) din regiunile mai puțin dezvoltate;

  privind monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție; -elaborarea de ghiduri de bune practici privind combaterea corupției, prevenirea conflictelor de interese; -creşterea gradului de conştientizare publică şi campanii de educație anticorupție. Educație anticorupție: -creșterea nivelului de educație anticorupție pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice (prin intermediul unor programe şi curricula specifice de formare profesională); -cursuri de formare privind etica și integritatea care se adresează în special personalului din autoritățile și instituțiile publice (de exemplu, consilierii de etică, persoanele alese prin vot, personal de conducere).

  300.000 lei Pentru unităţi administrativ-teritoriale: judeţe valoare minimă eligibilă aferentă unui proiect: 250.000 lei valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 400.000 lei

  Uniunea Europeană și Guvernul României

  PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

  Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de

  Autorități și instituții publice centrale. În cazul Ministerul

  Capacitatea administrativă de a preveni și a reduce corupția -sprijinirea dezvoltării și

  Prezenta cerere de proiecte are o alocare financiară

  2% din valoarea eligibilă a bugetului gestionat în proiect

  10 octombrie 2017, ora 17:00

  http://poca.ro/cp-52017/1566/

  mailto:[email protected]://poca.ro/cp-52017/1566/http://poca.ro/cp-52017/1566/

 • 4

  OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE

  Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 3

  Cluj-Napoca, RO-400084 Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482

  Fax: (00)40-264-40.53.79 [email protected]

  http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

  FINANŢATOR PROGRAM DE FINANŢARE OBIECTIVUL

  PROGRAMULUI

  SOLICITANŢI ELIGIBILI/

  GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

  ACTIVITĂŢI ELIGIBILE VALOAREA GRANTULU

  I

  CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

  INFORMATII PRIVIND CALENDARUL DEPUNERII PROIECTELOR

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE/ WEBSITE-

  UL PROGRAMULUI

  CEREREA DE PROIECTE nr.

  CP 5/2017 (MySMIS:

  POCA/130/2/2)

  Sprijinirea unor măsuri din Strategia Națională

  Anticorupție la nivelul

  autorităților și instituțiilor

  publice centrale

  corupție în sistemul public.

  Educației Naționale, Parteneri (asociați) pot fi: Instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare; ONG-uri; Parteneri sociali; Grupul ţintă este reprezentat de persoanele direct afectate/sprijinite de/prin intervenția proiectului: -personalul din autorităţile şi instituțiile publice centrale (personal de conducere și de execuție, înalți funcționari publici), -demnitari (ministru, ministru delegat, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora);

  implementării de mecanisme care să faciliteze punerea în aplicare a cadrului legal în domeniul eticii și integrităţii (ghiduri, manuale de bune practici, colecții de cazuri de testare, standarde de etică și integritate etc.); -măsuri de sprijin pentru implementarea măsurilor anticorupție reglementate de legislația națională și monitorizate de către SNA; -dezvoltarea capacității analitice de a efectua activități de evaluare a riscurilor pe planuri sectoriale de acțiune de combatere a corupției; -elaborarea și implementarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum și între autoritățile publice privind monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție; -elaborarea de ghiduri de bune practici privind combaterea corupției, prevenirea conflictelor de interese; -creşterea gradului de

  eligibilă de 42.000.000 lei. -valoare minimă eligibilă aferentă unui proiect: 500.000 lei -valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 6.000.000 lei

  mailto:[email protected]

 • 5

  OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE

  Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 3

  Cluj-Napoca, RO-400084 Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482

  Fax: (00)40-264-40.53.79 [email protected]

  http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

  FINANŢATOR PROGRAM DE FINANŢARE OBIECTIVUL

  PROGRAMULUI

  SOLICITANŢI ELIGIBILI/

  GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

  ACTIVITĂŢI ELIGIBILE VALOAREA GRANTULU

  I

  CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

  INFORMATII PRIVIND CALENDARUL DEPUNERII PROIECTELOR

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE/ WEBSITE-

  UL PROGRAMULUI

  conştientizare publică şi campanii de educație anticorupție. Educație anticorupție: -creșterea nivelului de educație anticorupție pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice (prin intermediul unor programe şi curricula specifice de formare profesională); cursuri de formare privind etica și integritatea care se adresează în special personalului din autoritățile și instituțiile publice (de exemplu, consilierii de etică, persoanele alese prin vot, personal de conducere).

