of 36 /36
Zapošljavanje osoba s invaliditetom Priručnik za nezaposlene osobe s invaliditetom za aktivno traženje posla

Priručnik za nezaposlene osobe s invaliditetom za aktivno traženje

Embed Size (px)

Text of Priručnik za nezaposlene osobe s invaliditetom za aktivno traženje

 • Zapoljavanje osoba s invaliditetom

  Prirunik za nezaposlene osobe s invaliditetom za aktivno

  traenje posla

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku2

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  SADRAJ 2

  1. KAKO PRONAI POSAO 4

  1.1. Gdje se treba uputiti ukoliko eli pronai posao 4

  1.2. Gdje potraiti moguu ponudu posla 4

  1.3. to je potrebno uiniti prije no to se prijavite na HZZ 5

  1.4. Koja dokumentacija je potrebna za prijavu na HZZ 6

  1.5. Je li se potrebno prijaviti jo negdje osim na HZZ 6

  2. KAKO APLICIRATI I DOBITI POSAO 9

  2.1. Postoji li mogunost koritenja usluga razumne prilagodbe pri razgovoru za posao 9

  2.2. Trebam li navesti vrstu i stupanj invaliditeta pri apliciranju na posao 9

  2.3. Molba za posao 9

  2.4. ivotopis 10

  2.5. Razgovor za posao 10

  3. KAKO POBOLJATI ILI OBNOVITI ZAPOLJAVANJE 11

  3.1. Koja su moja prava i povlastice kao osobe s invaliditetom ako dobijem posao 11

  3.2. Koje struno osposobljavanje mogu koristiti kao osoba s invaliditetom 14

  3.3. Koje rehabilitacijske programe mogu koristiti kao osoba s invaliditetom 15

  4. MOGUNOST RADA OD KUE 16

  4.1. to je rad od kue? 16

  4.2. Kako je reguliran Zakonom o radu? 16

  4.3. Koje korake trebam poduzeti da bih zapoeo s radom? 16

  5. SAMOZAPOLJAVANJE 17

  5.1. to je samozapoljavanje 17

  5.2. Kako je regulirano zakonom 17

  5.3. Koje korake trebam poduzeti vezano uz samozapoljavanje 17

  5.4. Poticaji za samozapoljavanje 21

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala Program Europske unije za HrvatskuIPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  3

  6. PRILAGODBA RADNOG MJESTA 23

  6.1. to je to prilagodba radnog mjesta i tko ima pravo na prilagodbu radnog mjesta? 23

  6.2. Koji su uvjeti za ostvarivanje prava na prilagodbu i kome se obratiti za ostvarivanje prava na razumnu prilagodbu? 23

  6.3. Koje jo prilagodbe postoje osim prilagodbe radnog mjesta koje se odnose na osobe s invaliditetom 23

  7. DISKRIMINACIJA OSOBA S INVALIDITETOM PRI ZAPOLJAVANJU 24

  7.1. Oblici diskriminacije osobe s invaliditetom pri zapoljavanju 24

  7.2. Kako prepoznati diskriminaciju na radnom mjestu? 24

  7.3. Koji su koraci koje trebam poduzeti pri prijavljivanju diskriminacije na radnom mjestu i gdje potraiti pomo? 25

  8. USLUGE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM 26

  8.1. Vrste savjetovanja od strane Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba s invaliditetom 26

  8.2. Vrste poticaja od strane Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba s invaliditetom 26

  8.3. Novani poticaji naknada u visini uplaenog doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapoljavanje 28

  8.4. Naknada razlike radi smanjenog radnog uinka 28

  8.5. Sufinanciranje troka osobnog asistenta 28

  8.6. Jednokratna materijalna davanja Obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba s invaliditetom od strane Fonda 28

  8.7. Prilagodba radnog mjesta i prilagodba uvjeta rada 29

  8.8. Subvencioniranje kamate za kreditna sredstva po povoljnim uvjetima namijenjena kupnji strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapoljavanje osoba s invaliditetom 29

  8.9. Sufinanciranje trokova radnog terapeuta 30

  8.10. Gdje se trebam javiti kako bih ostvario usluge Fonda za profesionalnu rehabilitaciju 30

  9. USLUGE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOLJAVANJE 31

  9.1. Savjetovanje od strane HZZ-a za osobe s invaliditetom pri zapoljavanju 31

  9.2. Poticaji od strane HZZ-a za osobe s invaliditetom pri zapoljavanju 31

  9.3. Obrazovanje i osposobljavanje od strane HZZ-a 32

  9.4. Propisi i uvjeti za dodjeljivanje osobnog asistenta 33

  9.5. Aktivne mjere trine politike 33

  9.6. Kakve koristi kao osoba s invaliditetom imam od profesionalnog usmjeravanja 33

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku4

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  1. KAKO PRONAI POSAO

  1.1. Gdje se treba uputiti ukoliko eli pronai posao

  Svaki ovjek ima pravo na rad. Uskraivanje prava na rad je oblik diskriminacije i nitko nema pravo zabranjivati ljudima da se zaposle i rade. U nekim sluajevima se ipak moe zakonom ograniiti da ljudi rade one poslove koji ozbiljno ugroavaju njihov ivot i zdravlje.

  Ukoliko elite pronai posao najbolje je da posjetite Hrvatski zavod za zapoljavanje (u daljnjem tekstu: HZZ) i upiete se u evidenciju traitelja posla. Na HZZ-u ete dobiti pomo u traenju posla i ostvariti odreena prava. Jedno od najvanijih prava koje osobe s invaliditetom mogu ostvariti putem HZZ-a je pravo na profesionalnu rehabilitaciju. Vie o profesionalnoj rehabilitaciji proitajte u poglavlju 9. Usluge Hrvatskog zavoda za zapoljavanje.

  Osim HZZ-a kontaktirajte i udruge osoba s invaliditetom, te se raspitajte mogu li Vam pruiti pomo u traenju posla.

  1.2. Gdje potraiti moguu ponudu posla

  HZZ raspolae najveom bazom podataka o slobodnim radnim mjestima u zemlji. Podrune slube HZZ-a postoje u svim sreditima upanija i Gradu Zagrebu. U tablici na sljedeoj stranici moete pronai adrese i e-mail kontakte podrunih slubi HZZ-a.

  U zadnje vrijeme sve vie informacija o slobodnim radnim mjestima dostupno je na internetu ili u novinama. Na primjer:

  u Plavom oglasniku (moete ga pregledati i na internet na adresi www.oglasnik.hr)

  u Katalogu radnih mjesta za osobe s invaliditetom na internet adresi: http://www.moj-posao.net/jseeker_wiki.php?wikiName=BazaRadnihMjestaZaOsobeSOI

  na internet adresi http://posao.tportal.hr/ takoer se moete informirati o slobodnim radnim mjestima.

  Pri traenju posla budite uporni i strpljivi. Zatraite pomo u udrugama osoba s invaliditetom, ali i od lanova svoje obitelji. Zajednikim naporom i trudom bre ete doi do radnog mjesta.

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala Program Europske unije za HrvatskuIPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  5

  1.3. to je potrebno uiniti prije no to se prijavite na HZZ

  Prije nego to se prijavite na HZZ izvadite radnu knjiicu. Radnu knjiicu vadite u gradskom ili upanijskom uredu nadlenom za poslove rada.

  Za vaenje radne knjiice potrebni su Vam:

  Zahtjev za radnu knjiicu i Radna knjiica (oboje kupite u Narodnim novinama)

  Osobna iskaznica (ili putovnica ukoliko ste izgubili osobnu iskaznicu)

  Svjedodbu o zavrenoj koli

  Podaci na vaim dokumentima moraju biti toni i istiniti. Ukoliko doe do promjene nekog podatka otiite u gradski ili upanijski ured nadlean za poslove rada i zatraite upis novih podataka u Vau radnu knjiicu. Ukoliko izgubite ili otetite radnu knjiicu zatraite izdavanje nove radne knjiice.

  I strani dravljani koji borave u Republici Hrvatskoj radne knjiice vade u gradskom ili upanijskom uredu nadlenom za poslove rada. Umjesto osobne iskaznice strani dravljani trebaju priloiti putovnicu ili neki drugi dokument iz kojeg se vidi da im je odobren boravak u Republici Hrvatskoj.

  Prije nego to se prijavite na HZZ prikupite nalaze i miljenja kojim se utvruje Va stupanj invaliditeta. Oni su Vam potrebni za ostvarivanje prava koje imate po osnovi invaliditeta.

  Vie o tim pravima moete proitati u dijelu 1.5. Je li se potrebno prijaviti jo negdje osim na HZZ.

  Sredinja sluba Radnika cesta 1, 10000 Zagreb [email protected]

  Bjelovar A. Kaia Mioia 5, 43000 Bjelovar [email protected]

  akovec Bana J. Jelaia 1, 40000 akovec [email protected]

  Dubrovnik Put V. Nazora 5, 20000 Dubrovnik [email protected]

  Gospi Budaka 1, 53000 Gospi [email protected]

  Karlovac Domobranska 19, 47000 Karlovac [email protected]

  Krapina alskog 4, 49000 Krapina [email protected]

  Krievci Tomislavova 20, 48260 Krievci [email protected]

  Kutina Crkvena 13, 44320 Kutina [email protected]

  Osijek Kneza Trpimira 2, 31000 Osijek [email protected]

  Poega Alojzija Stepinca 5, 34000 Poega [email protected]

  Pula Benediktanske opatije 3, 52100 Pula [email protected]

  Rijeka Bulevar osloboenja 14, 51000 Rijeka [email protected]

  Sisak Kralja Tomislava 15, 44000 Sisak [email protected]

  Slavonski Brod Vukovarska 11 35000, Slavonski Brod [email protected]

  Split Bihaka 2/c, 21000 Split [email protected]

  ibenik Matije Gupca 42a, 22000 ibenik [email protected]

  Varadin Baruna Trenka 56, 42000 Varadin [email protected]

  Vinkovci Jurja Dalmatinca 27, 32100 Vinkovci [email protected]

  Virovitica A. Mihanovia 40, 33000 Virovitica [email protected]

  Vukovar Vladimira Nazora 12, 32000 Vukovar [email protected]

  Zadar S. Drislava bb, 23000 Zadar [email protected]

  Zagreb Zvonimirova 15, 10000 Zagreb [email protected]

  Adrese podrunih ureda HZZ

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku6

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  1.4. Koja dokumentacija je potrebna za prijavu na HZZ

  Na zavod za zapoljavanje se prijavljujete prema mjestu svog prebivalita ili uobiajenog boravita. Za prijavu u evidenciju HZZ-a potrebni su Vam:

  1. Radna knjiica

  2. Osobna iskaznica ili potvrda o boravitu

  3. Rjeenje o invalidnosti

  Kada se prijavite na HZZ dobit e te termine za:

  1. Obvezno grupno informiranje

  Na obveznom grupnom informiranju upoznat ete se s radom HZZ-a, uslugama koje on nudi, stanjem na tritu rada te vaim pravima i obvezama.

