Parenteel van Heer Willem Brederode van Parenteel van Heer Willem Brederode van Teijlingen 1 Heer Willem

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Parenteel van Heer Willem Brederode van Parenteel van Heer Willem Brederode van Teijlingen 1 Heer...

 • Parenteel van Heer Willem Brederode van Teijlingen

  1 Heer Willem Brederode van Teijlingen is geboren in 1167 in Santpoort Slot

  Brederode.

  Notitie bij Heer: vermeld in 1174

  Heer:

  (1) trouwde, 31 of 32 jaar oud, in 1199 met N.n. Gerardsdochter.

  Notitie bij het huwelijk van Heer en N.n.: Kw, statenboek Nr.IX bl.36 prometheus Delft

  (2) trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1200 met Agniesse van Bentheim.

  Notitie bij het huwelijk van Heer en Agniesse: gens Nostra 1995 bl,249

  Agniesse is overleden in 1203.

  Kinderen van Heer en Agniesse:

  1 Willem van Teijlingen. Willem is overleden op vrijdag 4 maart 1244.

  Notitie bij Willem: Willem was bezitter van het goed Teijlingen, ridder sins 1223 en

  in 1198 bij graaf DirkVII van Holland in dienst ,na diens overlijden op 4-11-1203 hij

  toestemde in het huwelijk van Dirks dochter Ada met de graaf van Loon, waarbij

  Willem aanwezig was. Willem verdedigde in 1204 Rijnland tegen de strijders van de

  bisschop van Utrecht, aan de zijde van Willem van Holland, gevangen genomen door

  de graaf van Loon bij Leiden, na dat Willem graaf van holland was gewoirden. bleef

  Teijlingen hem trouw en was in 1213 te Nijmegen waar keizer Otto IV graaf

  Willemzijn rijkslenen bevestigde.Na de dood van graaf Willem diende hij zijn

  opvolger FlorisIV onder wiens bewind hij als ridder word vermeld.

  2 Gerard van Heemskerck van Teijlingen. Volgt 2.

  3 Dirk van Teijlingen ( Brederode, geboren in 1180 in Santpoort Slot Brederode.

  Volgt 3.

  2 Gerard van Heemskerck van Teijlingen, zoon van Heer Willem Brederode van

  Teijlingen (zie 1) en Agniesse van Bentheim.

  Notitie bij Gerard: vermeld in 1223-1227 eerste eigenaar van het slot Heemskerk,

  versloeg de westfriezen in 1254

  Gerard trouwde met N.n. Arnoutsdochter van Heusden.

  1 brederode 2 heusden

  3 Dirk van Teijlingen ( Brederode (afb. 1) is geboren in 1180 in Santpoort Slot

  Brederode, zoon van Heer Willem Brederode van Teijlingen (zie 1) en Agniesse van

  Bentheim. Dirk is overleden in 1236, 55 of 56 jaar oud. Dirk trouwde, 34 of 35 jaar oud,

  in 1215 met Alverade van Heusden (afb. 2). Alverade trouwde later in 1232 in

  Heusden met Herbaren II van der Lede (1205-1258).

  Kinderen van Dirk en Alverade:

  1 Dirk van Brederode.

  Notitie bij Dirk: Vermeld in oorkonde 1230-1251 als Ridder

 • 2 Floris van Brederode. Floris is overleden in 1293.

  Notitie bij Floris: Ridder vermels in 1270-1273 Heer van Dortoge, Leenman van de

  Graaf van Holland met 33 morgenland in Monsterambacht en voor de ambachten

  Zegwaert en Zevenhuizen.

  3 Agniesse van Brederode. Volgt 4.

  4 Willem I Heer van Brederode, geboren in 1226 in Santpoort. Volgt 5.

  4 Agniesse van Brederode, dochter van Dirk van Teijlingen ( Brederode (zie 3) en

  Alverade van Heusden. Agniesse trouwde met Herbaren van den Berghe.

  Notitie bij Herbaren: Herbaren vermeld in 1253-1254 als zoon van Herbaren van der

  Lede en Mabelia N.N.

  3 brederode 4 wapen-van-voorne

  5 Willem I Heer van Brederode (afb. 3) is geboren in 1226 in Santpoort, zoon van

  Dirk van Teijlingen ( Brederode (zie 3) en Alverade van Heusden. Willem is overleden op

  zondag 3 juni 1285 in Velsen, 58 of 59 jaar oud. Willem:

  (1) trouwde met Margaretha Danielsdr van Merwen. Margaretha is een dochter van

  Daniel van Merwen.

  (2) trouwde met Hillegonde van Voorne (afb. 4). Hillegonde is een dochter van

  Hendrik Heer van Voorne en Jansdr. N.N.. Hillegonde is overleden op donderdag 5 april

  1302. Hillegonde trouwde later met Costijn van Renesse.

  Kinderen van Willem en Margaretha:

  1 Willem Margrietesone van Brederode.

  Notitie bij Willem: Bastaard leen bezit van zijn vader ye Houwelingen en

  Barendrecht

  2 Floris de Scoten van Adrichem, geboren in 1265. Volgt 8.

  3 Theodoricus de Scoten van Brederode, geboren in 1297.

  Notitie bij Theodoricus: Bastaard

  Kinderen van Willem en Hillegonde:

  5 brederode

  4 Dirk II de Goede Heer van Brederode (afb. 5), geboren in 1256 in Santpoort

  Slot Brederode. Dirk is overleden op woensdag 13 december 1318 in Reims

  Frankrijk, 61 of 62 jaar oud.

  5 Alverade van Coudekerke (van Brederode), geboren in 1258 in Santpoort Slot

  Brederode. Volgt 6.

 • 6 Aleit Uter Wike ( van Brederode), geboren in 1260 in Santpoort Slot

  Brederode. Volgt 7.

  7 Rikairde van Brederode, geboren in 1263. Rikairde is overleden in 1303, 39 of

  40 jaar oud.

  6 Alverade van Coudekerke (van Brederode) is geboren in 1258 in Santpoort Slot

  Brederode, dochter van Willem I Heer van Brederode (zie 5) en Hillegonde van Voorne.

  Alverade is overleden in 1323, 64 of 65 jaar oud.

  Notitie bij Alverade: Vermeldin 1300-1323 Als weduwe en maakt haar testament in 1300

  en voogde er in 1305 een codicil aan toe, stichte in 1305 te Koudekerke een Kappelanis

  ter memorium van haar echtgenoot

  Alverade trouwde met Ridder Dirk van Poelgeest. Ridder is overleden in 1305.

  7 Aleit Uter Wike ( van Brederode) is geboren in 1260 in Santpoort Slot Brederode,

  dochter van Willem I Heer van Brederode (zie 5) en Hillegonde van Voorne. Aleit is

  overleden op zondag 25 juli 1333, 72 of 73 jaar oud.

  Notitie bij Aleit: Zij werd vernoemd in 1300 en 1305 in testament van haar zuster

  Alverade en op 25-7-1333 vermeld in het necrologium van Egmond als Alijdis Domona de

  Wijck, haar neef Hendrick van Brederode was haar erfgenaam echter hij verkocht zijn

  rechten aan Jan van Polanen zo werd vermeld in 1297. als weduwe ontving zij van Gerrit

  Wouters een Jaarsom van de Graaf in 1330 Ned.Leeuw van 1926 blz.239

  Aleit trouwde met Gerrit Woutersz van Egmond. Gerrit is geboren in 1255 in Egmond

  Binnen Slot de Hoef, zoon van Wouter van Egmond en N.N.. Gerrit is overleden op

  dinsdag 29 augustus 1329, 73 of 74 jaar oud.

  6 Adrichem 7 Wapens Adrichem

  8 Floris de Scoten van Adrichem (afb. 6 en 7) is geboren in 1265, zoon van Willem I

  Heer van Brederode (zie 5) en Margaretha Danielsdr van Merwen. Floris is overleden op

  donderdag 1 januari 1327, 61 of 62 jaar oud. Floris trouwde met Brechta van Rollant.

  Notitie bij het huwelijk van Floris en Brechta: Bastaard en Ridder Vermeld als broeder

  van Dirc van Brederode ( Hollandse oorkonde Nr 759)

  Kinderen van Floris en Brechta:

  1 Florentius de Roland van Adrichem. Volgt 9.

  2 Wilhelmus de Rolland van Adrichem.

  Notitie bij Wilhelmus: Abt van Egmond in 1345-1361

  3 Willem de Scoten van Adrichem. Volgt 10.

  4 Theodericus de Scoten van Adrichem.

  Notitie bij Theodericus: Bastaard kreeg in 1297 Kleding van de Graaf9 Ned.Leeuw

  van 1926 Blz.238

  5 Nicolaas ( Claes ) van Adrichem, geboren in 1340. Volgt 11.

  9 Florentius de Roland van Adrichem, zoon van Floris de Scoten van Adrichem (zie 8)

  en Brechta van Rollant. Florentius is overleden op maandag 23 januari 1363.

 • Notitie bij Florentius: Rentmeester van de Graven van Bloys Wijk en Noordwijk, Vluchte

  naar Valenciennes i.v.m De Hoekse en Kabeljauwse Twisten en krreg in 5-1-1355

  Amnestie als balling

  Florentius trouwde met Badeloge.

  Kind van Florentius en Badeloge:

  1 Floris van Adrichem. Volgt 12.

  10 Willem de Scoten van Adrichem, zoon van Floris de Scoten van Adrichem (zie 8)

  en Brechta van Rollant. Willem trouwde met Wolki N.N..

  Kinderen van Willem en Wolki:

  1 Jutte Willemsdr van Adrichem. Volgt 13.

  2 Fie Willemsdr van Adrichem.

  11 Nicolaas ( Claes ) van Adrichem is geboren in 1340, zoon van Floris de Scoten van

  Adrichem (zie 8) en Brechta van Rollant. Nicolaas trouwde met Geertruid (gertrudis)

  van Diemen. Geertruid is overleden op woensdag 3 juli 1342.

  Kinderen van Nicolaas en Geertruid:

  1 Aelbrecht van Adrichem.

  Notitie bij Aelbrecht: Krijgt te Geertruidenberg Amnestie als balling op 5-4-1355

  2 Claes van Adrichem. Volgt 14.

  3 Colijn van Adrichem.

  Notitie bij Colijn: Werd op 27 december 1340 Leenman van Voorne gelegen te

  Ursum ( Kenemerland)

  4 Badeloge van Adrichem.

  Notitie bij Badeloge: Abdis van het Klooster Leeuwenhorst

  5 Jacob van Adrichem.

  Notitie bij Jacob: Stamvader Haarlemse tak

  6 Willem van Adrichem. Volgt 15.

  12 Floris van Adrichem, zoon van Florentius de Roland van Adrichem (zie 9) en

  Badeloge. Floris is overleden in 1397.

  Notitie bij Floris: Baljuw en Rentmeester van de Graaf van Bloys

  Floris trouwde met Badeloge.

  Notitie bij het huwelijk van Floris en Badeloge: Baljuw en Rentmeester van de Graaf van

  Bloys

  Kind van Floris en Badeloge:

  1 Floris van Adrichem, geboren in 1369. Volgt 16.

  13 Jutte Willemsdr van Adrichem, dochter van Willem de Scoten van Adrichem (zie

  10) en Wolki N.N.. Jutte trouwde met Hein Boede. Hein is overleden in 1332.

  14 Claes van Adrichem, zoon van Nicolaas ( Claes ) van Adrichem (zie 11) en

  Geertruid (gertrudis) van Diemen. Claes is overleden op vrijdag 21 januari 1401. Claes

  trouwde met Clemeynse Jansdr van Uyterwijk.