  Uniunea Europeană

  PROGRAMUL LIFE 2014-2020 Programul are 2 subprograme: „Mediu” și „Politici Climatice”: Subprogramul MEDIU, căruia i se vor aloca prin această cerere

  Să contribuie la tranziția către o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, cu emisii scăzute de dioxid de carbon si rezistentă la schimbările climatice, la protejarea si imbunatatirea calității mediului si

  Instituții publice Organizații private Organizații non-profit Companii și IMM-uri

  Apeluri de proiecte: Climate Change Mitigation Climate Change Adaptation Climate Governance & Information Environment & Resource Efficiency

  Variabilă Variabilă 7 septembrie 2017 – proiecte subprogram ul „Politici Climatice” si cele de asistență tehnică; 12, 14 septembrie 2017 –

  http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&fr

  mailto:[email protected]://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htmhttp://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htmhttp://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htmhttp://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htmhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=EN

 • 6

  OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE

  Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 3

  Cluj-Napoca, RO-400084 Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482

  Fax: (00)40-264-40.53.79 [email protected]

  http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

  FINANŢATOR PROGRAM DE FINANŢARE OBIECTIVUL

  PROGRAMULUI

  SOLICITANŢI ELIGIBILI/

  GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

  ACTIVITĂŢI ELIGIBILE VALOAREA GRANTULU

  I

  CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

  INFORMATII PRIVIND CALENDARUL DEPUNERII PROIECTELOR

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE/ WEBSITE-

  UL PROGRAMULUI

  290.895.000 euro, are 3 domenii prioritare: m e d iu i utilizarea eficienta a resurselor; n a t u r i biodiversitate; g u ve rn a n i informare în domeniul mediului. Subprogramul POLITICI CLIMATICE, căruia i se vor aloca 82.430.000 euro, are 3 domenii prioritare: a t e n u a r e a schimbărilor climatice; a d a p t a r e a la schimbările climatice; g u ve rn a n s i informare în domeniul climei.

  la oprirea și inversarea tendinței de declin a biodiversității, inclusiv prin sprijinirea rețelei “Natura 2000” și abordarea degradării ecosistemelor Să îmbunătățească dezvoltarea și aplicarea politicii și legislației Uniunii în domeniul mediului și al climei

  Nature & Biodiversity Environmental Governance & Information Preparatory projects Integrated projects Technical Assistance projects

  proiecte subprogram ul Mediu, în funcție de tipul de proiect; 20 septembrie 2017 – proiecte pregătitoare; 26 septembrie 2017 – Proiecte integrate, nota de concept (faza I)

  om=EN

  mailto:[email protected]://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=EN

 • 7

  OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE

  Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 3

  Cluj-Napoca, RO-400084 Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482

  Fax: (00)40-264-40.53.79 [email protected]

  http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

  FINANŢATOR PROGRAM DE FINANŢARE OBIECTIVUL

  PROGRAMULUI

  SOLICITANŢI ELIGIBILI/

  GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

  ACTIVITĂŢI ELIGIBILE VALOAREA GRANTULU

  I

  CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

  INFORMATII PRIVIND CALENDARUL DEPUNERII PROIECTELOR

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE/ WEBSITE-

  UL PROGRAMULUI

  European Commision

  Directorate-General for Justice, home affairs, citizens' rights

  Justice Programme 2014-2020

  JUST-JCOO-AG-2017

  Action grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters

  Priority 1: Judicial cooperation in civil matters

  a) to contribute to the correct implementation of, in particular, the following instruments:

  the recast of the Brussels I Regulation (Regulation (EU) No 1215/2012

  the Insolvency Regulation for its impact on economic recovery (Regulation (EU) No 2015/848 on insolvency proceedings (recast), applicable from June 2017)

  the European Account

  Eligibility of the applicant and the application: a) The applicants must be public entities or private organisations, duly established in one of the countries participating in the Programme, or international organisation. Organisations which are profit-oriented must submit applications in partnership with public entities or private non-profit-oriented organisations. (b) The applications must be transnational and involve organisations from at least two participating countries.

