of 93 /93
ORDIN Nr. 1051/03.03.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, În temeiul prevederilor art. 13 alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, art.46 alin. (3) din Legea nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, Ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite următorul ORDIN: Art. 1 – Se aprobă Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2 – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 899/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a

ORDIN Nr. 1051/03.03.2011 pentru aprobarea Normelor

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ORDIN Nr. 1051/03.03.2011 pentru aprobarea Normelor

pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenelor i brevetelor de turism
Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) din Hotrârea Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenelor i brevetelor de turism,
În temeiul prevederilor art. 13 alin.(6) din Hotrârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului, cu modificrile i completrile ulterioare, art.46 alin. (3) din Legea nr.90/2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului României i a ministerelor, cu modificrile i completrile ulterioare,
Ministrul dezvoltrii regionale i turismului emite urmtorul
ORDIN:
Art. 1 – Se aprob Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenelor i brevetelor de turism prevzute în Anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2 – La data intrrii în vigoare a prezentului ordin se abrog prevederile Ordinului ministrului dezvoltrii regionale i turismului nr. 899/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a
licenelor i brevetelor de turism, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 i 102 bis din 9 februarie 2011.
Art. 3 – Prezentul ordin se public în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul Dezvoltrii Regionale i Turismului
Elena Gabriela UDREA
BREVETELOR DE TURISM
Art. 1 – (1) Prezentele norme metodologice, elaborate în conformitate cu prevederile Hotrârii Guvernului nr.1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenelor i brevetelor de turism, denumit în continuare hotrâre, stabilesc condiiile i criteriile de clasificare pentru toate tipurile de structuri de primire turistice cu funciuni de cazare i de alimentaie public din România, pentru operatorii economici care desfoar activiti specifice ageniilor de turism, precum i pentru acordarea brevetului de turism.
Art. 2 - În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au urmtorul îneles:
a) agenie de turism - operator economic având ca obiect de activitate organizarea i comercializarea serviciilor i/sau a pachetelor de servicii turistice în calitate de intermediar între prestatorul de servicii turistice i consumatorul final;
b) agenie detailist – agenie de turism care desfoar activitate de ofertare i comercializare a serviciilor i/sau pachetelor de servicii turistice în contul unei agenii de turism turoperatoare.
c) agenie turoperatoare – agenie de turism care desfoar activitate de
organizare, ofertare i comercializare a serviciilor i/ sau pachetelor de servicii turistice, pe cont propriu, direct sau prin intermediari, atât în ar cât i în strintate
d) brevet de turism - document eliberat de ctre autoritatea administraiei publice centrale responsabil în domeniul turismului, prin care se atest capacitatea profesional în domeniul turismului a persoanelor fizice care asigur conducerea ageniilor de turism i/sau a structurilor de primire turistice.
e) certificat de clasificare - document eliberat de ctre autoritatea administraiei publice centrale responsabil în domeniul turismului, care reprezint o form codificat de prezentare sintetic a nivelului de confort, a calitii dotrilor i a serviciilor prestate în cadrul structurilor de primire turistic. Certificatul de clasificare este însoit de fia privind încadrarea nominal a spaiilor de cazare pe categorii i/sau de fia privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de alimentaie public.
f) filiala/sucursala ageniei de turism au înelesul dat de dispoziiile Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
2
g) licen de turism - document eliberat de ctre autoritatea administraiei publice centrale responsabil în domeniul turismului, prin care se atest capacitatea unei persoane juridice - titularul licenei, de a comercializa servicii turistice în condiii de calitate i siguran pentru turiti/consumatori finali;
h) operator economic - persoana fizic autorizat, întreprinderea individual sau familial, societatea comercial sau alt persoan juridic constituit conform legii, care desfoar activiti economice specifice ageniilor de turism, respectiv este proprietar i/sau administrator al unei structuri de primire turistice;
i) sediul secundar/reprezentana ageniei de turism este punctul de lucru al operatorului economic titular al licenei de turism, în care se desfoar activiti specifice ageniei de turism;
j) structur de primire turistic - orice construcie i/ sau amenajare destinat sau folosit pentru cazarea turitilor, servirii mesei pentru turiti, agrementului, transportului special destinat turitilor, tratamentului balnear i de recuperare pentru turiti, organizrii de conferine i alte evenimente speciale, împreun cu serviciile aferente;
k) structur de primire turistic cu funciune de alimentaie public - uniti de alimentaie public din incinta structurilor de primire cu funciune de cazare, unitile de alimentaie public independente situate în staiuni turistice i municipii;
l) structur de primire turistic cu funciune de cazare - hoteluri, hoteluri - apartament, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, sate de vacan, campinguri, csue de tip camping, apartamente i camere de închiriat, nave fluviale i maritime de pasageri, pontoane plutitoare, pensiuni turistice urbane, pensiuni turistice rurale, pensiuni agroturistice alte uniti cu funciuni de cazare turistic. Cap. II Dispoziii generale privind condiiile i criteriile pentru eliberarea certificatului de clasificare.
Art. 3 - (1) Structurile de primire turistice cu funciuni de cazare se
clasific pe stele i respectiv, flori în cazul pensiunilor agroturistice i al pensiunilor turistice din mediul rural, în funcie de caracteristicile constructive, dotrile i serviciile pe care le ofer, potrivit criteriilor cuprinse în anexele nr. 1,2,7 care fac parte integrant din prezentele norme.
(2) Clasificarea structurilor de primire turistice se realizeaz de ctre autoritatea administraiei publice centrale responsabil în domeniul turismului, în scopul proteciei turitilor, constituind o form codificat de prezentare sintetic a nivelului de confort i a ofertei de servicii.
Art. 4 - Pentru obinerea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice, operatorii economici proprietari i/sau administratori de structuri de primire turistice depun, înainte de darea lor în folosin, la sediul
3
autoritii administraiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, declaraia standardizat dat pe proprie rspundere, însoit de documentaia complet, întocmit potrivit prezentelor norme. Art. 5 – În vederea eliberrii certificatului de clasificare, operatorii economici proprietari i/sau administratori de structuri de primire turistice depun la sediul autoritii administraiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o declaraie standardizat dat pe propria rspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme, însoit de documentaia cu urmtorul coninut:
a) certificat constatator, în original sau copie legalizat, emis de Oficiul Registrului Comerului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerului, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, din care s rezulte informaii privind datele complete de identificare ale operatorului economic, precum i informaii referitoare la durata de funcionare declarat, activitatea principal, activitile secundare, capitalul social i activitile autorizate;
b) fia privind încadrarea spaiilor de cazare pe categorii, conform anexei nr. 4 la prezentele norme, dup caz;
c) fia privind încadrarea spaiilor cu funciuni de alimentaie public conform anexei nr. 5 la prezentele norme, dup caz; Art. 6 - În vederea preschimbrii certificatului de clasificare operatorii economici proprietari i/sau administratori de structuri de primire turistice depun la sediul autoritii administraiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, certificatul de clasificare i fiele anexe în original, însoite de documentele prevzute la art. 5
Art. 7 - În vederea eliberrii certificatului de clasificare, în situaia reclasificrii unitii la un alt tip de structur sau categorie de clasificare, operatorii economici proprietari i/sau administratori de structuri de primire turistice depun la sediul autoritii administraiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, un memoriu justificativ, în situaia solicitrii unui alt tip de structur i categorie de clasificare, certificatul de clasificare însoit de fiele anexe în original, precum i documentele prevzute la art. 5.
Art. 8 - În vederea eliberrii certificatului de clasificare, în situaia schimbrii operatorului economic proprietar i/sau administrator de structuri de primire turistice, acesta depune la sediul autoritii administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, certificatul de clasificare i fiele anexe în original, precum i documentele prevzute la art. 5.
Art. 9 - În vederea eliberrii certificatului de clasificare, în situaia schimbrii denumirii structurii de primire turistice, operatorul economic proprietar i/sau administrator de structuri de primire turistice, depune la sediul autoritii administraiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaie cu urmtorul coninut:
4
a) cerere din care s rezulte noua denumire a structurii de primire turistice;
b) certificatul de clasificare i fiele anexe în original. Art. 10 - În vederea eliberrii unei noi fie anexe a certificatului de
clasificare, în situaia în care au intervenit modificri în structura spaiilor cu funciuni de cazare i/sau de alimentaie public, operatorul economic proprietar i/sau administrator de structuri de primire turistice depune la sediul autoritii administraiei publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentaie cu urmtorul coninut:
a) cerere privind eliberarea unei noi fie anexe a certificatului de clasificare conform modelului din anexa 4.1 i/sau 5.1, la prezentele norme, dup caz;
b) copia certificatului de clasificare; c) fia anex a certificatului de clasificare în original însoit de fia
actualizat conform anexei 4 i/sau 5 la prezentele norme, dup caz. Art. 11- În vederea eliberrii unui duplicat al certificatului de clasificare,
în cazul pierderii sau deteriorrii/distrugerii acestuia, operatorul economic proprietar i/sau administrator de structuri de primire turistice depune la sediul autoritii administraiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaie cu urmtorul coninut:
a) cerere privind eliberarea unui duplicat al certificatului de clasificare; b) dovada publicrii în pres a pierderii/distrugerii certificatului de
clasificare. Art. 12 - În vederea radierii certificatului de clasificare, operatorul
economic proprietar i/sau administrator de structuri de primire turistice, depune la sediul autoritii administraiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaie cu urmtorul coninut:
a) cerere privind radierea certificatului de clasificare; b) certificatul de clasificare însoit de fiele anexe în original. Art. 13 - Cererea operatorului economic proprietar i/sau administrator de
structuri de primire turistice este procesat în termenele i condiiile prevzute în art. 4 din hotrâre.
Art. 14 - Dup verificarea documentaiei depuse de operatorul economic, autoritatea administraiei publice centrale responsabil în domeniul turismului întocmete certificatul de clasificare i fia/fiele privind încadrarea spaiilor de cazare i respectiv, fia/fiele privind încadrarea spaiilor cu funciuni de alimentaie public, conform machetei prezentate în anexa nr. 9 a prezentelor norme.