  2. Obvezno individualno savjetovanje

  Na obveznom individualnom savjetovanju dobit ete pomo u definiranju Vaeg radnog potencijala i aktivnosti kojima e te poboljati svoje izglede za zapoljavanje. Na obveznom individualnom savjetovanju se definira i Va Profesionalni plan zapoljavanja.

  1.5. Gdje potraiti moguu ponudu posla

  Prijavom na HZZ moete ostvariti samo neka od svojih prava. Da bi ste ostvarili ostala prava morate se obratiti drugim sustavima i institucijama. Neki od najvanijih sustava i institucija u kojima osobe s invaliditetom ostvaruju svoja prava su:

  Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) kao temeljna institucija zdravstvenog sustava

  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: HZMO) kao temeljna institucija mirovinskog sustava

  Centar za socijalnu skrb kao temeljna institucija sustava socijalne skrbi

  Neka od prava i pogodnosti koje u ovim sustavima moete ostvariti su:

  Utvrivanje tjelesnog oteenja

  Zdravstvena zatita

  Zatita zaposlenika osoba s invaliditetom i poticaji zapoljavanja

  Mirovinsko osiguranje

  Socijalna skrb

  Mobilnost

  Porezne olakice

  Prednost pri upisu djece u vrti

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala Program Europske unije za HrvatskuIPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  7

  Pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ostvarujete prijavom u podruni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO). Prijavu na HZZO morate podnijeti u roku od:

  30 dana od dana navrenih 18 godina ivota;

  90 dana od dana kada ste zavrili redovito kolovanje, odnosno u roku od 30 dana od dana poloenoga zavrnog ispita;

  30 dana od dana gubitka statusa uenika ili redovitog studenta;

  30 dana od dana zavretka dragovoljnog sluenja vojnog roka.

  U sluaju da propustite ove rokove, moete ostati bez obveznog zdravstvenog osiguranja.

  Na taj nain neete moi koristiti brojna prava iz sustava zdravstvene zatite.

  Vie o pravima iz sustava zdravstvene skrbi saznajte u Zakonu o zdravstvenoj zatiti (NN br. 150/08), Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 150/08), Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (N.N. br. 85/06 i 150/08), Pravilniku o pravima, uvjetima i nainu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (N.N broj 120/06., 136/06., 56/07., 80/07., 96/06 i 45/08)

  Socijalna skrb obuhvaa sljedea prava: stalna pomo, pomo za podmirenje trokova stanovanja, doplatak za pomo i njegu, pomo i njega u kui koja obuhvaa i patronau u kui, osobna invalidnina, status roditelja njegovatelja, naknada do zaposlenja, skrb izvan vlastite obitelji te naknadu za pogrebne trokove. Osim toga moete ostvariti i odreene oblike pomoi kao to su savjetovanje, pomaganje u prevladavanju posebnih tekoa te jednokratna pomo. Za ostvarivanje svih ovih prava trebate podnijeti zahtjev centru za socijalnu skrb.

  Centri za socijalnu skrb su vrlo vani i za ostvarivanje prava na doplatak za djecu te prava na rodiljne i roditeljske potpore. Centri za socijalnu skrb izdaju dokumente ili Vas upuuju na vjetaenja koja su potrebna da biste mogli ostvariti ova prava.

  Vie o pravima iz sustava socijalne skrbi moete saznati u Zakonu o socijalnoj skrbi (N.N. br. 73/07, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i Pravilniku o sastavu i nainu rada tijela vjetaenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (N.N. br. 64/02 i 105/07)

  Prava koja se odnose na mobilnost obuhvaaju:

  Pravo na oslobaanje plaanja cestarine i godinje naknade za koritenje cesta znai da osobe koje ostvare ovo pravo ne trebaju plaati godinju naknadu za uporabu javnih cesta te su osloboene plaanja cestarine. Pravo se odnosi samo na jedan automobil koji je u vlasnitvu osobe koja ostvaruje pravo.

  Pravo na znak pristupanosti znai pravo besplatnog parkiranja vaeg vozila na mjestima koja su posebno oznaena i rezervirana za osobe s invaliditetom. Zahtjev za ostvarivanje ovog prava podnosite upanijskom uredu dravne uprave nadlenom za poslove prometa.

  Ako ivite u gradu Zagrebu onda zahtjev podnosite Odjelu za promet Gradskog ureda za prostorno ureenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet.

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku8

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  Pravo na oslobaanje plaanja cestarine i godinje naknade za koritenje cesta i znaka pristupanosti imaju samo:

  4. osobe s invaliditetom kod kojih je utvreno 80% tjelesnog oteenja

  5. osobe kod kojih je utvreno tjelesno oteenje koje ima za posljedicu oteenje donjih ekstremiteta 60% ili vie.

  Rjeenje o tjelesnom oteenju zatraite u HZMO-u. Potvrdu o nesposobnosti nogu izdaje Va izabrani lijenik primarne zdravstvene zatite.

  Povlastica u eljeznikom i pomorskom putnikom prometu znai da etiri puta godinje imate pravo na popust pri kupovini vozne karte za vlak ili brod. Popust iznosi 75 % i moe se ostvariti samo za putovanja unutar Hrvatske. Va pratitelj ima pravo na besplatnu kartu na tim putovanjima. Pravo na povlasticu u eljeznikom i pomorskom putnikom prometu moete ostvariti samo temeljem potvrde koju izdaju upanijski uredi ili Odjel upravno-pravnih poslova Gradskog ureda za zdravstvo, rad i socijalnu skrb u Zagrebu.

  Osobe s invaliditetom mogu ostvariti popust prilikom dodatnog godinjeg osiguranja automobila. Ovaj popust ovisi o osiguravateljskoj kui kod koje osiguravate automobil, a moe se kretati od 10 - 20%.

  Prednost pri upisu u djeje vrtie znai da djeca s tekoama u razvoju imaju prednost prilikom upisa u vrtie koji su u dravnom ili gradskom vlasnitvu.

  O ostalim pravima i pogodnostima koje moete ostvariti proitajte vie u poglavlju 3. Kako poboljati ili obnoviti zapoljavanje.

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala Program Europske unije za HrvatskuIPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  9

  2. KAKO APLICIRATI I DOBITI POSAO

  2.1. Postoji li mogunost koritenja usluga razumne prilagodbe pri razgovoru za posao

  Poslodavac Vam je duan osigurati razumnu prilagodbu ako mu prije razgovora za posao kaete da ste osoba s invaliditetom. Poslodavac moe odbiti izvriti razumnu prilagodbu kada trokovi razumne prilagodbe za njega predstavljaju nesrazmjeran teret. Vie o razumnoj prilagodbi proitajte u poglavlju 6. Prilagodba radnog mjesta.

  2.2. Trebam li navesti vrstu i stupanj invaliditeta pri apliciranju na posao

  Prilikom javljanja na natjeaj za posao niste obvezni navesti da ste osoba s invaliditetom.

  Ipak, ako se odluite poslodavcu to kazati on Vam je duan osigurati razumnu prilagodbu prilikom razgovora za posao.

  2.3. Molba za posao

  Molbom za posao predstavljate se poslodavcu. Evo nekoliko savjeta koji Vam mogu olakati pisanje molbe za posao:

  Paljivo odredite naziv osobe i adresu poslodavca kojem aljete molbu;

  Molbu piite na raunalu i koristite font slova Times New Roman ili Arial;

  Na poetku molbe napiite koje su vae kvalifikacije, struna sprema i stupanj obrazovanja. Opiite svoja dodatna znanja i vjetine. Na primjer rad na raunalu, poznavanje stranog jezika ili neki drugi zavreni teaj i usavravanje;

  Nakon toga opiite koje su Vae prednosti i zato vjerujete da ste upravo Vi najbolja osoba za taj posao;

  Nakon toga zamolite poslodavca da Vas primi na razgovor za posao. Pazite da ispod toga ostavite podatke na koje Vas poslodavac moe kontaktirati;

  Zavrite pismo sa S potovanjem, a ispod toga stavite svoje ime, prezime i potpis;

  Pazite da pismo bude kratko i saeto, ne due od jedne stranice;

  Pazite na pravopis;

  Za svaki sluaj napravite kopiju pisma prije nego ga poaljete.

  Primjere molbi za posao moete pronai na ovim internet adresama :

  http://www.moj-posao.net/jseeker_wiki.php?wikiName=s3primmol

  http://www.posao.hr/savjet.php?page=primjer_molbe_za_posao

  http://www.zivotopis.hr/datoteke/zivotopisi/molba-za-posao.doc

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku10

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  2.4. ivotopis

  Svoj ivotopis prilagodite poslu za koji se natjeete. U njemu istaknite svoje vjetine, osobine, iskustva ili uspjehe koji su vani za posao za koji se natjeete. Evo nekoliko savjeta kojih se je dobro pridravati prilikom pisanja ivotopisa:

  ivotopis treba biti pregledan, itljiv i jednostavan;

  U ivotpis upiite samo one informacije koje su vane za posao za koji se natjeete;

  ivotopis treba biti dug od 1 do 2 stranice;

  Ako ivotopis piete u obliku tablice, naslovne cjeline istaknete podebljavanjem, podvlaenjem ili kurzivom. Vodite rauna o pregladnosti i ne koristite previe oznaka;

  Vane informacije stavite na poetak ili kraj reenice, popisa, ulomka ili stranice. Naglasite svoje uspjehe i dostignua;

  Prvo navedite svoje osobne podatke. Nakon toga navedite podatke o obrazovanju i radnom iskustvu. Njih navedite kronolokim redom, od starijih prema novijima. Ako nemate odgovarajue iskustvo ili obrazovanje za posao za koji se natjeete, istaknite neke vjetine, znanja i uspjehe koji mogu biti zanimljivi poslodavcu;

  Vodite rauna o stilu pisanja, gramatikoj ispravnosti i jasnoi. Reenice trebaju biti logine i kratke. Izbjegavajte ponavljanje i koristite se punim rijeima i nazivima.