  This topic will cover the following activities:

  - analytical activities, such as data collection, surveys, research activities, etc;

  - mutual learning, identifying and exchange of best practices, development of working methods which may be transferable to other participating countries;

  - exchange and provision of information and development of information tools;

  - capacity building for professionals;

  - facilitating cooperation between competent authorities and agencies, legal practitioners and/or service providers (including multi-disciplinary networks at international, national, regional or local levels);

  The EU grant applied for cannot be lower than EUR 75 000.

  Total budget for 2017 is EUR 7.612.000

  Unless otherwise specified in the call notice the grant cannot constitute more than 80% of overall eligible project costs

  Deadline:

  19 September 2017 17:00:00

  Brussels time

  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-ag-2017.html

  http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdf

  mailto:[email protected]://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-ag-2017.htmlhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-ag-2017.htmlhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-ag-2017.htmlhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-ag-2017.htmlhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-ag-2017.htmlhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-ag-2017.htmlhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-ag-2017.htmlhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdf

 • 8

  OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE

  Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 3

  Cluj-Napoca, RO-400084 Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482

  Fax: (00)40-264-40.53.79 [email protected]

  http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

  FINANŢATOR PROGRAM DE FINANŢARE OBIECTIVUL

  PROGRAMULUI

  SOLICITANŢI ELIGIBILI/

  GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

  ACTIVITĂŢI ELIGIBILE VALOAREA GRANTULU

  I

  CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

  INFORMATII PRIVIND CALENDARUL DEPUNERII PROIECTELOR

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE/ WEBSITE-

  UL PROGRAMULUI

  Preservation Order (Regulation (EU) No 655/2014 establishing a European Account Preservation Order procedure to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters, applicable from January 2017)

  the revised Small Claims Regulation (Regulation (EC) No 861/2007 establishing a European Small Claims Procedure, applicable from June 2017)

  the applicable law instruments Rome I and Rome II Regulations, because of the need for monitoring of their

  - dissemination and awareness raising activities;

  - training activities can also be funded under this call, as long as they are of ancillary nature and not the main purpose of the project.

  mailto:[email protected]

 • 9

  OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE

  Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 3

  Cluj-Napoca, RO-400084 Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482

  Fax: (00)40-264-40.53.79 [email protected]

  http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

  FINANŢATOR PROGRAM DE FINANŢARE OBIECTIVUL

  PROGRAMULUI

  SOLICITANŢI ELIGIBILI/

  GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

  ACTIVITĂŢI ELIGIBILE VALOAREA GRANTULU

  I

  CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

  INFORMATII PRIVIND CALENDARUL DEPUNERII PROIECTELOR

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE/ WEBSITE-

  UL PROGRAMULUI

  implementation

  family law instruments, because of the importance of the subjects dealt with for the daily life of EU citizens, notably

  b) raising awareness on the European Account Preservation Order Regulation, the revised Small Claims Regulation and the revised Insolvency Regulation as well as on the Union family law instruments, as they directly affect the daily lives of citizens.

  c) raising awareness on Regulation (EU) No 606/2013 of the European

  mailto:[email protected]

 • 10

  OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE

  Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 3

  Cluj-Napoca, RO-400084 Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482

  Fax: (00)40-264-40.53.79 [email protected]

  http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

  FINANŢATOR PROGRAM DE FINANŢARE OBIECTIVUL

  PROGRAMULUI

  SOLICITANŢI ELIGIBILI/

  GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

  ACTIVITĂŢI ELIGIBILE VALOAREA GRANTULU

  I

  CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

  INFORMATII PRIVIND CALENDARUL DEPUNERII PROIECTELOR

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE/ WEBSITE-

  UL PROGRAMULUI

  Parliament and of the Council of 12 June 2013 on mutual recognition of protection measures in civil matters, while taking into account Directive 2011/99/EU regarding protection orders in criminal matters, and the wider context of functioning of Directive 2012/29/EU establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime.

  Priority 2: Judicial cooperation in criminal matters

  The aim is to promote judicial

  mailto:[email protected]

 • 11

  OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE

  Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 3

  Cluj-Napoca, RO-400084 Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482

  Fax: (00)40-264-40.53.79 [email protected]

  http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

  FINANŢATOR PROGRAM DE FINANŢARE OBIECTIVUL

  PROGRAMULUI

  SOLICITANŢI ELIGIBILI/

  GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

  ACTIVITĂŢI ELIGIBILE VALOAREA GRANTULU

  I

  CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

  INFORMATII PRIVIND CALENDARUL DEPUNERII PROIECTELOR

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE/ WEBSITE-

  UL PROGRAMULUI

  cooperation in criminal matters and to contribute to the effective and coherent application of EU mutual recognition instruments in criminal matters.