Art. 15 - (1) Operatorul economic proprietar i/sau administrator de structuri de primire turistice are urmtoarele obligaii:
a) s asigure buna întreinere i funcionalitatea dotrilor pe toat perioada de funcionare a structurilor de primire turistice;
5
b) s afieze la recepie tarifele stabilite pentru structura de primire turistic în cauz. În situaia în care în aceeai structur de primire turistic exist spaii de cazare clasificate la o alt categorie decât cea înscris în certificatul de clasificare, acestea se vor afia distinct împreun cu tarifele aferente;
c) s asigure în permanen ap cald i rece la grupurile sanitare din cadrul structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare i alimentaie public.
d) s asigure în spaiile de cazare, de servire i în cele comune, o temperatur minim de 21 grade C în sezonul rece, iar în sezonul cald, de maximum 25 grade C.;
e) s asigure personal calificat, conform specificaiilor din anexa 7 la prezentele norme. Personalul de servire din structurile de primire turistice va purta îmbrcminte specific stabilit de operatorul economic în cauz, difereniat în funcie de condiiile de desfurare a activitii i ecuson cuprinzând numele i prenumele, iar restul personalului va purta echipament de lucru specific activitii;
f) s asigure condiiile necesare astfel încât turitii s nu fie deranjai de zgomotele produse de instalaiile tehnice ale cldirii sau de ali factori de poluare;
g) s asigure spaii de cazare cu lumin natural direct i aerisire; h) s nu amplaseze spaii de cazare la subsolul cldirilor; i) s expun la loc vizibil, în exteriorul cldirii: denumirea, tipul i
însemnele privind categoria de clasificare a structurii de primire turistice; j) s expun vizibil i în mod lizibil în recepie, în holul structurilor de
primire turistice care nu dispun de recepie i în spaiul de la intrare în saloanele de servire a mesei, certificatul de clasificare, numrul de telefon – tel verde - al autoritii administraiei publice centrale responsabil în domeniul turismului pentru a fi cunoscute de turiti;
k) s furnizeze informaii reale cu privire la denumirea, tipul, categoria de clasificare i serviciile prestate în toate materialele de promovare, conform certificatului de clasificare obinut;
l) s pstreze în permanen , în original, în structura de primire turistic în cauz, certificatul de clasificare i anexa/anexele acestuia;
m) s asigure o gam diversificat de servicii suplimentare, cuprinse în tariful de cazare sau cu plat separat, conform listei orientative prezentate în anexa nr 1.1.1 astfel: 1. la unitile de 4 i 5 stele - cel puin 15 servicii; 2. la unitile de 3 stele - cel puin 12 servicii; 3. la unitile de 2 stele - cel puin 8 servicii; 4. la unitile de 1 stea - cel puin 5 servicii;
6
n) s asigure în spaiile de cazare materiale scrise, realizate estetic i tiprite în limba român i în cel puin dou limbi de circulaie internaional, cuprinzând informaii utile pentru turiti cu privire la: - instruciuni de folosire a telefonului, dup caz; - tarifele interne i internaionale pentru convorbiri telefonice; - lista cuprinzând serviciile suplimentare oferite i tarifele pentru cele cu plat, cu indicarea modalitilor de solicitare a serviciului în camer; - lista de preuri cu preparatele room-service; - lista cuprinzând preurile produselor din minibar, dup caz; - instruciuni de folosire TV, instalaie aer condiionat, dup caz; - informaii turistice privind zona sau localitatea; - orice alte informaii ce ar putea face agreabil sejurul turistului; La hotelurile de 4 i 5 stele, materialele vor fi prezentate în mape personalizate, în fiecare spaiu de cazare.
o) s asigure pstrarea ordinii, linitii publice, moralitii i s respecte normele legale în vigoare privind sigurana i securitatea turitilor din structurile de primire turistice;
p) s asigure conectarea la sistemul integrat de eviden a turitilor, în termen de 60 zile de la implementarea i operaionalizarea acestuia;
q) s afieze vizibil în camerele de baie, în cel puin dou limbi de circulaie internaional, mesajul „Pro Natura” referitor la opiunea fiecrui oaspete asupra duratei de utilizare a acelorai lenjerii i prosoape;
r) s dein pentru structura de primire turistic pe care o are în proprietate i/sau administrare, minim o adres de e-mail i un website pe care s fie afiate datele sale de identificare, adresa i numrul certificatului de clasificare;
(2) Obinerea certificatului de clasificare nu exonereaz operatorul economic de respectarea prevederilor Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitilor la înregistrarea în registrul comerului a persoanelor fizice, asociaiilor familiale i persoanelor juridice, înregistrarea fiscal a acestora, precum i la autorizarea funcionrii persoanelor juridice, cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv, de obinerea autorizaiilor sanitar, sanitar-veterinar, de securitate la incendiu, mediu i protecia muncii, dup caz.
Art. 16 - (1) Conform prezentelor norme metodologice, în România pot funciona urmtoarele tipuri de structuri de primire turistice cu funciuni de cazare, clasificate astfel: 1. hoteluri de 5, 4, 3, 2, 1 stele; 2. hoteluri-apartament de 5, 4, 3, 2 stele; 3. moteluri de 3, 2, 1 stele; 4. hosteluri de 3, 2, 1 stele 5. vile turistice de 5, 4, 3, 2, 1 stele;
7
6. bungalowuri de 3, 2, 1 stele; 7. cabane turistice de 3, 2, 1 stele; 8. sate de vacan de 5, 4, 3, 2, 1 stele, 9. campinguri, popasuri turistice, csue tip camping, de 4, 3, 2, 1 stele; 10. pensiuni turistice i pensiuni agroturistice de 5, 4, 3, 2, 1 stele/flori; 11. apartamente sau camere de închiriat de 3, 2, 1 stele; 12. structuri de primire cu funciuni de cazare pe pontoane plutitoare, nave fluviale i maritime de 5, 4, 3, 2, 1 stele.
(2) În cadrul tipurilor de structuri de primire turistice cu funciuni de cazare prevzute la alin. (1), poate exista urmtoarea structur a spaiilor de cazare: 1. camer cu pat individual, reprezentând spaiul destinat folosirii de ctre o singur persoan. Limea patului individual este de minimum 90 cm. Lungimea patului va fi de minimum 200 cm în cazul structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de 3, 4 i 5 stele i de minimum 190 cm în cazul structurilor de 1 i 2 stele; 2. camer cu pat matrimonial, reprezentând spaiul destinat folosirii de ctre una sau dou persoane . Limea patului matrimonial este de minimum 140 cm; 3. camer cu dou paturi individuale; 4. camer cu trei paturi individuale, 5. camer cu patru paturi individuale; 6. camere comune - cu mai mult de patru paturi individuale; 7. camer cu priciuri, reprezentând spaiul destinat utilizrii de ctre mai multe persoane. Priciul reprezint o platform din lemn sau din alte materiale pe care se asigur un spaiu de 100 cm lime pentru fiecare turist; 8. garsonier, reprezentând spaiul compus din dormitor pentru dou persoane, salon i grup sanitar propriu. Dormitorul poate fi desprit de salon i printr-un glasvand sau alte mijloace care permit o delimitare estetic; 9. apartament, reprezentând spaiul compus din unul sau mai multe dormitoare (maximum 5 dormitoare), salon (camer de zi), vestibul i echipare sanitar proprie. La categoria de clasificare 5 stele exist un grup sanitar pentru fiecare dou locuri, iar la categoria de clasificare 4 stele, precum i la restul categoriilor, exist minimum un grup sanitar la 4 locuri. 10. suita – ansamblu alctuit din dou camere, care pot funciona împreun sau separat, deservite de un grup sanitar comun; 11. duplex, reprezentând ansamblul alctuit din dou spaii distincte legate printr-o scar interioar, unul cu destinaia de camer de zi, având în componen i grup sanitar, precum i un spaiu de dormit, situat la etaj.
Art. 17 - Activitile desfurate în cadrul structurilor de primire turistice (cazare, alimentaie, agrement, tratament, comer etc.) constituie un tot unitar, fiind pri componente ale produsului turistic, care impune asigurarea corelaiei dintre categoria structurii de primire i calitatea celorlalte servicii.
8
Art. 18 - Structurile de primire turistice cu funciuni de cazare pot avea în componen camere clasificate la cel mult dou categorii, cu condiia ca diferena dintre aceste categorii s fie de cel mult o stea /floare. Categoria de clasificare a structurii de primire turistice este dat de cea la care sunt încadrate majoritatea spaiilor de cazare din incinta acesteia, dar nu mai puin de 80% totalul spaiilor de cazare. În situaia în care nu este întrunit acest procent minim de 80%, structura de primire turistic va fi clasificat la categoria inferioar.
Art. 19 - Nu se admite organizarea altor activiti în holurile de recepie a structurilor de primire turistice.
Art. 20 - Pentru structurile de primire turistice clasificate la categoriile de 4 i 5 stele se utilizeaz lenjerie din materiale de calitate superioar.
Art. 21 - Pentru toate tipurile i categoriile de structuri de primire turistice se utilizeaz lenjerii de pat, prosoape de culoare alb, rezistente la procesele termice/chimice de splare i sterilizare, care se schimb la eliberarea camerei, iar pentru sejururile mai lungi, ori de câte ori este nevoie, conform art. 15 lit. (q), dar nu mai târziu de:
Categoria unitii Lenjeria Prosoapele Halatele 5 i 4 stele 2 zile 2 zile 3 zile
3 stele 3 zile 2 zile - 2 stele i 1 stea 4 zile 3 zile -
Art. 22 – (1) Conform prezentelor norme metodologice, în România pot
funciona urmtoarele tipuri de structuri de primire turistice cu funciuni de alimentaie:
a) Restaurant; b) Bar; c) Fast food
(2) Structurile menionalte la alin. (1) se clasific astfel: - restaurant 5, 4, 3, 2, 1 stele; - bar 5, 4, 3, 2, 1 stele; - fast-food 3, 2, 1 stele; CAPITOLUL III Dispoziii generale privind condiiile i criteriile pentru eliberarea licenei de turism.
