PPM NEWSLETTER Kvؤ›ten 2016 PPM - Prague Patchwork Meeting PRAGUE PATCHWORK MEETING NEWSLETTER آ©Prague

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PPM NEWSLETTER Kvؤ›ten 2016 PPM - Prague Patchwork Meeting PRAGUE PATCHWORK MEETING NEWSLETTER...

 • PPM NEWSLETTER Květen 2016

  v

  PPM Newsletter

  Květen 2016

  ÚVOD OBSAH

  Pomalu se usazují zážitky a dojmy z dubnové výstavy a mnohé z vás již přemýšlí, co ze všech těch úžasných látek, které jste si na 10. PPM pořídily, ušijete pro nadcházející 11. PPM 2017. Pokud uvažujete o účasti v některé z vypsaných soutěží, jistě uvítáte podmínky jednotlivých kategorií včetně upřesnění témat, technik a rozměrů. Větší pozornost než obvykle jsme věnovali všeobecným podmínkám, zejména v Evropě nyní velmi aktuální diskusi o dodržování autorských práv. S povolením autorky paní Kathleen Bissett z Kanady přetiskujeme její souhrnný článek z roku 2014, ve kterém shrnula celou problematiku. Paní Bissett není právničkou, ale mnohaletou

  certifikovanou porotkyní v oblasti textilní tvorby a quiltu. Zmíněný článek v současné době v menším či větším rozsahu respektuje americký i evropský výklad ochrany autorských práv, liší se pouze počtem let, která jsou v té které zemi určena jako hranice ochrany (většinou 50-70 let).

  Pokračování na str.2

  Květnem to opět začíná…… Jana Štěrbová

  Foto: Jana Feuereislová

  Úvod 1

  Podmíny soutěží 2017 3

  Sylviin Svatební Sampler 4

  WEBOVÉ ODKAZY

  WWW.SICI-STROJE-OVERLOCKY.CZ

  WWW.SICISTROJE-SHOP.CZ

  WWW.VIERMA.CZ

  WWW.RAGOS.CZ

  WWW.HOTELSTEP.CZ

  WWW.PRAGUEPATCHWORKMEETING.COM

  http://www.sici-stroje-overlocky.cz/ http://www.sicistroje-shop.cz/ http://www.vierma.cz/ http://www.ragos.cz/ http://www.hotelstep.cz/ http://www.praguepatchworkmeeting.com/

 • PPM NEWSLETTER Květen 2016

  Pokračování ze str.1

  Málokdo z vás možná ví, že oblíbený vzor magických dlaždic, jehož autorkou je právě Kathleen Bissett, patří mezi vzory autorsky chráněné a deky touto technikou ušité by měly podléhat v článku uvedeným pravidlům.

  Záměrně začínáme diskusi již nyní, jsem přesvědčená, že kluby i jednotlivé autorky budou mít mnoho komentářů a vlastních názorů a ne každý bude ochoten si přiznat, že přebírá autorsky chráněný majetek někoho jiného a dále ho vystavuje vlastním jménem. Také cover verze známých písniček musí mít český text schválený autory. Většinou jde jen o formalitu, ale důležitou a respektující duševní vlastnictví. Třeba pak vymizí poznámky o nezaslouženém vítězství či předním umístění („stejně to ušila podle Patchwork Magazinu, viděla jsem to tam….“). I v tomto čísle vám přinášíme pár slov o vítězném quiltu návštěvnické soutěže o nejhezčí Český quilt – Sylviin svatební sampler vám představí autorky z Patchworkového setkání Praha. Gratulaci připojuje firma Brother Czech, která věnovala první cenu v této kategorii. Držíme palce českým zástupcům na zahraničních červnových výstavách a přejeme nové a originální nápady pro vaše další quilty.

  Jana Štěrbová Květen 2016

 • PPM NEWSLETTER | Duben 2016 3

  Kategorie kreativní, téma STRUKTURY

  Povinný rozměr: 80-95 x 110-125 cm (na výšku)

  Technika: libovolná textilní technika na bázi třívrstevného prošívaného sendviče

  Hlavním kritériem při posuzování porotou bude zpracování struktury povrchu ve smyslu reliéfním, tj. použití různorodých

  strukturovaných materiálů či vytvoření povrchové struktury inovativními textilními technikami. Téma vede autory ke

  kreativitě, nikoliv k pouhému 2D šitému zobrazení některých struktur.

  Výrazněji sjednocujeme rozměr, což přispěje k větší kompaktnosti kolekce a jejímu dalšímu možnému vystavení.

  Kategorie klasická, téma KŘIVKY

  Povinné rozměry: 150 – 220 cm každá strana, tolerance 10%

  Technika: klasicky šité křivky ve smyslu tradičních technik a vzory z nich složené

  Křivky musí quilt obsahovat nejméně v rozměru 100 x 100 cm. V této kategorii nelze použít techniku volně řezaných

  křivek!