  a) Priority shall be given to the implementation and practical application of the following mutual recognition instruments

  Priority shall also be given to:

  The efficient contribution to the European Agenda on Security as regards the judicial responses to terrorism, notably on countering terrorist financing and on reinforcing the prevention of

  mailto:[email protected]

 • 12

  OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE

  Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 3

  Cluj-Napoca, RO-400084 Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482

  Fax: (00)40-264-40.53.79 [email protected]

  http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

  FINANŢATOR PROGRAM DE FINANŢARE OBIECTIVUL

  PROGRAMULUI

  SOLICITANŢI ELIGIBILI/

  GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

  ACTIVITĂŢI ELIGIBILE VALOAREA GRANTULU

  I

  CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

  INFORMATII PRIVIND CALENDARUL DEPUNERII PROIECTELOR

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE/ WEBSITE-

  UL PROGRAMULUI

  radicalisation, especially in prisons;

  Issues related to pre-trial detention, in particular raising awareness of case law of the European Court of Human Rights (ECtHR) in this field;

  Work to improve cross-border access to electronic evidence (with the exception of e-Justice projects), in line with/complementing the ongoing work of the Commission on this topic;

  The functioning of Mutual Legal Assistance Treaties or other Treaties containing provisions on Mutual Legal

  mailto:[email protected]

 • 13

  OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE

  Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 3

  Cluj-Napoca, RO-400084 Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482

  Fax: (00)40-264-40.53.79 [email protected]

  http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

  FINANŢATOR PROGRAM DE FINANŢARE OBIECTIVUL

  PROGRAMULUI

  SOLICITANŢI ELIGIBILI/

  GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

  ACTIVITĂŢI ELIGIBILE VALOAREA GRANTULU

  I

  CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

  INFORMATII PRIVIND CALENDARUL DEPUNERII PROIECTELOR

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE/ WEBSITE-

  UL PROGRAMULUI

  Assistance with third States (e.g. EU-US MLA Agreement, Budapest Cybercrime Convention), in particular with respect to the exchange of electronic data and financial information

  Preparatory work on the operational set-up of the European Public Prosecutor's Office (EPPO).

  EUROPEAN COMMISSION

  Justice Programme & Rights, Equality and Citizenship Programme

  Support national or transnational projects on non-discrimination and Roma integration

  REC-RDIS-DISC-AG-2017

  This call will aim to co-fund national or transnational projects tackling at least one of the following grounds of discrimination of Art. 19 TFEU: racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation. They should aim at:

  Applicant/s and co-applicants must be a public entities or a private organisations, duly established in one of the countries participating in the Programme, or an international organisation.

  This call will fund activities on: • data collection and

  survey; monitoring the implementation of non-discrimination legislation;

  • training of professionals; • mutual learning,

  exchange of good practices, cooperation, including identifying best

  The EU grant applied for cannot be lower than 75 000 or higher than 500 000 Euro;

  The funding under the Justice and the REC programmes is based on the co-financing principle-unless otherwise specified in the call notice the grant cannot constitute more than 80% of overall eligible project costs he beneficiaries should

  Deadline:

  09 November 2017 17:00:00

  Time Zone : (Brussels time)

  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2017.html

  mailto:[email protected]://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2017.htmlhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2017.htmlhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2017.htmlhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2017.htmlhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2017.htmlhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2017.htmlhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2017.html

 • 14

  OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE

  Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 3

  Cluj-Napoca, RO-400084 Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482

  Fax: (00)40-264-40.53.79 [email protected]

  http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

  FINANŢATOR PROGRAM DE FINANŢARE OBIECTIVUL

  PROGRAMULUI

  SOLICITANŢI ELIGIBILI/

  GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

  ACTIVITĂŢI ELIGIBILE VALOAREA GRANTULU

  I

  CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

  INFORMATII PRIVIND CALENDARUL DEPUNERII PROIECTELOR

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE/ WEBSITE-

  UL PROGRAMULUI

  Fighting against discrimination based on sexual orientation in society and promoting the rights of LGBTI people. Promoting diversity management in the public and private sector: identification of existing practices, measurement of diversity management benefits, and awareness-raising. The proposed activities may be linked to the launch and implementation of Diversity Charters. Fighting against discrimination of Roma through: activities aiming to raise awareness and combat harmful stereotypes of Roma and