Art. 23 - În vederea eliberrii licenei de turism, operatorul economic va depune la sediul autoritii administratiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o declaraie standardizat dat pe propria rspundere conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme, însoit de documentaia cu urmtorul coninut:
a) certificat constatator, în original, sau copie legalizat emis de Oficiul Registrului Comerului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerului, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, din care s rezulte
9
informaii privind datele complete de identificare ale operatorului economic, precum i informaii referitoare la durata de funcionare declarat, activitatea principal, activitile secundare, capitalul social i activitile autorizate;
b) copia poliei valabile de asigurare de garantare a plii cheltuielilor de repatriere a turitilor i/sau rambursrii sumelor achitate de turiti pentru achiziionarea serviciilor i/sau pachetelor de servicii în cazul neexecutrii integrale sau pariale a serviciilor/pachetelor turistice;
c) notificarea conform prevederilor art. 10, alin.(4) din hotrâre, în cazul ageniilor de turism cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene sau Spaiul Economic European care vor desfura activitate de ofertare i comercializare a serviciilor i pachetelor de servicii turistice pe teritoriul României;
d) copia contractului care atest dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosin asupra spaiului în care se desfoar activitatea ageniei de turism;
e) certificat de cazier judiciar valabil aparinând asociailor/acionarilor, unic sau majoritar, dup caz, managerului/administratorului ageniei de turism.
Art. 24 - În vederea eliberrii anexei licenei de turism pentru filial/sucursala/reprezentana/sediul secundar al acesteia, operatorul economic va depune la sediul autoritii administraiei publice centrale responsabil în domeniul turismului, copia licenei de turism precum i documentaia prevzut la art. 23.
Art. 25 – (1) În cazul filialei/sucursalei/sediului secundar/reprezentanei situate în aceeai localitate cu agenia de turism, este suficient ca persoana care asigur conducerea operativ a acestuia s fie:
a) calificat ca agent de turism, prin curs de calificare organizat de ctre un furnizor de formare profesional autorizat;
b) absolvent a unei coli postliceale de turism; c) absolvent a unui liceu/clase cu profil turistic; d) calificat ca agent de turism, conform documentelor legale care atest experiena profesional corespunztoare de minim 3 ani în domeniu.
(2) În situaia în care înceteaz contractul de munc încheiat între operatorul economic i persoana care asigur conducerea operativ a ageniei de turism sau a filialei/sucursalei/sediului secundar/reprezentanei ageniei de turism, înlocuirea acestei persoane se va face în termen de 30 de zile.
Art. 26 - În vederea eliberrii licenei de turism i/sau a anexei licenei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentana/sediul secundar al acesteia, în situaia preschimbrii acesteia, operatorul economic va depune la sediul autoritii administraiei publice centrale responsabil în domeniul turismului, licena de turism i/sau anexele acesteia a cror perioad de valabilitate expir, însoit de documentaia prevzut la art. 23.
Art. 27 - În vederea eliberrii licenei de turism i/sau a anexei licenei de turism pentru filiala/sucursal/sediul secundar/reprezentana acesteia, în situaia schimbrii denumirii ageniei de turism, operatorul economic va depune la
10
sediul autoritii administraiei publice centrale responsabil în domeniul turismului, urmtoarea documentaie:
a) cerere din care s rezulte noua denumire a ageniei de turism; b) licena de turism i, dup caz, anexa licenei de turism în original; c) copia poliei valabile de asigurare de garantare a plii cheltuielilor de
repatriere a turitilor i/sau rambursrii sumelor achitate de turiti pentru achiziionarea serviciilor i/sau pachetelor de servicii în cazul neexecutrii integrale sau pariale a serviciilor/pachetelor turistice.
Art. 28 - În vederea eliberrii licenei de turism i/sau a anexei licenei de turism pentru pentru filiala/sucursala/reprezentana/sediul secundar al acesteia, în situaia schimbrii sediului ageniei de turism, operatorul economic va depune la sediul autoritii administraiei publice centrale responsabil în domeniul turismului, declaraia standardizat dat pe propria rspundere, conform modelului prezentat în anexa 6 la prezentele norme, însoit de urmtoarea documentaie:
a) certificat constatator, în original, sau copie legalizat emis de Oficiul Registrului Comerului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerului, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, din care s rezulte informaii privind datele complete de identificare ale operatorului economic, precum i informaii referitoare la durata de funcionare declarat, activitatea principal, activitile secundare, capitalul social i activitile autorizate;
b) licena de turism eliberat anterior i anexa licenei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentana/sediul secundar al acesteia, dup caz, în original;
c) copia contractului care atest dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosin asupra spaiului în care se desfoar activitatea ageniei de turism;
d) copia poliei valabile de asigurare de garantare a plii cheltuielilor de repatriere a turitilor i/sau rambursrii sumelor achitate de turiti pentru achiziionarea serviciilor i/sau pachetelor de servicii în cazul neexecutrii integrale sau pariale a serviciilor/pachetelor turistice.
Art. 29 - În vederea eliberrii licenei de turism i/sau a anexei licenei de turism pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentana acesteia, în cazul schimbrii titularului licenei de turism, operatorul economic va depune la sediul autoritii administraiei publice centrale responsabil în domeniul turismului licena de turism eliberat anterior în original, însoit de documentaia prevzut la art. 23.
Art. 30 - În vederea radierii licenei de turism i/sau a anexei licenei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentana/sediul secundar al acesteia, operatorul economic va depune la sediul autoritii administraiei publice centrale responsabil în domeniul turismului urmtoarea documentaie:
a) cerere privind radierea licenei de turism i/sau a anexei licenei de turism;
b) licena de turism i respectiv anexa licenei de turism, în original.
11
Art. 31 - În vederea eliberrii duplicatului licenei de turism i/sau a anexei licenei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentana/sediul secundar al acesteia, operatorul economic va depune la sediul autoritii administraiei publice centrale responsabil în domeniul turismului, urmtoarea documentaie:
a) cerere privind eliberarea duplicatului licenei de turism i/sau a anexei licenei de turism;
b) dovada publicrii în pres a pierderii licentei de turism i/sau a anexei licenei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentana/sediul secundar al acesteia;
Art. 32 – (1) Operatorul economic va solicita autoritii administraiei publice centrale responsabil în domeniul turismului eliberarea licenei de turism i/sau a anexei licenei de turism înainte de începerea desfurrii activitii de organizare, ofertare, comercializare a serviciilor i/sau a pachetelor de servicii turistice. (2) Termenele i condiiile de soluionare a cererii operatorului economic privind eliberarea licenei de turism sunt cele prevzute în art. 4 din hotrâre.
Art. 33 - Criteriile de acordare a licenei de turism pentru agenia de turism de tip touroperatoare sau detailist i a anexei licenei de turism sunt prevzute în anexa nr. 8 la pezentele norme.
Art. 34 - În situaia retragerii licenei în conformitate cu prevederile art. 14 alin.(1) lit.b din hotrâre, operatorul economic care solicit reluarea activitii va urma procedurile prevzute la art. 23 din prezentele norme.
Art. 35 - În situaia în care, la verificarea efectuat de reprezentanii autoritii administraiei publice centrale responsabil în domeniul turismului se constat c agenia de turism nu mai funcioneaz la sediul înscris în licena de turism, aceasta se retrage din oficiu, dup 15 zile de la notificarea transmis prin scrisoare recomandat operatorului economic, titular al licenei de turism în cauz.
CAPITOLUL IV. Dispoziii generale privind condiiile i criteriile pentru eliberarea brevetului de turism
Art. 36 - Conducerea operativ a unei structuri de primire turistice sau a unei agenii de turism va fi asigurat de ctre o persoan deintoare a brevetului de turism în domeniu ori a certificatului de absolvire a unui curs de formare managerial în domeniu, organizat de un furnizor de formare profesional autorizat, sau a diplomei de licen/masterat/doctorat privind absolvirea cursurilor universitare/ postuniversitare în domeniul turismului, cu excepiile prevzute în prezentele norme metodologice.
Art. 37 - În funcie de nivelul i de pregtirea profesional, precum i de îndeplinirea criteriilor prevzute în prezentele norme metodologice, se elibereaz brevet de turism pentru urmtoarele funcii: a) manager în activitatea de turism; b) director de agenie de turism;
12
c) director de hotel; d) director de restaurant; e) cabanier.
Art. 38 - Posesorul brevetului de turism poate ocupa i alte funcii decât cele înscrise pe acesta, astfel: a) managerul în activitatea de turism poate ocupa oricare dintre funciile prevzute la art. 37; b) directorul de hotel poate ocupa fie funcia înscris în brevet, fie conducerea operativ a activitilor unui alt tip de unitate de cazare.
Art. 39 - Macheta brevetului de turism este prezentat în anexa nr. 12 la prezentele norme;
Art. 40 - În vederea obinerii brevetului de turism, persoana fizic trebuie s depun la sediul autoritii administraiei publice centrale responsabil în domeniul turismului, urmtoarea documentaie:
a) cerere; b) curriculum vitae cu precizarea expres a pregtirii profesionale i a
experienei profesionale, precum i cu urmtoarea declaraie dat în condiiile art. 292 din Codul Penal cu completrile i modificrile ulterioare: "Declar pe propria rspundere c datele cuprinse în prezentul înscris sunt reale";
c) copie certificat pentru conformitate de ctre titular, de pe actul de identitate;
d) copii certificate pentru conformitate de ctre titular de pe actele care atest pregtirea sau experiena profesional, dup caz;
e) dovada vechimii în munc de minim 5 ani în domeniul turismului, într- o activitate calificat, în cazurile prevzute de art. 41 lit. c);
f) copie certificat pentru conformitate de ctre titular dup atestatul de limb strin de circulaie internaional, cu excepia:
1. absolvenilor, cu examen de licen, al unei faculti acreditate cu profil de turism, colegiu universitar de turism, absolvenilor unui master sau doctorat în turism;
2. absolvenilor unor forme de învmânt cu predare într-o limb de circulaie international;
3. absolvenilor facultilor de specialitate cu predare într-o limb strin de circulaie internationala i cei ai facultilor de relaii internaionale;
4. celor care fac dovada c au lucrat la firme de turism în strintate cel puin un an;
5. absolvenilor unor cursuri postuniversitare de limbi strine; 6. cabanierului; f) certificat valabil de cazier judiciar. Art. 41 - Brevetul de turism pentru manager în activitatea de turism se
elibereaz la cerere, în condiiile art. 40 din prezentele norme metodologice, pentru:
13
a) absolvent, cu examen de licen, al unei faculti acreditate cu profil de turism, colegiu universitar de turism, absolventul unui masterat sau doctorat în turism, dup caz;
b) absolvent, cu examen de licen, al unei faculti acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare managerial în turism i care deine atestat de limb strin de circulaie internaional, dup caz.
c) absolvent, cu examen de licen, al unei faculti acreditate sau al unui colegiu universitar, care are o vechime în munc de minim 5 ani în domeniul turismului într-o activitate calificat i care deine atestat de limb strin de circulaie internaional, dup caz.
