Pla Estratègic del turisme a Catalunya. 2005-2010 PLA ESTRATÈGIC DEL TURISME A CATALUNYA 2005-2010

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pla Estratègic del turisme a Catalunya. 2005-2010 PLA ESTRATÈGIC DEL TURISME A CATALUNYA 2005-2010

 • Pla Estratgic del turisme a Catalunya. 2005-2010

  PROCS DE TREBALL (2/4) El procs d'elaboraci del Pla Estratgic del turisme a Catalunya ha comptat amb un ampli procs participatiu:

  12 experts agrupats en 2 Comissions:AcadmicsEmpresarials13 taules rodones amb la participaci de ms de 250 agents i representants sectorials pblics i privats.500 entrevistes telefniques a turistes (400), a agents de viatges (50) i a operadors turstics estrangers (50) i 50 entrevistes personals a alumnes de escoles de turisme.500 enquestes adreades a:Operadors tursticsAdministracions turstiques

  Pla Estratgic del turisme a Catalunya. 2005-2010

  PROCS DE TREBALL (3/3)Sha dut a terme una diagnosi de la situaci actual del Turisme a Catalunya a partir de :

  lanlisi del marc competitiu del turisme de Catalunya.la identificaci de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO), organitzada en tres grans blocs:Gesti i activitats turstiques:Estructura i funcionament empresarial i institucionalProducteRecursos humansComercialitzaci i distribuci.PromociTerritori i societatA partir de la diagnosi shan definit: la missi, visi i els objectius del Pla Estratgic del Turisme a Catalunya.

  Pla Estratgic del turisme a Catalunya. 2005-2010

  A partir de la diagnosi shan definit: la missi, visi i els objectius del Pla Estratgic del Turisme a Catalunya, i shan generat els programes dactuaci del Pla.DIAGNOSIMISSIVISIOBJECTIUSPROGRAMESNhi ha 10, desglossats en 40 sub-objectiusSn 48 accions agrupades en 10 programesPROCS DE TREBALL (4/4)

  Pla Estratgic del turisme a Catalunya. 2005-2010

  MISSI I VISI (1/2)Missi del PETC:

  Establir les bases de futur del model turstic de Catalunya.

  Fixar un marc de referncia tant per al sector pblic com el privat.

  Determinar i ordenar els objectius i les directrius de la poltica turstica de la Generalitat.

  Pla Estratgic del turisme a Catalunya. 2005-2010

  MISSI I VISI (2/2)La visi global del model turstic del PETC es basa en 6 elements:

  La consideraci de Catalunya com a destinaci turstica integral.

  El desenvolupament i la consolidaci duna oferta turstica diferenciada

  Loptimitzaci i lincrement de loferta mitjanant la millora de la qualitat, la diversificaci i lordenaci del producte.

  La corresponsabilitat pblica i privada.

  La sostenibilitat com a eix vertebrador i el respecte al paisatge i els recursos naturals i patrimonials tangibles i intangibles.

  El reconeixement i la valoraci del turisme i la sensibilitzaci de la societat sobre el fet turstic.

  Pla Estratgic del turisme a Catalunya. 2005-2010

  OBJECTIUS (1/2)Millorar la gesti integral del turisme per tal de consolidar el posicionament turstic de Catalunya i augmentar els ingressos per turista.

  Ordenar i integrar el desenvolupament turstic dacord amb les capacitats, les potencialitats i la planificaci del territori.

  Incrementar la competitivitat del sector turstic mitjanant la millora de la qualitat i la innovaci tecnolgica.

  Augmentar la qualitat i la diversitat de loferta turstica mitjanant la millora continuada, la reinversi, la consolidaci i diversificaci de productes i una poltica integral de promoci.

  Posicionar Catalunya com una marca turstica que sigui reconeguda i valorada pels seus valors especfics i singulars.

  El PETC t 10 objectius genrics (i 40 objectius especfics que els desglossen):

  Pla Estratgic del turisme a Catalunya. 2005-2010

  OBJECTIUS (2/2)Potenciar la qualitat de la formaci especialitzada i la seva adaptaci al mercat, tot fomentant la qualitat dels llocs de treball del sector.

  Impulsar un model de turisme que sigui ambientalment sostenible.

  Fomentar la conscincia que el turisme s un factor que contribueix a endrear el territori i beneficia la poblaci resident i els sectors complementaris.

  Generar noves frmules per atendre les necessitats de finanament prpies de les destinacions turstiques.

  10.Adequar el marc normatiu a les necessitats actuals i futures del sector per a garantir la seva eficincia.

  Pla Estratgic del turisme a Catalunya. 2005-2010

  PLA DACCI (1/12) 1.- Territori, paisatge i societat 2.- Foment i integraci de productes turstics 3.- Identificaci i potenciaci dels trets diferencials de loferta turstica catalana 4.- Mrqueting i promoci 5.- Modernitzaci i millora de la informaci turstica 6.- Qualitat 7.- Formaci i recursos humans en turisme 8.- Recerca aplicada, tecnologia i innovaci 9.- Enfortiment institucional i sectorial i marc normatiu10.- Comunicaci i sensibilitzaciLa proposta dobjectius es desenvolupa en 10 programes dactuaci:

  Pla Estratgic del turisme a Catalunya. 2005-2010

  PLA DACCI (3/12)Foment de lestabliment de requisits dintegraci paisatgstica en els projectes turstics.Programa dembelliment del paisatge urb i periurb.Elaboraci duna estratgia dusos turstics del territori.Pla director de ls turstic del paisatge, els recursos i els espais naturals.Pla director de loferta turstica de golf.Pla director de ls turstic sostenible de lespai litoral.

