19
Peneraju Pendidikan Negara PENTAKSIRAN BILIK DARJAH BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH - azhan.co · PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH KOMPONEN AKADEMIK PENTAKSIRAN PUSAT (LP) PENTAKSIRAN SEKOLAH (BPK) KOMPONEN BUKAN AKADEMIK PAJSK (BKK) PSIKOMETRIK

  • Upload
    ngoque

  • View
    594

  • Download
    30

Embed Size (px)

Citation preview

Peneraju Pendidikan Negara

PENTAKSIRAN BILIK

DARJAHBAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Peneraju Pendidikan Negara

2

Rasmi

Slide ini adalah slide rasmi terbitan BPK

untuk tujuan Taklimat Kursus

Orientasi 2018

Nota tambahan untuk rujukan KJUK dan

peserta taklimat/JUK pada setiap slide

disertakan dengan lebih terperinciNota

Penerangan Berkaitan Slide :

Peneraju Pendidikan Negara

3

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

KOMPONEN AKADEMIK

PENTAKSIRAN PUSAT (LP) PENTAKSIRAN

SEKOLAH (BPK)

KOMPONEN BUKAN AKADEMIK

PAJSK (BKK)PSIKOMETRIK

(BPSH)

Kerangka PBS

Peneraju Pendidikan Negara

4

Pentaksiran Sekolah (PS)

kini dikenali sebagai

Pentaksiran Bilik Darjah

(PBD)

Peneraju Pendidikan Negara

5

Perkembangan Dokumen Kurikulum dan

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

2011

LP

(Perekodan PS secara Online)

Tahun 1 dan

Tingkatan 1 (2012)

2014DSKP

Bermula Tahun 4

DSK+DSP

BPK

(Perekodan PS secara offline mulai 2014)

2016DSKP

PS dikenali

sebagai PBD

2017

KSSM Tingkatan 1

KSSR Tahun 1

(Semakan)

DSKP

5

Peneraju Pendidikan Negara

6

“Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan pentaksiran yang berterusan dalam

sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang

perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid.”

Mentaksir perkembangan sebagai

pembelajaran

Formatif

Mentaksir perkembangan untuk pembelajaran

Formatif

Mentaksir perkembangan tentang pembelajaran

(Di akhir unit pembelajaran,

penggal, bulan atau tahun)

Sumatif

Peneraju Pendidikan Negara

7

Melalui PBD Guru Dapat

Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid

dalam pembelajaran.

Mengesan perkembangan murid secara

menyeluruh.

Merancang dan mengubah suai kaedah

pengajarannya.

Mengetahui keberkesanan pengajarannya.

Mengambil tindakan susulan yang sesuai

dengan serta merta.

01

02

04

05

03

Peneraju Pendidikan Negara

8

PBD Dilaksanakan Dalam Semua Mata Pelajaran

Proses PdP

Aktiviti pembelajaran

(menepati kurikulum

dan PAK 21)

Tugasan individu atau

kumpulan, sumbang

saran, debat, sketsa,

pembentangan multi

media, projek atau

aktiviti

mengeksperimen

Tahap Penguasaan

TP 1 - TP 6

• Merujuk standard

prestasi dinyatakan

dalam kurikulum

• Menggunakan

pertimbangan

profesional untuk

menetapkan tahap

penguasaan murid

Instrumen

Pentaksiran

Kaedah dan

instrumen

pentaksiran pelbagai

• Kuiz

• Kerja projek

• Portfolio

• Ujian bulanan

• Peperiksaan

• Penilaian kendiri

• Refleksi kendiri

• Penilaian rakan

sebaya

Peneraju Pendidikan Negara

9

• Mengenal pasti SK & SP

• Menentukan objektif

• Mengenal pasti

instrumen pentaksiran

berdasarkan aktiviti

yang dirancang

• Menentukan strategi

pengajaran dan kaedah

pentaksiran

• Menyediakan instrumen

mengikut keupayaan

murid

• Selari dengan

SK & SP yang

telah dipilih

• Merekod status

perkembangan

murid mengikut

kreativiti guru

• Merekod dalam

dokumen seperti

rekod mengajar,

buku catatan

guru, senarai

semak & templat

pelaporan (Excel)

MERANCANG PdP &

MENYEDIAKAN

INSTRUMEN

PENTAKSIRAN

MELAKSANAKAN PdP

• Kaedah

pentaksiran:

Pemerhatian,

lisan atau

penulisan

PENTAKSIRAN

TINDAKAN SUSULAN

Tid

ak

Ya

MELAPOR TAHAP

PENGUASAAN

Melepasi tahap

penguasaan

minimum TP3

MEREKOD &

MENGANALISIS

Peneraju Pendidikan Negara

Keperluan utama kepada pertimbangan profesional

Asas kepada Pertimbangan Profesional

• Memerlukan guru membuat keputusan berdasarkan analisis dan

rumusan maklumat terhadap pembelajaran murid yang merangkumi

pengetahuan, kemahiran dan nilai secara beretika dan

bertanggungjawab.