Art. 42 - Brevetul de turism pentru director de agenie de turism se elibereaz la cerere, pentru:
a) absolvent, cu examen de licen, al unei faculti acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare managerial specific activitilor ageniilor de turism i care deine atestat de limb strin de circulaie internaional, dup caz;
b) absolvent al unui liceu, cu diplom de bacalaureat, care a absolvit un curs de formare managerial specific activitii ageniilor de turism i care deine atestat de limb strin de circulaie internaional, dup caz.
Art. 43 - Brevetul de turism pentru director de hotel se elibereaz la cerere, pentru:
a) absolvent, cu examen de licen, al unei faculti acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare managerial specific activitii hoteliere i care deine atestat de limb strin de circulaie internaional, dup caz;
b) absolvent al unui liceu, cu diplom de bacalaureat care a absolvit un curs de formare managerial specific activitii hoteliere i care deine atestat de limb strin de circulaie internaional, dup caz.
Art. 44 - Brevetul de turism pentru director de restaurant se elibereaz la cerere, pentru:
a) absolvent, cu examen de licen, al unei faculti acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare managerial specific activitii de restauraie i care deine atestat de limb strin de circulaie internaional, dup caz;
b) absolvent al unui liceu, cu diplom de bacalaureat care a absolvit un curs de formare managerial specific activitii de restauraie i care deine atestat de limb strin de circulaie internaional, dup caz.
Art. 45 -Brevetul de turism pentru cabanier se elibereaz la cerere, pentru absolvent al unui liceu, cu diplom de bacalaureat, care a absolvit un curs de calificare profesional de tehnician în turism.
Art. 46 – (1) Brevetul de turism se elibereaz pe perioad nedeterminat de ctre autoritatea administraiei publice centrale responsabil în domeniul turismului, în termenele i condiiile prevzute la art. 4 din hotrâre.
14
Art. 47 - Procedurile prevzute de prezentul act normativ pot fi îndeplinite i prin intermediul punctului de contact unic electronic (PCU), în conformitate cu prevederile Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii în România. Prevederile prezentului alineat se aplic în termen de 60 de zile de la operaionalizarea punctului de contact unic electronic.
Art. 48 - Pentru operatorii economici strini - din statele membre ale Uniunii Europene (UE) sau ale Spaiului Economic European (SEE), în cazul în care este necesar verificarea legalitii documentelor depuse în vederea clasificrii, autoritatea administraiei publice centrale responsabil în domeniul turismului va contacta autoritile competente din statul membru UE sau SEE în cauz, prin intermediul Sistemului de Informare în cadrul Pieei Interne, în conformitate cu prevederile Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii în România.
Art. 49 – (1) Solicitrile depuse de operatorii economici i de persoanele fizice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenelor, respectiv a brevetelor de turism, anterior intrrii in vigoare a prezentelor norme metodologice, vor fi soluionate conform condiiilor în vigoare la momentul depunerii acestora la sediul autoritii administraiei publice centrale responsabile în domeniul turismului.
Art. 50 - Fac parte integrant din prezentele Norme metodologice urmtoarele anexe:
• Anexa nr. 1 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de tipul hotel, hotel apartament i motel;
• Anexa nr.1.1 Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de tip hotel i hotel apartament;
• Anexa nr.1.1.1 Lista orientativ a serviciilor suplimentare ce pot fi prestate în structuri de primire turistice cu funciuni de cazare;
• Anexa nr. 1.2 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de tip hostel;
• Anexa nr.1.3 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de tip caban turistic;
• Anexa nr.1.4 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de tip vil i bungalow;
• Anexa nr.1.5 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de tip pensiune turistic i pensiune agroturistic;
• Anexa nr.1.5 .1 Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de tip pensiune turistic i pensiune agroturistic;
15
• Anexa nr.1.6 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de tip camping, sat de vacan, popas turistic i csu tip camping;
• Anexa nr.1.7 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de tip apartamente de închiriat i camere de închiriat;
• Anexa nr.1.8 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistic cu funciuni de cazare de tipul navelor maritime i fluviale;
• Anexa nr.2 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de alimentaie public;
• Anexa nr.3 Declaraia pe propria rspundere dat în temeiul prevederilor art. 4, alin. (1) din Hotrârea Guvernului nr. 1267/2010 în cazul eliberrii certificatelor de clasificare ;
• Anexa nr.4 Fia privind încadrarea nominal a spaiilor de cazare pe categorii i tipuri de camere;
• Anexa nr.4.1 Cerere de modificare a Fiei privind încadrarea nominal a spaiilor de cazare pe categorii i tipuri de camere • Anexa nr.5 Fi privind încadrarea i organizarea spailiilor în structurile
de primire turistice cu funciuni de alimentaie public; • Anexa 5.1 Cerere de modificare a Fiei privind încadrarea i organizarea
spailiilor în structurile de primire turistice cu funciuni de alimentaie public
• Anexa nr.6 Declaraia pe propria rspundere dat în temeiul prevederilor art. 4, alin. (1) din Hotrârea Guvernului nr. 1267/2010 în cazul eliberrii licenelor de turism ;
• Anexa nr.7 Criterii privind încadrarea cu personal, pregtirea profesional în structuri de primire turistice cu funciuni de cazare i alimentaie public ;
• Anexa nr.8 Criterii privind eliberarea licenei de turism ; • Anexa nr.9 Macheta certificatului de clasificare ; • Anexa nr.10 Macheta licenei de turism ; • Anexa nr.11 Macheta anexei licenei de turism ; • Anexa nr.12 Macheta brevetului de turism
1
Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu
funciuni de cazare de tipul hotel, hotel apartament i motel Hotelul este structura de primire turistic amenajat în cldiri sau în corpuri de cldiri, care pune la dispoziia turitilor camere, garsoniere sau apartamente dotate corespunztor, asigur prestri de servicii specifice, dispune de hol de primire/recepie i dup caz, de spaii de alimentaie public. Hotelul apartament este acel hotel compus numai din apartamente sau garsoniere, dotate astfel încât s asigure pstrarea i prepararea alimentelor, precum i servirea mesei în incinta acestora, sau care are restaurant propriu, cu servire permanent prin room-service. Motelul este unitatea hotelier situat, de regul, în afara localitilor, în imediata apropiere a arterelor intens circulate, dotat i amenajat atât pentru asigurarea serviciilor de cazare i alimentaie pentru turiti, precum i pentru parcarea în siguran a mijloacelor de transport. Categoria de clasificare a hotelului i a hotelului apartament este determinat de îndeplinirea în totalitate a criteriilor obligatorii prevzute în anexa nr. 1.1. la prezentele norme metodologice, precum i de realizarea urmtorului punctaj minim, rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare prevzute în anexa nr. l. l .1, astfel:
- pentru hotel de 5 stele 220 puncte - pentru hotel de 4 stele 180 puncte - pentru hotel de 3 stele 120 puncte - pentru hotel de 2 stele 60 puncte. Pentru hoteluri apartament, punctajul este urmtorul: - 5 stele 180 puncte - 4 stele 120 puncte - 3 stele 70 puncte - 2 stele 40 puncte.