  Programa 1: Territori, paisatge i societat

  Pla Estratgic del turisme a Catalunya. 2005-2010

  PLA DACCI (4/12)Elaboraci del mapa nacional de loferta i dels productes turstics.Creaci de lAgenda Turstica de Catalunya.Creaci de les grans rutes nacionals.Foment de la xarxa de Centres dAcollida Turstica de Catalunya (CATs).Categoritzaci i prioritzaci dels productes i segments turstics.

  Programa 2: Foment i integraci de productes turstics

  Pla Estratgic del turisme a Catalunya. 2005-2010

  PLA DACCI (5/12)Elaboraci dun catleg dicones que han didentificar Catalunya des de la perspectiva turstica.Creaci duna lnia de marxandatge i de productes autctons de Catalunya.Conceptualitzaci i disseny dels Centres dAcollida Turstica de Catalunya (CATs).

  Programa 3: Identificaci i potenciaci dels trets diferencials de loferta turstica de Catalunya

  Pla Estratgic del turisme a Catalunya. 2005-2010

  PLA DACCI (6/12)Potenciaci de la marca Catalunya.Definici i aplicaci dels criteris de coordinaci i jerarquitzaci de les marques territorials.Creaci de lAgncia Catalana de Turisme.Elaboraci del pla de mrqueting turstic de Catalunya.Creaci del portal turstic de Catalunya.

  Programa 4: Mrqueting i promoci

  Pla Estratgic del turisme a Catalunya. 2005-2010

  PLA DACCI (7/12)Actualitzaci i racionalitzaci de la senyalitzaci amb finalitats turstiques.Tipificaci, estructuraci, consolidaci i integraci de la xarxa de les oficines dinformaci.Potenciaci de ls daltres eines dinformaci: Centres de Promoci Turstica i portal turstic.

  Programa 5: Modernitzaci i millora de la informaci turstica

  Pla Estratgic del turisme a Catalunya. 2005-2010

  PLA DACCI (8/12)Establiment de criteris de qualitat i determinaci dels estndards propis en les administracions pbliques i les empreses del sector.Elaboraci i promoci dinstruments adreats a la millora de la qualitat.Realitzaci daccions especfiques de comunicaci per a la promoci de loferta de qualitat.

  Programa 6: Qualitat

  Pla Estratgic del turisme a Catalunya. 2005-2010

  PLA DACCI (9/12)Identificaci de les prioritats i els elements de formaci i del mercat de treball del sector.Pla de formaci i ocupaci dels nous collectius i professionals del turisme.Revisi i impuls dels currculums de formaci professional i de formaci continuada.Potenciaci de Catalunya com a referncia internacional de formaci en turisme.Elaboraci de models de protocols per a la gesti de recursos humans en el sector turstic.

  Programa 7: Formaci i recursos humans en turisme

  Pla Estratgic del turisme a Catalunya. 2005-2010

  PLA DACCI (10/12)Potenciaci de lObservatori de Turisme i estructuraci i vertebraci duna xarxa dantenes associades.Establiment duna metodologia per a lharmonitzaci del tractament de la informaci estadstica.Desplegament del programa dincentivaci de recerca aplicada i tecnologia turstica.Creaci de lInstitut de Recerca Turstica.

  Programa 8: Recerca aplicada, tecnologia i innovaci

  Pla Estratgic del turisme a Catalunya. 2005-2010

  PLA DACCI (11/12)Potenciaci de la collaboraci i cooperaci dins els sectors pblics i prvats i entre ells.Creaci dun programa de foment i internacionalitzaci de lactivitat turstica.Enfortiment del teixit empresarial.Millora de les condicions de finanament de les destinacions turstiques.Creaci i/o consolidaci de les entitats gestores de les marques turstiques.Creaci de la Jornada Professional del Turisme.Reforma de la Llei de Turisme i adaptaci del marc normatiu.Estudi sobre la modernitzaci dels establiments turstics.Simplificaci i incorporaci progressiva de criteris turstics a la normativa sectorial que afecta el sector.

  Programa 9: Enfortiment institucional i sectorial i marc normatiu

  Pla Estratgic del turisme a Catalunya. 2005-2010

  PLA DACCI (12/12)Elaboraci de les directrius de comunicaci sobre el posicionament turstic de Catalunya, els seus valors i els pblics objectiu.Elaboraci del llibre destil del turisme a Catalunya.Disseny i impuls de campanyes comunicatives per a consolidar el prestigi del sector.Sensibilitzaci de la societat catalana sobre la importncia del sector.Desenvolupament del pla de gesti i comunicaci turstica en situacions de crisi.

  Programa 10: Comunicaci i sensibilitzaci