  Na sljedeim internet adresama moete pronai primjere ivotopisa:

  http://www.hzz.hr/docslike/Primjer%20europass.pdf

  http://www.mojposao.net/jseeker_wiki.php?wikiName=s5primziv

  2.5. Razgovor za posao

  Razgovor za posao ili intervju je jedan od najvanijih imbenika koji odluuju o tome hoe li biti zaposleni ili ne. Zato Vam savjetujemo da se za intervju probate pripremiti. Na primjer:

  kontaktirajte osobu koja e Vas intervjuirati i pokuajte saznati neto vie o vrsti intervjua koja vas oekuje;

  na web stranicama tvrtke, u novinama ili u razgovoru sa zaposlenicima tvrtke koje poznajete probajte saznati bitne informacije o tvrtki koja je raspisala natjeaj;

  pokuajte saznati da li tvrtka koristi psihologijsko testiranje prilikom razgovora za posao. Neke primjere psihologijskih testova moete nai i na internetu:

  1. Upitnik osobnosti: http://www.istrazivanja.net/phpQ/fillsurvey.php?sid=27

  2. Testovi inteligencije : http://www.iq-testovi.com/test-iq-novi-2.php

  3. Logiki test: http://www.inteligencija.net/2009/12/test-inteligencije-matematicko-logicke.html

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala Program Europske unije za HrvatskuIPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  11

  3. KAKO POBOLJATI ILI OBNOVITI ZAPOLJAVANJE

  3.1. Koja su moja prava i povlastice kao osobe s invaliditetom ako dobijem posao

  Kao osoba s invaliditetom koja je zaposlena kod poslodavca ili koja se samozapoljava imate odreena prava i povlastice koje Vam pomau da poboljate ili obnovite svoje zapoljavanje.

  Jedno od prava koje imate kao osoba koja se samozapoljava i koje ima poslodavac koji Vas zapoljava su i poticaji Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba s invaliditetom. Detalje o proceduri i uvjetima za ostvarivanje poticaja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba s invaliditetom proitajte u poglavlju 9. Usluge Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba s invaliditetom.

  Osoba s invaliditetom koja eli pokrenuti samostalnu djelatnost ili se samozaposliti ima pravo na poticaje za samozapoljavanje. Poticaje za samozapoljavanje dodjeljuje Ministarstvo obitelji, branitelja i meugeneracijske solidarnosti, a poticaj iznosi 30.000,00 kuna. Mogu se dodijeliti za pokretanje vlastitog obrta, trgovakog drutva ili poljoprivrednog gospodarstva. Detalje o proceduri i uvjetima za ostvarivanje ovih poticaja proitajte u poglavlju 5. Samozapoljavanje.

  Utvrivanje tjelesnog oteenja je osnova za ostvarivanje prava na novanu naknadu. Novanu naknadu moete ostvariti u sustavu mirovinskog osiguranja ili u sustavu socijalne skrbi. Postupak utvrivanja tjelesnog oteenja pokree se kada Vi ili Va skrbnik podnesete zahtjev za utvrivanje tjelesnog oteenja slubi mirovinskog osiguranja ili centru za socijalnu skrb.

  U sluaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti, tjelesno oteenje utvruje komisija za medicinsko vjetaenje podrunog ureda HZMO-a. Tiskanica potrebna za prijavu ozljede na radu Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje je Tiskanica OR, a za prijavu profesionalne bolesti potrebna Vam je Tiskanica PB. Obje ove tiskanice moete kupiti u Narodnim novinama, kioscima Tiska ili u knjiarama i papirnicama, a moete ih potraiti i na Internet stranicama HZZ-a.

  U sustavu zdravstvene zatite moete ostvariti sljedea prava:

  Pravo na policu dopunskog zdravstvenog osiguranja na troak dravnog prorauna

  Za sljedee kategorije osoba s invaliditetom polica dopunskog zdravstvenog oosiguranja pokriva se iz dravnog prorauna:

  1. Osiguranike kojima je priznat status hrvatskoga ratnoga vojnog invalida

  2. Osigurane osobe kojima je priznato svojstvo ratnoga vojnog invalida, mirnodopskoga vojnog invalida i civilnog invalida rata

  3. Osigurane osobe hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s utvrenim oteenjem organizma od najmanje 30%

  4. Osigurane osobe s invaliditetom i druge osobe kojima se priznaje pravo na pomo i njegu u obavljanju veine ili svih ivotnih funkcija

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku12

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  5. Osobe kojima je priznato pravo na osobnu invalidninu koje imaju najmanje 80% tjelesnog oteenja prema propisima o mirovinskom osiguranju ili prema drugim posebnim propisima, te ostale osobe s invaliditetom s tjelesnim ili intelektualnim oteenjem.

  Bolniko lijeenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kui

  Da biste ostvarili ovo pravo morate imati obvezno zdravstveno osiguranje. Nepokretne i teko pokretne osobe mogu ostvariti pravo na provoenje fizikalne terapije u kui.

  Zdravstvena njegu u kui osigurane osobe

  Ovo pravo moete ostvariti jedino ako to predloi izabrani lijenik primarne zdravstvene zatite. Prije nego to da prijedlog za ostvarivanje ovog prava, lijenik mora pregledati Vas i Vau medicinsku dokumentaciju te utvrditi Vae zdravstveno stanje.

  Pravo na ortopedska i druga pomagala

  Prijedlog za odreeno pomagalo daje lijenik specijalist, a pomagalo propisuje izabrani lijenik primarne zdravstvene zatite ili stomatolog. Za neka pomagala potrebno je odobrenje lijenikog povjerenstva HZZO-a.

  Vie o pravima iz zdravstvenog sustava moete saznati u Zakonu o zdravstvenoj zatiti (NN br. 150/08), Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 150/08) i Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (N.N. br. 85/06 i 150/08)

  Zatita zaposlenika osoba s invaliditetom i poticaji zapoljavanja

  Osobe s invaliditetom koje su u radnom odnosu imaju sljedea prava i pogodnosti:

  bolje su zatiene od otkaza, vie o tome proitajte u Zakonu o radu (NN br. 137/04- proieni tekst i 68/05)

  imaju odreene porezne povlastice, vie o tome proitajte u Zakonu o porezu na dohodak (NN br. 177/04 i 73/08) i Zakonu o porezu na dobit (NN br. 177/04, 90/05, 57/06 i 146/08)

  poslodavci koji zapoljavaju osobe s invaliditetom ili osobe s invaliditetom koje se samozapoljavaju imaju pravo na novane poticaje, vie o tome proitajte u Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapoljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 143/02 i 33/05) i Odluci o nainu ostvarivanja poticaja pri zapoljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 8/08)

  Mirovinsko osiguranje

  Veinu prava iz mirovinskog osiguranja mogu ostvariti samo osobe koje su ostvarile status osiguranika u sustavu mirovinskog osiguranja. Za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja mora se podnijeti zahtijev podrunoj slubi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: HZMO).

  Za osobe s invaliditetom posebno su vana prava na invalidsku mirovinu, nadoknadu zbog tjelesnog oteenja i sta mirovinskog osiguranja s poveanim trajanjem.

  Pravo na invalidsku mirovinu i pravo na nadoknadu zbog tjelesnog oteenja moete ostvariti samo ako ste podnijeli zahtjev nadlenoj podrunoj slubi HZMO-a.

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala Program Europske unije za HrvatskuIPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  13

  Odreene skupine osoba s invaliditetom mogu preko HZMO-a ostvariti pravo na sta mirovinskog osiguranja s poveanim trajanjem. To znai da se osobi koja je na radu s punim radnim vremenom radila 12 mjeseci rauna da je ostvarila 15 mjeseci staa mirovinskog osiguranja. O stau mirovinskog osiguranja s poveanim trajanjem vie saznajte u Zakonu o stau osiguranja s poveanim trajanjem (NN br. 71/99, 46/07 i 41/08)

  Porezne olakice

  Povlastice u plaanju poreza na dohodak znai da osobe s invaliditetom porez na dohodak plaaju samo na plae i mirovine. Za osobe s invaliditetom takoer vae uveani iznosi osnovnog poreznog osobnog odbitka. Osobni odbitak za osobe koje imaju 100 % tjelesno oteenje iznosi 3.600 kuna, a za ostale osobe s invaliditetom 2.340 kuna. Vie o povlasticama u plaanju poreza na dohodak saznajte u Zakonu o porezu na dohodak (NN br. 177/04) i Pravilniku o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05,96/06 i 68/07).

  Na ortopedska i druga pomagala obraunava se nulta stopa PDV-a. Ova stopa ne odnosi se na rezervne djelove ili potroni materijal. Vie o ovome saznajte u Zakonu o porezu na dodatnu vrijednost (Narodne novine, br. 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07) i Pravilniku o porezu na dodatnu vrijednost (Narodne novine, br. 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99 -ispravak, 44/00, 63/00, 80/00, 109/00, 54/01, 58/03, 198/03, 55/04, 77/04 -ispravak, 153/05, 79/07, 34/08)

  Osloboenje od plaanja carine odnosi se na uvoz osobnog automobila za osobnu upotrebu osobe s invaliditetom. Pravo mogu ostvariti samo osobe koje imaju utvreno 100% tjelesno oteenje ili barem 80% oteenja organa za kretanje, razmjerno njihovom tjelesnom oteenju.

  Osloboenje od plaanja boravine pristojbe znai da odreene kategorije osoba s invaliditetom ne trebaju plaati boravinu pristojbu kada borave izvan svog prebivalita.

  Plaanja boravine pristojbe osloboene su :

  1. slijepe osobe,

  2. gluhe osobe,

  3. osobe s tjelesnim invaliditetom.

  Ovo pravo ostvarujete predoenjem rjeenja o tjelesnom invaliditetu ili lanskom iskaznicom udruge osoba s invaliditetom.