2
Hoteluri Hoteluri - apartament Moteluri
stele stele stele 5 4 3 2 1 5 4 3 2 3 2 1
1. Starea general a cldirii(exterior, interior): - aspect:
- foarte bun x x x - - x x x - x - - - bun - - - x x - - - x - x x
Deinerea avizului de specialitate emis de autoritatea administraiei publice centrale responsabil în domeniul turismului, privind amplasamentul i funcionalitatea obiectivului*
x x x x x x x x x x x x
*) în cazul construciilor noi, în cazul construciilor existente pentru care se solicit introducerea în circuitul turistic, precum i în cazul structurilor de primire turistice supuse lucrrilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrri care modific funcia turistic a acestora - firm luminoas sau iluminat cu tipul i denumirea unitii x x x - - x x x - x - -
- firm cu tipul i denumirea unitii - - - x x - - - x - x x
- însemn distinctiv reprezentând categoria unitii x x x x x x x x x x x x
- parcaj auto în folosina structurii de primire, cu paz, cu locuri delimitate de parcare i dotat cu couri de gunoi
x - - - - x - - - - - -
- parcaj auto în folosina structurii de primire cu un numr de locuri de parcare de minim…% din numrul camerelor 1) cu locuri delimitate de parcare i dotat cu couri de gunoi
50 40 20 20 - 50 40 40 30 100 100 100
1)În cazul structurilor de primire turistice clasificate i construite anterior datei de 12.05.2008, numrul locurilor de parcare necesar poate fi mai mic cu 50% - intrri separate: - pentru turiti i bagaje x x x x x x x x x x x x - pentru personal, primirea mrfurilor i materialelor x x x x - x x x - x - -
- ramp de acces al crucioarelor pentru persoanele cu disabiliti locomotorii
x x x x x x x x x - - -
2. Organizarea spaiilor i a serviciilor aferente:
3
- numr minim de camere 15 15 15 10 5 10 10 10 5 5 5 5 - hol de primire (recepie) în suprafa minim de... mp/camer 2,5 2 2 1,5 1 1,5 1 0,5 0,5 x x x În cazul hotelurilor de mare capacitate, (peste 200 camere) suprafaa holului poate fi limitat la 400 mp pentru cele de 5 i 4 stele, la 300 mp pentru cele de 3 stele, la 150 mp pentru cele de 2 i 1 stea. La cele de mic capacitate (sub 200 camere) (inclusiv moteluri), holul nu poate fi mai mic de 80 mp pentru cele de 4 i 5 stele, de 30 mp pentru cele de 2 i 3 stele i de 15 mp pentru cele de 1 stea. - recepie cu: - spaii pentru pstrat bagajele turitilor x x x x - x x x x - - -
- spaiu pentru administraie x x x x x x x x x x x x - spaiu pentru pstrarea materialelor sportive (în zonele unde se practic sporturi de iarn)
x x x - - x x x - - - -
- serviciul de recepie cu: - recepioner 24 de ore x x x x - x x x - x - - - recepioner cu program fracionat în funcie de fluxul turistic - - - - x - - - x - x x
- serviciul de primire accesibil prin clopoel sau telefon în afara orelor de funcionare a recepiei
- - - - x - - - x - x x
- portar-uier x - - - - x - - - - - - - bagajist2) x x x - - x x x - - - - - comisionar-curier x x - - - x x x - - - - - serviciu de securitate i paz2) x x x - - x x x - - - - - sal de mese pentru personal la hoteluri cu peste 100 de camere x x - - - x x - - - - -
- oficii pentru cameriste x x x x x x x x x x x x 2) La 3 stele este obligatoriu pentru hoteluri cu peste 50 de camere. 3. Instalaii - sistem de climatizare*/aer condiionat x x x3) - - x x - - - - - *) Pentru construciile noi ce urmeaz a fi clasificate este obligatoriu sistemul de climatizare 3)Criteriu obligatoriu pentru hotelurile de 3stele situate pe Litoralul Mrii Negre - sistem de înclzire admis de normele P.S.I. (unitile cu activitate sezonier estival sunt exceptate)
x x x x x x x x x x x x
- izolarea fonic a spaiilor x x x x x x x x x x x x - iluminatul electric în spaiile de cazare: - una sau mai multe surse principale x x x x x x x x x x x x
- o surs individual pentru fiecare loc (veioz sau aplic) x x x x x x x x x x x x
4
- grup electrogen sau minim dou surse de energie electric la hoteluri cu capacitate de peste ... camere
20 50 60 - - 20 50 60 - - - -
- ascensoare la cldirile cu cel puin P + 4)
P +1
P +2
P +3
P +5
P +6
P +2
P +3
P +3
P +4 - - -
- ascensoare la cldirile cu cel puin ... camere 4) 15 20 50 50 50 5 10 10 10 - - - 4) cele dou criterii se aplic cumulativ - ascensoare silenioase i rapide x x - - - x x - - - - - - ascensoare în bun stare de funcionare
- - x x x - - x* x* - - -
*se aplic construciilor cu mai mult de 4 nivele, cu excepia celor recepionate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor Norme metodologice. - ascensoare pentru turiti (minimum dou la hotelurile de 2-5 stele cu o capacitate de peste 200 de locuri, din care, la hotelurile de cur balnear unul va fi de tip sanatorial)
x x x x* - x x x* - - - -
- ascensor pentru personal, bagaje, scopuri gospodreti i serviciu în camer, la hotelurile cu cel puin 50 camere
x x x x* - x x x* - - - -
*Criteriul se aplic doar construciilor recepionate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor Norme metodologice
4. Suprafaa minim a camerelor (fr grup sanitar): 5)
- camer cu 1 loc 16 15 13 11 10 - - - - 12 10 9 - camer cu 2 locuri 20 18 15 12 11 - - - - 12 11 10 - camer cu 3 locuri - - - 15 14 - - - - - - 13 - camer cu 4 locuri - - - - 20 - - - - - - 18 - salonul din apartament 20 18 16 13 12 20 18 16 13 14 12 11 - dormitorul din apartament 20 18 15 12 11 20 18 16 13 14 12 11 5)În cazul structurilor de primire turistice clasificate i construite anterior datei de 12.05.2008, suprafeele camerelor pot fi cu 15 % mai mici 5. Suprafaa minim a camerei de baie ... mp6) 4 4 3,5 3 - 4 4 3,5 3 3,5 3 -
6. Înlimea spaiilor de cazare …mp 2,8 2,8 2,6 2,6 2,5 2,8 2,6 2,7 2,6 2,7 2,6 2,5
7. Culoarele i scrile vor avea limea minim de 1,40 m ( casa scrii va fi separat de culoare)6)
x x x x - x x x x x x -
6)În cazul structurilor de primire turistice clasificate i construite anterior datei de 12.05.2008, ltimea minim a culoarelor i scrilor precum i suprafaa camerei de baie poate fi cu 15 % mai mic
5
8. Numrul maxim de locuri dintr-o camer 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 4
- dormitorul din apartament sau din garsonier 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9. Echiparea sanitar: - camerele dispun de grup sanitar propriu (cad sau cuv cu du, lavoar i WC7)
x x x x - x x x x x x -
- WC separat de baie la hotelurile construite i clasificate ulterior intrrii în vigoare a prezentului ordin
x - - - - x - - - - - -
7)În cazul structurilor de primire turistice clasificate i construite anteriordatei de 12.05.2008 la categoria 1 stea se admit i duuri montate la bateria de la lavoar sau duuri fr cuv. Grup sanitar comun, separat pe sexe, pentru camerele care nu dispun de baie proprie, astfel: - sal de baie, cad sau du pentru maximum 15 locuri - - - - x - - - - - - x
- cabin WC i lavoar pentru maximum 10 locuri - - - - x - - - - - - x
- lavoare cu ap curent cald/rece cu program permanent - - - - x - - - - - - x
- grupuri sociale pentru personal: vestiare, duuri, WC–separat pe
sexe x x x x x x x x x x x x
- grup sanitar, separat pe sexe, în holul de recepie la unitile cu o capacitate mai mare de 14 camere
x x x x x x x x x x x x
Dotarea grupurilor sanitare a) grupuri sanitare din camere: - oglind x x x x x x x x x x x x - co pentru gunoi cu capac si sac menajer x x x x x x x x x x x x
- cuier x x x x - x x x x x x - - perie si dezodorizant WC x x x x - x x x x x x - - suport pentru prosoape x x x x x x x x x x x x - derivaie de telefon sau sistem cordless x - - - - x x - - - - -
- sistem apelare de urgen la structurile de primire turistice
construite i clasificate ulterior intrrii în vigoare a prezentului ordin
x x x - - x x x - x - -
- pahare pentru ap x x x x x x x x x x x x
6
- usctor de pr x x - - - x x - - - - - - spun sau dozator cu spun lichid x x x x x - - - - x x x - hârtie igienic x x x x x x x x x x x x - mâner de sprijin pentru intrare – ieire din cad x x x x - x x x - x x -
- ampon, gel pentru du, casc de baie - x x - - x x x - x - -
- set de produse igienice i cosmetice (minim 5 produse) x - - - -
- trei prosoape/persoan pentru: fa, picioare i baie x x x x x x x x x x x x
- covora antiderapant, sau alt echipament cu funciuni similare
x x x x x x x x x x x x
- halat pluat pentru baie/de pers x x - - - x x - - - - - - papuci de unic folosin x x - - - x x - - - - - b) grupuri sanitare comune: - însemn pentru marcarea pe sexe x x x x x x x x x x x x - cuier (ferit de stropire) x x x x x x x x x x x x - portprosop, anou x x x x x x x x x x x x - oglind x x x x x x x x x x x x - co pentru gunoi cu capac si sac menajer
x x x x x x x x x x x x
- dozator cu spun lichid x x x x x x x x x x x x - prosop rol din hârtie sau din pânz/usctor de mâini x x x x x x x x x x x x
- hârtie igienic x x x x x x x x x x x x - perie si dezodorizant WC x x x x x x x x x x x x 10. Dotare cu mobilier, lenjerie i cu alte obiecte în camere, apartamente, garsoniere, holuri i coridoare -Mobilier uniform ca stil De foarte bun calitate x x - - - x x - - - - - De bun calitate - - x x x - - x x x x x a). Camere - mochet, covoare sau carpete (pardoselile din marmur, Ceramic, lemn sau din alte materiale estetice, pot fi acoperite parial)
x x x x x x x x x x x x
- somier i saltea x x x x x x x x x x x x - saltelu – hus de protecie (realizat din material textil, lavabil i hidroabsorbant)
x x x x x x x x x x x x
7
- noptiere sau alte piese similare x x x x x x x x x x x x - fotolii/demifotolii sau scaune x x x - - x x - - x x - - taburet - - - x x - - x x - - x - mas/msu sau o suprafa de uz personal cu dimensiunea de minim 0,3 mp (se excepteaz dormitorul din apartament i garsoniere)
x x x x x x x x x x x x
- birou sau mas de lucru cu scaun x x - - - x x - - - - -
-suprafa pentru scris de minim 0,3 mp - - x - - - - - - - - -
- serviciu de birou (mapa, plicuri cu antet, hartie de scris, pix, etc.)8) x x - - - x x - - - - - 8) Cu excepia dormitoarelor din apartamente i garsoniere
- oglind în camer x x x x x x x x x x x x - tablou sau alt element decorativ x x x - - x x - - x - - - suport pentru bagaje x x x x x x x x x x x x - cuier mobil/pe perete sau în interiorul dulapului
x x x x x x x x x x x x
- dulap sau spaiu amenajat pentru lenjerie i haine, dotat cu umerae x x x x x x x x x x x x
- veioz sau aplic la captul patului (1 bucat/loc) x x x x x x x x x x x x
- scrumiere de mas pentru camerele i spaiile destinate pentru fumtori
x x x x x x x x x x x x
- pahare x x x x x x x x x x x x - televizor cu recepie canale TV x x x x - x x x - x - - -minim 2 prize de alimentare cu energie* pentru calculator i priz pentru conexiune internet sau sistem wireless
x x x - - x x - - - - -
*Cu excepia construciilor recepionate dup intrarea în vigoare a prezentelor Norme metodologice - telefon în camere x x x - - x x - - x - - - minibar frigorific cu produse 9) x x x - - x x - - x - - 9) Cu exceptia dormitoarelor din apartamente i garsoniere - pled sau alte mijloace cu funciuni similare, cu cearaf x x x x x x x x x x x x
- cearaf pentru pat x x x x x x x x x x x x - pern mare înfat/pers. x x x x x x x x x x x x - pern suplimentar x x - - - x x - - - - -
8
- cuvertur pentru pat sau alte mijloace similare x x x - - x x x - x - -
- perdele i draperii sau alte mijloace obturante x x x x x x x x x x x x
- mijloace de protectie împotriva insectelor x x x x x x x x x x x x
b) salonul din apartamente i garsoniere: - mas de lucru (birou) i scaun x x - - - x x - - - - - - set de birou (mapa, plicuri cu antet, hartie de scris, pix, etc.). x x - - - x x - - - - -
- msu/suprafa de uz personal de minim 0,3 mp
x x x x x x x x x x x x
- tav cu pahare x x - - - x x - - - - - - fotolii sau demifotolii x x x x x x x x x x x x - canapea pentru 2-3 persoane (la garsoniere este facultativ) x x x x x x x x x x - -
- corpuri de iluminat adecvate (lustr, lampadar, aplice etc.) x x x x x x x x x x x x
- televizor cu recepie canale TV x x x x x x x x x x x x - minibar frigorific cu produse de bar x x - - - x - - - - - -
- minibar frigorific/frigider - - x - - - x - - x - - c) holul de primire, holuri i coridoare de etaj: - comptuar recepie (la moteluri poate fi comun cu barul) x x x x x x x x x x x x
- utilizarea sistemelor informatice de gestiune fiscalizate x x x x x x x x x x x x
- canapele x x - - - x x - - - - - - fotolii x x x - - x x - - - - - - demifotolii - - - x x - - x x - x x - mas de hol x x x x x x x x x x x x - aparat de curat înclmintea x x - - - x x - - x - - - corpuri de iluminat adecvate (candelabre, plafoniere, etc) x x x x x x x x x x x x
11. Seif/posibiliti de depozitare a valorilor: - la recepie - - x x x - x x x x x x - în camer sau încpere dotat cu seifuri pentru fiecare camer x x - - - x - - - - - -
12. Fax la recepie x x x x x x x x x x x - 13. Încasarea contravalorii serviciilor i prin mijloace
electronice de plat (carduri) x x x x - x x x - x - -
9
14. Spaiu pentru alimentaie: - restaurant amplasat în structura de primire turistica
x x - - - - - - - - - -
- spaiu amenajat pentru prepararea i servirea micului dejun - la structurile de cazare care nu dispun de nicio unitate de alimentaie
- - x - - - - - - x x -
- buctrie complet echipat în apartament (sau restaurant care asigura serviciu de room-service permanent)
- - - - - x x x x - - -
15. Bar de zi x x - - - - - - - x - - 16. Spaii pentru organizare de întâlniri de afaceri, congrese, recepii, conferine etc. la hotelurile cu peste 100 de camere (cel putin o sal, cu o capacitate minim egal cu numrul de camere)
x x - - - - - - - - - -
17.Servicii de agrement/relaxare: - minim trei servicii x - - - - - - - - - - -
18. Spaiu amenajat cu computer i conexiuni pentru acces internet x x x - - - - - - - - -
19. Servicii minime oferite turitilor, cu plat sau fr plat: - servicii potale x x x x x x x x - - - - - servicii telefonice locale, interurbane, internaionale, cu plata tarifului i a comisionului
x x x x x x x x x x x x
- vânzri de mrfuri i de articole de strict necesitate, suveniruri, ziare, vederi etc.
