20
DISLEKSIA DALAM DISLEKSIA DALAM PENULISAN PENULISAN

Penulisan disleksia

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Penulisan disleksia

DISLEKSIA DALAM DISLEKSIA DALAM PENULISANPENULISAN

DISLEKSIA DALAM DISLEKSIA DALAM PENULISANPENULISAN

Page 2: Penulisan disleksia

1. Pengenalan2. Masalah disleksia dalam penulisan3. Contoh penulisan murid4. Pengesanan pada peringkat awal5. Garis panduan untuk latihan menulis6. Teknik memeriksa latihan bertulis7. Rumusan/ penutup

Page 3: Penulisan disleksia

• Murid disleksia menghadapi masalah dalam menguasai kemahiran mengeja, membaca dan

menulis.

• Disleksia bukan satu kecacatan dan tiada ubat untuk mengubatinya tetapi dengan strategi dan kaedah pengajaran yang sesuai membolehkan kita membantu murid menjalankan proses pembelajaran dengan baik.

• Keistimewaan murid disleksia perlu diterokai.

Page 4: Penulisan disleksia

1. Saiz huruf tidak seragam/ tidak sama besar• Hasil kerja murid tidak kemas • Margin antara huruf / perkataan tidak seragam Contohnya: Sayahendak be rma in dit am an

• Kerja bertulis kotor Murid disleksia kerap memadam apa yan ditulis.

• Murid mencampurkan huruf besar dengan huruf

kecil. Contohnya : ruMaH BesAR

Page 5: Penulisan disleksia

3. Murid menulis dengan tidak mengikut garisan

4. Murid sukar menyalin maklumat secara lengkap• Papan tulis• Maklumat yang diperdengarkan

5.Tulisan murid sukar dibaca• Bentuk abjad tidak jelas

• Tiada jarak antara perkataan Contohnya: namasayaAminahsayapelajar tahunsatu

Page 6: Penulisan disleksia

Kedudukan huruf tidak teratur

6.Menulis lambat Tidak dapat menyaingi kebolehan menulis standing dengan rakan sebaya.

7. Menulis secara terbalik abjad tertentu

abjad tulisan murid

b d

u n

m w

p q

perkataan tertentuPerkataan Tulisan

murid

sama masa

buku kubu

duku Kudu

daku kuda

Page 7: Penulisan disleksia

8.Cepat penat apabila menulis.

9.Meninggalkan/menambah abjad dalam satu- satu perkataan

Contohnya : Ali dan kawan-kawannya bermain bola di padang.

Tulisan murid : Ali dan kawannya main bola

di padang sekolah.

Page 8: Penulisan disleksia

Contoh-contoh penulisan murid

Page 9: Penulisan disleksia
Page 10: Penulisan disleksia
Page 11: Penulisan disleksia
Page 12: Penulisan disleksia

Pengesanan pada peringkat awal

Koordinasi motor yang lemah Ciri- ciri :Motor halus• Menghadapi masalah memegang pensel dengan betul.• Menghadapi masalah dalam aktiviti menekap dan

menggunting.• Menghadapi masalah menggunakan sudu, garfu ketika makan.• Tidak dapat memasukkan tali kasut dalam lubang dengan

betul.• Sukar memakai kasut mengikut kaki yang betul.

Motor kasar• Sukar mengimbang badan.• Sukar memegangmelontar atau menyepak bola dengan baik.• Sukar dalam mengikuti aktiviti tarian kerana tidak dapat

mengingat langkah dengan baik.• Kesukaran naik tangga.

Page 13: Penulisan disleksia

Garis panduan untuk latihan menulis

1. Menggunakan alat tulis yang sesuai. -Setelah menguasai cara menulis dengan baik, murid boleh menggunakan pen .2. Cara menulis huruf. -Menulis huruf mengikut kumpulan huruf di mana pergerakan menulis

bermula ,contohnya, dari kanan: a, c, d, g, o,q,s, dari kiri : v,w,x,y,z

dari tengah : e

huruf bertiang : l,h,b,d,k,t,f

huruf berekor :g,j,y

Page 14: Penulisan disleksia

Garis panduan untuk latihan menulis

4. Strategi 3T untuk menulis: tekap – tiru – tulis.

5. Bahan tulisan tidak membosankan.

6. Perkataan/ ayat yang bermakna dan difahami murid.

7. Kenalpasti kelemahan murid.

8. Elakkan daripada memberi terlalu banyak latihan untuk ditulis.

9. Tulisan guru perlu terang dan jelas.

10. Permudahkan kerja murid, elakkan murid menyalin maklumat yang terlalu banyak.

11. Pastikan guru memeriksa hasil kerja murid dan membuat catatan.

Page 15: Penulisan disleksia

Teknik memeriksa latihan bertulis

• Semua kesilapan dikenalpasti dengan menggunakan titik.

• Beri kesedaran kepada murid tentang kesilapan yang dilakukan.

• Buat perbandingan kerja murid dengan guru terutamanya dalam ejaan (bincangkan).

• Jika membuat pembetulan elakkan menyuruh murid menulis berulang- ulang.

• Latihan yang diberikan kepada murid perlu dipermudahkan.Contohnya: latihan mengisi tempat kosong.

• Jangan memberi terlalu banyak latihan bertulis kepada murid.

Page 16: Penulisan disleksia

ELAKKAN:• Memangkah kesalahan murid tanpa

memberitahu tentang kesilapan yang dilakukan oleh murid.

• Menggunakan prasa yang negative. contohnya:”Ini salah” di tukar

kepada “cuba sekali lagi”

Page 17: Penulisan disleksia

Penutup /rumusan• Apa yang diperlukan oleh seseorang yang

bermasalah disleksia ialah menyedari kesilapannya dan mengetahui cara membetulkan kesilapan tersebut. Cara seorang disleksia belajar adalah berlainan, oleh itu teknik dan strategi pengajaran dan pembelajaran mesti diubahsuai mengikut keperluannya.

• Walaupun tanda- tanda disleksia berkekalan kepada insan yang bermasalah disleksia namun ianya mampu dikawal dan dapat membantu mereka berjaya dalam hidupnya.

Page 18: Penulisan disleksia

“ Kalau kanak- kanak tidak dapatbelajar dengan cara kita mengajar,maka kita mesti mengajar mereka

mengikut cara mereka dapat belajar”.

Dipetik dari:Pillock & Loaller

Page 19: Penulisan disleksia

Saya bukan lembab,

Saya bukan malas,

Saya bukan tidak tahu

Tapi…

Saya keliru

Page 20: Penulisan disleksia

TERIMA KASIH