  Organisations which are profit-oriented must submit applications in partnership with public entities or private non-profit-oriented organisations.

  practices which may be transferable to other participating countries;

  • dissemination and awareness raising activities (including at local level), such as seminars, conferences, campaigns or social media and press activities.

  ensure that the outstanding balance is covered from sources other than the EU budget such as:

  • the beneficiary's own resources,

  • income generated by the action,

  • financial contributions from third parties.

  http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdf

  mailto:[email protected]://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdf

 • 15

  OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE

  Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 3

  Cluj-Napoca, RO-400084 Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482

  Fax: (00)40-264-40.53.79 [email protected]

  http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

  FINANŢATOR PROGRAM DE FINANŢARE OBIECTIVUL

  PROGRAMULUI

  SOLICITANŢI ELIGIBILI/

  GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

  ACTIVITĂŢI ELIGIBILE VALOAREA GRANTULU

  I

  CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

  INFORMATII PRIVIND CALENDARUL DEPUNERII PROIECTELOR

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE/ WEBSITE-

  UL PROGRAMULUI

  thereby supporting their integration into mainstream society; identify and exchange good practices in fighting discrimination against Roma and antigypsyism, in particular in education and housing and promoting the empowerment of Roma (youth and women) as well as their active involvement in the process of Roma integration. Raising awareness about intergenerational solidarity and non-discrimination on the basis of age (in particular of young people). Priority will be given to fund at least one project in each of the above-mentioned four

  mailto:[email protected]

 • 16

  OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE

  Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 3

  Cluj-Napoca, RO-400084 Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482

  Fax: (00)40-264-40.53.79 [email protected]

  http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

  FINANŢATOR PROGRAM DE FINANŢARE OBIECTIVUL

  PROGRAMULUI

  SOLICITANŢI ELIGIBILI/

  GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

  ACTIVITĂŢI ELIGIBILE VALOAREA GRANTULU

  I

  CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

  INFORMATII PRIVIND CALENDARUL DEPUNERII PROIECTELOR

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE/ WEBSITE-

  UL PROGRAMULUI

  priority areas, subject to eligibility and reaching sufficient quality threshold under award criteria.

  EUROPEAN COMMISSION

  Justice Programme & Rights, Equality and Citizenship Programme

  Prevent and combat racism, xenophobia and other forms of intolerance

  REC-RRAC-RACI-AG-2017

  The call is aimed at supporting projects contributing to prevent and combat racism, xenophobia and other forms of intolerance. Proposals under this call may explore the use of all available tools and forms of cooperation between national authorities, non-governmental organisations, communities and international organisations and bodies, and are encouraged to be developed on the basis of a holistic approach. While proposals do not need to be

  Applicants and co-applicants must be public entities or private organisations, duly established in one of the countries participating in the Programme, or international organisations. Organisations which are profit-oriented must submit applications in partnership with public entities or private non-profit-oriented organisations.

  Mutual learning and exchange of good practices between Member States, with a view to build capacity and assist national authorities and practitioners alike in replicating and adapting to different national contexts effective tools, measures and policies to address racism, xenophobia and other forms of intolerance. Projects in this area should include a strong component related to ensuring transferability of practices and building capacity to ensure long-term sustainability; Development of tools and practices to improve responses to these phenomena, including but not limited to means of criminal law. Supporting victims of hate crime and hate speech and

  The EU grant applied for cannot be lower than EUR 75 000.

  The funding under the Justice and the REC programmes is based on the co-financing principle-unless otherwise specified in the call notice the grant cannot constitute more than 80% of overall eligible project costs he beneficiaries should ensure that the outstanding balance is covered from sources other than the EU budget such as: • the beneficiary's

  own resources, • income

  generated by the action,

  • financial contributions from third

  Deadline:

  07 November 2017 17:00:00

  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2017.html

  http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdf

  mailto:[email protected]://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2017.htmlhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2017.htmlhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2017.htmlhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2017.htmlhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2017.htmlhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2017.htmlhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2017.htmlhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/just-rec-guide-applicants-17_en.pdf