x x x x x x x x x x x x
- room-service x x - - - - - - - - - - - servirea micului dejun x x x - - - - - - x - - - informaii turistice i culturale x x x x x x x x x x x x - pstrarea obiectelor de valoare ale turitilor x x x x x x x x x x x x
- serviciul pentru transportul bagajelor x x x - - x x x - - - -
- serviciul comisionar-curier x x x - - x x x - - - - - acordarea de prim ajutor în caz de urgen (trus medical) x x x x x x x x x x x x
- trezirea clienilor la cerere x x x x x x x x x x x x
10
primirea i transmiterea mesajelor i a corespondenei pentru turiti x x x x x x x x x x x x
-rezervarea de bilete pe mijloace de transport x x x x x x x x x x x x
- primirea i transmiterea mesajelor i a corespondenei pentru turiti x x x x x x x x x x x x
Spalatorie /curatatorie x x x x 20. Alte criterii: - personalul care deservete turitii s cunoasc cel putin o limb strin de circulaie internaional, în proporie de - % din personalul de servire pe ecuson se va înscrie limba vorbit
75 %
50 %
% - -
21.Criterii suplimentare de evaluare [anexa nr. 1.1] - puncte 170 140 80 40 - 120 80 50 25 - - -
1
ANEXA nr.1.1 Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire de primire
turistice cu funciuni de cazare de tip hotel i hotel apartament
Criterii suplimentare*) Pu
nc te
1. Construcii/Instalaii/ Dotri Restaurant 15 Bar 10 Spatiu amenajat pentru prepararea si servirea micului dejun 10 Cofetrie 5 Instalaii de parfumare i împrosptare a aerului în spaiile comune 2 Climatizare în spaiile de cazare 15 Înstalatie de aer condiionat în alte spaiile de cazare 10 Climatizare în sli de seminarii i conferine 15 Înstalatie de aer condiionat în sli de seminarii i conferine 10 Climatizare în alte spaii 15 Înstalatie de aer condiionat în alte spaii 10 Garaje pentru minimum 20% din numrul camerelor 10 Parcaj auto propriu, cu paz, pentru minimum 30% din numrul camerelor 10
Ferestre antifonice 10 Salon pentru micul dejun/spatiu special amenajat pentru prepararea si servirea micului dejun 10
Camere adecvate pentru persoane cu disabilitti locomotorii (mai mult de 1camer din totalul spatiilor de cazare) 15
Main pentru curat înclminte, la receptie si pe fiecare nivel 5 Ascensor 20 Recepie TV prin satelit/cablu în camer 5 Cad în camera de baie pentru minim 25% din camere 10 Cabin du cu hidromasaj în camera de baie, pentru minimum 30% din camere 10
Spaii comerciale gen butique 10 Instalatii de energie alternativ funcionale i care asigur minimum 5% din consumul general 30
Derivaie de telefon sau sistem cordless 10 2. Servicii suplimentare Servicii de servire a micului dejun în sistem bufet 5 Spltorie proprie 20
2
Curtorie proprie 20 Salon de cosmetic i/sau de frizerie i coafur 5 Robot-telefon în camer 5 Telefon în camer la hoteluri de 2 stele i 1 stea 5 Sistem de preluare mesaje telefonice 5 Înclzitor de prosoape, oglind de machiaj, cântar de persoane, main de clcat, halat de baie (dac se întrunesc 3 criterii, se acord) 5
Închirieri de maini - servicii de agenie 2 Reviste i ziare, gratuite, pe hol, la dispoziia turitilor 2 Hri cu localizarea structurii de primire turistice în cadrul zonei sau al localitii 2
Chestionare pentru testarea opiniei turitilor cu privire la calitatea serviciilor oferite 2
Punct de comercializare a produselor de igien personal, minim 4 articole de baz 2
Cafetier, cafea solubil, ceai, zahr la pliculee, in toate camerele 5 Perie/burete de pantofi, perie de haine, în toate camerele 2 Trus ac cu a, în toate camerele 2 Serviciu de birou, in toate camerele 2 Puior pern înfat, in toate camerele 2 Rezervare de bilete la recepie (spectacole, teatru, film) 2 Autoturism inscripionat cu logo-ul hotelului i alocat pentru transferuri 5
Asigurarea cu umbrele în caz de ploaie 2 3. Spaii de agrement i fitness Piscin acoperit ce dispune de dotri tehnice i spaii auxiliare 30 Piscin în aer liber ce dispune de dotri tehnice i spaii auxiliare 25 Baie cu abur 15 Sal de tenis 15 Saun 15 Hol de relaxare (cu ezlonguri) 5 Solar 5 Popice 5 Bowling 10 Teren de tenis 10 Teren de volei 10 Teren de badminton 10 Animator 10 Profesor de sport 10 Ghid de turism 10 Servicii de masaj 5
3
Sal de for (fitness-body building, minimum 4 aparate) 5 Gimnastic medical 10 Baby sitter 10 Spaii de joac pentru copii (interior sau exterior) 8 Spaiu verde de odihn/trand 5 Minigolf 8 Închirieri de obiecte sportive (schi, brci, biciclete) 5 Tenis de mas 2 Biliard 2 4. Posibiliti de organizare de recepii, conferine, banchete, centre de afaceri Salon pentru organizare de recepii, banchete, pentru minimum 100 de persoane 15
Spaii pentru organizarea conferinelor i evenimentelor dup suprafaa total alocat: - pân la 100 mp 5 - pân la 250 mp 20 -pân la 500 mp 25 -peste 500 mp 50 - peste 1000 mp 90 Spaiu dotat cu computere cu acces internet 5 Închiriere laptop 5 Instalaii de sonorizare 5 Ecran de proiecie 2 Perete pentru afiaj 2 Retroproiector 2 Videoproiector multimedia 5 Ecran retractabil acionat electric 3 Camer video 2 Uniti TV, LCD cu diagonal minim 66 cm 5 Sistem complet (emitori, receptori, cabine) pentru traducere simultan 15
Telefon mobil 2 Telefon/fax 2 Copiator pentru uzul spaiilor de reuniuni 2 Reportofon 2 Conexiuni pe cablu sau wireless internet în spaiile de reuniuni 2 Pupitru orator 2 CD player, DVD player 5 Implementarea unui sistem de management al calitii 25 Obinerea etichetei ecologice 25
4
5. Protectia turistilor Detinerea politei de asigurare de raspundere civila a structurilor de primire turistice 30
Total punctaj realizat *)Se puncteaz numai criteriile care nu sunt minim obligatorii pentru categoria respectiv.