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku14

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  3.2. Koje struno osposobljavanje mogu koristiti kao osoba s invaliditetom

  Ako ste zaposleni kod obrtnika ili ste samozaposleni u obrtu po Zakonu o obrtu imate pravo na obrazovanje i daljnje usavravanje koje omoguava Hrvatska obrtnika komora.

  U Hrvatskom zavodu za zapoljavanje takoer moete iskoristiti potpore za obrazovanje. Te potpore slue za:

  1. Sufinanciranje obrazovanja zaposlenih osoba iznad 50 godina u cilju zadravanja radnog mjesta

  2. Sufinanciranje obrazovanja novozaposlenih osoba na poslovima za koje na tritu rada nema kvalificirane radne snage.

  3. Sufinanciranje obrazovanja zaposlenih u uvjetima uvoenja novih tehnologija.

  Osim spomenutih mjera postoje mjere za financiranje obrazovanja posebnih skupina nezaposlenih osoba. Cilj ovih mjera je poveanje zapoljivosti. Ovom mjerom se osim obrazovanja financiraju i trokovi prijevoza, lijenika te stipendija za vrijeme obrazovanja. Sve spomenute mjere ostvaruju samo osobe koje su prijavljene u evidenciju HZZ-a te imaju potpisan Profesionalni plan zapoljavanja.

  Ovisno o zavrenoj koli mogu se upisati sljedei programi obrazovanja:

  Programi pomonih zanimanja npr. pomoni kuhar, konobar, zavariva potrebna je zavrena osnovna kola;

  Programi prekvalifikacije npr. kuhar, konobar, tesar, zidar potrebna je zavrena trogodinja ili etverogodinja srednja kola;

  Programi osposobljavanja po posebnim propisima npr. zatitari, pirotehniari potrebna je zavrena trogodinja ili etverogodinja srednja kola;

  Programi usavravanja potrebna je zavrena srednja kola, via kola ili fakultet.

  HZZ omoguuje Vam i program profesionalne rehabilitacije (o profesionalnoj rehabilitaciji proitajte vie u 9. poglavlju Usluge HZZ-a).

  Za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba s invaliditetom moete koristiti poticaje Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba s invaliditetom u obliku jednokratnih materijalnih davanja. Ti poticaji iznose 60% trokova obrazovanja, a dobiva ih Va poslodavac ili Vi ako se samozapoljavate. Ako vam je potrebna pomo oko odabira strunog osposobljavanja moete se javiti najblioj podrunoj slubi HZZ-a.

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala Program Europske unije za HrvatskuIPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  15

  3.3. Koje rehabilitacijske programe mogu koristiti kao osoba s invaliditetom

  Pravo na rehabilitacijske programe ostvaruje se nakon utvrivanja invaliditeta i smanjene radne sposobnosti. Postupak utvrivanja invaliditeta i smanjene radne sposobnosti te ostvarivanja prava na profesionalnu rehabilitaciju moe pokrenuti osoba s invaliditetom, njezini roditelji, zakonski zastupnik, skrbnik, lijenik, defektolog ili socijalni radnik. Za utvrivanje preostalih radnih i opih sposobnosti Zakon o mirovinskom osiguranju definira 2 vrste invaliditeta:

  1. Profesionalna nesposobnost za rad (radna sposobnost je smanjena za vie od polovice u usporedbi sa osobom bez invaliditeta)

  2. Opa nesposobnost za rad (potpuni i trajni gubitak sposobnosti za rad)

  Rehabilitacijski programi koje moete koristiti kao osoba s invaliditetom prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapoljavanju osoba s invaliditetom je profesionalna rehabilitacija. Cilj profesionalne rehabilitacije je poboljanje zapoljivosti osoba s invaliditetom. Profesionalna rehabilitacija obuhvaa informiranje o slobodnim radnim mjestima, odabiru zanimanja, savjetovanje o mogunostima zapoljavanja, obrazovanja, radnog osposobljavanja, o promjenama zanimanja, utvrivanje preostale radne i ope sposobnosti i drugo. Svi rehabilitacijski programi HZZ-a voeni su od strane strunih savjetnika Zavoda.

  Osim programa profesionalne rehabilitacije postoje i drugi programi rehabilitacije za osobe s invaliditetom. Ukoliko elite razvijati svoju motoriku spretnost, kreativno izraavanje, samostalnost i samopouzdanje, te razviti socijalne kompetencije moete se ukljuiti u brojne rehabilitacijsko terapeutske aktivnosti. Cilj tih programa je omoguiti Vama kao osobi s invaliditetom ravnopravno ukljuivanje u drutvenu zajednicu. Moete se ukljuiti u programe rehabilitacije koje provode razne udruge za osobe s invaliditetom.

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku16

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  4. MOGUNOST RADA OD KUE

  4.1. to je rad od kue?

  Posao od kue je radni odnos u kojem zaposlenik ne radi u tvrtki ve posao obavlja u svom domu. Po potrebi dolazi u tvrtku kako bi obavio poslove koje ne moe raditi od kue (na primjer razni sastanci sa poslodavcem i klijentima). Zaposlenik komunicira sa poslodavcem preko raunala ili telefonom. Kao i kod drugih poslova postoje dobre i loe strane rada od kue. Razmislite moete li od kue redovito obavljati radne zadatke, ali i moete li se naviknuti na odvojenost od ostalih radnika. Za uspjean rad od kue potrebno je osigurati konkretno mjesto gdje ete svakodnevno izvravati poslove.

  4.2. Kako je reguliran Zakonom o radu?

  Rad od kue koji se u Zakonu o radu naziva rad na izdvojenom mjestu reguliran je lankom 12.b Zakona o radu (koji je objavljen u Narodnim novinama 114/03, a moete ga pronai na internetskoj adresi: http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx). Plaa radnika na izdvojenom mjestu ne smije biti manja od plaa ostalih radnika koji rade na istim ili slinim poslovima u prostorijama kod istog poslodavca. Na rad od kue ne primjenjuju se odredbe Zakona o radu o: rasporedu radnog vremena, skraenom radnom vremenu, prekovremenom radu, preraspodjeli radnog vremena, nonom radu i stanci. Meutim, propisano je da koliina posla i rokovi za izvrenje posla ne smiju onemoguiti radniku koritenje prava na dnevni, tjedni i godinji odmor. Ukoliko ste osoba s invaliditetom koja se eli samozaposliti takoer je mogue obavljati posao od kue (postupak samozapoljavanja detaljno je objanjen u 5. poglavlju).

  4.3. Koje korake trebam poduzeti da bih zapoeo s radom?

  1. Razmislite o svim opcijama koje se nude i informirajte se o ponudi i potranji na tritu.

  2. Otkrijte koji tip posla Vas najvie privlai kako bi ste radili posao u skladu sa svojim interesima, eljama i mogunostima.

  3. Odaberite posao koji e Vas osobno zadovoljiti, ali i od kojeg ete zaraditi.

  4. Razmislite da li se moete i elite nositi sa svim tekoama koje donosi rad od kue (nema zaposlenika koji bi Vam pomagali i slino).

  5. Razmislite uklapa li se Va posao u stambeni prostor u kojem ivite (npr. ako se radi o peenju kolaa morate imati veliku kuhinju).

  6. Potujte sigurnosne standarde.

  7. Provjerite s osiguravajuim drutvom koja vrsta osiguranja Vam je potrebna.

  8. Potujte sve propise o poslovima koji su dozvoljeni u Vaem mjestu stanovanja (raspitajte se o detaljima u Gradskoj vijenici ili Urbanistikom uredu).

  9. Razmislite da li se posao koji obavljate poklapa s rasporedom Vae obitelji.

  10. Ukljuite lanove obitelji u posao i zabavite se.

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala Program Europske unije za HrvatskuIPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  17

  5. SAMOZAPOLJAVANJE

  5.1. to je samozapoljavanje

  Jednostavno reeno samozapoljavanje je osnivanje svog biznisa. Samozapoljavanje osoba s invaliditetom odnosi se na:

  1. osnivanje obrta ili zadruge,

  2. osnivanje djelatnosti slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti),

  3. osnivanje djelatnosti poljoprivrede i umarstva

  Ako imate svoje zanimanje, elju za samostalnim radom i sigurni ste da ete od svojih proizvoda zaraivati moete npr. registrirati obrt. Za to je potreban poetni kapital (novac). Nakon toga imate svoj obrt i moete zapoeti sa radom. Moete raditi u svom domu (garai, podrumu i sl.) ili u nekom drugom prostoru. Budui da se samostalnim radom ostvaruje zarada potrebno je plaati porez dravi. Ako vie zaraujete plaate vie poreza, ako manje zaraujete plaate manji porez. Ukoliko niste osposobljeni za obavljanje posla moete zaposliti nekoga da radi za Vas ili otvoriti tvrtku. Za otvaranje tvrtke potrebna je samo Vaa odluka, osobna iskaznica, novac za temeljni kapital (moe i u stvarima ili tehnikoj opremi, strojevima i sl.). Potrebno se vrlo dobro informirati te krenuti u ostvarivanje svojih ideja.

  5.2. Kako je regulirano zakonom

  Samozapoljavanje osoba s invaliditetom je regulirano Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapoljavanju osoba s invaliditetom koji je objavljen u Narodnim novinama ( NN 143/02 ).

  5.3. Koje korake trebam poduzeti vezano uz samozapoljavanje

  Ako se odluite samozaposliti, trebate odluiti elite li pokrenuti

  obrt

  drutvo s ogranienom odgovornou (vlastita tvrtka).

  Otvaranje obrta

  Odvija se u tri koraka: odabir vrste obrta, prikupljanje dokumentacije te predaja dokumentacije i uplata pristojbi.

  1. Odabir vrste obrta

  Obrt je samostalno i trajno obavljanje gospodarskih djelatnosti. Cilj otvaranja obrta je postizanje dobiti (zarade) koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pruanjem usluga. Postoji vie vrsta

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku18

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  obrta:

  - Slobodni obrt za slobodni obrt ne trebate biti struno osposobljeni.

  - Vezani obrt za vezani obrt trebate biti struno osposobljeni.

  - Povlateni obrt povlateni obrt smijete otvoriti samo ako imate dozvolu Ministarstva koje se bavi tim podrujem.