 • 17

  OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE

  Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 3

  Cluj-Napoca, RO-400084 Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482

  Fax: (00)40-264-40.53.79 [email protected]

  http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

  FINANŢATOR PROGRAM DE FINANŢARE OBIECTIVUL

  PROGRAMULUI

  SOLICITANŢI ELIGIBILI/

  GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

  ACTIVITĂŢI ELIGIBILE VALOAREA GRANTULU

  I

  CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

  INFORMATII PRIVIND CALENDARUL DEPUNERII PROIECTELOR

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE/ WEBSITE-

  UL PROGRAMULUI

  transnational, the added value of projects involving organisations from more than one participating country is of particular interest. The call to prevent and combat racism, xenophobia and other forms of intolerance will support: Projects focusing on preventing and combating Antisemitism Projects focusing on preventing and combating anti-Muslim hatred and intolerance Projects focusing on preventing and combating xenophobia and anti-migrant hatred Projects focusing on preventing and combating other forms of intolerance, such as

  addressing the issue of underreporting, including trust building between communities and national authorities. Achieving strengthened cooperation between key actors . Capacity building and training activities, including but not limited to the area of criminal law. Activities creating better understanding between communities, including through interreligious and intercultural activities and projects focusing on coalition building. Dissemination and awareness raising activities.

  parties.

  mailto:[email protected]

 • 18

  OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE

  Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 3

  Cluj-Napoca, RO-400084 Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482

  Fax: (00)40-264-40.53.79 [email protected]

  http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

  FINANŢATOR PROGRAM DE FINANŢARE OBIECTIVUL

  PROGRAMULUI

  SOLICITANŢI ELIGIBILI/

  GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

  ACTIVITĂŢI ELIGIBILE VALOAREA GRANTULU

  I

  CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

  INFORMATII PRIVIND CALENDARUL DEPUNERII PROIECTELOR

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE/ WEBSITE-

  UL PROGRAMULUI

  homophobia and transphobia.

  European Commission and Romanian Government

  Interreg V-A Romania-Hungary Programme’s second Open Call for Normal Project Proposals

  The Interreg V-A Romania-Hungary Programme carries on the financing of cross-border cooperation initiatives in the Romanian-Hungarian border area, with the support of European Union, through European Regional Development Fund, and with the contribution of the Governments of both Romania and Hungary. The Programme will be implemented during 2014–2020 programming period. The Programme allocates nonrefundable funding, in a competitive

  Eligible applicants must have their seats or a regional/local branch or institutions located in the eligible Programme area, i.e. Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés and Csongrád counties in Hungary, and Satu Mare, Bihor, Arad and Timiş counties in Romania. Exceptions are also possible – in the case of public entities not having their legal seat in the eligible area, but having legal competencies for implementing operations in the Programme area. Potential

  The Investment priorities (Ip) opened within this Call are the following: 6/b – Investing in the water sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that goes beyond those requirements 7/c –Developing and improving nvironmentally -friendly (including low noise) and low-carbon transport systems, including inland waterways and maritime transport, ports, multimodal links and airport infrastructure, in order to promote sustainable regional and local mobility 11/b–Promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions (11b/1 Cooperation for institutions; 11b/2 Cooperation for citizens.)

  Not more than 2,550,000 EUR/ project for Ip 6/b and Ip 7/c 340,000 EUR / project for Ip 11b/1 68,000 EUR/ project for Ip 11b/2

  Co-financing rates are up to 98%

  of the total eligible costs

  for Romanian partners and

  up to 95% in some cases even 100%,

  for Hungarian applicants, totalling both the ERDF and state co-financing.

  Applications must be submitted online, via eMS system, starting with May 22, 2017, 8.00 until September 30, 2017 16:00 (EET).

  http://interreg-rohu.eu/en/home-en/

  http://interreg-rohu.eu/en/calls-for-proposals/

  http://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/2017/04/Announcement_2nd-Open-Call_EN.pdf

  mailto:[email protected]://interreg-rohu.eu/en/home-en/http://interreg-rohu.eu/en/home-en/http://interreg-rohu.eu/en/home-en/http://interreg-rohu.eu/en/calls-for-proposals/http://interreg-rohu.eu/en/calls-for-proposals/http://interreg-rohu.eu/en/calls-for-proposals/http://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/2017/04/Announcement_2nd-Open-Call_EN.pdfhttp://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/2017/04/Announcement_2nd-Open-Call_EN.pdfhttp://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/2017/04/Announcement_2nd-Open-Call_EN.pdfhttp://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/2017/04/Announcement_2nd-Open-Call_EN.pdfhttp://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/2017/04/Announcement_2nd-Open-Call_EN.pdfhttp://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/2017/04/Announcement_2nd-Open-Call_EN.pdfhttp://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/2017/04/Announcement_2nd-Open-Call_EN.pdf