1
ANEXA nr. 1.1.1 la normele metodologice
Lista orientativ a serviciilor suplimentare ce pot fi prestate în structuri de
primire turistice cu funciuni de cazare 1. Servicii de pot, telecomunicaii i publicitate: - convorbiri telefonice; - acces internet; - fax; - anten satelit; - program video intern, - TV cablu; - vânzri de cri potale, ilustrate, timbre potale, reviste; - vânzri de materiale de promovare turistic (CD-uri, DVD-uri, albume, ghiduri, pliante). 2. Servicii personale: - frizerie; - coafur; - cosmetic; - manichiur; - pedichiur; - gimnastic de întreinere; - exerciii fizice i cur pentru slbire; - spltorie i curtorie; - curat înclminte. 3. Închirieri de: - CD-uri, DVD-uri - laptopuri - frigidere; - televizoare; - pturi suplimentare; - jocuri distractive (rummy, table, ah); - echipament i materiale sportive; - sli de recepie, simpozioane etc.; - birouri pentru firme; - birouri pentru oameni de afaceri; - instalaii pentru traducere simultan; - locuine pentru reprezentani de firme; - locuri de garaj; - biciclete i triciclete; - ambarcaiuni (alupe, brci); - articole de trand i plaj (umbrele, ezlonguri, cearceafuri);
2
- autoturisme cu/fr ofer (rent-a-car); - terenuri de sport; - articole de uz gospodresc pentru campinguri; - inventar suplimentar (pilote, pleduri, cearceafuri, perne etc.) în campinguri; - maini de clcat; - maini automate de splat rufe în campinguri. 4. Servicii de educaie fizic i sport: - înot; - patinaj; - schi; - echitaie; - popice; - gimnastic; - alpinism; - tenis de câmp; - tenis de mas; - tir cu arcul; - schi nautic; - coli pentru schi, patinaj, înot, tenis etc. 5. Servicii de cultur i art: - organizare direct i procurare de bilete pentru: - spectacole de teatru; - concerte; - carnavaluri. 6. Diverse alte servicii: - room-service; - splat i clcat lenjerie; - splat, clcat, curat obiectele turitilor; - comisionar-curier; - lucrri de secretariat; - multiplicri de documente; - rezervri de locuri la hoteluri în alte localiti; - rezervri de locuri în uniti de alimentaie; - parcare auto; - supraveghere copii, btrâni; - grdini pentru copii; - procurri bilete de tren, avion; - transport hotel - aeroport; - piscin, saun; - sal de fitness; - solar; - masaj;
3
- organizare de banchete, recepii, mese oficiale, nuni; - ghid de turism autorizat; - tratamente geriatrice i reumatismale; - tratamente prin metode româneti (Gerovital, Amar etc.) i strine; - asigurarea de medicamente pentru continuarea tratamentului ambulatoriu; - organizarea de partide de pescuit; - abonamente la mijloacele de transport pe cablu; - bilete pentru mijloacele de transport în comun; - plimbri cu crua, trsura, sania etc.; - schimb valutar; - vânzri de mrfuri - puncte comerciale diverse (farmacii, cadouri, ziare, flori etc.); - vânzri de excursii pe trasee interne i externe; - vânzri de locuri la diferite aciuni specifice (festivaluri, seri folclorice, degustri de vinuri etc.). 7. Servicii gratuite: - informaii privind prestarea unor servicii, mijloace de transport, spectacole, starea vremii; - încrcarea, descrcarea i transportul bagajelor; - trezirea turitilor la ora solicitat; - obinerea legturilor telefonice; - pstrarea obiectelor de valoare; - transmiterea de mesaje; - predarea corespondenei turitilor; - expedierea corespondenei turitilor; - asigurarea de ziare, reviste în holuri; - acordarea de medicamente i materiale sanitare în cadrul primului ajutor în caz de accidente; - pstrarea obiectelor uitate i anunarea turitilor; - pstrarea bagajelor; - comenzi pentru taximetre; - expediere prin "retur" la domiciliu a scrisorilor sosite dup plecarea turitilor; - facilitarea cazrii pasagerilor în alte spaii de cazare din localitate; - oferirea de materiale de promovare i informare turistic; - servicii de parcare i garare.
1
Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu
funciuni de cazare de tip hostel
Hostelurile sunt structuri de primire turistice cu o capacitate minim de 3 camere, garsoniere, sau apartamente dispuse pe un nivel sau pe mai multe niveluri, în spaii amenajate, de regul, în cldiri cu alt destinaie iniial decât cea de cazare turistic. Structurile de primire turistice clasificate anterior datei de 12.05.2008 ca „ hotel pentru tineret” vor fi clasificate „hostel”.
Criterii obligatorii Hosteluri
stele 3 2 1
1. Criterii generale: - firm cu denumirea unitii i însemne distinctive privind categoria x x x
Deinerea avizului de specialitate emis de autoritatea administraiei publice centrale responsabil în domeniul turismului, privind amplasamentul i funcionalitatea obiectivului*
x x x
*) în cazul construciilor noi, în cazul construciilor existente pentru care se solicit introducerea în circuitul turistic, precum i în cazul structurilor de primire turistice supuse lucrrilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrri care modific funcia turistic a acestora - parcare pentru biciclete x - - 2. Organizarea spaiilor i serviciilor: - numrul minim al spaiilor de cazare (camere sau apartamente) 5 4 3
- hol de primire x x x - spaiu pentru administraie x x x - serviciu de recepie, cu program fracionat în funcie de fluxul turistic x x x
3. Instalaii: - înclzire central (unitile cu activitate sezonier estival sunt exceptate) x x x
- la unitile de categoria 1 i 2 stele se vor accepta i sobe de teracot - x x
2
- iluminatul electric în camer:
- o surs principal x x x - o surs individual la captul patului (veioza sau aplice) x x x
4. Suprafaa camerelor s fie corelat cu numrul de paturi, inclusiv cele suprapuse, cu condiia asigurrii unui volum minim de aer de 12 mc/persoan.
x x x
5. Înlimea minim a spaiilor de cazare În cazul structurilor de primire turistice clasificate i construite anterior datei de 12.05.2008 se admite o reducere de pân la 10% .
2,7 2,6 2,6
6. Numrul maxim de paturi/locuri într-o camer 4 10 peste 10
7. Echipare sanitar: - camerele dispun de grup sanitar propriu (cad sau cuv cu du, lavoar i WC) x - -
- grup sanitar comun, separat pe sexe, astfel: - minimum 1 WC pentru 10 persoane - x x - minimum 1 lavoar pentru 10 persoane - x x - un du pentru 10 persoane - x x 8. Dotare cu mobilier, lenjerie i cu alte obiecte: a) camere: - pardoseli simple i uor lavabile x x x - mochet, covoare sau carpete x - - - pat cu somier sau cu saltea tip relaxa (patul la hosteluri va avea minimum 80 x 190 cm, iar distana dintre paturi va fi de minimum 75 cm)
x x x
- saltelu/hus de protecie (realizat din material textil, lavabil i hidroabsorbant) x x x
- dulap pentru haine, sau spaiu amenajat pentru lenjerie i haine, cu umerae*) x x - *) Dulapul sau spaiul amenajat pentru lenjerie i haine poate fi i în afara camerei. - suport sau spaii pentru bagaje x x x - cuier pentru haine - - x - scaune, taburete sau banchete care pot fi în console rabatabile x x x
- mas/msu x x - - noptiere/etajere x x - - lenjerie de pat x x x - draperii sau alte mijloace obturante x x x - mijloace de protectie împotriva insectelor x x x
- co pentru gunoi x x x - prosop pluat pentru fa x x -
3
- prosop pluat pentru baie x x - - pahare pentru ap x x - - spun pentru turiti sau dozator x x x - hârtie igienic x x x b) salonul din apartamente i garsoniere: - mas/msu x - - - fotolii, demifotolii x x - - canapea pentru 2 - 3 persoane (la garsoniere este facultativ) x x -
- corpuri de iluminat adecvate x x - - vaz de flori sau aranjament floral x - - - televizor x x - - frigider sau minibar frigorific x x - c) grupuri sanitare comune: - însemn pentru marcarea pe sexe x x x - cuier pentru haine (ferit de stropire) x x x - anou, portprosop x x x - oglind x x x - co pentru gunoi i saci menajeri x x x - dozator pentru spun lichid x x x - prosop-rol, sau usctor de mâini x x x - hârtie igienic x x x 9. Seif/posibiliti pentru pstrarea valorilor turitilor, la recepie sau la administraie x x x
10. Telefon în holul de primire x x x 11. Încasarea contravalorii serviciilor i prin mijloace electronice de plat (carduri) x - -
12. Spaiu pentru prepararea i servirea micului dejun x x - 13. Spaiu amenajat pentru întâlniri ale oaspeilor (poate fi i în aer liber) x x x
14. Servicii minime oferite turitilor: - splat, clcat lenjerie x x - - serviciu de recepie cu personal instruit, cunosctor a cel puin unei limbi strine x - -
- informaii turistice în limba român i în cel puin o limb de circulaie internaional x x -
1
Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu
funciuni de cazare de tip caban turistic
Cabanele turistice sunt structuri de primire turistice de capacitate relativ
redus, funcionând în cldiri independente, cu arhitectur specific, care asigur cazarea, alimentaia i alte servicii specifice, necesare turitilor aflai în drumeie sau la odihn în zone montane, rezervaii naturale, în apropierea staiunilor balneare sau a altor obiective de interes turistic.