  2. Prikupljanje dokumentacije

  Za registraciju obrta potrebna je dokumentacija:

  1. Prijava za upis u obrtni registar

  2. Registarski list RL 1 - podaci o obrtu

  3. Registarski list RL 2 - podaci o izdvojenom pogonu (ako ima izdvojenih pogona)

  4. Registarski list RL 3 - podaci o djelatnostima

  5. Tiskanica 1 - podaci o vlasniku obrta

  6. presliku osobne iskaznice (za hrvatske dravljane)

  7. presliku putne isprave i potvrdu o prijavi boravita u RH na odreenoj adresi ili presliku osobne iskaznice, ako osoba ima prebivalite u RH (za strane dravljane)

  8. potvrdu o radnoj sposobnosti ako je za konkretnu djelatnost ona potrebna (od lijenika specijalista medicine rada)

  9. potvrdu o osposobljenosti, majstorskom ispitu ili svjedodbu ili izjavu onoga tko prijavljuje obrt da e zaposliti radnika s odgovarajuom strunom spremom (za vezane i povlatene obrte)

  10. dokaz o uplati upravne pristojbe (biljezi i uplata na raun upanije)

  11. dokaz o uplati za obrtnicu (neke osobe ne moraju plaati obrtnicu).

  Ostali uvjeti za upis obrta:

  Potvrda Ministarstva pravosua (prema mjestu prebivalita) da osoba nema zabranu obavljanja djelatnosti.

  Potvrda prekrajnog suda (prema mjestu prebivalita) da osoba nema zabranu obavljanja djelatnosti.

  Kada ste registrirali obrt potrebno je :

  izraditi peat (za koji Vam treba Rjeenje o upisu obrta u obrtni registar)

  otvoriti raun u banci (za koji Vam treba Rjeenje o upisu obrta u obrtni registar, peat i osobna iskaznica)

  prijaviti se na HZZO (za koji Vam trebaju Prijava o obvezniku uplate doprinosa (tiskanica 1) i Prijava na osnovno zdrastveno osiguranje (tiskanica 2).

  prijaviti se na HZMO (za koje Vam treba Tiskanica M-11P i Tiskanica M1-P koje se kupuju u Narodnim novinama)

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala Program Europske unije za HrvatskuIPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  19

  3. Predaja dokumentacije i uplata pristojbi

  Obrtnikom postajete kad se obrt upie u obrtni registar. Rjeenje o upisu obrta u obrtni registar i obrtnicu moete preuzeti na alteru servisa Hitro.hr. Nakon upisa u obrtni registar obrtnik je duan poeti obavljati obrt u roku od godine dana, a najkasnije 8 dana prije poetka rada obvezan je prijaviti poetak obavljanja obrta.

  Vana napomena!

  Ugostitelji, trgovci, prijevoznici i drugi obrtnici za koje je to posebnim propisima odreeno, trebaju prije poetka obavljanja obrta dobiti odobrenje za rad tj. rjeenje o minimalnim tehnikim uvjetima za prostor. To odobrenje izdaju uredi dravne uprave u upanijama, a za Grad Zagreb Ured za gospodarstvo Grada Zagreba. Trebate prikupiti potrebnu dokumentaciju ovisno o djelatnosti kojom se elite baviti i namjeni objekta. Nakon to ste dobili Rjeenje o utvrivanju minimalnih tehnikih uvjeta moete zapoeti s radom.

  Otvaranje d.o.o.-a

  Drutvo s ogranienom odgovornou (d.o.o.) je trgovako drutvo u koje jedna ili vie pravnih ili fizikih osoba ulau unaprijed dogovoreni kapital (novac). Otvaranje drutva s ogranienom odgovornou potrebno je registrirati kod Trgovakog suda, Dravnog zavoda za statistiku, Porezne uprave, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i kod Carinske uprave, ako trgovako drutvo s ogranienom odgovornou eli uvoziti ili izvoziti robu. Za pomo prilikom registracije moete se obratiti odvjetniku, javnom biljeniku (ukoliko ste jedini osniva) ili nekom drugom pravnom zastupniku. Drutvo se osniva na temelju ugovora kojega sklapaju osnivai (drutveni ugovor).

  Sadraj drutvenoga ugovora, odnosno izjave o osnivanju drutva

  Osniva mora sastaviti drutveni ugovor koji mora sadravati:

  1. ime, prezime, odnosno tvrtku, prebivalite, odnosno sjedite osnivaa, a ako je osniva fizika osoba i njen JMBG

  2. tvrtku i sjedite drutva,

  3. predmet poslovanja drutva,

  4. ukupni iznos temeljnoga kapitala, iznos svakog pojedinanog uloga osnivaa, a sastoji li se ulog od stvari ili prava, mora ih se detaljno opisati i naznaiti njihovu vrijednost,

  5. odredbu o tome osniva li se drutvo s ogranienom odgovornou na odreeno ili na neodreeno vrijeme,

  6. prava i obveze koje lanovi imaju prema drutvu pored uplate svojih uloga, te prava i obveze koje drutvo ima prema osnivaima.

  Temeljni kapital i temeljni ulozi

  Kako bi tvrtka krenula s radom mora imati temeljni kapital (novac potreban za pokretanje posla). Najnii iznos temeljnoga kapitala odreuje se zakonom.

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku20

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  Temeljni ulozi

  Temeljni ulog je dio novca kojeg svaki lan d.o.o. a ulae u temeljni kapital. Njihovi ulozi ine temljni kapital.

  Postupak osnivanja drutva

  Uz propisane isprave, osniva drutva duan je priloiti izjavu ovjerenu kod javnog biljenika (do 8 dana staru) da ni on ni drutvo u kojem ima udjele nemaju dugova. Nakon to se d.o.o upie u sudski registar to se objavljuje u Narodnim novinama i izrauje se peat. U Dravnom zavodu za statistiku podnosi se zahtijev za matinim brojem i ifrom djelatnosti. Slijedi registracija u Poreznoj upravi kako bi dobili porezni broj. Ako tvrtka obavlja meunarodnu trgovinu potrebno je zatraiti carinski broj u Carinskoj upravi. Nakon toga potrebno se prijaviti u mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Slino kao i kod registracije obrta potrebno je odobrenje za rad tj. rjeenje o minimalnim tehnikim uvjetima.

  Prijava za upis u sudski registar

  Nakon to se sklopi drutveni ugovor i uplate ulozi, d.o.o. se mora prijaviti za upis u sudski registar. Sud mora ispitati je li drutvo zakonski osnovano i moe li poeti s radom. Prije podnoenja prijave, drutvo mora imati uloge s kojima moe raspolagati nakon upisa u Sudski registar. U sudski registar upisuju se:

  1. tvrtka, sjedite i predmet poslovanja drutva,

  2. ukupni iznos temeljnoga kapitala,

  3. dan sklapanja drutvenog ugovora,

  4. vrijeme trajanja drutva ako je ono odreeno drutvenim ugovorom ili izjavom o osnivanju drutva,

  5. imena lanova uprave, predsjednika i lanova nadzornog odbora, ako ga drutvo ima, njihovo prebivalite i jedinstveni matini broj graana,

  6. ovlasti za zastupanje drutva,

  7. ime i prezime i jedinstveni matini broj graana, odnosno tvrtka jedinoga osnivaa.

  Ako se eli osnovati drutvo s ogranienom odgovornou, potreban je temeljni kapital od najmanje 20 tisua kuna. Za d.o.o. s manjim brojem djelatnosti, ukupni trokovi izdavanja raznih dokumenata i prijave najmanje su 6500 kuna bez kapitala. Od predaje dokumentacije do registracije na Trgovakom sudu potrebno je oko 35 dana.

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala Program Europske unije za HrvatskuIPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  21

  5.4. Poticaji za samozapoljavanje

  Osoba s invaliditetom koja se odlui samozaposliti, ima pravo, ako za to ispunjava uvjete i na poticaje pri samozapoljavanju:

  1. Poticaji Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba s invaliditetom

  Odnose se na poticajna sredstava koja se ne vraaju. Razlikujemo: redovne i posebne poticaje na koje imaju pravo poslodavci koji zapoljavaju osobe s invaliditetom i osobe s invaliditetom koje se samozapoljavaju (o poticajima Fonda detaljno proitajte u 6. poglavlju).

  2. Poticaji Ministarstva obitelji, branitelja i meugeneracijske solidarnosti koji se koriste za samozapoljavanje

  Poticaj za samozapoljavanje u iznosu od 30.000 kuna moete dobiti za pokretanje obrta, trgovakog drutva ili poljoprivrednog gospodarstva i ne trebate ih vraati. Za ove poticaje trebate zadovoljavati sljedee uvjete:

  da ste u trenutku registracije djelatnosti najmanje trideset dana nezaposleni

  da ste registrirali djelatnost tijekom godine u kojoj podnosite zahtjev ili nakon prestanka zaprimanja zahtjeva za prethodnu godinu

  da niste ranije koristili poticaj za samozapoljavanje Ministarstva.

  Zahtjevi se zaprimaju iskljuivo nakon javnog poziva, koji moete pronai na stranici Ministarstva http://www.mobms.hr/.

  Povrat sredstava

  Novana potpora se ne vraa ako je utroite u skladu s poslovnim planom i ako ste 12 mjeseci od isplate potpore uplaivali doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Za to morate u propisanom roku dostaviti dokaze.

  3. Poticaji Hrvatske banke za obnovu i razvoj koji se koriste za samozapoljavanje

  Poticaji Hrvatske banke za obnovu i razvoj nisu namijenjeni s obzirom na stupanj invaliditeta, ali osobe s invaliditetom koje se samozapoljavaju mogu koristiti te kredite. Hrvatska banka za obnovu i razvitak ima program kreditiranja malog i srednjeg poduzetnitva. Cilj ovih poticaja je razvoj malog i srednjeg poduzetnitva.

  Kredite mogu koristiti:

  trgovaka drutva, obrtnici, osobe koje samostalno obavljaju djelatnost.

  zadruge, ustanove

  Namjena ovih kredita je tono odreena. Kredit se moe dobiti izravno ili putem poslovnih banaka. Najnii iznos kredita je 80.000 kuna a najvii 8.000.000,00 kn. Kamata iznosi 2% godinje za za one koji ulau na podruja od posebne dravne skrbi ili na brdsko-planinska podruja, otoke, poljoprivredu, ribarstvo ili s izravnom ratnom tetom, one koji su zbrinjavali prognanike i/ili izbjeglice, te oni koji su dokazali trinu konkurentnost uspjenom prodajom na domaem i/ili inozemnom tritu. Svi ostali mali i srednji poduzetnici plaaju kamatu od 4% godinje.

