POEMES D'ANIMALS 2

 • View
  224

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POEMES QUE ELS ALUMNES DE PRIMER S'HAN PREPARAT DURANT EL TERCER TRIMESTRE.

Text of POEMES D'ANIMALS 2

 • EL RINOCERONT

  COM FET DE PEDRA ANCESTRAL, CUIRASSAT I AMB UNA BANYA SOBREVIU, EL CARCAMAL,

  QUEIXANT-SE I FENT MALA CARA.

  Com fet de pedra ancestCom fet de pedra ancestCom fet de pedra ancestCom fet de pedra ancestral, ral, ral, ral, cuirassat i amb una banyacuirassat i amb una banyacuirassat i amb una banyacuirassat i amb una banya

  sobreviu, el carcamal, sobreviu, el carcamal, sobreviu, el carcamal, sobreviu, el carcamal,

  queixantqueixantqueixantqueixant----se i fent mala cara. se i fent mala cara. se i fent mala cara. se i fent mala cara.

  MARC GRANELL

 • EL CAMALE

  QUINS ULLS T EL CAMALE, CADASCUN VA PEL SEU CANT. SI LENFADES CANVIA DE COLOR I NO SHO EXPLICA EL DOCTOR!

  AI, SI MENJA MOSQUES AMB MEL.

  QQQQuins ulls t el camale,uins ulls t el camale,uins ulls t el camale,uins ulls t el camale,

  cadascun va pel seu cant.cadascun va pel seu cant.cadascun va pel seu cant.cadascun va pel seu cant. si lenfades canvia de colorsi lenfades canvia de colorsi lenfades canvia de colorsi lenfades canvia de color i no sho explica el doctor!i no sho explica el doctor!i no sho explica el doctor!i no sho explica el doctor!

  ai, si menja mosques amb mel. ai, si menja mosques amb mel. ai, si menja mosques amb mel. ai, si menja mosques amb mel.

  ANTONI ALBALAT

 • LHIPOPTAM

  CAMINA, QUE CAMINARS, AMB PAS MOLT VIU I BEN DE PRESSA

  AMARAT DE SUOR, BUFANT, FA FOOTING PER TOTA LA SELVA, AMB GRAN PATIMENT INTENTANT

  MILLORAR LA SILUETA.

  CCCCamina, que caminars,amina, que caminars,amina, que caminars,amina, que caminars,

  amb pas molt viu i ben de pressaamb pas molt viu i ben de pressaamb pas molt viu i ben de pressaamb pas molt viu i ben de pressa amarat de suor, bufant,amarat de suor, bufant,amarat de suor, bufant,amarat de suor, bufant,

  fa footing per tota la selva,fa footing per tota la selva,fa footing per tota la selva,fa footing per tota la selva, amb gran patiment intentantamb gran patiment intentantamb gran patiment intentantamb gran patiment intentant

  millorar la silueta.millorar la silueta.millorar la silueta.millorar la silueta.

  MARC GRANELL

 • LA ZEBRA

  PEL DESERT, CORRE LA BRAMA QUE NO ET SAPS TREURE EL PIJAMA.

  PPPPel desert, corre la bramael desert, corre la bramael desert, corre la bramael desert, corre la brama

  que no et saps treure el pijama. que no et saps treure el pijama. que no et saps treure el pijama. que no et saps treure el pijama.

  JOAN OLIVER

 • EL CRVOL

  COM UN ARBRE RABENT, ARRELAT DINS EL VENT.

  CCCCom un arbre rabent,om un arbre rabent,om un arbre rabent,om un arbre rabent,

  arrelat dins el vent.arrelat dins el vent.arrelat dins el vent.arrelat dins el vent.

  JOAN OLIVER

 • EL POP

  ENDEVINA, ENDEVINETA: LI AGRADA VIURE AMAGAT. ENDEVINA, ENDEVINALLA T VUIT POTES I NO BALLA.

  PORTA CAPUTXA I ES MULLA,

  T UN SAC DE TINTA I NO ES TACA, NO SAP ESCRIURE NI UN MOT, T TRES LLETRES I ES DIU POP.

  OLGA XIRINACS

 • EL CANT DEL GRILL

  NIT ESTIUENCA, NIT DE CALOR.

  LHERBA SASSECA, PER JO NO.

  COM MS FA CALDA, MS B JO ESTIC; ELLA RONDINA I JO RICRIC

  JOANA RASPALL

 • EL PEIX

  TENS LA CUA VIROLADA.

  TENS ESCATES MOLT LLUENTS. TOT NEDANT OBRES LA BOCA,

  PER SENSE DIR MAI RES.

  NRIA ALB