Criterii obligatorii Cabane turistice
stele 3 2 1
1. Criterii generale: - firm la intrarea în caban (caban turistic, caban de vântoare, de pescuit), cu indicarea categoriei, a denumirii masivului i a altitudinii
x x x
x x x
* în cazul construciilor noi, în cazul construciilor existente pentru care se solicit introducerea în circuitul turistic, precum i în cazul structurilor de primire turistice supuse lucrrilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrri care modific funcia turistic a acestora - parcaj la unitile cu acces auto x x - - intrare separat pentru primirea mrfurilor x - - 2. Organizarea spaiilor: - hol de primire x - - - recepie amenajat în sala de mese x x x - garderob pentru echipament sportiv la unitile situate în zone unde pot fi practicate sporturi de iarn x x -
- spaiu pentru administraie i pentru pstrarea valorilor turitilor x x x
- spaiu pentru pstrarea bagajelor turitilor x x x -camere pentru cazarea personalului, separate pe sexe (la cabanele izolate) x x x
- oficiu pentru cameriste (unul pentru maximum 60 de locuri) x x x
- magazie pentru pstrarea lenjeriei i a obiectelor de inventar x x x
2
3. Instalaii de: - înclzire cu sobe sau cu alte mijloace admise de normele P.S.I. x x x
- iluminat propriu (din reeaua public, generator sau alte mijloace admise de normele P.S.I.) x x x
- sistem de avertizare luminoas (girofar) la cabane situate în locuri greu accesibile. Marcaje reflectorizante pe trasee, într-un perimetru de minimum 100 m
x x x
4. Suprafaa minim (în mp) pentru cel puin 75% din numrul de camere: - camere cu 1 un loc 9 8 7 - camere cu 2 dou locuri 11 10 9 - camere cu 3 trei locuri 15 14 12 - camere cu peste 3 locuri (se vor asigura minimum 4 mp/loc) x x x
5. Volumul minim de 12 mc/loc va fi asigurat în toate camerele x x x
6. Numrul maxim de locuri într-o camer: 4 8 peste 8
7. Echipare sanitar: - camerele dispun de baie (cuv cu du, lavoar i WC) în proporie de minimum ... % 25 - -
- grup sanitar comun în incinta cabanei, separat pe sexe, compus din: - 1 cabin du cu ap cald/rece la 15 locuri x - - - 1 cabin WC la 10 locuri (separate de cele care deservesc unitatea de alimentaie public) x x x
- 1 spltor cu lavoar cu ap curent, cald/rece la 10 locuri x x x
- dotarea bilor din camere: - oglind x x - - spun sau dozator cu spun x x x - co pentru gunoi x x x - anou pentru prosoape x x - - prosop pentru fa x x x - prosop pentru baie x x - - dotarea grupurilor sanitare comune: - însemne pentru marcarea pe sexe x x x - cuier haine x x x - oglind x x x - portprosop x x x - co de gunoi x x x - dozator cu spun x x x
3
La unitile de categoria 1 stea se admit i WC uscate i spltoare exterioare, alimentate de la surse naturale sau rezervoare. 8. Dotare cu mobilier, lenjerie i cu alte obiecte în camere: - pat cu saltea si saltelu de protecie (paturile pot fi i suprapuse) x x x
- noptier sau alte piese similare x x - - scaun sau taburet x x x - veioz sau aplic la captul patului x x - - dulap sau spaiu amenajat pentru haine, cu umerae (3 buci/loc) x - -
- cuier de perete x x x - mas x x x - oglind x x x - lamp, plafonier sau aplic x x x - pahare (câte unul pentru fiecare turist) x x x - perdele sau alte mijloace obturante (jaluzele, transperante etc.) x x x
-mijloace de protectie impotriva insectelor x x x - pled sau ptur sau alte mijloace (2 buci/loc) x x x - pern înfat x x x - cearaf de pat x x x - prosop pentru fa, prosop de baie x x x 9. Dotarea salonului din apartamente, garsoniere: - canapea pentru 2 - 3 persoane x x - - fotolii/demifotolii x x - - mas/msu x x - - frigider x x - - televizor x x - - draperii sau alte mijloace obturante x x - 10. Serviciul telefonic disponibil: - telefon la recepie, la dispoziia turitilor La cabanele de creast se admit i staii radio de emisie- recepie sau telefoane mobile, dup caz.
x x x
11. Faciliti pentru organizarea activitilor de agrement i sportive (schi, patinaj, terenuri de sport, piscin, saun, sal de gimnastic, monitor pentru diverse activiti de agrement sau sportive etc.): - asigurarea a cel puin ... activiti
3 2 1
12. Unitate de alimentaie public - la cabanele de 1 stea, situate în zone greu accesibile, se admit i puncte de preparare i servire a mesei
x x x
13. Televizor în spaii comune, la dispoziia turitilor x x x
4
14. Trus cu medicamente i materiale necesare acordrii primului ajutor medical x x x
15. Panou-hart privind traseele turistice din zon, cu indicarea marcajelor, a duratelor de parcurs, a gradului de dificultate etc.
x x x
16. Servicii minime oferite turitilor, cu sau fr plat, astfel: - vânzare de mrfuri de strict necesitate (cosmetice, ilustrate, hri turistice, timbre, etc.) la recepie x x x
- informaii turistice asupra traseelor, obiectivelor, marcajelor, orarului mijloacelor de transport, situaiei i prognozei condiiilor meteorologice
x x x
- pstrarea obiectelor de valoare ale turitilor x x x - închiriere de jocuri, echipament i material sportiv x x x 17. Alte criterii: - magaziile i celelalte construcii gospodreti vor fi mascate prin mijloace estetice (de regul, garduri vii) x x x
- grajdurile i coteele pentru creterea animalelor i psrilor vor fi amplasate la o distan corespunztoare de spaiile de cazare i de alimentaie, astfel încât turitii s nu fie deranjai de noxele emanate de acestea
x x x
- perimetrul cabanei va fi delimitat prin garduri vii sau alte elemente estetice i eficiente x x x
- WC-urile uscate vor avea pereii vruii cel puin o dat pe trimestru sau ori de câte ori este nevoie - - x
- registru pentru declararea traseului turistic de ctre turiti la cabanele turistice izolate x x x
- spaiu amenajat pentru adpostirea câinilor de vântoare, pentru cabanele turistice care ofer faciliti de vântoare i/sau pescuit
x x x
- spaiu special prevzut cu sistem de siguran, pentru pstrarea echipamentelor specifice de vântoare, pentru cabanele turistice care ofer faciliti de vântoare
x x x
Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu
funciuni de cazare de tip vil i bungalow
Vilele sunt structuri de primire turistice de capacitate relativ redus, funcionând în cldiri independente, cu arhitectur specific, situate în staiuni turistice sau în alte zone i localiti de interes turistic, care asigur cazarea turitilor i prestarea unor servicii specifice.
Bungalourile sunt structuri de primire turistice de capacitate redus, realizate, de regul, din lemn sau din alte materiale similare. În zonele cu umiditate ridicat (munte, mare) acestea pot fi construite i din zidrie. Sunt amplasate în perimetrul campingurilor, satelor de vacan, ca uniti independente situate în staiuni turistice sau zone turistice, ori ca spaii complementare pe lâng alte structuri de primire turistice. Asigur cazarea turitilor, precum i celelalte servicii prestate de unitatea de baz, dup caz. Funcioneaz, de regul, cu activitate sezonier.
Criterii obligatorii Vile Bungalouri stele stele
5 4 3 2 1 3 2 1 1. Criterii generale: - firm cu denumirea unitii i însemne distinctive privind categoria unitii (la categoria 4 i 5 stele firmele vor fi luminoase)
x x x x x x x x
Deinerea avizului de specialitate emis de autoritatea administraiei publice centrale responsabil în domeniul turismului, privind amplasamentul i funcionalitatea obiectivului*
x x x x x x x x
*) în cazul construciilor noi, în cazul construciilor existente pentru care se solicit introducerea în circuitul turistic, precum i în cazul structurilor de primire turistice supuse lucrrilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrri care modific funcia turistic a acestora - parcare auto pentru minimum 30% din numrul locurilor de cazare x x x - - - - -
2. Organizarea spaiilor: - numrul maxim de camere 10 15 25 35 40 - - - - vestibul x x x x - - - - - salon x x x - - - - -
2
- sufragerie pentru servirea mesei x x x - - - - - - spaiu pentru pregtirea mesei, dotat corespunztor x x x - - x x -
- grup sanitar comun, pentru camerele care nu dispun de grup sanitar propriu, separat pe sexe
- - - - x - x x
- oficiu pentru camerist (unul pentru maximum 10 camere) x x x x x x x x
3. Instalaii: - sistem de climatizare/instalaie de aer condiionat x x - - - - - -
- înclzire central sau cu sobe de teracot, mai puin la unitile sezoniere estivale
- - x x x - - -
- iluminatul electric în camer: - o surs principal x x x x x x x x - o surs individual pentru fiecare loc x x x x x x x x 4. Suprafaa minim (mp) a camerelor (fr grup sanitar) **) - camere cu un loc 16 15 12 10 10 12 10 9 - camere cu dou locuri 20 18 12 12 11 14 12 10 - camere cu trei locuri - - - 18 15 - 16 14 - camere cu patru locuri - - - - 20 - - 18 - salonul din apartament 20 18 12 10 10 14 12 - - dormitorul din apartament 20 18 12 10 10 14 12 - **)În cazul structurilor de primire turistice clasificate i construite anterior datei de 12.05.2010, suprafaa camerelor se reduce cu 15% 5. Numrul maxim de paturi într-o camer 2 2 2 3 4 2 3 4
6. Echipare sanitar: - camerele dispun de grup sanitar propriu (cad sau cuv cu du, lavoar i WC)
x x x x - x - -
Vilele de categoriile 4, 3, 2 stele i 1 stea, în care spaiul este compus dintr-un singur apartament (maxim 5 dormitoare), vor avea minimum un grup sanitar propriu la 4 locuri - grup sanitar comun, separat pe sexe, pentru camerele care nu dispun de grup sanitar propriu, astfel: - o cabin de du pentru maximum 15 locuri - - - - x - x x
- o cabin WC pentru maximum 10 locuri - - - - x - x x
- la bungalourile de 1 stea, grupul sanitar comun poate fi amplasat într-o cldire apropiat, la maximum 50 m distan
3
- lavoare cu ap curent, cald/rece în camere fr grup sanitar propriu - - - - x - - -
9. Dotare cu mobilier, lenjerie i alte obiecte de inventar: - dotarea spaiilor de cazare i a grupurilor sanitare aferente acestora, va fi similar cu cea a hotelurilor - pentru vile (cu excepia telefoanelor la categoria 3 stele) i cu cea a motelurilor - pentru bungalouri, de aceeai categorie Dotarea sufrageriei pentru servirea mesei: - mas i scaune x x x - - x x - - servant-bar pentru pahare i vesel x x x - - x x - - televizor x x - - - x x - Dotarea salonului: - fotolii sau demifotolii x x x - - - - - - msue x x x - - - - - - canapea x x x - - - - - - televizor x x x - - - - - 10. Servicii cuprinse în tarif sau contra cost, oferite turitilor: Lista este similar cu cea de la hoteluri, în cazul vilelor, i de la moteluri, în cazul bungalourilor, de aceeai categorie. 11. Telefon în camer sau apartament/ garsonier x x - - - - - -
12. Faciliti pentru organizarea de activiti de agrement i sportive (piscin, saun, sal fitness, jocuri distractive, terenuri de sport etc. - cel puin dou activiti)
x x - - - - - -
Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu
funciuni de cazare de tip pensiune turistic i pensiune agroturistic
1. Pensiunile turistice sunt structuri de primire turistice, având o capacitate de cazare de pân la 15 camere, totalizâ