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku22

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  4.Poticaji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetnitva

  Ovo Ministarstvo potie malo i srednje poduzetnitvo. Program se nalazi na stranicama Ministarstva http://www.mingorp.hr/default.aspx?id=1618. Natjeaji se objavljuju na stranicama ovog Ministarstva.

  5. Poticaji HZZ-a za samozapoljavanje

  Hrvatski Zavod za zapoljavanje nezaposlenim osobama moe isplatiti novanu naknadu u jednokratnom iznosu za otvaranje obrta, odnosno samostalne aktivnosti. Direktna internet stranica koja vodi na tu odluku je : http://www.hzz.hr/docslike/Jednokratna_isplata_NN.pdf.

  Zavod provodi mjere aktivne politike zapoljavanja Vlade Republike Hrvatske. Mjere iz nadlenosti Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje su sljedee:

  Sufinanciranje prvog zapoljavanja mladih osoba bez radnog staa

  Sufinanciranje zapoljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba

  Sufinanciranje zapoljavanja osoba iznad 50 godina (iz evidencije nezaposlenih i radnici u otkaznom roku)

  Sufinanciranje zapoljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba (iz evidencije nezaposlenih i radnici u otkaznom roku)

  Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca (zaposlenih osoba iznad 50 godina u cilju zadravanja radnog mjesta, novozaposlenih na poslovima za koje na tritu rada nema kvalificirane radne snage, zaposlenih u uvjetima uvoenja novih tehnologija, viih standarda i promjene proizvodnog programa poslodavca)

  Financiranje obrazovanja nezaposlenih osoba prema potrebama trita rada

  Sufinanciranje zapoljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu

  Posebne skupine tee zapoljivih osoba, meu kojima su i osobe s invaliditetom, mogu koristiti sve navedene mjere iz nadlenosti Zavoda. Detaljnije o ovome moete proitati u 9. poglavlju Usluge HZZ-a.

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala Program Europske unije za HrvatskuIPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  23

  6. PRILAGODBA RADNOG MJESTA

  6.1. to je to prilagodba radnog mjesta i tko ima pravo na prilagodbu radnog mjesta?

  Prilagodba radnog mjesta je podeavanje i ureivanje radnog mjesta, kako bi se Vama kao zaposlenoj osobi s invaliditetom osigurali uvjeti za normalno obavljanje posla. Svaka zaposlena osoba s invaliditetom ima pravo na prilagodbu radnog mjesta.

  6.2. Koji su uvjeti za ostvarivanje prava na prilagodbu i kome se obratiti za ostvarivanje prava na razumnu prilagodbu?

  Poslodavac koji zaposli osobu s invaliditetom mora joj osigurati uvjete rada koji su jednaki kao i za druge zaposlenike. Novana naknada iz Fonda (poticaji) moe se dobiti za:

  1. Arhitektonsku prilagodbu (prilagodba radnog mjesta) odnosi se na uklanjanje i prevladavanje prostornih prepreka (na primjer izgradnja rampe, lifta , staze vodilje za slijepe osobe i slino).

  2. Tehniku prilagodbu (prilagodba uvjeta rada) odnosi se na uvoenje tehnike opreme koja olakava izvravanje zadataka zaposlenoj osobi s invaliditetom prema vrsti i stupnju tekoe (na primjer prilagoena kompjuterska oprema).

  6.3. Koje jo prilagodbe postoje osim prilagodbe radnog mjesta koje se odnose na osobe s invaliditetom

  Naknada razlike radi smanjenog radnog uinka: Ukoliko osoba zbog svog invaliditeta ne moe obavljati istu koliinu posla kao i ostali radnici, poslodavac ima pravo na ovu naknadu.

  Sufinanciranje trokova osobnog asistenta (pomagaa u radu): Ako osoba s invaliditetom ne moe samostalno izvoditi neke radne aktivnosti poslodavac ima pravo na naknadu trokova za pomagaa u radu osobi s invaliditetom.

  Kreditna sredstva po povoljnim uvjetima: Poslodavac ima pravo na kreditna sredstva po povoljnim uvjetima za kupnju opreme i strojeva za zapoljavanje osobe s invaliditetom.

  Sufinanciranje trokova radnog terapeuta: Ako osoba s invaliditetom treba podrku u savladavanju radnog procesa, poslodavac ima pravo na naknadu trokova za radnog terapeuta koji joj prua potrebnu podrku u trajanju od najvie 4 mjeseca.

  Uvjeti za ostvarivanje prava na razumnu prilagodbu, arhitektonsku i tehniku prilagodbu radnog mjesta kao i ostala prava na novana sredstva opirnije su objanjeni u poglavlju 8. Usluge Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba s invaliditetom.

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku24

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  7. DISKRIMINACIJA OSOBA S INVALIDITETOM PRI ZAPOLJAVANJU

  7.1. Oblici diskriminacije osobe s invaliditetom pri zapoljavanju

  Diskriminacija je nejednako postupanje prema jednom ovjeku ili skupini. Do nejednakog postupanja moe doi zbog na primjer razliite boje koe (rasa), spola, kulture, vjere, invaliditeta. Diskriminaciju ne moraju poiniti samo osobe nego i drava, grad ili neka tvrtka. Zakonom o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine br. 85/08), se osigurava zatita i promicanje jednakosti.

  Oblici diskriminacije su:

  1. Izravna diskriminacija je na primjer natpis na vratima tvrtke Ne zapoljavamo osobe s invaliditetom.

  2. Neizravna diskriminacija je diskriminacija koja nije tako oita i vidljiva kao izravna.

  3. Uznemiravanje - ponaanje koje povreuje dostojanstvo osobe: uvrede ili ismijavanje zbog jezika,vjere, invaliditeta. Uznemiravanje na osnovu spola je uznemiravanje primjerice jedine ene u uredu u kojem rade mukarci. Mobing nije isto to i uznemiravanje. Mobing je zlostavljanje na poslu.

  4. Diskriminacija s namjerom: Ne omoguavanje razumne prilagodbe osobama s invaliditetom na radnom mjestu.

  5. Segregacija prisilno razdvajanje osoba po spolu, vjeri ili nekom drugom obiljeju. Na primjer da sve osobe s invaliditetom rade u 1 prostoriji a ostali zaposlenici u drugoj.

  6. Tei oblici diskriminacije ako se diskriminacija ponavlja vie puta, traje due vrijeme ili ako se osoba diskriminira po vie obiljeja (na primjer i po spolu i zbog invaliditeta).

  7. Viktimizacija ako se prema osobi koja je prijavila diskriminaciju loe ponaa zbog toga.

  7.2. Kako prepoznati diskriminaciju na radnom mjestu?

  Da bi bolje prepoznali diskriminaciju na radnom mjestu proitajte Zakon o suzbijanju diskriminacije objavljen u Narodnim novinama ( 85/08 ).

  U njemu se opisuju koje sve vrste diskriminacija postoje i kome se obratiti ako doivite diskriminaciju. Najei primjer diskriminacije osoba s invaliditetom na radnom mjestu je ne omoguavanje razumne prilagodbe (poput izgradnje odgovarajuih prilaza ustanovi ili tvrtci). Primjeri diskriminacije su i: ne zapoljavanje osobe zbog njenog invaliditeta ili manja plaa za isti rad u odnosu na druge zaposlenike. Ukoliko prepoznate diskriminaciju prijavite diskriminacijsko ponaanje!

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala Program Europske unije za HrvatskuIPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  25

  7.3. Koji su koraci koje trebam poduzeti pri prijavljivanju diskriminacije na radnom mjestu i gdje potraiti pomo?

  Prije prijave diskriminacije dobro je proitati Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08).

  Diskriminaciju moete prijaviti pukom pravobranitelju (sredinje tijelo za suzbijanje diskriminacije), a moete takoer podnijeti tubu nadlenom sudu radi utvrivanja diskriminacije i naknade tete.

  Puki pravobranitelj nadlean je postupati po pritubama od 1. sijenja 2009., dakle, prituba se treba odnositi na dogaaje koji su uslijedili nakon 1. sijenja 2009. godine.

  Puki pravobranitelj ne moe postupati po Vaoj prijavi diskriminacije ukoliko ste ve pokrenuli sudski postupak.

  Prijava se moe podnijeti na formularu koji se nalazi na internet stranici http://www.ombudsman.hr/hr/diskriminacijap.html ili poslati na adresu:

  PUKI PRAVOBRANITELJ

  Opatika 4

  10 000 Zagreb

  Preporuka: Koristite formular s internet stranice pukog pravobranitelja kako biste bili sigurni da ste u prijavi naveli sve to je potrebno da bi se po njoj moglo postupati.

  Svatko moe podnijeti pritubu pukom pravobranitelju ak i ako nije izravno oteen povredom ustavnih ili zakonskih prava (e-mail: [email protected], tel. 01/485-1855).

  Ako elite saznati vie o radu i zadaama pukog pravobranitelja posjetite internet stranicu http://www.ombudsman.hr.

  Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom moe pruiti informaciju i pomo pri ukljuivanju na trite rada i pruiti informacije o pravima koja imate.

  Ured je osnovan 2008. godine te je duan podnijeti prijavu nadlenom dravnom odvjetnitvu za svaku diskriminaciju, nasilje, zlostavljanje ili izrabljivanje osobe s invaliditetom.

  Jedna od glavnih zadaa Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je skrb o zatiti ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom te o suzbijanju svih oblika diskriminacije zbog invaliditeta. Vie o ostalim zadaama Ureda i Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom moete proitati na internet stranici http://www.posi.hr/index.php.

  Za savjetovanje i pomo pri bilo kakvom obliku diskriminacije moete se obratiti i lokalnim udrugama koje se bave problematikom osoba s invaliditetom.

