PARDUS İŞLETİM SİSTEMİ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PARDUS İŞLETİM SİSTEMİ. PARDUS NEDİR?. PARDUS , TÜBİTAK - BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) tarafından başlatılan ve devam ettirilmekte olan bir işletim sistemi geliştirme projesidir. - PowerPoint PPT Presentation

Text of PARDUS İŞLETİM SİSTEMİ

Slayt 1

PARDUS LETM SSTEM1

2PARDUS NEDR?PARDUS, TBTAK - BLGEM (Biliim ve Bilgi Gvenlii leri Teknolojiler Aratrma Merkezi) tarafndan balatlan ve devam ettirilmekte olan bir iletim sistemi gelitirme projesidir. Pardus ad, Anadolu Pars'nn bilimsel ad olan Panthera Pardus Tulliana'dan gelmektedir.

3Pardusun tarihesi Pardus'un ilk srm, 26 Aralk 2005'te yaymlanmtr. Pardus, kullanclarna nternet'te gezinme, e-posta okuma, gvenli iletiim salama, bilgisayarn oklu ortam zelliklerini kullanma, mzik dinleme ve film izleme gibi olanaklarn hepsini salar.

4 Pardus projesi, zgr yazlm yaklam ve yntemlerini kullanarak, ncelikle kurumsal kullanclar iin rekabeti ve yeniliki bir Linux datm gelitirmeyi ve bu datm zerinde kurumsal pazar iin rn ve zmleri dorudan ya da Trkiye zgr yazlm ekosistemi eliyle retmeyi hedefleriyle gelitirilmeye balanmtr.

5

2003 ylnn nemli bir blmnde ulusal bir datmn gereklilii, dnyada benzer uygulamalar, yazlm endstrisinin mevcut durumu ve eilimleri aratrld. lkenin bilgi teknolojisi alanndaki insan kayna, yerel yazlm sanayinin yetenekleri ve rekabet unsurlar incelendi.6 Tm bulgular nda, 2003 yl Yaz'nda, bir ulusal iletim sistemi datm oluturmann yerinde bir karar olduu sonucuna varlarak somut dzeyde planlama iine giriildi.

7

Mevcut iletim sistemleri, bata Linux olmak zere incelendi, ak kaynak yazlm metodolojisi ve felsefesi ayrntl olarak alld. Hedef, bir datm oluturmann tesinde, bu datm srekli klabilecek organizasyonel yapy da kurmak olduundan yazlm endstrisinde, zellikle ak kaynak erevesinde, kullanlabilecek i modelleri irdelendi.8 Bu incelemeler sonrasnda, 2003 yl Gz'nde, Linux temelli, ak kaynakl, olabildiinceGPL lisanslama yntemini kullanan bir iletim sistemi datm oluturulmasna karar verildi.

9

Pardus Projesi'nin hayata gemesi 2004 yl banda teknik ekibin ekirdeinin oluturulmas ile balad. Bu aamada Trkiye'nin Linux gemii, mevcut ve planlanan datmlar, ak kaynak ve Linux camias ve giriimleri de gz nne alnarak, var olan bilgi birikimi ve deneyimden en st dzeyde yararlanmann yollar arand.10

Sonuta ulusal iletim sistemi gelitirilmesinde grev almas en uygun kiiler Trkiye'nin drt bir yanndan seilerek TBTAK BLGEM bnyesinde katldlar. 2004 ylnn nemli bir ksm teknik alternatiflerin deerlendirilmesi ile geti. Farkl Linux datmlar incelendi, mevcut datmlardaki eksiklikler, olas geliim alanlar, yaplmas gerekenler ve bunlarn i gc ve kaynak gereksinimleri irdelendi.11 Hedef kitlenin kim olaca zerinde beyin frtnalar yapld, bunun sonucu olarak yol haritas alternatifleri belirlendi.

2004 yl Ekim aynda bu teknik deerlendirmeler sonuland ve yaynlanan Proje Ana Szlemesi ile ama, yntem ve takvim belirlendi.12 Pardus'un biliim okur-yazarlna sahip bilgisayar kullanclarnn temel masast ihtiyalarn hedefleyen bir iletim sistemi olmasna, mevcut Linux datmlarnn stn taraflarn kavram, mimari ya da kod olarak kullanmasna, ancak otonom sisteme evrilebilecek bir yaplandrma erevesi ve aralar ile kurulum, yaplandrma ve kullanm kolayl salamasna karar verildi.

13 Teknik hedefi ve yntemi belirlenen proje hzla ilerlemeye balad ve 1 ubat 2005 tarihinde ilk rn olan Pardus alan CD 1.0 yaymland. Proje'nin amalar ve teknik yaklam hakknda Linux camias ve kullanclar bilgilendirmeyi amalayan alan CD beklenenin zerinde ilgi grd.14

Sonrasnda gelitirme daha ok zgn yenilik projelerine younlatrld ve nihayet 26 Aralk 2005'te Pardus'un ilk kurulabilir srm olan Pardus 1.0 Web zerinden yaymlanmaya baland. Pardus Projesi, 2009 ylna kadar BLGEM'in zkaynaklar ile finanse edilmi ve ilk defa 2009 ylnda milli bteden 3 yl sreyle kullanlacak kaynak ayrlmtr.

15PARDUS SRMLERSrmKod Adk TarihiDestekPardus1.0Yok26 Aralk 2005YokPardus 2007Yok31 Aralk 2006YokPardus 2007.1Felis chaus (Sazlk kedisi) 16 Mart 2007YokPardus 2007.2Caracal caracal (Karakulak) 11 Temmuz 2007 YokPardus 2007.3 Lynx lynx (Vaak) 19 Kasm 2007 Yok16PARDUS SRMLERSrmKod Adk TarihiDestekPardus 2008Yok27 Haziran 2008 YokPardus 2008.1

Hyaena hyaena (izgili srtlan) 15 Eyll 2008YokPardus 2008.2

Canis aureus (Altn akal) 30 Ocak 2009 YokPardus 2009

Yok17 Temmuz 2009 YokPardus 2009.1Anthropoides virgo (Telli turna) 15 Ocak 2010 Yok17PARDUS SRMLERSrmKod Adk TarihiDestekPardus 2009.2Geronticus eremita (Kelaynak)3 Haziran 2010 YokPardus 2011Yok20 Ocak 2011 VarPardus 2011.1Dama dama (Alageyik) 12 Temmuz 2011 VarPardus 2011.2Cervus elaphus (Kzl geyik19 Eyll 2011 Var18PARDUS KURUMSAL SRMLERSrmk TarihiDestekPardus Kurumsal 12007 YokPardus Kurumsal 216 ubat 2011 VarPardus, yaymlanan son bireysel srm olan Pardus 2011.2 itibaryla Trke dhil, 10 dilde kullanlabilmektedir. 19 PARDUS KURULUM

20

2122

23

2425

26

27

28

29

30KAYNAKAhttp://www.pardus.org.trhttp://tr.pardus-wiki.org/http://www.emrahyumuk.com/pardus-2011-sorunsuz-kurulum-resimli-anlatim/http://www.dijitalteknoloji.net/tag/windowshttp://www.hanemiz.com/windows/2793-pardusun-avantajlari.html

31HAZIRLAYANLARGRUP 432