• Merupakan satu proses berterusan sepanjang PdP.

• Menentukan Tahap Penguasaan (TP) berdasarkan Standard Prestasi

bagi setiap kelompok Standard Kandungan dan Standard

Pembelajaran.

• Menentukan Tahap Penguasaan Keseluruhan dalam mata pelajaran

bagi melapor keputusan pentaksiran akhir tahun.

Peneraju Pendidikan Negara

11

Guru Membuat Pertimbangan Profesional Berdasarkan

Guru berpengetahuan luas

dalam mata pelajaran

yang diajar dan dalam

bidang pedagogi.

PENGETAHUAN

Guru membuat pertimbangan

berdasarkan hasil kerja, keupayaan,

tingkah laku, kelebihan/ kekurangan

pada murid dan prestasi mereka dalam

ujian/ aktiviti PdP.

INPUT MURID

Guru bertanggungjawab melaksanakan

pentaksiran dengan cekap, adil, telus,

sistematik dan holistik tanpa

melibatkan emosi.

TANGGUNGJAWAB PROFESIONAL

Guru menggunakan

pengalaman mengajar dan

pengalaman dengan murid.

PENGALAMAN

01 02

03 04

Peneraju Pendidikan Negara

12

Perkara lain yang perlu diambil kira dalam melaksanakan pertimbangan

profesional

Memahami hasrat kurikulum yang

terkandung dalam DSKP.

Hasrat kurikulum

Menentukan tujuan pentaksiran,

mengenal pasti aspek pembelajaran

yang perlu ditaksir berdasarkan

standard prestasi bagi setiap kelompok

SK dan SP.

Tujuan pentaksiran

Menggunakan pelbagai kaedah

pentaksiran meliputi

pemerhatian, lisan dan

penulisan sepanjang PdP.

Pelbagai kaedah pentaksiran

Mengambil kira interaksi guru dan murid,

murid dan murid serta murid dan bahan

pembelajaran.

Interaksi

Berbincang sesama rakan sejawat dalam

panitia bagi memantapkan pertimbangan

professional.

Moderasi

Meningkatkan kebolehpercayaan antara

pentadbir, guru, murid dan ibu bapa. Guru

bersikap terbuka dan profesional dalam

memberi justifikasi dan membuat pertimbangan

terhadap perkembangan pembelajaran murid.

Kebolehpercayaan5

3

2

7

4Memberi peluang yang adil dan masa yang

secukupnya kepada murid untuk

mempamerkan apa yang telah dipelajari.

Peluang

Peneraju Pendidikan Negara

13

Melaporkan dalam bentuk tahappenguasaan (TP)01

Merujuk standard prestasi (DSKP)02

Merujuk hasil kerja dan penguasaan murid03

Menggunakan pertimbangan profesional guru04

Menggunakan templat Excel (luar talian)05

Membuat pelaporan dua kali setahun 06

Peneraju Pendidikan Negara

TEMPLAT PELAPORAN PBD

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3

Templat baharu di laman web BPK mulai 2018

TAHUN 4

TAHUN 5

TAHUN 6

TINGKATAN 1

TINGKATAN 2

TINGKATAN 3

Templat PPPM laman web LP sehingga 2018

Templat PPPM laman web LP sehingga 2018

Templat sedia ada di laman web BPK sehingga 2019

Templat sedia ada di laman web BPK sehingga 2020

Templat sedia ada di laman web BPK sehingga 2021

Templat baharu di laman web BPK mulai 2018

Templat baharu di laman web BPK mulai 2018

Templat baharu di laman web BPK mulai 2018

Peneraju Pendidikan Negara

15

Contoh

Templat PBD Bahasa

Melayu Tingkatan 2

Peneraju Pendidikan Negara

16

Contoh

Standard Prestasi

Bahasa Melayu

Tingkatan 2

Peneraju Pendidikan Negara

17

Contoh

Pelaporan Pentaksiran Bilik

Darjah

Peneraju Pendidikan Negara

18

Tahap 1Tahu

Tahap 2Tahu dan faham

Tahap 3Tahu, faham dan boleh buat

Tahap 4Tahu, faham dan boleh buat

dengan beradab

Tahap 5Tahu, faham dan boleh buat

dengan beradab terpuji

Tahap 6Tahu, faham dan boleh buat

dengan beradab mithali

Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau

memberi respons terhadap perkara yang asas

Murid menunjukkan kefahaman dengan menjelaskan sesuatu perkara

yang dipelajari dalam bentuk komunikasi

Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu

kemahiran pada suatu situasi

Murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu

kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara

analitik dan sistematikMurid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu

kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara

sistematik serta tekal dan bersikap positif

Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada

untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap

positif, kreatif dan inovatif dalam penghasilan idea baharu serta

boleh dicontohi

Peneraju Pendidikan Negara

19

SEKIAN, TERIMA KASIHBahagian Pembangunan Kurikulum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

http://bpk.moe.gov.my