PPT template HR Mobiliteitscongres 2016 - HR Academy

  • View
    83

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of PPT template HR Mobiliteitscongres 2016 - HR Academy

Masterclass HR Analytics in twee dagen

Praktijkcase: Leidinggevenden vervullen voorbeeldrol bij mobiliteitBesturingsvraagstuk in een veranderende en complexe contextSpreker: Bert RoelofsDatum: 23 juni 2016

www.hracademy.nl2

Concentratie, lateralisatie en spreiding volume normenBlijvende druk op kwaliteit en transparantieVervaging van grenzen van de organisaties:netwerken en ketensAndere ondernemingsarchitectuur: dichter op demarkt, platter, wendbaarderAndere performancecriteria Zonder besparingen reel risico dat het AMC in 2012 in de rode cijfers eindigtUit span off control analyse blijkt dat het AMC relatief veel managers te hebben: daarom zal tevens de 'span of control' van AMC managers nader onder de loep worden genomen65 miljoen bezuinigen.AMC organisatie weinig ervaring met succesvolle grote reorganisaties.Nieuw Sociaal Akkoord sluiten met vakbondenNieuwe Reorganisatiecode overeenkomen met Ondernemingsraad.

WHY ? Blijvende druk op doelmatigheid en kostenbeheersing3www.hracademy.nl

Structurele kostenbesparing door FTE reductie heeft een lange doorlooptijd en vergt grote investeringen4www.hracademy.nlEen reductie van 400 FTE1 over 3 jaar leidt tot 35,3 mln structurele kostenbesparing na 6 jaar en vergt een totale investering van 61,1 mln

Kosten flankerend beleid

Kosten WW2

Voorkomen loonkosten

Netto besparing201220132014201520162017-40-2002040 mln

Gewijzigde visie op aanstelling leidinggevenden5www.hracademy.nl

Span off Control analyse bespreken met alle divisies en diensten. Per divisie en dienst een plan van aanpak opgesteld.Directeuren aanstelling voor maximaal 6 jaar (Voorbeeld functie)Managers taken en uitvoerentaken waar mogelijk integreren in een functie (maximale uren aanstelling voor management taken).Sociaal akkoord met bonden mbt geleidelijk veranderen (reorganiseren)Flankerend beleid ingezet op mobiliteit bevorderende maatregelen.

HOW ?6www.hracademy.nl

HOW 2? Twee reorganisatiemodellen: tijdslijnenLet op: getallen in tijdsbalken geven het aantal maanden aantype 1: klassiektype 2: geleidelijkindien geen andere passende functie wordt gevonden218geleidelijke reorganisatie: bevordering mobiliteit (maximum; gemiddelde ~12)reorganisatie-planDefiniren streefformatie: iedereen wordt"reorganisatie-kandidaat"419 + (# jaren dienstverband/4)?*aanwijzen "herplaatsings-kandidaten"(op naam)indien geen herplaat-sing: ontslag

opzeg-termijnherplaatsingsonderzoek (max)plaatsingsprocedure3in geval van ontslag: WW lasten (70% van salaris)

reorganisatie-plan

nr.

#

nr.

7

Een wendbare organisatie heeft geen reorganisaties meer nodig8www.hracademy.nl

Matrix personele analyse 2015

Fuwavaz functie-typeringenVerpleging en verzorgingKlinisch ondersteunenKlinisch (mede-) behandelenAnalytisch personeelWetenschappelijk Onderwijs en OnderzoekManagementStaf, administratie en secretariaatFacilitairKlinisch personeelLevensfasen20 starter en zoekende112424112901516030 spitsuur en ambitie47916910981781315412147240 stabilisatie en balans239164102121935227216435050 deskundigheid en zingeving2901807711212210142020719560 landing en afbouw273135729911464385176154

Levensfasen per functiegroep (aantal medewerkers AMC)

Per groep bepalen wat de verwachte problemen kunnen zijn en welke interventies of afspraken in Employability akkoord nodig zijn om de doelstelling te kunnen behalen.

Wendbaar organiseren:Competentie 21e eeuw10www.hracademy.nl

CNV Zorg en Welzijn zweert cao af !!!! Je kunt niet blijven trekken aan het behoud van vaste banen als de markt om je heen compleet flexibiliseert.

Een positie of een rol? Houdbaarheidsdatum van integraal management? Van Piramide naar Pannenkoek Van individueel leiderschap naar gedeeld leiderschapOntwikkelingen rondom positie en rol managers11www.hracademy.nl

Zit je goed in je vel?Heb je plezier in je werk?Voel je je betrokken?Word je genoeg uitgedaagd?Blijf je in ontwikkeling?Heb je ambities?Zie je perspectief?

Maak tijd voor een goed gesprek over Employability competenties en ontwikkeling motivatie en betrokkenheid werkbelasting en gezondheid levensfase en drijfveren ambities en perspectiefGa in gesprek met medewerkers over:Leidinggevendemedewerker

Een organisatie van de 21e eeuw is wendbaar en weerbaarIn de wendbare organisatie is mobiliteit de kern van het HR beleid.Lenigheid, snelheid, kracht, focus, precisie en flexibiliteit zijn belangrijke factoren.

13www.hracademy.nl

De Nieuwe Aanpak

Vragen? Neem contact op met HR Academy 020 - 582 6600.Veel dank voor uw aandacht!14www.hracademy.nl