 • 19

  OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE

  Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 3

  Cluj-Napoca, RO-400084 Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482

  Fax: (00)40-264-40.53.79 [email protected]

  http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

  FINANŢATOR PROGRAM DE FINANŢARE OBIECTIVUL

  PROGRAMULUI

  SOLICITANŢI ELIGIBILI/

  GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

  ACTIVITĂŢI ELIGIBILE VALOAREA GRANTULU

  I

  CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

  INFORMATII PRIVIND CALENDARUL DEPUNERII PROIECTELOR

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE/ WEBSITE-

  UL PROGRAMULUI

  manner, in the framework of public calls for proposals, for joint cross-border projects aimed at: Joint protection and efficient use of common values and resources; Improve sustainable cross-border mobility and remove bottlenecks; Improve employment and promote cross-border labour market Improving health-care services Improve risk-prevention and disaster management; Promoting cross-border cooperation between institutions and citizens;

  beneficiaries: Local and county governments / administrations and their institutions National ministries and their specialized institutions, regional offices National/Natural Parks administrations Environmental protection institutions Higher education institutions, research institutions Non-governmental organisation Microregional associations Management organisations of Euroregions Museums, libraries, theatres Churches Offices of Cultural Heritage Chambers of

  mailto:[email protected]

 • 20

  OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE

  Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 3

  Cluj-Napoca, RO-400084 Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482

  Fax: (00)40-264-40.53.79 [email protected]

  http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

  FINANŢATOR PROGRAM DE FINANŢARE OBIECTIVUL

  PROGRAMULUI

  SOLICITANŢI ELIGIBILI/

  GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

  ACTIVITĂŢI ELIGIBILE VALOAREA GRANTULU

  I

  CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

  INFORMATII PRIVIND CALENDARUL DEPUNERII PROIECTELOR

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE/ WEBSITE-

  UL PROGRAMULUI

  commerce European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) National organizations responsible for transport infrastructure development.

  Uniunea Europeană

  Reţele europene de incubare pentru inovaţia bazată pe creativitate: turism şi modă (PROGRAMUL COSME)

  Obiectivul principal al acţiunii este de a sprijini crearea, dezvoltarea afacerilor şi extinderea companiilor din sectoarele modă şi turism prin intermediul incubatoarelor care integrează competenţele creative, de artă şi de design, din CCI (Industriile culturale şi creative) cu tehnologia, ştiinţa şi alte expertize relevante.

  Orice entitate publică sau privată: autorităţi locale, regionale şi naţionle, ONG-uri, incubatoare de afaceri,acceleratoare, laboratoare, universităţi/ instituţii de educaţie, centre de cercetare, companii, organizaţii de sprijin pentru afaceri, etc. Parteneriatul de proiect trebuie să fie format din minimum 4 parteneri care provin din minimum 3 ţări ale

  Prezenta cerere de propuneri acoperă următoarele 2 tematici: • Reţea europeană de incubare pentru industriile culturale şi creative –fashiontech – buget 1.600.000 €, •Reţea europeană de incubare pentru industriile culturale şi creative – turism; buget 1.000.000€. Tipul activităţilor susţinute de această solicitare: • Facilitarea şi consolidarea cooperării transsectoriale între reţelele transnationale şi organizaţiile relevante (incubatoare, acceleratoare, laboratoare, universităţi, centre de cercetare şi alte organizaţii relevante de

  Buget total estimat 2.600.000 EURO (Lot 1: 1.600.000 EURO Lot 2: 1.000.000 EURO)

  Minim 25% 19 noiembrie 2017

  https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation

  mailto:[email protected]://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovationhttps://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovationhttps://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovationhttps://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovationhttps://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovationhttps://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovationhttps://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovationhttps://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovationhttps://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation

 • 21

  OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE

  Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 3

  Cluj-Napoca, RO-400084 Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482

  Fax: (00)40-264-40.53.79 [email protected]

  http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

  FINANŢATOR PROGRAM DE FINANŢARE OBIECTIVUL

  PROGRAMULUI

  SOLICITANŢI ELIGIBILI/

  GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

  ACTIVITĂŢI ELIGIBILE VALOAREA GRANTULU

  I

  CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

  INFORMATII PRIVIND CALENDARUL DEPUNERII PROIECTELOR

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE/ WEBSITE-

  UL PROGRAMULUI

  UE/participante la COSME

  sprijinire a afacerilor) şi • Acordarea de sprijin pentru întreprinderi unui număr de iniţiative inovatoare şi IMM-urilor în vederea extinderii activităţilor acestora.