  Kategorie Art, materiál SAMET

  Povinné rozměry: 80-100 cm každá strana

  Technika: libovolná textilní technika

  Povinný materiál musí být obsažen na nejméně 30% povrchu quiltu.

  Podmínky společné pro všechny 3 kategorie:

  Přihlášky: do 15.2.2017 včetně fotografie

  Odevzdání hotového quiltu: 15.3.2017

  Veškeré přihlášené quilty musí být originálními autorskými díly jako celek a musí respektovat zásady ochrany autorských

  práv. Při použití jakýchkoliv fragmentů práce jiného autora je nutné doložit jeho souhlas, při dominujícím přebírání malby,

  kresby, grafiky, fotografie by se mělo jméno autora objevit i v názvu práce. Neuvedení zdroje může být důvodem vyřazení

  quiltu ze soutěžní kategorie.

  V kategorii klasických technik nelze sestavit quilt či jeho podstatnou součást podle předlohy z knihy či časopisu. Na

  klasické historické bloky se autorská ochrana nevztahuje, ale na jejich konkrétní kombinaci a sesazení podle již

  publikovaného schématu ano. Nerespektování autorských práv může být důvodem vyřazení quiltu ze soutěže.

  Každý quilt musí mít vlastní přihlášku, ke stažení na webu budou od října 2016.

  Na zadní straně je povinný tunel v šíři 8 cm, který umožní zavěšení na panely.

  Podšívka nesmí být z fleece, plyše a jiných materiálů, které zvyšují váhu quiltu a jsou mimo toleranci nosnosti panelů.

  Prague Patchwork Meeting, květen 2016

  c

  Výstavní podmínky pro autory quiltů 11. PPM, 31.3.-2.4.2017

  Jana Štěrbová

 • PPM NEWSLETTER | Duben 2016 4

  PRAGUE PATCHWORK MEETING NEWSLETTER ©Prague Patchwork Meeting s.r.o., 2016 www.praguepatchworkmeeting.com info@praguepatchworkmeeting.com Veškerý obsah

  je chráněn autorským zákonem, jeho použití je možné pouze se souhlasem autora. Prague Patchwork Meeting s.r.o. neověřovala informace třetích stran, za tyto tudíž neručí.

  ...vznikl na základě románu The Master Quilter

  od Jennifer Chiaverini. V šestém díle Elm Creek

  (název panství, kde se děj odehrává) se členky

  quiltařského spolku v Pensylvánii dohodly, že

  vytvoří výjimečný sampler na oslavu svatby

  zakladatelky spolku Sylvie Bergstron Compson s

  milovaným Andrewem. Vytvořily sampler ze 140

  bloků o velikosti 6 x 6 palců. Na základě tohoto

  příběhu sama autorka románu ušila Sylviin

  svatební sampler v roce 2004. Od té doby vzniklo

  v celém světě množství replik tohoto dnes již

  velmi slavného díla. Tvoří jej jednotlivci nebo

  častěji skupiny quiltařek.

  Naše skupina se začala scházet v březnu 2011. Byly to převážně kurzistky z Vltavské a účastnice letních týdenních pobytů s patchworkem v Neveklově. Už při prvních setkáních jsme začaly

  šít Sylviin svatební sampler. Každý měsíc Hanka a Markéta ušily 5 bloků, na které připravily šablony a podělily se s námi o záludnostech šití. Bylo na každé z nás, zda bloky ušije. Šily jsme dobrovolně, každá svým tempem, ve své barevnosti a podle svých časových možností bloky pro sebe ale i do společného díla. Po více než dvou letech jsme ušily všech 140 bloků a domluvily se na společném sesazování před setkáními. Po půl roce byl top hotov a putoval na prošití. Po prošití jsem opět společně dílo olemovaly. Hned při startu tohoto společného projektu jsme se dohodly, že hotové dílo věnujeme pro dobrou věc. A vybraly jsme jednohlasně Cestu domů. Cesta domů je nevládní nezisková organizace, která poskytuje odbornou péči umírajícím dospělým i dětem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi. Před předáním quiltu Cestě domů jsme se dohodly společnou prací se pochlubit a přihlásily jej na letošní PPM a pak jej ještě vystavit na červencové výstavě ve Fulneku. Na sampleru šily: Martina Benešová, Marie Burešová, Magda Doláková, Irena Fondati, Alena Hochová, Eva Kačerová, Ivana Košařová, Anna Králíková, Věra Lavičková, Hana Martinková, Hana Mlnaříková, Zorka Noerfondová, Saša Pejšová, Drahomíra Roubíčková, Magda Sedláčková, Mirka smutná, Voršila Suchardová, Anna Štipčáková, Jana Tomašicová, Renáta Varghová, Judita Vondráčková, Věra Vyšínová, Božena Zámečníková a Markéta Zenklová.

  PATCHOWORKOVÁ SETKÁNÍ PRAHA

  Sylviin Svatební Sampler

  Foto: Jana Feuereislová