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku26

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  8. USLUGE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

  8.1. Vrste savjetovanja od strane Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba s invaliditetom

  Fond prua sljedee usluge:

  Pravno savjetovanje koju dokumentaciju treba prikupiti za ostvarivanje poticaja pri zapoljavanju osoba s invaliditetom; objanjenje Odluke o nainu ostvarivanja poticaja pri zapoljavanju osoba s invaliditetom (NN 08/08) te njene izmjene i dopune (NN 20/09, NN 96/09, NN 44/10)

  Financijsko savjetovanje prilikom podnoenja zahtjeva za novane poticaje

  Naknada do zaposlenja za nezaposlene osobe s invaliditetom

  Naknada doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapoljavanje

  Naknada razlike radi smanjenog radnog uinka

  Sufinanciranje trokova osobnog asistenta

  Sufinanciranje obrazovanja zaposlenih i nezaposlenih osoba s invaliditetom

  Naknada trokova prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada

  Subvencioniranje kamata na kreditna sredstva po povoljnim uvjetima namijenjenim kupnji strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapoljavanje osobe s invaliditetom

  Sufinanciranje trokova radnog terapeuta

  8.2. Vrste poticaja od strane Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba s invaliditetom

  Fond isplauje dvije vrste poticaja: redovne i posebne poticaje.

  Redovni poticaji isplauju se kontinuirano za tromjeseni period ( 1-3 mjeseci, 4-6 mjeseci, 7-9 mjeseci, 10-12 mjeseci) dokle god postoji potreba.

  Posebni poticaji isplauju se jednokratno po ukazanoj potrebi.

  Redovni poticaji

  Naknada doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapoljavanje

  Naknada razlike radi smanjenog radnog uinka

  Sufinanciranje trokova osobnog asistenta

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala Program Europske unije za HrvatskuIPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  27

  Posebni poticaji

  Obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba s invaliditetom

  Naknada trokova prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada

  Subvencioniranje kamata na kreditna sredstva po povoljnim uvjetima namijenjenim kupnji strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapoljavanje osobe s invaliditetom

  Sufinanciranje trokova radnog terapeuta

  Zahtjevi za sve poticaje podnose se Fondu u pismenom obliku sa svom potrebnom dokumentacijom. Dokumentacija koju treba priloiti razlikuje se ovisno o poticaju koji se eli ostvariti, te ovisno o tome trai li poticaj poslodavac ili osoba koja se samozapoljava.

  Opi pregled dokumentacije potrebne za ostvarivanje redovnih i posebnih poticaja

  Ugovor o radu

  Dokaz o prijavi na obvezno zdravstveno i mirovinsko osiguranje

  Dokaz o invaliditetu

  Kopija rjeenja o upisu tvrtke u registar Trgovakog suda, odnosno kopija Obrtnice (za poslodavce); potvrda o upisu samostalne djelatnosti (za samozapoljavanje)

  Adresa poslodavca, OIB, matini broj, broj iro rauna

  Dokaz za sve radnike o uplati doprinosa i isplati plae (izvod sa iro rauna, potpisane platne liste)

  Izjava poslodavca o broju zaposlenih i ukupnim prihodima u prethodnoj godini

  Popis zaposlenih osoba s invaliditetom

  Obraun novanog poticaja sukladno tablicama za izraun za odreeni poticaj

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku28

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  8.3. Novani poticaji naknada u visini uplaenog doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapoljavanje

  Doprinosi za obvezna osiguranja obraunavaju se na temelju bruto plae, a prema Odluci Fonda iz bruto plae se izostavljaju: regres, boinica, jubilarna nagrada, privatno zdravstveno osiguranje, otpremnine, pomo za due bolovanje, pomo u sluaju smrti lana obitelji, naknada za prijevoz.

  Prilikom podnoenja zahtjeva za isplatu ovog poticaja osim prethodno ope navedene dokumentacije potrebno je priloiti i tablicu izrauna traenog poticaja.

  8.4. Naknada razlike radi smanjenog radnog uinka

  Osoba s invaliditetom koja se samozapoljava ili njen poslodavac imaju pravo na naknadu zbog smanjenog radnog uinka ako zbog svog invaliditeta ne mogu obavljati koliinski opseg posla kao osoba bez invaliditeta. Tada se nadoknauje postotak plae koji odgovara postotku nepostignute norme (NN 96/09).

  Osim ope navedene dokumentacije potrebno je priloiti: strunu analizu radnog mjesta osobe s invaliditetom, normativ za konkretno radno mjesto koji je utemeljen na stvarnom postignuu radnika bez invaliditeta, analizu izvrenja radne norme ili procjenu radne uinkovitosti u trajanju od najmanje 6 mjeseci, izjavu o prilagoenom radnom mjestu i sredstvima za rad, o punoj zaposlenosti svih radnika na konkretnom radnom mjestu te obraun smanjenog radnog uinka. Za smanjeni radni uinak sklapa se ugovor temeljem kojeg se vri isplata naknade.

  8.5. Sufinanciranje troka osobnog asistenta

  Osoba s invaliditetom koja se samozapoljava ili njen poslodavac imaju pravo na sufinanciranje dijela trokova druge osobe koja pomae osobi s invaliditetom u obavljanju odreenih aktivnosti. Sufinanciraju se trokovi za osobnog asistenta prema stvarno utroenom radnom vremenu (NN 96/09).

  Osim ope navedene dokumentacije potrebno je priloiti: detaljan opis radnog mjesta, postotak radnog vremena koje se odnosi na aktivnosti koje osoba s invaliditetom ne moe samostalno obavljati, obraun trokova osobnog asistenta. Za sufinanciranje trokova osobnog asistenta sklapa se ugovor temeljem kojeg se vri isplata poticaja.

  8.6. Jednokratna materijalna davanja Obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba s invaliditetom od strane Fonda

  Poticaj pokriva 60% iznosa trokova obrazovanja. Obrazovanje moe trajati najdue 6 mjeseci, a iznimno do 12 mjeseci uz prethodno odobrenje Fonda na temelju obrazloenog zahtjeva. Poslodavac ima pravo koristiti ovu mjeru jednom po zaposleniku.

  Za ovaj poticaj uz ope navedenu dokumentaciju prilae se: trokovnik obrazovanja (kolarina, trokovi prijevoza), program obrazovanja te dokaz o upisu u obrazovnu ustanovu.

  Poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu osobi s invaliditetom koju je uputio na obrazovanje prije

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala Program Europske unije za HrvatskuIPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  29

  proteka 12 mjeseci od dana zavretka obrazovanja.

  Poslodavac je obvezan u roku od 60 dana po zavretku obrazovanja zakljuiti ugovor o radu s osobom s invaliditetom na neodreeno vrijeme.

  Osoba koja se samozapoljava duna je u roku od 90 dana po zavretku obrazovanja pokrenuti poslovnu aktivnost.

  8.7. Prilagodba radnog mjesta i prilagodba uvjeta rada

  Sredstva za prilagodbu radnog mjesta arhitektonska prilagodba

  Troak prilagodbe radnog mjesta nadoknauje se u visini stvarnih trokova prilagodbe (NN 96/09). Rok za podnoenje zahtjeva tee od 01.travnja do 30.lipnja u tekuoj godini za iduu godinu.

  Za ovaj poticaj uz ope navedenu dokumentaciju prilau se: podaci o sadanjem stanju radnog mjesta, podaci o barijerama, trokovnik s predraunom, godinji financijski izvjetaj poduzetnika te potvrda da se protiv poslodavca ne vodi postupak likvidacije.

  Sredstva za prilagodbu uvjeta rada tehnika prilagodba

  Troak prilagodbe nadoknauje se u visini stvarnih trokova prilagodbe (NN 96/09).Rok za podnoenje zahtjeva tee od 01.travnja do 30.lipnja u tekuoj godini za iduu godinu. Za ovaj poticaj prilae se dokumentacija kao u sluaju zahtjeva za arhitektonsku prilagodbu. Poslodavac koji otkae radni odnos osobi s invaliditetom za koju su odobrena sredstva prije isteka 24 mjeseca od kada su odobrena sredstva, duan je u roku 3 mjeseca zaposliti drugu osobu s invaliditetom ili vratiti iznos od odobrenih sredstava.

  8.8. Subvencioniranje kamate za kreditna sredstva po povoljnim uvjetima namijenjena kupnji strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapoljavanje osoba s invaliditetom

  Ovim poticajem subvencionira se kamata najvie do 70% ugovorene kamatne stope sukladno ugovoru o kreditu s bankom. Subvencioniranje kamate traje do otplate kredita pod uvjetom da je na kupljenom sredstvu zaposlena osoba s invaliditetom.

  Za ovaj poticaj uz ope navedenu dokumentaciju prilae se: odluka o odobrenom namjenskom kreditu poslovne banke, dinamika otplate kredita, dokaz o namjenski utroenim kreditnim sredstvima te podaci o broju osoba s invaliditetom koje rade na stroju, opremi, alatu ili priboru koji je predmet kreditiranja.

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku30

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  8.9. Sufinanciranje trokova radnog terapeuta

  Ovim poticajem sufinancira se dio trokova druge osobe (radni terapeut) koja pomae osobi s invaliditetom u savladavanju radnog procesa, za razdoblje od 4 mjeseca od dana zakljuenja ugovora o radu. Poslodavcu ili osobi koja se samozapoljava, sufinanciraju se trokovi radnog terapeuta prema stvarno utroenom radnom vremenu (NN 96/09).

  Za ovaj poticaj uz ope navedenu dokumentaciju prilae se: detaljan opis radnog mjesta s iskazanim podatkom o tome u kolikom je postotku radnog vremena osobi s invaliditetom potrebna pomo i podrka u obavljanju radnih aktivnosti te obraun trokova radnog terapeuta (tablica izrauna). Za sufinanciranje trokova radnog terapeuta sklapa se ugovor temeljem kojeg se vri isplata naknade.

  8.10. Gdje se trebam javiti kako bih ostvario usluge Fonda za profesionalnu rehabilitaciju

  Pisani upiti mogu se uputiti putem e-mail adrese [email protected] ili telefaksa 01/61 84 994. Takoer se moe pisati na sljedeu adresu Fonda:Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba s invaliditetomZaharova 510000 Zagreb

  Fondu se moete usmeno obratiti putem telefona 01/ 60 40 495, a sve ostale informacije o Fondu moete potraiti na Internet stranici www.fond.hr.

