PDR SV OLTENIA 2007-2013

  • Published on
    25-Jun-2015

  • View
    311

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

CUPRINS Strategia de Dezvoltare Regionala 2007-2013 Introducere...............................................................................................................................3 Eligibilitatea regiunii in cadrul Politicii de Coeziune 2007-2013...............................................3 Eligibilitatea in cadrul Politicii Agricole Comune..................................................................... 4 Cadrul formularii Strategiei de Dezvoltare Regionala 2007-2013: Implicarea partenerilor institutionali si socio-economici ...............................................................................................5 Descrierea situatiei actuale......................................................................................................7 1. Caracteristici geo-demografice....................7 2. Trasaturi cheie ale economiei regionale .......................7 Analiza SWOT .....................24 Strategia si Prioritatile de Dezvoltare Regionale ......................36 Obiectivele Strategiei de Dezvoltare Regionala .....................36 Prioritatile de Dezvoltare Regionala......................38 Descrierea Domeniilor de Interventie Prevazute ..................................40 Coerenta cu politicile si reglementarile europene..................................................................76 Structura parteneriala pentru Elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala..78 Anexa Analiza socio-economica a regiunii SV Oltenia..83 Capitolul I: Descriere introductiva a regiunii .........................................................................84 Capitolul II: Contextul economic............................................................................................90 Capitolul III: Infrastructura....................................................................................................141 Capitolul IV: Infrastructura de afaceri. Infrastructura de cercetare......................................162 Capitolul V: Resursele umane si piata muncii.....................................................................165 Capitolul VI: Conditiile de mediu..........................................................................................200 Capitolul VII: Zone si activitati rurale...................................................................................226 Capitolul VIII: Turismul.........................................................................................................235 Capitolul IX: Disparitati infraregionale..................................................................................250 Capitolul X: Oportunitati egale.............................................................................................261 Capitolul XI: Servicii sociale.................................................................................. ..............269

Strategia de Dezvoltare Regionala 2007-2013

2

Introducere

In perioada februarie 2005 mai 2006, in cadrul Comitetului Regional pentru Elaborarea in Parteneriat a Planului de Dezvoltare Regionala (CRP) 2007-2013, au avut loc grupuri de lucru tematice in vederea revizuirii analizei regionale socio-economice pentru elaborarea analizei SWOT, revizuirea prioritatilor regionale pentru programarea si formularea strategiei regionale de dezvoltare pentru perioada 2007-2013. Prioritatile regionale au fost stabilite in stransa corelare cu cele din cadrul politicii nationale de dezvoltare, orientata spre atingerea obiectivului de coeziune economica si sociala de catre Romania in calitate de stat membru al UE. Incepand cu 2007, Romania va beneficia de acces la fondurile care finanteaza Politica de Coeziune, Politica Agricola si Politica Comuna de Pescuit. Eligibilitatea regiunii in cadrul Politicii de Coeziune 2007-2013 Intregul teritoriu al Romaniei, prin urmare si regiunea Oltenia, va fi eligibila sub doua obiective in cadrul Politicii de Coeziune: Obiectivul Convergenta Obiectivul Cooperarare teritoriala Europeana. Eligibilitatea in cadrul Obiectivului Convergenta Asistenta financiara structurala va fi acordata pe baza unui cadru multianual de planificare strategica, in acord cu politicile si prioritatile Comunitatii, de aceste principii tinandu-se seama in elaborarea Cadrului National Strategic de Referinta (CNSR) si a programelor operationale. La baza CNSR se afla Planul National de Dezvoltare 2007-2013 (PND), care a fost conceput ca instrument prin care Romania urmareste sa recupereze cat mai rapid decalajele in dezvoltarea socio-economica fata de UE. CNSR face legatura intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite in Planul National de Dezvoltare, si prioritatile la nivel european - Orientarile Strategice Comunitare (OSC) privind Coeziunea 2007-2013 si Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Crestere Economica si Locuri de Munca 2005-2008. Programele Operationale reprezinta instrumentele de management pentru implementarea axelor prioritare din cadrul CNSR: 1. Programul Operational Sectorial de Transport 2. Programul Operational Sectorial de Mediu 3. Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 4. Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 5. Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative 6. Programul Operational Sectorial pentru Asistenta Tehnica 7. Programul Operational Regional (complementar Programelor Sectoriale). Eligibilitatea in cadrul Obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana sub 3 componente: 1. Cooperare transfrontaliera dezvoltarea sistemelor de infrastructura fizica (imbunatatirea infrastructurii de transport, a retelelor si serviciilor de informare si comunicare, realizarea interconexiunii sistemelor energetice, de apa si reciclarea deseurilor);

3

intarirea conexiunilor/relatiilor economice intre regiunile invecinate pentru a sustine impreuna dezvoltarea economica durabila a zonei (dezvoltarea cooperarii in domeniile IMM, turism si comertul de granita, promovarea integrarii pietelor locale ale fortei de munca); realizarea coeziunii sociale si culturale intre comunitatile si cetatenii de pe ambele parti ale granitei (dezvoltarea utilizarii in comun a infrastructurii din domeniile sanatate, cultura si educatie); solutionarea in comun a unor amenintari similare si simultane din partea factorilor de mediu (prevenirea inundatiilor, alunecarilor de teren, eroziunii solului, realizarea unor sisteme de avertizare si control a riscurilor naturale si tehnologice).

Granita Romania-Bulgaria va deveni granita interna a UE, odata cu aderarea celor doua state, in 2007. La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, in cadrul acestei componente vor fi eligibile judetele Dolj, Mehedinti si Olt. 2. Cooperare transnationala In urma divizarii recente a spatiului CADSES, intregul teritoriu al Romaniei va face parte din spatiul Dunare Balcani (CADSES sud), alaturi de state precum Austria, Ungaria, Bulgaria, Slovenia, Grecia si unele regiuni din Italia si Slovacia. Temele majore in jurul carora se vor dezvolta proiecte in aceasta zona sunt: managementul apei (in special fluviul Dunarea), siguranta maritima (Marea Neagra), prevenirea inundatiilor, cercetare-dezvoltare, inovare si retele IMM. 3. Cooperarea interregionala vizeaza programe si proiecte cu orice regiuni din Uniunea Europeana, cu conditia ca beneficiarii sa fie din trei regiuni localizate in trei state membre sau din trei tari, din care cel putin doua sunt state membre. Actiunile eligibile in cadrul acestei componente se refera la: incurajarea schimbului de experienta si de bune practici referitor la dezvoltarea urbana, modernizarea serviciilor publice, incluziune sociala, antreprenoriat; efectuarea de studii si colectarea de date in domenii de interes comun. Eligibilitatea in cadrul Politicii Agricole Comune Masurile privind dezvoltarea rurala sunt prevazute in cadrul Planului National Strategic de Dezvoltare Rurala, care urmeaza sa fie implementat prin Programul National de Dezvoltare Rurala, acesta din urma finantat din Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) in cadrul Politicii Agricole Comune.

4

Cadrul formularii Strategiei de Dezvoltare Regionala 2007-2013: Implicarea partenerilor institutionali si socio-economici

Importanta realizarii PDR 2007-2013 Hotararea de Guvern 1115/2004 reglementeaza cadrul partenerial prin care Agentiile pentru Dezvoltare Regionala, institutiile si organismele publice si private stabilesc obiectivele prioritare de dezvoltare pe termen mediu, stipuland, printre altele, si faptul ca Agentia pentru Dezvoltare Regionala asigura presedintia si secretariatul Comitetului regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala (CRP). Realizarea PDR 2004-2006 a constituit premiza crearii unui parteneriat real intre diferitii actori implicati in dezvoltarea regionala. A fost de asemenea ultimul PDR elaborat inainte de aderarea Romaniei la UE, fiind un exercitiu pentru realizarea documentelor de programare viitoare. Prin elaborarea PDR si a Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2007-2013 se creeaza cadrul de planificare care sta la baza stabilirii eligibilitatii proiectelor ce vor fi finantate in regiune prin diferite programe. Partenerii regionali, precum si alte institutii, manifesta interes fata de continutul PDR, acesta constituind punctul de plecare in elaborarea altor documente de programare sectoriale si subsectoriale regionale: Planul Regional de Actiune pentru Mediu Planul Regional pentru Gestionarea Deseurilor Planul Regional de Actiune pentru Invatamantul Profesional si Tehnic Planul Regional pentru Ocuparea Fortei de Munca. Comitetul regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala (CRP) este o structura cu caracter permanent care isi desfasoara activitatea prin intalniri in plen si grupuri de lucru tematice/sectoriale organizate la nivel regional . In cadrul grupurilor de lucru, partenerii institutionali si socio-economici din Oltenia sau reunit in vederea definirii prioritatilor regionale printr-o abordare de jos in sus, prin dezbateri privind diferite aspecte tematice legate de domeniile de importanta majora pentru dezvoltarea regiunii. Parteneriatul este format din reprezentanti ai autoritatilor publice locale, ai serviciilor descentralizate ale institutiilor publice centrale, institutiilor de invatamant superior si institutelor de cercetare, ai directiilor de statistica, precum si ai partenerilor economici si sociali. Strategia de dezvoltare regionala este corelata cu politicile si reglementarile comunitare, precum si cu strategiile de dezvoltare la nivel national, obiectivele sale prioritare fiind orientate in principal spre domeniile de interventie ale Instrumentelor Structurale si ale fondurilor europene care finanteaza dezvoltarea rurala si pescuitul.

5

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare socio-economica pentru 20072013 este reducerea disparitatilor de dezvoltare intre regiunea SV Oltenia si celelalte regiuni ale tarii in scopul crestreii nivelului de trai al cetatenilor. Obiectivul general de mai sus poate fi atins prin: 1) Crearea de noi locuri de munca avand in vedere scaderea numarului de lucratori din agricultura si alte cateva sectoare industriale 2) Cresterea atractivitatii regionale si dezvoltarea durabila a regiunii prin imbunatatirea infrastructurii, valorificarea zonelor urbane si a potentialului turistic 3) Cresterea competitivitatii regionale prin sprijinirea intreprinderilor, dezvoltarea infrastructurii si calificarea resurselor umane Pe langa investitii considerabile, pentru realizarea obiectivelor prevazute sunt stabilite urmatoarele prioritati: 1. sprijinul pentru cresterea competitivitatii economice in sectorul privat 2. modernizarea si dezvoltarea infrastructurii regionale 3 dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului natural si a mostenirii cultural-istorice 4. dezvoltarea resurselor umane in sprijinul unei ocupari durabile si imbunatatirea serviciilor sociale 5. dezvoltarea zonelor rurale si montane 6. protectia si imbunatatirea calitatii mediului.

6

Descrierea situatiei actuale

1. Caracteristici geo-demografice Regiunea Oltenia, cu o suprafata de 29.212 km2, este situata in partea de Sud Vest a Romaniei, cuprinde cinci judete: Dolj, Olt, Valcea, Mehedinti si Gorj, si coincide in mare cu vechea regiune istorica Oltenia. Muntii Carpati si Dunarea formeaza in nordul respectiv in sudul regiunii granitele naturale ale Olteniei. Dunarea reprezinta o resursa regionala importanta si urmareste granita cu Bulgaria si cu Serbia pe o distanta de 417 km. Oltenia se invecineaza si cu regiunile Sud Muntenia, Centru si Vest. Relieful are o distributie relativ echilibrata, cuprinzand munti, campii, dealuri si podisuri. In zona de nord a Olteniei, relieful este muntos si deluros (Carpatii si zona subcarpatica), predominand padurile si pasunile alpine. Zona de campie este una din cele mai fertile din Europa Centrala. Reteaua hidrologica, alcatuita in principal din Fluviul Dunarea, raurile Olt si Jiu, confera regiunii rolul energetic principal in Romania (71,57% din totalul productiei hidroelectrice). Solul regiunii Oltenia este bogat in carbune, materiale de constructii (marmura, granit si alte roci ornamentale), minerale feroase si neferoase. Reteaua de localitati cuprinde 40 de orase, dintre care 11 municipii, respectiv 408 comune cuprinzand 2066 de sate. Cele mai importante orase sunt Craiova (300.843 locuitori), Ramnicu-Valcea (111.980 locuitori), Drobeta Turnu-Severin (109.941 locuitori), Targu-Jiu (96.320 locuitori) si Slatina (81.342 locuitori). Regiunea Sud Vest Oltenia avea, in 2004, o populatie de 2.317.636 locuitori (10,7% din populatia totala a tarii), densitatea acesteia fiind sub media nationala (79,7 locuitori/km2 fata de 91,2 locuitori/km2). Ponderea populatiei pe medii este de 47,2% in mediul urban fata de 52,8% in mediul rural. (Romania 54,9 % in mediul urban fata de 45,1% in mediul rural), judetele cu cel mai mare numar de locuitori in mediul rural fiind Olt (59,6%), Gorj (53%) si Valcea (55%). Dintre orasele mici (sub 20.000 locuitori), multe nu au o structura si dezvoltare corespunzatoare: Vanju Mare, Dabuleni, Scornicesti etc. 2. Trasaturi cheie ale economiei regionale

2.1 Industria Principale subsectoare industriale preponderente in regiune sunt: industria extractiva, industria prelucratoare si industria de energie electrica si termica, gaze si apa. Industria extractiva oferea in 2004 locuri de munca pentru 7,52% din populatia ocupata in industrie. Pe masura diminuarii activitatii economice in acest sector, industria extractiva a pierdut locuri de munca, reducandu-se de la 21% in 1995, vizibil in special in judetele Gorj si Mehedinti.

Industria prelucratoare este cea mai dinamica din punct de vedere al ocuparii fortei de munca, oferind in 2004 85,5% din totalul ocupat in industrie. Pe un trend ascendent din 1995 (68%), industria prelucatoare va continua evolutia ascendenta, fiind cel mai competitiv...