  EUROPEAN COMMISSION

  Justice Programme 2014-2020

  Drugs Policy Initiatives SUPPORTING INITIATIVES IN THE FIELD OF DRUGS POLICY JUST-2017-AG-DRUG

  The specific objective of the Supporting Initiatives in the Field of Drugs Policy is to support projects in the field of drugs policy as regards judicial cooperation and crime prevention aspects closely linked to the general objective of the Programme, in so far as they are not covered by the Instrument for financial support for police cooperation, preventing and combating crime, and crisis management, as part of the Internal Security Fund, or

  In order to be eligible for a grant the applicant and co-applicants must: *be legal persons *be established in a Member State of the European Union participating in the Justice Programme *be a public body or a non-profit- making private entity or an international organisation. For-profit entities can only participate as co-applicants. *Applications must be transnational involving at least 2 entities established in two different EU Member States participating in the

  This call will fund activities on: • data collection, surveys and research activities; • training activities; • mutual learning, network development, identification and exchange of good practices, cooperation; • events, conferences, expert meetings; • dissemination and awareness-raising activities.

  Proposals seeking EU co-funding of less than EUR 250 000 will be rejected.

  Co-financing of the action may take the form of: -the Beneficiary's own resources, -income generated by the action, -financial contributions from third parties.

  The EU grant is limited to a

  maximum co-funding rate of

  80% of the total eligible costs of the

  action.

  Consequently, part of the total eligible expenses must be financed from sources other than

  Deadline: 25 October 2017 17:00:00

  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2017-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2017-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

  http://ec.europa.eu/research/par

  mailto:[email protected]://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2017-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2017-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/deschttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2017-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2017-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/deschttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2017-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2017-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/deschttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2017-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2017-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/deschttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2017-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2017-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/deschttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2017-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2017-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/deschttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2017-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2017-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/deschttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2017-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2017-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/deschttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2017-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2017-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/deschttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2017-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2017-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/deschttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2017-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2017-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/deschttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2017-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2017-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/deschttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2017-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2017-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/deschttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2017-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2017-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/deschttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2017-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2017-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/deschttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2017-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2017-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/deschttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2017-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2017-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/deschttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2017-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2017-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/deschttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2017-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2017-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/deschttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2017-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2017-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/deschttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2017-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2017-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/deschttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2017-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2017-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/deschttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2017-ag-drug.html#c,topics=callIdentifier/t/JUST-2017-AG-DRUG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/deschttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/justdrugs_call-proposals_ag-17_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/justdrugs_call-proposals_ag-17_en.pdf

 • 22

  OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE

  Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 3

  Cluj-Napoca, RO-400084 Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482

  Fax: (00)40-264-40.53.79 [email protected]

  http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

  FINANŢATOR PROGRAM DE FINANŢARE OBIECTIVUL

  PROGRAMULUI

  SOLICITANŢI ELIGIBILI/

  GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

  ACTIVITĂŢI ELIGIBILE VALOAREA GRANTULU

  I

  CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

  INFORMATII PRIVIND CALENDARUL DEPUNERII PROIECTELOR

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE/ WEBSITE-

  UL PROGRAMULUI

  by the third Programme for the Union's action in the field of health (2014-2020).

  Justice Programme *the project must not have started prior to the date of submission of the grant application.

  the EU grant.

  ticipants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/justdrugs_call-proposals_ag-17_en.pdf

  mailto:[email protected]://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/justdrugs_call-proposals_ag-17_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/justdrugs_call-proposals_ag-17_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/justdrugs_call-proposals_ag-17_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/justdrugs_call-proposals_ag-17_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/justdrugs_call-proposals_ag-17_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/wp-call/justdrugs_call-proposals_ag-17_en.pdf

  Catalog_SEPTEMBRIEPROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