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala Program Europske unije za HrvatskuIPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  31

  9. USLUGE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOLJAVANJE

  9.1. Savjetovanje od strane HZZ za osobe s invaliditetom pri zapoljavanju

  Svi koji trae posao u HZZ-u, pa tako i osobe s invaliditetom, mogu ostvariti odreena prava i dobiti savjete i informacije o mogunosti zapoljavanja kao to su:

  - informacije o slobodnim radnim mjestima i traenim zanimanjima

  - procjena radnog potencijala, odabir zanimanja s najboljom ansom zapoljavanja

  - radionice za stjecanje znanja i vjetina za uspjeno traenje zaposlenja (pisanje ivotopisa i zamolbe, predstavljanje poslodavcu, metode samo-procjene, aktivno traenje posla)

  -utvrivanje preostale radne sposobnosti i pravni savjeti

  U svakoj podrunoj slubi HZZ-a djeluje tim u kojem rade savjetnik za zapoljavanje i predstavnici Odsjeka za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje.

  Sustav profesionalne rehabilitacije sastoji se od 3 komponente:

  Profesionalno usmjeravanje prua uvid u vlastite mogunosti, sposobnosti i interese. Profesionalno usmjeravanje nezaposlenih osoba s invaliditetom provodi se individualiziranim cjelovitim pristupom osobi.

  Osposobljavanje za produktivni rad znai profesionalno i radno osposobljavanje. Trenutno u osnovnim i srednjim kolama postoji niz praktinih problema a radno osposobljavanje osoba s teim stupnjem invaliditeta svedeno je na radnu terapiju.

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom kljuna je komponenta profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom. Pokazatelji oteanog zapoljavanja su viak ili manjak zvanja, nia razina obrazovanja prema ostataku populacije, nedostatak radnog iskustva te dugotrajna nezaposlenost.

  Podruje profesionalne rehabilitacije i zapoljavanja osoba s invaliditetom definirano je i preciznije regulirano Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapoljavanju osoba s invaliditetom (NN,143/02, 33/05).

  9.2. Poticaji od strane HZZ-a za osobe s invaliditetom pri zapoljavanju

  U svim podrunim slubama HZZ-a (ukupno 22), priprema se i posreduje pri zapoljavanju osoba s faktorima oteane zapoljivosti.

  Mjere aktivne politike zapoljavanja

  HZZ je zaduen za provedbu mjera aktivne politike zapoljavanja Vlade RH. Mjere su definirane u Nacionalnom provedbenom planu zapoljavanja za 2009. i 2010. godinu.

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku32

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  Posebne skupine tee zapoljivih osoba, meu kojima su i osobe s invaliditetom mogu koristiti sve dolje navedene mjere, a mjere od posebnog znaaja za osobe s invaliditetom istaknute su i detaljnije razraene:

  Sufinanciranje zapoljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba, mladih bez radnog staa, dugotrajno nezaposlenih osoba te osoba starijih od 50 godina

  Sufinanciranje dokolovanja ili prekolovanja za poznatog poslodavca

  Financiranje obrazovanja nezaposlenih osoba prema potrebama trita rada

  Sufinanciranje zapoljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu

  Mjera 1: Sufinanciranje zapoljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba

  Poslodavac mora udovoljavati uvjetima koji su propisani Zakonom o dravnim potporama. Takoer treba dokazati pozitivno poslovanje i poveano zapoljavanje unatrag 12 mjeseci. Iznos subvencije ovisi o statusu poslodavca (mali, srednji ili veliki) i razini obrazovanja osobe koja se zapoljava uz potporu. Poslodavac mora zadrati sufinanciranu osobu u radnom odnosu najmanje 12 mjeseci.

  Mjera 2: Financiranje obrazovanja nezaposlenih osoba prema potrebama trita rada

  Financira se troak obrazovanja, mjesena stipendija (sada iznosi 1600 kuna), trokovi prijevoza, lijeniki pregledi za zanimanja gdje je to uvjet i zatitna odjea.

  Postoje razliiti programi: od pomonih zanimanja, do programa prekvalifikacije i programa usavravanja. Koji e program osoba koristiti ovisi o prijanjoj razini obrazovanja.

  Mjera 3: Sufinanciranje zapoljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu

  Iznos sufinanciranja ovisi o duini prijave u evidenciju nezaposlenih, a bazira se na iznosu minimalne plae. Izvoa javnog rada mogu biti jedinice lokalne samouprave, nevladine udruge i drugi poslodavci ako ponude kvalitetan program koji je drutveno koristan i neprofitan. Prednost imaju projekti iz podruja socijalne skrbi, edukacije, zatite i ouvanja okolia, kulturnih djelatnosti te odravanja i komunalnih radova.

  Sve navedene potpore i mjere osobe mogu koristiti ako su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a i imaju potpisan Profesionalni plan zapoljavanja.

  9.3. Kakve koristi kao osoba s invaliditetom imam od profesionalnog usmjeravanja

  Profesionalno usmjeravanje je postupak usmjeravanja pojedinca u podruja rada koja najbolje odgovaraju njegovim intelektualnim sposobnostima, osobinama linosti i profesionalnim interesima. Glavni cilj je olakati odabir zanimanja i pronalaenje eljenog zaposlenja. Profesionalno usmjeravanje ukljuuje:

  Psihologijsko testiranje razliitih intelektualnih sposobnosti vie razliitih intelektualnih sposobnosti potrebnih za obavljanje aktivnosti unutar pojedinog zanimanja. to su sposobnosti za neko zanimanje vee, to e biti vee anse za uspjeh u radu.

  Testiranje osobina linosti dominantne osobine linosti, uobiajeni obrasci ponaanja

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala Program Europske unije za HrvatskuIPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  33

  te zainteresiranost za uenje i usvajanje novih znanja.

  Testiranje profesionalnih interesa interesi se odnose na ono to nam se svia, to nam je ugodno i u emu uivamo.

  Razgovor s psihologom savjetovanje vezano uz odabir i realizaciju zanimanja.

  9.4. Obrazovanje i osposobljavanje od strane HZZ-a

  U 2009. godini u osam upanija realizirana su 33 programa strunog osposobljavanja i razni programi za stjecanje i dopunjavanje znanja i vjetina. U programima je sudjelovalo 347 nezaposlenih osoba (67% ena i 36% mladih osoba do 29 godina). Takav je broj oekivano manji nego 2008. godine zbog gospodarske krize.

  Prema Nacionalnom planu za poticanje zapoljavanja u 2009. godini u mjeru 2. ukljueno je 3.025 osoba kroz 99 obrazovnih programa. Naglasak je bio na programima obrazovanja iz uslunih djelatnosti, a veinom su to bili krai programi strunog osposobljavanja.

  9.5. Propisi i uvjeti za dodjeljivanje osobnog asistenta

  Zakon o osobnom asistentu treba rijeiti pomo osobama s invaliditetom. Osobni asistent pomae obaviti poslove koje osoba ne moe obaviti sama. Broj radnih sati asistenta na mjesec poveat e se donoenjem Zakona to e utjecati i na kvalitetu ivota osoba s invaliditetom.

  Ministarstvo obitelji, branitelja i meugeneracijske solidarnosti provodi pilot-projekt osobnog asistenta za osobe s najteom vrstom i stupnjem invaliditeta. Projekt se provodi u suradnji sa 62 udruge osoba s invaliditetom iz 19 upanija, a ukljueno je 329 osoba s najteom vrstom i stupnjem invaliditeta.

  Osobni asistent mora biti nezaposlena osoba sa zavrenom osnovnom kolom i potvrdom o zavrenom teaju za njegovatelja ili srednjom strunom spremom. Donoenjem Zakona korisnici osobnog asistenta nee vie morati biti lanom neke udruge kako bi ostvarili to pravo.

  9.6. Aktivne mjere trine politike

  HZZ aktivno sudjeluje u kreiranju nacionalnih programa i smjernica i provodi mjere iz svoje nadlenosti u sljedeim programima:

  NACIONALNI PLAN ZA POTICANJE ZAPOLJAVANJA ZA 2009. I 2010. GODINU

  Ovim planom utvruju se osnovna naela dravne politike zapoljavanja te odgovornosti i zadae nadlenih tijela dravne uprave i javnih ustanova u provedbi plana.

  Prioriteti koji se nastoje ostvariti su povean udio ena (25-49 godina) nieg obrazovanja, starijih osoba i mladih ljudi bez radnog staa te dugotrajno nezaposlenih u sufinanciranju obrazovanja i zapoljavanja.

  Kao posebno ranjive skupine kojima prijeti socijalna iskljuenost i dugotrajna nezaposlenost istiu se osobe s invaliditetom, samohrani roditelji, rtve obiteljskog nasilja, lijeeni ovisnici, hrvatski branitelji te osobe romske nacionalne manjine.

 • IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala / Program Europske unije za Hrvatsku34

  Zapoljavanje osoba s invaliditetom - Prirunik za osobe s invaliditetom

  Potpore za zapoljavanje i usavravanje usklaene su sa Zakonom o dravnim potporama (140/05), te detaljnije razraene u nastavku.

  Potpore za zapoljavanje

  Sufinanciranje prvog zapoljavanja mladih osoba bez radnog staa

  Sufinanciranje zapoljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba

  Sufinanciranje zapoljavanja osoba iznad 50 godina

  Sufinanciranje zapoljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba

  Napomena: Osobe s invaliditetom, lijeeni ovisnici, ene rtve nasilja, rtve trgovanja ljudima, azilanti, bivi zatvorenici mogu biti zaposleni uz potpore i ukoliko su bili ukljueni u program obrazovanja.

  Sufinanciranje samozapoljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba

  Potpore za usavravanje

  Sufinanciranje obrazovanja zaposlenih osoba iznad 50 godina u cilju zadravanja radnog mjesta

  Sufinanciranje obrazovanja novozaposlenih osoba na poslovima za koje na tritu rada nema kvalificirane radne snage

  Sufinanciranje obrazovanja zaposlenih u uvjetima uvoenja novih tehnologija, viih standarda i promjene proizvodnog programa poslodavca

  Osim potpora, postoje i mjere iji je cilj razvoj vjetina i poveanje zaposlenosti. To su:

  Mjere obrazovanja

  Financiranje obrazovanja nezaposlenih osoba prema potrebama trita rada

  Mjere zapoljavanja u javnim radovima

  Sufinanciranje zapoljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu

  Financiranje zapoljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu